Đấu giá 10 bộ điều hòa Panasonic
Lô hàng của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh gồm: 10 bộ điều hòa Panasonic, CS/CU-PN9SKT-9000BTU (cục nóng xuất xứ Malaysia, cục lạnh xuất xứ Thái Lan)
7c2ex80b2x1005axb743xa26ex11b4exe71axe097xc1c9x921ex11b8exad6fx1109cx8633x10587x9402xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax119d1xbc51xa5a1xXexX0xab39xXaxX17xX18xX19xXexX0x867dx82c8xX19xa5f5xXexX0xXax90b7xX9x11ab3xXdxX18xea4dxX2fx8d78xc99ax8655xX5xfe4dxXbxXdxX17xX32xXex11bd4x107c3x839bxX9xa253xX35xa2a7xX9xX2ax10cbfxX9xX23xcaffxX9xb7e0xX35xa0a2xX3dxX9xXaxb1b6xX18xX9xX7xX18xa197xX18xX2fxX24xX54xX35xX2cxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xbf52xX17xX18xX19xX32xXexeda1xb836xX9xXaxa507xX54xX3fxX9xX2cx11584xX18xX9xX4xb04dxX2cxX9xX6bx7c7axX35xX9x112c6xX3dxX18xX54xX9xXbxe26bxX54xXaxX9xX6bxX75xX9xX5xab85xX54xXaxX9xX3fxa583xXcx8769xX9xX2axX44xX9xX23xX47xX9xX49xX35xX4bxX3dxX9xXaxX4fxX18xX9xX7xX18xX54xX18xX2fxX24xX54xX35xX2cx8f15xX9xX4x9bd0xX1cxX4xdec8x8014xX7xb81fxc3dbxXb7xbcffxX5xXbbxXbexX44xX44xX44xcddaxX5xXbaxX9x9b96xX2cxX7exX2cxX9xX54xeb2cxX54xX3fxX9xfa83xX3dxX3cxXbxX9xXd5xd0acxX9x945bxX18xXdxX18xX26xX2fxX35xX18xXb4xX9xX2cxX7exX2cxX9xXdxb2b3xX54xXaxX9xXd5xX3dxX3cxXbxX9xXd5xXdbxX9xX5xXaxX41xX35xX9xX71xX18xX54xbbd7xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXc7xX24xX19xX26xX32xXexce6bxX35xX41xX9x9bacxXaxb814xX35xX9xX49xX35x107a8xXcxX9axX9xa6ffxX125x10d91xX44xX44xX44xX127xX44xX44xX44xX9xX49xX98xX54xX3fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXc7xX24xX19xX26xX32xXexX5xX35xX4bxX54xX9xX49xbf5cxXbxX9xXbx8964xf2e2xbda2xX2cxX9axX9xX2axX44xX127xX44xX44xX44xX127xX44xX44xX44xX9xX49xX98xX54xX3fxX1cxX49x100f8xX54xX127xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXc7xX24xX19xX26xX32xXexXcbxXddxc10bxX35xX9xX2cxXaxX35xX9xXbxX35xfa2dxXbxX9xX2cxXd1xX9xXbxX153xX24xX54xX3fxX9xXaxX98xX9xX2fxX16axX9xX49xX3cxX3dxX9xX3fxX35xX41xX100xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXc7xX24xX19xX26xX32xXexefacxX9xX5xXax1083dxX35xX9xX3fxX35xX18xX54xX9xX23xX41xX54xX9xXaxX98xX9xX2fxX16axXb4xX9xX49x85c9xX54xX3fxX9xX11ax111f2xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX3fxX35xX18xX9xX49xX3cxX3dxX9xX3fxX35xX41xX9xbf98xX75xX9xX54xX47xX33xX9xXbxX35xX4bxX54xX9xX49xX14fxXbxX9xXbxX153xX154xX155xX2cxX9xXbx9eeaxX9xX54xX3fxX75xX26xX9xXbxXaxX72xX54xX3fxX9xX23xX41xX24xX9xX49xX18dxX54xX9xX2ax82b7xXaxXb4xX9xX54xX3fxX75xX26xX9xX2axf903xX1cxX223xX1cx8bc5xX44xX2axfb3bxXb4xX9xXbxXecxX35xX9xX5xX153xX3dxX54xX3fxX9xXbxa10cxXcxX9xX2xe503xX2cxXaxX9xX1ecxX7exX9xX49xX3cxX3dxX9xX3fxX35xX41xX9xXbxX75xX35xX9xX2fxX82xX54xX9xXbxX8bxX54xXaxX127xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXc7xX24xX19xX26xX32xXexX1bcxX9xX3bxX23cxX18xX9xX49xX35xX121xXcxX9xXd5xX17xXcxX9xXbxX75xX35xX9xX2fxX82xX54xX9axX9xX5xXecxX35xX9xX4xX7exX2cxX9xX6bxX82xX35xX9xX85xX3dxX18xX54xX9xXbxX8bxX54xXaxX9xX6bxX75xX9xX5xX93xX54xXaxX127xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXc7xX24xX19xX26xX32xXexX1bcxX9xX5xXaxX1c0xX35xX9xX3fxX35xX18xX54xXb4xX9xX49xX23cxX18xX9xX49xX35xX121xXcxX9xXbxdc9dxX9xX2cxXaxXdbxX2cxX9xX33xXaxX35x118eaxX54xX9xX49xX3cxX3dxX9xX3fxX35xX41xX9axX9x93c2xX75xX24xX9xXaxX98xX35xX9xX22axXaxXb4xX9xX54xX3fxX75xX26xX9xX2axX125xX1cxX223xX1cxX227xX44xX2axX22axX9xXbxXecxX35xX9xXaxX47xX35xX9xXbxX153xX154xX1c0xX54xX3fxX9xX5xX153xX3dxX54xX3fxX9xXbxX238xXcxX9xX2xX23cxX2cxXaxX9xX1ecxX7exX9xX49xX3cxX3dxX9xX3fxX35xX41xX9xXbxX75xX35xX9xX2fxX82xX54xX9xXbxX8bxX54xXaxX127xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXc7xX24xX19xX26xX32xXexXc0xb3c4xX54xXaxX9xXcxX1c0xX35xX9xX49xXecxX35xX9xX19xX35x9532xX54xX9xXaxX47xX9xX3fxX35xX18xX9xX49xe660xX54xXaxXb4xX9xX2cxX41xX9xX54xXaxX238xX54xX9xX2cxXd1xX9xX54xXaxX3dxX9xX2cx8938xX3dxX9xX49xX18dxX54xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX3fxX35xX18xX9xX49xX3cxX3dxX9xX3fxX35xX41xX127xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXc7xX24xX19xX26xX32xXexXddxX184xX35xX9xX2cxXaxX35xX9xXbxX35xX18dxXbxX9xXd5xX35xX54xX9xXdxX35xX2d9xX54xX9xXaxX35axX9axX9xX5xX153xX3dxX54xX3fxX9xXbxX238xXcxX9xX2xX23cxX2cxXaxX9xX1ecxX7exX9xX49xX3cxX3dxX9xX3fxX35xX41xX9xXbxX75xX35xX9xX2fxX82xX54xX9xXbxX8bxX54xXaxX127xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXc7xX24xX19xX26xX32xXexX3bxX23cxX18xX9xX2cxXaxX8bxX9axX9xX2fx1143cxX9xX2axX219xX219xXb4xX9xX49xX154xX1c0xX54xX3fxX9xX6bxX75xX9xX6bxX3dxX26xX9xX5xabb6xX33xXb4xX9xX5xX7xX9xX6bxX75xX9xX5xX93xX54xXaxXb4xX9xXbxX8bxX54xXaxX9xX6bxX75xX9xX5xX93xX54xXaxX127xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXc7xX24xX19xX26xX32xXexX3bxX35xX35axX54xX9xXbxXaxX24xXecxX35xX9axX9xX44xX227xX223xXbexX223xX9xX125xf03fxXbexXbexXbexXbexe31axX9xXaxX24xX14fxX2cxX9xX2fxX407xX9xX44xXbexX22axX219xX127xX44xX44x7d38xX44xX461xX125xX9xXcbxX5xXaxX18dxX9xXc0x116e1xX100xX127xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXc7xX24xX19xX26xX32xXexb6a5xX17xX23xX2fxX35xXbxX17xX9axX9xX19xX18xX3dxX3fxX35xX18xX127xXaxX18xXbxX35xX54xXaxX127xX3fxX24xX1ecxX127xX1ecxX54xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXc7xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX3fxX9xX2fxX153xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX9axX1cxX1cxX35xX127xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX54xXaxX127xX1ecxX54xX1cxX54xX17x10546xX2fxX1cxX2axX22axX44xXbexX1cxX461xX219xX19xX227xX2axX125xX477xX2axX125xX22axXbxX461xX477xX44xX477xXdxX44xX127xe2f7xX33xX3fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX4eexX35xX19xXbxXaxX9axX125xX125xX44xX33xXd5xX466xXaxX17xX35xX3fxXaxXbxX9axX223xX219xX219xX33xXd5xX466xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX9axX23xXdxX24xX2cxX11axX466xXcxX18xX153xX3fxX35xX54xXbbxXdxX17xd167xXbxX9axX18xX3dxXbxX24xX466xXcxX18xX153xX3fxX35xX54xXbbxX153xX35xX3fxXaxXbxX9axX18xX3dxXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX18xX3dxX9xX3fxX35xX18xX9xX2axX44xX9xX23xX24xX9xX19xX35xX17xX3dxX9xXaxX24xX18xX9xX33xX18xX54xX18xX2fxX24xX54xX35xX2cxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xXbxXaxX3dxXcxX23xX9xX19xXaxX35xX19xX17xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXc7xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXd5xXbxXbbxX18xXdxX35xX3fxX54xX9axX9xX153xX35xX3fxXaxXbxX466xX32xXexX9xX5x11a8bxXbaxXbdxX116xX9xX5xe307xXddxX9xX2xX2e5xX9xX3bxf5d2xXbaxX9xX116xb9cexe98cxX9xX5xe132xX5e0xX9xXb7x114c6xXbdxX9xX5x955bxXbdxX6bxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe