Thế giới ngày qua: Mỹ cân nhắc đưa quân tới Venezuela, duy trì hiện diện tại Iraq
(Baohatinh.vn) - Mỹ cân nhắc đưa quân tới Venezuela, duy trì hiện diện tại Iraq; Giáo hoàng lần đầu tiên thăm vùng Vịnh... là những thông tin nổi bật trên thế giới trong ngày 3/2 được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.
4b7ex83fexd4e9x742bxdb85x5597x6690xbbe5xc744xX7xd7a8x94b9xa8d6xad43x7d1axd1edxX5xc05bxXax97e9xXcxX1x9ed1xX3xcb6cxXdxc9f5xXdxX3xf76fxX17xf052x8ed5xX3xf56axb397xX6x519exX3xe865xd87exX3xX4xb31cxX1cxX3xX1cxX1x90d1xX4xX3xe4efx9264xX6xX3xX21xX22xX2axX1cxX3xXexX19xXdxX3x9736xX10xX1cxX10xd850xX22xX10xX5xX6xfac4xX3xb6c6xX22xX1fxX3xXex591cxcf79xX3xX1xXdx4cb6xX1cxX3xX4axXdxX54xX1cxX3xXex64c4xXdxX3xefa1xX4fxX6xX21xX0xea5axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5e55xX10xX6xX4axXaxX12xX26xX27xX3xX4xX2axX1cxX3xX1cxX1xX2fxX4xX3xX32xX33xX6xX3xX21xX22xX2axX1cxX3xXexX19xXdxX3xX3fxX10xX1cxX10xX43xX22xX10xX5xX6xX48xX3xX4axX22xX1fxX3xXexX4fxX50xX3xX1xXdxX54xX1cxX3xX4axXdxX54xX1cxX3xXexX5dxXdxX3xX60xX4fxX6xX21xd9daxX3x7315xXdx9319xcbf5xX3xX1xXbdxX1exX1cxX17xX3xX5xc5daxX1cxX3xX32xXc6xX22xX3xXexXdx5cf3xX1cxX3xXexX1x57afxca5dxX3xe5d9xe317xX1cxX17xX3xX3fx9a20xX1cxX1xdf3dxXe0xXe0xX3xX5xX1exX3xX1cxX1x9e89xX1cxX17xX3xXexX1x825bxX1cxX17xX3xXexXdxX1cxX3xX1cxee57xXdxX3xc546xb8bcxXexX3xXexX4fxXcfxX1cxX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xXexX4fxXbdxX1cxX17xX3xX1cxX17xX1exX1fxX3x7f6cxX65x7e09xX3xX32xX33xb229xX4xX3x868fxXbcxXbdxX3xX74xX1exX3xXcx8588xX1cxX1xX3xX32xXdxX54xX1cxX3xXexba05xX3xXexXf8xX1cxX17xX3xX1xX11exXbxXe0xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXbdxX4axX1fxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10x8dd5xXex665fxX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX4fxXb8xXaxX12xX0xXdxXd5xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx904bxX10xX1cxXexX10xX4fxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXax8eb9xXdxX4axXexX1xX24xX3x4fe2xX2x6516xXbxX15cxXb8xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX24xX3xb350xX194xX118xXbxX15cxXb8xXaxX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX65xX65xXdxXe0xXfbxX6xXbdxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXe0xXd7xX1cxX65xX1cxX10xX18bxX7xX65xX2xd838xb6a7xX194xX65xX2xX11axX1a1xX4axX2xX1cbxf540xX2xX1a1xX1cbxX1a1xXexX1a1xX192xafe5xX11axX5xX1caxX15exX2xXe0x5f49xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX24xX3xX26xX27xX3xX4xX2axX1cxX3xX1cxX1xX2fxX4xX3xX32xX33xX6xX3xX21xX22xX2axX1cxX3xXexX19xXdxX3xX3fxX10xX1cxX10xX43xX22xX10xX5xX6xX48xX3xX4axX22xX1fxX3xXexX4fxX50xX3xX1xXdxX54xX1cxX3xX4axXdxX54xX1cxX3xXexX5dxXdxX3xX60xX4fxX6xX21xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17cxX6xXbxXexXdxXbdxX1cxXaxX12xXcxXf8xX1cxX17xX3xXexX1xd2cexX1cxX17xX3xX26xX27xX3xeb51xXbdxX1cxX6xX5xX4axX3xXcxX4fxX22xXd5xXbxX3xcaffxXexX4fxXbcxXdxf2c1xX3xXd7xX1exX3xXcxXf8xX1cxX17xX3xXexX1xX261xX1cxX17xX3xX3fxX10xX1cxX10xX43xX22xX10xX5xX6xX3x4e1dxXdxX4xXbdxX5xXbcxX7xX3xX26xX6xX4axX22xX4fxXbdxXe0xX3xX0xX10xXd5xX12xX275xf483xX1cxX1xX24xX3xcee9xX6xX1cxXexXdxX6xX17xXbdxX3xXcxXdxXd5xX10xX7xX27axX0xX65xX10xXd5xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXbdxX4axX1fxXaxX12xX0xX7xXexX4fxXbdxX1cxX17xX12xX26xX27xX3xX4xX2axX1cxX3xX1cxX1xX2fxX4xX3xX32xX33xX6xX3xX21xX22xX2axX1cxX3xXexX19xXdxX3xX3fxX10xX1cxX10xX43xX22xX10xX5xX6xX48xX3xX4axX22xX1fxX3xXexX4fxX50xX3xX1xXdxX54xX1cxX3xX4axXdxX54xX1cxX3xXexX5dxXdxX3xX60xX4fxX6xX21xX24xX0xX65xX7xXexX4fxXbdxX1cxX17xX12xX3xXcxXf8xX1cxX17xX3xXexX1xX261xX1cxX17xX3xX26xX27xX3xX268xXbdxX1cxX6xX5xX4axX3xXcxX4fxX22xXd5xXbxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX118xX65xX11axX3xX4xX1xXbdxX3xXfbxXdxX15xXexX48xX3xXefxX1cxX17xX3xX32xX6xX1cxX17xX3xX4xX2axX1cxX3xX1cxX1xX2fxX4xX3xX32xX33xX6xX3xX21xX22xX2axX1cxX3xX32xebdcxXdxX3xXexX19xXdxX3xX3fxX10xX1cxX10xX43xX22xX10xX5xX6xXe0xX3xXcxXf8xX1cxX17xX3xXexX1xX261xX1cxX17xX3xX26xX27xX3xX4xc742xX1cxX17xX3xX32xf88cxX1cxX17xX3xXexX1xa0e5xXdxX3xXfbxXbcxX4xX3xX32xf504xX3xX1cxX17xX1xXddxX3xXexXf8xX3xX4xX1xbfd0xX4xX3xXd5xX372xXexX3xX4xX22xX372xX4xX3xX17xd49exXbxX3xX17xXdxXe9xX6xX3xXefxX1cxX17xX3xXd7xX19xXdxX3xXcxXf8xX1cxX17xX3xXexX1xX261xX1cxX17xX3xX3fxX10xX1cxX10xX43xX22xX10xX5xX6xX3xX15exX3xX294xXdxX4xXbdxX5xXbcxX7xX3xX26xX6xX4axX22xX4fxXbdxXe0xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXbdxX4axX1fxXaxX12xXcxX4fx726dxX3xX5xX39exXdxX3xXbxX1xbda5xX1cxX17xX3xXd7x5250xX1cxX3xX4xX1xX33xae4cxX1cxX17xX3xXexX4fxX50xX1cxX1xX3xc056xf44bxX261xXdxX3xXd5xX3bfxXexX3xX21xX22xX261xX4xX3xX17xXdxX6x67b7xX3xX4xbfd7xX6xX3xX32xX1exXdxX3xXexX4fxX22xX1fxX3a6xX1cxX3xX1xX50xX1cxX1xX3xX17cxX121xX2aexX3xXbxX1xXbcxXexX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX118xX65xX11axX48xX3xXcxXf8xX1cxX17xX3xXexX1xX261xX1cxX17xX3xX26xX27xX3xX1cxX1xX419xX1cxX3xXd5xX5dxX1cxX1xX48xX3xXd7xXdxX54xX4xX3xX32xX33xX6xX3xX21xX22xX2axX1cxX3xX32xX15xX1cxX3xX3fxX10xX1cxX10xX43xX22xX10xX5xX6xX3xX5xX1exX3xXd5xX372xXexX3xX5xe8b7xX6xX3xX4xX1x5ac5xX1cxXe0xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXbdxX4axX1fxXaxX12xX17cxX393xX1cxX17xX3xXexX4fxXbdxX1cxX17xX3xXbxX1xXc6xX1cxX3xXexX4fxX40cxX3xX5xX39exXdxX3xXbxX1xX414xX1cxX17xX3xXd7xX419xX1cxX3xX1cxX1exX1fxX48xX3xXefxX1cxX17xX3xX268xXbdxX1cxX6xX5xX4axX3xXcxX4fxX22xXd5xXbxX3xX32x5c11xX3xX1cxX1xX419xX1cxX3xXd5xX5dxX1cxX1xX3xX32xX15xX1cxX3xXd7xXdxX54xX4xX3xX4axX22xX1fxX3xXexX4fxX50xX3xX7xX4a0xX3xX1xXdxX54xX1cxX3xX4axXdxX54xX1cxX3xX4xX43dxX6xX3xX26xX27xX3xXexX5dxXdxX3xX60xX4fxX6xX21xX3xX32xfaccxX3xX17xXdxXbcxXd5xX3xX7xXbcxXexX3xX4xX1xX3bfxXexX3xX4xX1xc6f4xX3xX4xXbcxX4xX3xX32xX372xX1cxX17xX3xXexX1xXbcxXdxX3xXex72b0xX3xX60xX4fxX6xX1cxXe0xX3x8e86xX1cxX17xX3xX268xXbdxX1cxX6xX5xX4axX3xXcxX4fxX22xXd5xXbxX3xX4xX393xX1cxX17xX3xXfbxXbcxX4xX3xXfbxX414xX3x967bxX1xX40cxX3xX1cxXd4xX1cxX17xX3xX5xX419xX1fxX3xX60xX4fxX6xX21xX3xX5xX1exXd5xX3xXfbxX1exX1cxX3xX32xX5dxXbxX3xX32xX531xX3xXexX419xX1cxX3xX4xXefxX1cxX17xX3xX60xX4fxX6xX1cxX48xX3xX4xX1xXbdxX3xX4fx6a24xX1cxX17xX48xX3xX26xX27xX3xX4xX1xf21cxX3xXd5xX22xX261xX1cxX3xX17xXdxXbcxXd5xX3xX7xXbcxXexX3xX60xX4fxX6xX1cxXe0xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXbdxX4axX1fxXaxX12xX55cxX1cxX17xX3xX32xX398xX1cxX17xX3xXexX1xX39exXdxX3xXfbxX40cxXbdxX3xXd7xX54xX3xX21xX22xX1fxX15xXexX3xX32xXddxX1cxX1xX3xX4fxfa3exXexX3xX21xX22xX2axX1cxX3xX579xX1xX414xXdxX3xX2aexX1fxX4fxXdxX6xX3xX7xXbdxX1cxX17xX3xXexX554xX3xX4xX1xX261xXdxX3xX4xX1xXbdxX3xXfbxXdxX15xXexX3xX5xX372xX3xXexX4fxX50xX1cxX1xX3xX4fxX603xXexX3xX21xX22xX2axX1cxX3x83e5xX3xXd5xX372xXexX3xX21xX22xX1fxX15xXexX3xX32xXddxX1cxX1xX3xXd7xX261xX1cxX3xXd7xX419xXbxX3xXbxX1xX40cxXdxX3xX7xX4a0xX3xX4xX1xX5b8xX3xXexX4fx60e9xX4xX1xX3xXexX554xX3xX32xX40cxX1cxX17xX3xX17cxX372xX1cxX17xX3xX1x6e54xX6xX3xX4xX43dxX6xX3xXefxX1cxX17xX3xXd7xX1exX3xX579xX1xXdxX15xX1cxX3xX579xX1xXefxX1cxX17xX3xX665xXexX3xX32xX398xX1cxX17xX3xXd5xXdxX1cxX1xX3xXexX4fxXbdxX1cxX17xX3xX579xX1xX22xX3xXd7xX4a0xX4xX3xX21xX22xX6xX1cxX3xX1cxX17xX5dxXdxXe0xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXbdxX4axX1fxX3xXbxX17cxX10xX1cxXexX10xX4fxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX15cxXexX15exX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX4fxXb8xXaxX12xX0xXdxXd5xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17cxX10xX1cxXexX10xX4fxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX18bxXdxX4axXexX1xX24xX3xX192xX2xX194xXbxX15cxXb8xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX24xX3xX118xX1dcxX1a1xXbxX15cxXb8xXaxX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX65xX65xXdxXe0xXfbxX6xXbdxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXe0xXd7xX1cxX65xX1cxX10xX18bxX7xX65xX2xX1caxX1cbxX194xX65xX2xX11axX1a1xX4axX2xX1cbxX1d4xX2xX194xX118xX2xXexX192xX1a1xX11axX5xX2xX15exX11axXe0xX1e3xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX24xX3xX26xX27xX3xX4xX2axX1cxX3xX1cxX1xX2fxX4xX3xX32xX33xX6xX3xX21xX22xX2axX1cxX3xXexX19xXdxX3xX3fxX10xX1cxX10xX43xX22xX10xX5xX6xX48xX3xX4axX22xX1fxX3xXexX4fxX50xX3xX1xXdxX54xX1cxX3xX4axXdxX54xX1cxX3xXexX5dxXdxX3xX60xX4fxX6xX21xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17cxX6xXbxXexXdxXbdxX1cxXaxX12xXbaxXdxXbcxXbdxX3xX1xXbdxX1exX1cxX17xX3x10383xX4fxX6xX1cxX4xXdxX7xXe0xX3xX0xX10xXd5xX12xX275xX2a9xX1cxX1xX24xX3xcb0bxX10xX22xXexX10xX4fxX7xX27axX0xX65xX10xXd5xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXbdxX4axX1fxXaxX12xX0xX7xXexX4fxXbdxX1cxX17xX12xXbaxXdxXbcxXbdxX3xX1xXbdxX1exX1cxX17xX3xX5xXc6xX1cxX3xX32xXc6xX22xX3xXexXdxXcfxX1cxX3xXexX1xXd4xXd5xX3xXd7xXd8xX1cxX17xX3xX3fxXddxX1cxX1xX24xX0xX65xX7xXexX4fxXbdxX1cxX17xX12xX3xX17cxX1xX5b8xX3xXd7xX1exXdxX3xX17xXdxX39exX3xX7xX6xX22xX3xX579xX1xXdxX3xX579xXddxX4xX1xX3xX5xXdxX54xXexX3xX5xXcfxX1cxX3xXbcxX1cxX3xX4xX22xX372xX4xX3xX4xX1xXdxX15xX1cxX3xXexX4fxX6xX1cxX1xX3xX579xX1xX261xX4xX3xX5xXdxX54xXexX3xXexX5dxXdxX3x64ffxX10xXd5xX10xX1cxX3xX15exX3xX1cxX41fxXdxX3xX17cxXbcxX4xX3xXcxXdxX531xX22xX3xXd7xX33xX41fxX1cxX17xX3xX21xX22xX261xX4xX3xe40bxX15exX4fxXfcxXbxX3xXexX1xX261xX1cxX17xX3xX1cxX1xX419xXexX3xX275x10419xX8b6x7f17xX27axX3xX17xXdxXe9xX3xXd5xX372xXexX3xXd7xX6xXdxX3xXexX4fxX677xX3xX579xX1xXefxX1cxX17xX3xX1cxX1xX414xX3xX15exX3xXbaxXdxXbcxXbdxX3xX1xXbdxX1exX1cxX17xX3xX7e4xX4fxX6xX1cxX4xXdxX7xX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX118xX65xX11axX3xX32xX4f6xX3xX4fxX39exXdxX3xX3fxX6xXexXdxX4xX6xX1cxX3xX5xXcfxX1cxX3xX32xX33xX39exX1cxX17xX3xXexX19xXdxX3xX21xX22xX261xX4xX3xX17xXdxX6xX3xXd7xXd8xX1cxX17xX3xX3fxXddxX1cxX1xX3xX1cxX1exX1fxXe0xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXbdxX4axX1fxXaxX12xX294xX17xX22xX398xX1cxX3xXexXdxX1cxX3xX3fxX6xXexXdxX4xX6xX1cxX3xX4xX1xXbdxX3xXfbxXdxX15xXexX48xX3xXbaxXdxXbcxXbdxX3xX1xXbdxX1exX1cxX17xX3xX7xX543xX3xX4axX1exX1cxX1xX3xX4xX1xX33xX6xX3xX32xXc6xX1fxX3xX1a1xX1dcxX1xX3xXexX5dxXdxX3xX17cxXbcxX4xX3xXcxXdxX531xX22xX3xXd7xX33xX41fxX1cxX17xX3xX21xX22xX261xX4xX3xX8b6xX15exX4fxXfcxXbxX3xXcxX1xX261xX1cxX17xX3xX1cxX1xX419xXexXe0xX3xXcxX22xX1fxX3xX1cxX1xXdxXcfxX1cxX48xX3xX1cxX17xX22xX398xX1cxX3xXexXdxX1cxX3xX579xX1xXefxX1cxX17xX3xX1cxb4cexXdxX3xX4fx7bbdxX3xX5xX1exX3xX5xXdxX54xX22xX3xXbaxXdxXbcxXbdxX3xX1xXbdxX1exX1cxX17xX3xX4xX9d0xX3xXfbxX1exXdxX3xXbxX1xXbcxXexX3xXfbxXdxX531xX22xX3xXd5xX6xX1cxX17xX3xXexX665xX1cxX1xX3xX4xXefxX1cxX17xX3xX579xX1xX6xXdxX3xX1xX6xX1fxX3xX4fxXdxXcfxX1cxX17xX3xXexX33xX3xXd7xX3a6xX3xXd5xX372xXexX3xX4xX22xX372xX4xX3xX4xX1xXdxX15xX1cxX3x5bcaxX3xX896xX10xXd5xX10xX1cxX3xXexX5dxXdxX3xX32xX2axX1fxX3xX1xX6xX1fxX3xX579xX1xXefxX1cxX17xX3xX1cxX1xX5aexXd5xX3xXexX1xX603xX4xX3xX32xcb8dxX1fxX3xX32xX261xXdxX3xXexX1xXbdxX5dxXdxX3xX5xXdxXcfxX1cxX3xXexX665xX1cxX3xX1cxX17xX33xf6fdxX1cxX17xXe0xX3xX26xX3bfxX4xX3xX4axXd8xX3xX4xX1xX5b8xX3xX5xX1exX3xX4xX1xX22xX1fxX15xX1cxX3xXexX1xXd4xXd5xX3xX1cxX17xX2fxX1cxX3xX1cxX17xX1exX1fxX48xX3xXfbxX2fxXexX3xX32xXc6xX22xX3xXexX554xX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX118xX15exX194xX65xX11axX3xX7xXbdxX1cxX17xX3xX32xX2axX1fxX3xX5xX5dxXdxX