Bão số 3 giật cấp 16, hướng về Hải Phòng - Quảng Ninh
Từ chiều tối 16/9, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nam Định, Lạng Sơn, Bắc Giang, Hải Dương có gió mạnh cấp 8 – 9.
f575x18b79x18655x10c8fx12252x19572x16037xfb4ax19823xX7x1054fx10c75x15061x18c50x189aax13837xX5x12cf4xXax197b4x18b7axf9e4x17075xX3xX7x1061cxX3x12242xX3x13430xXdx192acxXexX3xX4x10d37xXbxX3xX2x10c99x16de0xX3xX1x15544x196a1x150e4xX1cxX3x16f63x13201xX3x15b2ex11230xXdxX3x192fdxX1x120c4xX2cxX1cxX3x12ff4xX3x15e3fx15fc3xX33xX2cxX1cxX3x14a70xXdxX2cxX1xX0x11854xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX7xXex12935xX5xX10xX9xXaxXexX10x108e5xXexX3cxX6xX5xXdxX1cxX2cx1730axX3x1722axX3fxX7xXexXdx127a5xX52xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX10xX6x1738exXaxX12xXcx10249xX3xX4xX1xXdxX30xX3fxX3xXexX18xXdxX3xX2xX26xX49x17f6axX27xX3xX4x19143xX4xX3xXex10b67xX2cxX1xX3xX2fxX10xX2cxX3x1568bxXdx11991xX2cxX3xXexX7bxX3xX3exX3fxX33xX2cxX1cxX3xX44xXdxX2cxX1xX3x17b90x13372xX2cxX3xX44xX6x11eafxX3x15a84xf57bxX2cxX1xX27xX3x180f2x182fexX2cxX1cxX3xf6e2x12561xX2cxX27xX3xX13x168c3xX4xX3x120b1xXdxX6xX2cxX1cxX27xX3xX32xX33xXdxX3x11b86xX2axXc1xX2cxX1cxX3xX4x11f43xX3xX1cxXdxXdbxX3xXb3xXbcxX2cxX1xX3xX4xX22xXbxX3x1929axX3x138d5xX3xX8ax15d6axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX52xX5xX10xX9xXaxXexX10xX59xXexX3cxX6xX5xXdxX1cxX2cxX61xX3xX63xX3fxX7xXexXdxX68xX52xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX77xX52xXaxX12xXcxX1xX10xX15xX3xXcx103fbxX3fxX2cxX1cxX3xXex120e7xXb3xX3xX77x128a7xX3xX9axX8exX15xX3x10bb2xX1x1458axX3xXexX2ax17206xX2cxX1cxX3xXexX1x16b72xX52xX3xX2fx1685fxX2cxX3xXcxX127xX3fxX2cxX1cxX3xX2axXc1xX2cxX1cxX61xX3xX32x16270xXdxX3xX2xX1axX1xX3xX4xX1xXdxX30xX3fxX3xX2cxX6xX52xX3x193b1xX2x19971xX49xX8ax1174exX27xX3xX2fxXb6xX3xXexX127xX139xX3xXexX12dxXb3xX3xX9axX14xX15xX3xX7xX18xX3xX1axX3x138dcxX3xX2fx10a45xX15xX3xX137xX1xX15xX33xX2cxX1cxX3xX2xXeaxX27x13c5cxX3xXadx15148xX3xX2fx13200xX3xX13xXc6xX4x172fdxX3xX2xX2xX26xX27xX1axX3xXadxX197xX3xX137xXdxX2cxX1xX3xXb5x145e1xX2cxX1cxX27xX3xX4xX8exX4xX1xX3x192f5xX3fx12ea9xX2cxX3xXadxX33xX15xX3xX32xX15xX187xX2cxX1cxX3xXc0xX6xX3xX137xX1xX15xX33xX2cxX1cxX3xX194xXeax13be7xX137xXb3xX3xX2fxX30xX3xXbxX1xX139xX6xX3xXb5xX1b0xX2cxX1cxX3xXb5xX1b0xX2cxX1cxX3xX13xXc6xX4xXefxX3xXc0x10075xX4xX3xX1cxXdxXdbxX3xXb3xXbcxX2cxX1xX3xX2cxX1xX22xXexX3xX184xX3xX2fxf730xX2cxX1cxX3xX1cxX1bcxX2cxX3xXexX12dxXb3xX3xX9axX14xX15xX3xXb3xXbcxX2cxX1xX3xX4xX22xXbxX3xX2x13ee2xX27xX3xX4xX22xXbxX3xX2xX1axX3xX168xXexX1f1xX4xX3xX5xX187xX3xXexX7bxX3xX2xX2xXeaxX3xXadxXaexX2cxX3xX2xX194xX8axX3xX137xXb3xX3xXb3xX197xXexX3xX1cxXdx17ff6xX16dxX27xX3xX1cxXdxX1exXexX3xX4xX22xXbxX3xX2xX16axX27xX3xX4xX22xXbxX3xX2xX26xXefxX0xX49xXbxX12xX0xXexX6xX9axX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX2cxX1cxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX77xX77xXdxX2cxX1cxX9xXaxX2xXaxX3xfa6dxXdxX77xXexX1xX9xXaxX21fxX1d5xX1d5xXaxX3xX9axX15xX127xX77xX10xX127xX9xXaxX1d5xXaxX3xX6xX5xXdxX1cxX2cxX9xXaxX4xX10xX2cxXexX10xX127xXaxX12xX0xXexX9axX15xX77xX52xX12xX0xXexX127xX12xX0xXexX77xX12xX0xXdxXb3xX1cxX3xX7xX127xX4xX9xXaxX49xX49xXdxXefxX9axX6xX15xX1xX6xXexXdxX2cxX1xXefxX2fxX2cxX49xX2cxX10xX28cxX7xX49xX2xX194xX1ax10549xX49xX2xX1d5xX26xX77xX2xX2xX26xX16axX194xX1d5xX1d5xXexX26xX1d5xX26xXeaxX1axX5xX1d5xXefxX63xXbxX1cxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXexX77xX12xX0xX49xXexX127xX12xX0xXexX127xX12xX0xXexX77xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11b4dxX6xXbxXexXdxX15xX2cxXaxX12xX32xX2axX2bxX2cxX1cxX3xXadxXdxX3xX4xX143xX6xX3xX9axX14xX15xX3xX7xX18xX3xX1axX3xX168x14826xX2cxX1xX61xX3xXcxXcxXd4xX13xf994xXcxXcx12b71xX16dxX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX77xX12xX0xX49xXexX127xX12xX0xX49xXexX9axX15xX77xX52xX12xX0xX49xXexX6xX9axX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX52xX5xX10xX9xXaxXexX10xX59xXexX3cxX6xX5xXdxX1cxX2cxX61xX3xX63xX3fxX7xXexXdxX68xX52xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX77xX52xXaxX12xXd4xX131xX3xX9axX8exX15xX3xXexX127xX15xX2cxX1cxX3xX21fxX194xX3xX1cxXdxX249xX3xXexX2bxXdxX27xX3xX9axX14xX15xX3xX77xXdxX3xX4xX1xX3fxX52xX9cxX2cxX3xXexX1xX10xX15xX3xX1xX2axX2bxX2cxX1cxX3xXcxX12dxX52xX3xXcxX12dxX52xX3xX13xXc6xX4xX27xX3xXb3x12583xXdxX3xX1cxXdxX249xX3xXadxXdxX3xXadxX2axX13dxX