Uống nước rau má tưởng giải nhiệt, ai ngờ có 5 sai lầm mắc phải sẽ rất nguy hiểm
Rau má là một loại rau giá rẻ và dễ kiếm ngoài chợ. Tuy nhiên, khi uống phải biết những lưu ý quan trọng sau đây.
a3a4x12a8fx15d2ex13f7bx144fax14229x12df8xc65dx16dedxX7x1646fxdb7exfd36x15237x14c00xf17axX5xf6c3xXax138f8xd72ex136cbx162fcx10c75xX3xX15xe857x11719xX4xX3xbf8fxX6x12b82xX3x1149cx12356xX3xXexX19xb07axX15xX16xX3xX16xXdxa9d2xXdxX3xX15xX1xXdx13a28xXex11f74xX3xX6xXdxX3xX15xX16x10780xX3xX4x15649xX3xc3acxX3xX7xX6xXdxX3xX5xe5a0xX21xX3xX21xce68xX4xX3xXbxX1xX2cxXdxX3xX7x10eefxX3xX1dx1576cxXexX3xX15xX16xX1fxa538xX3xX1xXdxbf58xX21xX0x1211fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd813xX10xX6x137f6xXaxX12x12f60xX6xX1fxX3xX21xX22xX3xX5xd93cxX3xX21x13812xXexX3xX5x14ff1x11111xXdxX3xX1dxX6xX1fxX3xX16xXdxX22xX3xX1dxc601xX3xe322xX81xX3xX76x12dc7xX3x1196axXdx11ac6xX21xX3xX15xX16xX88xX81xXdxX3xX4xX1x129f3xce14xX3xXcxX1fxX5dxX3xX15xX1xXdx123f1xX15xX34xX3xX9dxX1xXdxX3xX1fxX14xX15xX16xX3xXbxX1xX2cxXdxX3x16c29xXdxX9fxXexX3xX15xX1xa505xX15xX16xX3xX5xX19xX1fxX3x1161cxX3x1015exX1fxX6xX15xX3xXexX1dxbe58xX15xX16xX3xX7xX6xX1fxX3x154fexedc4xX5dxXabxX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxff1exX88xX76xX5dxXaxX12xX0xX7xXexX1dxX88xX15xX16xX12xX2xXabxX3xee09xXdxX6xX3xXex11b0fxX15xX16xX3xX5xX19xXaaxX15xX16xX3xXe6xX19xX3bxX15xX16xX3xXexX1dxX88xX15xX16xX3xX21xX22xX1fxX0xX64xX7xXexX1dxX88xX15xX16xX12xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX88xX76xX5dxXaxX12xd8b8xX1xXdxcc04xX1fxX3xX4xX1x134acxX3xX10xX21xX3xX4xX1xX88xX3xX1dx1723cxX15xX16xX3xX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX3xX16xXdx14279xXbxX3xX16xXdxX2cxXdxX3xX15xX1xXdxX32xXexX3xXexX14xXexX3xXexX1dxX88xX15xX16xX3xX21xc72fxX6xX3xX1xd744xX34xX3xX15xXb4xX15xX3xX15xX16xX81xX5dxX3xX15xX81xX88xX3xX4x10abexX15xX16xX3xX10fxX15xX3xX5xX88xX89xXdxX3xX1dxX6xX1fxX3xX15xX81xX5dxX34xX3xXexX1x12f56xX21xX3xX4xX1xc899xX3xX1fxX14xX15xX16xX3xcbbexf37fxX1b7xfcd7x15957xX1b7xX1b7xX21xX5xX3xX21xX84xXexX3xX15xX16xX81xX5dxX3xXexX1xX6xX5dxX3xX15xX19xX1axX4xX3xX5xXdexX4xXabxX3xX146xX1xX19xX15xX16xX3xX97xXdxX32xX4xX3xX76xX17exX15xX16xX3xXd7xX1fxX22xX3xX15xX1xXdxX149xX1fxX3xX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX3xX15xX1xX19xX3xX97xX1aaxX5dxX3xX7xX54xX3xX5xX81xX21xX3xXexX10fxX15xX16xX3xX5xX19xXaaxX15xX16xX3xXe6xX19xX3bxX15xX16xX3xXexX1dxX88xX15xX16xX3xX21xX22xX1fxXabxX3xf6d0xXdxX149xX1fxX3xX15xX81xX5dxX3xX1dxX57xXexX3xX15xX16xX1fxX5dxX3xX1xXdxX61xX21xX34xX3xXc6xX26xXdxX3xX15xX3exX3xX9dxX1xXdxX9fxX15xX3xX5xX19xXaaxX15xX16xX3xX4xX1xX88xX5xX10xX7xXexX10xX1dxX88xX5xX3xX4xX193xX15xX16xX3xXexX10fxX15xX16xX34xX3xX76x130c3xX15xX3xXe6xX9fxX15xX3xX15xX1xXdxX149xX1fxX3xX4xX10