3xX32xX33xX11exX4xX3xX15cxX10xXd5xX3xX5xX1exX3xX4xX1xX22xX1fxX15xX1cxX3xXexX1xXd4xXd5xX3xXd5xX6xX1cxX17xX3xXexX665xX1cxX1xX3xX5xXddxX4xX1xX3xX7xX133xX3xX4xX43dxX6xX3xXd5xX372xXexX3xXd7xXddxX3xXbaxXdxXbcxXbdxX3xX1xXbdxX1exX1cxX17xX3xX32xXc6xX22xX3xXexXdxXcfxX1cxX3xXexX19xXdxX3xX21xX22xX261xX4xX3xX17xXdxX6xX3xXd7xXd8xX1cxX17xX3xX3fxXddxX1cxX1xX3xX1cxX1exX1fxXe0xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXbdxX4axX1fxX3xXbxX17cxX10xX1cxXexX10xX4fxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX15cxXexX15exX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX4fxXb8xXaxX12xX0xXdxXd5xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17cxX10xX1cxXexX10xX4fxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX18bxXdxX4axXexX1xX24xX3xX192xX2xX194xXbxX15cxXb8xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX24xX3xX1a1xX2xX1cbxXbxX15cxXb8xXaxX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX65xX65xXdxXe0xXfbxX6xXbdxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXe0xXd7xX1cxX65xX1cxX10xX18bxX7xX65xX2xX1caxX1cbxX194xX65xX2xX11axX1a1xX4axX2xX1cbxX1d4xX2xX1d4xX2xX194xXexX194xX1d4xX1dcxX11axX5xX194xX15exX118xXe0xX1e3xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX24xX3xX26xX27xX3xX4xX2axX1cxX3xX1cxX1xX2fxX4xX3xX32xX33xX6xX3xX21xX22xX2axX1cxX3xXexX19xXdxX3xX3fxX10xX1cxX10xX43xX22xX10xX5xX6xX48xX3xX4axX22xX1fxX3xXexX4fxX50xX3xX1xXdxX54xX1cxX3xX4axXdxX54xX1cxX3xXexX5dxXdxX3xX60xX4fxX6xX21xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17cxX6xXbxXexXdxXbdxX1cxXaxX12xX294xX17xX33xX39exXdxX3xXfbxXdxX531xX22xX3xXexX50xX1cxX1xX3xXaxbf72xXbdxX3xXd7xX1exX1cxX17xXaxX3xXexXfcxXbxX3xXexX4fxX22xX1cxX17xX3xXexX5dxXdxX3xXexX1xX43dxX3xX32xXefxX3xd3edxX6xX4fxXdxX7xX48xX3xXc6fxX1xXbcxXbxX48xX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX11axX192xX65xX2xX65xX11axX1cbxX2xX1caxXe0xX3xX0xX10xXd5xX12xX275xX2a9xX1cxX1xX3xXd5xXdxX1cxX1xX3xX1xX4a5xX6xX24xX3xX8b6xX7e4xXc6fxX65xXcxXcxcf70xX3fxX294xX27axX0xX65xX10xXd5xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXbdxX4axX1fxXaxX12xX0xX7xXexX4fxXbdxX1cxX17xX12xX121xXdxX531xX22xX3xXexX50xX1cxX1xX3xXaxXc51xXbdxX3xXd7xX1exX1cxX17xXaxX3xX579xXcfxX22xX3xX17xX4a5xXdxX3xX74xX1exX3xa8fdxX6xX1cxX3xX4fxX39exXdxX3xX579xX1xX414xXdxX3xX8caxX8c8xX24xX0xX65xX7xXexX4fxXbdxX1cxX17xX12xX3xf600xX1xXbdxX40cxX1cxX17xX3xX1dcxX1cbxX1cbxX3xX1cxX17xX33xX39exXdxX3xXexX1xX10xXbdxX3xXbxX1xXbdxX1cxX17xX3xXexX4fxX1exXbdxX3xXaxXc51xXbdxX3xXd7xX1exX1cxX17xXaxX3xX32xX4f6xX3xX15cxX22xX261xX1cxX17xX3xX32xX33xX39exX1cxX17xX3xXfbxXdxX531xX22xX3xXexX50xX1cxX1xX3xXexX4fxXbdxX1cxX17xX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX11axX65xX11axX3xXexX5dxXdxX3xXexX1xX1exX1cxX1xX3xXbxX1xX261xX3xX26xX6xX6xX7xXexX4fxXdxX4xX1xXexX48xX3xXd5xXdxX3a6xX1cxX3xX294xX6xXd5xX3xX74xX1exX3xXceaxX6xX1cxX48xX3xX1cxX1xX5aexXd5xX3xX579xXcfxX22xX3xX17xX4a5xXdxX3xX21xX22xX261xX4xX3xX17xXdxX6xX3xXcxX2axX1fxX3xcad2xX22xX3xX1cxX1exX1fxX3xXexXdxX15xXbxX3xXfbxX33xX19xX4xX3xX8b6xX1cxX1xX3xX4fxX39exXdxX3xX579xX1xX414xXdxX3xXceaxXdxXcfxX1cxX3xXd5xXdxX1cxX1xX3xX4xX1xX2axX22xX3xXd9cxX22xX3xX275xX8caxX8c8xX27axXe0xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXbdxX4axX1fxXaxX12xX294xX1xXe9xX1cxX17xX3xX1cxX17xX33xX39exXdxX3xXfbxXdxX531xX22xX3xXexX50xX1cxX1xX3xXexX5dxXdxX3xX74xX1exX3xXceaxX6xX1cxX3xXd5xX3bfxX4xX3xXbcxXbdxX3xXd7xX1exX1cxX17xX48xX3xXexX33xX41fxX1cxX17xX3xXexX4a0xX3xXbxX1xXbdxX1cxX17xX3xXexX4fxX1exXbdxX3xXaxXc51xXbdxX3xXd7xX1exX1cxX17xXaxX3xXa2dxX3xXc6fxX1xXbcxXbxX48xX3xXd5xX6xX1cxX17xX3xXexX1xX10xXbdxX3xX21xX22xX261xX4xX3xX579x103e4xX3xX4xXd8xX1cxX17xX3xXfbxXdxX531xX22xX3xX1cxX17xXe