Tác phẩm nghệ thuật lâu đời nhất thế giới được tìm thấy tại Indonesia
Nhóm các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Griffith của Australia xác định tuổi đời của bức tranh ít nhất là 43.900 năm, tức vào thời kỳ đồ đá cũ muộn.
e864x1269fx16236xfe9bx1940exe8c5x10c36x138b5x19147xX7x132c4x11e6dx16b37xf6b1x18f38x194abxX5x167b6xXax18634xXcx177c8xX4xX3xXbxX1x11384x145efxX3xf791x1636bxX1x12f2axX3xXexX1x18703x18f5cxXexX3xX5x19e2axX23xX3xfcffx17754xXdxX3xX1cxX1xe9fbxXexX3xXexX1x19372xX3xX1dxXdx151b3xXdxX3xX2bxfb0ex1251dxX4xX3xXex1607cxX1axX3xXexX1xX31x1793fxX3xXex1a07dxXdxX3x11740xX1cx14305xed75xX1cxX10xX7xXdxX6xX0x126c0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16a7dxX10xX6xX51xXaxX12x10e60xX1x10a37xX1axX3xX4xX14xX4xX3xX1cxX1x1342exX3xX1cxX1dxX1xXdxfa84xX1cxX3xX4x16ea5xX23xX3xXexX1xX23x10fe6xX4xX3x1970cxX4cxXdxX3xX1x12d65xX4xX3x118f2x18856xXdx150abxX97xXdxXexX1xX3xX4x1121fxX6xX3x11decxX23xX7xXexX95xX6xX5xXdxX6xX3x143a7xX14xX4xX3xX2bx13672xX1cxX1xX3xXexX23x1a7f5xXdxX3xX2bxX2cxXdxX3xX4xX9exX6xX3x110baxX83xX4xX3xXexX95xX6xX1cxX1xX3x126bdxXexX3xX1cxX1xX31xXexX3xX5xX79xX3x10f5fx196a7x18adfx137d3x156bdxXdaxX3xX1cx10d46xX1ax16e1cxX3xXexX83xX4xX3x118b9xX79xX52xX3xXexX1xX2cxXdxX3x12136x12f5fxX3xX2bx11d82xX3xX2bxX14xX3xX4x1aa62xX3xX1axX23xX89xX1cxXd8xX0xX59xXbxX12xX0xX51xXdxXe6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX51xX10xXexX6xXdxX5xX7xeca3xX117xX7xX23xX1axX1axX6xX95xX49xX3xX4xX1axX7x12adexX51xX10xX7xX4xX3xXbx17c30xX10xX1cxXexX10xX95xXaxX12xX0xXdxX1axX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12bxX10xX1cxXexX10xX95xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXax10387xXdxX51xXexX1x119b7xX3x144b2xX2x15566xXbxXabx15982xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX154xX3xXd7xXd6xX156xXbxXabxX15bxXaxX3xX7xX95xX4xX9xXaxX59xX59xXdxXd8xXc1xX6xX52xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd8xXe6xX1cxX59xX1cxX10xX14fxX7xX59xX2xXd9xXd6xXd9xX59xX2xXdax15af9xX51xXd6x17535xX192xXd6xXd6xXdaxX18fxXexX2xXd7xXdaxX18fxX5xXd6xX124xXc1xX23xX4xXe6xX10xX4xX52xXd8x12707xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX4xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1xX1fxX3xXexX1xX23xX24xXexX3xX5xX28xX23xX3xX2bxX2cxXdxX3xX1cxX1xX31xXexX3xXexX1xX36xX3xX1dxXdxX3axXdxX3xX2bxX3exX3fxX4xX3xXexX43xX1axX3xXexX1xX31xX49xX3xXexX4cxXdxX3xX4fxX1cxX51xX52xX1cxX10xX7xXdxX6xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX51xXdxXe6xX12xX0xX51xXdxXe6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX51xX10xXexX6xXdxX5xX7xX117xX117xX7xX23xX1axX1axX6xX95xX49xX3xX4xX1axX7xX124xX51xX10xX7xX4xXaxX12xX0xX51xXdxXe6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX95xXexXdxX4xX5xX10xX124xXbxX1xX52xXexX52xXaxX12xX0xX59xX51xXdxXe6xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX6xXbxXexXdxX52xX1cxXaxX12x10fa3xX89xXexX3xX1xX43xX1cxX1xX3xXe6x19341xX3xX4xX9exX6xX3xX1cxX1dxX3exX2cxXdxX3xXexXdx1ad7exX1cxX3xX7xeea6xX3xXexX4cxXdxX3xX4fxX1cxX51xX52xX1cxX10xX7xXdxX6xXd8xX3x15dd6xX6exX1dxX23xXf3xX1cxX154xX3xXexX1xX10xX1dxX23xX6xX95xX51xXdxX6xX1cxXd8xX4xX52xX1ax14da1xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf16cxX52xX51xX49xXaxX12xX2b1xX83xX4xX3xXexX95xX6xX1cxX1xX3xXexX95xX52xX1cxX1dxX3xX1xX6xX1cxX1dxX3xX2bxX89xX1cxX1dxX3xX2bxX14xX3xXe6x18df0xXdxX3xX1axX2d5xX3xXex1a4bbxX3x1ac05xX23xX6xX1cxX1dxX3xX4xX2dcxX1cxX1xX3xX7xXdexX1cxX3xXc1x169e2xX1cxX3xXexX1xX2cxXdxX3xXexXdxX275xX1cxX3xX7xX279xX3xX2bxX3exX3fxX4xX3xXexX43xX1axX3xXexX1xX31xX49xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX2bxX28xX49xX3xX192xX3xX1cxXdexX1axX3xXexX95xX7fxX1cxX3xX2bxX2dcxX52xX3x19dd2xX23xX5xX6xX14fxX10xX7xXdxX3xX4xX9exX6xX3xX4fxX1cxX51xX52xX1cxX10xX7xXdxX6xX3xX4xX70xX3xXexX1x14540xX3xX7xX267xX3xX5xX79xX3xXexX14xX4xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1xX1fxX3xXexX1xX23xX24xXexX3xX5xX28xX23xX3xX2bxX2cxXdxX3xX1cxX1xX31xXexX3xXexX1xX36xX3xX1dxXdxX3axXdxXe0xX3xX7xX6xX23xX3xXefxX1xXdxX3xX1dxXdxX3axXdxX3xXefxX1xX52xX6xX3xX1xX91xX4xX3xXabxX14xX4xX3xX2bxXb0xX1cxX1xX3xXc1xX83xX4xX3xXe6xX267xX3xX1cxX79xX49xX3xX2bx179d0xX3xXexXf3xX1cxX3xXexX4cxXdxX3xX1dx136e0xX1cxX3xXd6xXd6xXd8xXdaxXdaxXdaxX3xX1cxXdexX1axXd8xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b1xX52xX51xX49xXaxX12xXcxX95xX52xX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX1xXdxX7fxX1cxX3xX4xX83xX23xX3xX4xX2d5xX1cxX1dxX3xXc1x19c33xX3xXexX95xX7fxX1cxX3xXexX4cxXbxX3xX4xX1xXcbxX3xX6exX6xXexX23xX95xX10xX3xX1cxX1dxX79xX49xX3xX2xX2xX59xX2xX192xXe0xX3xX1cxX1xX70xX1axX3xX4xX14xX4xX3xX1cxX1xX79xX3xX1cxX1dxX1xXdxX7fxX1cxX3xX4xX83xX23xX3xXexX1xX23xX89xX4xX3xX8cxX4cxXdxX3xX1xX91xX4xX3xX94xX95xXdxX97xX97xXdxXexX1xX3xX4xX9exX6xX3xXa1xX23xX7xXexX95xX6xX5xXdxX6xX3xXabxX14xX4xX3xX2bxXb0xX1cxX1xX3xXexX23xXb6xXdxX3xX2bxX2cxXdxX3xX4xX9exX6xX3xXc1xX83xX4xX3xXexX95xX6xX1cxX1xX3xXcbxXexX3xX1cxX1xX31xXexX3xX5xX79xX3xXd6xXd7xXd8xXd9xXdaxXdaxX3xX1cxXdexX1axXe0xX3xXexX83xX4xX3xXe6xX79xX52xX3xXexX1xX2cxXdxX3xXefxXf0xX3xX2bxXf3xX3xX2bxX14xX3xX4xXf9xX3xX1axX23xX89xX1cxXd8xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b1xX52xX51xX49xXaxX12xX2b1xX83xX4xX3xXexX95xX6xX1cxX1xX3xX4xX70xX3xX4xX1xXdxX275xX23xX3xX95xX89xX1cxX1dxX3xXd6xXe0xX158xX1axX3xX2bxX39exX3xXc1xXb0xX3xXexX1xX2cxXdxX3xX1dxXdxX6xX1cxX3xXc1xX79xX52xX3xX1ax1a43cxX1cxX3xX1cxX79xX49xX3xX1axX2d5xX3xXexX2dcxX3xX4x13787xX3xXexX1xX340xX3xX1xX43xX1cxX1xX3xX2dcxX1cxX1xX3xXc1xX14xX1cxX3xXexX1xX28xX1cxX3xX4xX9exX6xX3xX1axX89xXexX3xXexX1xX3fxX3xX7xXdexX1cxX3xX2bxX6xX1cxX1dxX3xX7xXdexX1cxX3xX2bxX23xXb6xXdxX3xX4xX52xX1cxX3xX1axXf3xXdxXd8xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b1xX52xX51xX49xXaxX12xXcxX1xX10xX52xX3xX2bxX14xX1cxX1xX3xX1dxXdxX14xX3xX4xX14xX4xX3xX1cxX1xX79xX3xX1cxX1dxX1xXdxX7fxX1cxX3xX4xX83xX23xXe0xX3xX1xX43xX1cxX1xX3xX2dcxX1cxX1xX3xXexX95xX52xX1cxX1dxX3xXc1xX83xX4xX3xXexX95xX6xX1cxX1xX3xX5xX79xX3xX1axX89xXexX3xX4xX28xX23xX3xX4xX1xX23xX49xX1fxX1cxX3xXexX3exX2cxX1cxX1dxX3xXexX1xX23xX24xXexX3xXe6xX79xX3xX5xX79xX3xXexX14xX4xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1xX1fxX3xXexX1xX23xX24xXexX3xXexX3exX3fxX1cxX1dxX3xX1xX43xX1cxX1xX3xX7xX3axX1axX3xX1cxX1xX31xXexX3xXexX95xX7fxX1cxX3xXexX1xX36xX3xX1dxXdxX3axXdxXd8xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b1xX52xX51xX49xXaxX12x166e3xX1xX14xXexX3xX1xXdxX1fxX1cxX3xX1cxX79xX49xX3xX2bx117f9xX4xX3xXc1xXdxX1fxXexX3xX4xX70xX3xX1dxXdxX14xX3xXexX95xXb0xXe0xX3xX1ax1283fxX3xX95xX6xX3xX4x12d98xX3xX1xX89xXdxX3xXexX43xX1axX3xX1xXdxX340xX23xX3xX1cxX1xf282xX1cxX1dxX3xX4xX28xX23xX3xX4xX1xX23xX49xX1fxX1cxX3xXe6xX275xX3xX1dxXdxX6xXdxX3xX2bxX52xX4cxX1cxX3xX7xX6xX23xX3xX4x10d97xX1cxX1dxX3xXe6xX79xX3xX4xXf9xX1cxX1dxX3xX5xX79xX3xX1dxXdxX6xXdxX3xX2bxX52xX4cxX1cxX3xX2dexX23xX6xX1cxX3xXexX95xX91xX1cxX1dxX3xX1cxX1xX31xXexX3xXexX95xX52xX1cxX1dxX3xX5xXb0xX4xX1xX3xX7xX279xX3xXexXdxX36xX1cxX3xX1xX70xX6xX3xX4xX9exX6xX3xX1cxX1dxX2d5xX1cxX3