fxX15xX3xXc6xX32xX15xX1xX3xX9dxX1xX22xX4xXabxX3xX224x11eb5xX4xX3xXc6xXdxX32xXexX34xX3xX15xX16xX19xX3bxXdxX3xXc6xX14exX3xXexXdxX61xX1fxX3xXe6xX19xX3bxX15xX16xX3xX4xX81xX15xX16xX3xX9dxX1x108daxX15xX16xX3xX15xXb4xX15xX3xX10fxX15xX3xX15xX1xXdxX149xX1fxX3xX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xXabxX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX88xX76xX5dxXaxX12xX0xXdxX21xX16xX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXax11b16xXdxX76xXexX1x110ebxX3x13e3axX2xX40xXbxaf42x14f32xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX2e6xX3xc6ffxX1b7x17121xXbxX2ecxX2edxX3xX76xXdxX7xXbxX5xX6xX5dxX2e6xX3xXc6xX5xX88xX4xX9dxX2edxX3xX21xX6xX1dxX16xXdxX15xX1b9xX5xX10xb340xXexX2e6xX3xX6xX1fxXexX88xX2edxX3xX21xX6xX1dxX16xXdxX15xX1b9xX1dxXdxX16xX1xXexX2e6xX3xX6xX1fxXexX88xX2edxXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2e6xX64xX64xXdxXabxXc6xX6xX88xX1xX6xXexXdxX15xX1xXabxX97xX15xX64xX15xX10xX2e1xX7xX64xX1b6xX1b7xX1b6xX1b6xX64xX2xX1b6xX2f9xX76xX40xX1b7xX2f9xX40xX1b7xX1b7xX1b7xXex11093xX1b6x1351fxX40xX1b6xX5xX1b7xXabx152fbxXbxX16xea4cxX1dxX9xX1baxX1baxX2f7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX15xX19xX1axX4xX3xX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX3xXexX19xX26xX15xX16xX3xX16xXdxX2cxXdxX3xX15xX1xXdxX32xXexX34xX3xX6xXdxX3xX15xX16xX3bxX3xX4xX3exX3xX40xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX47xX21xX3xX21xX4bxX4xX3xXbxX1xX2cxXdxX3xX7xX54xX3xX1dxX57xXexX3xX15xX16xX1fxX5dxX3xX1xXdxX61xX21xXaxX3xX64xX12xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX88xX76xX5dxXaxX12xX0xX7xXexX1dxX88xX15xX16xX12xX1b6xXabxX3xX146xX1x108cdxX4xX3xXe6xX47xX1fxX0xX64xX7xXexX1dxX88xX15xX16xX12xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX88xX76xX5dxXaxX12xXcxX1xX10xX88xX3xX4xX22xX4xX3xX4xX1xX1fxX5dxXb4xX15xX3xX16xXdxX6xX3xX4xX1xX88xX3xXc6xXdxX9fxXexX34xX3xX1fxX14xX15xX16xX3xX15xX1xXdxX149xX1fxX3xX15xX19xX1axX4xX3xX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX3xX4x146fcxX15xX3xX16xXe7xX5dxX3xX16xXdxX6xX3xXexX10fxX15xX16xX3xX5xX19xXaaxX15xX16xX3xX4xX1xX88xX5xX10xX7xXexX10xX1dxX88xX5xX3xXexX1dxX88xX15xX16xX3xX21xX22xX1fxX3xX97xX81xX3xX9dxX1xXdxX9fxX15xX3xXc6xX89xX15xX3xXc6xX14exX3xX15xX1xX3f5xX4xX3xXe6xX47xX1fxXabxX3xX146xX9fxX1fxX3xXexX1xX3exXdxX3xXd7xX1fxX10xX15xX3xX15xX81xX5dxX3xX76xXdxX9bxX15xX3xX1dxX6xX3xXexX1xX19xX3bxX15xX16xX3xX2ecxX1fxX5dxXb4xX15xX3xXexX1x139f5xX3xX1dxX57xXexX3xX4xX3exX3xXexX1xX61xX3xX16xXe7xX5dxX3xX21xX57xXexX3xXd5xX3xXexX1xX3f5xX4xX3xXe6xX14xXdxX3xX97xX1axXdxX3xX15xX16xX19xX3bxXdxX3xX4xX6xX88xX3xXexX1fx15479xXdxX34xX3xXe6xX284xX4xX3xXc6xXdxX32xXexX3xX15xX1xXcdxX15xX16xX3xX15xX16xX19xX3bxXdxX3xXexX1xX19xX3bxX15xX16xX3xX2ecxX