9xX3xXd7xX19xXdxX3xX1cxX372xXdxX3xX4axX22xX1cxX17xX3xXbxX1xX40cxX1cxX3xX32xX261xXdxX3xX8caxX8c8xX3xX32xX4f6xX3xXexX22xXc6xX1cxX3xX1xX1exX1cxX1xX3xXexX4fxXcfxX1cxX3xX21xX22xX4f6xX1cxX17xX3xX32xX33xX39exX1cxX17xX3xX4axX1exXdxX3xX192xX3xX579xXd5xX3xX1cxX1xX5aexXd5xX3xX579xXcfxX22xX3xX17xX4a5xXdxX3xX74xX1exX3xXceaxX6xX1cxX3xX4fxX6xX3xX579xX1xX414xXdxX3xX8caxX8c8xX3xXexX33xX41fxX1cxX17xX3xXexX4a0xX3xX1cxX1xX33xX3xX3fxX33xX41fxX1cxX17xX3xX21xX22xX261xX4xX3xX8b6xX1cxX1xXe0xX3xX26xX372xXexX3xX7xX261xX3xX1cxX17xX33xX39exXdxX3xXfbxXdxX531xX22xX3xXexX50xX1cxX1xX3xX32xX15xX1cxX3xXexX554xX3xX121xX5b8xX48xX3xX42axX3b2xX4xX3xXd7xX1exX3xXc6fxX1xXbcxXbxX3xX4xX393xX1cxX17xX3xXexX1xX6xXd5xX3xX17xXdxX6xXe0xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXbdxX4axX1fxXaxX12xX17cxX22xX372xX4xX3xXfbxXdxX531xX22xX3xXexX50xX1cxX1xX3xX4axXdx558dxX1cxX3xX4fxX6xX3xXexX4fxXbdxX1cxX17xX3xX1xX677xX6xX3xXfbxX50xX1cxX1xX3xX4axXd8xX3xXd5xX372xXexX3xX7xX261xX3xX32xX261xXdxX3xXexX33xX11exX1cxX17xX3xX32xX261xXexX3xXfbxXbdxXd5xX3xX579xX1xX9d0xXdxX3xXd7xX1exX3xXbxX1xXbcxXbdxX3xX1xXbdxX6xX48xX3xX579xX1xXdxX15xX1cxX3xXd5xX372xXexX3xX1cxX17xX33xX39exXdxX3xXfbxXdxX531xX22xX3xXexX50xX1cxX1xX3xXfbxXddxX3xXexX1xX33xX41fxX1cxX17xX3xX1cxX1xd106xXe0xX3xXcxX4fxXbdxX1cxX17xX3xX579xX1xXdxX3xX32xX9d0xX48xX3xX5xX4a0xX4xX3xX5xX33xX11exX1cxX17xX3xX6xX1cxX3xX1cxXdxX1cxX1xX3xX4xX393xX1cxX17xX3xXfbxX2fxXexX3xX17xXdxXe9xX3xXd5xX372xXexX3xX1cxX17xX33xX39exXdxX3xX32xX1exX1cxX3xXefxX1cxX17xX3xX192xX118xX3xXexX22xXf8xXdxX3xX4axXbdxX3xX4xX9d0xX3xX5xX39exXdxX3xX5xX543xX3xX15cxX603xX4xX3xXbxX1xX5dxXd5xX3xXd5xX372xXexX3xX4xX40cxX1cxX1xX3xX7xXbcxXexXe0xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXbdxX4axX1fxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX15cxXexX15exX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX4fxXb8xXaxX12xX0xXdxXd5xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17cxX10xX1cxXexX10xX4fxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX18bxXdxX4axXexX1xX24xX3xX192xX2xX194xXbxX15cxXb8xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX24xX3xX1a1xX2xX1cbxXbxX15cxXb8xXaxX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX65xX65xXdxXe0xXfbxX6xXbdxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXe0xXd7xX1cxX65xX1cxX10xX18bxX7xX65xX2xX1caxX1cbxX194xX65xX2xX11axX1a1xX4axX2xX1cbxX1d4xX11axX1cbxX11axX2xXexX194xX1dcxX192xX5xX1dcxX15exX1a1xXe0xX1e3xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX24xX3xX26xX27xX3xX4xX2axX1cxX3xX1cxX1xX2fxX4xX3xX32xX33xX6xX3xX21xX22xX2axX1cxX3xXexX19xXdxX3xX3fxX10xX1cxX10xX43xX22xX10xX5xX6xX48xX3xX4axX22xX1fxX3xXexX4fxX50xX3xX1xXdxX54xX1cxX3xX4axXdxX54xX1cxX3xXexX5dxXdxX3xX60xX4fxX6xX21xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17cxX6xXbxXexXdxXbdxX1cxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX15cxXexX15exX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX1e3xX22xX7xXexXdx90fdxX1fxXb8xXaxX12xXceaxX4a0xX4xX3xX5xX33xX11exX1cxX17xX3xX4xX1xX3b2xX4xX3xX1cxXd4xX1cxX17xX3xX579xXdxX531xXd5xX3xXexX4fxX6xX3xXd7xXdxX54xX4xX3xX4xX22xX1cxX17xX3xX3b2xX1cxX17xX3xXd7xX6xX4xX4xXdxX1cxX10xX3xXexX5dxXdxX3xX268xX22xX1cxX17xX3xX8b6xX1cxX48xX3xXcxX4fxX22xX1cxX17xX3xba36xX22xX261xX4xX48xX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX11axX118xX65xX1d4xX65xX11axX1cbxX2xX1dcxXe0xX3xX0xX10xXd5xX12xX275xX2a9xX1cxX1xX24xX3xX8caxXc6fxX8b6xX65xXcxXcxXca5xX3fxX294xX27axX0xX65xX10xXd5xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXbdxX4axX1fxXaxX12xX0xX7xXexX4fxXbdxX1cxX17xX12xXcxX4fxX22xX1cxX17xX3xX118cxX22xX261xX4xX3xX579xc01exX3xX5xX22xXfcxXexX3xXexX4fxXcfxX1cxX3xX1dcxX1cbxX3xX21xX22xX6xX1cxX3xX4xX1xX3b2xX4xX3xX5xXdxXcfxX1cxX3xX21xX22xX6xX1cxX3xXfbxXcfxX3xXfbxX261xXdxX3xXd7xX6xX4xX4xXdxX1cxX10xX3xX4xX1xX419xX1cxX3xX32xX372xX1cxX17xX24xX3xX0xX65xX7xXexX4fxXbdxX1cxX17xX12x50ebxX1fxX3xXfbxX6xX1cxX3xXd04xXdxX531xXd5xX3xXexX4fxX6xX3xXd7xX1exX3xXd04xX11e4xX3xX5xX22xXfcxXexX3xXexX4fxX22xX1cxX17xX3xX33xX41fxX1cxX17xX3xXcxX4fxX22xX1cxX17xX3xX118cxX22xX261xX4xX3xX275xX17cxX17cxX268xX60xX27axX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX11axX65xX11axX3xX4fxX6xX3xXexX22xX1fxXcfxX1cxX3xXfbxX261xX3xX4xX1xXbdxX3xXfbxXdxX15xXexX3xX4xX41fxX3xX21xX22xX6xX1cxX3xX1cxX1exX1fxX3xX32xX4f6xX3xX579xX11e4xX3xX5xX22xXfcxXexX3xXexX4fxXcfxX1cxX3xX1dcxX1cbxX3xX21xX22xX6xX1cxX3xX4xX1xX3b2xX4xX3xX4xX9d0xX3xX5xXdxXcfxX1cxX3xX21xX22xX6xX1cxX3xX32xX15xX1cxX3xXd7xa1eexX3xXfbxXcfxX3xXfbxX261xXdxX3xXd7xX6xX4xX4xXdxX1cxX10xX3xX1cxXd4xXd5xX3xX11axX1cbxX2xX1dcxX3xX579xX1xXdxX15xX1cxX3xX4axX33xX3xX5xX22xXfcxX1cxX3xX1xXbdxX6xX1cxX17xX3xXd5xX6xX1cxX17xX3xXd7xX3a6xX3xXd5xX3b2xX4xX3xX32xX372xX3xX6xX1cxX3xXexXbdxX1exX1cxX3xX4xX43dxX6xX3xX4xXbcxX4xX3xX5xXbdxX5dxXdxX3xXd7xX6xX4xX4xXdxX1cxX10xX3xX32xX33xX11exX4xX3xX7xX40cxX1cxX3xX15cxX22xX419xXexX3xXexX5dxXdxX3xX1cxX33xX19xX4xX3xX1cxX1exX1fxXe0xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXbdxX4axX1fxXaxX12xXcxX4fxXbdxX1cxX17xX3xXd7xX12bbxX3xXfbxXcfxX3xXfbxX261xXdxX3xXexX4fxXcfxX1cxX48xX3xX17cxXefxX1cxX17xX3xXexX1fxX3xX17cxXefxX1cxX17xX3xX1cxX17xX1xX54xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX1xX4a5xX4xX3xXcxX4fxX33xX39exX1cxX17xX3xXca5xX22xX2axX1cxX3xXcxX4fxX33xX39exX1cxX17xX3xX2aexXdxX1cxX1xX3xX275xX17cxX1xX6xX1cxX17xX4xX1xX22xX1cxX3xX17cxX1xX6xX1cxX17xX7xX1xX10xX1cxX17xX27axX48xX3xXd5xX372xXexX3xX1cxX1xX1exX3xX7xX40cxX1cxX3xX15cxX22xX419xXexX3xXd7xX6xX4xX4xXdxX1cxX10xX3xXbxX1xX677xX1cxX17xX3xXfbxX54xX1cxX1xX3xX4axX5dxXdxX3xX5xX19xX1cxX3xXa2dxX3xXcxX4fxX22xX1cxX17xX3xX118cxX22xX261xX4xX48xX3xX32xX4f6xX3xXfbxXddxX3xXbxX1xX5dxXexX3xXd7xX1exX3xXexXddxX4xX1xX3xXexX1xX22xX3xXexX1exXdxX3xX7xX40cxX1cxX3xXd7xX19xXdxX3xXexXf8xX1cxX17xX3xXexX4fxXddxX3xX17xXdxXbcxX3xX5xXcfxX1cxX3xXexX19xXdxX3xX1caxX48xX2xX3xXexX11e4xX3xX294xX268xXcxX3xX275xX2xX48xX118xX3xXexX11e4xX3xX8c8xX2aexX268xX27axX3xX1xX398xXdxX3xXexX1xXbcxX1cxX17xX3xX2xX1cbxX48xX3xX7xX6xX22xX3xX579xX1xXdxX3xXfbxXddxX3xXbxX1xXbcxXexX3xX1xXdxX54xX1cxX3xX5xX1exXd5xX3xX17xXdxX40cxX3xX4xXbcxX4xX3xXexX1xXefxX1cxX17xX3xXexXdxX1cxX3xX4axXe9xX3xX5xXdxX54xX22xX3xX7xX40cxX1cxX3xX15cxX22xX419xXexX3xXd7xX1exX3xX4xXbcxX4xX3xX4axXe9xX3xX5xXdxX54xX22xX3xXd7xX3a6xX3xXexX1xX133xX3xX1cxX17xX1xXdxX54xXd5xX3xX7xX40cxX1cxX3xXbxX1xXa52xXd5xX48xX3xX579xX1xX6xXdxX3xX579xX1xX261xX1cxX17xX3xXexX11e4xX3xX5xX54xX3xXexX1xX1exX1cxX1xX3xX4xXefxX1cxX17xX3xX4xX43dxX6xX3xXd7xX6xX4xX4xXdxX1cxX10xX3xXbxX1xX677xX1cxX17xX3xX4axX5dxXdxXe0xX3xX121xXcfxX3xXfbxX261xXdxX3xX32xX4f6xX3xX579xX1xXdxX15xX1cxX3xX1cxXe9xX3xX4xX1xX43dxX3xXexXddxX4xX1xX3xX4xXefxX1cxX17xX3xXexX1fxX3xXd7xX1exX3xX2xX1a1xX3xX1cxX17xX33xX39exXdxX3xX579xX1xXbcxX4xX3xX32xX4f6xX3xXfbxXddxX3xXfbxX2fxXexXe0xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXbdxX4axX1fxXaxX12xXcxX22xX1fxXcfxX1cxX3xXfbxX261xX3xXexX4fxXcfxX1cxX3xX1cxXcfxX22xX3xX4fxX9d4xX3xX1a1xX3xX21xX22xX6xX1cxX3xX4xX1xX3b2xX4xX3xXexX1xX22xX372xX4xX3xXcxXf8xX1cxX17xX3xX4xX12bbxX4xX3xX17xXdxX40cxXd5xX3xX7xXbcxXexX3xXd7xX1exX3xX21xX22xX40cxX1cxX3xX5xe777xX3xXexX1xX4a0xX4xX3xXbxX1xXa52xXd5xX3xXd7xX1exX3xX4axX33xX11exX4xX3xXbxX1xXa52xXd5xX3xXcxX4fxX22xX1cxX17xX3xX118cxX22xX261xX4xX3xX275xX17cxX7e4xX268xX8b6xX27axX3xX32xX4f6xX3xXfbxXddxX3xX17xXdxX6xXbdxX3xX4xX1xXbdxX3xX4xX41fxX3xX21xX22xX6xX1cxX3xX4xXefxX1cxX17xX3xXexX261xXe0xX3xX17cxX17cxX268xX60xX3xX4xX393xX1cxX17xX3xXaxX32xX4f6xX3xX15cxX133xX3xX5xX156axX3xX1cxX17xX1xXdxXcfxXd5xXaxX3xXexX4fxXcfxX1cxX3xX1dcxX1cbxX3xX21xX22xX6xX1cxX3xX4xX1xX3b2xX4xX3xX4xX419xXbxX3xXexX5b8xX1cxX1xX3xXd7xX1exX3xX32xXddxX6xX3xXbxX1xX33xX41fxX1cxX17xX3xXexX1xX22xX372xX4xX3xX1cxX1xXdxX3a6xX22xX3xXexXf8xX3xX4xX1xX3b2xX4xX3xX4xX1xX665xX1cxX1xX3xXbxX1xX43dxX3xX579xX1xXbcxX4xX3xX1cxX1xX6xX22xXe0xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXbdxX4axX1fxX3xXbxX17cxX10xX1cxXexX10xX4fxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX15cxXexX15exX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX4fxXb8xXaxX12xX0xXdxXd5xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17cxX10xX1cxXexX10xX4fxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX18bxXdxX4axXexX1xX24xX3xX192xX2xX194xXbxX15cxXb8xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX24xX3xX118xX1a1xX192xXbxX15cxXb8xXaxX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX65xX65xXdxXe0xXfbxX6xXbdxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXe0xXd7xX1cxX65xX1cxX10xX18bxX7xX65xX2xX1caxX1cbxX194xX65xX2xX11axX1a1xX4axX2xX1cbxX1d4xX11axX1a1xX2xX11axXexX1d4xX1d4xX2xX118xX5xX194xX15exX194xXe0xX1e3xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX24xX3xX26xX27xX3xX4xX2axX1cxX3xX1cxX1xX2fxX4xX3xX32xX33xX6xX3xX21xX22xX2axX1cxX3xXexX19xXdxX3xX3fxX10xX1cxX10xX43xX22xX10xX5xX6xX48xX3xX4axX22xX1fxX3xXexX4fxX50xX3xX1xXdxX54xX1cxX3xX4axXdxX54xX1cxX3xXexX5dxXdxX3xX60xX4fxX6xX21xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17cxX6xXbxXexXdxXbdxX1cxXaxX12xX26xX372xXexX3xX5xXbdxX5dxXdxX3xXexXcfxX1cxX3xX5xX133xX6xX3xX4xX43dxX6xX3xX21xX22xX2axX1cxX3xX32xX372xXdxX3xX26xX27xXe0xX3xX0xX10xXd5xX12xX275xX2a9xX1cxX1xX3xXexX33xX3xX5xXdxX54xX22xX24xX3xXcxX1xX10xX3xX26xXbdxX7xX4xXbdxX18bxX3xXcxXdxXd5xX10xX7xX65xXcxXcxXca5xX3fxX294xX27axX0xX65xX10xXd5xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXbdxX4axX1fxXaxX12xX0xX7xXexX4fxXbdxX1cxX17xX12xX294xX1xXdxX3a6xX22xX3xX1cxX33xX19xX4xX3xX579xXcfxX22xX3xX17xX4a5xXdxX3xX294xX17xX6xX3xX15exX3xX26xX27xX3xX32xX40cxXbdxX3xX1cxX17xX33xX11exX4xX3xX21xX22xX1fxX15xXexX3xX32xXddxX1cxX1xX3xX4fxX603xXexX3xX579xX1xX414xXdxX3xX60xX294xX7e4xX24xX0xX65xX7xXexX4fxXbdxX1cxX17xX12xX3xX294xX1xXdxX3a6xX22xX3xX1cxX33xX19xX4xX3xX4xX1xX2axX22xX3xXd9cxX22xX3xX32xX4f6xX3xX5xXcfxX1cxX3xXexXdxX15xX1cxX17xX3xX579xXcfxX22xX3xX17xX4a5xXdxX3xX294xX17xX6xX3xX15exX3xX26xX27xX3xX32xX261xXdxX3xXexX1xXbdxX5dxXdxX3xX32xX531xX3xXaxX32xX40cxXbdxX3xX1cxX17xX33xX11exX4xXaxX3xX21xX22xX1fxX15xXexX3xX32xXddxX1cxX1xX3xX1cxX17xX554xX1cxX17xX3xXexX22xX2axX1cxX3xXexX1xX43dxX3xX74xXdxX54xXbxX3xX33xX19xX4xX3xX17cxXbcxX4xX3xX5xX4a0xX4xX3xX5xX33xX11exX1cxX17xX3xXexXcfxX1cxX3xX5xX133xX6xX3xXexXc6xXd5xX3xXexX4fxX22xX1cxX17xX3xX275xX60xX294xX7e4xX27axX3xXd7xX1exX3xXexX4fxXbcxX1cxX1xX3xXd5xX372xXexX3xX4xX22xX372xX4xX3xX4xX1xX5dxX1fxX3xX32xX22xX6xX3xXd7xX393xX3xXexX4fxX6xX1cxX17xX3xXd5xX19xXdxXe0xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXbdxX4axX1fxXaxX12xXcxX1xX43dxX3xXexX33xX19xX1cxX17xX3xX17cxX74xX3xX2aexe8adxX4xX3xX8b6xX1cxX4axX4fxX10xX1e3xX3xX121xX6xXfbxXdxX7xX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX11axX65xX11axX3xXfbxX1exX1fxX3xXexX414xX3xX1xX1fxX3xXd7xX4a5xX1cxX17xX3xX26xX27xX3xXd7xX1exX3xX294xX17xX6xX3xX7xX543xX3xXexXfcxX1cxX3xX4axX12bbxX1cxX17xX3xXexX1xX39exXdxX3xX17xXdxX6xX1cxX3xX192xX3xXexX1xXbcxX1cxX17xX3xXexX19xXdxX3xX32xX531xX3xXexX4fxXa2dxX3xX5xX5dxXdxX3xX32xX1exXd5xX3xXbxX1xXbcxX1cxX3xXd7xX1exX3xX32xX5dxXexX3xX32xX33xX11exX4xX3xXexX1xX414xX6xX3xXexX1xX22xXfcxX1cxXe0xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXbdxX4axX1fxXaxX12xX17cxXd8xX1cxX17xX3xX1cxX17xX1exX1fxX48xX3xX121xX372xX3xX294xX17xXbdxX5dxXdxX3xX17xXdxX6xXbdxX3xXc6fxX1xXc6xX1cxX3xXceaxX6xX1cxX3xX579xX1x9f2fxX1cxX17xX3xX32xXddxX1cxX1xX3xX74xXdxX54xXbxX3xX33xX19xX4xX3xX60xX294xX7e4xX3xX5xX1exX3xXd5xX372xXexX3xXexX1xX414xX6xX3xXexX1xX22xXfcxX1cxX3xX579xXdxX531xXd5xX3xX7xXbdxXbcxXexX3xXd7xX393xX3xX579xX1xX665xX3xXexX1xX1exX1cxX1xX3xX4xXefxX1cxX17xX48xX3xX32xX398xX1cxX17xX3xXexX1xX39exXdxX3xX579xXcfxX22xX3xX17xX4a5xXdxX3xX294xX17xX6xX3xXd7xX1exX3xX26xX27xX3xXexXdxX15xXbxX3xXexX12bbxX4xX3xX32xX261xXdxX3xXexX1xXbdxX5dxXdxX3xXd7xX3a6xX3xX7xX4a0xX3xXf8xX1cxX3xX32xXddxX1cxX1xX3xX4xX1xXdxX15xX1cxX3xX5xX33xX11exX4xXe0xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXbdxX4axX1fxXaxX12xXceaxX6xXexXd7xXdxX6xX48xX3xXd5xX372xXexX3xXexX1xX1exX1cxX1xX3xXd7xXdxXcfxX1cxX3xXexX1xX22xX372xX4xX3xXcxXf8xX3xX4xX1xX3b2xX4xX3xX74xXdxX54xXbxX3xX33xX19xX4xX3xX121xX2fxX4xX3xX42axX5dxXdxX3xXcxX2axX1fxX3xX268xX33xX41fxX1cxX17xX3xX275xX294xX8b6xXcx81a4xX27axX48xX3xX4xX393xX1cxX17xX3xX579xXcfxX22xX3xX17xX4a5xXdxX3xX26xXbdxX7xX579xXd7xX6xX3xX32xX33xX6xX3xX4fxX6xX3xXaxX1cxX1xXe9xX1cxX17xX3xXfbxXdxX54xX1cxX3xXbxX1xXbcxXbxX3xX4xX9d0xX3xXexX665xX1cxX1xX3xX15cxX2axX1fxX3xX4axX4a0xX1cxX17xXaxX3xX32xX531xX3xX4xX3b2xX22xX3xXd7xX4f6xX1cxX3xX74xXdxX54xXbxX3xX33xX19xX4xX3xX60xX294xX7e4xXe0xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXbdxX4axX1fxXaxX12xX17cxXd8xX1cxX17xX3xX1cxX17xX1exX1fxX48xX3xXcxX1xX43dxX3xXexX33xX19xX1cxX17xX3xX42axX3b2xX4xX3xX8b6xX1cxX17xX10xX5xX6xX3xX26xX10xX4fxX579xX10xX5xX3xX4xX1xXbdxX3xXfbxXdxX15xXexX3xX4xX1xX665xX1cxX1xX3xXbxX1xX43dxX3xX4xX43dxX6xX3xXfbxX1exX3xX7xX543xX3xX7xX133xX3xX4axX12bbxX1cxX17xX3xXexX1xX39exXdxX3xX1xX5dxX1cxX3xXexX1xXefxX1cxX17xX3xXfbxXbcxXbdxX3xX192xX3xXexX1xXbcxX1cxX17xX3xX32xX531xX3xXexXdxX15xXbxX3xXexX12bbxX4xX3xX4axX22xX1fxX3xXexX4fxX50xX3xX4xXbcxX4xX3xX4xX22xX372xX4xX3xX32xX1exXd5xX3xXbxX1xXbcxX1cxX3xXd7xX19xXdxX3xX294xX17xX6xX3xXd7xX3a6xX3xX74xXdxX54xXbxX3xX33xX19xX4xX3xX60xX294xX7e4xXe0xX3xX121xX1exX3xX1cxX1xX419xX1cxX3xXd5xX5dxX1cxX1xX3xXexX4fxXbdxX1cxX17xX3xXd5xX4a5xXdxX3xXexX4fxX33xX39exX1cxX17xX3xX1xX11exXbxX48xX3xX121xX10xX4fxX5xXdxX1cxX3xX7xX543xX3xX5xX1exXd5xX3xX1xX15xXexX3xX579xX1xX40cxX3xX1cxXd4xX1cxX17xX3xX4xX9d0xX3xXexX1xX531xX3xX32xX531xX3xXexX1xX4a0xX4xX3xX1xXdxX54xX1cxX3xX4xXbcxX4xX3xX4xX22xX372xX4xX3xX32xX1exXd5xX3xXbxX1xXbcxX1cxX3xX5xX5dxXdxX3xXd7xX19xXdxX3xX294xX17xX6xX3xXexX4fxXbdxX1cxX17xX3xX192xX3xXexX1xXbcxX1cxX17xX3xXexX19xXdxXe0xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXbdxX4axX1fxXaxX12xXcxX4fxXbdxX1cxX17xX3xX579xX1xXdxX3xX32xX9d0xX48xX3xX1cxX17xX33xX39exXdxX3xXbxX1xXbcxXexX3xX1cxX17xXefxX1cxX3xX4xX43dxX6xX3xX121xX372xX3xX294xX17xXbdxX5dxXdxX3xX17xXdxX6xXbdxX3xX8b6xX1cxX1xX3xXexX22xX1fxXcfxX1cxX3xXfbxX261xX3xX1cxX33xX19xX4xX3xX1cxX1exX1fxX3xX579xX1xXefxX1cxX17xX3xXfbxX419xXexX3xX1cxX17xX39exX3xXexX4fxX33xX19xX4xX3xX21xX22xX1fxX15xXexX3xX32xXddxX1cxX1xX3xX4xX43dxX6xX3xX294xX17xX6xX3xX1cxX17xX554xX1cxX17xX3xXexX1xX6xXd5xX3xX17xXdxX6xX3xX60xX294xX7e4xX48xX3xX32xX398xX1cxX17xX3xXexX1xX39exXdxX3xX579xXcfxX22xX3xX17xX4a5xXdxX3xX26xXbdxX7xX579xXd7xX6xX3xXexX22xX2axX1cxX3xXexX1xX43dxX3xX1xXbdxX1exX1cxX3xXexXbdxX1exX1cxX3xXexX4fxXa2dxX3xX5xX5dxXdxX3xX1xXdxX54xXbxX3xX33xX19xX4xX3xX1cxX1exX1fxXe0xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8b6xX22xXexX1xXbdxX4fxXaxX12xXc6fxX1xX33xX41fxX1cxX17xX3xX42axX3bfxX1cxX17xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2aexXbdxX22xX4fxX4xX10xXaxX12xX275xXcxXf8xX1cxX17xX3xX1xX11exXbxX27axX0xX65xXbxX12
Phương Đặng