Quốc hội Zimbabwe bắt đầu luận tội Tổng thống Mugabe
Ngày 21/11, Quốc hội Zimbabwe đã mở phiên họp nhằm bắt đầu tiến trình luận tội Tổng thống Robert Mugabe, động thái có thể dẫn tới việc miễn nhiệm nhà lãnh đạo 93 tuổi này.
344fx47dbxb62bx9ed1x611cx7fcex9c55x433bx8e38x7a97x61aax8c28x4667x743cx5b9dx67d9xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax479dx363ax847cxXexX0x7eddxXaxX17xX18xX19xXexX0x41a4xac5cxX19xb042xXexX0xXax8a1dxX9x8850xXdxX18xa493xX2fx3b9cx4167x54b3xX5xa97cxXbxXdxX17xX32xXex9474x9c0dx34acxX2cxX9xXax6aa0xX35xX9x5c1cxX35xXcxX23xX18xX23x76a5xX17xX9xX23x65a9xXbxX9x80aaxbb6axX3cxX9xXdxX3cxbb0cx8313xX9xXbxX41xX35xX9xX5x5c4exX58xb2d2xX9xXbxXaxX3dxX58xX61xX9xb9a2xX3cxX61xX18xX23xX17xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX35xX19xX31xX32xX33xXdxXaxX69xX18xX35xX58x8faax49bexX17xX4axX2fxX2xX17xXbxX18xX35xXdxX2axX82xX19xX35x8f53x6eeaxX18xX33xX24x9f29xX35xX91xX17xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xb12exX17xX18xX19xX32xXexX83xX61x8553xX26xX9x4b87xX2axX1cxX2axX2axa7bcxX9xX3bxX3cxX3dxX2cxX9xXaxX41xX35xX9xX44xX35xXcxX23xX18xX23xX4axX17xX9xX51x94f3xX9xXcx6d32xX9xX33xXaxX35x482dxX58xX9xXaxa939xX33xX9xX58xXax4c7bxXcxX9xX23xX4exXbxX9xX51xX52xX3cxX9xXbxX35x602fxX58xX9xXbxa8b3x9403xX58xXaxX9xXdxX3cxX57xX58xX9xXbxX41xX35xX9xX5xX5fxX58xX61xX9xXbxXaxX3dxX58xX61xX9xb7bexX24xX23xX17xXebxXbxX9xX69xX3cxX61xX18xX23xX17xXb4xX9xX51xX41xX58xX61xX9xXbxXax683cxX35xX9xX2cx5fb7xX9xXbxXax9c7exX9xX19x3761xX58xX9xXbx6a39xX35xX9xX91xX35xae7axX2cxX9xXcxX35x796exX58xX9xX58xXaxX35xX12exXcxX9xX58xXaxXacxX9xXdxXc9xX58xXaxX9xX51x9d23xX24xX9x3479x792bxX9xXbxX3cxX5fxX35xX9xX58xXacxX26x9733xX0xX1cxX33xXexX0xX19xX35xX91xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17x56f3xXbxbabbxX18xXdxX35xX61xX58x9051xX9xX2cxX17xX58xXbxX17xXebx3f82xX9xXcxX18xXebxX61xX35xX58xX169xX23xX24xXbxXbxX24xXcxX16fxX9x5db8xX33xX167xX177xX9xX33xX18xX19xX19xX35xX58xX61xX16fxX9x684bxX33xX167xX9xX196xX33xX167xX9xX196xX33xX167xX9xX196xX33xX167xX177xX32xXexX0xX35xXcxX61xX9xX18xXdxXbxX31xX32xa292xX3cxX24xX2cxX9xXaxX24xX35xX9xab82xX35xXcxX23xX18xX23xX4axX17xX9xX23xX18xXbxX9xX19xX18xX3cxX9xXdxX3cxX18xX58xX9xXbxX24xX35xX9xXbxX24xX58xX61xX9xXbxXaxX24xX58xX61xX9xXcxX3cxX61xX18xX23xX17xX32xX9xX2fxXebxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX16fxX1cxX1cxX35xX154xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX58xXaxX154xX91xX58xX1cxX58xX17xX4axX2fxX1cxX2ax6a90x51b5xX209xX1cxX209xX209xX19xXafxXafxX14axX196xX2axX2ax9953xXbxX149x90c4xX196xX2axXdxX196xX154xae2exX33xX61xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX19xX35xX91xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX58xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xXebxX61xX35xX58xX169xX23xX24xXbxXbxX24xXcxX16fxX9xX188xX33xX167xX177xX9xX33xX18xX19xX19xX35xX58xX61xX16fxX9xX196xX33xX167xX177xX9xXbxX17xX167xXbxX169xX18xXdxX35xX61xX58xX16fxX9xX21fxX3cxX2fxXbxX35x7642xX26xX177xX32xXexX3bxX3cxX3dxX2cxX9xXaxX41xX35xX9xX44xX35xXcxX23xX18xX23xX4axX17xX9xX51xXc9xX9xXcxXccxX9xX33xXaxX35xXd1xX58xX9xXaxXd5xX33xX9xX58xXaxXdaxXcxX9xX23xX4exXbxX9xX51xX52xX3cxX9xXbxX35xXe7xX58xX9xXbxXebxXecxX58xXaxX9xXdxX3cxX57xX58xX9xXbxX41xX35xX9xX5xX5fxX58xX61xX9xXbxXaxX3dxX58xX61xX9xX104xX24xX23xX17xXebxXbxX9xX69xX3cxX61xX18xX23xX17xX9x4910x9ec4xX58xXax9a6bxX154xX9xb01axX58xXaxX16fxX9x63bex42c5xX7xX1cxX5xX5x3976xa3caxX83xX0xX1cxX33xXexX0xX19xX35xX91xX9xX35xX19xX31xX32xX33xXdxXaxX69xX18xX35xX58xX82xX83xX17xX4axX2fxX2xX17xXbxX18xX35xXdxX2axX82xX19xX35xX91xX4xX24xX58xXbxX17xX58xXbxX96xX35xX91xX17xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX23xX24xX167xX19xX17xXbxX18xX35xXdxX32xXexX0xX19xX35xX91xX9xX18xXdxX35xX61xX58xX31xX32xX21fxX3cxX2fxXbxX35xX27axX26xX32xXexX0xX19xX35xX91xX9xX18xXdxX35xX61xX58xX31xX32xX2cxX17xX58xXbxX17xXebxX32xXexX0xX1cxX19xX35xX91xXexX0xX1cxX19xX35xX91xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x9d29xX24xX19xX26xX32xX9xX18xXdxX35xX61xX58xX31xX32xX21fxX3cxX2fxXbxX35xX27axX26xX32xXexX4xXax8b56xX9xXbx4108xX2cxXaxX9xX3bxX3cxX3dxX2cxX9xXaxX41xX35xX9xX44xX35xXcxX23xX18xX23xX4axX17xX9x496exX18xX2cxX24xX23xX9xX69xX3cxX23xX17xX58xX19xX18xX9xX51xXc9xX9xX2cxXaxX24xX9xX33xXax7923xX33xX9xXbxX35xXe7xX58xX9xXaxXacxX58xXaxX9xXcxX41xXbxX9xX33xXaxX35xXd1xX58xX9xXaxXd5xX33xX9xX2cxXaxX3cxX58xX61xX9xX61xX35x42c8xX18xX9xX5xXax6813x378axX58xX61xX9xX91xX35xX12exX58xX9xX91xXacxX9xXa4xX146xX9xX91xX35xX12exX58xX9xX51xX122xX9xXbxXaxX2dcxX24xX9xXdxX3cxX57xX58xX9xX167xX24xX18xX26xX9xX1b2xX3cxX18xX58xXaxX9x575axX35xXe7xX58xX9xX58xX61xXaxX38exX9xX91x9b55xX9xXbxX35xXe7xX58xX9xXbxXebxXecxX58xXaxX9xXdxX3cxX57xX58xX9xXbxX41xX35xX9xX5xX5fxX58xX61xX9xXbxXaxX3dxX58xX61xX9xX69xX3cxX61xX18xX23xX17xX154xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX373xX24xX19xX26xX32xX9xX18xXdxX35xX61xX58xX31xX32xX21fxX3cxX2fxXbxX35xX27axX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9x87f9xX58xX61xX9xX69xX3cxX23xX17xX58xX19xX18xXb4xX9xX410xX35xXe7xX58xX9xX58xX61xXaxX38exX9xX58xXacxX26xX9xXdxXacxX9xXcxX41xXbxX9xX2fxa0ffxX9xX410xX35xX12exX58xX9xX2cxXaxX3e3xX18xX9xXbx6e2bxX58xX61xX9xX2cxX11exX9xXbxX35xX41bxX58xX9xXdxX12exX9xXbxXebxX24xX58xX61xX9xXdxX38exX2cxXaxX9xX2fx3636xX9xX58xX3e3xX129xX2cxX9xX58xXacxX26xX154xX9xX5xXebxX3e3xX129xX2cxX9xX51xX11exXb4xX9xXbxXebxX24xX58xX61xX9xXcxX41xXbxX9xX2cxX3cxX41xX2cxX9xX23x37b1xX9xX33xXaxX35xXe7xX3cxXb4xX9xXafxX14axX196xX9xX58xX61xXaxX38exX9xX2fx725fxX9xX2cxX38bxX18xX9xX51xX2dcxX58xX61xX9xX44xX18xX58xX3cxX169xX7xX2e8xX9xX2cxX52xXcxX9xX1b2xX3cxX26xX41bxX58xX9xXbxXebxX24xX58xX61xX9xXbxX5fxX58xX61xX9xX2fxX3dxX9xXafxX216xX196xX9xX58xX61xXaxX38exX9xX2fxX4f1xX9xX3bxX3cxX3dxX2cxX9xXaxX41xX35xX9xX44xX35xXcxX23xX18xX23xX4axX17xX9xX51xXc9xX9xXbxXaxX46dxX58xX61xX9xX1b2xX3cxX18xX9xX410xX35xXe7xX58xX9xX58xX61xXaxX38exX9xXdxX3cxX57xX58xX9xXbxX41xX35xX9xXbxX5fxX58xX61xX9xXbxXaxX3dxX58xX61xX154xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX373xX24xX19xX26xX32xX9xX18xXdxX35xX61xX58xX31xX32xX21fxX3cxX2fxXbxX35xX27axX26xX32xXexX5xXebxX24xX58xX61xX9xX2fxX3cxX3dxXbxX9xXbxXax7f4dxX35xX9xX61xX35xX18xX58xX9xX1b2xX3cxX18xXb4xX9xX2cxX11axX2cxX9xX58xX61xXaxX38exX9xX2fxX4f1xX9xX410xXaxX4exX33xX9xX2cxX2dcxX9xX58xX3e3xX129xX2cxX9xX51xXc9xX9xX410xXd1xX3cxX9xX61xXd5xX35xX9xX46dxX58xX61xX9xX69xX3cxX61xX18xX23xX17xX9xXbxX49dxX9xX2cxXax66f0xX2cxX9xX2fxX18xX3cxX9xX410xXaxX35xX9xX1b2xX3cx6a08xX58xX9xX51xX41xX35xX9xX44xX35xXcxX23xX18xX23xX4axX17xX9xX58xX4exXcxX9xX1b2xX3cxX26xX41bxX58xX9xX410xX35xX122xXcxX9xX2fxX24xX11axXbxX154xX9xX4x5982xX58xX61xX9xX58xX61xXacxX26xXb4xX9xXaxXacxX58xX61xX9xX58xX61xXaxXecxX58xX9xX58xX61xX3e3xX597xX35xX9xX19xX5e5xX58xX9xX44xX35xXcxX23xX18xX23xX4axX17xX9xX2cx80b4xX58xX61xX9xXbxX57xX33xX9xXbxXebxX3cxX58xX61xX9xXbxXebxX3e3xX129xX2cxX9xX3bxX3cxX3dxX2cxX9xXaxX41xX35xX9xX51xX122xX9xX23xX35xX122xX3cxX9xXbxXecxX58xXaxX9xX26xXd1xX3cxX9xX2cxX52xX3cxX9xX46dxX58xX61xX9xX69xX3cxX61xX18xX23xX17xX9xXbxX