1fxX5dxXb4xX15xX3xX1fxX14xX15xX16xX3xX15xX19xX1axX4xX3xded0xXbxX3xX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xXabxX3x131dbxX4bexX3xX97xX1aaxX5dxX3xX15xXb4xX15xX3xX1xX89xX15xX3xX4xX1xX9fxX3xXexX14xXdxX3xXe6xX6xX3xX7x10852xX3xX76x11974xX15xX16xX3xX15xX19xX1axX4xX3xX51exXbxX3xX15xX81xX5dxXabxX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX88xX76xX5dxXaxX12xX0xX7xXexX1dxX88xX15xX16xX12xX1baxXabxX3xX10axXdxX2cxX21xX3xX9dxX1xX2cxX3xX15xX10fxX15xX16xX3xX21xX6xX15xX16xX3xXexX1xX6xXdxX0xX64xX7xXexX1dxX88xX15xX16xX12xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX88xX76xX5dxXaxX12xX224xXe7xX5dxX3xX5xX81xX3xX21xX84xXexX3xX5xX19xX1fxX3xXd5xX3xXd7xX1fxX6xX15xX3xXexX1dxXdexX15xX16xX3xXe6xX14xXdxX3xX97xX1axXdxX3xX15xX1xXcdxX15xX16xX3xX4xX1xX14exX3xX10xX21xX3xX15xX81xX88xX3xX4xX3exX3xX76x15172xX3xXe6xX14exX15xX1xX3xX21xX6xX15xX16xX3xXexX1xX6xXdxX3xX1xX88xX284xX4xX3xXe6xX6xX15xX16xX3xX21xX6xX15xX16xX3xXexX1xX6xXdxXabxX3xX146xX1xXdxX149xX1fxX3xX15xX16xX19xX3bxXdxX3xX97xX267xX15xX3xX15xX16xX1x15f30xX3xX15xX19xX1axX4xX3xX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX3xX21xX22xXexX34xX3xX4xX3exX3xX5xXaaxXdxX3xX97xX1axXdxX3xX4x1548dxX3xXexX1xX61xX34xX3xX16xXdxX165xXbxX3xXc6xX547xX15xX16xX3xX76xX89xX3xX5dxXb4xX15xX3xX4eexX15xX34xX3xX9dxX61xX3xX4xX2cxX3xX9dxX1xXdxX3xX21xX6xX15xX16xX3xXexX1xX6xXdxXabxX3xXcxX1fxX5dxX3xX15xX1xXdxXb4xX15xX3xXe6xXe7xX5dxX3xX5xX81xX3xX7xX1fxX5dxX3xX15xX16xX1xX61exX3xX4xX5e5xX4xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX47xX21xXabxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX15xX19xX1axX4xX3xX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX3xX9dxX1xXdxX3xXe6xX6xX15xX16xX3xX21xX6xX15xX16xX3xXexX1xX6xXdxX3xX5xX81xX3xXe6xXdxX149xX1fxX3xXexX1fxX5dxX32xXexX3xXe6xX14xXdxX3xXbxX1xX2cxXdxX3xXexX1dxX22xX15xX1xX3xX97xX4bexX3xX9dxX1xX2cxX3xX15xX10fxX15xX16xX3xX16xXe7xX5dxX3xX7xX2cxX5dxX3xXexX1xX6xXdxX3xX1dxX57xXexX3xX4xX6xX88xXabxX3xX529xX1axXdxX3xX15xX16xX19xX3bxXdxX3xXe6xX6xX15xX16xX3xX4xX3exX3xXd5xX3xXe6xX14exX15xX1xX3xX21xX6xX15xX16xX3xXexX1xX6xXdxX3xX21xX81xX3xX7xX544xX3xX76xX547xX15xX16xX3xX15xX19xX1axX4xX3xX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX3xXexX1xX19xX3bxX15xX16xX3xX2ecxX1fxX5dxXb4xX15xX3xX4xX193xX15xX16xX3xX7xX54xX3xX5xX81xX21xX3xX16xXdxX2cxX21xX3xX9dxX1xX2cxX3xX15xX10fxX15xX16xX3xXexX1xX547xX3xXexX1xX6xXdxXabxX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX88xX76xX5dxXaxX12xX0xX7xXexX1dxX88xX15xX16xX12xX2f7xXabxX3xXcxXdxXb4xX1fxX3xX4xX1xX2cxX5dxX0xX64xX7xXexX1dxX88xX15xX16xX12xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX88xX76xX5dxXaxX12xeb81xX193xX15xX16xX3xX15xX1xX19xX3xX15xX1xXdxX149xX1fxX3xX5xX88xX89xXdxX3xX1dxX6xX1fxX3xX4xX3exX3xXexX1afxX15xX1xX3xX1xX81xX15xX34xX3xX4xX3exX3xX4xX2a8xX15xX16xX3xX76xX547xX15xX16xX3xX16xXdxX2cxXdxX3xX15xX1xXdxX32xXexX3xXexX1xX4bexX3xX9dxX1xXdxX3xX1fxX14xX15xX16xX3xXd7xX1fxX22xX3xX15xX1xXdxX149xX1fxX3xX15xX19xX1axX4xX3xX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX3xX7xX54xX3xX16xXe7xX5dxX3xX5xX89xX15xX1xX3xXc6xX547xX15xX16xX34xX3xX4xX1xX19xX1axX15xX16xX3xXc6xX547xX15xX16xX3xX97xX81xX3xXe6xX47xX5dxX3xX1xX63dxXdxXabxX3xX529xX1axXdxX3xX15xX1xXcdxX15xX16xX3xX15xX16xX19xX3bxXdxX3xXc6xX547xX15xX16xX3xX5dxX9fxX1fxX34xX3xX1fxX14xX15xX16xX3xX15xX19xX1axX4xX3xX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX3xX4xX193xX15xX16xX3xX76xX9bxX3xX16xXe7xX5dxX3xX1dxX6xX3xXe6xX47xX5dxX3xXc6xX547xX15xX16xX3xX97xX81xX3xXexXdxXb4xX1fxX3xX4xX1xX2cxX5dxXabxX3xX224xX284xX4xX3xXc6xXdxX32xXexX3xX97xX1axXdxX3xX15xX16xX19xX3bxXdxX3xX4xX3exX3xXexX1xXe7xX15xX3xX15xX1xXdxX32xXexX3xXexX1xX57xXbxX3xX97xX81xX3xX1xX6xX5dxX3xX5xX89xX15xX1xX3xXc6xX547xX15xX16xX3xXexX1xX4bexX3xX4xX81xX15xX16xX3xX76xX9bxX3xXexXdxXb4xX1fxX3xX4xX1xX2cxX5dxXabxX3xf837xX88xX3xXe6xX3exX3xX15xX16xX19xX3bxXdxX3xXc6xX14exX3xX5dxX9fxX1fxX3xXc6xX547xX15xX16xX3xX21xX1fxX14xX15xX3xX10fxX15xX3xX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX3xX4xX1x145b0xX3xX15xXb4xX15xX3xX10fxX15xX3xX97xX81xXdxX3xX5xX22xX3xX1xX88xX284xX4xX3xX9dxX1xXdxX3xX10fxX15xX3xXbxX1xX2cxXdxX3xX9dxX182xX21xX3xXexX1xX10xX88xX3xX5xX22xXexX3xX16xe3caxX15xX16xX3xX7xX14xX15xX16xXabxX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX88xX76xX5dxXaxX12xX0xX7xXexX1dxX88xX15xX16xX12xX40xXabxX3xbecfxX81xX21xX3xX16xXdxX2cxX21xX3xXexX22xX4xX3xX76xX547xX15xX16xX3xX4x1237cxX6xX3xXexX1xX1fxX14xX4xX0xX64xX7xXexX1dxX88xX15xX16xX12xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX88xX76xX5dxXaxX12xX79xX6xX1fxX3xX21xX22xX3xX4xX3exX3xXexX1xX61xX3xXexX19xX63dxX15xX16xX3xXexX22xX4xX3xX97xX1axXdxX3xX4xX22xX4xX3xXexX1xX1fxX14xX4xX3xX16xXe7xX5dxX3xXc6xX1fx170b6xX15xX3xX15xX16xX966xX3xX97xX81xX3xXexX1xX1fxX14xX4xX3xX4xX1xX14xX15xX16xX3xX4xX88xX3xX16xXdxX1aaxXexX34xX3xXc6xX6xX1dxXc6xXdxXexX1fxX1dxX6xXexX34xX3xXc6xX10xX15xf80dxX88xX76xXdxX6xX9e6xX10xXbxXdxX15xX34xX3xXexX1xX1fxX14xX4xX3xX21xX57xXexX3xX15xX16xX966xX34xX3xX97xX81xX3xX4xX22xX4xX3xXexX1xX1fxX14xX4xX3xX4xX1xX14xX15xX16xX3xXexX1dxX47xX21xX3xX4xX2cxX21xXabxXabxXabxX3xX79xX6xX1fxX3xX21xX22xX3xX5xX81xX21xX3xX16xXdxX2cxX21xX3xX1xXdxX32xX1fxX3xXd7xX1fxX2cxX3xX4xX966xX6xX3xXdxX15xX7xX1fxX5xXdxX15xX3xX97xX81xX3xXexX1xX1fxX14xX4xX3xXexXdxX61xX1fxX3xXe6xX19xX3bxX15xX16xX3xX1fxX14xX15xX16xX3xX9dxX1xX22xX4xX3xX4xX193xX15xX16xX3xX15xX1xX19xX3xX4xX22xX4xX3xXexX1xX1fxX14xX4xX3xX1xX89xX3xX4xX1xX88xX5xX10xX7xXexX10xX1dxX88xX5xXabxX0xX