Chỉ giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh trường hợp cấp bách
(Baohatinh.vn) - Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hà Tĩnh vừa có thông báo về việc tạm dừng tiếp nhận, giải quyết các thủ tục liên quan đến xuất nhập cảnh.
b49cx10c34xf42ex11d07x1456axfb57x16044x11577xdba7xX7x11222xce6cxff4cx11fb5x1166ax10ba0xX5x160aaxXax14f8ax164afxX1xbbdfxX3xd35fxXdx14ab4xXdxX3x13300x11744x12825xce69xXexX3xXexX1x106c1xX3xXexd94cxX4xX3x12597xX1dx13707xXexX3xddf5xX1x1076cxXbxX3xX4xX19xX2fxX1xX3xXex12d80x13ccex15315xX2fxX17xX3xX1x150eaxXbxX3xX4xX2cxXbxX3xda70x14d0fxX4xX1xX0x11e9cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10bdbxX10xX6x1341axXaxX12x13c44xX1x164ecxX2fxX17xX3xf322xX1dxX19xX2fxX3xX5xf4dbxX3xX2axX1dxX2cxXexX3xX2fxX1xX31xXbxX3xX4xX19xX2fxX1xX3xX13x14e32xX2fxX17xX3xX6xX2fxX3xX5cxbdf8xX3xXcxcec7xX2fxX1xX3xf1afx166f3xX6xX3xX4xbbfaxX3xXexX1xX80xX2fxX17xX3xX48xX49x10efcxX3xX8fxc8e2xX3xX8fxXdx13550xX4xX3xXexfaf8x13825xX3xX5fxX90xX2fxX17xX3xXexXdxX1fxXbxX3xX2fxX1xX31xX2fx12fcdxX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX1dxX1exX1fxXexX3xX4xX49xX4xX3xXexX1xX24xX3xXexX27xX4xX3xX5xXdx116e9xX2fxX3xX1cxX1dxX6xX2fxX3x11f69xX1fxX2fxX3xX2axX1dxX2cxXexX3xX2fxX1xX31xXbxX3xX4xX19xX2fxX1x12ad1xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx161f2xX9exX5fxX1exX3xXbxX13xX10xX2fxXexX10xX3axXaxX12xX0xXdxXaaxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX2fxXexX10xX3axXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXax11628xXdxX5fxXexX1x1358exX3xd68axX2xd533xXbxX2ax132a5xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX12exX3xd35cxX2xec77xXbxX2axX135xXaxX3xX7xX3axX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXefxX48xX6xX9exX1xX6xXexXdxX2fxX1xXefxX8fxX2fxX4dxX2fxX10xX129xX7xX4dx12eabxX141xX2x12a9dxX4dxX2xX141xX132xX5fxX132xX2xX130xX162xf950xX165xX130xXexX130xX165xX16fxX141xX5xX16fxceb6xX2xX13fxX165xX5fxX162xX2xe299xX162xX2xX162x1105dxXexX165xX13fxX132xX180xX184xX5xX141xXefxde2bxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX1dxX1exX1fxXexX3xXexX1xX24xX3xXexX27xX4xX3xX2axX1dxX2cxXexX3xX2fxX1xX31xXbxX3xX4xX19xX2fxX1xX3xXexX3axX3bxX3cxX2fxX17xX3xX1xX41xXbxX3xX4xX2cxXbxX3xX48xX49xX4xX1xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX9exX2fxXaxX12xebbfxXdxX19xXdxX3xX1cxX1dxX1exX1fxXexX3xXexX1xX24xX3xXexX27xX4xX3xX5xXdxXd5xX2fxX3xX1cxX1dxX6xX2fxX3xXddxX1fxX2fxX3xX2axX1dxX2cxXexX3xX2fxX1xX31xXbxX3xX4xX19xX2fxX1xX3xXexXa9xXdxX3xX62xX1xX64xX2fxX17xX3xX68xX1dxX19xX2fxX3xX5xX6exX3xX2axX1dxX2cxXexX3xX2fxX1xX31xXbxX3xX4xX19xX2fxX1xX3xX13xX80xX2fxX17xX3xX6xX2fxX3xX5cxX88xX3xXcxX8bxX2fxX1xX3xXexX3axX3bx1206bxX4xX3xXexX1xX3cxXdxX3xXddxXdx109bexXaaxX3xX5fxbbbaxX4xX1xX3xX5fxXdxc28exX2fxX3xX48xXdxX1fxX2fxX3xXbxX1x11bb7xX4xX3xXexXa9xXbxXefxX0xX10xXaaxX12xX3x166f5xX2fxX1xX3xXexX3bxX3xX5xXdxXa5xX1dxX0xX4dxX10xXaaxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX9exX5fxX1exXaxX12xXcxX1x135d9xX4xX3xX1xXdxXa5xX2fxX3xX13xX1xX15xX3xXexX1xX25fxX3xX7x1651fxX3xX2xX130xX4dxX13xXcxX179xXcxXcxX17xX3xX2fxX17xX88xX1exX3xX165xX2xX4dxX165xX4dxX162xX141xX162xX141xX3xX4xX24xX6xX3xXcxX1xX24xX3xXexX3bxX251xX2fxX17xX3xX13xX1xd677xX2fxX1xX3xXbxX1xX24xX135xX3xX13xX80xX2fxX17xX3xXddxXdxXa5xX2fxX3xX7xX2b3xX3xX141xX162xX4dxX13x11457xX179xXffxX13xed8cxX179xf955xX141xX2xX3xX2fxX17xX88xX1exX3xX165xX2xX4dxX165xX4dxX162xX141xX162xX141xX3xX4xX24xX6xX3xXffxd57exX3xXexX3axX3bx14780xX2fxX17xX3xXffxX316xX3xX13xX80xX2fxX17xX3xX6xX2fxX3xX8fxXa1xX3xXaaxXa5xX2fxX1xX3xX5xXa5xX2fxX1xX3xXexX1xX2a2xX4xX3xX1xXdxXa5xX2fxX3xX4xX49xX4xX3xX48xXdxXa5xX2fxX3xXbxX1xX49xXbxX3xX4xX2cxXbxX3xX48xX49xX4xX1xX3xXbxX1xX64xX2fxX17xXbaxX3xX4xX1xX2b3xX2fxX17xX3xX5fxX25fxX4xX1xX3xX13xX9exX8fxXdxX5fxX179xX2xX184xX135xX3xX6exX3x1075fxXdxX1fxX2fxX3xX4xX1xX15xX3xXddxXa9xX9exX3xX4xX24xX6xX3xX13xX27xX4xX3xX68xX1dxX19xX2fxX3xX5xX6exX3xX2axX1dxX2cxXexX3xX2fxX1xX31xXbxX3xX4xX19xX2fxX1xX3x114a8xX3xXffxX316xX3xX13xX80xX2fxX17xX3xX6xX2fxX3xX8fxX88xX3xX1edxXdxX49xXaaxX3xXddxX2b3xX4xX3xX13xX80xX2fxX17xX3xX6xX2fxX3xXexX15xX2fxX1xX3xX5cxX88xX3xXcxX8bxX2fxX1xXbaxX3xX62xX1xX64xX2fxX17xX3xX68xX1dxX19xX2fxX3xX5xX6exX3xX2axX1dxX2cxXexX3xX2fxX1xX31xXbxX3xX4xX19xX2fxX1xX3xXexXa9xXaaxX3xX5fxX90xX2fxX17xX3xXexXdxX1fxXbxX3xX2fxX1xX31xX2fxXbaxX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX1dxX1exX1fxXexX3xX4xX49xX4xX3xXexX1xX24xX3xXexX27xX4xX3xX5xXdxXd5xX2fxX3xX1cxX1dxX6xX2fxX3xX2axX1dxX2cxXexX3xX2fxX1xX31xXbxX3xX4xX19xX2fxX1xX3xX4xX24xX6xX3xX4xce58xX3xX1cxX1dxX6xX2fxXbaxX3xXex141b1xX3xX4xX1xX26fxX4xXbaxX3xX4xX49xX3xX2fxX1x14ba5xX2fxX3xX4xX80xX2fxX17xX3xX5fxX44dxX2fxX3xX2fexXdxXa5xXexX3x1074cxX6xXaaxX3xX8fxX88xX3xX2fxX17xX3bxX3cxXdxX3xX2fxX3bxX251xX4xX3xX2fxX17xX9exX88xXdxX3xXexX3axX9exX2fxX17xX3xX8fxX64xX2fxX17xX3xX2xX132xX3xX2fxX17xX88xX1exX3xX376xX25bxX3xXexX90xX3xX2xX4dxX13fxX4dxX162xX141xX162xX141xX3x11821xXexX3axX90xX3xX4xX49xX4xX3xXexX3axX3bxX3cxX2fxX17xX3xX1xX41xXbxX3xXexX1xX31xXexX3xX7xX2a2xX3xX4xX2cxXbxX3xX48xX49xX4xX1x16533xXefxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX9exX5fxX1exXaxX12xf5