Mát trời làm vịt nướng chao thơm phức đãi cả nhà
Vịt nướng chao đậm đà gia vị tẩm ướp là một gợi ý cho bữa ăn đổi món sau một tuần bận rộn.
d616x104c9x1352fx1551fxdff4xff6cx18a62xfdc2xf9aaxX7xdc35x1631ex13f5bx12e48x1359ex10e2cxX5x16d78xXax14a70x17a13x14f18xXexX3xXex15678x18d6exXdxX3xX5x11de0xe0b2xX3x125f2x100d8xXexX3x12e50x13348xdabaxX24x13909xX3xX4xX1xX6xe5aaxX3xXexX1x17bbfxX1exX3xXbxX1x18317xX4xX3x1471cx17f18xXdxX3xX4x16e39xX3xX24xX1xX1dxX0x132f6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx142b7xX10xX6x14917xXaxX12x11cb2xX21xXexX3xX24xX25xX26xX24xX28xX3xX4xX1xX6xX2dxX3xX39x18d03xX1exX3xX39xX1dxX3xX28xXdxX6xX3xX20xX21xX3xXex16f4axX1exX3xX25xX26xXbxX3xX5xX1dxX3xX1ex14a3cxXexX3xX28xeca0xXdxX3xebebxX3xX4xX1xX2dxX3xe98bxfbf6xX6xX3x13b0cxX24xX3xX39x13833xXdxX3xX1ex14fa4xX24xX3xX7xX6x14d8axX3xX1exX82xXexX3xXexXa0x14759xX24xX3xX8fxX69xX24xX3xX18xX82xX24x1357axX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx100ecxX10xX24xXexX10xX18xXaxX12xX0xXdxX1exX28xX3xX7xX18xX4xX9xXaxX44xX44xXdxXb2xX8fxX6xX2dxX1xX6xXexXdxX24xX1xXb2xX20xX24xX44xX24xX10x13175xX7xX44xX2x149cfx10e03x10e8cxX44xX2xXecx18913xX56x168a1x11264xXf3xXecxXebxXf3xXecxXex15f0dx150eax17fc7xXfbxX5xX2xXb2x11b5axXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xXexX18xX19xXdxX3xX5xX1dxX1exX3xX20xX21xXexX3xX24xX25xX26xX24xX28xX3xX4xX1xX6xX2dxX3xXexX1xX31xX1exX3xXbxX1xX36xX4xX3xX39xX3axXdxX3xX4xX3exX3xX24xX1xX1dxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx147d4xX24xXexX10xX18xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xdae8xX28xXa0x1539ex17c89xX24xX3xX5xXdx1012dxXa0xdfbcxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11f78xX2dxX56xX15exXaxX12x134b2xX3xX2xX3xdfdbxX28xX3xX20xX21xXexX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX176xX2dxX56xX15exXaxX12xX17cxX3xX13xX82xXexX3xX1x1257dxX3xX4xX1xX6xX2dxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX176xX2dxX56xX15exXaxX12xX17cxX3xf097xXa8xXa0xX3xX39xXdx10379xXa0xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX176xX2dxX56xX15exXaxX12xX17cxX3xe786x1544fxX3xX4xX1xXa0xX6xX166xX3xX4xX1dxX3xX18x121ebxXex14806xX3xX4xX3exXdxX3xXexX18xe65cxX24xX28xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX176xX2dxX56xX15exXaxX12xX17cxX3x14c6axX6xXa0xX3xX7xX1ebxX24xX28xX1edxX3xX4xX1xXa0xX1ebxXdxX1edxX3xX180xX1x1024dxXb2xXb2xXb2xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14fxX24xXexX10xX18xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xXc2xX14xX4xX1xX3xX