“Sói già phố Wall” đến Việt Nam
Jordan Belfort - tác giả của cuốn sách “Sói già phố Wall”, một huyền thoại kinh doanh, ông đã kiếm được 50 triệu đô mỗi năm từ khi mới hơn 20 tuổi bằng “Hệ thống thuyết phục đường thẳng” sẽ đến Hà Nội trong 2 ngày 8 và 9/11.
d40fx14e78x14a13x11136x14353x13b58xec00x11712x11df4xX7xeaa0x1336ex134f3x14dd1xf321xfe32xX5x10418xXax14155x10c9cx118a2xf8a4xXdxX3xfa2bxXdxef96xX3xXbxX1x11becxX3xd56bxX6xX5xX5x14098xX3x12531xf375x1238exX3x127e3xXdx11e3cxXexX3xe3a7xX6x11e1dxX0x12471xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdc85xX10xX6x155e3xXaxX3xX7xXexfe1cxX5xX10xX9xXaxXexX10x1487dxXexdecexX6xX5xXdxX18xX28x13e3exX3x11514xe1d9xX7xXexXdx15614xX4axXaxX12xead4x12a80x11a8axX45xX6xX28xX3x129eaxX10xX5xX60xX65xX66xXexX3xX53xX3xXex13d21xX4xX3xX18xXdxe954xX3xX4xeb4bxX6xX3xX4xX5cxX1exX28xX3xX7xX76xX4xX1xX3xX13xX14xX15xXdxX3xX18xXdxX1axX3xXbxX1xX1exX3xX20xX6xX5xX5xX24x12de3xX3xX31x11f78xXexX3xX1xX5cxX4axfdf4xX28xX3xXexX1xX65x10159xXdxX3x12300xXdxX28xX1xX3xX45xX65xX6xX28xX1xX9dxX3x10525xX28xX18xX3xX26x13088xX3xXafxXdxX27xX31xX3xX26x14507x13c7bxX4xX3x11d05xdd53xX3xXexX66xXdxX2cxX5cxX3xX26xXbbxX3xX31x131a0xXdxX3xX28x1516bxX31xX3xXex12705xX3xXafxX1xXdxX3xX31x155e5xXdxX3xX1x124cfxX28xX3xdb15xXcdxX3xXexX5cxed06xXdxX3x12dafx14ddaxX28xX18xX3xX13xX42xX2cxX3xXexX1xX1exX28xX18xX3xXexX1xX5cxX4axX27xXexX3xXbxX1xfd05xX4xX3xX26xXc8x15957xX28xX18xX3xXexX1x12f2axX28xX18xX24xX3xX7x12722xX3xX26xX27xX28xX3xX42xX1axX3xX2fxXa0xXdxX3xXexX66xX65xX28xX18xX3xXefxX3xX28xX18xX1axX4axX3xdbfcxX3xe28dxX1axX3xd7b8xX33xX2xX2x12c59xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX65xX45xX4axXaxX3xX7xXexX4axX5xX10xX9xXaxXexX10xX51xXexX53xX6xX5xXdxX18xX28xX59xX3xX5bxX5cxX7xXexXdxX60xX4axXaxX12xe530x10094xX28xX3xX26xX176xX5cxX3xXexXdx1487fxX28xX3xX26xX27xX28xX3xX13cxXe8xXdxX3xX2axXdxX2cxXexX3xX2fxX6xX31xX9dxX3xX64xX65xX66xX45xX6xX28xX3xX6bxX10xX5xX60xX65xX66xXexX3xX4xX6xX31xX3xXafxX27xXexX3xX7xX120xX3xX31xX6xX28xX18xX3xX28xX1xf05axX28xX18xX3xXf7x11caexX3xX31xf0f2xXexX3xX28xX18xX1xXa6xX3xX28xX18xX1xXdxX2cxXbxX3xX4xX7exX6xX3xX31xdd50xX28xX1xX3xX26x11d79xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xdcf8xX3xX13cxXe8xXdxX3xX4xXa0xX28xX18xX3xX26xf96axX28xX18xX3xX45xX65xX6xX28xX1xX3xX28xX18xX1xXdxX2cxXbxX9dxX3xX18xXdx1063cxXbxX3xX4xXa0xX28xX18xX3xX26xX1eaxX28xX18xX3xX45xX65xX6xX28xX1xX3xX28xX18xX1xXdxX2cxXbxX3xX76xXbxX3xX45xX10fxX28xX18xX3xX1xXdxX2cxX5cxX3x12338xX5cxX7bxX3xX13cxX1axX65xX3xX7xX7bxX28xX3xX51xX5cx109a9xXexX9dxX3xXafxXdxX28xX1xX3xX45xX65xX6xX28xX1xX3xX13cxX1axX3xXexXe1xX28xX18xX3xXf7xXc8xXe8xX4xX3xX13cxXc8xXc9xXexX3xX225xX5cxX6xX3xX18xXdxX6xXdxX3xX26xX65xXacxX28xX3xXafxX1xX15xX3xXafxX1xXddxX28xX3xX1xXdxX2cxX28xX3xX28xX6xX4axX143xX3xX14x12a52xX3xXafxXdxX2cxX28xX3xX26xXc8xXc9xX4xX3xX42xXa0xXdxX3xX2fxX1xX1axX3xXf7xX76xX65xX3xX2axXdxX2cxXexX3xX2fxX6xX31xX3xX4xf2e3xX28xX18xX3xX31xXa0xXexX3xX7xX1exX3xX26xXecxX28xX3xX13cx10257xX3xXafxX1xX76xX4xX3xXf7xX7bxX65xX3xXexX66xXc9xX143xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX65xX45xX4axXaxX3xX7xXexX4axX5xX10xX9xXaxXexX10xX51xXexX53xX6xX5xXdxX18xX28xX59xX3xX5bxX5cxX7xXexXdxX60xX4axXaxX12xX64xX65xX66xX45xX6xX28xX3xX6bxX10xX5xX60xX65xX66xXexX3xX7xXdxX28xX1xX3xX28xX18xX1axX4axX3xX13fxX33x10f29xX33xX2xX13fxda0axXefxX3xXexXacxXdxX3xXcxd5a8xX3xX2fxX10x10ebfxX3x14840xX65xX66xXafxX9dxX3xf010xecc6xX143xX3x13927xX28xX18xX3xX1xXdxX2cxX28xX3xX5xX1axX3xX4xX1xX5cxX4axX17fxX28xX3xX18xXdxX6xX3xXexXc8xX3xX13cxX233xX28xX3xX4xX1xX65xX3xX1xXecxX28xX3xX28xXddxX31xX3xX31xXc8xXecxXdxX3xX4xXbbxX28xX18xX3xXexX4axX3xX13cxX1axX3xX13cxXdxX27xXexX3xXf7xX1axXdxX3xX4xX1xX65xX3xX28xX1xXdxXa6xX5cxX3xXf7xX76xX65xX9dxX3xXexXacxXbxX3xX4xX1xX1baxX3xX5cxX4axX3xXexX1baxX28xX3xXexX66xX17fxX28xX3xXexX1xX27xX3xX18xXdxXe8xXdxX143xX3xX31fxX28xX18xX3xX4xf0c9xX28xX18xX3xX5xX1axX3xXafxX1xX76xX4xX1xX3xX31xX114xXdxX3xXexX1xXc8xX114xX28xX18xX3xX51xX5cxX4axX17fxX28xX3xX4xX7exX6xX3xX4xX76xX4xX3xX26xX1axXdxX3x14b3axX2fxX2fxX9dxX3xX3bexX2fxX6bxX3bexX9dxX3xX42xX10xX6xX45xX5xXdxX28xX10xX7xX3xX2fxX10xX313xX7xX3xX13cxX1axX3xX6bxX6bxX3bexX143xX3xX6bxX10xX5xX60xX65xX66xXexX3xX26xXc8xXc9xX4xX3xXf7xXdxX27xXexX3xX26xX27xX28xX3xX28xX1xXc8xX3xX31xXa0xXexX3xXexX66xX65xX28xX18xX3xX28xX1xX1b5xX28xX18xX3xXexdd8axX3xXbxX1xX1fexX3xX18xXdxX1axX5cxX3xX4xX15xX3xX28xX1xX233xXexX3xX30fxX1xX1exX3xX20xX6xX5xX5xX143xX0xX33xXbxX12xX0xXexX6xXf7xX5xX10xX3xXf7xX65xX66xX45xX10xX66xX9xXaxXcdxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX28xX18xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX45xX45xXdxX28xX18xX9xXaxX2xXaxX3xX313xXdxX45xXexX1xX9xXaxXefxXcdxXcdxXaxX3xX6xX5xXdxX18xX28xX9xXaxX4xX10xX28xXexX10xX66xXaxX12xX0xXexXf7xX65xX45xX4axX12xX0xXexX66xX12xX0xXexX45xX12xX0xXdxX31xX18xX3xX7xX66xX4xX9xXaxX33xX33xXdxX143xXf7xX6xX65xX1xX6xXexXdxX28xX1xX143xX13cxX28xX33xX28xX10xX313xX7xX33xX2x14044xX4a8xX4a8xX33xX2xXcdxX307xX45xX2xX2x127a8xXccxX4a8xXcdxXcdxXexX307xX4a8xXcdxX2xX307xX5xXcdxX143xX5bxXbxX18xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65x15353xX31xX6xX18xX10xXaxX3xX7xXexX4axX5xX10xX9xXaxX31xX6xX66xX18xXdxX28xX59xX3xXccxXbxX51xf80fxX313xXdxX45xXexX1xX59xX4a8xXccxXcdxXbxX51xXaxX3xX33xX12xX0xX33xXexX45xX12xX0xX33xXexX66xX12xX0xX33xXexXf7xX65xX45xX4axX12xX0xX33xXexX6xXf7xX5xX10xX12xX0xX45xXdxX13cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX65xX45xX4axXaxX3xX7xXexX4axX5xX10xX9xXaxXexX10xX51xXexX53xX6xX5xXdxX18xX28xX59xX3xX5bxX5cxX7xXexXdxX60xX4axXaxX12xX3bexX5cxX1exX28xX3xX7xX76xX4xX1xX3xX13xX14xX15xXdxX3xX18xXdxX1axX3xXbxX1xX1exX3xX20xX6xX5xX5xX24xX3xX5xX1axX3xX4xX5cxX1exX28xX3xXexX276xX3xXexX66xX5cxX4axX2cxX28xX3xX4xX7exX6xX3xX64xX65xX66xX45xX6xX28xX3xX6bxX10xX5xX60xX65xX66xXexX143xX3xXcxX76xX4xX3xXbxX1x12113xX31xX3xXafxX1d6xX3xX13cxXa6xX3xX225xX5cxX76xX3xXexX66xX1d1xX28xX1xX3xXbxX1xX233xXexX3xX5xX17fxX28xX3xX4xX7exX6xX3xX64xX65xX66xX45xX6xX28xX3xX28xX15xXdxX3xX66xXdxX17fxX28xX18xX9dxX3xX4xX394xX28xX18xX3xX28xX1xXc8xX3xX28xXa0xXdxX3xXexX1d1xX28xX1xX3xX4xX5cxXa0xX4xX3xX26xXacxXdxX3xXafxX1xX7exX28xX18xX3xX1xX65xX7bxX28xX18xX3xXexX1baxX28xX3xX45xX10fxX28xX18xX3xXexX1x1359bxX3xX4xX233xXbxX3x1064dxX3xX31bxX31cxX3xX28xX15xXdxX3xX4xX1xX5cxX28xX18xX143xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX65xX45xX4axXaxX3xX7xXexX4axX5xX10xX9xXaxXexX10xX51xXexX53xX6xX5xXdxX18xX28xX59xX3xX5bxX5cxX7xXexXdxX60xX4axXaxX12xX2axXe1xX6xX3xXexX1exXexX3xX28xX18xX1xXdxX2cxXbxX3xX26xXacxXdxX3xX1x124a6xX4xX9dxX3xXf7xXc8xXe8xX4xX3xX13cxX1axX65xX3xXafxX1xX5f5xXdxX3xX28xX18xX1xXdxX2cxXbxX9dxX3xX64xX65xX66xX45xX6xX28xX3xX6bxX10xX5xX60xX65xX66xX45xX3xX26xXc0xX3xX18xf67axXbxX3xX28xX18xX6xX4axX3xXexX1xX233xXexX3xXf7xXacxXdxX3xX26xX176xX5cxX3xX26xX114xXdxX3xXexX66xX17fxX28xX3xXbxX1xX1exX3xX20xX6xX5xX5xX9dxX3xXf7xX5f5xXdxX3xX6xX28xX1xX3xXexX6xX3xX31xXe8xXdxX3xX4xX1x13fcexX3xX5xX1axX3xX13xX4xXe1xX5cxX3xX28xX65xX28xX24xX3xX18xXdxX1b5xX6xX3xXf7xX6xX65xX3xX13xX7xX15xXdxX3xX18xXdxX1axX24xX3xXafxX1xX76xX4xX3xX13cx13539xX4axX3xX225xX5cxX6xX28xX1xX143xX3x11b85xX28xX1xX3xXexX6xX3xXexX1d1xX31xX3xX26xX27xX28xX3xX31xXa0xXexX3xX4xXbbxX28xX18xX3xXexX4axX3xXf7x147d1xX3xX51xX1baxX5cxX3xX26xX1d6xX3xXexX1x15566xX3xX13cxX1bdxX28xX3xX31xX6xX4axX143xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX65xX45xX4axXaxX3xX7xXexX4axX5xX10xX9xXaxXexX10xX51xXexX53xX6xX5xXdxX18xX28xX59xX3xX5bxX5cxX7xXexXdxX60xX4axXaxX12xX3bexX1xX1baxX28xX1xX3xX28xXecxXdxX3xX5xX1axX31xX3xX13cxXdxX2cxX4xX3xX13cxXbbxX3xX45xX6xX28xX1xX3xXexXdxX1d6xX5cxX3xXexX1exXexX3xX28xX1axX4axX3xX26xXc0xX3xX28xX1xX6xX28xX1xX3xX4xX1xX15xX28xX18xX3xXexX66xX5f5xX3xXexX1xX1axX28xX1xX3xX13xX13cxXc8xX114xX28xX3xXc8xXecxX31xX24xX3xX4xX1xX65xX3xXexX1axXdxX3xX28xXddxX28xX18xX3xXf7xX76xX28xX3xX1xX1axX28xX18xX3xX13cxX1axX3xX31xXbbxXdxX3xX18xXdxXe8xXdxX3xX4xX7exX6xX3xX6xX28xX1xX3xX4xX1xX1axX28xX18xX3xX64xX65xX66xX45xX6xX28xX3xX6bxX10xX5xX60xX65xX66xX45xX3xX1xXdxX27xX5cxX3xXexX1x11d95xX28xX18xX9dxX3xX28xX1xX6xX28xX1xX3xX28xX1xec8dxX28xX9dxX3xX28xX1xXdxXa6xX5cxX3xX31xXc8xX5cxX3xX5xXc8xXc9xX4xX143xX3xX3bexX394xX28xX18xX3xXexXe1xX3xX26xX6d7xX4axX9dxX3xX18xXc0xX3xXexX66xX298xX31xX3xXexX1axXdxX3xX4xX1xX1baxX28xX1xX3xXexXc8xXecxX28xX18xX3xX5xX6xXdxX3xX45xX176xX28xX3xXexX1xX649xX4xX3xXexX6xX4axX3xX13cxX1axX65xX3xX28xX1xXdxXa6xX5cxX3xX28xX18x11f6dxX3xX28xX18xX76xX4xX1xX3xX4xX7exX6xX3xXexX1xX27xX3xX18xXdxXe8xXdxX3xXbxX1xX298xX3xX1xX65xX6xX9dxX3xX1xX1axX65xX3xX28xX1xX65xX76xX28xX18xX9dxX3xX18xXdxX6xX3xX28xX1xX1bdxXbxX3xX26xXa0xXdxX3xX28xX18xX394xX3xX13xXf7xX5cxXbbxX28xX3xXexXdxXa6xX28xX24xX3xXafxX1xX6fdxXexX3xXexXdxX27xX28xX18xX9dxX3xXexXe1xX28xX18xX3xXf7xXc8xXe8xX4xX3xXafxX1xX5cxX4axX28xX1xX3xX26xX7bxX65xX3xXexX1xX2a8xX3xXexXc8xX114xX28xX18xX3xX4xX1xX5efxX28xX18xX3xXafxX1xX65xX76xX28xX3xXbxX1xX1exX3xX20xX6xX5xX5xX143xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX65xX45xX4axXaxX3xX7xXexX4axX5xX10xX9xXaxXexX10xX51xXexX53xX6xX5xXdxX18xX28xX59xX3xX5bxX5cxX7xXexXdxX60xX4axXaxX12xX14xXe8xX31xX3xXexX66xX5f5xX3xX28xX17fxX28xX3xX18xXdxX1axX5cxX3xX4xX15xX3xX7xX6xX5cxX3xX28xX1xX1b5xX28xX18xX3xX13cxX10fxX3xX4cdxX30fx12f2fxX3xX28xXf4xXdxX3xX26xX1d1xX28xX1xX3xX26xX76xX31xX9dxX3xX28xX6d7xX28xX18xX3xX18xXdxX76xX3xX4xXf4xX3xXbxX1xXdxX27xX5cxX3xXexXe1xX3xX13xX66xX76xX4xX24xX3xXexX66xX5f5xX3xXexX1xX1axX28xX1xX3xX13xX13cxX1axX28xX18xX24xX9dxX3xX26xXacxXdxX3xX18xXdxX6xX3xX64xX65xX66xX45xX6xX28xX3xX6bxX10xX5xX60xX65xX66xX45xX3xX26xXc0xX3xX13cxXc8xXc9xXexX3xX31xX676xXexX3xX28xX1xX1b5xX28xX18xX3xXexX6xX4axX3xXexX66xX298xX31xX3xXexXe1xX28xX18xX3xX31xXa0xXexX3xXexX1xX114xXdxX3xX13cxX17fxX28xX1xX3xX13cxX76xX65xX9dxX3xXf7xXdxX27xXexX3xX4xX1xX1exX28xX18xX3xX4xX1xX2a8xX5cxX3xX13cxXe8xXdxX3xX28xX1xX1b5xX28xX18xX3xX4xXecxX28xX3xX7xXexX66xX10xX7xX7xX3xXexX66xX65xX28xX18xX3xX4xX76xXdxX3xX28xX18xX1xXa6xX3xX26xX176xX4axX3xX76xXbxX3xX5xX276xX4xX143xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX65xX45xX4axXaxX3xX7xXexX4axX5xX10xX9xXaxXexX10xX51xXexX53xX6xX5xXdxX18xX28xX59xX3xX5bxX5cxX7xXexXdxX60xX4axXaxX12xX2axXe8xXdxX3xX66xX233xXexX3xX28xX1xXdxXa6xX5cxX3xX31xX76xX28xX1xX3xX5xXe8xXdxX3xXexX66xX65xX28xX18xX3xXafxXdxX28xX1xX3xX45xX65xX6xX28xX1xX9dxX3xX14xX15xXdxX3xX18xXdxX1axX3xX26xXc0xX3xXexX66xX5f5xX3xXexX1xX1axX28xX1xX3xXexX66xXdxX2cxX5cxX3xXbxX1xX1fexX3xXexX1xX2a8xX3xXexX66xXc8xX114xX28xX18xX3xX4xX1xX5efxX28xX18xX3xXafxX1xX65xX76xX28xX3xX5f5xX3xXexX5cxXf4xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX31xXc8xXecxXdxX3xX7xX76xX5cxX9dxX3xXf7xX2a8xX3xXafxX27xXexX3xX76xX28xX3xX5f5xX3xX4xX233xXbxX3xX5xXdxX17fxX28xX3xXf7xX6xX28xX18xX3xX28xXddxX31xX3xXf7xX6xX3xX31xXc8xXecxXdxX3xX7xX76xX5cxX3xXexX5cxXf4xXdxX143xX3xX6e1xX28xX1xX3xXexX6xX3xXexXdxX2cxX4xX3xXexX298xX28xX18xX3xX28xX1xXc8xX3xX31xXa0xXexX3xX28xX18xXbbxXdxX3xX7xX6xX65xX3xX28xX1xXacxX4xX3xX66xX65xX4xXafxX9dxX3xX7xX1exX28xX18xX3xX28xX1xXc8xX3xX31xXa0xXexX3xXbbxX28xX18xX3xX1xX65xX1axX28xX18xX3xX13cxX1axX3xXf7xXc8xXe8xX4xX3xX225xX5cxX6xX3xX31xX649xXdxX3xXexX1xXddxX28xX18xX3xXexX66xX176xX31xX3xX4xX7exX6xX3xX26xX114xXdxX3xX31xX1d1xX28xX1xX3xX28xX1xXc8xX3xX31xXa0xXexX3xXf7xXdxX1d6xX5cxX3xXexXc8xXc9xX28xX18xX3xX4xX7exX6xX3xX4xX76xX4xX3xX45xX65xX6xX28xX1xX3xX28xX1xX6d7xX28xX3xX28xXc8xXe8xX4xX3xX31bxX31cxX143xX3xXcxXe1xX3xX31xXa0xXexX3xX4xX1bdxX5cxX3xXf7xX6fdxX3xXf7xX76xX28xX3xXafxX10xX31xX3xX45xXacxX65xX3xXexX66xX65xX28xX18xX3xX28xX1xX1b5xX28xX18xX3xXafx104faxX3xX28xX18xX1xX6afxX3xX1x1005axX3xX5f5xX3xX4cdxXexX6xX5xXdxX6xX9dxX3xX64xX65xX66xX45xX6xX28xX3xXexX66xX5f5xX3xXexX1xX1axX28xX1xX3xX28xX18xXc8xX114xXdxX3xX4xX15xX3xXexX1xX1d6xX3xXafxXdxX27xX31xX3xX1xX1axX28xX18xX3xXexX66xXdxX2cxX5cxX3xX26xXbbxX3xXexX66xX65xX28xX18xX3xXbxX1xX1fexXexX3xX4xX1xX1exX4xX3xXf7xXf8xX28xX18xX3xX28xX1xX1b5xX28xX18xX3xX31xX76xX28xX1xX3xX5xXe8xXdxX3xX51xX65xX6xX4axX3xX26xX7exX3xX4xX1xXdxXa6xX5cxX9dxX3xX4xX15xX3xXafxX1xXdxX3xX4xfd21xX28xX3xX5xXc9xXdxX3xX45xX10fxX28xX18xX3xX4xX7bxX3xX28xX1xX1b5xX28xX18xX3xX28xX18xXc8xX114xXdxX3xXexX1xX6d7xX28xX3xXf7xX17fxX28xX3xX31xX1d1xX28xX1xX143xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX65xX45xX4axXaxX3xX7xXexX4axX5xX10xX9xXaxXexX10xX51xXexX53xX6xX5xXdxX18xX28xX59xX3xX5bxX5cxX7xXexXdxX60xX4axXaxX12xX14xX15xXdxX3xX18xXdxX1axX3xX4xX394xX28xX18xX3xX4xX15xX3xX18xXdxX6xX3xX26xX1d1xX28xX1xX143xX3xX175xX4axX3xX1xXbbxX28xX3xX13cxXe8xXdxX3xX28xX18xXc8xX114xXdxX3xX13cxXc9xX3xX26xX176xX5cxX3xX53xX3xX28xX18xXc8xX114xXdxX3xX26xXc0xX3xX18xX7d5xX28xX3xXf7xX15xX3xXafxX1xXddxX28xX18xX3xXafxX1xX1baxXexX3xX13cxXe8xXdxX3xX6xX28xX1xX3xXexX6xX3xXafxX1xXdxX3xX4xXbf0xX28xX3xX1xX1axX28xX3xX13cxXdxX9dxX3xX64xX65xX66xX45xX6xX28xX3xX4xXc8xXe8xXdxX3xX28xX18xX6xX4axX3xX31xXa0xXexX3xX4xXbbxX3xX18xX76xXdxX3xX5xX1axX31xX3xX28xX18xXc8xX114xXdxX3xX31x14434xX5cxX3xX225xX5cxX7bxX28xX18xX3xX4xX76xX65xX3xX4xX1xX65xX3xX31xXa0xXexX3xX1xXc0xX28xX18xX3xXf7xXdxX6xX3xXf7xX5f5xXdxX3xX13cxX1dexX3xX26xX7e2xXbxX3xX1xXe8xXbxX3xX1xX1eaxX28xX3xX4xX7exX6xX3xX4xXbbxX3xXexX6xX143xX3xX42xX649xX3xX4xX298xX28xX18xX3xX1xX6xXdxX3xX26xX5efxX6xX3xX4xX65xX28xX3xX51xXdxX28xX1xX3xX51xX7d5xX28xX3xX4xX1xX5cxX28xX18xX3xX7xX1exX28xX18xX3xXexX66xX65xX28xX18xX3xX31xXa0xXexX3xX28xX18xXbbxXdxX3xX28xX1xX1axX3xX26xX1eaxX3xX7xXa0xX9dxX3xX26xXa0xXdxX3xX28xX18xX394xX3xX28xX18xXc8xX114xXdxX3xX1xX176xX5cxX3xX1xX6xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX28xX18xXc8xX114xXdxX3xX5xX1axX31xX3xX13cxXdxX2cxX4xX3xXexX65xX1axX28xX3xXexX1xX114xXdxX3xX18xXdxX6xX28xX9dxX3xX1xX6xXdxX3xX13cxX2cxX3xX7x11d49xX3xXexX1bdxX28xX3xXexX10fxX4axX3xX4xX394xX28xX18xX3xX28xX1xX1b5xX28xX18xX3xX4xX1xXdxX27xX4xX3xX4xX6xX31xX10xX66xX6xX3xX5xX7d5xXbxX3xX26xX676xXexX3xX5f5xX3xX31xX649xXdxX3xX28xXecxXdxX9dxX3xXexX233xXexX3xX4xX7bxX3xX28xX1xX1b5xX28xX18xX3xX26xX1eaxX3xX13cxX1bdxXexX3xXexX66xX65xX28xX18xX3xX28xX1xX1axX9dxX3xX4xX1xX65xX3xX45xX298xX3xX28xX1xX1b5xX28xX18xX3xXexX1xX5efxX3xX28xX1x125d9xX3xX28xX1xX676xXexX9dxX3xX26xXa6xX5cxX3xX26xXc8xXc9xX4xX3xX31xX5cxX6xX3xX13cxXe8xXdxX3xX18xXdxX76xX3xX1baxXexX3xX28xX1xX233xXexX3xX5xX1axX3xX13cxX1axXdxX3xX28xX18xX1xX1d1xX28xX3xX26xXbbxX3xX5xX6xX143xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX65xX45xX4axXaxX3xX7xXexX4axX5xX10xX9xXaxXexX10xX51xXexX53xX6xX5xXdxX18xX28xX59xX3xX5bxX5cxX7xXexXdxX60xX4axXaxX12xX2fxX1xX1b5xX28xX18xX3xXbxX1xXdxX3xX13cxX10fxX3xXexX1axXdxX3xX4xX1xX1baxX28xX1xX3xX4xX7exX6xX3xX14xX15xXdxX3xX18xXdxX1axX3xXexX66xX15xXexX3xX5xX649xXexX3xXexX66xX65xX28xX18xX3xX4xX7bxX3xX4xX1xX10fxX4xX3xX28xXddxX31xX3xXexX66xX114xXdxX143xX3xX3bexX5cxX1exXdxX3xX4xX298xX28xX18xX9dxX3xX7xX6xX5cxX3xX1xXecxX28xX3xX28xXddxX31xX3xX28xXddxX31xX3xXafxX1d6xX