Người có công Hà Tĩnh phấn khởi nhận trợ cấp ưu đãi qua hệ thống bưu điện
(Baohatinh.vn) - Lần đầu nhận chi trả trợ cấp ưu đãi qua hệ thống bưu điện, người có công ở Hà Tĩnh phấn khởi với chất lượng dịch vụ và sự tiện lợi của hình thức chi trả mới này.
2630x2bafx9b18x5437xaf03xbae7x35f5x2d75x6058xX7xb304xbd25x3f0cx68e9x4352xba9exX5xa087xXaxa4f7x3be4xa398x6dd4x3f88xXdxX3xX4xa1edxX3xX4x2e41x8e45xX14xX3xac00xbbdexX3xXcx8883xX1exX1xX3xXbxX1x906fxX1exX3xa7baxX1x2e1fxXdxX3xX1exX1xadf6xX1exX3xXex5a9ex3db4xX3xX4xX2bxXbxX3xX15x58c1xX3x8629x775bxXdxX3xb8dcxX41xX6xX3xX1x6b53xX3xXexX1x2f18xX1exX14xX3x3661xX15xX41xX3xX43xXdxX4cxX1exX0xb165xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX10xX6x49c1xXaxX12x4d1fx9c23xX1exX3xX43xX73xX41xX3xX1exX1xX35xX1exX3xX4xX1xXdxX3xXexX39xc457xX3xXexX39xX3axX3xX4xX2bxXbxX3xX15xX41xX3xX43xX44xXdxX3xX47xX41xX6xX3xX1xX4cxX3xXexX1xX50xX1exX14xX3xX54xX15xX41xX3xX43xXdxX4cxX1exa2fbxX3xX1exX14xX15xX16xXdxX3xX4xX1axX3xX4xX1dxX1exX14xX3xX30xX3xX21xX22xX3xXcxX25xX1exX1xX3xXbxX1xX2bxX1exX3xX2exX1xX30xXdxX3x8af0x98aaxXdxX3xX4xX1xX2bxXexX3xX5xX15xX3axX1exX14xX3xX6fx2eefxX4xX1xX3xXcfx6322xX3xXcfxX22xX3xX7x6ffcxX3xXexXdxX4cxX1exX3xX5xX3axXdxX3xX4x79e9xX6xX3xX1x6c1bxX1exX1xX3xXexX1xc91exX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexX39xX85xX3x4e9axXd0xXdxX3xX1exX22x9980x8b74xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx2a67x93bdxX6fxX111xXaxX12xX0xXdxX10bxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX10bxX4xX10x9ec3xX123xX54x9f9axX10xX4xXexX3xX6fxX14xX10bxX10xX6fxXdxX6xX3xXcfxXdxX6fxX10xX123xX3xX10bxXbx7b8cxX3xXdx323exX10xX1exXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX111xX5xX10xX9xXaxc9c1xXdxX6fxXexX1x9e40xX3xX2x4505xX169xc395x9ec2xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX166xX3xc651x5236xX169xXbx92dfxX16cxXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX5dxX6xXbxXbxX7xX5dxX123xXbxX10xX1exX5dxX10bxX10xX6fxXdxX6xX5dxXexX1xX41xX10bxX54x65fbxXbxX9xX1exX10xX161xX7xX5dxX177xX2xX177x9073xX5dxX2xX169x8660xX6fxX177xX169x5bc9xX177x6582xX169xX176xXexX177xX2xX177xX176xX5x4f0bxX137xX123xX1exX14xX137xX6fxX41xX1exX14xX112xX13axXbxX14xXaxX3xX6fxX6xXexX6xX137xXexX111xXbxX10xX9xXaxXcfxXdxX6fxX10xX123xX5dxX10bxXbxX14fxXaxX3xX6fxX6xXexX6xX137xX10xX1exX4xX123xX6fxX10xX9xXaxX14xXcfxX1b7xX1a8xX21xX54x337dxX161xX1f0xX5dxXcxX21xb4c7xX1f0xX1exX111xbc22x9056x3586xX123xa80ax9387xX177xX54xX1ffxX177xX123xa895xX161xX1exX1f6xX21xX39xX2x4ccbxXexXexX1ffxX1faxa13exX205xX5xX21xX17axa546xX14fx3015x9de9xX13axX10bxX2xX1b7xX1a8xX216xX16bxX177xX122xaf80x3baexXdxX176xX1faxX1f0xX2ex5db6xX47xX22axX16bxX177xX122xX41xX223xa995xX169xX1fbxX41xX1exX6fxX122xX1acxX1fcxX2xX6fxX6xX6fxX1a4xX72xX176xXexX21xX7xX21xX1fcxX41xX123xX122xX5xX41xX223xX13xX2xX54xXcfxX39xX72xX13xX152xX6xX14fxX1xX219xX1b7xX161x7968xX1fexX10bxX54xX54xX16bxX177xX122xX1b7xX152xX177xX41xX54xX6fxX25bxX17axX17axXcxX5dxX5xX1a8xX152xX152xX14xX176xX25bxXcxX1exa25fxX1fexX169xX1fbxX123xX10xXdxX17axX1fexX6xXcfx4bd9xX7xX25bxX1fexX16bxX176x5486xX16bxX176xX288xXaxX3xX6fxX6xXexX6xX137xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX6fxX6xXexX6xX137xX6xX39xX14xX7xX9xXaxX176xX177xX112xX2xX1acxX1acxX1acxX1acxX1a4xX166xX169xX166xX2xX1acxX1a8xX166xX169xX166xX2xX166xX2xX166xX2xX169xX169xX16bxX166xX169xX166xX2xX1a8xX177xX169xX166xX2xX169xX1aexX169xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX123xX6fxX111xXaxX3xX7xXexX111xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17axXexX137xX6xX5xXdxX14xX1exX166xX3xX4xX10xX1exXexX10xX39xX16cxXaxX12xX0xX7xXexX39xX123xX1exX14xX12xX223xXdxX6fxX10xX123xX166xX3x2c9axX1exX14xX3xX13xX14xX41xX111x7c5cxX1exX3xXcxX39x8dd1xX3xX122xXfaxX1exX1xX3xX137xX3xXcxX1xX15x3c2fxX1exX14xX3xX54xXdxX1exX1xX3xX30xX3xXbxX1xX15xX16xX1exX14xX3xX219x5509xX3xX205xX1xX15xX32axX1exX14xXabxX3xXcxX1f6xX3xX219xX33dxX3xX1fexX1exX1xX3xXbxX1xX2bxX1exX3xX2exX1xX30xXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x69e3xX3xX2exX1xXdxX3xX1exX1xX35xX1exX3xX4xX1x8ca7xX3xX43x6260xX3xX15xX41xX3xX43xX44xXdxX3xX47xX41xX6xX3xX1xX4cxX3xXexX1xX50xX1exX14xX3xX54xX15xX41xX3xX43xXdxX4cxX1exX0xX5dxX7xXexX39xX123xX1exX14xX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX123xX6fxX111xXaxX12xX0xXdxX10bxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX152xX10xX1exXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX111xX5xX10xX9xXaxX161xXdxX6fxXexX1xX166xX3xX1acxX2xX1b7xXbxX17axX16cxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX166xX3xX14fxX2xX169xXbxX17axX16cxXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX112xX54xX6xX123xX1xX6xXexXdxX1exX1xX112xXcfxX1exX5dxX1exX10xX161xX7xX5dxX177xX2xX177xX1