5xX1dxX1exX166xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX176xX2dxX56xX15exXaxX12xX17cxX3xX59xX21xXexX3xX1exXa0xX6xX3xX20xX1c5xX3xX18x1091bxX6xX3xX7x154e4xX4xX1xX3xX20xX26xXdxX3xX1exXa0xX1ebxXdxX3xX20xX1dxX3xX28x1191bxX24xX28xX1edxX3xX4xX1x18bbfxXexX3xX1exXdxX222xX24xX28xX3xX20xX282xX6xX1edxX3xX180xX1xX36xX6xX3xX20xX1dxXdxX3xX39xX25xX19xX24xX28xX3xXexX18xX15fxX24xX3xX1ex148c6xXdxX3xX1exXdxX222xX24xX28xX3xX20xX21xXexXb2xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX176xX2dxX56xX15exXaxX12xX17cxX3x17726xX26xXbxX3xX20xX21xXexX3xX20xX26xXdxX166xX3xX1exX82xXexX3xX1exXa0xX2acxX24xX28xX3xX4xX6xX24xX1xX3xX39xX25xX19xX24xX28xX1edxX3xX1exX82xXexX3xX1exXa0xX2acxX24xX28xX3xX4xX1dxX3xXbxX1xX15fxX3xX8fxX82xXexX3xX24xX28x146d7xXexX3x16fd5xX1xX271xXexX3xX24xX15fxX1exf04fxX1edxX3xX1exX82xXexX3xX1exXa0xX2acxX24xX28xX3xX4xX6xX24xX1xX3xX4xX1xX6xX2dxX1edxX3xX2xX44xXfbxX3xX1exXa0xX2acxX24xX28xX3xX4xX6xX24xX1xX3xX56xXa8xXa0xX3xX1xX1dxX2dxX1edxX3xX2xX44xXfbxX3xX1exXa0xX2acxX24xX28xX3xX4xX6xX24xX1xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX1exX1f5xX1exX1edxX3xX1exX82xXexX3xda8bxXexX3xX7xX6xX3xXexX222xX1edxX3xXfbxX3xX1exXa0xX2acxX24xX28xX3xX4xX1dxX3xXbxX1xX15fxX3xX56xXa8xXa0xX3xX39xXdxX1c5xXa0xX1edxX3xXexXdxX15fxXa0xX1edxX3xX1xX1dxX24xX1xX3xXex101f7xXdxX3xX8fxX93xX1exX3xXexX18xX82xX24xX3xX39xX1c5xXa0xXb2xX3xX2d0xX26xXbxX3xX2xX17cxXfbxX3xXexXdxX222xX24xX28xX3xX1xX2dxX289xX4xX3xX5xff8axXa0xX3xX1xX31xX24xXb2xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX176xX2dxX56xX15exXaxX12xX17cxX3x137b8xX1dxX1exX3xX39xX1dfxX3xX4xX1xXa0xX6xX166xX3xX4xX1dxX3xX18xX1ebxXexX3xX20xX26xXdxX3xX4x16462xX3xX4xX3exXdxX3xXexX18xX1f5xX24xX28xX3xX8fxX391xX3xX20xX391xX3xX4xX1f5xXexX3xX24xX1xX391xX3xXexX18xX82xX24xX3xX20xX26xXdxX3xX28xXdx126d1xX1exX1edxX3xX39xX25xX19xX24xX28xX3xX4xX1xX2dxX3xX4xX9bxX3xX20xX21xX3xX4xX1xXa0xX6xX3xX24xX28xX30axXexX3xX20xX282xX6xX3xX93xX24xXb2xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX176xX2dxX56xX15exXaxX12xX17cxX3xX20fxX6xXa0xX3xX24xX1xX289xXexX1edxX3xX18xX26dxX6xX3xX7xX271xX4xX1xXb2xX3x1173cxX1xX222xX3xX4xX1f5xXexX3xX1exX391xX24xX28xXb2xX3xXc2xX1xXa0xX1ebxXdxX3xX7xX1ebxX24xX28xX3xX8fxX391xX3xX20xX391xX1edxX3xX8fxX1dxX2dxX3xX1exX391xX24xX28xX3xX24xX28xX3b6xX1exX3xX24xX28xX6xX15exX3xX20xX1dxX2dxX3xX24xX25xX26xX4xX3xX4xX9bxX3xX4xX1ebxXexX3xX4xX1xX6xX24xX1xX3xXexX18xX25xX26xX4xX3xX180xX1xXdxX3xX93xX24xXb2xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX176xX2dxX56xX15exXaxX12xX17cxX