Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Kỳ Anh - Hà Tĩnh)
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Diện tích 462 m²; tài sản gắn liền với đất: nhà 2 tầng, diện tích xây dựng 400 m² (Châu Long, xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). Giá khởi điểm: 2.340.000.000 đồng.
37faxd8a4xd662xb17fx40bfxcc71x4447x8311x3a7cxX7xb243x47afx69cax5eabx3a2bxa589xX5xdf5exXax38fexd457xb99ex4520xX3xd955xXdxda88xX3x5c32xX15x9115xc712x7018xX3xX7x54e2xX3x3efbxb548xX1fxX17xX3xc689xX14xXexX3x967axde5cxX3xXexX2exXdxX3xX7xb915xX1fxX3xX17x4300xX1fxX3xX5xXdxX1exX1fxX3xX2dx44f3xXdxX3xX29xX14xXexX3x5650xa385xdc2axX3x5360xX1fxX1xX3xd190xX3x3e61xX2exX3xXcx98e2xX1fxX1x78a1xX0x5a76xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10x3c21xXexX51xX6xX5xXdxX17xX1fx9080xX3x4338xX15xX7xXexXdxb7c6xX1dxc33axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xX10xX6xX24xXaxX12x4e14xX15xX1dxX1exX1fxX3xX7xX22xX3xX24xX25xX1fxX17xX3xX29xX14xXexX3xX2dxX2exX3xXexX2exXdxX3xX7xX35xX1fxX3xX17xX39xX1fxX3xX5xXdxX1exX1fxX3xX2dxX42xXdxX3xX29xX14xXex6e71xX3x9110xXdx48bexX1fxX3xXex6329xX4xX1xX3x7061x4424x7b9fxX3xc72cx4f39xX7dxX3xXexX2exXdxX3xX7xX35xX1fxX3xX17xX39xX1fxX3xX5xXdxX1exX1fxX3xX2dxX42xXdxX3xX29xX14xXexX74xX3xX1fxX1xX2exX3xXc9xX3xXexc370xX1fxX17x631axX3xX24xXdxXbfxX1fxX3xXexXc3xX4xX1xX3xX6cx9328xX1dxX3xX24x66d1xX1fxX17xX3xXc7x88b5xX109xX3xXcbxXccxX3xX49xe42axX1xX100xX15xX3x4ad9xd2dfxX1fxX17xXf3xX3xX6cx989exX3xX4axX4bxX3xX110xX1xX100xX15xXf3xX3xX1xX15xX1dxXbfxX1fxX3xX4axX4bxX3xX4dxX1fxX1xXf3xX3xXex6f6fxX1fxX1xX3xX53xX2exX3xXcxX57xX1fxX1xX5axXbbxX3x563dxXdxX19xX3xbbb6xX1xcd33xXdxX3xX29xXdx3e99xXcbxX74xX3xXc9xXbbx9b53xXc7xX109xXbbxX109xX109xX109xXbbxX109xX109xX109xX3xX29x7da5xX1fxX17xXbbxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX6cxXexX51xX6xX5xXdxX17xX1fxX74xX3xX4xX10xX1fxXexX10xd62exX7dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXax945cxX7xX116xbf86xX116xX185xXcbxX6xX5xXaxX12xX0xX7xXexX185xX116xX1fxX17xX12xXcxX185xX15xX1fxX17xX3xXexX100xXcbxX3xXbdx6e83xX4xX1xX3xX2dxX25xX3x7459xX19xX1fxX3xX29xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX2exXdxX3xX7xX35xX1fxX3xXexX136xX1fxX1xX3xX1b5xX19xX1fxX3xX29xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX2exXdxX3xX7xX35xX1fxX3xX24xX116xX3xX193xX17xX100xX1fxX3xX1xX2exX1fxX17xX3xXcxX190xX110x6576xX3xX193xX17xX116x8172xXdxX3xXcxX1xb866xb78bxX1fxX17xX3xd9fbxXdxXbfxXexX3xX193xX6xXcbxX3xX49xX201xXdxX10xXexX4xX116xXcbxX1b5xX6xX1fxX148xX5axX3xX51xX3xX110xX1xXdxX3xX1fxX1xX19xX1fxX1xX3xX53xX2exX3xXcxX57xX1fxX1xX3xc6c1xX1dxX3xX1bxX15xX1dxX1exX1fxXbbxX3xX0xX5cxX7xXexX185xX116xX1fxX17xX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX6cxXexX51xX6xX5xXdxX17xX1fxX74xX3xX4xX10xX1fxXexX10xX185xX7dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX190xX7xX116xX193xX116xX185xXcbxX6xX5xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX185xX10xX7bxX9xXaxXaxX12xX0xXdxXcbxX17xX3xX7xX185xX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxXbbxX1b5xX6xX116xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXbbxX2dxX1fxX5cxX1fxX10xa6bdxX7xX5cxX2x7ea8xX155x5afcxX5cx5ccfxXc8xX24xXc8xX109xX2a4xXc9xX2a2xX109xX109xXexX2a2xX109xXc7xX2a4xXc9xX5xX109xXbbxX76xXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX116xcb03xXcbxX6xX17xX10xX3xX24xXexX1xX15xXcbxX1b5xX3xX24xX1xXdxX24xX10xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX190xX7xX116xX193xX116xX185xXcbxX6xX5xXaxX12xXcxX2exXdxX3xX7xX35xX1fxX3xX1b5xX19xX1fxX3xX29xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX74xX3xX8exX15xX1dxX1exX1fxX3xX7xX22xX3xX24xX25xX1fxX17xX3xX29xX14xXexX3xX2dxX2exX3xXexX2exXdxX3xX7xX35xX1fxX3xX17xX39xX1fxX3xX5xXdxX1exX1fxX3xX2dxX42xXdxX3xX29xX14xXexXbbxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX190xX7xX116xX193xX116xX185xXcbxX6xX5xXaxX12xX51xX3xXbdxXdxXbfxX1fxX3xXexXc3xX4xX1xX3xXc7xXc8xXc9xX3xXcbxXccxX7dxX3xXexX2exXdxX3xX7xX35xX1fxX3xX17xX39xX1fxX3xX5xXdxX1exX1fxX3xX2dxX42xXdxX3xX29xX14xXexX74xX3xX1fxX1xX2exX3xXc9xX3xXexXf0xX1fxX17xXf3xX3xX24xXdxXbfxX1fxX3xXexXc3xX4xX1xX3xX6cxX100xX1dxX3xX24xX104xX1fxX17xX3xXc7xX109xX109xX3xXcbxXccxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX190xX7xX116xX193xX116xX185xXcbxX6xX5xXaxX12xX13xX1aexX6xX3xX4xX1xX136xX74xX3xXexX1x7cd5xX1fxX3xX110xX1xX100xX15xX3xX115xX116xX1fxX17xXf3xX3xX6cxX11cxX3xX4axX4bxX3xX110xX1xX100xX15xXf3xX3xX1xX15xX1dxXbfxX1fxX3xX4axX4bxX3xX4dxX1fxX1xXf3xX3xXexX136xX1fxX1xX3xX53xX2exX3xXcxX57xX1fxX1xXbbxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX190xX7xX116xX193xX116xX185xXcbxX6xX5xXaxX12x3d46xX3xX144xXdxX19xX3xX148xX1xX14axXdxX3xX29xXdxX14fxXcbxX74xX3xXc9xXbbxX155xXc7xX109xXbbxX109xX109xX109xXbbxX109xX109xX109xX3xX29xX162xX1fxX17xX7dxX3xXexXdxX1exX1fxX3xX29x5a7exXexX3xXexX185xX1fcxX42xX4xX74xX3xXc9xX2a0xX109xXbbxX109xX109xX109xXbbxX109xX109xX109xX3xX29xX162xX1fxX17xX5cxX29xX1fdxX1fxXbbxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX190xX7xX116xX193xX116xX185xXcbxX6xX5xXaxX12xa790xX3xX13xX1aexX6xX3xX29xXdxX14fxXcbxX3xX6cxX10xXcbxX3xXexX2exXdxX3xX7xX35xX1fxX74xX3xXexX1xX3caxX1fxX3xX110xX1xX100xX15xX3xX115xX116xX1fxX17xXf3xX3xX6cxX11cxX3xX4axX4bxX3xX110xX1xX100xX15xXf3xX3xX1xX15xX1dxXbfxX1fxX3xX4axX4bxX3xX4dxX1fxX1xXf3xX3xX53xX2exX3xXcxX57xX1fxX1xXbbxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX190xX7xX116xX193xX116xX185xXcbxX6xX5xXaxX12xX47bxX3xXcxX1xb123xXdxX3xX17xXdxX6xX1fxX3xX6cxX10xXcbxX3xXexX2exXdxX3xX7xX35xX1fxXf3xX3xX29x9120xX1fxX17xX3xX148x9a6dxX3xXexX1xX6xXcbxX3xX17xXdxX6xX3xX29xX14xX15xX3xX17xXdxX19xXf3xX3xX1fx957exXbxX3xXexXdxX1exX1fxX3xX29xX443xXexX3xXexX185xX1fcxX42xX4xX74xX3xXexd6e2xX3xX1fxX17xX2exX1dxX3xXexX1xX3caxX1fxX17xX3xX1b5xX19xX116xX3xX29xc728xX1