Truyện cười: Hoa đẹp cho người đẹp nhất trần gian
* Anh chồng say xỉn về nhà, gọi cửa mãi mà không có ai ra mở. Cuối cùng, anh nghĩ ra một kế và gọi thật to:
8a44x10852x90acx10c1axc77bxe337x10b37xc1cfxd7dbxX7x11317xb723xae73xcc0ex10d46x11571xX5xdba1xXax10d8exXcx9a9ex10bfdxa209xacf4x9d68xX3xX4x10645x106cbxXdxd9efxX3x116a3xc3dbxX6xX3x10b29xa154xXbxX3xX4xX1xX21xX3xX18x92a8xX1bxX1cxXdxX3xX24xX25xXbxX3xX18xX1x8c93xXexX3xXexX14xf7cbxX18xX3xX2dxXdxX6xX18xX0xcd00xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX10xX6xc274xXaxX12xX0xX7xXexX14xX21xX18xX2dxX12x9418xX3xda4axX18xX1xX3xX4xX1x10ff5xX18xX2dxX3xX7xX6xX16xX3xe136xd4dexX18xX0xX45xX7xXexX14xX21xX18xX2dxX12xX3xeeaaxcc31xX3xX18xX1x991bx8d1bxX3xX2dxad88xXdxX3xX4xb3f3xX6xX3x103f9xc071xXdxX3xX8fxX84xX3xdeb9xX1xb5e0xX18xX2dxX3xX4xb833xX3xX6xXdxX3xX14xX6xX3xX8fxaf46xe052xX3xa808xX15x110eaxXdxX3xX4xddbdxX18xX2dxX85xX3xX6xX18xX1xX3xX18xX2dxX1x97a6xX3xX14xX6xX3xX8fx10d5axXexX3xX96xf419xX3xX7fxX84xX3xX2dxX88xXdxX3xXexX1xf0e7xXexX3xXexX21xX1exX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcc2exX21xX57xX16xXaxX12xdbcexX3xXcxX98xXdxX3xX8fxX6xX18xX2dxX3xf848xX9dxX3xX1xX21xX6xX3xX24xX25xXbxX3xX18xX1xX38xXexX3xX7fxX80xX3xXexa137xX18xX2dxX3xX4xX1xX21xX3xX18xX2dxX1bxX1cxXdxX3xXbxX1x105c7xX3xX18xad57xX3xX24xX25xXbxX3xX18xX1xX38xXexX3xXexX14xX3dxX18xX3xX2dxXdxX6xX18xX3xX24xfb9bxX16xc5b7xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX21xX57xX16xXaxX12xfad6xXd0xXbxX3xXexb1c4xX4xX85xX3xX4xa9a6xX18xX1xX3xX4xX8cxX6xX3xX8fxXa6xX3xXexX21xX6xX18xX2dxX85xX3xX4xX98xX3xX7fx11670xX3xX7xX15xX18xX2dxX3xX7xX1bxf778xX18xX2dxX3xX4xX1xd797xX16xX3xX14xX6xX3xX7fxX84xX3xX1xc8d1xXdxX1exX3xb4e9xX133xX15xX85xX3xXf6xX9dxX3xX1xX21xX6xX3xX24xX25xXbxX3xX18xX1xX38xXexX3xX24xX133xX15xa644xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX21xX57xX16xXaxX12xXebxX3xX64xX18xX1xX3xX4xX1xX6axX18xX2dxX3xX5xXdxX80xX18xX3xXf6x10fbbxX21xX1exX3xXcxX1xXc5xX3xX18xX2dxX1bxX1cxXdxX3xXbxX1xX11axX3xX18xX11dxX3xX24xX25xXbxX3xX18xX1xX38xXexX3xXexX14xX3dxX18xX3xX2dxXdxX6xX18xX3xX24xX133xX15xX3xX1xX1c8xX3xX10xX8fxX1a0xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX21xX57xX16xXaxX12xX0xX7xXexX14xX21xX18xX2dxX12xX62xX3x1043exX84xX15xX3xXexX9dxX4xX0xX45xX7xXexX14xX21xX18xX2dxX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX21xX57xX16xXaxX12x8e97xX16bxX3xXf6xX1c8xX21xX3xX4xX1xX6axX18xX2dxX1exX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX21xX57xX16xXaxX12xXebxX3x8b5axX84xX16xX3xX6xX18xX1xX3xX16xb0d0xX15xX85xX3xf1afxXexX3xX5xX133xX15xX3xX18xX11dxX6xX3xX96xX1xXdxX3xXexX9dxX4xX3xX10xX8fxX3xXf6xX17axX4xX3xXexX14x10409xX18xX2dxX85xX3xX6xX18xX1xX3xX4xX9dxX3xX16xX26bxX15xX3xX10xX8fxX3xX18xX11dxX6xX3xX96xX1xX98xX18xX2dxX1a0xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX21xX57xX16xXaxX12xXebxX3xX20xb503xX8fxXa7xXa7xXa7xX3xX96xX1xXdxX3xXexX9dxX4xX3xX10xX8fxX3xX1xXc5xXexX3xX8fxX84xX15xX3xX7fxX84xX18xX2dxX3xX14xX6axXdxX3xX