4xX3xX137xX1xX15xX33xX2cxX1cxX3xX21fxX16axX3xX3cxX3xX1axX1d5xX137xXb3xX3xX2fxX187xX3xX4xX38xX2cxX3xX4xXdbxX3xX137xX1xX33xX3xX2cxX147xX2cxX1cxX3xXb3xXbcxX2cxX1xX3xXexX1x11951xXb3xXefxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX52xX5xX10xX9xXaxXexX10xX59xXexX3cxX6xX5xXdxX1cxX2cxX61xX3xX63xX3fxX7xXexXdxX68xX52xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX77xX52xXaxX12xXb5xXaexX2cxX3xX2xX1axX1xX3xX2cxX1cxX187xX52xX3xX2xX26xX49xX8axX27xX3xX2fxXb6xX3xXexX127xX139xX3xXexX12dxXb3xX3xX9axX14xX15xX3xX184xX3xX2fxX187xX15xX3xX137xX1xX15xX33xX2cxX1cxX3xX21fxX1d5xX27xX16axX3xXadxX197xX3xX34axX19axX3xX13xXc6xX4xX19fxX3xX2xX1d5xX8axX27xX2e4xX3xXadxX197xX3xX347xXdxX2cxX1xX3xXb5xX1b0xX2cxX1cxX27xX3xX4xX8exX4xX1xX3xX9axX249xX3xX9axXdxX9cxX2cxX3xX3exX3fxX33xX2cxX1cxX3xX44xXdxX2cxX1xX3xXecxX3xX32xX33xXdxX3xX36xX1xX38xX2cxX1cxX3xX137xX1xX15xX33xX2cxX1cxX3xX21fxX26xX1d5xX137xXb3xX3xX2fxX30xX3xXbxX1xX139xX6xX3xXb5xX1b0xX2cxX1cxX3xXb5xX1b0xX2cxX1cxX3xX44xX6xXb3xXefxX3xXc0xX1f1xX4xX3xX1cxXdxXdbxX3xXb3xXbcxX2cxX1xX3xX2cxX1xX22xXexX3xX184xX3xX2fxX205xX2cxX1cxX3xX1cxX1bcxX2cxX3xXexX12dxXb3xX3xX9axX14xX15xX3xXb3xXbcxX2cxX1xX3xX4xX22xXbxX3xX2xX1axX3xX168xXexX1f1xX4xX3xX5xX187xX3xXexX7bxX3xX2xX1axX194xX3xXadxXaexX2cxX3xX2xX194xX8axX3xX137xXb3xX3xXb3xX197xXexX3xX1cxXdxX249xX16dxX27xX3xX1cxXdxX1exXexX3xX4xX22xXbxX3xX2xX16axX27xX3xX4xX22xXbxX3xX2xX26xXefxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX52xX5xX10xX9xXaxXexX10xX59xXexX3cxX6xX5xXdxX1cxX2cxX61xX3xX63xX3fxX7xXexXdxX68xX52xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX77xX52xXaxX12xXcxX127xX15xX2cxX1cxX3xX137xX1xX15xX33xX2cxX1cxX3xX21fxX194xX3xXadxXaexX2cxX3xX194xXeaxX3xX1cxXdxX249xX3xXexXdxXaexXbxX3xXexX1xX10xX15xX27xX3xX9axX14xX15xX3xX77xXdxX3xX4xX1xX3fxX52xX9cxX2cxX3xXexX1xX10xX15xX3xX1xX2axX2bxX2cxX1cxX3xXcxX12dxX52xX3xXcxX12dxX52xX3xX13xXc6xX4xX27xX3xXb3xX3d7xXdxX3xX1cxXdxX249xX3xXadxXdxX3xXadxX2axX13dxX4xX3xX137xX1xX15xX33xX2cxX1cxX3xX21fxX16axX137xXb3xX27xX3xXadxXdxX3xX2fxX187xX15xX3xXadxX22xXexX3xX5xXdxX30xX2cxX3xX4xX8exX4xX3xXexX92xX2cxX1xX3xXbxX1xX139xX6xX3xXb5xX1b0xX2cxX1cxX3xX13xXc6xX4xX3xX13xX197xX3xX2fxX2bxXdxX3xX4xX2axX249xX2cxX1cxX3xXadxX197xX3xX4xX22xXbxX3xX2xX1d5xXecxX2xX2xX27xX3xX2fxX187xX3xX7xX3fxX52xX3xX52xXaexX3fxX3xX77xX1bcxX2cxX3xXexX1xX187xX2cxX1xX3xX8exXbxX3xXexX1xX22xXbxX3xX2cxX1xXdx101b5xXexX3xXadxX2bxXdxX27xX3xX7xX6xX3fxX3xXadxXdbxX3xX8exXbxX3xXexX1xX22xXbxX3xX2cxX1xXdxX645xXexX3xXadxX2bxXdxX3xX7xX3fxX52xX3xX52xXaexX3fxX3xXexX1xX187xX2cxX1xX3xXb3xX197xXexX3xX2fxX205xX2cxX1cxX3xX8exXbxX3xXexX1xX22xXbxXefxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX52xX5xX10xX9xXaxXexX10xX59xXexX3cxX6xX5xXdxX1cxX2cxX61xX3xX63xX3fxX7xXexXdxX68xX52xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX77xX52xXaxX12xXb5xXaexX2cxX3xX2xX1axX1xX3xX2cxX1cxX187xX52xX3xX2xX2e4xX49xX8axX27xX3xX2fxXb6xX3xXexX127xX139xX3xXexX127xX3fxX2cxX1cxX3xXexX12dxXb3xX3xX2fxX205xX2cxX1cxX3xX8exXbxX3xXexX1xX22xXbxX3xX184xX3xX2fxX187xX15xX3xX137xX1xX15xX33xX2cxX1cxX3xX21fxX21fxX27xX21fxX3xXadxX197xX3xX34axX19axX3xX13xXc6xX4xX19fxX3xX2xX1d5xX194xX27xX194xX3xXadxX197xX3xX347xXdxX2cxX1xX3xXb5xX1b0xX2cxX1cxX27xX3xXexX127xX411xX2cxX3xX137xX1xX3fxX3xX2fxX131xX4xX3xX4xX8exX4xX3xXexX92xX2cxX1xX3xXbxX1xX139xX6xX3xXcxX12dxX52xX3xX13xXc6xX4xX3xX13xX197xXefxX3xXc0xX1f1xX4xX3xX1cxXdxXdbxX3xXb3xXbcxX2cxX1xX3xX2cxX1xX22xXexX3xX184xX3xXexX127xX3fxX2cxX1cxX3xXexX12dxXb3xX3xX2fxX205xX2cxX1cxX3xX8exXbxX3xXexX1xX22xXbxX3xX1cxXdxX33xXb3xX3xX59xX3fxX18xX2cxX1cxX3xX77xX2axX2bxXdxX3xX4xX22xXbxX3xX26xX3xX168xXexX1f1xX4xX3xX5xX187xX3xX77xX2axX2bxXdxX3xX1axX8axX3xXb3xX197xXexX3xX1cxXdxX249xX16dxXefxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX52xX5xX10xX9xXaxXexX10xX59xXexX3cxX6xX5xXdxX1cxX2cxX61xX3xX63xX3fxX7xXexXdxX68xX52xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX77xX52xXaxX12xXd4xX15xX3xX33xX2cxX1xX3xX1xX2axX184xX2cxX1cxX3xX4xX143xX6xX3xX1xX15xX187xX2cxX3xX5xX2axX3fxX3xX9axX14xX15xX27xX3xX137xX1xX3fxX3xX2fxX131xX4xX3xX13xXc6xX4xX3xX13xXdxX9cxX2cxX3xXb5xX1b0xX2cxX1cxX3xX168xX9axX6xX15xX3xX1cxX157xXb3xX3xX4xX33xX3xX2fxX205xX2cxX1cxX3xX9axXdxX9cxX2cxX3xXbxX1xX139xX6xX3xXb5xX1b0xX2cxX1cxX3xX13xXc6xX4xX3xX1baxX3fxX1bcxX2cxX3xXadxX33xX15xX3xX32xX15xX187xX2cxX1cxX3xXc0xX6xX16dxX3xX4xXdbxX