a4xX5dxX2xX169xX1a8xX6fxX2xX169xX1a8xX169xX1b7xX1b7xX1b7xXexX1a4xX1b7xX177xX2xX1a8xX5xX169xX112xX13axXbxX14xX199xX39xX9xX1a8xX1a4xX1a8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX4xX1axX3xX4xX1dxX1exX14xX3xX21xX22xX3xXcxX25xX1exX1xX3xXbxX1xX2bxX1exX3xX2exX1xX30xXdxX3xX1exX1xX35xX1exX3xXexX39xX3axX3xX4xX2bxXbxX3xX15xX41xX3xX43xX44xXdxX3xX47xX41xX6xX3xX1xX4cxX3xXexX1xX50xX1exX14xX3xX54xX15xX41xX3xX43xXdxX4cxX1exXaxX3xX161xXdxX6fxXexX1xX9xXaxX1acxX2xX1b7xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX14fxX2xX169xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX152xX6xXbxXexXdxX123xX1exXaxX12xX13xX14xX15xX16xXdxX3xX4xX1axX3xX4xX1dxX1exX14xX3xXbxX1xX15xX16xX1exX14xX3xX219xX33dxX3xX205xX1xX15xX32axX1exX14xXabxX3xXcxX1f6xX3xX219xX33dxX3xX1fexX1exX1xX3xX4xX1xX16xX3xX1exX1xX35xX1exX3xX4xX1xX36exX3xX43xX371xX3xXexX39xX3axX3xX4xX2bxXbxX112xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX123xX6fxX111xXaxX12xXcx8f84xX3xX4xX41xX50xXdxX3xXexX1x6431xX1exX14xX3xX1acxX5dxX177xX169xX177xX2xXabxX3xX1dxX1exX14xX3xX72x65c7xX3xX223x812cxX1exX3xX277xX44xX123xX3xX137xX3xXexX1xX15xX32axX1exX14xX3xX54xXdxX1exX1xX3xX14fxX5dxX14fxXabxX3xX54xX4cxX1exX1xX3xX54xXdxX1exX1xX3xX177xX5dxX176xX3xX4x72e9xX1exX14xX3xX4xX50axX4xX3xX43xX50xXdxX3xXexX15xX3axX1exX14xX3xX1exX14xX15xX16xXdxX3xX4xX1axX3xX4xX1dxX1exX14xX3xX30xX3xX17axX44xX3xX219xX33dxX3xX25bxXdxX6xX1exX14xX3x4889xX1xX41xX111xX4cxX1exX3xX219xX33dxX3xX1fexX1exX1x8d11xX3xX43xX15xX3axX4xX3xX1exX14xX1xX10xX3xXexX1xX1dxX1exX14xX3xX54xX50axX123xXabxX3xX1xX15xXd0xX1exX14xX3xX6fx8635xX1exX3xXexX39xX51bxX1exX3xX1xX4cxX3xXexX1xX50xX1exX14xX3xXexX39xX41xX111x4b9fxX1exX3xXexX1xX6xX1exX1xX3xXcfxX5b5xX3xX2exX36exX3xX1xX123xa157xX4xX1xX3xXexX1xXeaxX4xX3xX1xXdxX4cxX1exX3xX4xX1xXdxX3xXexX39xX85xX3xXexX39xX3axX3xX4xX2bxXbxX3xX15xX41xX3xX43xX44xXdxX3xX1exX14xX15xX16xXdxX3xX4xX1axX3xX4xX1dxX1exX14xX3xX47xX41xX6xX3xX1xX4cxX3xXexX1xX50xX1exX14xX3xX54xX15xX41xX3xX43xXdxX4cxX1exX112xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX123xX6fxX111xXaxX12xX311xX1exX14xX3xX72xX51bxX3xX223xX51exX1exX3xX277xX44xX123xX3xXbxX1xX2bxX1exX3xX2exX1xX30xXdxX3xX4xX1xX123xX3xX54xXdxX36exXexX166xX3x9fb4xXcxX1dxXdxX3xX43xX15xX3axX4xX3xX5xX25xX1exX1xX3xX177xX3xX2exX1xX123xX85xX1exX3xX14xc81exX10bxX3xXexX39xX3axX3xX4xX2bxXbxX3xXexX1xX15xX32axX1exX14xX3xX54xXdxX1exX1xX3xXcfxX22xX3xX54xX4cxX1exX1xX3xX54xXdxX1exX1xX3xXcfxXd0xXdxX3xXex7dccxX1exX14xX3xX7xX50xX3xXexXdxX5b5xX1exX3xXexX39xX51bxX1exX3xX14fxX3xXexX39xXdxX4cxX41xX3xX43xX65fxX1exX14xX5dxXexX1xX50axX1exX14xX112xX3xX1fbxX50axX1exX14xX3xX1exX14xX22xX111xX3xX14fxX5dxX1a4xXabxX3xXexX1dxXdxX3xX43xX36exX1exX3xX43xXdx40e9xX10bxX3xX54xX15xX41xX3xX43xXdxX4cxX1exX3xX17axX44xX3xX43xX6c6xX3xX1exX1xX35xX1exX3xXexXdxX5b5xX1exX3xXexX39xX3axX3xX4xX2bxXbxXabxX3xXexX5c6xXdxX3xX43xb106xX111xX3xX1exX1xX6f0xX1exX3xXcfxXdxX51bxX1exX3xX54xX15xX41xX3xX43xXdxX4cxX1exX3xXbxX1xXe4xX4xX3xXcfxXe4xX3xXcfxX41xXdxX3xXcfxX361xXabxX3xX1exX1xX6xX1exX1xXabxX3xX14x390cxX1exX112xX3xae4exX6xX1exX14xX3xXexX39xX123xX1exX14xX3xXexX1xX16xXdxX3xX14xXdxX6xX1exX3xX6fxXdfxX4xX1xX3xX54xX4cxX1exX1xX3xX152xX123xXcfxXdxX6fxX137xX2xX1a8xX3xX6fxXdxX319xX1exX3xX54xXdxX36exX1exX3xXbxX1xX100xX4xX3xXexX5c6xXbxXabxX3xX4xX1x6fb8xX1exX14xX3xXexX1dxXdxX3xX4x50efxX1exX3xX43xX15xX3axX4xX3xXbxX1xX688xX3xX54xXdxX36exX1exX3xX4xX50axX4xX3xX54xXdxX4cxX1exX3xXbxX1xX50axXbxX3xXbxX1xX769xX1exX14xXabxX3xX4xX1xX50xX1exX14xX3xX6fxXdfxX4xX1xX3xX152xX123xXcfxXdxX6fxX137xX2xX1a8xX3xXexX5c6xXdxX3xX43xXdxX6c6xX10bxX3xX54xX15xX41xX3xX43xXdxX4cxX1exX3xX17axX44x32a3xX112xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX123xX6fxX111xXaxX12xX0xXdxX10bxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX152xX10xX1exXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX111xX5xX10xX9xXaxX161xXdxX6fxXexX1xX166xX3xX1acxX2xX1b7xXbxX17axX16cxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX166xX3xX14fxX2xX169xXbxX17axX16cxXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX112xX54xX6xX123xX1xX6xXexXdxX1exX1xX112xXcfxX1exX5dxX1exX10xX161xX7xX5dxX177xX2xX177xX1a4xX5dxX2xX169xX1a8xX6fxX2xX169xX1a8xX169xX1b7xX176xX176xXexX177xX169xX176xX1a8xX169xX5xX169xX112xX13axXbxX14xX199xX39xX9xX1acxX1b7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX4xX1axX3xX4xX1dxX1exX14xX3xX21xX22xX3xXcxX25xX1exX1xX3xXbxX1xX2bxX1exX3xX2exX1xX30xXdxX3xX1exX1xX35xX1exX3xXexX39xX3axX3xX4xX2bxXbxX3xX15xX41xX3xX43xX44xXdxX3xX47xX41xX6xX3xX1xX4cxX3xXexX1xX50xX1exX14xX3xX54xX15xX41xX3xX43xXdxX4cxX1exXaxX3xX161xXdxX6fxXexX1xX9xXaxX1acxX2xX1b7xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX14fxX2xX169xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX152xX6xXbxXexXdxX123xX1exXaxX12xX152xX50axX1exX3xX54xX371xX3xX122xX15xX41xX3xX4xXe4xX4xX3xX17axX44xX3xX219xX33dxX3xX122x52eaxX4xXabxX3xX1xX41xX111xX4cxX1exX3xX2exX33dxX3xX1fexX1exX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexX39xX85xX3xXexX39xX3axX3xX4xX2bxXbxX3xX15xX41xX3xX43xX44xXdxX3xX1exX14xX15xX16xXdxX3xX4xX1axX3xX4xX1dxX1exX14xX112xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX123xX6fxX111xXaxX12xX152xX1axX3xX10bx703bxXexX3xXexX5c6xXdxX3xXexX39xXe4xX3xX7xX30xX3xX122xX15xX41xX3xX43xXdxX4cxX1exX3xXexX1xXdfxX3xXexX39xX2bxX1exX3xX13xX14xX1x3e5cxX1exX3xXexX501xX3xX2exX1xX50axX3xX7xXd0xX10bxXabxX3xX1dxX1exX14xX3xX205xX1xX6xX1exX3xX722xXfaxX1exX1xX3xXcx26dcxX41xX3xX137xX3xXexX1xX15xX32axX1exX14xX3xX54xXdxX1exX1xX3x853bxX3xX30xX3xXexX1xXdfxX3xXexX39xX2bxX1exX3xX13xX14xX1xX951xX1exX3xX575xX152xX6xX1exX3xX72xX371xX4xX582xX3xX4xX1xX123xX3xX54xXdxX36exXexX166xX3xX647xX13xX1xX35xX1exX3xX4xX1xXdxX3xXexX39xX85xX3xX47xX41xX6xX3xX54xX15xX41xX3xX43xXdxX4cxX1exXabxX3xXcfxXd0xXdxX3xX5xXdfxX4xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexX39xX85xX3xX4xX50xX3xX43xXdfxX1exX1xX3xX1exX14xX22xX111xX3xXcfxX22xX123xX3xX1exX14xX22xX111xX3xX176xX3xX1xX22xX1exX14xX3xXexX1xX50axX1exX14xX3xX14xXdxX760xXbxX3xXexX1dxXdxX3xX4xX1xXf6xX3xX43xX371xX1exX14xX3xX1xX32axX1exX3xXexX39xX123xX1exX14xX3xX4xX1dxX1exX14xX3xXcfxXdxX4cxX4xX3xX14xXdxX6xX3xX43xXfaxX1exX1xX112xX3xX21xX32axX1exX3xX1ex76fcxX6xXabxX3xX43xX36exX1exX3xX1exX1xX35xX1exX3xXexXdxX5b5xX1exX3xXexX39xX3axX3xX4xX2bxXbxX3xX15xX41xX3xX43xX44xXdxX3xXexX5c6xXdxX3xX54xX15xX41xX3xX43xXdxX4cxX1exX3xX4xX1x924fxX3xX4xX1axX3xX1exX14xX15xX16xXdxX3xX4xX1axX3xX4xX1dxX1exX14xX3xX1exX51bxX1exX3xX2exX1xX1dxX1exX14xX3xX4xX769xX1exX3xX4xX85xX1exX1xX3xX4xX1xX35xXexX3xX4xX1xX371xXdxXabxX3xX17axX36exXbxX3xX1xX22xX1exX14xX3xX5xX22xX10bxX3xXexX1xXf6xX3xXexXe4xX4xX3xX1exX1xX15xX3xXexX5c6xXdxX3xX1f0xX122xX13xX288xX3xXexX1xXdfxX3xXexX39xX2bxX1exX3xXexX39xX15xXd0xX4xX3xX43xX6f0xX111xX7b7xX112xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX123xX6fxX111xXaxX12xX21xX41xX111xX4cxX1exX3xX152xX6xX1exX3xX72xX371xX4xX3xXexX39xXdxX6c6xX1exX3xX2exX1xX6xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexX39xX85xX3xXexX39xX3axX3xX4xX2bxXbxX3xX15xX41xX3xX43xX44xXdxX3xX1exX14xX15xX16xXdxX3xX4xX1axX3xX4xX1dxX1exX14xX3xXexX501xX3xX1exX14xX22xX111xX3xX176xX3xX137xX3xX1b7xX5dxX1a4xX3xX4xX1xX123xX3xX14xX73xX1exX3xX14fxX112xX1b7xX169xX169xX3xX43xX50xXdxX3xXexX15xX3axX1exX14xX3xXcfxXd0xXdxX3xX7xX50xX3xXexXdxX5b5xX1exX3xX14xX73xX1exX3xX1aexX3xXex9543xX3xX43xX65fxX1exX14xX112xX3xXcxX1xX10xX123xX3xX1dxX1exX14xX3xX223xb3ecxX3xX1f6xX41xX6f0xX1exX3xX205xX1xX123xX1exX14xX3xX137xX3xXcxX39xX15xX30xX1exX14xX3xXbxX1xX769xX1exX14xX3xX72xX722xX137xXcxX122x9524xX1f6xX21xX3xX1xX41xX111xX4cxX1exX3xX152xX6xX1exX3xX72xX371xX4xXabxX3xX647xXcfxXdxX4cxX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexX39xX85xX3xX4xX50axX4xX3xX4xX1xX31exX1exX1xX3xX7xX50axX4xX1xX3xXexX39xX3axX3xX4xX2bxXbxX3xX1xX22xX1exX14xX3xXexX1xX50axX1exX14xX3xX4xX1xX123xX3xX43xX50xXdxX3xXexX15xX3axX1exX14xX3xX1exX14xX15xX16xXdxX3xX4xX1axX3xX4xX1dxX1exX14xX3xX47xX41xX6xX3xX1xX4cxX3xXexX1xX50xX1exX14xX3xX54xX15xX41xX3xX43xXdxX4cxX1exX3xX2exX1xX1dxX1exX14xX3xX4xX1xXa5cxX3xX1exX1xX6xX1exX1xX3xX4xX1xX1axX1exX14xXabxX3xX2exXdfxXbxX3xXexX1xX16xXdxX3xX1xX32axX1exX3xX7xX123xX3xXcfxXd0xXdxX3xXexX39xX15xXd0xX4xX3xX43xX6f0xX111xX3xX10bxX22xX3xX4xX769xX1exX3xX14xXdxX85xX10bxX3xX50axXbxX3xX5xXeaxX4xX3xX4xX1dxX1exX14xX3xXcfxXdxX4cxX4xX3xX4xX1xX123xX3xX205xX1xX769xX1exX14xX3xX72xX722xXcxX122xXb84xX1f6xX21xX3xX4xX2bxXbxX3xX1xX41xX111xX4cxX1exXabxX3xX14xXdxX760xXbxX3xX4xX50axX1exX3xX54xX371xX3xX5xX22xX10bxX3xX4xX1dxX1exX14xX3xXexX50axX4xX3xXcxX122xXb84xX1f6xX21xX3xX4xX1axX3xX1exX1xXdxX5b5xX41xX3xXexX1xX16xXdxX3xX14xXdxX6xX1exX3xXexX35xXbxX3xXexX39xX41xX1exX14xX3xXcfxX22xX123xX3xXcfxXdxX4cxX4xX3xX4xX1xX41xX111xX51bxX1exX3xX10bxX1dxX1exXabxX3xXexX41xX111xX51bxX1exX3xXexX39xX41xX111xX5b5xX1exXabxX3xXbxX1xX688xX3xX54xXdxX36exX1exX3xX4xX1xX31exX1exX1xX3xX7xX50axX4xX1xXabxX3xX47xX41xX85xX1exX3xX5x9e8axX3xX43xX50xXdxX3xXexX15xX3axX1exX14xX112xX112xX112xX7b7xX112xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX123xX6fxX111xXaxX12xX0xXdxX10bxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX152xX10xX1exXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX111xX5xX10xX9xXaxX161xXdxX6fxXexX1xX166xX3xX1acxX2xX1b7xXbxX17axX16cxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX166xX3xX14fxX2xX169xXbxX17axX16cxXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX112xX54xX6xX123xX1xX6xXexXdxX1exX1xX112xXcfxX1exX5dxX