64xXbxX12xX0xX76xXdxX97xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX76xX1dxX10xX5xX6xXexX10xX76xXaxX12xX0xX7xXexX1dxX88xX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxXb4xX15xX3xXd7xX1fxX6xX15xX2e6xX0xX64xX7xXexX1dxX88xX15xX16xX12xX0xX1fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1b9xXexX1xX1fxX21xXc6xX1b9xX6xX15xX76xX1b9xX7xX6xXbxX88xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX40xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX47xX21xX3xX9dxX1xXdxX3xX76xX17exX15xX16xX3xXe6xXdxX149xX1fxX3xX1xX44fxX6xX34xX3xX4xX2cxX3xX15xX1xX81xX3xX21xX4bxX4xX3xXc6xX32xX15xX1xX3xX1xX2a8xX3xX1xX57xXbxX34xX3xX4x13cd9xX15xX3xXexX1xX1aaxX15xX3xX15xX16xX1fxX5dxX3xX1xXdxX61xX21xX3xXexX1afxX15xX1xX3xX21xX89xX15xX16xXaxX3xX1xX1dxX10xX317xX9xXaxX64xX7xX88xX15xX16xX1b9xX9dxX1xX88xX10xX64xX40xX1b9xX7xX6xXdxX1b9xX5xX6xX21xX1b9xX9dxX1xXdxX1b9xX76xX1fxX15xX16xX1b9xX76xXdxX10xX1fxX1b9xX1xX88xX6xX1b9xX4xX6xX1b9xX15xX1xX6xX1b9xX21xX6xX4xX1b9xXc6xX10xX15xX1xX1b9xX1xX88xX1b9xX1xX6xXbxX1b9xX4xX6xX15xX1b9xXexX1xX6xX15xX1b9xX15xX16xX1fxX5dxX1b9xX1xXdxX10xX21xX1b9xXexXdxX15xX1xX1b9xX21xX6xX15xX16xX64xX2xX367xX1b6xX1b6xX40xX367xXabxX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX16xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX64xX21xX10xX76xXdxX6xX64xX2xX1b6xX1b7xX64xX15xX10xX2e1xX7xX64xX1b6xX1b7xX2xX367xX64xX2xX1b6xX2f9xX76xX2e8xX1b6xX1b6xX1b7xX2e8xX2xX1b7xXexX1b6xX1b7xX1baxX2xX5xX2xXabxX36fxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX15xX19xX1axX4xX3xX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX3xXexX19xX26xX15xX16xX3xX16xXdxX2cxXdxX3xX15xX1xXdxX32xXexX34xX3xX6xXdxX3xX15xX16xX3bxX3xX4xX3exX3xX40xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX47xX21xX3xX21xX4bxX4xX3xXbxX1xX2cxXdxX3xX7xX54xX3xX1dxX57xXexX3xX15xX16xX1fxX5dxX3xX1xXdxX61xX21xXaxX3xX64xX12xX0xX64xX6xX12xX0xX76xXdxX97xX12xX0xX7xXexX1dxX88xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX40xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX47xX21xX3xX9dxX1xXdxX3xX76xX17exX15xX16xX3xXe6xXdxX149xX1fxX3xX1xX44fxX6xX34xX3xX4xX2cxX3xX15xX1xX81xX3xX21xX4bxX4xX3xXc6xX32xX15xX1xX3xX1xX2a8xX3xX1xX57xXbxX34xX3xX4xXb23xX15xX3xXexX1xX1aaxX15xX3xX15xX16xX1fxX5dxX3xX1xXdxX61xX21xX3xXexX1afxX15xX1xX3xX21xX89xX15xX16xXaxX3xX1xX1dxX10xX317xX9xXaxX64xX7xX88xX15xX16xX1b9xX9dxX1xX88xX10xX64xX40xX1b9xX7xX6xXdxX1b9xX5xX6xX21xX1b9xX9dxX1xXdxX1b9xX76xX1fxX15xX16xX1b9xX76xXdxX10xX1fxX1b9xX1xX88xX6xX1b9xX4xX6xX1b9xX15xX1xX6xX1b9xX21xX6xX4xX1b9xXc6xX10xX15xX1xX1b9xX1xX88xX1b9xX1xX6xXbxX1b9xX4xX6xX15xX1b9xXexX1xX6xX15xX1b9xX15xX16xX1fxX5dxX1b9xX1xXdxX10xX21xX1b9xXexXdxX15xX1xX1b9xX21xX6xX15xX16xX64xX2xX367xX1b6xX1b6xX40xX367xXabxX1xXexX21xXaxX12xX40xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX47xX21xX3xX9dxX1xXdxX3xX76xX17exX15xX16xX3xXe6xXdxX149xX1fxX3xX1xX44fxX6xX34xX3xX4xX2cxX3xX15xX1xX81xX3xX21xX4bxX4xX3xXc6xX32xX15xX1xX3xX1xX2a8xX3xX1xX57xXbxX34xX3xX4xXb23xX15xX3xXexX1xX1aaxX15xX3xX15xX16xX1fxX5dxX3xX1xXdxX61xX21xX3xXexX1afxX15xX1xX3xX21xX89xX15xX16xX0xX64xX6xX12xX0xX64xX7xXexX1dxX88xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX76xXaxX12xX953xX89xX21xX3xX76xX547xX15xX16xX3xXe6xXdxX149xX1fxX3xX1xX44fxX6xX3xX97xX81xX3xX76xX17exX15xX16xX3xX7xX6xXdxX3xX4xX22xX4xX1xX3xX4xX3exX3xXexX1xX61xX3xX76xX267xX15xX3xXe6xX9fxX15xX3xX15xX1xXdxX149xX1fxX3xX15xX16xX1fxX5dxX3xX4xX63dxX3xX97xX1axXdxX3xX7xX3f5xX4xX3xX9dxX1xb520xX10xX3xX4xX966xX6xX3xXc6xX89xX15xXabxX0xX64xXbxX12xX0xX64xX76xXdxX97xX12xX0xX64xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7a9xX22xX4xX3xX5xX88xX89xXdxX3xX15xX19xX1axX4xX3xX1fxX14xX15xX16xX3xX1xe0e5xX3xXexX1dxXaaxX3xXexX1dxX14exX3xX2a8xX15xX3xX76xX14exX4xX1xX3xX5xXe7xX5dxX3xXd7xX1fxX6xX3xXe6xX19xX3bxX15xX16xX3xX1xX2a8xX3xX1xX57xXbxXaxX3xX1xX1dxX10xX317xX9xXaxX64xX21xX10xX1b9xXc6xX10xX64xX4xX6xX4xX1b9xX5xX88xX6xXdxX1b9xX15xX1fxX88xX4xX1b9xX1fxX88xX15xX16xX1b9xX1xX88xX1b9xXexX1dxX88xX1b9xXexX1dxXdxX1b9xX88xX15xX1b9xX76xXdxX4xX1xX1b9xX5xX6xX5dxX1b9xXd7xX1fxX6xX1b9xX76xX1fxX88xX15xX16xX1b9xX1xX88xX1b9xX1xX6xXbxX64xX2xX367xX1b7xX2f7xX1b7xX369xXabxX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX16xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX64xX21xX10xX76xXdxX6xX64xX2xX1b6xX1b7xX64xX15xX10xX2e1xX7xX64xX1b6xX1b7xX2xX2f7xX64xX2xX1b7xX2e8xX76xX1b7xX1b6xX2xX1baxX2e8xX1b7xX2xXexX40xX40xX2e8xX369xX5xX2xXabxX36fxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX15xX19xX1axX4xX3xX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX3xXexX19xX26xX15xX16xX3xX16xXdxX2cxXdxX3xX15xX1xXdxX32xXexX34xX3xX6xXdxX3xX15xX16xX3bxX3xX4xX3exX3xX40xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX47xX21xX3xX21xX4bxX4xX3xXbxX1xX2cxXdxX3xX7xX54xX3xX1dxX57xXexX3xX15xX16xX1fxX5dxX3xX1xXdxX61xX21xXaxX3xX64xX12xX0xX64xX6xX12xX0xX76xXdxX97xX12xX0xX7xXexX1dxX88xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7a9xX22xX4xX3xX5xX88xX89xXdxX3xX15xX19xX1axX4xX3xX1fxX14xX15xX16xX3xX1xXe0cxX3xXexX1dxXaaxX3xXexX1dxX14exX3xX2a8xX15xX3xX76xX14exX4xX1xX3xX5xXe7xX5dxX3xXd7xX1fxX6xX3xXe6xX19xX3bxX15xX16xX3xX1xX2a8xX3xX1xX57xXbxXaxX3xX1xX1dxX10xX317xX9xXaxX64xX21xX10xX1b9xXc6xX10xX64xX4xX6xX4xX1b9xX5xX88xX6xXdxX1b9xX15xX1fxX88xX4xX1b9xX1fxX88xX15xX16xX1b9xX1xX88xX1b9xXexX1dxX88xX1b9xXexX1dxXdxX1b9xX88xX15xX1b9xX76xXdxX4xX1xX1b9xX5xX6xX5dxX1b9xXd7xX1fxX6xX1b9xX76xX1fxX88xX15xX16xX1b9xX1xX88xX1b9xX1xX6xXbxX64xX2xX367