Khám phá 9 khẩu đại bác được công nhận là Báu vật quốc gia
Sau khi đánh bại nhà Tây Sơn, năm 1803, Vua Gia Long ra lệnh tập trung tất cả khí dụng bằng đồng tịch thu được đúc thành 9 khẩu thần công với tổng trọng lượng hơn 140 tấn đồng.
ba68xef6ax11548xc170x10438x10cf8x14635xea1dx11bb3xX7x13b6dx11df1xfa2cx10030x15017xd1b6xX5xf59axXaxd6d3x10f93xX1x15eb0xeec2xX3xXbxX1xX15xX3xbec9xX3x10c42xX1x14662xfd35xX3xcdd5x13f91xXdxX3x14c8bxX15xX4xX3xX23x1257ax1456bxX4xX3xX4x14485xbf59x141d6xX3xX32xX1xe09fxX32xX3xX5x131e5xX3x13698xX15xX21xX3x12c45xX37xXexX3x136faxX21x14b10xX4xX3xX33xXdxX6xX0xe59bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfe8axX10xX6x13bb8xXaxX12x159d1xX6xX21xX3xX1exX1xXdxX3xX23xX15xX32xX1xX3xX27xX24xXdxX3xX32xX1xX3bxX3xXcx10a73x12b36xX3xX63x14c48xX32x150e7xX3xX32xbc76xX16xX3xX2x12bbfx10bbfx10774xX7fxX3x153c6xX21xX6xX3xdc9cxXdxX6xX3xcd8dx164e0xX32xX33xX3x11f46xX6xX3xX5x11055xX32xX1xX3xXexX37xXbxX3xXexX98xX21xX32xX33xX3xXex1441bxXexX3xX4xf1d8xX3xX1exX1x11ce2xX3xX60xd25axX32xX33xX3xX27xfd40xX32xX33xX3xX23x10da8xX32xX33xX3xXex13b7cxX4xX1xX3xXexX1xX21xX3xX23xX2cxX2dxX4xX3xX23xed87xX4xX3xXexX1xX3bxX32xX1xX3xX1cxX3xX1exX1xX20xX21xX3xXexX1x11a5cxX32xX3xX4xX31xX32xX33xX3xX41x11d1dxXdxX3xXexf765xX32xX33xX3xXexX98x102a4xX32xX33xX3xX5xX2cxX2dxX32xX33xX3xX1xX7dxX32xX3xX2x1325axX87xX3xXexXabxX32xX3xX23xXc0xX32xX33x16650xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX94xX60xX7axXaxX12xX5dxXdxX9cxX32xX3xX32xX6xX7axX7fxX3xXexX24xXdxX3xXbxX1xXb3xX6xX3xX7xX6xX21xX3xX4x10d84xX6xX3xXcxX1x1436bxX3xfcb6xX1xX7dxX32xX3x116b0xX3xX13xXdxX32xX1xX3xXexX1xX3bxX32xX1xX3xX5dxX21xe83bxX3xX23xc889xXexX3xX107xX3xX1exX1xX20xX21xX3xX7xXd3xX32xX33xX3xXexX1xXe5xX32xX3xX4xX31xX32xX33xX3xX41xXeexXdxX3xXexd872xX32xX3xX33xXf8xXdxX3x11fc6xX21xX79xX32xX7fxX3xX5dxX24xX3xXcxX1xX21xX7fxX3x14fd6xX31xX32xX33x11320xX3xX14cxX3xXbxX1xXb3xX6xX3xX7xX6xX21xX3xX4xX140xX6xX3x103daxX21xXafxX32xX33xX3xX191xc1f2xX4xX3xX23xX15exXexX3x15c3dxX3xX1exX1xX20xX21xX3xX7xXd3xX32xX33xX3xXexX1xXe5xX32xX3xX4xX31xX32xX33xX3xX41xXeexXdxX3xXexX17cxX32xX3xX33xXf8xXdxX3xX13xXdxX16xX7fxX3x155c7x14223xX4xX7fxX3xXcxX1x108e9xX7axX7fxX3xX5dxd30cxX6xX7fxX3xXcxX1xXf2xX112xX3xX147xX82xX16xX3xfcf2xX87xX2xX1f4xX7fxX3x11ef0xX140xX21xX3xX41xXc5xX3xXexX1xXe5xX32xX3xX4xX31xX32xX33xX3xX32xX3bxX7axX3xX23xX2cxX2dxX4xX3xX5dxX1dcxXdxX3xX23