xX1cxX1dxX624xX3xX5xX52xX79xXdxX3xX1cxX1dxX3exX2cxXdxXd8xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b1xX52xX51xX49xXaxX12xXcxX95xX3exX3axX4xX3xX2bxX70xXe0xX3xX1axX89xXexX3xXc1xX83xX4xX3xXexX95xX6xX1cxX1xX3xX1xX6xX1cxX1dxX3xX2bxX89xX1cxX1dxX3xX2bxX14xX3xXe6xX2d5xXdxX3xXe6xX275xX3xX1axX89xXexX3xX5xX52xX79xXdxX3xX2bxX89xX1cxX1dxX3xXe6xX24xXexX3xX4xXf9xX1cxX1dxX3xX2bxX3exX3fxX4xX3xXexX43xX1axX3xXexX1xX31xX49xX3xXexX95xX7fxX1cxX3xX2bxX2dcxX52xX3xX2b1xX52xX95xX1cxX10xX52xX3xX4xX9exX6xX3xX4fxX1cxX51xX52xX1cxX10xX7xXdxX6xX3xXe6xX79xX3xX2bxX3exX3fxX4xX3xXabxX14xX4xX3xX2bxXb0xX1cxX1xX3xX4xX70xX3xXexX23xXb6xXdxX3xX2bxX2cxXdxX3xXcbxXexX3xX1cxX1xX31xXexX3xXd6xXdaxXd8xXdaxXdaxXdaxX3xX1cxXdexX1axXd8xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b1xX52xX51xX49xX3xXbxX12bxX10xX1cxXexX10xX95xXaxX12xX0xXdxX1axX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX51xXexX1xX23xX1axXc1xX3xX51xX1xXdxX51xX10xX3xXdxX12bxX10xX1cxXexX10xX95xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxX14fxXdxX51xXexX1xX154xX3xX156xX2xX158xXbxXabxX15bxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX154xX3xXd6xX2xXdaxXbxXabxX15bxXaxX3xX7xX95xX4xX9xXaxX59xX59xXdxXd8xXc1xX6xX52xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd8xXe6xX1cxX59xX1cxX10xX14fxX7xX59xX2xXd9xXd6xXd9xX59xX2xXdaxX18fxX51xXd6xX192xX192xXd6xX156xX192xXd9xXexXd6xXd7xX158xX192xX5xX2xXdaxX124xXc1xX23xX4xXe6xX10xX4xX52xXd8xX1a8xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX4xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1xX1fxX3xXexX1xX23xX24xXexX3xX5xX28xX23xX3xX2bxX2cxXdxX3xX1cxX1xX31xXexX3xXexX1xX36xX3xX1dxXdxX3axXdxX3xX2bxX3exX3fxX4xX3xXexX43xX1axX3xXexX1xX31xX49xX3xXexX4cxXdxX3xX4fxX1cxX51xX52xX1cxX10xX7xXdxX6xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xX51xXdxXe6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX51xX95xX10xX5xX6xXexX10xX51xXaxX12xX0xX7xXexX95xX52xX1cxX1dxX12xXcxXdxX1cxX3xX5xXdxX7fxX1cxX3xX2dexX23xX6xX1cxX154xX0xX59xX7xXexX95xX52xX1cxX1dxX12xX0xX23xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX124xXexX1xX23xX1axXc1xX124xX6xX1cxX51xX124xX7xX6xXbxX52xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX95xX6xX1cxX1xX3xX7xX613xX1cxX3xX51xX3a9xX23xX3xX4xX9exX6xX3xX51xX6xX1cxX1xX3xX1xX91xX6xX3xX94xX6xX23xX1dxX23xXdxX1cxX3xX2bxX3exX3fxX4xX3xXc1xX14xX1cxX3xX2bxX31xX23xX3xX1dxXdxX14xX3xX1dxX3a9xX1cxX3xX192xX158xXdaxX3xXex16a0bxX3xX2bxXf3xX1cxX1dxXaxX3xX1xX95xX10xX97xX9xXaxX59xXe6xX6xX1cxX124xX1xX52xX6xX124xX1xX6xX124xXexXdxX1cxX1xX59xXexX95xX6xX1cxX1xX124xX7xX52xX1cxX124xX51xX6xX23xX124xX4xX23xX6xX124xX51xX6xX1cxX1xX124xX1xX52xX6xX124xX1dxX6xX23xX1dxX23xXdxX1cxX124xX51xX23xX52xX4xX124xXc1xX6xX1cxX124xX51xX6xX23xX124xX1dxXdxX6xX124xX1dxX6xX1cxX124xX192xX158xXdaxX124xXexX49xX124xX51xX52xX1cxX1dxX59xX2xX18fxXd7xX192xXd9xX18fxXd8xX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX1dxX3xX7xX95xX4xX9xXaxX59xX1axX10xX51xXdxX6xX59xX2xX192xXdaxX59xX1cxX10xX14fxX7xX59xX2xXd9xXd6xX18fxX59xX2xX192xXd6xX51xXd7xX2xX192xX158x12f32xXdaxXd7xXexX2xXd9xXdaxXdaxX5xX18fxX124xXc1xX2xXd8xX1a8xXbxX10xX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX4xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1xX1fxX3xXexX1xX23xX24xXexX3xX5xX28xX23xX3xX2bxX2cxXdxX3xX1cxX1xX31xXexX3xXexX1xX36xX3xX1dxXdxX3axXdxX3xX2bxX3exX3fxX4xX3xXexX43xX1axX3xXexX1xX31xX49xX3xXexX4cxXdxX3xX4fxX1cxX51xX52xX1cxX10xX7xXdxX6xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX51xXdxXe6xX12xX0xX7xXexX95xX52xX1cxX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX95xX6xX1cxX1xX3xX7xX613xX1cxX3xX51xX3a9xX23xX3xX4xX9exX6xX3xX51xX6xX1cxX1xX3xX1xX91xX6xX3xX94xX6xX23xX1dxX23xXdxX1cxX3xX2bxX3exX3fxX4xX3xXc1xX14xX1cxX3xX2bxX31xX23xX3xX1dxXdxX14xX3xX1dxX3a9xX1cxX3xX192xX158xXdaxX3xXexX8e9xX3xX2bxXf3xX1cxX1dxXaxX3xX1xX95xX10xX97xX9xXaxX59xXe6xX6xX1cxX124xX1xX52xX6xX124xX1xX6xX124xXexXdxX1cxX1xX59xXexX95xX6xX1cxX1xX124xX7xX52xX1cxX124xX51xX6xX23xX124xX4xX23xX6xX124xX51xX6xX1cxX1xX124xX1xX52xX6xX124xX1dxX6xX23xX1dxX23xXdxX1cxX124xX51xX23xX52xX4xX124xXc1xX6xX1cxX124xX51xX6xX23xX124xX1dxXdxX6xX124xX1dxX6xX1cxX124xX192xX158xXdaxX124xXexX49xX124xX51xX52xX1cxX1dxX59xX2xX18fxXd7xX192xXd9xX18fxXd8xX1xXexX1axXaxX12xXcxX95xX6xX1cxX1xX3xX7xX613xX1cxX3xX51xX3a9xX23xX3xX4xX9exX6xX3xX51xX6xX1cxX1xX3xX1xX91xX6xX3xX94xX6xX23xX1dxX23xXdxX1cxX3xX2bxX3exX3fxX4xX3xXc1xX14xX1cxX3xX2bxX31xX23xX3xX1dxXdxX14xX3xX1dxX3a9xX1cxX3xX192xX158xXdaxX3xXexX8e9xX3xX2bxXf3xX1cxX1dxX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX95xX52xX1cxX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX51xXaxX12xX25dxX89xXexX3xXc1xX83xX4xX3xXexX95xX6xX1cxX1xX3xX4xX9exX6xX3xX51xX6xX1cxX1xX3xX1xX91xX6xX3xX1cxX1dxX3exX2cxXdxX3xX5e9xX1xX14xXbxX3xX5e9xX6xX23xX5xX3xX94xX6xX23xX1dxX23xXdxX1cxX3xX2bxX39exX3xX2bxX3exX3fxX4xX3xX1axX23xX6xX3xXc1xX60dxXdxX3xX1axX89xXexX3xX1cxX1xX79xX3xX7xX3exX23xX3xXexX3a9xX1axX3xX1cxX1dxX1xX1fxX3xXexX1xX23xX24xXexX3xX1dxXdxX31xX23xX3xXexX7fxX1cxX3xXe6xX3axXdxX3xX1dxXdxX14xX3xX2xXdaxXe0xX158xX3xXexX95xXdxX1fxX23xX3x1291dxX324xf92dxX3xX28axX1dxX3a9xX1cxX3xX192xX158xXdaxX3xXexX8e9xX3xX2bxXf3xX1cxX1dxX2a1xX3xXexX95xX52xX1cxX1dxX3xXbxX1xXdxX7fxX1cxX3xX2bxX31xX23xX3xX1dxXdxX14xX3xX51xXdx15911xX1cxX3xX95xX6xX3xX1xX2d5xX1axX3xX2dexX23xX6xX3xX28axXd7xX59xX2xX192xX2a1xX3xXexX4cxXdxX3xX1cxX1xX79xX3xX2bxX31xX23xX3xX1dxXdxX14xX3xXa1xX95xXexX4xX23xX95xXdxX6xX5xX3xX60dxX3xXexX1xX9exX3xX2bxX2d5xX3xX5e9xX6xX95xXdxX7xXd8xX0xX59xXbxX12xX0xX59xX51xXdxXe6xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6exX1xX624xX1cxX1dxX3xX2bxXdxX275xX23xX3xXefxXf0xX3xXexX1x14ec5xX3xXe6xX275xX3x1734bxX8e9xX3xX5xX4ecxX4xX3xX94xX23xXdxX1cxX1cxX10xX7xX7xX3xXcxX1xX36xX3xX1dxXdxX3axXdxX3xX1cxXdexX1axX3xX192xXdaxX2xXd9xXaxX3xX1xX95xX10xX97xX9xXaxX59xXe6xX6xX1cxX124xX1xX52xX6xX124xX1dxXdxX6xXdxX124xXexX95xXdxX59xX1cxX1xX23xX1cxX1dxX124xX51xXdxX10xX23xX124xXefxX49xX124xXexX1xX23xX124xXe6xX10xX124xXefxX49xX124xX5xX23xX4xX124xX1dxX23xXdxX1cxX1cxX10xX7xX7xX124xXexX1xX10xX124xX1dxXdxX52xXdxX124xX1cxX6xX1axX124xX192xXdaxX2xXd9xX59xX2xX97fxX156xX18fxX2xXd7xXd8xX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX1dxX3xX7xX95xX4xX9xXaxX59xX1axX10xX51xXdxX6xX59xX2xX192xXdaxX59xX1cxX10xX14fxX7xX59xX2xXd9xXd7xXdaxX59xX2xXdaxX158xX51xXd7xXdaxXd9xX2xX2xXd7xX18fxXexX192xXd7xXd6xX156xX5xX2xXd8xX1a8xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX4xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1xX1fxX3xXexX1xX23xX24xXexX3xX5xX28xX23xX3xX2bxX2cxXdxX3xX1cxX1xX31xXexX3xXexX1xX36xX3xX1dxXdxX3axXdxX3xX2bxX3exX3fxX4xX3xXexX43xX1axX3xXexX1xX31xX49xX3xXexX4cxXdxX3xX4fxX1cxX51xX52xX1cxX10xX7xXdxX6xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX51xXdxXe6xX12xX0xX7xXexX95xX52xX1cxX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6exX1xX624xX1cxX1dxX3xX2bxXdxX275xX23xX3xXefxXf0xX3xXexX1xXc19xX3xXe6xX275xX3xXc1exX8e9xX3xX5xX4ecxX4xX3xX94xX23xXdxX1cxX1cxX10xX7xX7xX3xXcxX1xX36xX3xX1dxXdxX3axXdxX3xX1cxXdexX1axX3xX192xXdaxX2xXd9xXaxX3xX1xX95xX10xX97xX9xXaxX59xXe6xX6xX1cxX124xX1xX52xX6xX124xX1dxXdxX6xXdxX124xXexX95xXdxX59xX1cxX1xX23xX1cxX1dxX124xX51xXdxX10xX23xX124xXefxX49xX124xXexX1xX23xX124xXe6xX10xX124xXefxX49xX124xX5xX23xX4xX124xX1dxX23xXdxX1cxX1cxX10xX7xX7xX124xXexX1xX10xX124xX1dxXdxX52xXdxX124xX1cxX6xX1axX124xX192xXdaxX2xXd9xX59xX2xX97fxX156xX18fxX2xXd7xXd8xX1xXexX1axXaxX12xX6exX1xX624xX1cxX1dxX3xX2bxXdxX275xX23xX3xXefxXf0xX3xXexX1xXc19xX3xXe6xX275xX3xXc1exX8e9xX3xX5xX4ecxX4xX3xX94xX23xXdxX1cxX1cxX10xX7xX7xX3xXcxX1xX36xX3xX1dxXdxX3axXdxX3xX1cxXdexX1axX3xX192xXdaxX2xXd9xX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX95xX52xX1cxX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX51xXaxX12xXcxX95xX52xX1cxX1dxX3xX1cxXdexX1axX3xX192xXdaxX2xXd9xX3xX1cxX79xX49xXe0xX3xX2bxX39exX3xX4xX70xX3xXexX1xX7fxX1axX3xX1cxX1xXdxX275xX23xX3xXc1exX8e9xX3xX5xX4ecxX4xX3xX94xX23xXdxX1cxX1cxX10xX7xX7xX3xXcxX1xX36xX3xX1dxXdxX3axXdxX3xX2bxX3exX3fxX4xX3xXabxX14xX4xX3xX5xX24xXbxXe0xX3xXexX95xX52xX1cxX1dxX3xX2bxX70xXe0xX3xX4xX70xX3xXefxX1xX2d5xX1cxX1dxX3xXcbxXexX3xX1cxX1xX624xX1cxX1dxX3xXefxX8e9xX3xX5xX4ecxX4xX3xXefxX1xX14xX3xX5xX4cxX3xX5xX645xX1cxX1dxXd8xX0xX59xXbxX12xX0xX59xX51xXdxXe6xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6exX1xX624xX1cxX1dxX3xX4xX28xX49xX3xX1xX52xX6xX3x17074xX2dexX23xX14xXdxX3xXe6xX24xXex1aaa1xX3xX4xX70xX3xXe6xe889xX3xX1cxX1dxX52xX79xXdxX3xXefxXf0xX3xX51xXb0xX3xX1cxX1xX31xXexX3xXexX1xX36xX3xX1dxXdxX3axXdxXaxX3xX1xX95xX10xX97xX9xXaxX59xX51xX23xX124xX5xXdxX4xX1xX59xX1cxX1xX23xX1cxX1dxX124xX4xX6xX49xX124xX1xX52xX6xX124xX2dexX23xX6xXdxX124xXe6xX6xXexX124xX4xX52xX124xXe6xX10xX124xX1cxX1dxX52xX6xXdxX124xXefxX49xX124xX51xXdxX124xX1cxX1xX6xXexX124xXexX1xX10xX124xX1dxXdxX52xXdxX59xX2xX97fxX158xX158xXd9xXd7xXd8xX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX1dxX3xX7xX95xX4xX9xXaxX59xX1axX10xX51xXdxX6xX59xX2xX192xXdaxX59xX1cxX10xX14fxX7xX59xX2xXd9xX192xX97fxX59xX2xXdaxX18fxX51xXd7xXdaxX97fxXd7xX192xX2xX158xXexX97fxXd6xX97fxX192xX5xXd6xX124xX95xX6xX97xX97xX5xX10xX7xXdxX6xX97xX5xX52xX14fxX10xX95xX124xX192xXd8xX1a8xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX4xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