Ngành Tư pháp Hà Tĩnh góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
(Baohatinh.vn) - Luôn nêu cao vai trò “Tư pháp là một cơ quan trọng yếu của chính quyền…”, thời gian qua, ngành Tư pháp Hà Tĩnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH trên địa bàn.
cb69x10194x151b8xf1c1x183dcx101d1x11458xd08ax12434xX7xf413x144d6x16ad4xd61exe4ecxf93axX5x15c42xXax159e7x16ef1x179fbx1655bx17a76xX1xX3xXcxdb1exX3xXbxX1x1704cxXbxX3xd425xX15xX3xXcx104acxX16xX1xX3xX14xed35xXbxX3xXbxX1xe30cxX16xX3xX1xee98xX15xX16xX3xXexX1xXdx17489xX16xX3xX1xX3axX3xXexX1x18479xX16xX14xX3x13b03x1341bxX16xX3xfdadx14968xX16xX3xfa83x16dcfx111dcxX3xXbxX1x13e14x16d43xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX4fxd2d2xXexX0x176b5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX10xX6x17b19xXaxX12x175ddxX4fx13ee8xX16xX3xX16x13260xX4fxX3xX4xX6xX33xX3xX46xX6xXdxX3xXex12851x17bb9xX3x145b2xXcxX1axX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX15xX3xX55xd432xXexX3xX4x16c67xX3xX4exX4fxX6xX16xX3xXexX88x13ef7xX16xX14xX3xX50x15f41xX4fxX3xX4x16a83xX6xX3xX4xX1xe19bxX16xX1xX3xX4exX4fxX50x14f9fxX16x123f9x15920xe4a8xX3xXexX1xcda3xXdxX3xX14xXdxX6xX16xX3xX4exX4fxX6xXbexX3xX16xX14xX15xX16xX1xX3xXcxX1axX3xXbxX1xX1exXbxX3xX21xX15xX3xXcxX25xX16xX1xX3x137c4x11bbaxX3xX1xX33xX15xX16xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3x1783fxX4fxd174xXexX3xX7x106a1xX4xX3xX16xX1xXdxX3axX55xX3xX46xf019xX3xXe5xX1ax12ca3xX4xX3xX14xXdxX6xX33xXbexX3xX14xX2axXbxX3xXbxX1xX2fxX16xX3xXexX1x17384xX4xX3xX1xXdxX3axX16xX3xXexX1xXf9xX16xX14xX3xX5xX107xXdxX3xX16xX1xXdxX3axX55xX3xX46xX103xX3xX4xX1xXb3xX16xX1xX3xXexX88x18235xXbexX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX88xXdx117fexX16xX3xd2adxXcx16a70xe4dcxX21xX3xXexX88xX7cxX16xX3xXe5xX13exX6xX3xX4axX15xX16xfdfdxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1583axX16xXexX10xX88xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX0xXdxX55xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxf81dxX10xX16xXexX10xX88xXaxX3xX7xXexX50xX5xX10xX9xXaxf36fxXdxX73xXexX1x1139cxX3x1484axX2x1647dxXbxXf3x10060xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX19bxX3x122e8xX2x14eabxXbxXf3xX1a2xXaxX3xX7xX88xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19bxX61xX61xXdxX15exX4axX6xX33xX1xX6xXexXdxX16xX1xX15exX46xX16xX61xX16xX10xX196xX7xX61x16ac8xX1aex13a6bxX1acxX61xX2xX1d6xX19fxX73xX19fxX1aex12c19xX1d4xX1d6xX19fxX1d4xXexX1dfx17a70xX1acxX1e6xX5x11f64xX14exX2xX1d6xX2xX73xX1d4xX1aexX1eaxX1acxX1aexX19fxX19dxXexX1d4xX2xX19dxX1e6xX1dfxX5xX1aexX15exe888xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX1xX3xXcxX1axX3xXbxX1xX1exXbxX3xX21xX15xX3xXcxX25xX16xX1xX3xX14xX2axXbxX3xXbxX1xX2fxX16xX3xX1xX33xX15xX16xX3xXexX1xXdxX3axX16xX3xX1xX3axX3xXexX1xX42xX16xX14xX3xX46xX47xX16xX3xX4axX4bxX16xX3xX4exX4fxX50xX3xXbxX1xX54xX55xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX4fxX5exXexXaxX3xX196xXdxX73xXexX1xX9xXaxX19dxX2xX19fxXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX1acxX2xX1aexXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xX6xXbxXexXdxX33xX16xXaxX12xeb54x1820fxX3xXcxX1axX3xXbxX1xX1exXbxX3xX21xX15xX3xXcxX25xX16xX1xX3xXex1747axX3xX4xX1x10951xX4xX3xX1xX98xXdxX3xX16xX14xX1xX13exX3xX7xX9cxX3x1319bxXaaxXexX3xX19fxX3xX16xX47xX55xX3xXexX88xXdxX149xX16xX3xX2b3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX11bxX4xX3xX1xXdxX3axX16xX3xXe5xXbaxX3xX1exX16xX3xXe5xX2a0xXdxX3xX55x13e37xXdxX3xX4xX78xX16xX14xX3xXexX1exX4xX3xXexX88xX107xX3xX14xXdx15983xXbxX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5x1787cxX3xX14xXdxX6xXdxX3xXe5xX33xX54xX16xX3xX1d4xX1aexX2xX19fxX3xX14exX3xX1d4xX1aexX1d4xX19fxX15exX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX16xXexX10xX88xXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX50xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf3xXexX14exX6xX5xXdxX14xX16xX19bxX3xX4xX10xX16xXexX10xX88xX1a2xXaxX12xf8d0xX6xXdxX3xXexX88xX89xX3xXexX88xXa5xX16xX14xX3xX50xXaaxX4fxX3xXexX88xX33xX16xX14xX3xX1xX33xX15xX16xX3xXexX1xXdxX3axX16xX3xX1xX3axX3xXexX1xX42xX16xX14xX3xX46xX47xX16xX3xX4axX4bxX16xX3xX4exX4fxX50xX3xXbxX1xX54xX55xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX4fxX5exXexX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx104ecxX33xX73xX50xXaxX12xX187x1425cxX16xX14xX3xX46xX2ddxXdxX3xX7xX11bxX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX88xXdxX149xX16xX3xX16xX47xX16xX14xX3xXe5xX98xX16xX14xX3xX4xXaexX6xX3xXe5xXc2xXdxX3xX7xX42xX16xX14xX3xX4xX1xXb3xX16xX1xX3xXexX88xX13exXbexX3xX2b3xXdxX16xX1xX3xXexXaaxXbexX3xX21xX15xX3xXcxX25xX16xX1xX3xX4xX2fxX16xX3xX1xX33xX15xX16xX3xXexX1xXdxX3axX16xX3xX1xX3axX3xXexX1xX42xX16xX14xX3xX46xX47xX16xX3xX4axX4bxX16xX3xX4exX4fxX50xX3xXbxX1xX54xX55xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX4fxX5exXexX3xd1a6x134b0x1396axX421xX76x1082dxX3xX55xX6xX16xX14xX3xXexXb3xX16xX1xX3xX73xX11bxX3xX4axX1exX33xX3xX4xX1xXdxXaaxX16xX3xX5xX1axX107xX4xX3xX46xX15xX3xX4axX4bxX33xX3xXe5xX4bxX55xX3xX1axX4fxX3xXexXdxX7cxX16xX3xX14xXdxX4bxXdxX3xX4exX4fxX50xXaaxXexX3xX16xX1x15350xX16xX14xX3xX46xXf5xX16xX3xXe5xXbaxX3xX4axX2a4xX4xX3xXexX1xXdxXaaxXexX15exX3xX347xd304xX3xX46xX5exX50xXbexX3xX4xX78xX16xX14xX3xXexX1exX4xX3xXf3xd8dbxX50xX3xX73xX11bxX16xX14xXbexX3xXexX1xdc4fxX55xX3xXe5xX13exX16xX1xXbexX3xX14xX2axXbxX3xX2f8xX3xX46xX47xX16xX3xX4axX4bxX16xX3xX420xX421xX421xX76xX3xX5xX4fxX78xX16xX3xX5xX15xX3xX16xX1xXdxX3axX55xX3xX46xX103xX3xXexX88xXa5xX16xX14xX3xXexX48axX55xXbexX3xXf3xX4fxX50xX7cxX16xX3xX7xX4fxX42xXexX3xX4xXaexX6xX3xX16xX14xX15xX16xX1xX3xXcxX1axX3xXbxX1xX1exXbxX3xX21xX15xX3xXcxX25xX16xX1xX15exX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39cxX33xX73xX50xXaxX12xX0xXdxX55xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX187xX10xX16xXexX10xX88xXaxX3xX7xXexX50xX5xX10xX9xXaxX196xXdxX73xXexX1xX19bxX3xX19dxX2xX19fxXbxXf3xX1a2xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX19bxX3xX1acxX2xX1aexXbxXf3xX1a2xXaxX3xX7xX88xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19bxX61xX61xXdxX15exX4axX6xX33xX1xX6xXexXdxX16xX1xX15exX46xX16xX61xX16xX10xX196xX7xX61xX1d4xX1aexX1d6xX1acxX61xX2xX1d6xX19fxX73xX19fxX1aexX1dfxX1acxX2xX1aexX1d4xXexX19dxX1eaxX19dxX19dxX1d4xX5xX1aexX15exX200xXbxX14x1303bxX88xX9xX2xX1d6xX1aexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX1xX3xXcxX1axX3xXbxX1xX1exXbxX3xX21xX15xX3xXcxX25xX16xX1xX3xX14xX2axXbxX3xXbxX1xX2fxX16xX3xX1xX33xX15xX16xX3xXexX1xXdxX3axX16xX3xX1xX3axX3xXexX1xX42xX16xX14xX3xX46xX47xX16xX3xX4axX4bxX16xX3xX4exX4fxX50xX3xXbxX1xX54xX55xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX4fxX5exXexXaxX3xX196xXdxX73xXexX1xX9xXaxX19dxX2xX19fxXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX1acxX2xX1aexXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xX6xXbxXexXdxX33xX16xXaxX12xX187xX78xX16xX14xX3xXexX1exX4xX3xXf3xX48axX50xX3xX73xX11bxX16xX14xXbexX3xXexX1xX495xX55xX3xXe5xX13exX16xX1xXbexX3xX14xX2axXbxX3xX2f8xX3xX4xXaexX6xX3xX16xX14xX15xX16xX1xX3xXcxX1axX3xXbxX1xX1exXbxX3xX14xX2axXbxX3xXbxX1xX2fxX16xX3xX1xX33xX15xX16xX3xXexX1xXdxX3axX16xX3xX1xX3axX3xXexX1xX42xX16xX14xX3xX46xX47xX16xX3xX4axX4bxX16xX3xX4exX4fxX50xX3xXbxX1xX54xX55xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX4fxX5exXexX15exX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39cxX33xX73xX50xXaxX12x124c0xXdxX1exX55xX3xXe5xX42xX4xX3xX28cxX28dxX3xXcxX1axX3xXbxX1xX1exXbxX3xX76xX7cxX3xX347xXdxXaaxXexX3xX21x17494xX16xX14xX3xXexX1xX78xX16xX14xX3xXexXdxX16xX19bxX3xXcxX88xX33xX16xX14xX3xX1e6xX3xXexX1xX1exX16xX14xX3xXe5xX2fxX4fxX3xX16xX47xX55xXbexX3xX28cxX28dxX3xXcxX1axX3xXbxX1xX1exXbxX3xXe5xXe6xX3xXexX1xX495xX55xX3xXe5xX13exX16xX1xX3xX1d6xX19fxX3xX73xX11bxX3xXexX1xX4bxX33xX3xX46xX47xX16xX3xX4axX4bxX16xX3xX420xX421xX421xX76xXbexX3xX14xX2axXbxX3xX2f8xX3xX19fxX19fxX3xX73xX11bxX3xXexX1xX4bxX33xX3xX46xX47xX16xX3xX4axX4bxX16xX3xX420xX421xX421xX76xX3xX4xXaexX6xX3xXcxX88xX4fxX16xX14xX3xX1axX9cxX16xX14xX3xX46xX15xX3xX4xXaexX6xX3xXexfbdfxX16xX1xX15exX3xX420xX4fxX1exX3xXexX88xX479xX16xX1xX3xXexX1xX495xX55xX3xXe5xX13exX16xX1xXbexX3xX14xX2axXbxX3xX2f8xX3xX46xX47xX16xX3xX4axX4bxX16xX3xXe5xX1axX107xX4xX3xXexX1xX11bxX4xX3xX1xXdxX3axX16xX3xX16xX14xX1xXdxX7cxX55xX3xXexX2efxX4xXbexX3xXe5xX2efxX16xX14xX3xX4exX4fxX50xX3xXexX88xX479xX16xX1xX15exX3xX187xX1exX4xX3xX2f8xX3xX2b3xXdxXaaxX16xX3xXexX1xX495xX55xX3xXe5xX13exX16xX1xXbexX3xX14xX2axXbxX3xX2f8xX3xX4xXaexX6xX3xX28cxX28dxX3xXcxX1axX3xXbxX1xX1exXbxX3xXe5xX1axX107xX4xX3xX4xX1exX4xX3xX4xX9cxX3xX4exX4fxX6xX16xX3xX4xX1xXaexX3xXexX88xX479xX3xX7xX33xX54xX16xX3xXexX1xX4bxX33xX3xXexXdxXaaxXbxX3xXexX1xX4fxXbexX3xXe5xX1exX16xX1xX3xX14xXdxX1exX3xX4xX6xX33xX15exX3xX13xX1xXc2xX3xXe5xX2axXbexX3xX4xX1xXf5xXexX3xX5xX1axX107xX16xX14xX3xX46xX15xX3xXexXdxXaaxX16xX3xXe5xX98xX3xXf3xX48axX50xX3xX73xX11bxX16xX14xX3xX46xX47xX16xX3xX4axX4bxX16xX3xX420xX421xX421xX76xX3xX16xX14xX15xX50xX3xX4xX15xX16xX14xX3xX4xX6xX33xXbexX3xX14xX2axXbxX3xXbxX1xX2fxX16xX3xX1xX33xX15xX16xX3xXexX1xXdxX3axX16xX3xX4xX1exX4xX3xX4xX9cxX3xX4xX1xXaaxXbexX3xX4xX1xXb3xX16xX1xX3xX7xX1exX4xX1xXbexX3xXe5xX1exXbxX3xX2a4xX16xX14xX3xX50xX7cxX4fxX3xX4xX2fxX4fxX3xX4xX4bxXdxX3xX4xX1exX4xX1xX3xX1xX15xX16xX1xX3xX4xX1xXb3xX16xX1xXbexX3xX4xX4bxXdxX3xX4xX1exX4xX1xX3xXexX1axX3xXbxX1xX1exXbxX3xX46xX15xX3xXbxX1xX103xX4xX3xX46xX103xX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX88xXdxX149xX16xX3xX14cxXcxX14exX14fxX21xX15exX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39cxX33xX73xX50xXaxX12