xXc0xX32xX33xX3xfac1xXdxX3xX7xXafxX32xX3xX45xX21xX47xX4xX3xX33xXdxX6xX3xX4xX31xX32xX33xX3xX32xX1xX37xX32xX3xX5xX3bxX3xX3dxX15xX21xX3xX41xX37xXexX3xX45xX21xX47xX4xX3xX33xXdxX6xX112xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1faxX10xX32xXexX10xX98xXaxX12xX0xXdxX16xX33xX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXax151a7xXdxX60xXexX1x13c43xX3xX86xX1f4xX87xXbx10e43xX195xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX273xX3xX1b4xX107x101a7xXbxX279xX195xXaxX3xX7xX98xX4xX9xXaxX4exX4exXdxX112xX27xX6xX94xX1xX6xXexXdxX32xX1xX112xX41xX32xX4exX32xX10xX26exX7xX4exX1f4xX87xX2xX1b4xX4exX2xX87xX286xX60xX107xX1f4xX1f4xX1f4xX1f4xX2xX286xXexX1cxX87xX286xX2xX5xX2xX112x1002exXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xXbxX1xX15xX3xX1cxX3xX1exX1xX20xX21xX3xX23xX24xXdxX3xX27xX15xX4xX3xX23xX2cxX2dxX4xX3xX4xX31xX32xX33xX3xX32xX1xX37xX32xX3xX5xX3bxX3xX3dxX15xX21xX3xX41xX37xXexX3xX45xX21xX47xX4xX3xX33xXdxX6xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1faxX6xXbxXexXdxX94xX32xXaxX12xXcxX1xX79xX32xX3xX7xXd3xX32xX33xX3xXexX1xXe5xX32xX3xX4xX31xX32xX33xX3xX23xX2cxX2dxX4xX3xX4xX1xX24xX16xX3xXexX98xXf2xX3xXexXdxX32xX1xX3xX279xXafxX94xX7fxX3xX1exX1x15dd2xX4xX3xX27xX3bxXdxX3xX7xX34dxX4xX3xXbxX1xX94xX32xX33xX3xX4xX1e2xX6xX3xX41xX21xX6xX3xX8fxXdxX6xX3xX93xX94xX32xX33xX7fxX3xX4xX15xX4xX1xX3xXbxX1xX6xX3xX4xX1xX15bxX3xXexX1xX21xX47xX4xX3xX7xXd3xX32xX33xX3xX41xX3bxX3xXbxX1xX2cxX7dxX32xX33xX3xXbxX1xX15xXbxX3xX27xX34dxX32xX112xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXaxX12xX0xXdxX16xX33xX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxX26exXdxX60xXexX1xX273xX3xX86xX1f4xX87xXbxX279xX195xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX273xX3xX1b4xX107xX286xXbxX279xX195xXaxX3xX7xX98xX4xX9xXaxX4exX4exXdxX112xX27xX6xX94xX1xX6xXexXdxX32xX1xX112xX41xX32xX4exX32xX10xX26exX7xX4exX1f4xX87xX2xX1b4xX4exX2xX87xX286xX60xX107xX1f4xX1f4xX1f4xX1f4xX2xX286xXexX1f4xX87xX1cxX88xX5xX1f4xX112xX2bfxXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xXbxX1xX15xX3xX1cxX3xX1exX1xX20xX21xX3xX23xX24xXdxX3xX27xX15xX4xX3xX23xX2cxX2dxX4xX3xX4xX31xX32xX33xX3xX32xX1xX37xX32xX3xX5xX3bxX3xX3dxX15xX21xX3xX41xX37xXexX3xX45xX21xX47xX4xX3xX33xXdxX6xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1faxX6xXbxXexXdxX94xX32xXaxX12xX147xX1xfa32xX32xX33xX3xX1xXf8xX6xX3xXexXdxX15bxXexX3xXexXdxX32xX1xX3xX279xXafxX94xX7fxX3xX16x13f8axX16xX3xX16xX24xXdxX3xX23xX2cxX2dxX4xX3xXexX98xX6xX32xX33xX3xXexX98xXb3xX3xXexX98xX17cxX32xX3xXexX1xX79xX32xX3xX7xXd3xX32xX33xX112xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXaxX12xX0xXdxX16xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX60xXexX1xX21xX16xX27xXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxX26exXdxX60xXexX1xX273xX3xX86xX1f4xX87xXbxX279xX195xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX273xX3xX1b4xX107xX286xXbxX279xX195xXaxX3xX7xX98xX4xX9xXaxX4exX4exXdxX112xX27xX6xX94xX1xX6xXexXdxX32xX1xX112xX41xX32xX4exX32xX10xX26exX7xX4exX1f4xX87xX2xX1b4xX4exX2xX87xX286xX60xX107xX1f4xX1f4xX1f4xX1f4xX2xX286xXexX286xX1b4xX2xX1f4xX5xX88xX112xX2bfxXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xXbxX1xX15xX3xX1cxX3xX1exX1xX20xX21xX3xX23xX24xXdxX3xX27xX15xX4xX3xX23xX2cxX2dxX4xX3xX4xX31xX32xX33xX3xX32xX1xX37xX32xX3xX5xX3bxX3xX3dxX15xX21xX3xX41xX37xXexX3xX45xX21xX47xX4xX3xX33xXdxX6xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1faxX6xXbxXexXdxX94xX32xXaxX12xX107xX3xX1exX1xX20xX21xX3xX7xXd3xX32xX33xX3xXexX1xXe5xX32xX3xX4xX31xX32xX33xX3xX23xX2cxX2dxX4xX3xX23xX15exXexX3xX14cxX3xX4xX140xX6xX3xXcxX1xX145xX3xX147xX1xX7dxX32xX7fxX3xX13xXdxX32xX1xX3xXexX1xX3bxX32xX1xX3xX5dxX21xX15bxX112xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXaxX12xX0xXdxX16xX33xX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxX26exXdxX60xXexX1xX273xX3xX86xX1f4xX87xXbxX279xX195xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX273xX3xX1b4xX107xX286xXbxX279xX195xXaxX3xX7xX98xX4xX9xXaxX4exX4exXdxX112xX27xX6xX94xX1xX6xXexXdxX32xX1xX112xX41xX32xX4exX32xX10xX26exX7xX4exX1f4xX87xX2xX1b4xX4exX2xX87xX286xX60xX107xX1f4xX1f4xX1f4xX1f4xX2xX286xXexX107xX286xX1b4xX2xX5xX107xX112xX2bfxXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xXbxX1xX15xX3xX1cxX3xX1exX1xX20xX21xX3xX23xX24xXdxX3xX27xX15xX4xX3xX23xX2cxX2dxX4xX3xX4xX31xX32xX33xX3xX32xX1xX37xX32xX3xX5xX3bxX3xX3dxX15xX21xX3xX41xX37xXexX3xX45xX21xX47xX4xX3xX33xXdxX6xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1faxX6xXbxXexXdxX94xX32xXaxX12xX13xX1xX20xX21xX3xX7xXd3xX32xX33xX3xXexX1xXe5xX32xX3xX4xX31xX32xX33xX3xX23xX2cxX2dxX4xX3xX23xX15exXexX3xX32xXbbxX16xX3xXexX98xX17cxX32xX3xX16xX1dcxXexX3xX33xXdxX15xX3xX7xXd3xX32xX33xX3xX27xXbbxX32xX33xX3xX33x11a47xX3xX5xXdxX16xX3xX41xX46axX32xX33xX3xX4xX1xX34dxX4xX112xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXaxX12xX0xXdxX16xX33xX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxX26exXdxX60xXexX1xX273xX3xX86xX1f4xX87xXbxX279xX195xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX273xX3xX1b4xX107xX286xXbxX279xX195xXaxX3xX7xX98xX4xX9xXaxX4exX4exXdxX112xX27xX6xX94xX1xX6xXexXdxX32xX1xX112xX41xX32xX4exX32xX10xX26exX7xX4exX1f4xX87xX2xX1b4xX4exX2xX87xX286xX60xX107xX1f4xX1f4xX1f4xX1f4xX2xX286xXexX86xX2xX87xcdf6xX5xX1b4xX112xX2bfxXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xXbxX1xX15xX3xX1cxX3xX1exX1xX20xX21xX3xX23xX24xXdxX3xX27xX15xX4xX3xX23xX2cxX2dxX4xX3xX4xX31xX32xX33xX3xX32xX1xX37xX32xX3xX5xX3bxX3xX3dxX15xX21xX3xX41xX37xXexX3xX45xX21xX47xX4xX3xX33xXdxX6xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1faxX6xXbxXexXdxX94xX32xXaxX12xX1f4xX3xX45xX21xX6xXdxX3xX7xXd3xX32xX33xX3xXexX1xXe5xX32xX3xX4xX31xX32xX33xX3xX23xX2cxX2dxX4xX3xX4xX1xX15bxX3xXexX15xX4xX3xXexXdxX32xX1xX3xX279xXafxX94xX7fxX3xX16xX482xX16xX3xX16xX24xXdxX112xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXaxX12xX0xXdxX16xX33xX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxX26exXdxX60xXexX1xX273xX3xX86xX1f4xX87xXbxX279xX195xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX273xX3xX1b4xX107xX286xXbxX279xX195xXaxX3xX7xX98xX4xX9xXaxX4exX4exXdxX112xX27xX6xX94xX1xX6xXexXdxX32xX1xX112xX41xX32xX4exX32xX10xX26exX7xX4exX1f4xX87xX2xX1b4xX4exX2xX87xX286xX60xX107xX1f4xX1f4xX1f4xX1f4xX2xX286xXexX1f4xX741xX86xX2xX5xX286xX112xX2bfxXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xXbxX1xX15xX3xX1cxX3xX1exX1xX20xX21xX3xX23xX24xXdxX3xX27xX15xX4xX3xX23xX2cxX2dxX4xX3xX4xX31xX32xX33xX3xX32xX1xX37xX32xX3xX5xX3bxX3xX3dxX15xX21xX3xX41xX37xXexX3xX45xX21xX47xX4xX3xX33xXdxX6xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1faxX6xXbxXexXdxX94xX32xXaxX12xX147xX82xX16xX3xX1exX1xX20xX21xX3xX7xXd3xX32xX33xX3xXexX1xXe5xX32xX3xX4xX31xX32xX33xX3xX23xX2cxX2dxX4xX3xX23xX15exXexX3xX14cxX3xX4xX140xX6xX3xX1a6xX21xXafxX32xX33xX3xX191xX1adxX4xX7fxX3xX13xXdxX32xX1xX3xXexX1xX3bxX32xX1xX3xX5dxX21xX15bxX112xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX94xX21xX98xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX94xX3xX27xX6xX94xXexXdxX32xXexX21xX4xX112xX41xX32xX0xX4exXbxX12