49dxX9xX2cxXaxX5d8xX2cxX154xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX373xX24xX19xX26xX32xX9xX18xXdxX35xX61xX58xX31xX32xX21fxX3cxX2fxXbxX35xX27axX26xX32xXexX5xXebxX24xX58xX61xX9xXcxX41xXbxX9xX19xX35xX133xX58xX9xX23xX35xXe7xX58xX9xX410xXaxX11axX2cxXb4xX9xX19xX490xX9xX410xX35xXe7xX58xX9xX58xX61xXacxX26xX9xXafxXafxX1cxX2axX2axXb4xX9xX5xX5fxX58xX61xX9xXbxXaxX3dxX58xX61xX9xX2e7xX58xX61xX24xXdxX18xX9xX91xXacxX9xX83xX18xXcxX9xX7xXaxX35xX9xX2fx3fc3xX9xXbxX129xX35xX9xXbxXaxX38bxX9xX51xX46dxX9xXa4xX18xXebxX18xXebxX17xX9xX2cxX38bxX18xX9xX44xX35xXcxX23xX18xX23xX4axX17xX9xX2fxX18xX3cxX9xX410xXaxX35xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX19xX490xX9xXcxX41xXbxX9xX2cxX3cxX41xX2cxX9xXaxXd5xX33xX9xX23xXd1xX58xX9xXdxX41bxX9xXaxX41xX35xX9xX58xX61xXaxX38exX9xXbxXaxX3e3xX3e4xX58xX61xX9xX51x3bdbxX58xXaxX9xX4xX41xX58xX61xX9xX51x759fxX58xX61xX9xX33xXaxX11axXbxX9xXbxXebxX35xX122xX58xX9xXcxX35xX41bxX58xX9xX83xX18xXcxX9xX2cxXaxX5e5xX3cxX9xX7xXaxX35xX9xX2dbxX92xX2e7xX2xX4xX2dfxX9xX91xX41bxX9xXbxXecxX58xXaxX9xXaxXecxX58xXaxX9xXbxX146xX35xX9xX44xX35xXcxX23xX18xX23xX4axX17xX154xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX373xX24xX19xX26xX32xX9xX18xXdxX35xX61xX58xX31xX32xX21fxX3cxX2fxXbxX35xX27axX26xX32xXexXa4xX18xX35xX9xXbxX3cxX52xX58xX9xXbxXebxX3e3xX129xX2cxXb4xX9xX1b2xX3cxX26xXe7xXbxX9xX51xX38exX58xXaxX9xX2cxX38bxX18xX9xX5xX5fxX58xX61xX9xXbxXaxX3dxX58xX61xX9xX69xX3cxX61xX18xX23xX17xX9xX2cxX11axX2cxXaxX9xX2cxXaxX5d8xX2cxX9xX7xXaxX11exX9xX5xX5fxX58xX61xX9xXbxXaxX3dxX58xX61xX9xX8xXcxXcxX17xXebxX2fxX24xX58xX9xX69xX58xX18xX58xX61xX18xX61xX4axX18xX9xX51xXc9xX9xX91x88a7xX33xX9xX33xXaxX2dcxX35xX9xX2fxX490xX9xX33xXaxX2dcxX58xX9xX51xX3dxX35xX9xXcxX146xX58xXaxX9xXcxX6eaxX9xX2cxX38bxX18xX9xX5xX3e3xX9xXdxX12exX58xXaxX9xX1b2xX3cxX5e5xX58xX9xX51xX41xX35xX9xX4xX24xX58xX2fxXbxX18xX58xXbxX35xX58xX24xX9xX4xXaxX35xX4axX17xX58xX61xX18xX9xX91xXacxX9xX2cxXaxX5e5xXcxX9xX58xX61xb867xX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX3cxX41xX2cxX9xX410xXaxX38bxX58xX61xX9xXaxX24xX2dcxX58xX61xX9xX2cxXax78c1xX58xXaxX9xXbxXebxX38exX9xXbxX146xX35xX9xX1b2xX3cxX3dxX2cxX9xX61xX35xX18xX9xX2cxXaxX5e5xX3cxX9xX7xXaxX35xX9xX58xXacxX26xX154xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX373xX24xX19xX26xX32xX9xX18xXdxX35xX61xX58xX31xX32xX21fxX3cxX2fxXbxX35xX27axX26xX32xXex98ecxXd1xXcxX9xX2axX20axX1cxX2axX2axXb4xX9xX1b2xX3cxX5e5xX58xX9xX51xX41xX35xX9xX58xX3e3xX129xX2cxX9xX58xXacxX26xX9xX51xXc9xX9xXbxX35xXe7xX58xX9xXaxXacxX58xXaxX9xX2cxX11axX2cxX9xXaxX24xX146xXbxX9xX51xX41xX58xX61xX9xX1b2xX3cxX5e5xX58xX9xX2fxX490xX9xX58xXaxXdaxXcxX9xXbxXebxX3cxX26xX9xXdxX60bxX58xX61xX9xX32xX58xXaxX3dexX58xX61xX9xX33xXaxX52xX58xX9xXbxX4b8xX9xXbxX41xX35xX9xX33xXaxX146xXcxX32xX9xX167xX3cxX58xX61xX9xX1b2xX3cxX18xX58xXaxX9xX46dxX58xX61xX9xX69xX3cxX61xX18xX23xX17xXb4xX9xX61xX35xXacxX58xXaxX9xX1b2xX3cxX26xX41bxX58xX9xX410xX35xX122xXcxX9xX2fxX24xX11axXbxX9xX2cxX11axX2cxX9xX2cx5948xX9xX1b2xX3cxX18xX58xX9xX58xXaxXacxX9xX58xX3e3xX129xX2cxX9xX91xXacxX9xX2cxX11axX2cxX9xX33xXaxX3e3xX95dxX58xX61xX9xXbxX35xX12exX58xX9xXbxXebxX3cxX26xX41bxX58xX9xXbxXaxX46dxX58xX61xXb4xX9xX51xX74axX58xX61xX9xXbxXaxX597xX35xX9xX1b2xX3cxX2dcxX58xX9xXbxXax8d9fxX2cxX9xX5xX5fxX58xX61xX9xXbxXaxX3dxX58xX61xX9xX69xX3cxX61xX18xX23xX17xX9xX91xXacxX9xX91xX3e4xX9xab6cxXebxX18xX2cxX17xX9xX69xX3cxX61xX18xX23xX17xX9xXbxX146xX35xX9xX410xXaxX3cxX9x944dxX83xXaxXacxX9xX2edxX18xX58xXax51e9xX9xXccxX9xXbxXaxX38bxX9xX51xX46dxX9xXa4xX18xXebxX18xXebxX17xX154xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX373xX24xX19xX26xX32xX9xX18xXdxX35xX61xX58xX31xX32xX21fxX3cxX2fxXbxX35xX27axX26xX32xXexX2xX60bxX9xX410xXax6430xX58xX61xX9xX51xX38exX58xXaxX9xX51xX5e5xX26xX9xX410xXaxX46dxX58xX61xX9xX33xXaxX2dcxX35xX9xXdxXacxX9xX2cxX3cxX41xX2cxX9xX51xX2dcxX24xX9xX2cxXaxX87cxX58xXaxXb4xX9xX58xXaxX3e3xX58xX61xX9xX33xXaxX87cxX18xX9xX1b2xX3cxX5e5xX58xX9xX51xX41xX35xX9xX44xX35xXcxX23xX18xX23xX4axX17xX9xX2cxX60bxX58xX61xX9xX58xXaxX35xX41bxX3cxX9xXdxXc9xX58xXaxX9xX51xX146xX24xX9xX51xX2dcxX58xX61xX9xX44xX2e7xX83x6639xX169xX7xX2e8xX9xX2cxX52xXcxX9xX1b2xX3cxX26xX41bxX58xX9xX51xXc9xX9xX61xX5e5xX26xX9xX2fxX5d8xX2cxX9xX3bbxX33xX9xX51xX862xX35xX9xX5xX5fxX58xX61xX9xXbxXaxX3dxX58xX61xX9xX69xX3cxX61xX18xX23xX17xX9xXbxX49dxX9xX2cxXaxX5d8xX2cxX154xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX92xX24xX3cxXebxX2cxX17xX32xX9xX18xXdxX35xX61xX58xX31xX32xX21fxX3cxX2fxXbxX35xX27axX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX5xX5xX2edxX2eexX83xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX19xX35xX91xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe