Nhọc nhằn nghề “mua của người chán, bán cho người cần”...
(Baohatinh.vn) - "Ai nhôm, đồng, sắt vụn, chai, dép bán không?" tiếng rao nhẫn nại đều đều vang lên giữa trưa nắng gay gắt... Chẳng biết nghề thu mua phế liệu (thường gọi là đồng nát) có từ bao giờ, nhưng hình ảnh những người phụ nữ khoác chiếc áo sờn bạc, đạp xe rong ruổi trên khắp nẻo đường ở Hà Tĩnh đã trở nên quen thuộc trong tâm trí mỗi người.
986fxcafbxfe5bxe893xa0baxc050xe6b5xc54bxc32fxa1d9xX8x10bd4x9969xb334xX7xX2xbddfxff82xe2fdxX2xX11xX6xf0b7xXbxc9d6xX0x98e1x1043bxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbx114f1xc026xX2xX11xX6xX15xXbxX17xf5c0xX19x10e93xX5xX4xXfxX19xef2exXfxX4xXfxe2c2xX19xa4bbxX4xefc4xXcxb829xX7xX4xX5xd6b3xX7xX4xXfxX36xbcafxfcabxX2xX4xX5xX19xcdb9xXfx10810xX4xb6aaxX4bxXfxX4xX5xX19xfa5axX4xXfxX36xX45xX46xX2xX4xX5xfbd8xXfx11589x10299xX61xX61xX0xc036xX19xX1axX17xX0xX65xX1xX2xX3xX17xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX5xX55xXfxX11xX15xXfxX11xX10xX1xX15xX11xX7xX2xX6xXbxX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xe1aaxX15xX7xX1xXbxX17xXbxdd1bxX2xX4xXfxX19xed9dxXcxX4dxX4xb96dxd166xXfxX36xX4dxX4xX8xcf2fxX11xX4xX3xa6f4xXfxX4dxX4xX5xX19xX7xX2xX4dxX4xX1xc439xX23xX4xX4fxX4bxXfxX4x1128exX19xXa2xXfxX36xd248xXbxX4xX11xX2xecaaxXfxX36xX4xdccbxX7xX55xX4xXfxX19x994exXfxX4xXfxb01fxX2xX4xXa6xX38xX3cxX4xXa6xX38xX3cxX4xX3xX7xXfxX36xX4xX6x9af9xXfxX4xX36xX2xd7b4xX7xX4xX11xXd1xX45xX7xX4xXfxXadxXfxX36xX4xX36xX7x9888xX4xX36xXadxX11xX61xX61xX61xX4x10d25xX19xc72exXfxX36xX4xX4fxX2xXcdxX11xX4xXfxX36xX19xX38xX4xX11xX19xX3cxX4xXcxX3cxX7xX4xX23xX19xXcdxX4xX6xX2xa583xX3cxX4xc423xX11xX19xX45xX46xXfxX36xX4xX36xX2dxX2xX4xX6xa2a9xX4xXa6xXa7xXfxX36xX4xXfxX4bxX11xf287xX4xX5xf70exX4xX11x10816xX4xX4fxX7xX55xX4xX36xX2xX46xX4dxX4xXfxX19xX45xXfxX36xX4xX19xc163xXfxX19xX4xb637xXfxX19xX4xXfxX19xXf1xXfxX36xX4xXfxX36xX45xX46xX2xX0xX15xXcxX17xX4xX23xX19xXb1xX4xXfxXf1xX4xXc3xX19xX55xX4bxX5xX4xX5xX19xX2xXcdxX5xX4xX4bxX55xX4xX8xX46xXfxX4xX4fxXdbxX5xX4dxX4xXa6xXdbxX23xX4x10666xX15xX4xXd1xX55xXfxX36xX4xXd1xX3cxf08bxX2xX4xX11xXd1xXecxXfxX4xXc3xX19xXadxX23xX4xXfxb237xX55xX4xXa6xX45xX46xXfxX36xX4xd570xX4xX96xX137xX4xX24x10797xXfxX19xX4xXa6xa3b0xX4xX11xXd1xX1b5xX4xXfxXecxXfxX4xfb3cxX3cxX15xXfxX4xX11xX19xX3cxe242xX5xX4xX11xXd1xX55xXfxX36xX4xX11xe85dxXcxX4xX11xXd1xde4dxX4xXcxa58bxX2xX4xXfxX36xX45xX46xX2xX61xX0xX65xX15xXcxX17xX0xX65xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xc9f6xX55xX1xX100xX4xX23xX109xX15xXfxX11xX15xXd1xXbxX17xX0xX2xXcxX36xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xX109xX15xXfxX11xX15xXd1xXbxX4xX8xX11xX100xX6xX15xXaxXbxf493xX2xX1xX11xX19xe37exX4xdbc7xX1axf5e1xX23xX194xd1c5xX4xX19xX15xX2xX36xX19xX11xX230xX4xe1ffxX1ax10787xX23xX194xX237xXbxX4xX8xXd1xX5xXaxXbxX19xX11xX11xX23xX230xX65xX65xX2xX61xX4fxX7xX55xX19xX7xX11xX2xXfxX19xX61xX3xXfxX65xXfxX15xX22bxX8xX65xX1axbb5bx10f76xX232xX65xX1axX26bxX1axX1xX243xX243x118a6xc449xX243xX1axX243xX11xX26axX26bxX241xX232xX243xX6xX243xX61x10368xX23xX36xXc8xXd1xXaxX1axX275xX26bxXbxX4xX7xX6xX11xXaxXbxX2bxX19xX2dxX5xX4xXfxX19xX32xXfxX4xXfxX36xX19xX38xX4xX3axXcxX3cxX7xX4xX5xX40xX7xX4xXfxX36xX45xX46xX2xX4xX5xX19xX4bxXfxX4dxX4xX4fxX4bxXfxX4xX5xX19xX55xX4xXfxX36xX45xX46xX2xX4xX5xX5exXfxX60xX61xX61xX61xXbxX4xX65xX17xX0xX65xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX109xX7xX23xX11xX2xX55xXfxXbxX4xX8xX11xX100xX6xX15xXaxXbxX11xX15xX194xX11xX10xX7xX6xX2xX36xXfxX230xX4xX282xX3cxX8xX11xX2x9e7cxX100xX237xXbxX17xX2bxX19xXf1xXfxX36xX4xX5xX19xX3cxX100xXcdxXfxX4xX194xX15xX4xXd1xX55xXfxX36xX4xXd1xX3cxX19exX2xX4xXc3xX19xXadxX23xX4xX5xX4bxX5xX4xX23xX19xe130xX4xX23xX19xX45xX46xXfxX36xX4xX6xX137xX4xX19xX137xXfxX19xX4xX11xXd1xX159xXfxX19xX4xXcxX45xX3cxX4xX8xX2xXfxX19xX4xe7c3xXfxX4xX5xX19xd38cxX7xX4xX4fxX7xX55xX4xXfxX1e4xX2xX4xXfxX2xX38xXcxX4xX5xX40xX7xX4xXfxX19xXf1xXfxX36xX4xXfxX36xX45xX46xX2xX4xX6xX137xXcxX4xXfxX36xX19xX38xX4xX3axXa6xXa7xXfxX36xX4xXfxX4bxX11xX60xX61xX61xX61xX0xX65xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX201xX55xX1xX100xXbxX17xbfc5xX3cxX127xX11xX4xX3xX1d2xX2xX4xXfxX19xXf1xXfxX36xX4xX36xX2xX2dxX11xX4xXcxXa7xX4xX19xXa2xX2xX4xXa6xX7xXfxX36xX4xX11xX19xX2xX4xXfxX19xX7xX3cxX4xX6x9ae5xXfxX4xX11xXd1xXecxXfxX4xXcxX4bxX4dxX4xX5xX19xf222xX4x11bd9xX19xX7xXfxX4xX24xX19xX3d1xX4xe427xX2xX7xXfxX36xX4xX12axX26bxX274xX4xX11xX3cxX19exX2xX141xX4xX1caxX3cxXecxX4xX1b5xX4xX24xX19xX7xXfxX19xX4xX96xX144xX7xX4xX3xX137xX55xX4xX96xX137xX4xX24xX1bbxXfxX19xX4xX11xX19xX15xX55xX4xXfxX36xX19xX38xX4xXa6xXa7xXfxX36xX4xXfxX4bxX11xX4xX19xe4d4xXfxX4xc30bxX4xXfxX3c3xXcxX4xX11xX1dcxXcxX4xX8xaf94xX230xX4xX3axX2bxX36xX45xX46xX2xX4xX24xX19xX7xXfxX19xX4xX96xX144xX7xX4xX3xX137xX55xX4xX2bxX36xX19xX127xX4xX9dxXfxX4dxX4xX96xX137xX4xX24xX1bbxXfxX19xX4xX4fxX3cxXa2xXfxX4xXa6xXa7xXfxX36xX4xXfxX4bxX11xX4xXfxX19xX2xX38xX3cxX4xX6xXadxXcxX61xX4xX109xX34exX4xX11xXd1xX7xXfxX19xX4xX11xX19xX40xX4xX11xX19xX46xX2xX4xX36xX2xX7xXfxX4xXfxX19xX137xXfxX4xXd1xX1e4xX2xX4dxX4xX5xX19xX3d1xX4xX15xXcxX4xX6xXdbxX2xX4xXd1xX40xX4xXfxX19xX7xX3cxX4xX194xX7xX4xX1caxX3cxXecxX4xXa6xX2xX4xX6xX137xXcxX61xX4xX275xX4xX19xXa2xXcxX4xXfxX7xX100xX4dxX4xX11xXa2xX2xX4xX3axX11xXd1xf8f5xXfxX36xX4xXa6xc8b1xXcxX60xX4xXfxX19xX45xXfxX36xX4xX5xba6fxXfxX36xX4xX5xX144xX4xX19xXa2xXcxX4xX3xX38xX4xXfxX19xX137xX4xX11xX7xX100xX4xX11xXd1xXadxXfxX36xX61xX61xX61xXbxX61xX0xX65xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX201xX55xX1xX100xXbxX17xc4a3xX1c0xX100xX4xX11xXd1xX2dxX4xX5xX40xX7xX4xX5xX19xX3d1xX4xX3dcxX2xX7xXfxX36xX4xX5xX144xX4xX11xdfeexX11xX4xX5xX15dxX4xX1axX275xX4xX23xX19xd21bxXfxX36xX4xX1b5xX4xX23xX19xX45xX46xXfxX36xX4xX24xXd1xX5exXfxX4xX3d3xX19xX4c1xX4xX19xX2xX127xXfxX4xX6xX137xX4xXfxX41cxX2xX4xX3c3xXfxX4xX5xX19xX329xXfxX4xXfxX36xX19xaf86xX4xX5xX40xX7xX4xX5xX19xX3d1xX4xX15xXcxX4xX11xX147xX4xXc3xX19xXadxX23xX4xX5xX4bxX5xX4xX3xf78bxXfxX36xX4xX1caxX3cxXecxX4xXa6xX19exX4xX3xX38xX61xX0xX65xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX201xX55xX1xX100xX4xX23xX109xX15xXfxX11xX15xXd1xXbxX17xX0xX2xXcxX36xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1xX11xX19xX3cxXcxX4fxX4xX1xX19xX2xX1xX15xX4xX2xX109xX15xXfxX11xX15xXd1xXbxX4xX8xX11xX100xX6xX15xXaxXbxX22bxX2xX1xX11xX19xX230xX4xX232xX1axX234xX23xX194xX237xX4xX19xX15xX2xX36xX19xX11xX230xX4xX241xX1axX243xX23xX194xX237xXbxX4xX8xXd1xX5xXaxXbxX65xX65xX2xX61xX4fxX7xX55xX19xX7xX11xX2xXfxX19xX61xX3xXfxX65xXfxX15xX22bxX8xX65xX1axX26axX26bxX232xX65xX1axX243xX232xX1xX243xX1axX241xX1axX274xX26bxX232xX11xX234xX41fxX241xX243xX234xX6xX243xX61xX282xX23xX36xXc8xXd1xXaxX26axX26bxX26bxXbxX4xX7xX6xX11xXaxXbxX2bxX19xX2dxX5xX4xXfxX19xX32xXfxX4xXfxX36xX19xX38xX4xX3axXcxX3cxX7xX4xX5xX40xX7xX4xXfxX36xX45xX46xX2xX4xX5xX19xX4bxXfxX4dxX4xX4fxX4bxXfxX4xX5xX19xX55xX4xXfxX36xX45xX46xX2xX4xX5xX5exXfxX60xX61xX61xX61xXbxX4xX65xX17xX0xX65xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX201xX55xX1xX100xXbxX17xX96xXcdxX11xX4xXcxX572xX7xX4xX36xe635xX11xX4dxX4xX3xeed8xX4xX5xX19xXa7xXfxX36xX4xX5xX19xX3d1xX4xX3dcxX2xX7xXfxX36xX4xX36xf8dbxX2xX4xX6xXdbxX2xX4xX19xX7xX2xX4xX5xX55xXfxX4dxX4xXa6xX34exX7xX4xX6xec56xXfxX4xX234xX4xX11xX3cxX19exX2xX4dxX4xXa6xX34exX7xX4xX4fxXbcxX4xXcxX6b0xX2xX4xX6xXecxXfxX4xX26bxX4xX5xX19xX55xX4xXa2xXfxX36xX4xX4fxX137xX4xXfxX1d2xX2xX4xX1xXadxX11xX4xX1xX1e1xX3cxX4xXfxX19xX7xX3cxX4xX3xX137xX55xX4xX96xX137xX4xX24xX1bbxXfxX19xX61xX0xX65xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX201xX55xX1xX100xXbxX17xX24xX19xX3cxX4xXfxX19xX4c6xX23xX4xX5xX40xX7xX4xX5xX19xX3d1xX4xX11xX147xX4xXfxX36xX19xX38xX4xXa6xXa7xXfxX36xX4xXfxX4bxX11xX4xXa6xX45xX688xX5xX4xX26bxX4xX11xXd1xX2xX127xX3cxX4dxX4xX11xXd1xX147xX4xX11xX2xX38xXfxX4xX11xX19xX3cxXecxX4xX11xXd1xX2dxX4xX3xX137xX4xXa6xX2xX127xXfxX4xXfxX45xX6b0xX5xX4xX12axX232xX243xX243xX4xXfxX36xX137xXfxX4xXa6xXa7xXfxX36xX141xX4xX5xX52bxXfxX4xX6xXdbxX2xX4xX275xX4dxX241xX4xX11xXd1xX2xX127xX3cxX4xXa6xXa7xXfxX36xX61xX4xX109xXa2xXfxX36xX4xX3xX2xX127xX5xX4xX5xX40xX7xX4xX5xX19xXa7xXfxX36xX4xX5xX4d1xXfxX36xX4xXc3xX19xXa2xXfxX36xX4xX5xX329xX4xXa6xX3d1xXfxX19xX4dxX4xXfxX19xX45xXfxX36xX4xX5xX144xX4xX11xX19xXecxXcxX4xXa6xXa7xXfxX36xX4xXd1xX7xX4xXa6xXa7xXfxX36xX4xX3xX137xX55xX4xX11xXd1xX7xXfxX36xX4xX11xXd1xX15dxX2xX4xX5xX3cxX1d2xX5xX4xX8xX329xXfxX36xX61xX0xX65xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX201xX55xX1xX100xX4xX23xX109xX15xXfxX11xX15xXd1xXbxX17xX0xX2xXcxX36xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xX109xX15xXfxX11xX15xXd1xXbxX4xX8xX11xX100xX6xX15xXaxXbxX22bxX2xX1xX11xX19xX230xX4xX232xX1axX234xX23xX194xX237xX4xX19xX15xX2xX36xX19xX11xX230xX4xX241xX1axX243xX23xX194xX237xXbxX4xX8xXd1xX5xXaxXbxX19xX11xX11xX23xX230xX65xX65xX2xX61xX4fxX7xX55xX19xX7xX11xX2xXfxX19xX61xX3xXfxX65xXfxX15xX22bxX8xX65xX1axX26axX26bxX232xX65xX1axX26bxX1axX1xX243xX243xX274xX26bxX1axX241xX26axX11xX26axX243xX241xX234xX26axX6xX243xX61xX282xX23xX36xXc8xXd1xXaxX275xX274xX243xXbxX4xX7xX6xX11xXaxXbxX2bxX19xX2dxX5xX4xXfxX19xX32xXfxX4xXfxX36xX19xX38xX4xX3axXcxX3cxX7xX4xX5xX40xX7xX4xXfxX36xX45xX46xX2xX4xX5xX19xX4bxXfxX4dxX4xX4fxX4bxXfxX4xX5xX19xX55xX4xXfxX36xX45xX46xX2xX4xX5xX5exXfxX60xX61xX61xX61xXbxX4xX65xX17xX0xX65xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX109xX7xX23xX11xX2xX55xXfxXbxX4xX8xX11xX100xX6xX15xXaxXbxX11xX15xX194xX11xX10xX7xX6xX2xX36xXfxX230xX4xX282xX3cxX8xX11xX2xX2ffxX100xX237xXbxX17xX2bxX36xX19xX558xX4xX19xc8fcxX4xX6xX137xX4xX11xX19xX46xX2xX4xX36xX2xX7xXfxX4xX3axX4fxX1d2xX2xX4xX11xX19xX3cxX60xX4xXa6xX329xX2xX4xX3xX6b0xX2xX4xXfxX19xXf1xXfxX36xX4xXfxX36xX45xX46xX2xX4xX11xX19xX3cxX4xXcxX3cxX7xX4xX23xX19xXcdxX4xX6xX2xX127xX3cxX4xX4fxX1b5xX2xX4xX6xX4c1xX5xX4xXa6xX144xX4dxX4xX6xX45xX688xXfxX36xX4xX36xX2xX520xX100xX4xX6xX55xXdbxX2xX4xXcxX3cxX7xX4xXa6xX45xX688xX5xX4xXd1xX520xX11xX4xX6xX6b0xXfxX0xX65xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX201xX55xX1xX100xXbxX17xX3dcxX2xX4bxX4xX11xXd1xX3d1xX4xX5xX4bxX5xX4xXcxX683xX11xX4xX19xX137xXfxX36xX4xXc3xX19xX2xX4xX11xX19xX3cxX4xXcxX3cxX7xX4xXd1xX520xX11xX4xXa6xX7xX4xX1xXdbxXfxX36xX61xX4xc030xXa7xXfxX36xX4xX5xX144xX4xX6xbe1fxX4xX6xX137xX4xX11xX19xX34exX4xXa6xX4bxXfxX36xX4xX36xX2xX4bxX4xXfxX19xX520xX11xX4xXc3xX19xX2xX4xXa6xX45xX688xX5xX4xX4fxX4bxXfxX4xX3xX6b0xX2xX4xX36xX2xX4bxX4xX11xX147xX4xX26axX243xX61xX243xX243xX243xX10xX1axX241xX243xX61xX243xX243xX243xX65xXc3xX36xX237xX4xX3xdaa1xX4xX6xX55xXfxX4xX4fxX2xX7xX4xX275xX243xX243xX4xXa6xXa7xXfxX36xX65xX6xX55xXfxX4dxX4xX8xXadxX11xX4xX3xXb1xXfxX4xXa6xX45xX688xX5xX4xXa6xX3d1xXfxX19xX4xX36xX2xX4bxX4xX234xX4xXfxX36xX19xX159xXfxX4xXa6xXa7xXfxX36xX65xXc3xX36xX61xX61xX61xX0xX65xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX201xX55xX1xX100xXbxX17xX506xX572xX4xX36xX2xX4bxX4xX11xXd1xX3d1xX4xX11xX19xX3cxX4xXa6xX45xX688xX5xX4xX5xX19xX10bxXfxX36xX4xXa6xX4bxXfxX36xX4xX6xX137xX4xX4fxX7xX55xX4xXfxX19xX45xXfxX36xX4xXfxX36xX19xX38xX4xXa6xXa7xXfxX36xX4xXfxX4bxX11xX4xX6xXdbxX2xX4xX6xXadxXcxX4xXfxX1e4xX2xX4xX3xX520xX11xX4xX3xX15dxX4dxX4xXfxX19xX2dxX5xX4xXfxX19xX32xXfxX61xX0xX65xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX201xX55xX1xX100xXbxX17xX3axX109xXa2xXfxX36xX4xX3xX2xX127xX5xX4xX5xX40xX7xX4xX5xX19xX4c1xXfxX36xX4xX11xXa2xX2xX4xXfxX7xX100xX4xXa6xX1dcxX100xX4xXcxX7xX2xX4xXa6xX144xX4dxX4xX8xX4bxXfxX36xX4xX1b5xX4xX24xX3d3xX4xX96xX137xX4xX24xX1bbxXfxX19xX4dxX4xX11xXd1xX45xX7xX4xX3xX52bxXfxX36xX4xX194xX3cxX329xXfxX36xX4xade2xX1d2xX5xX4xX96xX137xX4xX19xX7xX100xX4xX11xX19xX4c6xXcxX4xX5xX19xX1e1xX4xXd1xX7xX4xX2bxX36xX19xX2xX4xf118xX3cxX1dcxXfxX4xX6xX137xX4xX5xX19xX3cxX100xX127xXfxX4xX11xX19xX45xX46xXfxX36xX61xX4xb2adxX1e4xX2xX4xXfxX36xX137xX100xX4xXa6xXdbxX23xX4xX194xX15xX4xX11xX147xX4xX26bxX243xX10xX234xX243xXc3xXcxX4xX19xX7xX100xX4xX11xX19xX4c6xXcxX4xX5xX19xX1e1xX4xX5xX15dxX4xXa6xX2xX4xX5xX15dxX4xX3xX38xX4xXfxX36xX144xX11xX4xXfxX36xXbcxX11xX4xX36xX5exXfxX4xX1axX243xX243xXc3xXcxX61xX61xX61xX0xX65xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX201xX55xX1xX100xXbxX17xX109xX7xX100xX4xXa6xXadxXfxX36xX4xXfxX19xX520xX11xX4xX6xX137xX4xX11xXa2xX2xX4xX6xX5exXfxX4xXcxX3cxX7xX4xXa6xX45xX688xX5xX4xXfxX19xX2xX38xX3cxX4xX4fxX159xX7xX4xX5xX4bxX5xX4xX11xXa2xXfxX36xX4xXfxX19xX45xXfxX36xX4xXa6xX45xX46xXfxX36xX4xX3xX38xX4dxX4xX11xXd1xX46xX2xX4xX4fxX1e4xXfxX36xX4xXa6xX19exX4xX5xX41cxXfxX4xXcxX45xX7xX4xXd1xX137xX55xX4dxX4xX4bxX55xX4xXcxX45xX7xX4xX5xX19xX15xX4xXc3xX19xXa2xXfxX36xX4xXc3xX3d1xX23xX4dxX4xX11xX19xXcdxX4xX6xX137xX4xX45xX6b0xX11xX4xX19xXcdxX11xX61xX61xX61xX60xX4dxX4xX5xX19xX3d1xX4xX201xX572xX2xX4xX24xX19xX3d1xX4xX24xX19xX3d1xXfxX19xX4xX12axX26bxX241xX4xX11xX3cxX19exX2xX4dxX4xX1caxX3cxXecxX4xX1b5xX4xX24xXd1xX2xX127xX3cxX4xb81dxX41cxXfxX4dxX4xX24xX19xX7xXfxX19xX4xX96xX144xX7xX141xX4xXfxX36xX4c6xXcxX4xXfxX36xX572xX2xX61xX0xX65xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX201xX55xX1xX100xX4xX23xX109xX15xXfxX11xX15xXd1xXbxX17xX0xX2xXcxX36xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xX109xX15xXfxX11xX15xXd1xXbxX4xX8xX11xX100xX6xX15xXaxXbxX22bxX2xX1xX11xX19xX230xX4xX232xX1axX234xX23xX194xX237xX4xX19xX15xX2xX36xX19xX11xX230xX4xX241xX1axX243xX23xX194xX237xXbxX4xX8xXd1xX5xXaxXbxX19xX11xX11xX23xX230xX65xX65xX2xX61xX4fxX7xX55xX19xX7xX11xX2xXfxX19xX61xX3xXfxX65xXfxX15xX22bxX8xX65xX1axX26axX26bxX232xX65xX1axX26bxX1axX1xX243xX243xX274xX234xX41fxX243xX234xX11xX234xX234xX243xX241xX1axX6xX243xX61xX282xX23xX36xXc8xXd1xXaxX241xX275xXbxX4xX7xX6xX11xXaxXbxX2bxX19xX2dxX5xX4xXfxX19xX32xXfxX4xXfxX36xX19xX38xX4xX3axXcxX3cxX7xX4xX5xX40xX7xX4xXfxX36xX45xX46xX2xX4xX5xX19xX4bxXfxX4dxX4xX4fxX4bxXfxX4xX5xX19xX55xX4xXfxX36xX45xX46xX2xX4xX5xX5exXfxX60xX61xX61xX61xXbxX4xX65xX17xX0xX65xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX109xX7xX23xX11xX2xX55xXfxXbxX4xX8xX11xX100xX6xX15xXaxXbxX11xX15xX194xX11xX10xX7xX6xX2xX36xXfxX230xX4xX282xX3cxX8xX11xX2xX2ffxX100xX237xXbxX17xX109xX19xX2xXcdxX5xX4xX5xX1dcxXfxX4xX6xX137xX4xX3xX4c6xX11xX4xX1xXb1xXfxX36xX4xXc3xX19xXa2xXfxX36xX4xX11xX19xb232xX4xX11xX19xX2xXcdxX3cxX4xX36xX2xX4c1xX23xX4xXfxX36xX45xX46xX2xX4xXcxX3cxX7xX4xX5xX1dcxXfxX4xX23xX19xXcdxX4xX6xX2xX127xX3cxX4xX5xX19xX1e1xXfxX19xX4xX194xX4bxX5xX4xXa6xXd87xX4xXd1xX7xX4xX36xX2xX4bxX4xXa6xX329xX2xX4xX3xX6b0xX2xX4xX11xX147xXfxX36xX4xXcxX683xX11xX4xX19xX137xXfxX36xX0xX65xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX201xX55xX1xX100xXbxX17xXafbxX137xX4xXfxX36xX19xX38xX4xX1e1xX11xX4xX3xX329xXfxX4dxX4xX5xX19xX558xX4xX5xX5exXfxX4xX11xX558xX4xXcxX558xX4dxX4xX5xX19xX3d1xX3cxX4xXc3xX19xX144xX4xX6xX137xX4xX6xX137xXcxX4xXa6xX45xX688xX5xX4xXfxXecxXfxX4xXfxX19xXf1xXfxX36xX4xXfxX3c3xXcxX4xX36xX5exXfxX4xXa6xX1dcxX100xX4xX8xX329xX4xX6xX45xX688xXfxX36xX4xXfxXa2xXfxX36xX4xX1xX1dcxXfxX4xX24xX19xX7xXfxX19xX4xX96xX144xX7xX4xX11xXd1xX7xXfxX19xX4xX11xX19xX40xX4xX6xX4c1xX5xX4xXfxXa2xXfxX36xX4xXfxX19xX137xXfxX4xX3xX137xX55xX4xX2bxX36xX19xX127xX4xX9dxXfxX4dxX4xX96xX137xX4xX24xX1bbxXfxX19xX4xX6xX137xXcxX4xXfxX36xX19xX38xX4xXa6xXa7xXfxX36xX4xXfxX4bxX11xX4xXfxX36xX137xX100xX4xX5xX137xXfxX36xX4xXfxX19xX2xX38xX3cxX61xX0xX65xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX201xX55xX1xX100xXbxX17xX3ax9a6dxX4xX1caxX3cxXecxX4dxX4xXfxX19xX137xX4xX11xXa2xX2xX4xX5xX19xX558xX4xX5xX144xX4xXcxX520xX100xX4xX8xX137xX55xX4xXd1xX3cxX1d2xXfxX36xX4xX6xX137xXcxX4xXa6xX5exX3cxX4xX11xXadxX11xX4xXcxX683xX11xX4xX11xX329xX2xX4xXcxX1d2xX11xX4xXfxX3c3xXcxX4xX5xX19xX558xX4xXa6xX45xX688xX5xX4xX241xX10xX234xX4xX11xXd1xX2xX127xX3cxX4xXa6xXa7xXfxX36xX4dxX4xX5xX52bxXfxX4xX1b5xX4xXa6xX1dcxX100xX4xX11xX19xX3cxX4xX36xX55xXcxX4xX23xX19xXcdxX4xX6xX2xX127xX3cxX4xX5xX19xX3d1xX3cxX4xXc3xX19xX144xX4xX5xX19xXadxX11xX4xX4fxX144xX23xX4xX5xX4d1xXfxX36xX4xX5xX144xX4xX11xX2xX38xXfxX4xX36xX69bxX2xX4xX3xX38xX4xX5xX19xX55xX4xX36xX2xX7xX4xXa6xX159xXfxX19xX61xX4x111d5xX688xX4xX5xX19xXa7xXfxX36xX4xX3c3xXfxX4xX3cxX329xXfxX36xX4xXc3xX19xX7xXcxX4xXc3xX19xX19exX4dxX4xX5xX19xX2xX4xX11xX2xXecxX3cxX4xX11xX2xXcdxX11xX4xXc3xX2xX127xXcxX4xX5xX19xX558xX4xXcxX55xXfxX36xX4xXcxX55xXfxX36xX4xXfxX3cxXa2xX2xX4xX5xX3cxX1d2xX5xX4xX8xX329xXfxX36xX4xX5xX4bxX5xX4xX5xX55xXfxX4xXc3xX19xXa2xXfxX36xX4xX23xX19xX15dxX2xX4xX3xX520xX11xX4xX3xX15dxX4xXfxX19xX45xX4xXcx10fafxX60xX4dxX4xX5xX19xX3d1xX4xX3d3xX19xX7xXfxX4xX24xX19xX3d1xX4xX3dcxX2xX7xXfxX36xX4xX11xX1dcxXcxX4xX8xX42axX61xX0xX65xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX201xX55xX1xX100xX4xX23xX109xX15xXfxX11xX15xXd1xXbxX17xX0xX2xXcxX36xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xX109xX15xXfxX11xX15xXd1xXbxX4xX8xX11xX100xX6xX15xXaxXbxX22bxX2xX1xX11xX19xX230xX4xX232xX1axX234xX23xX194xX237xX4xX19xX15xX2xX36xX19xX11xX230xX4xX241xX1axX243xX23xX194xX237xXbxX4xX8xXd1xX5xXaxXbxX19xX11xX11xX23xX230xX65xX65xX2xX61xX4fxX7xX55xX19xX7xX11xX2xXfxX19xX61xX3xXfxX65xXfxX15xX22bxX8xX65xX1axX26axX26bxX232xX65xX1axX26bxX1axX1xX243xX243xX41fxX1axX26bxX1axX26axX11xX232xX275xX234xX243xX26bxX6xX243xX61xX282xX23xX36xXc8xXd1xXaxX232xX243xX1axXbxX4xX7xX6xX11xXaxXbxX2bxX19xX2dxX5xX4xXfxX19xX32xXfxX4xXfxX36xX19xX38xX4xX3axXcxX3cxX7xX4xX5xX40xX7xX4xXfxX36xX45xX46xX2xX4xX5xX19xX4bxXfxX4dxX4xX4fxX4bxXfxX4xX5xX19xX55xX4xXfxX36xX45xX46xX2xX4xX5xX5exXfxX60xX61xX61xX61xXbxX4xX65xX17xX0xX65xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX109xX7xX23xX11xX2xX55xXfxXbxX17xX2bxX2xX38xXcxX4xX3xX3cxX2xX4xX6xX6b0xXfxX4xXfxX19xX520xX11xX4xXa6xX329xX2xX4xX3xX6b0xX2xX4xXfxX36xX45xX46xX2xX4xX11xX19xX15xX55xX4xXfxX36xX19xX38xX4xXa6xXa7xXfxX36xX4xXfxX4bxX11xX4xX6xX137xX4xXfxX36xX137xX100xX4xXfxX137xX55xX4xX5xX4d1xXfxX36xX4xX4fxX1d2xX2xX4xX11xX19xX3cxX4xX8xX329xX4xX23xX19xXcdxX4xX6xX2xX127xX3cxX0xX65xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX201xX55xX1xX100xXbxX17xXb2exX683xX5xX4xXfxXadxXfxX36xX4xXcxX45xX7xX4dxX4xX3xX52bxXfxX36xX4xX194xX15xX4xX5xX40xX7xX4xXfxX19xXf1xXfxX36xX4xX23xX19xXb1xX4xXfxXf1xX4xX6xX137xXcxX4xXfxX36xX19xX38xX4xX11xX19xX3cxX4xXcxX3cxX7xX4xX23xX19xXcdxX4xX6xX2xX127xX3cxX4xX5xX34exX4xX11xX19xXd87xX4xXd1xX55xXfxX36xX4xXd1xX3cxX19exX2xX4xXc3xX19xXadxX23xX4xX11xX147xX4xXfxXa2xXfxX36xX4xX11xX19xXa2xXfxX4xXa6xXcdxXfxX4xX11xX19xX137xXfxX19xX4xX11xX19xX3d1xX61xX4xX24xX520xX11xX4xX5xX15dxX4xXfxX19xXf1xXfxX36xX4xX3xX4c6xX11xX4xX1xXb1xXfxX36xX4xXc3xX19xXa2xXfxX36xX4xX5xX52bxXfxX4xX36xX2xX4bxX4xX11xXd1xX3d1xX4xX8xX69bxX4xX1xXb1xXfxX36xX4xXa6xX329xX2xX4xX3xX6b0xX2xX4xXfxX36xX45xX46xX2xX4xXc3xX19xX4bxX5xX4xX5xX19xX1e1xXfxX19xX4xX6xX137xX4xXfxX36xX3cxXa7xXfxX4xX8xX329xXfxX36xX4xX5xX40xX7xX4xX19xX2dxX61xX0xX65xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX201xX55xX1xX100xXbxX17xXf5cxX520xX11xX4xX3xX15dxX4dxX4xXfxX19xX2dxX5xX4xXfxX19xX32xXfxX4xXa6xXd87xX4xX36xX55xXcxX4xX36xX144xX23xX4xX5xX19xX55xX4xX5xX3cxX1d2xX5xX4xX8xX329xXfxX36xX4xX19xX2dxX4xX5xX19xX10bxXfxX36xX4xX1caxX3cxX15dxXfxX4dxX4xX5xX19xX558xX4xX6xX55xX4xXfxX36xXdbxX2xX4xX6xX137xX4xX23xX19xX15dxX2xX4xXa6xX329xX2xX4xXcxX683xX11xX4xX3xX6b0xX2xX4xXfxX36xX3cxX100xX4xX5xX41cxX4xX11xX7xX2xX4xXfxXdbxXfxX4xX36xX2xX7xX55xX4xX11xX19xXa2xXfxX36xX4dxX4xXfxX36xX3cxX100xX4xX5xX41cxX4xXcxXadxX5xX4xX4fxX127xXfxX19xX4xX3xX38xX4xX19xXa2xX4xX19xX520xX23xX4dxX4xX4fxX127xXfxX19xX4xXfxX36xX55xX137xX2xX4xX1xX7xX61xX61xX61xX0xX65xX23xX17xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1xXd1xX15xX6xX7xX11xX15xX1xXbxX17xX0xX3cxX6xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX11xX2xX11xX6xX15xX10xX11xX19xX3cxXcxX4fxX10xX7xXfxX1xX10xX8xX7xX23xX55xXbxX17xX0xX6xX2xX17xX0xX7xX4xX11xX2xX11xX6xX15xXaxXbxX2bxX19xXf1xXfxX36xX4xX23xX19xXb1xX4xXfxXf1xX4xXcxX45xX3cxX4xX8xX2xXfxX19xX4xX11xXd1xXecxXfxX4xX23xX19xX329xX4xX1b5xX4xX96xX137xX4xX24xX1bbxXfxX19xXbxX4xX19xXd1xX15xX2ffxXaxXbxX65xX6xX7xX55xX10xX1xX55xXfxX36xX10xX3xX2xX15xX5xX10xX6xX7xXcxX65xXfxX19xX3cxXfxX36xX10xX23xX19xX3cxX10xXfxX3cxX10xXcxX3cxX3cxX10xX8xX2xXfxX19xX10xX11xXd1xX15xXfxX10xX23xX19xX55xX10xX55xX10xX19xX7xX10xX11xX2xXfxX19xX65xX1axX274xX274xX1axX41fxX41fxX61xX19xX11xXcxXbxX17xX0xX2xXcxX36xX4xX8xXd1xX5xXaxXbxX65xXcxX15xX1xX2xX7xX65xX1axX275xX243xX65xXfxX15xX22bxX8xX65xX1axX26axX26bxX1axX65xX1axX275xX41fxX1xX232xX275xX1axX234xX41fxX275xX234xX11xX232xX274xX26axX26axX243xX6xX243xX61xX282xX23xX36xXbxX4xX7xX6xX11xXaxXbxX2bxX19xX2dxX5xX4xXfxX19xX32xXfxX4xXfxX36xX19xX38xX4xX3axXcxX3cxX7xX4xX5xX40xX7xX4xXfxX36xX45xX46xX2xX4xX5xX19xX4bxXfxX4dxX4xX4fxX4bxXfxX4xX5xX19xX55xX4xXfxX36xX45xX46xX2xX4xX5xX5exXfxX60xX61xX61xX61xXbxX4xX65xX17xX0xX65xX7xX17xX0xX1xX2xX3xX17xX0xX8xX11xXd1xX55xXfxX36xX17xX0xX7xX4xX11xX2xX11xX6xX15xXaxXbxX2bxX19xXf1xXfxX36xX4xX23xX19xXb1xX4xXfxXf1xX4xXcxX45xX3cxX4xX8xX2xXfxX19xX4xX11xXd1xXecxXfxX4xX23xX19xX329xX4xX1b5xX4xX96xX137xX4xX24xX1bbxXfxX19xXbxX4xX19xXd1xX15xX2ffxXaxXbxX65xX6xX7xX55xX10xX1xX55xXfxX36xX10xX3xX2xX15xX5xX10xX6xX7xXcxX65xXfxX19xX3cxXfxX36xX10xX23xX19xX3cxX10xXfxX3cxX10xXcxX3cxX3cxX10xX8xX2xXfxX19xX10xX11xXd1xX15xXfxX10xX23xX19xX55xX10xX55xX10xX19xX7xX10xX11xX2xXfxX19xX65xX1axX274xX274xX1axX41fxX41fxX61xX19xX11xXcxXbxX17xX2bxX19xXf1xXfxX36xX4xX23xX19xXb1xX4xXfxXf1xX4xXcxX45xX3cxX4xX8xX2xXfxX19xX4xX11xXd1xXecxXfxX4xX23xX19xX329xX4xX1b5xX4xX96xX137xX4xX24xX1bbxXfxX19xX0xX65xX7xX17xX0xX65xX8xX11xXd1xX55xXfxX36xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX19xX15xX7xX1xXbxX17xXb2exX1e4xX2xX4xXfxX36xX137xX100xX4xXa6xX2xX4xX1caxX3cxX7xX4xX5xX4bxX5xX4xX11xX3cxX100xXcdxXfxX4xX23xX19xX329xX4xX96xX137xX4xX24xX1bbxXfxX19xX4dxX4xX5xX19xX4c1xXfxX36xX4xX11xXa2xX2xX4xX4fxXadxX11xX4xX36xX683xX23xX4xXc3xX19xXa2xXfxX36xX4xX1e1xX11xX4xXfxX19xXf1xXfxX36xX4xXfxX36xX45xX46xX2xX4xX23xX19xXb1xX4xXfxXf1xX4xXcxX45xX3cxX4xX8xX2xXfxX19xX4xX4fxX32xXfxX36xX4xXfxX19xX2xX38xX3cxX4xX5xXa2xXfxX36xX4xX3xX2xX127xX5xX4xXfxX19xX2dxX5xX4xXfxX19xX32xXfxX61xX4xX3d3xX19xX1e1xX7xX4xX8xX7xX3cxX4xX3xXcdxX11xX4xX19xX32xXfxX4xX1xX520xX3cxX4xX5xX19xX1dcxXfxX4xX5xX19xX2xXcxX4xX11xXd1xXecxXfxX4xXcxXadxX11xX4dxX4xXa6xXa2xX2xX4xX11xX7xX100xX4xX5xX19xX7xX2xX4xX8xXdbxXfxX4xX5xX40xX7xX4xX19xX2dxX4xX6xX137xX4xX36xX4bxXfxX19xX4xXfxX683xXfxX36xX4xX36xX2xX7xX4xXa6xX159xXfxX19xX61xX4xX2bxX3c3xXcxX4xX19xX2dxX5xX4xXcxX6b0xX2xX4xX8xXadxX23xX4xX4fxXadxX11xX4xXa6xX5exX3cxX4dxX4xXfxX1e4xX2xX4xX6xX55xX4xX5xX40xX7xX4xX5xX4bxX5xX4xX5xX19xX3d1xX4xX6xXdbxX2xX4xXfxX19xX2xX38xX3cxX4xX19xX41cxXfxX61xX0xX65xX23xX17xX0xX65xX1xX2xX3xX17xX0xX65xX6xX2xX17xX0xX65xX3cxX6xX17xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX5xX6xXd1xXbxX17xX0xX65xX1xX2xX3xX17xX0xX65xX1xX2xX3xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX9dxX3cxX11xX19xX55xXd1xXbxX17xX24xX19xX572xX100xX4xX506xX45xX41cxXfxX36xX0xX65xX23xX17xX0xX65xX1xX2xX3xX17
Thùy Dương