xX187xX78xX16xX14xX3xXexX1exX4xX3xX2b3xXdxX149xX55xX3xXexX88xX6xXbexX3xXexX11bxX3xX2b3xXdxX149xX55xX3xXexX88xX6xX3xX46xX47xX16xX3xX4axX4bxX16xX3xX420xX421xX421xX76xX3xXexXdxXaaxXbxX3xXexX103xX4xX3xXe5xX1axX107xX4xX3xXf3xX1exX4xX3xXe5xX13exX16xX1xX3xX5xX15xX3xX16xX1xXdxX3axX55xX3xX46xX103xX3xX4exX4fxX6xX16xX3xXexX88xXa5xX16xX14xX3xX4xXaexX6xX3xX16xX14xX15xX16xX1xX15exX3xXcxX88xX33xX16xX14xX3xX1e6xX3xXexX1xX1exX16xX14xX3xXe5xX2fxX4fxX3xX16xX47xX55xXbexX3xX28cxX28dxX3xXcxX1axX3xXbxX1xX1exXbxX3xXe5xXe6xX3xXexX1xX6xX55xX3xX55xX1axX4fxX3x1715cxX39cxX13x149cfxX3xXexX738xX16xX1xX3xXexX1xX11bxX4xX3xX1xXdxX3axX16xX3xXexX11bxX3xX2b3xXdxX149xX55xX3xXexX88xX6xX3xX1d4xX1aexX3xX46xX47xX16xX3xX4axX4bxX16xX3xX420xX421xX421xX76xX15exX3x14b03xX6acxX16xX14xX3xXexX1xXc2xXdxXbexX3xXe5xXe6xX3xXexX11bxX3xX2b3xXdxX149xX55xX3xXexX88xX6xX3xX46xX47xX16xX3xX4axX4bxX16xX3xX420xX421xX421xX76xX3xX4xX1xX4fxX50xX7cxX16xX3xXe5xXbaxX3xXexX1xX10xX33xX3xX1xX1axX2ddxX16xX14xX3xX73xdd20xX16xX3xX4xXaexX6xX3xX39cxX98xX3xXcxX1axX3xXbxX1xX1exXbxX15exX3xX21xXdxX3axX16xXbexX3xX95axX39cxX13xX95dxX3xXexX738xX16xX1xX3xXe5xX6xX16xX14xX3xX4xX1xX738xX3xXe5xX54xX33xX3xX4xX1exX4xX3xXe5xX9cxX16xX3xX46xX13exX3xX5xXdxX7cxX16xX3xX4exX4fxX6xX16xX3xXexXdxXaaxX16xX3xX1xX15xX16xX1xX3xX88xX15xX3xX7xX33xX1exXexX3xXe5xX149xX3xXexX1xX6xX55xX3xX55xX1axX4fxX3xX46xX15xX3xXf3xd28dxX3xX5xX2f8xX3xX46xX47xX16xX3xX4axX4bxX16xX3xX420xX421xX421xX76xX3xX4xX2axX3xX7xX6xXdxX3xX7xX2axXexX3xXexX1xX10xX33xX3xX14cxXaaxXexX3xX5xX4fxX5exX16xX3xX7xX42xX3xX1acxX1eaxX61xX14cxX76xX14exX14cxXcxX88xX347xX39cxX3xX16xX14xX15xX50xX3xX1dfxX61xX19fxX61xX1d4xX1aexX1d4xX1aexX3xX4xXaexX6xX3xX39cxX98xX3xXcxX1axX3xXbxX1xX1exXbxX15exX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39cxX33xX73xX50xXaxX12xX0xXdxX55xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX187xX10xX16xXexX10xX88xXaxX3xX7xXexX50xX5xX10xX9xXaxX196xXdxX73xXexX1xX19bxX3xX19dxX2xX19fxXbxXf3xX1a2xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX19bxX3xX1acxX2xX1aexXbxXf3xX1a2xXaxX3xX7xX88xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19bxX61xX61xXdxX15exX4axX6xX33xX1xX6xXexXdxX16xX1xX15exX46xX16xX61xX16xX10xX196xX7xX61xX1d4xX1aexX1d6xX1acxX61xX2xX1d6xX19fxX73xX19fxX1aexX1dfxX1d4xX1dfxX2xX1dfxXexX1eaxX1dfxX1aexX1d6xX5xX1d6xX14exX2xX1d6xX2xX73xX1d6xX2xX1aexX19fxX1eaxX1aexX1aexXexX19dxX1eaxX1d6xX19dxX1e6xX5xX1aexX15exX200xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX1xX3xXcxX1axX3xXbxX1xX1exXbxX3xX21xX15xX3xXcxX25xX16xX1xX3xX14xX2axXbxX3xXbxX1xX2fxX16xX3xX1xX33xX15xX16xX3xXexX1xXdxX3axX16xX3xX1xX3axX3xXexX1xX42xX16xX14xX3xX46xX47xX16xX3xX4axX4bxX16xX3xX4exX4fxX50xX3xXbxX1xX54xX55xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX4fxX5exXexXaxX3xX196xXdxX73xXexX1xX9xXaxX19dxX2xX19fxXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX1acxX2xX1aexXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xX6xXbxXexXdxX33xX16xXaxX12xX28cxX28dxX3xXcxX1axX3xXbxX1xX1exXbxX3xX21xX15xX3xXcxX25xX16xX1xX3xXexX2a0xX3xX4xX1xX2a4xX4xX3xXexX5exXbxX3xX1xX4fxXf5xX16xX3xX16xX14xX1xXdxX3axXbxX3xX46xX103xX3xX4xX78xX16xX14xX3xXexX1exX4xX3xX2b3xXdxX149xX55xX3xXexX88xX6xXbexX3xXexX11bxX3xX2b3xXdxX149xX55xX3xXexX88xX6xX3xX46xX47xX16xX3xX4axX4bxX16xX3xX420xX421xX421xX76xX15exX3xef81xX16xX1xX3xXexX1axX3xX5xXdxX3axX4fxX15exX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39cxX33xX73xX50xXaxX12xX39cxX7cxX16xX3xX4xX54xX16xX1xX3xXe5xX2axXbexX3xX4xX78xX16xX14xX3xXexX1exX4xX3xX88xX15xX3xX7xX33xX1exXexX3xX46xX47xX16xX3xX4axX4bxX16xX3xX420xX421xX421xX76xX3xXe5xX1axX107xX4xX3xXexX88xXdxX149xX16xX3xX2b3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX1axXc2xX16xX14xX3xXf3xX4fxX50xX7cxX16xXbexX3xX2b3xX13exXbxX3xXexX1xXc2xXdxX3xX46xX15xX3xXe5xX54xXexX3xX2b3xXaaxXexX3xX4exX4fxX4bxX3xXexXb3xX4xX1xX3xX4xX11bxX4xXbexX3xX14xX2axXbxX3xXbxX1xX2fxX16xX3xX1xX33xX15xX16xX3xXexX1xXdxX3axX16xX3xX1xX3axX3xXexX1xX42xX16xX14xX3xX46xX47xX16xX3xX4axX4bxX16xX3xX420xX421xX421xX76xX3xX4xXaexX6xX3xXe5xX13exX6xX3xXbxX1xX1axX9cxX16xX14xX15exX3xXcxX88xX33xX16xX14xX3xX1e6xX3xXexX1xX1exX16xX14xX3xX16xX47xX55xX3xX1d4xX1aexX1d4xX1aexXbexX3xX28cxX28dxX3xXcxX1axX3xXbxX1xX1exXbxX3xXe5xXe6xX3xXexX2a0xX3xX4xX1xX2a4xX4xX3xX88xX15xX3xX7xX33xX1exXexX3xX2xX19fxX1aexX3xX46xX47xX16xX3xX4axX4bxX16xX3xX420xX421xX421xX76xX3xX4xXaexX6xX3xX21xX98bxX13xX95dxXbexX3xX95axX39cxX13xX95dxX3xXexX738xX16xX1xX15exX3xX420xX4fxX6xX3xX88xX15xX3xX7xX33xX1exXexXbexX3xXe5xXe6xX3xXexX1xX6xX55xX3xX55xX1axX4fxX3xX95axX39cxX13xX95dxX3xXexX738xX16xX1xX3xX4xX78xX16xX14xX3xX4axX42xX3xX95dxX6xX16xX1xX3xX55xX103xX4xX3xX46xX47xX16xX3xX4axX4bxX16xX3xX420xX421xX421xX76xX3xX4xXaexX6xX3xX21xX98bxX13xX95dxX3xX46xX15xX3xX95axX39cxX13xX95dxX3xXexX738xX16xX1xX3xX1xXaaxXexX3xX1xXdxX3axX4fxX3xX5xX11bxX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX15xX16xX1xXbcxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX16xXexX10xX88xXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX50xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf3xXexX14exX6xX5xXdxX14xX16xX19bxX3xX4xX10xX16xXexX10xX88xX1a2xXaxX12xX21xX33xX54xXexX3xXe5xX98xX16xX14xX3xX1xXdxX3axX4fxX3xX4exX4fxX4bxX3xXexX88xX33xX16xX14xX3xXe5xXc2xXdxX3xX7xX42xX16xX14xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX2f8xX3xX4xX9cxX3xX7xX28dxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39cxX33xX73xX50xXaxX12xXcxX1xX10xX33xX3xX421xX1xX2axX3xX68fxXdxX1exX55xX3xXe5xX42xX4xX3xX28cxX28dxX3xXcxX1axX3xXbxX1xX1exXbxX3xX13xX14xX4fxX50xe8e7xX16xX3xX420xX4fxX42xX4xX3xXcxX4fxXf5xX16xX19bxX3x10409xX98xXexX3xXexX88xX33xX16xX14xX3xX16xX1xX462xX16xX14xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXexXb3xX4xX1xX3xX16xX2a0xXdxX3xX4axX5exXexX3xX4xXaexX6xX3xX16xX14xX15xX16xX1xX3xXcxX1axX3xXbxX1xX1exXbxX3xX21xX15xX3xXcxX25xX16xX1xX3xX5xX15xX3xX1xX33xX54xXexX3xXe5xX98xX16xX14xX3xXexX4fxX50xX7cxX16xX3xXexX88xX4fxX50xXbaxX16xXbexX3xXbxX1xX2a0xX3xX4axXdxXaaxX16xX3xX14xXdxX1exX33xX3xX73xX103xX4xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX4fxX5exXexX3xX41fxX421xX39cxX68fxX95dxX421xX76xX424xX15exX3xX13xX14xX6xX50xX3xXe5xX2fxX4fxX3xX16xX47xX55xXbexX3xX28cxX28dxX3xXcxX1axX3xXbxX1xX1exXbxX3xXe5xXe6xX3xXexX1xX6xX55xX3xX55xX1axX4fxX3xX95axX39cxX13xX95dxX3xXexX738xX16xX1xX3xXf3xX48axX50xX3xX73xX11bxX16xX14xX3xX4xX1exX4xX3xX4xX1xX1axX9cxX16xX14xX3xXexX88xX479xX16xX1xXbexX3xX2b3xXaaxX3xX1xX33xX54xX4xX1xX3xX46xX15xX3xXexX2a0xX3xX4xX1xX2a4xX4xX3xXexX88xXdxX149xX16xX3xX2b3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX42xX16xX14xX3xX16xX1xXf5xXexX3xXe5xXaaxX16xX3xX4xXf5xXbxX3xX4xX9cxX3xX7xX28dxX15exX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39cxX33xX73xX50xXaxX12xX0xXdxX55xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX187xX10xX16xXexX10xX88xXaxX3xX7xXexX50xX5xX10xX9xXaxX196xXdxX73xXexX1xX19bxX3xX19dxX2xX19fxXbxXf3xX1a2xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX19bxX3xX1acxX2xX1aexXbxXf3xX1a2xXaxX3xX7xX88xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19bxX61xX61xXdxX15exX4axX6xX33xX1xX6xXexXdxX16xX1xX15exX46xX16xX61xX16xX10xX196xX7xX61xX1d4xX1aexX1d6xX1acxX61xX2xX1d6xX19fxX73xX19fxX1aexX1dfxX1d4xX1dfxX19fxX1d4xXexX2xX2xX2xX1dfxX5xX1aexX14exX2xX1d6xX2xX73xX1acxX1d4xX1d4xX19fxX19fxX19fxX1aexXexX1acxX1acxX1e6xX2xX1acxX5xX1aexX15exX200xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX1xX3xXcxX1axX3xXbxX1xX1exXbxX3xX21xX15xX3xXcxX25xX16xX1xX3xX14xX2axXbxX3xXbxX1xX2fxX16xX3xX1xX33xX15xX16xX3xXexX1xXdxX3axX16xX3xX1xX3axX3xXexX1xX42xX16xX14xX3xX46xX47xX16xX3xX4axX4bxX16xX3xX4exX4fxX50xX3xXbxX1xX54xX55xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX4fxX5exXexXaxX3xX196xXdxX73xXexX1xX9xXaxX19dxX2xX19fxXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX1acxX2xX1aexXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xX6xXbxXexXdxX33xX16xXaxX12xXcxX88xX4fxX16xX14xX3xXexX48axX55xX3xXcxX88xX107xX3xX14xXdxX2efxXbxX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX2f8xX3xX13xX1xX15xX3xX16xX1axX2ddxX4xX3xXexX738xX16xX1xX3xX4axX15xX33xX3xX4xX1xX462xX6xX3xX4xX1xX33xX3xX4axX13exX3xX4xX1exX33xX3xXcxX88xX2fxX16xX3xX21xX4fxX50xX3xX21xX33xX15xX16xX14xX3xX41fxX28cxX13xX3xX2xX1eaxX1eaxX1e6xXbexX3xXexX88xX2efxX3xXbxX1xX1axXc2xX16xX14xX3xX14cx17826xX3xXcxX1xX13exX16xX1xXbexX3xXcxX14fxX15exX3xX14cxX10caxX3x179baxX16xX1xX424xX3xX46xX15xX3xXe5xX6acxX16xX14xX3xX4axXa5xX16xX3xX4axX13exX3xXcxX10daxX13xX95dxX3xXexX738xX16xX1xX3xX21xX15xX3xXcxX25xX16xX1xX3xXf3x1379fxXexX3xXf3xXa2fxX3xX46xXbaxX3xXexX98xXdxX3xX68fxXdxXaaxXexX3xX16xX14xX1axXc2xXdxX3xX73xXdxXe33xX16xX3xX88xX6xX3xX46xX15xX33xX3xX16xX14xX15xX50xX3xX2xX1acxX61xX1d4xX61xX1d4xX1aexX1d4xX1aexX15exX3xXc08xX16xX1xX3xXexX1axX3xX5xXdxX3axX4fxX15exX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39cxX33xX73xX50xXaxX12xXcxX88xX33xX16xX14xX3xX1e6xX3xXexX1xX1exX16xX14xX3xX4exX4fxX6xXbexX3xX1xX33xX54xXexX3xXe5xX98xX16xX14xX3xX421xX39cxX68fxX95dxX421xX76xX3xXexX5exXbxX3xXexX88xX4fxX16xX14xX3xX46xX15xX33xX3xX16xX1xX462xX16xX14xX3xX46xXf5xX16xX3xXe5xXbaxX3xX4xX2axX3xXexXb3xX16xX1xX3xXexX1xXc2xXdxX3xX7xX11bxXbexX3xXe5xX1axX107xX4xX3xX73xX1axX3xX5xX4fxX5exX16xX3xXf3xXe6xX3xX1xX98xXdxX3xX4exX4fxX6xX16xX3xXexX48axX55xX3xX16xX1xX1axX19bxX3xXe5xX54xXdxX3xX1xX98xXdxX3xX98bxX4bxX16xX14xX3xX4xX1exX4xX3xX4xXf5xXbxX3xX16xX1xXdxX3axX55xX3xX2b3xX10caxX3xX1d4xX1aexX1d4xX1aexX3xX14exX3xX1d4xX1aexX1d4xX19fxXbexX3xX73xX13exX4xX1xX3xX4axX3axX16xX1xX3xX187xX33xX46xXdxX73xX14exX2