3xXexXe1xX3xX5xX1fexX4xX3xXf7xX2a8xX3x13b1fxX4axX3xXf7xX6xX28xX3xX3bexX1xX5efxX28xX18xX3xXafxX1xX65xX76xX28xX3xX13cxX1axX3xX42xX1exXdxX3xX26xX65xX76xXdxX3xXexX66xX5cxX4axX3xXexX1exX9dxX3xX64xX65xX66xX45xX6xX28xX3xX31xXe8xXdxX3xXexX1xX1bdxXexX3xX7xX276xX3xXbxX1xX7bxXdxX3xX13cxX1axX65xX3xXexX298xX3xX53xX3xX4xX1xX2a8xX5cxX3xX76xX28xX3xX1xX6xXdxX3xX31xXc8xXecxXdxX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX76xX28xX18xX3xXexXacxXdxX3xX31xXa0xXexX3xXexX66xXacxXdxX3xX18xXdxX6xX31xX3xX4xX233xXbxX3xX5xXdxX17fxX28xX3xXf7xX6xX28xX18xX143xX3xf35bxXdxX6xX3xX26xX1d1xX28xX1xX3xX6xX28xX1xX3xXexX6xX3xX4xX394xX28xX18xX3xX26xXf4xX3xX13cx12afexX3xXafxX1xXdxX3xX28xX18xXc8xX114xXdxX3xX13cxXc9xX3xX51xXdxX28xX1xX3xX26xX7e2xXbxX3xX225xX5cxX4axX27xXexX3xX26xX2a8xX28xX1xX3xX5xX4axX3xX1xXbbxX28xX143xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX65xX45xX4axXaxX3xX7xXexX4axX5xX10xX9xXaxXexX10xX51xXexX53xX6xX5xXdxX18xX28xX59xX3xX5bxX5cxX7xXexXdxX60xX4axXaxX12xX13xX14xX15xXdxX3xX18xXdxX1axX3xXbxX1xX1exX3xX20xX6xX5xX5xX24xX3xXafxX1xXbbxX28xX18xX3xX26xXecxX28xX3xXexX1xX5cxX176xX28xX3xX5xX1axX3xX31xXa0xXexX3xX4xX5cxX1exX28xX3xX1xX1eaxXdxX3xXafxe057xX143xX3xX2fxX15xX3xX18xXdxX1exX28xX18xX3xX28xX1xXc8xX3xX31xXa0xXexX3xX5xX114xXdxX3xX4xX7bxX28xX1xX3xXf7xX76xX65xX3xX4xX7exX6xX3xX64xX65xX66xX45xX6xX28xX3xX6bxX10xX5xX60xX65xX66xXexX3xX13cxXa6xX3xX28xX18xX1axX28xX1xX3xXexX1axXdxX3xX4xX1xX1baxX28xX1xX9dxX3xX4xX1xX5efxX28xX18xX3xXafxX1xX65xX76xX28xX3xXbxX1xX1exX3xX20xX6xX5xX5xX9dxX3xX7xX276xX3xXexX1xX6xX31xX3xX5xX6xX31xX3xX4xX7exX6xX3xX4xX76xX4xX3xX28xX1xX1axX3xX26xX176xX5cxX3xX4xXecxX9dxX3xX28xX1xX1b5xX28xX18xX3xX28xX18xX5cxX4axX3xX1xXdxX1d6xX31xX3xXexXdxXa6xX31xX3xXexX6xX28xX18xX3xXexX66xX17fxX28xX3xX4xX65xX28xX3xX26xXc8xX114xX28xX18xX3xX45xX6xX28xX1xX3xX13cxX649xX28xX18xX143xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX65xX5cxX66xX4xX10xXaxX12xX0xXf7xX12xXcxX1xX10xX65xX3xX30fxX1xXc8xXecxX28xX18xX3xX2fxX1xX5cxX28xX18xX33xf961xX6d7xX28xX3xXexX66xX1baxX0xX33xXf7xX12xX0xX33xXbxX12xX0xX33xX45xXdxX13cxX12
congthanh