1xX1fxX3xXexX1xX23xX24xXexX3xX5xX28xX23xX3xX2bxX2cxXdxX3xX1cxX1xX31xXexX3xXexX1xX36xX3xX1dxXdxX3axXdxX3xX2bxX3exX3fxX4xX3xXexX43xX1axX3xXexX1xX31xX49xX3xXexX4cxXdxX3xX4fxX1cxX51xX52xX1cxX10xX7xXdxX6xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX51xXdxXe6xX12xX0xX7xXexX95xX52xX1cxX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6exX1xX624xX1cxX1dxX3xX4xX28xX49xX3xX1xX52xX6xX3xXec8xX2dexX23xX14xXdxX3xXe6xX24xXexXed1xX3xX4xX70xX3xXe6xXed7xX3xX1cxX1dxX52xX79xXdxX3xXefxXf0xX3xX51xXb0xX3xX1cxX1xX31xXexX3xXexX1xX36xX3xX1dxXdxX3axXdxXaxX3xX1xX95xX10xX97xX9xXaxX59xX51xX23xX124xX5xXdxX4xX1xX59xX1cxX1xX23xX1cxX1dxX124xX4xX6xX49xX124xX1xX52xX6xX124xX2dexX23xX6xXdxX124xXe6xX6xXexX124xX4xX52xX124xXe6xX10xX124xX1cxX1dxX52xX6xXdxX124xXefxX49xX124xX51xXdxX124xX1cxX1xX6xXexX124xXexX1xX10xX124xX1dxXdxX52xXdxX59xX2xX97fxX158xX158xXd9xXd7xXd8xX1xXexX1axXaxX12xX6exX1xX624xX1cxX1dxX3xX4xX28xX49xX3xX1xX52xX6xX3xXec8xX2dexX23xX14xXdxX3xXe6xX24xXexXed1xX3xX4xX70xX3xXe6xXed7xX3xX1cxX1dxX52xX79xXdxX3xXefxXf0xX3xX51xXb0xX3xX1cxX1xX31xXexX3xXexX1xX36xX3xX1dxXdxX3axXdxX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX95xX52xX1cxX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX51xXaxX12xX8cxX3e3xXdxX3xXe6xX3axXdxX3xX4xX52xX1cxX3xX1cxX1dxX3exX2cxXdxXe0xX3xX1cxX1xX624xX1cxX1dxX3xXc1xX2d5xX1cxX1dxX3xX1xX52xX6xX3xXefxX1xXb6xX1cxX1dxX3xX5xXf3xX3xX5xX23xX2d5xX1cxX3xXex1018dxX6xX3xX95xX6xX3xX1axX89xXexX3xX1axX645xXdxX3xX4x11b96xX4xX3xXefxX1xX70xX3xX1cxX1dxX279xXdxX3xXefxX1xXdxX36xX1cxX3xXefxX1xX2d5xX1cxX1dxX3xX6xXdxX3xX51xX14xX1axX3xX5xX4cxXdxX3xX1dxX3a9xX1cxXe0xX3xX1cxX1xX3exX1cxX1dxX3xX2bxX28xX49xX3xX4xX1xXcbxX1cxX1xX3xX5xX79xX3xX2bxX5f8xX4xX3xX2bxXdxX340xX1axX3xXexX1xX23xX3xX1xXc19xXexX3xX4xX14xX4xX3xX5xX52xX79xXdxX3xX4xX2d5xX1cxX3xXexX95xX645xX1cxX1dxX3xX2bxX36xX1cxX3xXexX1xX4ecxX3xXbxX1xX31xX1cxXd8xX0xX59xXbxX12xX0xX59xX51xXdxXe6xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX59xX23xX5xX12xX0xX51xXdxXe6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX95xXaxX12xX0xX59xX51xXdxXe6xX12xX0xX59xX51xXdxXe6xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX324xX52xX23xX95xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX52xX3x15008xXdxX10xXexX1cxX6xX1ax15a93xX0xX59xXbxX12xX0xX59xX51xXdxXe6xX12