3xX1cxXdxXdbxX3xXb3xXbcxX2cxX1xX3xX4xX22xXbxX3xXeaxX3xX3cxX3xX2xX1d5xX27xX3xX2fxX205xX2cxX1cxX3xX1cxX1bcxX2cxX3xXexX12dxXb3xX3xX9axX14xX15xX3xXadxXdxX3xX1baxX3fxX6xX3xX4xX22xXbxX3xX2xX2xX3xX3cxX3xX2xX1axX27xX3xX1cxXdxX1exXexX3xX4xX22xXbxX3xX2xX16axX3xXecxX3xX2xX26xX27xX3xX7xXdbxX2cxX1cxX3xX9axXdxX9cxX2cxX3xX4xX6xX15xX3xX2e4xX3xX3cxX3xX8axXb3xXefxX3xX13xXdxX9cxX2cxX3xXadxX197xX2cxX1cxX3xX77x19c86xX3xX77xX197xXdxXefxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX52xX5xX10xX9xXaxXexX10xX59xXexX3cxX6xX5xXdxX1cxX2cxX61xX3xX63xX3fxX7xXexXdxX68xX52xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX77xX52xXaxX12xXcxX7bxX3xX7xX8exX2cxX1cxX3xXb3xX6xXdxX3xX168xX2xX26xX49xX8axX16dxX27xX3xX2fxX205xX2cxX1cxX3xX9axXdxX9cxX2cxX3xX2fxXb6xX2cxX1xX3xX13xXc6xX4xX3xX13xX197xX3xX4xXdbxX3xX1cxXdxXdbxX3xXb3xXbcxX2cxX1xX3xX77xX1bcxX2cxX3xX5xX411xX2cxX3xX4xX22xXbxX3xXeaxX27xX3xX127xXdxX411xX2cxX1cxX3xX137xX1xX3fxX3xX2fxX131xX4xX3xX13xXc6xX4xX3xX2fxXb6xX2cxX1xX3xX13xXc6xX4xX3xX13xX197xX3xX168xX9axX6xX15xX3xX1cxX157xXb3xX3xX4xX33xX3xX4xX8exX4xX3xX1xX3fxX52xX645xX2cxX3xXadxX33xX15xX3xX13xXbcxX4xX1xX3xXbbxX15xX2cxX1cxX3xX34ax15987xX27xX3xX31exX1b0xX3xXcxX1b0xX27xX3xX31exX8exXexX3xX13xX187xX27xX3xX31exX8exXexX3xX32xX33xXdxX16dxX3xXexX147xX2cxX1cxX3xX5xX411xX2cxX3xX4xX22xXbxX3xX2xX1d5xX3xXecxX3xX2xX2xX27xX3xX2fxX205xX2cxX1cxX3xX1cxX1bcxX2cxX3xXexX12dxXb3xX3xX9axX14xX15xX3xXadxXdxX3xX1baxX3fxX6xX3xX4xX22xXbxX3xX2xX21fxX3xXecxX3xX2xX1axX27xX3xX1cxXdxX1exXexX3xX4xX22xXbxX3xX2xX16axX3xXecxX3xX2xX26xX27xX3xX7xXdbxX2cxX1cxX3xX9axXdxX9cxX2cxX3xX4xX6xX15xX3xX2e4xX3xX3cxX3xX8axXb3xXefxX3xX13xXdxX9cxX2cxX3xXadxX197xX2cxX1cxX3xX77xX8a6xX3xX77xX197xXdxXefxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX52xX5xX10xX9xXaxXexX10xX59xXexX3cxX6xX5xXdxX1cxX2cxX61xX3xX63xX3fxX7xXexXdxX68xX52xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX77xX52xXaxX12xXcxX7bxX3xX4xX1xXdxX30xX3fxX3xXexX18xXdxX3xX2xX26xX49xX8axX27xX3xX4xX8exX4xX3xXexX92xX2cxX1xX3xX2fxX10xX2cxX3xX9axXdxX9cxX2cxX3xXexX7bxX3xX3exX3fxX33xX2cxX1cxX3xX44xXdxX2cxX1xX3xXadxXaexX2cxX3xX44xX6xXb3xX3xXb5xXb6xX2cxX1xX27xX3xXbbxXbcxX2cxX1cxX3xXc0xXc1xX2cxX27xX3xX13xXc6xX4xX3xXc9xXdxX6xX2cxX1cxX27xX3xX32xX33xXdxX3xXd4xX2axXc1xX2cxX1cxX3xX4xXdbxX3xX1cxXdxXdbxX3xXb3xXbcxX2cxX1xX3xX4xX22xXbxX3xXeaxX3xXecxX3xX8axX27xX3xX2fxX205xX2cxX1cxX3xX1cxX1bcxX2cxX3xXexX12dxXb3xX3xX9axX14xX15xX3xXadxXdxX3xX1baxX3fxX6xX3xX4xX22xXbxX3xX2xX1d5xX3xXecxX3xX2xX2xX27xX3xX1cxXdxX1exXexX3xX4xX22xXbxX3xX2xX21fxX3xXecxX3xX2xX1axXefxX3xX31exX8exX4xX3xX2cxXc1xXdxX3xX137xX1xX8exX4xX3xX184xX3xX137xX1xX3fxX3xXb5xX1b0xX2cxX1cxX3xX13xXc6xX4xX3xX2fxX187xX3xXadxX157xX2cxX1cxX3xX9ax17538xX2cxX1cxX3xX13xXc6xX4xX3xX13xX197xX3xX4xXdbxX3xX1cxXdxXdbxX3xXb3xXbcxX2cxX1xX3xX4xX22xXbxX3xX26xX3xXecxX3xX2e4xX27xX3xX1cxXdxX1exXexX3xX4xX22xXbxX3xXeaxXefxX3xX34axX205xX2cxX1cxX3xX2fxX10xX2cxX3xX9axXdxX9cxX2cxX3xX4xX8exX4xX3xXexX92xX2cxX1xX3xX3exX3fxX33xX2cxX1cxX3xX44xXdxX2cxX1xX3xX3cxX3xX32xX33xXdxX3xX36xX1xX38xX2cxX1cxX3xXadxX30xX3xXbxX1xX38xX2cxX1cxX3xX2cxX2axX2bxX4xX3xX9axXdxX9cxX2cxX3xX77xX12dxX2cxX1cxX3xX137xXaexXexX3xX1xX13dxXbxX3xX2fxX2bxXdxX3xXexX1xX143xX52xX3xXexX127xXdxX30xX3fxX3xX4xX6xX15xX3xX194xX3xXecxX3xX16axXb3xXefxX3x15ba2xX3xX13xXc6xX4xX3xX13xX197xX3xXexX7bxX3xXadxX411xXb3xX3xX2xX26xX49xX8axX3xX4xXdbxX3xXb3xX2axX6xX3xX2fxX7bxX6xX27xX3xXb3xX2axX6xX3xXexX15xX27xX3xX127xXdxX411xX2cxX1cxX3xX137xX1xX3fxX3xXb5xX1b0xX2cxX1cxX3xX13xXc6xX4xX3xX2fxX187xX3xX2fxX205xX2cxX1cxX3xX2cx17836xXdxX3xXbxX1xX139xX6xX3xX9axXc6xX4xX3xX4xXdbxX3xXb3xX2axX6xX3xXexX15xX3xXadxXaexX2cxX3xX127xX22xXexX3xXexX15xXefxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX52xX5xX10xX9xXaxXexX10xX59xXexX3cxX6xX5xXdxX1cxX2cxX61xX3xX63xX3fxX7xXexXdxX68xX52xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX77xX52xXaxX12xXb5xX12dxX52xX3xX5xX187xX3xXb3xX197xXexX3xX4xXc1xX2cxX3xX9axX14xX15xX3xXb3xXbcxX2cxX1xX27xX3xX4xXdbxX3xXexX18xX4xX3xXadxX197xX3xX77xXdxX3xX4xX1xX3fxX52xX9cxX2cxX3xX127xX22xXexX3xX2cxX1xX6xX2cxX1xX3xX2fxX187xX3xX77xXdx12f28xX2cxX3xX9axXdxXaexX2cxX3xXbxX1xX1f1xX4xX3xXexXbcxXbxXefxX49xXefxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX15xX3fxX127xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX15xX3xX34ax10001xX34axXefxX34axX44xX0xX49xXbxX12
congthanh