f9xXdxXd5xX2fxX17xX3xXddxX2b3xXdxX3xX8fxX251xXdxX3xX2fxX17xX3bxX3cxXdxX3xX2fxX3bxX251xX4xX3xX2fxX17xX9exX88xXdxX3xX7xX6xX1dxX3xXexX1xX3cxXdxX3xX17xXdxX6xX2fxX3xX2fxXd5xX1dxX3xXexX3axXd5xX2fxX3xXddxX1fxX2fxX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX1dxX1exX1fxXexX3xX4xX49xX4xX3xXexX1xX24xX3xXexX27xX4xX3xX2axX1dxX2cxXexX3xX2fxX1xX31xXbxX3xX4xX19xX2fxX1xX3xX376xX1xX80xX2fxX17xX3xX48xX25fxX3xX4xX9exXdxX3xX5xX88xX3xX1cxX1dxX49xX3xX1xXa9xX2fxX3xXexXa9xXaaxX3xXexX3ax15d24xXefxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX9exX5fxX1exXaxX12xXcxX3axX3bxX3cxX2fxX17xX3xX1xX41xXbxX3xXexX1xX31xXexX3xX7xX2a2xX3xX4xX2cxXbxX3xX48xX49xX4xX1xXbaxX3xX4xX437xX3xX1cxX1dxX6xX2fxXbaxX3xXexX440xX3xX4xX1xX26fxX4xXbaxX3xX4xX49xX3xX2fxX1xX44dxX2fxX3xX4xX80xX2fxX17xX3xX5fxX44dxX2fxX3xX2fexXdxXa5xXexX3xX45exX6xXaaxX3xX8fxX88xX3xX2fxX17xX3bxX3cxXdxX3xX2fxX3bxX251xX4xX3xX2fxX17xX9exX88xXdxX3xX4xX94xX3xXexX1xX25bxX3xX5xXdxXd5xX2fxX3xX5xXa9xX4xX3xXexX1xX10xX9exX3xX7xX2b3xX3xXddxXdxXa5xX2fxX3xXexX1xX9exXa9xXdxX3xX141xX130xX184xXefxX162xX184xX162xXefxX180xX130xX16fxX162xX3xXddxX25bxX3xXddxX3bxX41xX4xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX1dxX1exX1fxXexXefxX0xX4dxXbxX12xX0xX5fxXdxX8fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxX3axX10xX5xX6xXexX10xX5fxXaxX12xX0xX7xXexX3axX9exX2fxX17xX12xXcxXdxX2fxX3xX5xXdxXd5xX2fxX3xX1cxX1dxX6xX2fxX12exX0xX4dxX7xXexX3axX9exX2fxX17xX12xX0xX1dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX179xXexX1xX1dxXaaxX48xX179xX6xX2fxX5fxX179xX7xX6xXbxX9exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1edxe9c9xX2fxX3xX180xX141xX141xX3xX2fxX17xX3bxX3cxXdxX3xXddxX1fxX2fxX3xX5xX88xXaaxX3xXexX1xX24xX3xXexX27xX4xX3xX1xX316xX3xX4xX1xXdxX1fxX1dxXbaxX3xX17xXdxX2cxX1exX3xXexX1xX80xX2fxX17xX3xX1xX88xX2fxX1xX3xX162xX3xX2fxX17xX88xX1exX3xXddxX671xX1dxX3xX5xX88xXaaxX3xX8fxXdxXa5xX4xXaxX3xX1xX3axX10x11d16xX9xXaxX4dxX5xX1dxX4xX179xX5xX1dxX9exX2fxX17xX179xX8fxX1dxX179xXexX3axX6xX2fxX17xX4dxX17xX6xX2fxX179xX180xX141xX141xX179xX2fxX17xX1dxX9exXdxX179xX5fxX10xX2fxX179xX5xX6xXaaxX179xXexX1xX1dxX179xXexX1dxX4xX179xX1xX9exX179xX4xX1xXdxX10xX1dxX179xX17xXdxX6xX1exX179xXexX1xX9exX2fxX17xX179xX1xX6xX2fxX1xX179xX162xX179xX2fxX17xX6xX1exX179xX5fxX6xX1dxX179xX5xX6xXaaxX179xX8fxXdxX10xX4xX4dxX2xX180xX130xX13fxX16fxX2xXefxX1xXexXaaxXaxX12xX0xXdxXaaxX17xX3xX7xX3axX4xX9xXaxX4dxXaaxX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX162xX141xX4dxX2fxX10xX129xX7xX4dxX162xX141xX141xX13fxX4dxX184xX130xX5fxX132xX2xX13fxX165xX2xX2xX180xXexX13fxX184xX180xX130xX162xX5xX141xXefxX18exXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX1dxX1exX1fxXexX3xXexX1xX24xX3xXexX27xX4xX3xX2axX1dxX2cxXexX3xX2fxX1xX31xXbxX3xX4xX19xX2fxX1xX3xXexX3axX3bxX3cxX2fxX17xX3xX1xX41xXbxX3xX4xX2cxXbxX3xX48xX49xX4xX1xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX8fxX12xX0xX7xXexX3axX9exX2fxX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1edxX671xX2fxX3xX180xX141xX141xX3xX2fxX17xX3bxX3cxXdxX3xXddxX1fxX2fxX3xX5xX88xXaaxX3xXexX1xX24xX3xXexX27xX4xX3xX1xX316xX3xX4xX1xXdxX1fxX1dxXbaxX3xX17xXdxX2cxX1exX3xXexX1xX80xX2fxX17xX3xX1xX88xX2fxX1xX3xX162xX3xX2fxX17xX88xX1exX3xXddxX671xX1dxX3xX5xX88xXaaxX3xX8fxXdxXa5xX4xXaxX3xX1xX3axX10xX6c0xX9xXaxX4dxX5xX1dxX4xX179xX5xX1dxX9exX2fxX17xX179xX8fxX1dxX179xXexX3axX6xX2fxX17xX4dxX17xX6xX2fxX179xX180xX141xX141xX179xX2fxX17xX1dxX9exXdxX179xX5fxX10xX2fxX179xX5xX6xXaaxX179xXexX1xX1dxX179xXexX1dxX4xX179xX1xX9exX179xX4xX1xXdxX10xX1dxX179xX17xXdxX6xX1exX179xXexX1xX9exX2fxX17xX179xX1xX6xX2fxX1xX179xX162xX179xX2fxX17xX6xX1exX179xX5fxX6xX1dxX179xX5xX6xXaaxX179xX8fxXdxX10xX4xX4dxX2xX180xX130xX13fxX16fxX2xXefxX1xXexXaaxXaxX12xX1edxX671xX2fxX3xX180xX141xX141xX3xX2fxX17xX3bxX3cxXdxX3xXddxX1fxX2fxX3xX5xX88xXaaxX3xXexX1xX24xX3xXexX27xX4xX3xX1xX316xX3xX4xX1xXdxX1fxX1dxXbaxX3xX17xXdxX2cxX1exX3xXexX1xX80xX2fxX17xX3xX1xX88xX2fxX1xX3xX162xX3xX2fxX17xX88xX1exX3xXddxX671xX1dxX3xX5xX88xXaaxX3xX8fxXdxXa5xX4xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX3axX9exX2fxX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xXcxX3axX9exX2fxX17xX3xX162xX3xX2fxX17xX88xX1exX3xXaax1596cxX2fxX17xX3xX130xX3xX8fxX88xX3xXaaxX8f6xX2fxX17xX3xX16fxX3xXexX1fxXexX3xX498xX165xX141xX3xX3a2xX3xX165xX2xX4dxX2xX4bcxXbaxX3xX62xX1xX64xX2fxX17xX3xX68xX1dxX19xX2fxX3xX5xX6exX3xX2axX1dxX2cxXexX3xX2fxX1xX31xXbxX3xX4xX19xX2fxX1xXbaxX3xX13xX80xX2fxX17xX3xX6xX2fxX3xX5cxX88xX3xXcxX8bxX2fxX1xX3xXddx124ccxX3xXexXdxX1fxXbxX3xX2fxX1xX31xX2fxX3xX376xX1xX9exX19xX2fxX17xX3xX17xX671xX2fxX3xX180xX141xX141xX3xX2fxX17xX3bxX3cxXdxX3xXddxX1fxX2fxX3xX5xX88xXaaxX3xX1xX316xX3xX4xX1xXdxX1fxX1dxXbaxX3xX17xXdxX2cxX1exX3xXexX1xX80xX2fxX17xX3xX1xX88xX2fxX1xXefxX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX8fxX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX4dxX1dxX5xX12xX0xX5fxXdxX8fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX3axXaxX12xX0xX4dxX5fxXdxX8fxX12xX0xX4dxX5fxXdxX8fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fcxX1dxXexX1xX9exX3axXaxX12xcebbxXdxXa5xXbxX3xX2fcxX2fxX1xX0xX4dxXbxX12
Diệp Anh