xX1b7xX2f7xX1b7xX369xXabxX1xXexX21xXaxX12xX7a9xX22xX4xX3xX5xX88xX89xXdxX3xX15xX19xX1axX4xX3xX1fxX14xX15xX16xX3xX1xXe0cxX3xXexX1dxXaaxX3xXexX1dxX14exX3xX2a8xX15xX3xX76xX14exX4xX1xX3xX5xXe7xX5dxX3xXd7xX1fxX6xX3xXe6xX19xX3bxX15xX16xX3xX1xX2a8xX3xX1xX57xXbxX0xX64xX6xX12xX0xX64xX7xXexX1dxX88xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX76xXaxX12xX7a9xX1xX3f5xX15xX16xX3xXc6xX32xX15xX1xX3xX5xXe7xX5dxX3xX15xX1xXdxX9bxX21xX3xXd7xX1fxX6xX3xXe6xX19xX3bxX15xX16xX3xX1xX2a8xX3xX1xX57xXbxX3xXc6xXdxX61xX1fxX3xX1xXdxX32xX15xX3xX7xX14xXexX3xX1xX88xX34xX3xX1xX88xX3xX9dxX1xX6xX15xX34xX3xX1xX88xX3xX4xX63dxX15xX3xXexX1xX26xX3xX21xX32xXexX3x113bdxX3xX4xX193xX15xX16xX3xX5xX81xX3xX15xX1xXcdxX15xX16xX3xXexX1dxXdxX32xX1fxX3xX4xX1xX3f5xX15xX16xX3xXe6xXdxX61xX15xX3xX1xX4bexX15xX1xX3xXc6xX32xX15xX1xX3xX4xX1xX3f5xX15xX16xX3xb44dxX1xX88xX15xX16xX3xX2a8xX15xX3xdbf3xX1fxXe7xX15xX3xX2a8xX15xX3xXexX1dxX88xX15xX16xX3xbab9xX15xX3xX76xX14exX4xX1xX3xX4xX966xX6xX3xX224xX2a8xX15xX16xX3xX5dxXabxX3xX146xX16xX1fxX5dxXb4xX15xX3xX15xX1xXe7xX15xX3xXbxX1xX47xX15xX3xX15xX1xXdxX149xX1fxX3xX97xX4bexX3xX15xX16xX88xX89xXdxX3xXexX81xX3xX2a8xX15xX3xX76xX14exX4xX1xX3xX5xXe7xX5dxX3xX15xX1xXdxX9bxX21xX34xX3xX97xX4bexX3xX15xX84xXdxX3xXexX1xX19xX63dxX15xX16xX3xXbxX1xX9fxX3xXe7xX21xX3xX1xX19xX3xX15xX16xX19xX3bxXdxX3xX16xX47xX5dxX3xX5dxX9fxX1fxX3xX97xX14xX15xX3xXe6xX6xX15xX16xX3xX21xX4bxX4xX3xX4xX22xX4xX3xXc6xX32xX15xX1xX3xX21xX89xX15xX3xXexX1afxX15xX1xX34xX3xX76xXdxX15xX1xX3xX76xX19xde65xX15xX16xX3xX9dxX51exX21xXabxX0xX64xXbxX12xX0xX64xX76xXdxX97xX12xX0xX64xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8d2xX92axX15xX16xX3xX15xX16xX6xX5dxX3xX4xX22xX4xX1xX3xX4xX1xX9fxX3xXc6xXdxX9fxX15xX3xXexX1xX14exXexX3xX5xXaaxX15xX3xX9dxXdxX61xX1fxX3xX15xX81xX5dxX3xX15xX9fxX1fxX3xX9dxX1xX2a8xX15xX16xX3xX21xX1fxX14xX15xX3xX1dxX19xX1axX4xX3xXc6xX32xX15xX1xX3xX97xX81xX88xX3xX15xX16xX19xX3bxXdxXaxX3xX1xX1dxX10xX317xX9xXaxX64xX21xX10xX1b9xXc6xX10xX64xX76xX1fxX15xX16xX1b9xX15xX16xX6xX5dxX1b9xX4xX6xX4xX1xX1b9xX4xX1xX10xX1b9xXc6xXdxX10xX15xX1b9xXexX1xXdxXexX1b9xX5xX88xX15xX1b9xX9dxXdxX10xX1fxX1b9xX15xX6xX5dxX1b9xX15xX10xX1fxX1b9xX9dxX1xX88xX15xX16xX1b9xX21xX1fxX88xX15xX1b9xX1dxX1fxX88xX4xX1b9xXc6xX10xX15xX1xX1b9xX97xX6xX88xX1b9xX15xX16xX1fxX88xXdxX64xX2xX2f9xX367xX1b7xX367xX2e8xXabxX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX16xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX64xX21xX10xX76xXdxX6xX64xX2xX1b6xX1b7xX64xX15xX10xX2e1xX7xX64xX1b6xX1b7xX2xX2xX64xX2xX1b7xX40xX76xX2e8xX1b6xX1b7xX2f7xX2f7xX40xX2f7xXexX2f7xX1b7xX1b6xX2e8xX5xX2xX1b7xX1b9xX76xX1fxX15xX16xX1b9xX4xX1xX6xX15xX1b9xX1xX6xX5dxX1b9xX1dxX1fxX6xX1b9xXexX1dxXabxX36fxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX15xX19xX1axX4xX3xX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX3xXexX19xX26xX15xX16xX3xX16xXdxX2cxXdxX3xX15xX1xXdxX32xXexX34xX3xX6xXdxX3xX15xX16xX3bxX3xX4xX3exX3xX40xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX47xX21xX3xX21xX4bxX4xX3xXbxX1xX2cxXdxX3xX7xX54xX3xX1dxX57xXexX3xX15xX16xX1fxX5dxX3xX1xXdxX61xX21xXaxX3xX64xX12xX0xX64xX6xX12xX0xX76xXdxX97xX12xX0xX7xXexX1dxX88xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8d2xX92axX15xX16xX3xX15xX16xX6xX5dxX3xX4xX22xX4xX1xX3xX4xX1xX9fxX3xXc6xXdxX9fxX15xX3xXexX1xX14exXexX3xX5xXaaxX15xX3xX9dxXdxX61xX1fxX3xX15xX81xX5dxX3xX15xX9fxX1fxX3xX9dxX1xX2a8xX15xX16xX3xX21xX1fxX14xX15xX3xX1dxX19xX1axX4xX3xXc6xX32xX15xX1xX3xX97xX81xX88xX3xX15xX16xX19xX3bxXdxXaxX3xX1xX1dxX10xX317xX9xXaxX64xX21xX10xX1b9xXc6xX10xX64xX76xX1fxX15xX16xX1b9xX15xX16xX6xX5dxX1b9xX4xX6xX4xX1xX1b9xX4xX1xX10xX1b9xXc6xXdxX10xX15xX1b9xXexX1xXdxXexX1b9xX5xX88xX15xX1b9xX9dxXdxX10xX1fxX1b9xX15xX6xX5dxX1b9xX15xX10xX1fxX1b9xX9dxX1xX88xX15xX16xX1b9xX21xX1fxX88xX15xX1b9xX1dxX1fxX88xX4xX1b9xXc6xX10xX15xX1xX1b9xX97xX6xX88xX1b9xX15xX16xX1fxX88xXdxX64xX2xX2f9xX367xX1b7xX367xX2e8xXabxX1xXexX21xXaxX12xX8d2xX92axX15xX16xX3xX15xX16xX6xX5dxX3xX4xX22xX4xX1xX3xX4xX1xX9fxX3xXc6xXdxX9fxX15xX3xXexX1xX14exXexX3xX5xXaaxX15xX3xX9dxXdxX61xX1fxX3xX15xX81xX5dxX3xX15xX9fxX1fxX3xX9dxX1xX2a8xX15xX16xX3xX21xX1fxX14xX15xX3xX1dxX19xX1axX4xX3xXc6xX32xX15xX1xX3xX97xX81xX88xX3xX15xX16xX19xX3bxXdxX0xX64xX6xX12xX0xX64xX7xXexX1dxX88xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX76xXaxX12xX224xX61xX3xX4xX1xX9fxX3xXc6xXdxX9fxX15xX3xXexX1xX14exXexX3xX5xXaaxX15xX3xX15xX16xX88xX15xX3xX97xX81xX3xXexX14xXexX3xX4xX1xX88xX3xX7xX3f5xX4xX3xX9dxX1xXdd0xX10xX3xX4xX966xX6xX3xX4xX22xX4xX3xXexX1xX81xX15xX1xX3xX97xXdxXb4xX15xX3xXexX1dxX88xX15xX16xX3xX16xXdxX6xX3xXe6xX4bexX15xX1xX3xXexX1xX4bexX3xX4xX1xX14exX3xX10xX21xX3xX15xX84xXdxX3xXexX1dxXaaxX3xX9dxX1xX2a8xX15xX16xX3xX15xXb4xX15xX3xX21xX4bxX4xX3xXbxX1xX2cxXdxX3xX15xX1xXcdxX15xX16xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX47xX21xX3xX76xX19xX1axXdxX3xXe6xXe7xX5dxX3xX9dxX1xXdxX3xX4xX1xX9fxX3xXc6xXdxX9fxX15xX3xXexX1xX14exXexXabxX0xX64xXbxX12xX0xX64xX76xXdxX97xX12xX0xX64xX5xXdxX12xX0xX64xX1fxX5xX12xX0xX76xXdxX97xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1dxXaxX12xX0xX64xX76xXdxX97xX12xX0xX64xX76xXdxX97xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX88xX76xX5dxXaxX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX2ecxXexX1b9xX6xX5xXdxX16xX15xX2e6xX3xX1dxXdxX16xX1xXexX2edxXaxX12xX0xX10xX21xX12xXcxX1xX10xX88xX3x145d9xX15xX3xX146xX1xXdxXb4xX15xX3x15df6xXcxX4eexX15xX16xX3xX1xXaaxXbx10b80xX64xaadfxX21xX76xX10xXbxX0xX64xX10xX21xX12xX0xX64xXbxX12