1exX10xX161xX7xX5dxX177xX2xX177xX1a4xX5dxX2xX169xX1a8xX6fxX2xX169xX1a8xX169xX1acxX176xX1a4xXexX177xX2xX1b7xX1acxX14fxX5xX169xX112xX13axXbxX14xX199xX39xX9xX1a4xX1acxX169xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX4xX1axX3xX4xX1dxX1exX14xX3xX21xX22xX3xXcxX25xX1exX1xX3xXbxX1xX2bxX1exX3xX2exX1xX30xXdxX3xX1exX1xX35xX1exX3xXexX39xX3axX3xX4xX2bxXbxX3xX15xX41xX3xX43xX44xXdxX3xX47xX41xX6xX3xX1xX4cxX3xXexX1xX50xX1exX14xX3xX54xX15xX41xX3xX43xXdxX4cxX1exXaxX3xX161xXdxX6fxXexX1xX9xXaxX1acxX2xX1b7xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX14fxX2xX169xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX152xX6xXbxXexXdxX123xX1exXaxX12xX13xX14xX15xX16xXdxX3xX4xX1axX3xX4xX1dxX1exX14xX3xX43xX36exX1exX3xX54xX15xX41xX3xX4xXe4xX4xX3xX1exX1xX35xX1exX3xXexXdxX5b5xX1exX3xXexX39xX3axX3xX4xX2bxXbxX3xX15xX41xX3xX43xX44xXdxX3xX43xX15xX3axX4xX3xX1exX1xX6f0xX1exX3xXcfxXdxX51bxX1exX3xX54xX15xX41xX3xX43xXdxX4cxX1exX3xX1xX15xXd0xX1exX14xX3xX6fxX5a0xX1exX3xX47xX41xX111xX3xXexX39xXfaxX1exX1xX3xXcfxX22xX3xX4xX50axX4xX3xX14xXdxX85xXdxX3xXbxX1xX50axXbxX3xXbxX1xX769xX1exX14xXabxX3xX4xX1xX50xX1exX14xX3xX6fxXdfxX4xX1xX3xX152xX123xXcfxXdxX6fxX137xX2xX1a8xX112xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX123xX6fxX111xXaxX12xX21xXdxX4cxX1exX3xXexX5c6xXdxXabxX3xX122xX15xX41xX3xX43xXdxX4cxX1exX3xX21xX22xX3xXcxX25xX1exX1xX3xX43xX6xX1exX14xX3xXexX1xXeaxX4xX3xX1xXdxX4cxX1exX3xX4xX1xXdxX3xXexX39xX85xX3xX47xX41xX6xX3xX1xX4cxX3xXexX1xX50xX1exX14xX3xX54xX15xX41xX3xX43xXdxX4cxX1exX3xX14xX65fxX10bxX3xX2xX176xX3xX43xX32axX1exX3xXcfxXdfxX3xX1xX41xX111xX4cxX1exXabxX3xXexX1xXdfxX3xX17axX44xXabxX3xXexX1xX22xX1exX1xX3xXbxX1xX50xX3xXcfxX22xX3xX177xX176xX169xX3xX54xX15xX41xX3xX4xXe4xX4xX3xX4xX2bxXbxX3xX17axX44xX112xX3xX223xXd0xXdxX3xXexX688xX1exX14xX3xX7xX50xX3xX43xX50xXdxX3xXexX15xX3axX1exX14xX3xX1xX15xX30xX1exX14xX3xXexX39xX3axX3xX4xX2bxXbxX3xX15xX41xX3xX43xX44xXdxX3xX1exX14xX15xX16xXdxX3xX4xX1axX3xX4xX1dxX1exX14xX3xXcfxXd0xXdxX3xX4xX50axX4xX1xX3xX10bxX5c6xX1exX14xX3xX1xX22xX1exX14xX3xXexX1xX50axX1exX14xX3xX1xX32axX1exX3xX14fxX176xX112xX169xX169xX169xX3xX43xX50xXdxX3xXexX15xX3axX1exX14xX112xX3xXcxX1xX16xXdxX3xX14xXdxX6xX1exX3xX4xX1xXdxX3xXexX39xX85xX3xX1xX22xX1exX14xX3xXexX1xX50axX1exX14xX3xX6fxX6xX123xX3xX43xX371xX1exX14xX3xXexX501xX3xX1exX14xX22xX111xX3xX2xX3xX43xX36exX1exX3xX1exX14xX22xX111xX3xX1b7xX3xX1xX22xX1exX14xX3xXexX1xX50axX1exX14xX112xX3xXcxX5c6xXdxX3xX10bx2d84xXdxX3xX43xXdxX6c6xX10bxX3xX4xX1xXdxX3xXexX39xX85xX3xX4xX1xX36exX3xX43xX371xX3xXexX39xX3axX3xX4xX2bxXbxX3xX4xX1xX123xX3xX1exX14xX15xX16xXdxX3xX4xX1axX3xX4xX1dxX1exX14xXabxX3xX122xX15xX41xX3xX43xXdxX4cxX1exX3xX21xX22xX3xXcxX25xX1exX1xX3xX54xX50xX3xXexX39xX31exX3xX177xX137xX176xX3xX1exX1xX6f0xX1exX3xXcfxXdxX51bxX1exX3xXexX1xXeaxX4xX3xX1xXdxX4cxX1exX3xX4xX1xXdxX3xXexX39xX85xX3xXexXdxX5b5xX1exX3xX4xX1xX123xX3xX4xX50axX4xX3xX43xX50xXdxX3xXexX15xX3axX1exX14xX112xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX123xX6fxX111xXaxX12xX0xXdxX10bxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX152xX10xX1exXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX111xX5xX10xX9xXaxX161xXdxX6fxXexX1xX166xX3xX1acxX2xX1b7xXbxX17axX16cxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX166xX3xX14fxX2xX169xXbxX17axX16cxXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX112xX54xX6xX123xX1xX6xXexXdxX1exX1xX112xXcfxX1exX5dxX1exX10xX161xX7xX5dxX177xX2xX177xX1a4xX5dxX2xX169xX1a8xX6fxX2xX169xX1a8xX177xX1a4xX169xX1a4xXexX1aexX14fxX176xX1aexX1a8xX5xX169xX112xX13axXbxX14xX199xX39xX9xX1acxX169xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX4xX1axX3xX4xX1dxX1exX14xX3xX21xX22xX3xXcxX25xX1exX1xX3xXbxX1xX2bxX1exX3xX2exX1xX30xXdxX3xX1exX1xX35xX1exX3xXexX39xX3axX3xX4xX2bxXbxX3xX15xX41xX3xX43xX44xXdxX3xX47xX41xX6xX3xX1xX4cxX3xXexX1xX50xX1exX14xX3xX54xX15xX41xX3xX43xXdxX4cxX1exXaxX3xX161xXdxX6fxXexX1xX9xXaxX1acxX2xX1b7xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX14fxX2xX169xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX152xX6xXbxXexXdxX123xX1exXaxX12xX277xXfddxXdxX3xX43xXdxX6c6xX10bxX3xX4xX1xXdxX3xXexX39xX85xXabxX3xX122xX15xX41xX3xX43xXdxX4cxX1exX3xX21xX22xX3xXcxX25xX1exX1xX3xX54xX50xX3xXexX39xX31exX3xXexX501xX3xX177xX137xX176xX3xX1exX1xX6f0xX1exX3xXcfxXdxX51bxX1exX3xXcfxX22xX3xXbxX1xX50xXdxX3xX1xX3axXbxX3xXcfxXd0xXdxX3xX4xX50axX1exX3xX54xX371xX3xXbxX1xXe4xX3xXexX39xX50axX4xX1xX3xX4xX1xX31exX1exX1xX3xX7xX50axX4xX1xX3xX4xX2bxXbxX3xX17axX44xX3xX43xX6c6xX3xXexX1xXeaxX4xX3xX1xXdxX4cxX1exX3xX4xX1xXa5cxX3xXexX39xX85xX3xXexX39xX3axX3xX4xX2bxXbxX3xX15xX41xX3xX43xX44xXdxX3xX1exX14xX15xX16xXdxX3xX4xX1axX3xX4xX1dxX1exX14xX112xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX123xX6fxX111xXaxX12xX311xX1exX14xX3xX13xX14xX41xX111xX319xX1exX3xX72xX123xX1exX14xX3xX25bxXdxX6xX1exX14xX3xX137xX3xX25bxXdxX50axX10bxX3xX43xX50xX4xX3xX122xX15xX41xX3xX43xXdxX4cxX1exX3xX21xX22xX3xXcxX25xX1exX1xX3xX4xX1xX123xX3xX54xXdxX36exXexX166xX3xX647xXcxX39xXdxX6c6xX1exX3xX2exX1xX6xXdxX3xXexX1xXeaxX4xX3xX1xXdxX4cxX1exX3xX4xX1xXdxX3xXexX39xX85xX3xXexX39xX3axX3xX4xX2bxXbxX3xX15xX41xX3xX43xX44xXdxX3xX1exX14xX15xX16xXdxX3xX4xX1axX3xX4xX1dxX1exX14xXabxX3xX4xX1xX760xX1exX14xX3xXexX1dxXdxX3xX43xX44xX3xX47xX41xX50axX1exX3xXexX39xXdxX4cxXexX3xX43xX36exX1exX3xXexX2bxXexX3xX4xX85xX3xX4xX50axX1exX3xX54xX371xXabxX3xX1exX1xX6f0xX1exX3xXcfxXdxX51bxX1exX3xX4xXf6xX6xX3xX1exX14xX22xX1exX1xX3xXbxX1xX85xXdxX3xX1xX36exXexX3xX7xX100xX4xX3xXexX39xX50axX4xX1xX3xX1exX1xXdxX4cxX10bxX112xX3xX122xX30xXdxX3xX43xX6f0xX111xX3xX2exX1xX1dxX1exX14xX3xX43xX32axX1exX3xXexX1xX41xX73xX1exX3xX5xX22xX3xX6fxXdfxX4xX1xX3xXcfxXe4xX3xXexX39xX85xX3xXexXdxX5b5xX1exXabxX3xX10bxX22xX3xX4xX769xX1exX3xX5xX22xX3xXexX39xX50axX4xX1xX3xX1exX1xXdxX4cxX10bxX3xX4xX1xX51exX10bxX3xX7xX1axX4xXabxX3xX43xX5b5xX1exX3xX32axX1exX3xX43xX50axXbxX3xX1exX14xX1xX25xX6xX3xX43xX50xXdxX3xXcfxXd0xXdxX3xX1exX14xX15xX16xXdxX3xX4xX1axX3xX4xX1dxX1exX14xX112xX3xX122xX30xXdxX3xXcfxX35xX111xXabxX3xX1exX14xX6xX111xX3xX2exX1xXdxX3xXexXa5cxX1exX1xX3xX4xX1axX3xX4xX1xXf6xX3xXexX39xX15xX32axX1exX14xX3xXexX39xXdxX6c6xX1exX3xX2exX1xX6xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexX39xX85xX3xX4xX1xX36exX3xX43xX371xX3xXexX39xX3axX3xX4xX2bxXbxX3xX15xX41xX3xX43xX44xXdxX3xX4xX1xX123xX3xX1exX14xX15xX16xXdxX3xX4xX1axX3xX4xX1dxX1exX14xX3xXexX1xX10xX123xX3xX1xXfaxX1exX1xX3xXexX1xX100xX4xX3xX10bxXd0xXdxX3xX1exX22xX111xXabxX3xX122xX15xX41xX3xX43xXdxX4cxX1exX3xX21xX22xX3xXcxX25xX1exX1xX3xXbxX1xX50xXdxX3xX1xX3axXbxX3xX4xX1xX92exXexX3xX4xX1x306axX3xXcfxXd0xXdxX3xX1fbxX30xX3xX72xX722xX137xXcxX122xXb84xX1f6xX21xX3xX1exX1xX6xX1exX1xX3xX4xX1xX1axX1exX14xX3xXexXdxX36exXbxX3xX1exX1xX35xX1exX3xXcfxX22xX3xX4xX1xX41x4ab8xX1exX3xX54xXdfxX3xXexX50xXexX3xX4xX50axX4xX3xX43xXdxX5b5xX41xX3xX2exXdxX4cxX1exX3xX43xX6c6xX3xX4xX41xX1exX14xX3xX100xX1exX14xX3xX6fxXdfxX4xX1xX3xXcfxXe4xX7b7xX112xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX123xX6fxX111xXaxX12xX647xX152xX1axX3xX7xXeaxX3xX4xX1xX41xX1431xX1exX3xX54xXdfxX3xXcfxX5b5xX3xX4xX32axX3xX7xX30xX3xXcfxX35xXexX3xX4xX1xX2bxXexXabxX3xXexX39xX6xX1exX14xX3xXexX1xXdxX36exXexX3xX54xXdfxX3xXcfxX22xX3xX1exX1xX6f0xX1exX3xX5xXeaxX4xX3xXbxX1xXe4xX4xX3xXcfxXe4xXabxX3xX122xX15xX41xX3xX43xXdxX4cxX1exX3xX21xX22xX3xXcxX25xX1exX1xX3xX43xX44xX3xX43xX92exXexX3xX10bxXe4xX4xX3xXexXdxX51bxX41xX3xX43xX85xX10bxX3xX54xX85xX123xX3xX2xX169xX169xX16bxX3xX43xX50xXdxX3xXexX15xX3axX1exX14xX3xX1exX14xX15xX16xXdxX3xX4xX1axX3xX4xX1dxX1exX14xX3xXexX39xX51bxX1exX3xX43xXdfxX6xX3xX54xX22xX1exX3xXexXa5cxX1exX1xX3xX43xX6xX1exX14xX3xX1xX15xX30xX1exX14xX3xXexX39xX3axX3xX4xX2bxXbxX3xX1xX22xX1exX14xX3xXexX1xX50axX1exX14xX3xX43xX15xX3axX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexX39xX85xX3xX43xX760xX1exX14xX3xX4xX1xX36exX3xX43xX371xX3xXcfxX22xX3xX43xX760xX1exX14xX3xXexX1xX16xXdxX3xX14xXdxX6xX1exX3xX1exX1xX15xX3xX4xX6xX10bxX3xX2exX36exXexX3xX14xXdxXa2cxX6xX3xX1exX14xX22xX1exX1xX3xX122xX15xX41xX3xX43xXdxX4cxX1exX3xXcfxX22xX3xX1fbxX30xX3xX72xX722xX137xXcxX122xXb84xX1f6xX21xX112xX3xX13xX1xXa2cxX1exX14xX3xXexX39xX15xX16xX1exX14xX3xX1xX3axXbxX3xX1exX14xX15xX16xXdxX3xX14xXdxX22xX3xX111xX36exX41xXabxX3xX54xX4cxX1exX1xX3xXexX35xXexXabxX3xX43xXdxX3xX5xX5c6xXdxX3xX2exX1xX1axX3xX2exX1xX51exX1exX3xX43xX15xX3axX4xX3xX1exX1xX6f0xX1exX3xXcfxXdxX51bxX1exX3xX54xX15xX41xX3xX43xXdxX4cxX1exX3xXexX39xXeaxX4xX3xXexXdxX36exXbxX3xX4xX1xXdxX3xXexX39xX85xX3xXexX5c6xXdxX3xX1exX1xX22xX7b7xXabxX3xX1dxX1exX14xX3xX13xX14xX41xX111xX319xX1exX3xX72xX123xX1exX14xX3xX25bxXdxX6xX1exX14xX3xX4xX1xX123xX3xX54xXdxX36exXexX3xXexX1xX51bxX10bxX112xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX123xX6fxX111xXaxX12xX0xXdxX10bxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX152xX10xX1exXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX111xX5xX10xX9xXaxX161xXdxX6fxXexX1xX166xX3xX1acxX2xX1b7xXbxX17axX16cxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX166xX3xX14fxX2xX169xXbxX17axX16cxXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX112xX54xX6xX123xX1xX6xXexXdxX1exX1xX112xXcfxX1exX5dxX1exX10xX161xX7xX5dxX177xX2xX177xX1a4xX5dxX2xX169xX1a8xX6fxX2xX2xX177xX169xX1a4xX177xX176xXexX1aexX1aexX169xX2xX176xX5xX169xX112xX13axXbxX14xX199xX39xX9xX176xX177xX1aexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX4xX1axX3xX4xX1dxX1exX14xX3xX21xX22xX3xXcxX25xX1exX1xX3xXbxX1xX2bxX1exX3xX2exX1xX30xXdxX3xX1exX1xX35xX1exX3xXexX39xX3axX3xX4xX2bxXbxX3xX15xX41xX3xX43xX44xXdxX3xX47xX41xX6xX3xX1xX4cxX3xXexX1xX50xX1exX14xX3xX54xX15xX41xX3xX43xXdxX4cxX1exXaxX3xX161xXdxX6fxXexX1xX9xXaxX1acxX2xX1b7xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX14fxX2xX169xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX152xX6xXbxXexXdxX123xX1exXaxX12xX13xX14xX15xX16xXdxX3xX4xX1axX3xX4xX1dxX1exX14xX3xXcfxXd0xXdxX3xX4xX50axX4xX1xX3xX10bxX5c6xX1exX14xX3xX30xX3xX1xX41xX111xX4cxX1exX3xX72xX371xX4xX3xX21xX22xX3xX1exX1xX35xX1exX3xX4xX1xX36exX3xX43xX371xX3xX15xX41xX3xX43xX44xXdxX112xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX123xX6fxX111xXaxX12xXcxX1xX10xX123xX3xX1fbxX30xX3xX72xX722xX137xXcxX122xXb84xX1f6xX21xXabxX3xXexX39xXdxX6c6xX1exX3xX2exX1xX6xXdxX3xX43xX5b5xX3xX50axX1exX3xXexX1xX31exX3xX43xXdxX6c6xX10bxX3xX4xX1xXdxX3xXexX39xX85xX3xXexX39xX3axX3xX4xX2bxXbxX3xX15xX41xX3xX43xX44xXdxX3xX1exX14xX15xX16xXdxX3xX4xX1axX3xX4xX1dxX1exX14xX3xXcfxXd0xXdxX3xX4xX50axX4xX1xX3xX10bxX5c6xX1exX14xX3xX47xX41xX6xX3xX1xX4cxX3xXexX1xX50xX1exX14xX3xX54xX15xX41xX3xX43xXdxX4cxX1exXabxX3xXexX501xX3xX1exX14xX22xX111xX3xX2xX137xX1b7xX5dxX1a4xXabxX3xXexX123xX22xX1exX3xXexXa5cxX1exX1xX3xX43xX44xX3xX1xX123xX22xX1exX3xXexX1xX22xX1exX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexX39xX85xX3xX4xX1xX123xX3xX43xX50xXdxX3xXexX15xX3axX1exX14xX3xX1exX14xX15xX16xXdxX3xX4xX1axX3xX4xX1dxX1exX14xX3xXcfxXd0xXdxX3xX4xX50axX4xX1xX3xX10bxX5c6xX1exX14xX112xX3xX122xX15xXd0xX4xX3xX43xX73xX41xXabxX3xX1xXfaxX1exX1xX3xXexX1xX100xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexX39xX85xX3xX10bxXd0xXdxX3xX1exX22xX111xX3xX43xX44xX3xX10bxX6xX1exX14xX3xX5xX5c6xXdxX3xXexX1xX41xX35xX1exX3xX5xX3axXdxX3xX4xX1xX123xX3xX1exX14xX15xX16xXdxX3xX43xX15xX3axX4xX3xX1exX1xX35xX1exX3xXexX39xX3axX3xX4xX2bxXbxX112xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX123xX6fxX111xXaxX12xX205xX1xX1axX3xX25bxXdxX50axX10bxX3xX43xX50xX4xX3xX1fbxX30xX3xX72xX722xX137xXcxX122xXb84xX1f6xX21xX3xX21xX22xX3xXcxX25xX1exX1xX3xX72xX51bxX3xXcxX1xXdfxX3xX277xX6xXdxX3xX21xX123xX6xX3xX4xX1xX123xX3xX54xXdxX36exXexX166xX3xX647xX722xX6c6xX3xXexXdxX36exXbxX3xXexXe4xX4xX3xX1exX6f0xX1exX14xX3xX4xX6xX123xX3xX1xXdxX4cxX41xX3xX47xX41xX85xX3xXcfxXdxX4cxX4xX3xXexX1xXeaxX4xX3xX1xXdxX4cxX1exX3xX4xX1xX31exX1exX1xX3xX7xX50axX4xX1xX3xX15xX41xX3xX43xX44xXdxX3xX43xX50xXdxX3xXcfxXd0xXdxX3xX1exX14xX15xX16xXdxX3xX4xX1axX3xX4xX1dxX1exX14xXabxX3xXexX1xX16xXdxX3xX14xXdxX6xX1exX3xXexXd0xXdxXabxX3xX1exX14xX22xX1exX1xX3xX72xX722xX137xXcxX122xXb84xX1f6xX21xX3xXcfxX22xX3xX122xX15xX41xX3xX43xXdxX4cxX1exX3xXexXa5cxX1exX1xX3xX7xX1403xX3xXexXdxX36exXbxX3xXexXe4xX4xX3xXbxX1xX50xXdxX3xX1xX3axXbxX3xX4xX1xX92exXexX3xX4xX1xX1403xXabxX3xX1exX6f0xX1exX14xX3xX4xX6xX123xX3xX4xX1xX2bxXexX3xX5xX15xX3axX1exX14xX3xX6fxXdfxX4xX1xX3xXcfxXe4xXabxX3xX2exX1xX8dfxX4xX3xXbxX1xXe4xX4xX3xX1exX1xXa2cxX1exX14xX3xX1xX5c6xX1exX3xX4xX1xX36exX3xXexX39xX123xX1exX14xX3xX47xX41xX50axX3xXexX39xXfaxX1exX1xX3xXexX1xXeaxX4xX3xX1xXdxX4cxX1exX3xXexX1xX31exX3xX43xXdxX6c6xX10bxX3xX43xX6c6xX3xXexX688xX3xX4xX1xX100xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexX39xX85xX3xXexX50xXexX3xX1xX32axX1exX3xX1exXa2cxX6xXabxX3xX43xX10xX10bxX3xX5xX5c6xXdxX3xX7xXeaxX3xX1xX22xXdxX3xX5xX769xX1exX14xX3xX4xX1xX123xX3xX43xX50xXdxX3xXexX15xX3axX1exX14xX3xXexX1xXe4xX3xX1xX15xX30xX1exX14xX7b7xX112xX0xX5dxXbxX12xX0xX6fxXdxXcfxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6fxX39xX10xX5xX6xXexX10xX6fxXaxX12xX0xX41xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX137xXexX1xX41xX10bxX54xX137xX6xX1exX6fxX137xX7xX6xXbxX123xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX21xX22xX3xXcxX25xX1exX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexX39xX85xX3xXexX39xX3axX3xX4xX2bxXbxX3xX1exX14xX15xX16xXdxX3xX4xX1axX3xX4xX1dxX1exX14xX3xX47xX41xX6xX3xX1xX4cxX3xXexX1xX50xX1exX14xX3xX54xX15xX41xX3xX43xXdxX4cxX1exXaxX3xX1xX39xX10xX224xX9xXaxX5dxX4xX1xXdxX1exX1xX137xX7xX6xX4xX1xX137xX17axX6xX137xX1xX123xXdxX5dxX1xX6xX137xXexXdxX1exX1xX137xX4xX1xXdxX137xXexX39xX6xX137xXexX39xX123xX137xX4xX6xXbxX137xX1exX14xX41xX123xXdxX137xX4xX123xX137xX4xX123xX1exX14xX137xX47xX41xX6xX137xX1xX10xX137xXexX1xX123xX1exX14xX137xX54xX41xX41xX137xX6fxXdxX10xX1exX5dxX177xX2xX14fxX1aexX169xX1b7xX112xX1xXexX10bxXaxX12xX0xXdxX10bxX14xX3xX7xX39xX4xX9xXaxX5dxX10bxX10xX6fxXdxX6xX5dxX2xX177xX169xX5dxX1exX10xX161xX7xX5dxX177xX2xX177xX1acxX5dxX2xX169xX1b7xX6fxX176xX2xX1aexX176xX1aexX14fxX1aexXexX1aexX14fxX1b7xX177xX176xX5xX169xX112xX13axXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX4xX1axX3xX4xX1dxX1exX14xX3xX21xX22xX3xXcxX25xX1exX1xX3xXbxX1xX2bxX1exX3xX2exX1xX30xXdxX3xX1exX1xX35xX1exX3xXexX39xX3axX3xX4xX2bxXbxX3xX15xX41xX3xX43xX44xXdxX3xX47xX41xX6xX3xX1xX4cxX3xXexX1xX50xX1exX14xX3xX54xX15xX41xX3xX43xXdxX4cxX1exXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX6fxXdxXcfxX12xX0xX7xXexX39xX123xX1exX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX21xX22xX3xXcxX25xX1exX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexX39xX85xX3xXexX39xX3axX3xX4xX2bxXbxX3xX1exX14xX15xX16xXdxX3xX4xX1axX3xX4xX1dxX1exX14xX3xX47xX41xX6xX3xX1xX4cxX3xXexX1xX50xX1exX14xX3xX54xX15xX41xX3xX43xXdxX4cxX1exXaxX3xX1xX39xX10xX224xX9xXaxX5dxX4xX1xXdxX1exX1xX137xX7xX6xX4xX1xX137xX17axX6xX137xX1xX123xXdxX5dxX1xX6xX137xXexXdxX1exX1xX137xX4xX1xXdxX137xXexX39xX6xX137xXexX39xX123xX137xX4xX6xXbxX137xX1exX14xX41xX123xXdxX137xX4xX123xX137xX4xX123xX1exX14xX137xX47xX41xX6xX137xX1xX10xX137xXexX1xX123xX1exX14xX137xX54xX41xX41xX137xX6fxXdxX10xX1exX5dxX177xX2xX14fxX1aexX169xX1b7xX112xX1xXexX10bxXaxX12xX21xX22xX3xXcxX25xX1exX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexX39xX85xX3xXexX39xX3axX3xX4xX2bxXbxX3xX1exX14xX15xX16xXdxX3xX4xX1axX3xX4xX1dxX1exX14xX3xX47xX41xX6xX3xX1xX4cxX3xXexX1xX50xX1exX14xX3xX54xX15xX41xX3xX43xXdxX4cxX1exX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxX7xXexX39xX123xX1exX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6fxXaxX12xX13xX14xX22xX111xX3xX176xX169xX5dxX1acxXabxX3xX1fbxX30xX3xX72xX722xX137xXcxX122xXb84xX1f6xX21xX3xXbxX1xX50xXdxX3xX1xX3axXbxX3xX122xX15xX41xX3xX43xXdxX4cxX1exX3xX21xX22xX3xXcxX25xX1exX1xX3xXexX688xX3xX4xX1xX100xX4xX3xXexX35xXbxX3xX1xX41xX2bxX1exXabxX3xX1xX15xXd0xX1exX14xX3xX6fxX5a0xX1exXabxX3xXexX39xXdxX6c6xX1exX3xX2exX1xX6xXdxX3xXexX1xXeaxX4xX3xX1xXdxX4cxX1exX3xX1fcxX41xX111xX36exXexX3xX43xXdfxX1exX1xX3xX7xX50xX3xX177xX176xX1acxX1a8xX5dxX1fcxX722xX137xX1f0xX122xX13xX288xX3xX1exX14xX22xX111xX3xX2xX1a4xX5dxX1acxX5dxX177xX169xX177xX2xX3xX4xXf6xX6xX3xX1f0xX122xX13xX288xX3xXexXa5cxX1exX1xX3xXcfxX5b5xX3xXcfxXdxX4cxX4xX3xX54xX6xX1exX3xX1xX22xX1exX1xX3xX43xX5b5xX3xX50axX1exX3xXexX1xX31exX3xX43xXdxX6c6xX10bxX3xX4xX1xXdxX3xXexX39xX85xX3xXexX39xX3axX3xX4xX2bxXbxX3xX15xX41xX3xX43xX44xXdxX3xX1exX14xX15xX16xXdxX3xX4xX1axX3xX4xX1dxX1exX14xX3xXcfxXd0xXdxX3xX4xX50axX4xX1xX3xX10bxX5c6xX1exX14xX3xX47xX41xX6xX3xX1xX4cxX3xXexX1xX50xX1exX14xX3xX54xX15xX41xX3xX43xXdxX4cxX1exX112xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX6fxXdxXcfxX12xX0xX5dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX21xX22xX3xXcxX25xX1exX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexX39xX85xX3xX5xX15xX32axX1exX14xX3xX1xX15xX41xXabxX3xXexX39xX3axX3xX4xX2bxXbxX3xX122xX21xX1f6xX21xX3xX4xX50axX4xX3xXexX1xX50axX1exX14xX3xX1a4xXabxX3xX1aexX3xXcfxX22xX123xX3xX4xX547xX1exX14xX3xX10bxX371xXexX3xX2exX33dxXaxX3xX1xX39xX10xX224xX9xXaxX5dxX4xX1xXdxX1exX1xX137xX7xX6xX4xX1xX137xX17axX6xX137xX1xX123xXdxX5dxX1xX6xX137xXexXdxX1exX1xX137xX4xX1xXdxX137xXexX39xX6xX137xX5xX41xX123xX1exX14xX137xX1xX41xX41xX137xXexX39xX123xX137xX4xX6xXbxX137xX54xX1xX17axX1xX137xX4xX6xX4xX137xXexX1xX6xX1exX14xX137xX1a4xX137xX1aexX137xXcfxX6xX123xX137xX4xX41xX1exX14xX137xX10bxX123xXexX137xX2exX111xX5dxX177xX2xX14fxX1acxX1acxX177xX112xX1xXexX10bxXaxX12xX0xXdxX10bxX14xX3xX7xX39xX4xX9xXaxX5dxX10bxX10xX6fxXdxX6xX5dxX2xX177xX169xX5dxX1exX10xX161xX7xX5dxX177xX2xX177xX1acxX5dxX1a4xX169xX6fxX2xX2xX14fxX1b7xX14fxX169xX1aexXexX177xX1aexX169xX1acxX5xX2xX137xX1a4xX169xX6fxX177xX2xX2xX177xX1b7xX14fxX1aexXexX2xX1acxX177xX177xX176xX5xX169xX112xX13axXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX4xX1axX3xX4xX1dxX1exX14xX3xX21xX22xX3xXcxX25xX1exX1xX3xXbxX1xX2bxX1exX3xX2exX1xX30xXdxX3xX1exX1xX35xX1exX3xXexX39xX3axX3xX4xX2bxXbxX3xX15xX41xX3xX43xX44xXdxX3xX47xX41xX6xX3xX1xX4cxX3xXexX1xX50xX1exX14xX3xX54xX15xX41xX3xX43xXdxX4cxX1exXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX6fxXdxXcfxX12xX0xX7xXexX39xX123xX1exX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX21xX22xX3xXcxX25xX1exX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexX39xX85xX3xX5xX15xX32axX1exX14xX3xX1xX15xX41xXabxX3xXexX39xX3axX3xX4xX2bxXbxX3xX122xX21xX1f6xX21xX3xX4xX50axX4xX3xXexX1xX50axX1exX14xX3xX1a4xXabxX3xX1aexX3xXcfxX22xX123xX3xX4xX547xX1exX14xX3xX10bxX371xXexX3xX2exX33dxXaxX3xX1xX39xX10xX224xX9xXaxX5dxX4xX1xXdxX1exX1xX137xX7xX6xX4xX1xX137xX17axX6xX137xX1xX123xXdxX5dxX1xX6xX137xXexXdxX1exX1xX137xX4xX1xXdxX137xXexX39xX6xX137xX5xX41xX123xX1exX14xX137xX1xX41xX41xX137xXexX39xX123xX137xX4xX6xXbxX137xX54xX1xX17axX1xX137xX4xX6xX4xX137xXexX1xX6xX1exX14xX137xX1a4xX137xX1aexX137xXcfxX6xX123xX137xX4xX41xX1exX14xX137xX10bxX123xXexX137xX2exX111xX5dxX177xX2xX14fxX1acxX1acxX177xX112xX1xXexX10bxXaxX12xX21xX22xX3xXcxX25xX1exX