fxX3xX2xXc8xX1xXf3xX3xX1fxX17xX2exX1dxX3xXc9xX5cxX2xX2xX5cxXc9xX109xX2xX2a0xXf3xX3xXexX1f7xXdxX3xXcxX185xX15xX1fxX17xX3xXexX100xXcbxX3xXbdxX1aexX4xX1xX3xX2dxX25xX3xX1b5xX19xX1fxX3xX29xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX2exXdxX3xX7xX35xX1fxX3xXexX136xX1fxX1xXbbxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX190xX7xX116xX193xX116xX185xXcbxX6xX5xXaxX12xX47bxX3xXcxd3d4xX3xX4xX1xcc2bxX4xX3xXbxX1xXdxdb93xX1fxX3xX29xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX2dxX2exX116xX3xX1fxX17xX2exX1dxX3xX155xX5cxX2xX2xX5cxXc9xX109xX2xX2a0xX3xXexX1f7xXdxX3xX1xX512xXdxX3xXexX185xX1fcxX4e2xX1fxX17xX3xXcxX185xX15xX1fxX17xX3xXexX100xXcbxX3xXbdxX1aexX4xX1xX3xX2dxX25xX3xX1b5xX19xX1fxX3xX29xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX2exXdxX3xX7xX35xX1fxX3xXexX136xX1fxX1xXbbxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX190xX7xX116xX193xX116xX185xXcbxX6xX5xXaxX12xX4axXc3xX1fxX1xX3xXcbxX4e2xXdxX3xX4xX19xX4xX3xXexX59bxX3xX4xX1xX59fxX4xXf3xX3xX4xX19xX3xX1fxX1xX100xX1fxX3xX4x60c5xX3xX1fxX1xX15xX3xX4xXf0xX15xX3xX29xX538xX1fxX3xXexX1xX6xXcbxX3xX17xXdxX6xX3xX29xX14xX15xX3xX17xXdxX19xXbbxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX190xX7xX116xX193xX116xX185xXcbxX6xX5xXaxX12xX190x4996xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX538xXexX3xX6cxXdxX1fxX3xX5xXdxX5a5xX1fxX3xX1xXbfxX74xX3xXcxX185xX15xX1fxX17xX3xXexX100xXcbxX3xXbdxX1aexX4xX1xX3xX2dxX25xX3xX1b5xX19xX1fxX3xX29xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX2exXdxX3xX7xX35xX1fxX3xXexX136xX1fxX1xXbbxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX190xX7xX116xX193xX116xX185xXcbxX6xX5xXaxX12xX13xX1aexX6xX3xX4xX1xX136xX74xX3x9b86x3cb2xX3xX2xXc8xXc8xX3xX51xX3xX29xX1fcxX4e2xX1fxX17xX3xX53xX2exX3xX53xX15xX1dxX3xXcx4c9axXbxX3xX51xX3xXexX1xX2exX1fxX1xX3xXbxX1xX6d5xX3xX53xX2exX3xXcxX57xX1fxX1xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX190xX7xX116xX193xX116xX185xXcbxX6xX5xXaxX12xX13xXdxXbfxX1fxX3xXexX1xX116xX1f7xXdxX74xX3xX109xX155xX2a2xX155xXbbxX2a0xX2a4xXbbxX2a2xX2a2xX2a2xX2a2xX7dxX3xX109xX2a2xX2xXc8xXbbxX109xX109xX155xXc7xXc9xX2xX3xX1xX116xX443xX4xX3xX7xX6d5xX3xX109xX2a2xX155xXc7xXbbxXc7xa8d1xXc7xXbbxX2a2xXc8xX2a2xX3xX49xX4xX1xX1aexX3xX144xX19xXdxX3x3abexX3xX4xX19xX1fxX3xX1b5xX512xX3xX148xX538xX3xXexX116xX19xX1fxX3xX6cxX11cxX3xa30cxX15xX100xX1fxX3xX13xX6xX1fxX5axX3xX2dxX2exX3xX7xX6d5xX3xX109xX2a2xX2a4xXc8xXbbxX109xX2a0xX2xXbbxX155xX74exX2a4xX3xX49xX6xX1fxX1xX3xXcxX1xX35xX116xXf3xX3xX4xX3caxX1fxX17xX3xX4xX1xX59fxX4xX3xX29xX1aexX6xX3xX4xX1xXc3xX1fxX1xX3xX6cxX11cxX3xX772xX15xX100xX1fxX3xX53xX35xXdxX5axX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX190xX7xX116xX193xX116xX185xXcbxX6xX5xXaxX12x5890xX10xX1b5xX7xXdxXexX10xX74xX3xX1xXexXexXbxX74xX5cxX5cxX24xX6xX15xX17xXdxX6xXbbxX1xX6xXexXdxX1fxX1xXbbxX17xX116xX2dxXbbxX2dxX1fxX0xX5cxXbxX12
namthanh