xX1eaxXbexX3xX46xXf5xX16xX3xXe5xXbaxX3xXbxX1xX1exX33xX3xX16xX2a0xXbexX3xX6xX16xX3xXexX33xX15xX16xX3xX46xX3axX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX1xX11bxX4xX3xXbxX1xX495xX55xX15exX15exX15exX3xX13xX1xXc2xX3xXexX1xX11bxX4xX3xX1xXdxX3axX16xX3xXexX42xXexX3xX46xX6xXdxX3xXexX88xX89xX3xXexX1xX6xX55xX3xX55xX1axX4fxXbexX3xX4exX4fxX4bxX16xX3xX5xX2f8xX3xX16xX1xX15xX3xX16xX1axX2ddxX4xX3xX46xXbaxX3xX421xX39cxX68fxX95dxX421xX76xXbexX3xX28cxX28dxX3xXcxX1axX3xXbxX1xX1exXbxX3xXe5xXe6xX3xX14xX2axXbxX3xXbxX1xX2fxX16xX3xX46xX15xX33xX3xX46xXdxX3axX4xX3xXexX2a0xX3xX4xX1xX2a4xX4xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX4xX78xX16xX14xX3xXe5xX54xXdxX3xX1xX98xXdxX3xX98bxX4bxX16xX14xX3xX4xXf5xXbxX3xX4xX9cxX3xX7xX28dxX3xX46xX15xX3xX4xXf5xXbxX3xXexX88xX7cxX16xX3xX4xX9cxX3xX7xX28dxXbexX3xX4xX1xX4fxX495xX16xX3xX4axX13exX3xX98bxX54xXdxX3xX1xX98xXdxX3xX98bxX4bxX16xX14xX3xX4axX98xX3xXexX738xX16xX1xX3xX5xX2fxX16xX3xXexX1xX2a4xX3xX14fxX16exX14fxXbexX3xXexXdxXaaxX16xX3xXexX2ddxXdxX3xX98bxX54xXdxX3xX1xX98xXdxX3xXexX33xX15xX16xX3xX4exX4fxX42xX4xX3xX5xX2fxX16xX3xXexX1xX2a4xX3xX14fxX16exX16exX16exX3xX4xXaexX6xX3xX98bxX4bxX16xX14xX15exX3xX98bx12c1dxX4xX3xX4axXdxX3axXexX3xXexX88xX33xX16xX14xX3xXe5xX54xXdxX3xX73xX13exX4xX1xX3xX187xX33xX46xXdxX73xX14exX2xX1eaxXbexX3xX16xX14xX1axXc2xXdxX3xX73xX48axX16xX3xXe5xXe6xX3xXe5xX1axX107xX4xX3xX4xX4fxX16xX14xX3xX4xXf5xXbxX3xXe5xX2fxX50xX3xXe5xXaexX3xXexX1xX78xX16xX14xX3xXexXdxX16xXbexX3xX2b3xXdxXaaxX16xX3xXexX1xX2a4xX4xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX2f8xX3xXe5xX149xX3xX4axX15xXdxX3xXexX88x11408xXbexX3xXexX495xX50xX3xX4xX1xX6xX50xX3xX16xX1xX462xX16xX14xX3xXexXdxX16xX3xXe5xX6acxX16xX3xXexX1xXf5xXexX3xXexX1xXdxX3axXexXbexX3xX14xX2axXbxX3xXbxX1xX2fxX16xX3xXexX1xX11bxX4xX3xX1xXdxX3axX16xX3xXexX42xXexX3xX4xX78xX16xX14xX3xXexX1exX4xX3xXbxX1xX89xX16xX14xXbexX3xX4xX1xX42xX16xX14xX3xX73xX13exX4xX1xX15exX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39cxX33xX73xX50xXaxX12xX0xXdxX55xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX187xX10xX16xXexX10xX88xX3xX73xXexX1xX4fxX55xX4axXaxX3xX7xXexX50xX5xX10xX9xXaxX196xXdxX73xXexX1xX19bxX3xX19dxX2xX19fxXbxXf3xX1a2xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX19bxX3xX1acxX2xX1aexXbxXf3xX1a2xXaxX3xX7xX88xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19bxX61xX61xXdxX15exX4axX6xX33xX1xX6xXexXdxX16xX1xX15exX46xX16xX61xX16xX10xX196xX7xX61xX1d4xX1aexX1d6xX1acxX61xX2xX1d6xX19fxX73xX19fxX1aexX1dfxX1acxX1acxX1acxX1acxXexX1eaxX1acxX19fxX1d4xX1eaxX5xX1aexX15exX200xXbxX14xX57dxX88xX9xX19dxX1acxX1eaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX1xX3xXcxX1axX3xXbxX1xX1exXbxX3xX21xX15xX3xXcxX25xX16xX1xX3xX14xX2axXbxX3xXbxX1xX2fxX16xX3xX1xX33xX15xX16xX3xXexX1xXdxX3axX16xX3xX1xX3axX3xXexX1xX42xX16xX14xX3xX46xX47xX16xX3xX4axX4bxX16xX3xX4exX4fxX50xX3xXbxX1xX54xX55xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX4fxX5exXexXaxX3xX196xXdxX73xXexX1xX9xXaxX19dxX2xX19fxXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX1acxX2xX1aexXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xX6xXbxXexXdxX33xX16xXaxX12xX21xX33xX54xXexX3xXe5xX98xX16xX14xX3xX4xX78xX16xX14xX3xX4xX1xX2a4xX16xX14xX3xXe5xX1axX107xX4xX3xX5xX15xX3xX55xX98xXexX3xX16xX1xXdxX3axX55xX3xX46xX103xX3xX4exX4fxX6xX16xX3xXexX88xXa5xX16xX14xX3xX4xXaexX6xX3xX16xX14xX15xX16xX1xX3xXcxX1axX3xXbxX1xX1exXbxXbexX3xX14xX2axXbxX3xXbxX1xX2fxX16xX3xX16xX48axX16xX14xX3xX4xX6xX33xX3xXe5xXc2xXdxX3xX7xX42xX16xX14xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX2f8xX3xX4xX9cxX3xX7xX28dxX15exX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39cxX33xX73xX50xXaxX12xX187xX78xX16xX14xX3xXexX1exX4xX3xX1xX89xX6xX3xX14xXdxX4bxXdxX3xXexXdxXaaxXbxX3xXexX103xX4xX3xX2b3xX1xd225xX16xX14xX3xXe5xX13exX16xX1xX3xX46xX13exX3xXexX88xXb3xXbexX3xX46xX6xXdxX3xXexX88xX89xX3xXexX88xX33xX16xX14xX3xXe5xXc2xXdxX3xX7xX42xX16xX14xXbexX3xX14xX2axXbxX3xXbxX1xX2fxX16xX3xX14xXdxX4bxXdxX3xX4exX4fxX50xXaaxXexX3xX4xX1exX4xX3xXexX88xX6xX16xX1xX3xX4xX1xXf5xXbxX3xX16xX14xX6xX50xX3xXexX1398xX3xX4xX9cxX3xX7xX28dxXbexX3xX14xXdxX4bxX55xX3xX14xX1exX16xX1xX3xX16xX132fxX16xX14xX3xX4xX1xX33xX3xX46xXdxX3axX4xX3xX14xXdxX4bxXdxX3xX4exX4fxX50xXaaxXexX3xX2b3xX1xXdxXaaxX4fxX3xX16xX54xXdxXbexX3xXexX42xX3xX4xX1exX33xX3xX46xX15xX3xX4xX78xX16xX14xX3xXexX1exX4xX3xXf3xX1101xXexX3xXf3xXa2fxX15exX3xX39cxX7cxX16xX3xX4xX54xX16xX1xX3xXe5xX2axXbexX3xX16xX1xXdxX3axX55xX3xX46xX103xX3xX46xXbaxX3xX4axX2a0xX3xXexX88xX107xX3xXexX1axX3xXbxX1xX1exXbxXbexX3xXexX88xX107xX3xX14xXdxX2efxXbxX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX2f8xX3xXe5xX1axX107xX4xX3xX16xX14xX15xX16xX1xX3xXexXdxXaaxXbxX3xXexX103xX4xX3xX4xX1xX2efxX3xXexX88xXa5xX16xX14xX3xX16xX1xd068xX55xX3xX16xX48axX16xX14xX3xX4xX6xX33xX3xX4xX1xXf5xXexX3xX5xX1axX107xX16xX14xX3xX73xX13exX4xX1xX3xX46xX103xX3xX4xX78xX16xX14xX3xXexX88xX33xX16xX14xX3xX5xX25xX16xX1xX3xX46xX11bxX4xX3xX4axX2a0xX3xXexX88xX107xX3xXexX1axX3xXbxX1xX1exXbxXbexX3xX2b3xX13exXbxX3xXexX1xXc2xXdxX3xX4xX1xXf5xX16xX3xX4xX1xX738xX16xX1xXbexX3xX2b3xX1xXf9xX4xX3xXbxX1xX103xX4xX3xX7xX6xXdxX3xX7xX2axXexX3xXexX88xX33xX16xX14xX3xX1xX33xX54xXexX3xXe5xX98xX16xX14xX3xX4xXaexX6xX3xX4xX1exX4xX3xXexX2a0xX3xX4xX1xX2a4xX4xX3xX4axX2a0xX3xXexX88xX107xX3xXexX1axX3xXbxX1xX1exXbxX3xXexX88xX7cxX16xX3xXe5xX13exX6xX3xX4axX15xX16xX3xXexX738xX16xX1xX15exX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39cxX33xX73xX50xXaxX12xX0xXdxX55xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX187xX10xX16xXexX10xX88xXaxX3xX7xXexX50xX5xX10xX9xXaxX196xXdxX73xXexX1xX19bxX3xX19dxX2xX19fxXbxXf3xX1a2xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX19bxX3xX1acxX2xX1aexXbxXf3xX1a2xXaxX3xX7xX88xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19bxX61xX61xXdxX15exX4axX6xX33xX1xX6xXexXdxX16xX1xX15exX46xX16xX61xX16xX10xX196xX7xX61xX1d4xX1aexX1d6xX1acxX61xX2xX1d6xX19fxX73xX19fxX1aexX1dfxX1d6xX1aexX2xX1dfxXexX1e6xX1dfxX1aexX1acxX5xX2xX14exX2xX1aexX1e6xX73xX1d4xX2xX1acxX2xX1acxX1aexX19dxXexX1dfxX1dfxX1aexX19dxX5xX1eaxX14exX2xX15exX200xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX1xX3xXcxX1axX3xXbxX1xX1exXbxX3xX21xX15xX3xXcxX25xX16xX1xX3xX14xX2axXbxX3xXbxX1xX2fxX16xX3xX1xX33xX15xX16xX3xXexX1xXdxX3axX16xX3xX1xX3axX3xXexX1xX42xX16xX14xX3xX46xX47xX16xX3xX4axX4bxX16xX3xX4exX4fxX50xX3xXbxX1xX54xX55xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX4fxX5exXexXaxX3xX196xXdxX73xXexX1xX9xXaxX19dxX2xX19fxXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX1acxX2xX1aexXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xX6xXbxXexXdxX33xX16xXaxX12xX187xX1exX4xX3xXexX88xX107xX3xX14xXdxX2efxXbxX3xX46xXdxX7cxX16xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX2f8xX3xXexX1xX11bxX4xX3xX1xXdxX3axX16xX3xXexX1axX3xX46xXf5xX16xXbexX3xX1xX1axX2ddxX16xX14xX3xX73xX9c8xX16xX3xXexX54xXdxX3xX4xX1x14d09xX3xX4xX1exX4xX3xX46xX1axX2ddxX16xX14xX3xX55xXf9xX4xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX4fxX5exXexX3xX5xXdxX7cxX16xX3xX4exX4fxX6xX16xX3xXe5xXaaxX16xX3xX5xX25xX16xX1xX3xX46xX11bxX4xX3xXe5xXf5xXexX3xXe5xX6xXdxXbexX3xXexX1xX1398xX6xX3xX2b3xXaaxX3xX46xX15xX3xX55xX98xXexX3xX7xX42xX3xXexX1xXaexX3xXexX103xX4xX3xX1xX15xX16xX1xX3xX4xX1xXb3xX16xX1xX3xX4xX1xX33xX3xX16xX14xX1axXc2xXdxX3xX73xX48axX16xX3xX21xX15xX3xXcxX25xX16xX1xX15exX3xXc08xX16xX1xX3xXexX1axX3xX5xXdxX3axX4fxX15exX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39cxX33xX73xX50xXaxX12xXcxX1xX10xX33xX3xX68fxXdxX1exX55xX3xXe5xX42xX4xX3xX28cxX28dxX3xXcxX1axX3xXbxX1xX1exXbxX3xX76xX7cxX3xX347xXdxXaaxXexX3xX21xX6acxX16xX14xXbexX3xX4xX3a3xX16xX14xX3xX46xX2ddxXdxX3xX16xX1xX462xX16xX14xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXexXb3xX4xX1xX3xXf3xX4fxXf5xXexX3xX7xXf9xX4xX3xXexX88xX7cxX16xX3xX4xX1exX4xX3xX5xX25xX16xX1xX3xX46xX11bxX4xX3xX4exX4fxX4bxX16xX3xX5xX2f8xXbexX3xXf3xXa2fxX3xX5xX2f8xX3xX46xXdxX3xXbxX1xX54xX55xX3xX1xX15xX16xX1xX3xX4xX1xXb3xX16xX1xXbexX3xXexX1xX10xX33xX3xX73x15b45xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX4fxX5exXexX1a2xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xXexX88xX6xXbexX3xX14xXdxX4bxXdxX3xX4exX4fxX50xXaaxXexX3xX2b3xX1xXdxXaaxX4fxX3xX16xX54xXdxXbexX3xXexX42xX3xX4xX1exX33xX1a2xX3xX4xX4bxXdxX3xX4xX1exX4xX1xX3xXexX1axX3xXbxX1xX1exXbxXbexX3xX1xX98xX3xXexX13exX4xX1xXbexX3xX4xX1xX2a4xX16xX14xX3xXexX1xX11bxX4xX15exX15exX15exXbexX3xX16xX14xX15xX16xX1xX3xXexX1axX3xXbxX1xX1exXbxX3xXe5xXe6xX3xX46xX15xX3xXe5xX6xX16xX14xX3xX2b3xX1xX15b4xX16xX14xX3xXe5xX13exX16xX1xX3xX55xX54xX16xX1xX3xX55x15e31xX3xX46xX6xXdxX3xXexX88xX89xXbexX3xX46xX13exX3xXexX1xXaaxX3xX4xXaexX6xX3xX55xX479xX16xX1xX15exX3xXcxX88xX33xX16xX14xX3xXf3xX4fxX3xXexX1xXaaxX3xX1xX98xXdxX3xX16xX1xX5exXbxX3xX46xX15xX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX88xXdxX149xX16xXbexX3xX16xX14xX15xX16xX1xX3xXexXdxXaaxXbxX3xXexX103xX4xX3xX16xX18c1xX3xX5xX11bxX4xXbexX3xX2b3xX1xX78xX16xX14xX3xX16xX14xX1398xX16xX14xX3xXe5xX2a0xXdxX3xX55xX2ddxXdxX3xXe5xX149xX3xXexX1xX11bxX4xX3xX1xXdxX3axX16xX3xXexX42xXexX3xX4xX1exX4xX3xX16xX1xXdxX3axX55xX3xX46xX103xX3xX4xX1xXb3xX16xX1xX3xXexX88xX13exX3xXe5xX1axX107xX4xX3xX14xXdxX6xX33xX15exX0xX61xXbxX12xX0xX73xXdxX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX73xX88xX10xX5xX6xXexX10xX73xXaxX12xX0xX7xXexX88xX33xX16xX14xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX7cxX16xX3xX4exX4fxX6xX16xX19bxX0xX61xX7xXexX88xX33xX16xX14xX12xX0xX4fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX14exXexX1xX4fxX55