5xX17axXdxX3xX8fxX84xX15xX3xX24xX10xX18xX85xX3xX8fxX84xX15xX3xXexX26fxX8fxX85xX3xX8fxX84xX15xX3xX18xX133xX15xX85xX3xX6xX18xX1xX3xX4xX1xX1c8xX3xX7fxdf33xX18xX3xX16xX26bxX15xX3xX10xX8fxX3xX24xX38xX16xX3xXexX1xX98xXdxX135xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xXdxX57xX9xXaxX64xX57xX64xX7xXdxX6xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX21xX57xX16xXaxX12xX0xX7xXexX14xX21xX18xX2dxX12xX62xX3xX188xXdxX3xX24xX133xX15xX3xX24xX133xX16xX1a0xX0xX45xX7xXexX14xX21xX18xX2dxX12xX0xX45xXbxX12xX0xX57xXdxX7fxX3xXdxX57xX9xXaxX57xXdxX7fxX10xX18xX57xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX21xX57xX16xXaxX12xb0a4xX3xXbxX1xefe4xX18xX2dxX3xX96xX1xX155xX8fxX3xXf6xX17xX18xX1xX3xX14xX6xX85xX3xX7fxX16bxX3xXf6xX1c8xX21xX3xX4xX1xX6axX18xX2dxX1exX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX21xX57xX16xXaxX12xXebxX3xX64xX18xX1xX3xX16xX26bxX15xX85xX3xXf6xX155xX4xX3xX7xXbbxX3xX96xX1xX15xX16xX26bxX18xX3xX10xX8fxX3xX18xX26bxX18xX3xX24xXdxX3xX57xX15xX3xX5x8ebfxX4xX1xX3xX7fxX84xXdxX3xXexX15xX3dxX18xX85xX3xX7fxXd0xX16xX3xXexX6xX3xX24xXdxX3xX24xX133xX15xX3xXf6xX133xX16xX3xX2dxXdxX1cxX1a0xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX21xX57xX16xXaxX12xXebxX3xX188xXdxX3xX2dxX10axXbxX3xXf6xX155xX4xX3xX7xXbbxX3xX96xX1xX155xX4xX135xX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxX7fxX12xX0xX57xXdxX7fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xX14xX10xX5xX6xXexX10xX57xXaxX12xX0xX7xXexX14xX21xX18xX2dxX12xX0xXdxX8fxX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xXexX1xX15xX8fxXf6xX3xX57xX1xXdxX57xX10xX3xXdxXa9xX10xX18xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXax10afbxXdxX57xXexX1xX1exX3xca76xX2xd997xXbxX72xc2f7xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX1exX3xb074xX487xbca3xXbxX72xX48cxXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1exX45xX45xXdxXa7xXf6xX6xX21xX1xX6xXexXdxX18xX1xXa7xX7fxX18xX45xX18xX10xX480xX7xX45xefc1x115edxX496x8d98xX45xX2xX4bfx99a6xX57xX496xX4bfxX4c5xX496xX489xX489xX498xXexX4bexX4c1xX4bexX4c5xX5xX4bfxXebxX2xXebxb315xX4bfxX489xX489xXebxX2xX489xX489xX4bfxX4bfxX4c1xX2xX2xX496xX4c1xXa7xd344xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX20xX21xX6xX3xX24xX25xXbxX3xX4xX1xX21xX3xX18xX2dxX1bxX1cxXdxX3xX24xX25xXbxX3xX18xX1xX38xXexX3xXexX14xX3dxX18xX3xX2dxXdxX6xX18xXaxX3xX480xXdxX57xXexX1xX9xXaxX487xX2xX489xXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX496xX487xX498xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX7xXexX14xX21xX18xX2dxX12xX0xX45xX57xXdxX7fxX12xX0xX57xXdxX7fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xX14xX10xX5xX6xXexX10xX57xXaxX12xX0xX7xXexX14xX21xX18xX2dxX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX26bxX18xX3xe272xX15xX6xX18xX1exX0xX45xX7xXexX14xX21xX18xX2dxX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXebxXexX1xX15xX8fxXf6xXebxX6xX18xX57xXebxX7xX6xXbxX21xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX262xX2dxX1xX17xX3xXexX1xX15xXd0xXexX3xXf6xX155xX18xX3xX1xX84xX18xX2dxXaxX3xX1xX14xX10xec1cxX9xXaxX45xX2dxX21xX4xXebxX1xX6xXdxX45xXexX14xX15xX16xX10xX18xXebxX4xX15xX21xXdxXebxX18xX2dxX1xX10xXebxXexX1xX15xX6xXexXebxXf6xX6xX18xXebxX1xX6xX18xX2dxX45xX2xX498xX4c1xX4bexX4d8xX4c1xXa7xX1xXexX8fxXaxX12xX0xXdxX8fxX2dxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX45xX8fxX10xX57xXdxX6xX45xX2xX4bexX4bfxX45xX18xX10xX480xX7xX45xX4bexX4bfxX496xX496xX45xX2xX4bfxX4c5xX57xX4bexX4bfxX498xX489xX4bfxX4bfxX4c5xXexX4c1xX487xX4c5xX4c5xX5xX4bfxXebxX7xX10xX5xX5xXebxXbxX1xX16xX7xXdxX4xX6xX5xXebxXdxXexX10xX8fxX7xXa7xXbxX18xX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX20xX21xX6xX3xX24xX25xXbxX3xX4xX1xX21xX3xX18xX2dxX1bxX1cxXdxX3xX24xX25xXbxX3xX18xX1xX38xXexX3xXexX14xX3dxX18xX3xX2dxXdxX6xX18xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX57xXdxX7fxX12xX0xX7xXexX14xX21xX18xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX262xX2dxX1xX17xX3xXexX1xX15xXd0xXexX3xXf6xX155xX18xX3xX1xX84xX18xX2dxXaxX3xX1xX14xX10xX5d8xX9xXaxX45xX2dxX21xX4xXebxX1xX6xXdxX45xXexX14xX15xX16xX10xX18xXebxX4xX15xX21xXdxXebxX18xX2dxX1xX10xXebxXexX1xX15xX6xXexXebxXf6xX6xX18xXebxX1xX6xX18xX2dxX45xX2xX498xX4c1xX4bexX4d8xX4c1xXa7xX1xXexX8fxXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX262xX2dxX1xX17xX3xXexX1xX15xXd0xXexX3xXf6xX155xX18xX3xX1xX84xX18xX2dxX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX14xX21xX18xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xX62xX3x104efxX18xX2dxX3xX4xX1xc846xX1exX3xXebxX3xX262xX2dxX84xX16xX3xX8fxX6xXdxX85xX3xX4xX155xX4xX3xX4xX98xX3xXbxX1xX1c8xXdxX3xb647xX18xX3xX8fxX10axX4xX3xXexX1xXd0xXexX3xX8fxXabxXexX3xX7fxX84xX3xXexX14xX6xX18xX2dxX3xX24xXdxb62cxX8fxX3xXexX1xXd0xXexX3xX24xX25xXbxX3xX18xX1xe879xXa7xX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxX7fxX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xXcxX84xXdxX3xX18xX76dxX18xX2dxX3xX133xX8fxX3xX18xX1xX17axX4xXaxX3xX1xX14xX10xX5d8xX9xXaxX45xX2dxX21xX4xXebxX1xX6xXdxX45xXexX14xX15xX16xX10xX18xXebxX4xX15xX21xXdxXebxXexX6xXdxXebxX18xX6xX18xX2dxXebxX6xX8fxXebxX18xX1xX6xX4xX45xX2xX498xX487xX4d8xX4bexX496xXa7xX1xXexX8fxXaxX12xX0xXdxX8fxX2dxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX45xX8fxX10xX57xXdxX6xX45xX2xX4bexX4bfxX45xX18xX10xX480xX7xX45xX4bexX4bfxX496xX4bfxX45xX2xX4bfxX4c5xX57xX4bfxX2xX487xX2xX498xX496xX489xXexX4bexX487xX5xX489xXebxX4bexX4bexX4bexXa7xX4e8xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX20xX21xX6xX3xX24xX25xXbxX3xX4xX1xX21xX3xX18xX2dxX1bxX1cxXdxX3xX24xX25xXbxX3xX18xX1xX38xXexX3xXexX14xX3dxX18xX3xX2dxXdxX6xX18xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX57xXdxX7fxX12xX0xX7xXexX14xX21xX18xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xXcxX84xXdxX3xX18xX76dxX18xX2dxX3xX133xX8fxX3xX18xX1xX17axX4xXaxX3xX1xX14xX10xX5d8xX9xXaxX45xX2dxX21xX4xXebxX1xX6xXdxX45xXexX14xX15xX16xX10xX18xXebxX4xX15xX21xXdxXebxXexX6xXdxXebxX18xX6xX18xX2dxXebxX6xX8fxXebxX18xX1xX6xX4xX45xX2xX498xX487xX4d8xX4bexX496xXa7xX1xXexX8fxXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xXcxX84xXdxX3xX18xX76dxX18xX2dxX3xX133xX8fxX3xX18xX1xX17axX4xX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX14xX21xX18xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xX262xX1xX17axX4xX3xXexX14xX1bxXa6xX18xX2dxX3xX7fxX84xX3xX18xX2dxX1bxX1cxXdxX3xX4xX1x10a95xXdxX3xXexX14xXabxX18xX2dxX3xX96xX1xX98xX18xX2dxX3xX1bxX6xX3xX18xX1xX6xX15xXa7xX3xX219xXa6xX3xX24xX3dxX15xX3xXf6xX15x9fd3xXdxX3xX57xXdxe73exX18xX85xX3xX18xX1xX17axX4xX3xXexX14xX1bxXa6xX18xX2dxX3xX2dxXdxX174xXdxX3xXexX1xXdxX17xX15xX1exX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxX7fxX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xXe5xX26fxX3xX576xX15xX16xXc5xXexX3xX1xX184xXdxX3xX24xX1bxX1cxX18xX2dxXaxX3xX1xX14xX10xX5d8xX9xXaxX45xXexX1xX10xXebxX2dxXdxX21xXdxXebxX18xX2dxX1xXdxX10xX18xX2dxX45xXexX14xX15xX16xX10xX18xXebxX4xX15xX21xXdxXebxXf6xXdxXebxX576xX15xX16xX10xXexXebxX1xX21xXdxXebxX57xX15xX21xX18xX2dxX45xX2xX498xX487xX4bfxX4bfxX489xXa7xX1xXexX8fxXaxX12xX0xXdxX8fxX2dxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX45xX8fxX10xX57xXdxX6xX45xX2xX4bexX4bfxX45xX18xX10xX480xX7xX45xX4bexX4bfxX4bexX498xX45xX2xX4bfxX489xX57xX4bfxX2xX4d8xX489xX489xX4bexX489xXexX496xX4bfxX487xX4bfxX4c1xX5xX4bfxXa7xX4e8xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX20xX21xX6xX3xX24xX25xXbxX3xX4xX1xX21xX3xX18xX2dxX1bxX1cxXdxX3xX24xX25xXbxX3xX18xX1xX38xXexX3xXexX14xX3dxX18xX3xX2dxXdxX6xX18xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX57xXdxX7fxX12xX0xX7xXexX14xX21xX18xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xXe5xX26fxX3xX576xX15xX16xXc5xXexX3xX1xX184xXdxX3xX24xX1bxX1cxX18xX2dxXaxX3xX1xX14xX10xX5d8xX9xXaxX45xXexX1xX10xXebxX2dxXdxX21xXdxXebxX18xX2dxX1xXdxX10xX18xX2dxX45xXexX14xX15xX16xX10xX18xXebxX4xX15xX21xXdxXebxXf6xXdxXebxX576xX15xX16xX10xXexXebxX1xX21xXdxXebxX57xX15xX21xX18xX2dxX45xX2xX498xX487xX4bfxX4bfxX489xXa7xX1xXexX8fxXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xXe5xX26fxX3xX576xX15xX16xXc5xXexX3xX1xX184xXdxX3xX24xX1bxX1cxX18xX2dxX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX14xX21xX18xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xX64xX18xX1xX3xX4xX150xX3xX24xXdxX3xXexX1x8d44xX18xX2dxX85xX3xX24xXc5xX18xX3xXexX1xX150xX3xX7xX155xX15xX3xXexX15xX3dxX18xX3xX7xX6xX15xX3xXexX1xf5c4xX3xX14xb749xX3xXbxX1xX1c8xXdxX3xX7fxX84xX3xXexX1xX150xX3xXf6xX1c8xX16xX3xX5xX84xX3xXexX174xXdxX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxX7fxX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX45xX15xX5xX12xX0xX57xXdxX7fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX14xXaxX12xX0xX45xX57xXdxX7fxX12xX0xX45xX57xXdxX7fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbdcaxX21xX15xX14xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX21xX3xXcxXcx91a4xX23exX20xX0xX45xXbxX12