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexX39xX85xX3xX5xX15xX32axX1exX14xX3xX1xX15xX41xXabxX3xXexX39xX3axX3xX4xX2bxXbxX3xX122xX21xX1f6xX21xX3xX4xX50axX4xX3xXexX1xX50axX1exX14xX3xX1a4xXabxX3xX1aexX3xXcfxX22xX123xX3xX4xX547xX1exX14xX3xX10bxX371xXexX3xX2exX33dxX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxX7xXexX39xX123xX1exX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6fxXaxX12xXcxX1xXeaxX4xX3xX1xXdxX4cxX1exX3xX4xX1xXf6xX3xXexX39xX15xX32axX1exX14xX3xX4xXf6xX6xX3xX122xX21xX1f6xX21xX3xX223xXdxX4cxXexX3xX13xX6xX10bxXabxX3xX122xX21xX1f6xX21xX3xX21xX22xX3xXcxX25xX1exX1xX3xX43xX6xX1exX14xX3xX1xX123xX22xX1exX3xXexX2bxXexX3xX4xX50axX4xX3xXexX1xXf6xX3xXexXe4xX4xX3xX43xX6c6xX3xX4xX1xXdxX3xXexX39xX85xX3xX5xX15xX32axX1exX14xX3xX1xX15xX41xX3xXcfxX22xX3xXexX39xX3axX3xX4xX2bxXbxX3xX122xX21xX1f6xX21xX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX50axX1exX14xX3xX1a4xXabxX3xX1aexX3xXexX39xX123xX1exX14xX3xX4xX547xX1exX14xX3xX10bxX371xXexX3xX2exX33dxXabxX3xX6fxXeaxX3xX2exXdxX36exX1exX3xX1xX123xX22xX1exX3xXexX1xX22xX1exX1xX3xXexX39xX123xX1exX14xX3xX2exX1xX123xX85xX1exX14xX3xXexX501xX3xX1b7xX3xX137xX3xX1a8xX5dxX1a4xX5dxX177xX169xX177xX2xX112xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX6fxXdxXcfxX12xX0xX5dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX152xX1xXdxX3xXexX39xX85xX3xX5xX15xX32axX1exX14xX3xX1xX15xX41xXabxX3xXexX39xX3axX3xX4xX2bxXbxX3xX122xX21xX1f6xX21xX3xXexX1xX50axX1exX14xX3xX1b7xXabxX3xX1acxX5dxX177xX169xX177xX2xX3xXexX5c6xXdxX3xX17axX44xX3xXcxX15xX3axX1exX14xX3xX1fbxX32axX1exXaxX3xX1xX39xX10xX224xX9xXaxX5dxX4xX1xXdxX1exX1xX137xX7xX6xX4xX1xX137xX17axX6xX137xX1xX123xXdxX5dxX4xX1xXdxX137xXexX39xX6xX137xX5xX41xX123xX1exX14xX137xX1xX41xX41xX137xXexX39xX123xX137xX4xX6xXbxX137xX54xX1xX17axX1xX137xXexX1xX6xX1exX14xX137xX1b7xX137xX1acxX137xX177xX169xX177xX2xX137xXexX6xXdxX137xX17axX6xX137xXexX41xX123xX1exX14xX137xX7xX123xX1exX5dxX177xX2xX177xX169xX176xX169xX112xX1xXexX10bxXaxX12xX0xXdxX10bxX14xX3xX7xX39xX4xX9xXaxX5dxX10bxX10xX6fxXdxX6xX5dxX2xX177xX169xX5dxX1exX10xX161xX7xX5dxX177xX2xX177xX169xX5dxX1a4xX169xX6fxX177xX2xX2xX177xX1b7xX14fxX1aexXexX2xX1acxX177xX177xX176xX5xX169xX112xX13axXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX4xX1axX3xX4xX1dxX1exX14xX3xX21xX22xX3xXcxX25xX1exX1xX3xXbxX1xX2bxX1exX3xX2exX1xX30xXdxX3xX1exX1xX35xX1exX3xXexX39xX3axX3xX4xX2bxXbxX3xX15xX41xX3xX43xX44xXdxX3xX47xX41xX6xX3xX1xX4cxX3xXexX1xX50xX1exX14xX3xX54xX15xX41xX3xX43xXdxX4cxX1exXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX6fxXdxXcfxX12xX0xX7xXexX39xX123xX1exX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX152xX1xXdxX3xXexX39xX85xX3xX5xX15xX32axX1exX14xX3xX1xX15xX41xXabxX3xXexX39xX3axX3xX4xX2bxXbxX3xX122xX21xX1f6xX21xX3xXexX1xX50axX1exX14xX3xX1b7xXabxX3xX1acxX5dxX177xX169xX177xX2xX3xXexX5c6xXdxX3xX17axX44xX3xXcxX15xX3axX1exX14xX3xX1fbxX32axX1exXaxX3xX1xX39xX10xX224xX9xXaxX5dxX4xX1xXdxX1exX1xX137xX7xX6xX4xX1xX137xX17axX6xX137xX1xX123xXdxX5dxX4xX1xXdxX137xXexX39xX6xX137xX5xX41xX123xX1exX14xX137xX1xX41xX41xX137xXexX39xX123xX137xX4xX6xXbxX137xX54xX1xX17axX1xX137xXexX1xX6xX1exX14xX137xX1b7xX137xX1acxX137xX177xX169xX177xX2xX137xXexX6xXdxX137xX17axX6xX137xXexX41xX123xX1exX14xX137xX7xX123xX1exX5dxX177xX2xX177xX169xX176xX169xX112xX1xXexX10bxXaxX12xX152xX1xXdxX3xXexX39xX85xX3xX5xX15xX32axX1exX14xX3xX1xX15xX41xXabxX3xXexX39xX3axX3xX4xX2bxXbxX3xX122xX21xX1f6xX21xX3xXexX1xX50axX1exX14xX3xX1b7xXabxX3xX1acxX5dxX177xX169xX177xX2xX3xXexX5c6xXdxX3xX17axX44xX3xXcxX15xX3axX1exX14xX3xX1fbxX32axX1exX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxX7xXexX39xX123xX1exX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6fxXaxX12xX1f6xX44xX3xXcxX15xX3axX1exX14xX3xX1fbxX32axX1exX3xX575xXcxX1xX5c6xX4xX1xX3xX21xX22xXabxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX1exX1xX582xX3xX1xXdxX4cxX1exX3xX4xX1axX3xX2xX1a8xX1acxX3xX1exX14xX15xX16xXdxX3xX1xX15xX30xX1exX14xX3xX5xX15xX32axX1exX14xX3xX1xX15xX41xX3xXcfxX22xX3xXexX39xX3axX3xX4xX2bxXbxX3xX122xX21xX1f6xX21xX3xX1x57e8xX1exX14xX3xXexX1xX50axX1exX14xX3xXcfxXd0xXdxX3xX7xX50xX3xXexXdxX5b5xX1exX3xX4xX1xXdxX3xXexX39xX85xX3xX54xXfaxX1exX1xX3xX47xX41xX6f0xX1exX3xX10bxXfddxXdxX3xXexX1xX50axX1exX14xX3xX14xX73xX1exX3xX1acxX176xX169xX3xXexX39xXdxX4cxX41xX3xX43xX65fxX1exX14xX112xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX6fxXdxXcfxX12xX0xX5dxX5xXdxX12xX0xX5dxX41xX5xX12xX0xX6fxXdxXcfxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX39xXaxX12xX0xX5dxX6fxXdxXcfxX12xX0xX5dxX6fxXdxXcfxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fexX41xXexX1xX123xX39xXaxX12xX13xX6xX10bxX3xX25bxXdxX6xX1exX14xX0xX5dxXbxX12
Nam Giang