3xX3d4xX1dxX1exX3xX24xX25xX26xX4xX3xX4xX1xX412xX1exX166xX3xX4xX1xX2dxX3xX4xX1xX6xX2dxX3xX18xX6xX3xX4xX1x180d9xX24xX3xXexX1xX15fxX1exX3xX362xXexX3xX7xX6xX3xXexX222xX3xX20xX1dxX3xX39xX25xX19xX24xX28xX3xXexX18xX82xX24xX3xX39xX1c5xXa0xX3xX4xX1xX2dxX3xX4xX9bxX3xX20xX21xX3xX1exX289xX24xX3xX24xX28xX30axXexX3xX20xX282xX6xX3xX93xX24xXb2xX3xX462xX1xXdxX3xX93xX24xX3xX4xX1xX2dxX3xXexX1xX15fxX1exX3xX26xXexXb2xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX176xX2dxX56xX15exXaxX12xX17cxX3xX15bxX25xX26xX24xX28xX3xX20xX21xXexX166xX3xX20xX21xXexX3xX7xX6xXa0xX3xX180xX1xXdxX3xX25xX26xXbxX3xX20xX1dxXdxX3xXexXdxX222xX24xX28xX3xXexX1x12dfbxX3xX39xX10xX1exX3xX24xX25xX26xX24xX28xX3xXexX18xX15fxX24xX3xX5xX26dxX6xX3xXexX1xX6xX24xX3xX1xX1dfxX24xX28xX3xX30dxX5x1254exX3xX24xX25xX26xX24xX28xX315xXb2xX3x161f7xX1xXa8xX24xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX25xX26xXbxX3xX4xX59cxX24xX3xX56xX25xX1edxX3x12043xXa0xX4ecxXexX3xX39xX1c5xXa0xX3xX5xX15fxX24xX3xX20xX21xXexX3xX4xX1xX2dxX3xXexX1xX31xX1exX3xX20xX1dxX3xX24xX28xX2dxX24xXb2xX3xX15bxX25xX26xX24xX28xX3xX39xX222xX24xX3xX180xX1xXdxX3xX4xX1xX362xX24xX3xX20xX1dxX24xX28xX3xX39xX1c5xXa0xX3xXfbxX3xX1exX289xXexXb2xX3xX462xX1xXdxX3xX93xX24xX1edxX3xX8fxX271xX24xX3xX4xX1xX289xXexX3xX1xX2dxX289xX4xX3xfc7cxX4ecxX3xX24xX1xX391xX1edxX3xX93xX24xX3xX180x1480cxX1exX3xX20xX26xXdxX3xX39xX1dfxX3xX4xX1xXa0xX6xX1edxX3xX18xX6xXa0xX1edxX3xX4xX1xXa0xX1ebxXdxXb2xXb2xXb2xX3xX20xX1dxX3xX24xX25xX26xX4xX3xX4xX1xX412xX1exXb2xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xX10xX24xXexX10xX18xXaxX12xX0xXdxX1exX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX56xXexX1xXa0xX1exX8fxXaxX3xX7xXexX15exX5xX10xX9xXaxXe7xXdxX56xXexX1xX166xX3xXfdxX2xXf3xXbxX618x1659cxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX166xX3xXf1xX2xXf4xXbxX618xX68exXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX44xX44xXdxXb2xX8fxX6xX2dxX1xX6xXexXdxX24xX1xXb2xX20xX24xX44xX24xX10xXe7xX7xX44xX2xXebxXecxXedxX44xX2xXecxXf1xX56xXf3xXf4xXf3xXecxXfcxXf1xXecxXexXebxXfdxXedxXf3xXfdxX5xXf4xXb2xX102xXbxX28xf127xX18xX9xXfcxXebxXf4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xXexX18xX19xXdxX3xX5xX1dxX1exX3xX20xX21xXexX3xX24xX25xX26xX24xX28xX3xX4xX1xX6xX2dxX3xXexX1xX31xX1exX3xXbxX1xX36xX4xX3xX39xX3axXdxX3xX4xX3exX3xX24xX1xX1dxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xX56xXdxX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX56xX18xX10xX5xX6xXexX10xX56xXaxX12xX0xXa0xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX17cxXexX1xXa0xX1exX8fxX17cxX6xX24xX56xX17cxX7xX6xXbxX2dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xXf3xX3xXbxX1x17053xXexX3xX4xX9bxX3xX24xX28xX6xX15exX3xX1exX9bxX24xX3xX39x178eaxXdxX3xX28xX1dxX3xX24xX25xX26xX24xX28xX3xX1exX69xXexX3xX2dxX24xX28xX3xX24xX28xX30axXexX3xXexX1xX31xX1exXaxX3xX1xX18xX10xf961xX9xXaxX44xX1exX10xX17cxX8fxX10xX44xX2xXf3xX17cxXbxX1xXa0xXexX17cxX4xX2dxX17cxX24xX28xX6xX15exX17cxX1exX2dxX24xX17cxX56xXa0xXdxX17cxX28xX6xX17cxX24xXa0xX2dxX24xX28xX17cxX1exX6xXexX17cxX2dxX24xX28xX17cxX24xX28xX2dxXexX17cxXexX1xX2dxX1exX44xX2xXfcxXfdxXecxXfdxXf1xXb2xX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX28xX3xX7xX18xX4xX9xXaxX44xX1exX10xX56xXdxX6xX44xX2xXfbxXf4xX44xX24xX10xXe7xX7xX44xX2xXebxXfbxXebxX44xX2xXf4xXfdxX56xXfbxX2xXf3xXf4xXf4xXf3xXebxXexXf3xXfcxXfcxXfbxX5xX2xXb2xX102xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xXexX18xX19xXdxX3xX5xX1dxX1exX3xX20xX21xXexX3xX24xX25xX26xX24xX28xX3xX4xX1xX6xX2dxX3xXexX1xX31xX1exX3xXbxX1xX36xX4xX3xX39xX3axXdxX3xX4xX3exX3xX24xX1xX1dxXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX56xXdxX20xX12xX0xX7xXexX18xX2dxX24xX28xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xXf3xX3xXbxX1xX766xXexX3xX4xX9bxX3xX24xX28xX6xX15exX3xX1exX9bxX24xX3xX39xX776xXdxX3xX28xX1dxX3xX24xX25xX26xX24xX28xX3xX1exX69xXexX3xX2dxX24xX28xX3xX24xX28xX30axXexX3xXexX1xX31xX1exXaxX3xX1xX18xX10xX798xX9xXaxX44xX1exX10xX17cxX8fxX10xX44xX2xXf3xX17cxXbxX1xXa0xXexX17cxX4xX2dxX17cxX24xX28xX6xX15exX17cxX1exX2dxX24xX17cxX56xXa0xXdxX17cxX28xX6xX17cxX24xXa0xX2dxX24xX28xX17cxX1exX6xXexX17cxX2dxX24xX28xX17cxX24xX28xX2dxXexX17cxXexX1xX2dxX1exX44xX2xXfcxXfdxXecxXfdxXf1xXb2xX1xXexX1exXaxX12xX2xXf3xX3xXbxX1xX766xXexX3xX4xX9bxX3xX24xX28xX6xX15exX3xX1exX9bxX24xX3xX39xX776xXdxX3xX28xX1dxX3xX24xX25xX26xX24xX28xX3xX1exX69xXexX3xX2dxX24xX28xX3xX24xX28xX30axXexX3xXexX1xX31xX1exX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX18xX2dxX24xX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xX59xX21xX3xX1exX1c5xX1exX3xX24xX28xX30axXexX1edxX3xXexX1xX31xX1exX3xXexX1xX31xX1exX3xX4xX3edxX6xX3xXexX1xX26xX3xXexX1xX21xXexX3xX28xX1dxX3xXexX77xX1exX3xX1exX69xXexX3xX2dxX24xX28xX3xX180xX1xXdxX222xX24xX3xX6xXdxX3xX4xX1a2xX24xX28xX3xX1exX15fxX3xX1exX164xXexX3xX1exX9bxX24xX3xX93xX24xX3xX24xX1dxX15exX3xX24xX28xX6xX15exX3xX5xXa8xX24xX3xX39xXa8xXa0xX3xXexX1xX25x1162bxX24xX28xX3xXexX1xX36xX4xXb2xX0xX44xXbxX12xX0xX44xX56xXdxX20xX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1dexX97xXdxX3xX1exX9bxX24xX3xX20xX26xXdxX3xX20xX21xXexX3xX18x12d93xX3xXexXdxX3xX24xX28xX2dxX24xX3xX39xX69xX1exX3xX39xX1dxX1edxX3xXexX1xX31xX1exX3xX24xX36xX4xX3xX1exX1a2xXdxXaxX3xX1xX18xX10xX798xX9xXaxX44xX1exX10xX17cxX8fxX10xX44xX56xX2dxXdxX17cxX1exX2dxX24xX17cxX20xX2dxXdxX17cxX20xXdxXexX17cxX18xX2dxX17cxXexXdxX17cxX24xX28xX2dxX24xX17cxX56xX6xX1exX17cxX56xX6xX17cxXexX1xX2dxX1exX17cxX24xXa0xX4xX17cxX1exXa0xXdxX44xX2xXfcxXf1xXedxXf3xXf4xXb2xX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX28xX3xX7xX18xX4xX9xXaxX44xX1exX10xX56xXdxX6xX44xX2xXfbxXf4xX44xX24xX10xXe7xX7xX44xX2xXebxXfbxXf3xX44xX2xXf4xXedxX56xXfbxXfbxXfbxX2xXecxXf4xXfdxXexXfbxXf3xXfcxXfdxX5xXfbxX17cxXfdxXf3xXf4xXebxXf1xXfbxXf4xXedxX17cxXf1xXfcxXedxX2xXedxXfdxXedxXedxXfbxXebxXf1xXb2xXbxX24xX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xXexX18xX19xXdxX3xX5xX1dxX1exX3xX20xX21xXexX3xX24xX25xX26xX24xX28xX3xX4xX1xX6xX2dxX3xXexX1xX31xX1exX3xXbxX1xX36xX4xX3xX39xX3axXdxX3xX4xX3exX3xX24xX1xX1dxXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX56xXdxX20xX12xX0xX7xXexX18xX2dxX24xX28xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1dexX97xXdxX3xX1exX9bxX24xX3xX20xX26xXdxX3xX20xX21xXexX3xX18xX9d5xX3xXexXdxX3xX24xX28xX2dxX24xX3xX39xX69xX1exX3xX39xX1dxX1edxX3xXexX1xX31xX1exX3xX24xX36xX4xX3xX1exX1a2xXdxXaxX3xX1xX18xX10xX798xX9xXaxX44xX1exX10xX17cxX8fxX10xX44xX56xX2dxXdxX17cxX1exX2dxX24xX17cxX20xX2dxXdxX17cxX20xXdxXexX17cxX18xX2dxX17cxXexXdxX17cxX24xX28xX2dxX24xX17cxX56xX6xX1exX17cxX56xX6xX17cxXexX1xX2dxX1exX17cxX24xXa0xX4xX17cxX1exXa0xXdxX44xX2xXfcxXf1xXedxXf3xXf4xXb2xX1xXexX1exXaxX12xX1dexX97xXdxX3xX1exX9bxX24xX3xX20xX26xXdxX3xX20xX21xXexX3xX18xX9d5xX3xXexXdxX3xX24xX28xX2dxX24xX3xX39xX69xX1exX3xX39xX1dxX1edxX3xXexX1xX31xX1exX3xX24xX36xX4xX3xX1exX1a2xXdxX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX18xX2dxX24xX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xX13xX9bxX24xX3xXexX1xX21xXexX3xX20xX21xXexX3xX18xX9d5xX3xXexXdxX3xX1exX776xXdxX3xX20xX21xX3xX39xX69xX1exX3xX39xX1dxX1edxX3xXexX1xX31xX1exX3xX24xX36xX4xX3xX1exX1a2xXdxX1edxX3xX93xX24xX3xX20xX26xXdxX3xX4xX31xX1exX3xX1xX2dxX289xX4xX3xX8fxX14xX24xX1xX3xX1ex12c00xX3xX39xX1c5xXa0xX3xX24xX28xX2dxX24xXb2xX0xX44xXbxX12xX0xX44xX56xXdxX20xX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax160e8xXdxX59cxX24xX3xX28xXdxX59cxX24xX3xX4xX1xXa0xX6xX3xX4xX1xXa0xX6xX3xX4xX1xX3b6xX24xX3xX28xX1dxX3xX7xX1ebxXexX3xXcxX1xX14xXdxX3xX24xX28xX2dxX24xX3x18774xX5bcxXa0xX15fxX24xX3xX5xX1ebxXdxX3xX20xX1c5x172bdxXaxX3xX1xX18xX10xX798xX9xXaxX44xX1exX10xX17cxX8fxX10xX44xX28xXdxX2dxX24xX17cxX28xXdxX2dxX24xX17cxX4xX1xXa0xX6xX17cxX4xX1xXa0xX6xX17cxX4xX1xX6xX24xX17cxX28xX6xX17cxX7xX2dxXexX17cxXexX1xX6xXdxX17cxX24xX28xX2dxX24xX17cxX5bcxXa0xX10xX24xX17cxX5xX2dxXdxX17cxX20xX10xX44xX2xXfcxXf1xXfbxXfbxXf4xXb2xX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX28xX3xX7xX18xX4xX9xXaxX44xX1exX10xX56xXdxX6xX44xX2xXfbxXf4xX44xX24xX10xXe7xX7xX44xX2xXebxXfbxXecxX44xX2xXf4xXedxX56xXf1xXfbxXfbxXfbxX2xX2xXfbxXexXfdxXf1xX2xXf4xX5xXebxX17cxX4xX2dxX2dxX180xX15exX17cxX18xX10xX4xXdxXbxX10xX17cxX4xX2dxX20xX10xX18xX17cxX18xXb2xX102xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xXexX18xX19xXdxX3xX5xX1dxX1exX3xX20xX21xXexX3xX24xX25xX26xX24xX28xX3xX4xX1xX6xX2dxX3xXexX1xX31xX1exX3xXbxX1xX36xX4xX3xX39xX3axXdxX3xX4xX3exX3xX24xX1xX1dxXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX56xXdxX20xX12xX0xX7xXexX18xX2dxX24xX28xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc10xXdxX59cxX24xX3xX28xXdxX59cxX24xX3xX4xX1xXa0xX6xX3xX4xX1xXa0xX6xX3xX4xX1xX3b6xX24xX3xX28xX1dxX3xX7xX1ebxXexX3xXcxX1xX14xXdxX3xX24xX28xX2dxX24xX3xXc3axX5bcxXa0xX15fxX24xX3xX5xX1ebxXdxX3xX20xX1c5xXc46xXaxX3xX1xX18xX10xX798xX9xXaxX44xX1exX10xX17cxX8fxX10xX44xX28xXdxX2dxX24xX17cxX28xXdxX2dxX24xX17cxX4xX1xXa0xX6xX17cxX4xX1xXa0xX6xX17cxX4xX1xX6xX24xX17cxX28xX6xX17cxX7xX2dxXexX17cxXexX1xX6xXdxX17cxX24xX28xX2dxX24xX17cxX5bcxXa0xX10xX24xX17cxX5xX2dxXdxX17cxX20xX10xX44xX2xXfcxXf1xXfbxXfbxXf4xXb2xX1xXexX1exXaxX12xXc10xXdxX59cxX24xX3xX28xXdxX59cxX24xX3xX4xX1xXa0xX6xX3xX4xX1xXa0xX6xX3xX4xX1xX3b6xX24xX3xX28xX1dxX3xX7xX1ebxXexX3xXcxX1xX14xXdxX3xX24xX28xX2dxX24xX3xXc3axX5bcxXa0xX15fxX24xX3xX5xX1ebxXdxX3xX20xX1c5xXc46xX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX18xX2dxX24xX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xXcxX1xX15fxX1exX3xX1exX82xXexX3xX8fxXdxX222xX24xX3xXexX412xXa0xX3xX1exX26xXdxX3xX4xX1xX2dxX3xX1exX9bxX24xX3xX4xX1xX3b6xX24xX3xX28xX1dxX3xX4xX1xX2dxX3xX9d5xX24xX28xX3xX618xX3axX3xX24xX1xX3b6xX1exX3xX24xX1xXdxX3xX1exX776xX6xX3xX24xX9bxX24xX28xXb2xX0xX44xXbxX12xX0xX44xX56xXdxX20xX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX44xXa0xX5xX12xX0xX56xXdxX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX18xXaxX12xX0xX44xX56xXdxX20xX12xX0xX44xX56xXdxX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10a8bxX2dxXa0xX18xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2dxX3xX15bxX28xX2dxXdxX7xX6xX2dxXb2xX24xX10xXexX315xX0xX44xXbxX12