xX4axX14exX6xX16xX73xX14exX7xX6xXbxX33xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX187xX78xX16xX14xX3xXexX1exX4xX3xXexX1axX3xXbxX1xX1exXbxX3xX14xX2axXbxX3xXbxX1xX2fxX16xX3xX4exX4fxX6xX16xX3xXexX88xXa5xX16xX14xX3xX46xX15xX33xX3xX4xX4bxXdxX3xX4xX1exX4xX1xX3xX1xX15xX16xX1xX3xX4xX1xXb3xX16xX1xXaxX3xX1xX88xX10xeeb4xX9xXaxX61xXbxX1xX6xXbxX14exX5xX4fxX6xXexX14exX73xX33xXdxX14exX7xX33xX16xX14xX61xX4xX33xX16xX14xX14exXexX6xX4xX14exXexX4fxX14exXbxX1xX6xXbxX14exX14xX33xXbxX14exXbxX1xX6xX16xX14exX4exX4fxX6xX16xX14exXexX88xX33xX16xX14xX14exX46xX6xX33xX14exX4xX6xXdxX14exX4xX6xX4xX1xX14exX1xX6xX16xX1xX14exX4xX1xXdxX16xX1xX61xX2xX1eaxX19fxX19fxX1aexX19fxX15exX1xXexX55xXaxX12xX0xXdxX55xX14xX3xX7xX88xX4xX9xXaxX61xX55xX10xX73xXdxX6xX61xX2xX1d4xX1aexX61xX16xX10xX196xX7xX61xX1d4xX1aexX1d4xX1e6xX61xX2xX1d6xX2xX73xX19fxX2xX1dfxX1acxX1aexX1aexX1e6xXexX1d4xX1eaxX1dfxX1e6xX19dxX5xX1aexX15exX200xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX1xX3xXcxX1axX3xXbxX1xX1exXbxX3xX21xX15xX3xXcxX25xX16xX1xX3xX14xX2axXbxX3xXbxX1xX2fxX16xX3xX1xX33xX15xX16xX3xXexX1xXdxX3axX16xX3xX1xX3axX3xXexX1xX42xX16xX14xX3xX46xX47xX16xX3xX4axX4bxX16xX3xX4exX4fxX50xX3xXbxX1xX54xX55xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX4fxX5exXexXaxX3xX61xX12xX0xX61xX6xX12xX0xX73xXdxX46xX12xX0xX7xXexX88xX33xX16xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX187xX78xX16xX14xX3xXexX1exX4xX3xXexX1axX3xXbxX1xX1exXbxX3xX14xX2axXbxX3xXbxX1xX2fxX16xX3xX4exX4fxX6xX16xX3xXexX88xXa5xX16xX14xX3xX46xX15xX33xX3xX4xX4bxXdxX3xX4xX1exX4xX1xX3xX1xX15xX16xX1xX3xX4xX1xXb3xX16xX1xXaxX3xX1xX88xX10xX1bb8xX9xXaxX61xXbxX1xX6xXbxX14exX5xX4fxX6xXexX14exX73xX33xXdxX14exX7xX33xX16xX14xX61xX4xX33xX16xX14xX14exXexX6xX4xX14exXexX4fxX14exXbxX1xX6xXbxX14exX14xX33xXbxX14exXbxX1xX6xX16xX14exX4exX4fxX6xX16xX14exXexX88xX33xX16xX14xX14exX46xX6xX33xX14exX4xX6xXdxX14exX4xX6xX4xX1xX14exX1xX6xX16xX1xX14exX4xX1xXdxX16xX1xX61xX2xX1eaxX19fxX19fxX1aexX19fxX15exX1xXexX55xXaxX12xX187xX78xX16xX14xX3xXexX1exX4xX3xXexX1axX3xXbxX1xX1exXbxX3xX14xX2axXbxX3xXbxX1xX2fxX16xX3xX4exX4fxX6xX16xX3xXexX88xXa5xX16xX14xX3xX46xX15xX33xX3xX4xX4bxXdxX3xX4xX1exX4xX1xX3xX1xX15xX16xX1xX3xX4xX1xXb3xX16xX1xX0xX61xX6xX12xX0xX61xX7xXexX88xX33xX16xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX73xXaxX12xX98bxX2axX3xX5xX15xX3xXe5xX1exX16xX1xX3xX14xXdxX1exX3xX4xX1xX4fxX16xX14xX3xX4xXaexX6xX3xX4xX1exX4xX3xXe5xX54xXdxX3xX4axXdxX149xX4fxX3xXexX54xXdxX3xX1xX98xXdxX3xX16xX14xX1xX13exX3xXexX2a0xX16xX14xX3xX2b3xXaaxXexX3xX4xX78xX16xX14xX3xXexX1exX4xX3xX4xX4bxXdxX3xX4xX1exX4xX1xX3xX1xX15xX16xX1xX3xX4xX1xXb3xX16xX1xX3xX13xX1xX15xX3xX16xX1axX2ddxX4xX3xX4xXaexX6xX3xX16xX14xX15xX16xX1xX3xXexX1axX3xXbxX1xX1exXbxX3xX14xXdxX6xXdxX3xXe5xX33xX54xX16xX3xX1d4xX1aexX2xX2xX14exX1d4xX1aexX1d4xX1aexX15exX0xX61xXbxX12xX0xX61xX73xXdxX46xX12xX0xX61xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX48axX16xX14xX3xX4xX6xX33xX3xX4xX1xXf5xXexX3xX5xX1axX107xX16xX14xX3xXexX1xX495xX55xX3xXe5xX13exX16xX1xXbexX3xX14xX2axXbxX3xX2f8xX3xX73xX11bxX3xXexX1xX4bxX33xX3xX46xX47xX16xX3xX4axX4bxX16xX3xX4exX4fxX50xX3xXbxX1xX54xX55xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX4fxX5exXexXaxX3xX1xX88xX10xX1bb8xX9xXaxX61xXbxX1xX6xXbxX14exX5xX4fxX6xXexX14exX73xX33xXdxX14exX7xX33xX16xX14xX61xX16xX6xX16xX14xX14exX4xX6xX33xX14exX4xX1xX6xXexX14exX5xX4fxX33xX16xX14xX14exXexX1xX6xX55xX14exX73xXdxX16xX1xX14exX14xX33xXbxX14exX50xX14exX73xX4fxX14exXexX1xX6xX33xX14exX46xX6xX16xX14exX4axX6xX16xX14exX4exX4fxX50xX14exXbxX1xX6xX55xX14exXbxX1xX6xXbxX14exX5xX4fxX6xXexX61xX2xX1eaxX19fxX1acxX19dxX1e6xX15exX1xXexX55xXaxX12xX0xXdxX55xX14xX3xX7xX88xX4xX9xXaxX61xX55xX10xX73xXdxX6xX61xX2xX1d4xX1aexX61xX16xX10xX196xX7xX61xX1d4xX1aexX1d4xX1e6xX61xX2xX1d6xX2xX73xX19fxX2xX2xX1d6xX2xX2xX1eaxXexX1e6xX1dfxX1d6xX2xX1eaxX5xX1aexX15exX200xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX1xX3xXcxX1axX3xXbxX1xX1exXbxX3xX21xX15xX3xXcxX25xX16xX1xX3xX14xX2axXbxX3xXbxX1xX2fxX16xX3xX1xX33xX15xX16xX3xXexX1xXdxX3axX16xX3xX1xX3axX3xXexX1xX42xX16xX14xX3xX46xX47xX16xX3xX4axX4bxX16xX3xX4exX4fxX50xX3xXbxX1xX54xX55xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX4fxX5exXexXaxX3xX61xX12xX0xX61xX6xX12xX0xX73xXdxX46xX12xX0xX7xXexX88xX33xX16xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX48axX16xX14xX3xX4xX6xX33xX3xX4xX1xXf5xXexX3xX5xX1axX107xX16xX14xX3xXexX1xX495xX55xX3xXe5xX13exX16xX1xXbexX3xX14xX2axXbxX3xX2f8xX3xX73xX11bxX3xXexX1xX4bxX33xX3xX46xX47xX16xX3xX4axX4bxX16xX3xX4exX4fxX50xX3xXbxX1xX54xX55xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX4fxX5exXexXaxX3xX1xX88xX10xX1bb8xX9xXaxX61xXbxX1xX6xXbxX14exX5xX4fxX6xXexX14exX73xX33xXdxX14exX7xX33xX16xX14xX61xX16xX6xX16xX14xX14exX4xX6xX33xX14exX4xX1xX6xXexX14exX5xX4fxX33xX16xX14xX14exXexX1xX6xX55xX14exX73xXdxX16xX1xX14exX14xX33xXbxX14exX50xX14exX73xX4fxX14exXexX1xX6xX33xX14exX46xX6xX16xX14exX4axX6xX16xX14exX4exX4fxX50xX14exXbxX1xX6xX55xX14exXbxX1xX6xXbxX14exX5xX4fxX6xXexX61xX2xX1eaxX19fxX1acxX19dxX1e6xX15exX1xXexX55xXaxX12xX13xX48axX16xX14xX3xX4xX6xX33xX3xX4xX1xXf5xXexX3xX5xX1axX107xX16xX14xX3xXexX1xX495xX55xX3xXe5xX13exX16xX1xXbexX3xX14xX2axXbxX3xX2f8xX3xX73xX11bxX3xXexX1xX4bxX33xX3xX46xX47xX16xX3xX4axX4bxX16xX3xX4exX4fxX50xX3xXbxX1xX54xX55xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX4fxX5exXexX0xX61xX6xX12xX0xX61xX7xXexX88xX33xX16xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX73xXaxX12xX98bxX2axX3xX5xX15xX3xX55xX98xXexX3xXexX88xX33xX16xX14xX3xX16xX1xX462xX16xX14xX3xX16xX1xXdxX3axX55xX3xX46xX103xX3xXexX88xXa5xX16xX14xX3xXexX48axX55xX3xX16xX14xX15xX16xX1xX3xXcxX1axX3xXbxX1xX1exXbxX3xX21xX15xX3xXcxX25xX16xX1xX3xXexXdxXaaxXbxX3xXexX103xX4xX3xXexX88xXdxX149xX16xX3xX2b3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX11bxX4xX3xX1xXdxX3axX16xX3xXexX88xX33xX16xX14xX3xX16xX1xX462xX16xX14xX3xXexX1xX1exX16xX14xX3xX4xX4fxX42xXdxX3xX16xX47xX55xX3xX1d4xX1aexX1d4xX1aexX15exX0xX61xXbxX12xX0xX61xX73xXdxX46xX12xX0xX61xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX76xX6xX16xX3xXexf928xX6xX3xX1xX33xX54xXexX3xXe5xX98xX16xX14xX3xXbxX1xX2a0xX3xX4axXdxXaaxX16xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX4fxX5exXexX3xXe5xXaaxX16xX3xXexX1398xX16xX14xX3xX16xX14xX1axXc2xXdxX3xX73xX48axX16xXaxX3xX1xX88xX10xX1bb8xX9xXaxX61xXbxX1xX6xXbxX14exX5xX4fxX6xXexX14exX73xX33xXdxX14exX7xX33xX16xX14xX61xX5xX6xX16xX14exXexX33xX6xX14exX1xX33xX6xXexX14exX73xX33xX16xX14xX14exXbxX1xX33xX14exX4axXdxX10xX16xX14exXbxX1xX6xXbxX14exX5xX4fxX6xXexX14exX73xX10xX16xX14exXexX4fxX16xX14xX14exX16xX14xX4fxX33xXdxX14exX73xX6xX16xX61xX2xX1e6xX1acxX1dfxX19dxX19dxX15exX1xXexX55xXaxX12xX0xXdxX55xX14xX3xX7xX88xX4xX9xXaxX61xX55xX10xX73xXdxX6xX61xX2xX1d4xX1aexX61xX16xX10xX196xX7xX61xX2xX1eaxX19fxX1d4xX61xX2xX1d6xX2xX73xX1d4xX1aexX19dxX1aexX1d4xX19fxX2xXexX2xX1d6xX1d4xX1e6xX1e6xX5xX1aexX15exX200xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX1xX3xXcxX1axX3xXbxX1xX1exXbxX3xX21xX15xX3xXcxX25xX16xX1xX3xX14xX2axXbxX3xXbxX1xX2fxX16xX3xX1xX33xX15xX16xX3xXexX1xXdxX3axX16xX3xX1xX3axX3xXexX1xX42xX16xX14xX3xX46xX47xX16xX3xX4axX4bxX16xX3xX4exX4fxX50xX3xXbxX1xX54xX55xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX4fxX5exXexXaxX3xX61xX12xX0xX61xX6xX12xX0xX73xXdxX46xX12xX0xX7xXexX88xX33xX16xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX76xX6xX16xX3xXexX2178xX6xX3xX1xX33xX54xXexX3xXe5xX98xX16xX14xX3xXbxX1xX2a0xX3xX4axXdxXaaxX16xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX4fxX5exXexX3xXe5xXaaxX16xX3xXexX1398xX16xX14xX3xX16xX14xX1axXc2xXdxX3xX73xX48axX16xXaxX3xX1xX88xX10xX1bb8xX9xXaxX61xXbxX1xX6xXbxX14exX5xX4fxX6xXexX14exX73xX33xXdxX14exX7xX33xX16xX14xX61xX5xX6xX16xX14exXexX33xX6xX14exX1xX33xX6xXexX14exX73xX33xX16xX14xX14exXbxX1xX33xX14exX4axXdxX10xX16xX14exXbxX1xX6xXbxX14exX5xX4fxX6xXexX14exX73xX10xX16xX14exXexX4fxX16xX14xX14exX16xX14xX4fxX33xXdxX14exX73xX6xX16xX61xX2xX1e6xX1acxX1dfxX19dxX19dxX15exX1xXexX55xXaxX12xX76xX6xX16xX3xXexX2178xX6xX3xX1xX33xX54xXexX3xXe5xX98xX16xX14xX3xXbxX1xX2a0xX3xX4axXdxXaaxX16xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX4fxX5exXexX3xXe5xXaaxX16xX3xXexX1398xX16xX14xX3xX16xX14xX1axXc2xXdxX3xX73xX48axX16xX0xX61xX6xX12xX0xX61xX7xXexX88xX33xX16xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX73xXaxX12xX28cxX6xX4fxX3xX2xX19fxX3xX16xX47xX55xX3xXexX1xX11bxX4xX3xX1xXdxX3axX16xX3xX187xX1xX738xX3xXexX1xX13exX3xX1d6xX1d4xX14exX187xXcxX61xXcx14947xX3xX16xX14xX15xX50xX3xX1eaxX61xX2xX1d4xX61xX1d4xX1aexX2xX1d6xX3xX4xXaexX6xX3xX39cxX6xX16xX3xX39cxXb3xX3xXexX1xX1axX3xXcxX88xX4fxX16xX14xX3xX1axX9cxX16xX14xX3xX98bxX4bxX16xX14xX3xX41fxX2b3xX1xX2axX6xX3xX16exX14fxX424xXbexX3xX4xX78xX16xX14xX3xXexX1exX4xX3xXexX4fxX50xX7cxX16xX3xXexX88xX4fxX50xXbaxX16xXbexX3xXbxX1xX2a0xX3xX4axXdxXaaxX16xXbexX3xX14xXdxX1exX33xX3xX73xX103xX4xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX4fxX5exXexX3xX41fxX421xX39cxX68fxX95dxX421xX76xX424xX3xXexX54xXdxX3xX21xX15xX3xXcxX25xX16xX1xX3xXe5xXe6xX3xX4xX1xX4fxX50xX149xX16xX3xX55xX479xX16xX1xX3xX55xX54xX16xX1xX3xX55xX1a71xXbexX3xX5xX6xX16xX3xXexX2178xX6xX3xXe5xXaaxX16xX3xXexX1398xX16xX14xX3xX16xX14xX1axXc2xXdxX3xX73xX48axX16xX15exX0xX61xXbxX12xX0xX61xX73xXdxX46xX12xX0xX61xX5xXdxX12xX0xX61xX4fxX5xX12xX0xX73xXdxX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX88xXaxX12xX0xX61xX73xXdxX46xX12xX0xX61xX73xXdxX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10daxX4fxXexX1xX33xX88xXaxX12xXcxX88xX2fxX16xX3xX347xX1axX9cxX16xX14xX0xX61xXbxX12
Trần Vương