Lamborghini Urus tạo “cơn địa chấn” trong phân khúc SUV hiệu suất cao
Bốn tháng sau khi được ra mắt chính thức tại Sant"Agata - Bolognese, Lambroghini Urus đã được Lamborghini mang đến 114 thành phố trên toàn thế giới.
17aex2daex66a3x2632x63c2x25d9x2801x4233x3095x917ax6279x1f30x455fx8b1fx3044x7004xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax803bx61f7x5575xXexX0x7850xXaxX17xX18xX19xXexX0x4d7dx195exX19x28ebxXexX0xXax8a4fxX9x279cxXdxX18x577fxX2fx811bx4b69x2b31xX5x68acxXbxXdxX17xX32xXex94eexX18xXcxX23xX24x61c1x83cbxXaxX35x437dxX35xX9x666bxX40x81e0xX2fxX9xXbx924bxX24xX9x2d77xX2cx6d1axX44xX9x605bx5577xX18xX9xX2cxXax67bbxX44x71ffxX9xXbxX40xX24xX44xX41xX9xX33xXax1946xX44xX9x2dd8xXax80f0xX2cxX9x5fc7xX47x4f5axX9xXaxX35x1b7cxX49xX9xX2fxX49xX5bxXbxX9xX2cxX18xX24xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x2141xX17xX18xX19xX32xXex6452x8fa2xX44xX9xXbxXax52f7xX44xX41xX9xX2fxX18xX49xX9xX6axXaxX35xX9xX55x946dx651exX2cxX9xX40xX18xX9xXcx95b1xXbxX9xX2cxXax3d76xX44xXaxX9xXbxXax2a6bxX2cxX9xXbxX4dxX35xX9xX6fxX18xX44xXbxX32x60dfxX41xX18xXbxX18xX9x42b9xX9xX96xX24xXdxX24xX41xX44xX17xX2fxX17x4531xX9xX3bxX18xXcxX23xX40xX24xX41xXaxX35xX44xX35xX9xX47xX40xX49xX2fxX9xX55x3c38xX9xX55xXa9xXaaxX2cxX9xX3bxX18xXcxX23xX24xX40xX41xXaxX35xX44xX35xX9xXcxX18xX44xX41xX9xX55x23aaxX44xX9xX2axX2ax514axX9xXbxXax3705xX44xXaxX9xX33xXaxX97xX9xXbxX40x256axX44xX9xXbxX24xX10fxX44xX9xXbxXaxX106xX9xX41xX35x6ff0xX35x93b7xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX96xX24xX19xX26xX32xXex3827xXax3442xX44xX41xX9xXdx3721xX35xX9xX55x387dxX44xX9x67a8x320bxX9xXcx54bexXbxX9xX2cxXaxX35xX106xX2cxX9xX6fxX47xX71xX9xX19xX24xX9xX3bxX18xXcxX23xX24xX40xX41xXaxX35xX44xX35xX9xX2fx456cxX44xX9x4d55xX49xX5bxXbxX9xX55xXedxX9xX171xX49xX5bxXbxX9xXaxX35xX75xX44xX9xXbx440cxX9xXbxX40xXa9xX127xX2cxX9xX6axXaxX35xX9xXaxXedxX44xX41xX9xX171xX17xX9xXbxXax8428xX9xXbxXaxX18xX24xX9xX55xX106xX44xX9xXbxX184xX9x7794xX9xX171xX9cxX2cxX9xX44xXax4f4exX44xX9xXbxXax3389xX44xX41xX9xXbxX35xX44xX9xXbxX40xX119xX44xX129xX9xX71xX10fxX9xX55xX106xX44xX9xX6axXaxX35xX9xX55xXa9xXaaxX2cxX9xX40xX18xX9xXcxXb1xXbxX9xX2cxXaxXb6xX44xXaxX9xXbxXaxXbcxX2cxX9xXbxX4dxX35xX9xX6fxX18xX44xXbxX32xXc8xX41xX18xXbxX18xXd9xX9xX44x8863xX9xX19xXa9xX146xX44xX41xX9xX44xXaxXa9xX9xX44xX41xX18xX26xX9xXdxX1b0xX33xX9xXbxXbcxX2cxX9xXbxX4dxX24xX9xX44xX119xX44xX9xX32xX2cxX52xX44xX9xX55xX56xX18xX9xX2cxXaxX5bxX44xX32xX9xXbxX40xX24xX44xX41xX9xX33xXaxX67xX44xX9xX6axXaxX6cxX2cxX9xX6fxX47xX71xX9xXaxX35xX75xX49xX9xX2fxX49xX5bxXbxX9xX2cxX18xX24xX129xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX40xX41xX35xX44x7898xX9x4a7fxX33xX171xX9xX18xX49xXbxX24x371exX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX40xXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX41xX9xX2fxX40xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX260xX1cxX1cxX35xX129xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxX129xX14dxX44xX1cxX44xX17x7a85xX2fxX1cxX2ax39bbxX2ax2cffxX1cxX2ax44ebxX262xX19xX2a7xX2a7xX2a4xX2a4xX2a4xX2axX10bxXbxX2a4x9711xX10bxX2a7xXdxX2a7xX129x5128xX33xX41xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXdxX18xXcxX23xX24xX40xX41xXaxX35xX44xX35xX9xX49xX40xX49xX2fxX9xXbxX18xX24xX9xX2cxX24xX44xX9xX19xX35xX18xX9xX2cxXaxX18xX44xX9xXbxX40xX24xX44xX41xX9xX33xXaxX18xX44xX9xX6axXaxX49xX2cxX9xX2fxX49xX14dxX9xXaxX35xX17xX49xX9xX2fxX49xX18xXbxX9xX2cxX18xX24xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxXcexX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX40xXexX0xXbxX40xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xXexX3bxX18xXcxX23xX40xX24xX41xXaxX35xX44xX35xX9xX47xX40xX49xX2fxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX40xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX96xX24xX19xX26xX32xXexX3bxX10fxXcxX9xXbxXaxX106xX9xX44xX10fxX24xX9xX55xX19axX9xXcxX151xXbxX9xXbxXaxX35xX106xXbxX9xX6axX106xX9xX41xX1f6xX2cxX9xX2cxX4dxX44xXaxXd9xX9xXcxX18xX44xX41xX9xX2xX13fxXc8xX9xX40xX35xX119xX44xX41xX9xX2cx38bdxX18xX9xX3bxX18xXcxX23xX24xX40xX41xXaxX35xX44xX35xX9xXdxX4dxX35xX9xX2cxX1f6xX9xXbxXaxX19axX9xX55x2520xXbxX9xXcxX151xXbxX9xX2cxX9cxX2cxXaxX9xXaxX24xX10fxX44xX9xXaxX16exX24xX9xXbxX40xX24xX44xX41xX9xXcxX151xXbxX9xX2cxXaxX35xX106xX2cxX9xX6fxX47xX71xX9xX10bxX9xX2cx776axX18xX129xX9x324bxX18xX26xX9xXbxXaxX18xX26xXd9xX9xX3bxX18xXcxX23xX24xX40xX41xXaxX35xX44xX35xX9xX55xXedxX9xXdxX10fxXcxX9xX55xXa9xXaaxX2cxX9xX55xX35xX14exX49xX9xX44xX10fxX26xX9xXcxX151xXbxX9xX2cxX9cxX2cxXaxX9xXaxX24xX10fxX44xX9xX2cxXax7205xX44xXaxXd9xX9xX23xX35xX106xX44xX9xXcxX151xXbxX9xX2cxXaxX35xX106xX2cxX9xX6fxX47xX71xX9xXbxX40xX1b5xX44xX41xX9xX41xX35xX97xX44xX41xX9xX44xXaxXa9xX9xX44xXaxX141xX44xX41xX9xX2cxXaxX35xX106xX2cxX9xX3bxX18xXcxX23xX24xX40xX41xXaxX35xX44xX35xX9xX6axXaxX9cxX2cxX129xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX96xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX41xX9xX2fxX40xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX260xX1cxX1cxX35xX129xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxX129xX14dxX44xX1cxX44xX17xX29exX2fxX1cxX2axX2a2xX2axX2a4xX1cxX2axX2a7xX262xX19xX2a7xX2a7xX2a4xX2a4xX2a4xX2axX10bxXbxX2a2x212axX262xX10bxXdxX2axX129xX2b9xX33xX41xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX29exX35xX19xXbxXaxX260xX10bx4f0axX2a7xX33xX171xX26axXaxX17xX35xX41xXaxXbxX260xX262xX4cexX2b3xX33xX171xX26axX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX260xX23xXdxX24xX2cxX6axX26axXcxX18xX40xX41xX35xX44xXcexXdxX17x7b5cxXbxX260xX18xX49xXbxX24xX26axXcxX18xX40xX41xX35xX44xXcexX40xX35xX41xXaxXbxX260xX18xX49xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXdxX18xXcxX23xX24xX40xX41xXaxX35xX44xX35xX9xX49xX40xX49xX2fxX9xXbxX18xX24xX9xX2cxX24xX44xX9xX19xX35xX18xX9xX2cxXaxX18xX44xX9xXbxX40xX24xX44xX41xX9xX33xXaxX18xX44xX9xX6axXaxX49xX2cxX9xX2fxX49xX14dxX9xXaxX35xX17xX49xX9xX2fxX49xX18xXbxX9xX2cxX18xX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX96xX24xX19xX26xX32xXexX402xX151xXbxX9xX6axXaxX35xX9xX55xXedxX9xXbxX4dxX24xX9xX55xXa9xXaaxX2cxX9xXbxX35xX106xX44xX41xX9xX14dxX18xX44xX41xX9xXbxX40xX24xX44xX41xX9xX33xXaxX67xX44xX9xX6axXaxX6cxX2cxXd9xX9xX3bxX18xXcxX23xX24xX40xX41xXaxX35xX44xX35xX9xXcxX49xX97xX44xX9xXcxX18xX44xX41xX9xX44xX1f6xX9xX55xX106xX44xX9xX2cxXaxX24xX9xX44xXaxX35xX14exX49xX9xX44xX41xXa9xX146xX35xXd9xX9xX44xXaxX35xX14exX49xX9xX6axXaxX9cxX2cxXaxX9xXaxX10fxX44xX41xX9xX44xXaxX5bxXbxX9xX2cxX1f6xX9xXbxXaxX19axXd9xX9xX14dxX10fxX9xXbxXaxX106xX9xXdxX10fxX9xX2cxXaxX49xX26xX106xX44xX9xX44xX41xX18xX24xX9xX19xX49xX9xX14dx70d8xX44xX41xX9x588fxX49xX18xX44xXaxX9xXbxXaxX106xX9xX41xX35xX127xX35xX9xX2cxX3b7xX18xX9xX47xX40xX49xX2fxX9xX23xXb1xXbxX9xX55x2909xX49xX129xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX96xX24xX19xX26xX32xXex7318xX106xX44xX9xX44xX18xX26xXd9xX9xX2fxX18xX49xX9xX10bxX9xXbxXaxX9cxX44xX41xX9xX40xX18xX9xXcxXb1xXbxXd9xX9xX2cxX49xX151xX2cxX9xXaxX10fxX44xXaxX9xXbxX40x5c66xX44xXaxX9xX55xXedxX9xX55xX106xX44xX9xXaxX14axX35xX9xXaxX106xXbxXd9xX9xX14dxX10fxX9xX3bxX18xXcxX23xX24xX40xX41xXaxX35xX44xX35xX9xX55xXedxX9xXcxX18xX44xX41xX9xX47xX40xX49xX2fxX9xX55xX106xX44xX9xX14dxX127xX35xX9xX2axX2axX10bxX9xXbxXaxX10fxX44xXaxX9xX33xXaxX97xX9xX6axXaxX9cxX2cxX9xX44xXaxX18xX49xX9xXbxX40xX119xX44xX9xXbxX24xX10fxX44xX9xXbxXaxX106xX9xX41xX35xX127xX35xX129xX9xX2xXa9xX146xX44xX41xX9xX44xXaxXa9xX9xX6axX106xX9xXaxX24xX4dxX2cxXaxX9xX17xXbxX35xX44xX41xX9xX44xX10fxX26xX9xX2cxX1f6xX9xXaxX35xX75xX49xX9xX626xX49xX16exX9xX44xX41xX18xX26xX9xXdxX1b0xX33xX9xXbxXbcxX2cxX9xX6axXaxX35xX9xX2fxX97xX9xX55xX52xX44xX9xX55xX3d2xXbxX9xXaxX10fxX44xX41xX9xX2cxXaxX24xX9xXcx8302xX49xX9xX6fxX47xX71xX9xX44xX10fxX26xX9xX41xX5bxX33xX9xX55xX1b5xX35xX9xX19x69ffxX9xX6axX35xX106xX44xX9xX23xX18xX44xX9xX55xX643xX49xX9xX2cxX3b7xX18xX9xXaxXedxX44xX41xX9xXcexX9xXaxX52xX44xX9x665axX129xX2a7xX2a7xX2a7xX9xX55xX52xX44xX9xXaxX10fxX44xX41xX9xX14dxX10fxX9xX2cxXaxX9cxX26xX9xXaxX10fxX44xX41xX9xX55xX106xX44xX9xXaxX106xXbxX9xX44x193cxXcxX9xX262xX2a7xX2axX2a2xX129xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX96xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX41xX9xX2fxX40xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX260xX1cxX1cxX35xX129xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxX129xX14dxX44xX1cxX44xX17xX29exX2fxX1cxX2axX2a2xX2axX2a4xX1cxX2axX2a7xX262xX19xX2a7xX2a7xX2a4xX2a4xX2a4xX2axX10bxXbxX769xX2axX2b3xX2axXdxX262xX129xX2b9xX33xX41xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX29exX35xX19xXbxXaxX260xX10bxX4e7xX2a7xX33xX171xX26axXaxX17xX35xX41xXaxXbxX260xX262xX4cexX2b3xX33xX171xX26axX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX260xX23xXdxX24xX2cxX6axX26axXcxX18xX40xX41xX35xX44xXcexXdxX17xX510xXbxX260xX18xX49xXbxX24xX26axXcxX18xX40xX41xX35xX44xXcexX40xX35xX41xXaxXbxX260xX18xX49xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXdxX18xXcxX23xX24xX40xX41xXaxX35xX44xX35xX9xX49xX40xX49xX2fxX9xXbxX18xX24xX9xX2cxX24xX44xX9xX19xX35xX18xX9xX2cxXaxX18xX44xX9xXbxX40xX24xX44xX41xX9xX33xXaxX18xX44xX9xX6axXaxX49xX2cxX9xX2fxX49xX14dxX9xXaxX35xX17xX49xX9xX2fxX49xX18xXbxX9xX2cxX18xX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX96xX24xX19xX26xX32xXexX5xX40xXa9xX127xX2cxX9xX6axXaxX35xX9xX47xX40xX49xX2fxX9xX55xXa9xXaaxX2cxX9xX40xX18xX9xXcxXb1xXbxXd9xX9xX19xX18xX44xXaxX9xXaxX35xX75xX49xX9xX6fxX47xX71xX9xX44xXaxX18xX44xXaxX9xX44xXaxX5bxXbxX9xXbxXaxX106xX9xX41xX35xX127xX35xX9xXbxXaxX49xX151xX2cxX9xX14dxX14exX9xX32xX44xX41xXa9xX146xX35xX9xX44xXaxX10fxX32xX9xX71x9646xX9xXdxX10fxX9xX96xX17xX44xXbxXdxX17xX26xX9xX96xX17xX44xXbxX18xX26xX41xX18xXd9xX9xX2cxX622xX44xX9xX23xX67xX26xX9xX41xX35xX146xXd9xX9xX19xX18xX44xXaxX9xXaxX35xX75xX49xX9xX44xX10fxX26xX9xX55xXedxX9xXbxXaxX49xX151xX2cxX9xX14dxX14exX9xX47xX40xX49xX2fxX129xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX96xX24xX19xX26xX32xXexX402xX737xX49xX9xX6fxX47xX71xX9xX2cxX3b7xX18xX9xX3bxX18xXcxX23xX24xX40xX41xXaxX35xX44xX35xX9xX2fxX3fexX9xX19x1874xX44xX41xX9xX2cxXaxX49xX44xX41xX9xX6axXaxX49xX44xX41xX9xX41xX643xXcxX9xX402xX3bxX96xX9xX55xXedxX9xX55xXa9xXaaxX2cxX9xX2fxX3fexX9xX19xX968xX44xX41xX9xXbxX40xX119xX44xX9xX7xX24xX40xX2fxX2cxXaxX17xX9xX4xX18xX26xX17xX44xX44xX17xXd9xX9xX96xX17xX44xXbxXdxX17xX26xX9xX96xX17xX44xXbxX18xX26xX41xX18xXd9xX9xXc8xX49xX19xX35xX9x2020xX4cexXd9xX129xX129xX129xX9xX71xX127xX35xX9xX6axXaxX49xX44xX41xX9xX41xX643xXcxX9xX44xX10fxX26xXd9xX9xX47xX40xX49xX2fxX9xXbxX40x64cexX9xXbxXaxX10fxX44xXaxX9xXcxX151xXbxX9xX2cxXaxX35xX106xX2cxX9xX6fxX47xX71xX9xX2cx6bfcxX9xXdxX127xX44xXd9xX9xX14dxX127xX35xX9xX2cxX67xX44xX9xX44xX3d2xX44xX41xX9xXdxX119xX44xX9xX55xX106xX44xX9xX262xX129xX2axX2a4xX10bxX6axX41xX129xX9xX71xX1b0xX26xX9xXdxX10fxXcxX9xXbxXaxX106xX9xX44xX10fxX24xX9xXcxX10fxX9xX2cxXaxX35xX106xX2cxX9xX6fxX47xX71xX9xX2cxX9f5xX9xXdxX127xX44xX9xX2cxX1f6xX9xXbxXaxX19axX9xXbxX40xX9dexX9xXbxXaxX10fxX44xXaxX9xX2cxXaxX35xX106xX2cxX9xX6fxX47xX71xX9xX44xXaxX18xX44xXaxX9xX44xXaxX5bxXbxX9xXbxXaxX106xX9xX41xX35xX127xX35x5f29xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX96xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX41xX9xX2fxX40xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX260xX1cxX1cxX35xX129xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxX129xX14dxX44xX1cxX44xX17xX29exX2fxX1cxX2axX2a2xX2axX2a4xX1cxX2axX2a7xX262xX19xX2a7xX2a7xX2a4xX2a4xX2a4xX2axX10bxXbxX10bxX2a2xX2a2xX262xXdxX769xX129xX2b9xX33xX41xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX29exX35xX19xXbxXaxX260xX10bxX4e7xX2a7xX33xX171xX26axXaxX17xX35xX41xXaxXbxX260xX262xX4cexX2b3xX33xX171xX26axX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX260xX23xXdxX24xX2cxX6axX26axXcxX18xX40xX41xX35xX44xXcexXdxX17xX510xXbxX260xX18xX49xXbxX24xX26axXcxX18xX40xX41xX35xX44xXcexX40xX35xX41xXaxXbxX260xX18xX49xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXdxX18xXcxX23xX24xX40xX41xXaxX35xX44xX35xX9xX49xX40xX49xX2fxX9xXbxX18xX24xX9xX2cxX24xX44xX9xX19xX35xX18xX9xX2cxXaxX18xX44xX9xXbxX40xX24xX44xX41xX9xX33xXaxX18xX44xX9xX6axXaxX49xX2cxX9xX2fxX49xX14dxX9xXaxX35xX17xX49xX9xX2fxX49xX18xXbxX9xX2cxX18xX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX96xX24xX19xX26xX32xXexX3bxX18xXcxX23xX24xX40xX41xXaxX35xX44xX35xX9xX55xXedxX9xXbxX40xX18xX44xX41xX9xX23xX56xX9xX2cxXaxX24xX9xX47xX40xX49xX2fxX9xX6axXaxX97xX35xX9xX55xX151xX44xX41xX9xX2cxX52xX9xX71xX2a2xX9xX10bxX129xX2a7xX9xXdxXb6xXbxX9xXbxX78exX44xX41xX9xX9cxX33xX9xX6ax3f12xX33xXd9xX9xX14dxX10fxX9xX47xX40xX49xX2fxX9xX2cx3a5fxX44xX41xX9xXdxX10fxX9xXcxX737xX49xX9xX171xX17xX9xX55xX643xX49xX9xXbxX35xX119xX44xX9xX2cxX3b7xX18xX9xX3bxX18xXcxX23xX24xX40xX41xXaxX35xX44xX35xX9xX2fxX3fexX9xX19xX968xX44xX41xX9xX55xX151xX44xX41xX9xX2cxX52xX9xXbxX78exX44xX41xX9xX9cxX33xX129xX9xX65bxX151xX44xX41xX9xX2cxX52xX9xX44xX10fxX26xX9xX2fxX16exX44xX9xX2fxX35xX44xXaxX9xX2cxX1b5xX44xX41xX9xX2fxX49xX5bxXbxX9xXdxX119xX44xX9xX55xX106xX44xX9xX2b3xX2a4xX2a7xX9xXcxXedxX9xXdxX74bxX2cxXd9xX9xXbxXbcxX2cxX9xXcxX4dxX44xXaxX9xXaxX52xX44xX9xX55xX151xX44xX41xX9xX2cxX52xX9xX71xX2axX2a7xX9xX2cxX3b7xX18xX9xX2cxXaxX35xX106xX2cxX9xX3bxX18xXcxX23xX24xX40xX41xXaxX35xX44xX35xX9xX44xXaxX18xX44xXaxX9xX44xXaxX5bxXbxX9xXaxX35xX75xX44xX9xXbxX4dxX35xX9xXdxX10fxX9xX90xX49xX40xX18xX2cxX18xX44xX9xX7xX17xX40xX510xX24xX40xXcxX18xX44xXbxX17xXd9xX9xX14dxX10fxX9xXbxX4dxX24xX9xX40xX18xX9xX2a2xX2a4xX2a7xX13fxXcxX9xXcxX24xX24xXcxX17xX44xX9xX171xX24xXb1xX44xX129xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX96xX24xX19xX26xX32xXexX6fxXbcxX2cxX9xXcxX4dxX44xXaxX9xX55xX1f6xX9xX55xXa9xXaaxX2cxX9xXbxX40xX49xX26xX14exX44xX9xX55xX106xX44xX9xX2cxX9cxX2cxX9xX23xX9cxX44xXaxX9xX171xX17xX9xXbxXaxX1b5xX44xX41xX9xX626xX49xX18xX9xXaxX151xX33xX9xX2fxX97xX9x20d1x8844xX9xX2a2xX9xX2cxX5bxX33xX129xX9xX47xX40xX49xX2fxX9xX2cxX1f6xX9xX6axXaxX16exX9xX44xX78exX44xX41xX9xXbxX78exX44xX41xX9xXbxX97xX2cxX9xX2a7xX9xXcexX9xX2axX2a7xX2a7xX9xX6axXcxX1cxXaxX9xXbxX40xX24xX44xX41xX9xX769xXd9xX10bxX9xX41xX35xX67xX26xX9xX14dxX10fxX9xX55xX4dxXbxX9xX14dxX1b0xX44xX9xXbxX97xX2cxX9xXbxX97xX35xX9xX55xX18xX9xX769xX2a7xX2a7xX6axXcxX1cxXaxX129xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX96xX24xX19xX26xX32xXexX65bxX19axX9xX6axX684xXcxX9xXaxXedxXcxX9xXdxX4dxX35xX9xX2fxXbcxX2cxX9xXcxX4dxX44xXaxX9xX23xX119xX44xX9xXbxX40xX24xX44xX41xXd9xX9xX3bxX18xXcxX23xX24xX40xX41xXaxX35xX44xX35xX9xX55xXedxX9xXbxX40xX18xX44xX41xX9xX23xX56xX9xX23xX151xX9xX33xXaxX18xX44xXaxX9xX2cxX18xX40xX23xX24xX44xX9xXcexX9xX41xX97xXcxX9xXdxX127xX44xX9xX44xXaxX5bxXbxX9xXbxX40xX24xX44xX41xX9xX41xX35xX127xX35xX9xX171xX17xX9xXaxX35xX75xX44xX9xXbxX4dxX35xX9xX14dxX127xX35xX9xX55xXa9xX146xX44xX41xX9xX6axXb6xX44xXaxX9xX10bxX769xX4e7xXcxXcxX9xX2cx719fxX44xX41xX9xX14dxX127xX35xX9xX2axX2a7xX9xX33xX35xX2fxXbxX24xX44xX2fxX129xX9xX47xX40xX49xX2fxX9xX2cxXbc6xX44xX41xX9xXcxX18xX44xX41xX9xXbxX40xX24xX44xX41xX9xXcxX684xX44xXaxX9xX2cxX1b5xX44xX41xX9xX44xX41xXaxX75xX9xXc8xX13fx5e71xX402xXc8xXd9xX9xX14dxX127xX35xX9xX47xX40xX49xX2fxX9xX44xX41xX24xX10fxX35xX9xX769xX9xX2cxXaxX106xX9xX55xX151xX9xXdxX9cxX35xX9xX6fxXbxX40xX18xX19xX18xX9x5312xX55xXa9xX146xX44xX41xX9xX33xXaxX97x5727xXd9xX9xX6fxX33xX24xX40xXbxX9xXe5axXbxXaxX19axX9xXbxXaxX18xX24xXe64xX9xX14dxX10fxX9xX4xX24xX40xX2fxX18xX9xXe5axX55xX49xX18xXe64xX9xX171xX18xX9xX2cxX622xX44xX9xX55xXa9xXaaxX2cxX9xXbxX40xX18xX44xX41xX9xX23xX56xX9xXbxXaxX119xXcxX9xX769xX9xX2cxXaxX106xX9xX55xX151xX9xX24xX510xX510xX9xX40xX24xX18xX19xX9xXdxX10fxX9xX6fxX18xX23xX23xX35xX18xX9xXe5axX2cxX9cxXbxXe64xXd9xX9xX5xX17xX40xX40xX18xX9xXe5axX55xX56xX18xX9xXaxX684xX44xXaxX9xX44xX6cxX35xX9xX55xX9cxXe64xX9xX14dxX10fxX9xX13fxX17xX14dxX17xX9xXe5axXbxX49xX26xX106xXbxXe64xX9xX2cxXdf8xX44xX41xX9xX14dxX127xX35xX9xX2cxXaxX106xX9xX55xX151xX9xXbxXdf8xX26xX9xX2cxXaxX43dxX44xXaxX9xX8xX41xX24xX129xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX96xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX41xX9xX2fxX40xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX260xX1cxX1cxX35xX129xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxX129xX14dxX44xX1cxX44xX17xX29exX2fxX1cxX2axX2a2xX2axX2a4xX1cxX2axX2a7xX262xX19xX2a7xX2a7xX2a4xX2a4xX2a4xX2axX10bxXbxX10bxX10bxX262xX4e7xXdxX10bxX129xX2b9xX33xX41xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX29exX35xX19xXbxXaxX260xX10bxX4e7xX2a7xX33xX171xX26axXaxX17xX35xX41xXaxXbxX260xX262xX4cexX2b3xX33xX171xX26axX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX260xX23xXdxX24xX2cxX6axX26axXcxX18xX40xX41xX35xX44xXcexXdxX17xX510xXbxX260xX18xX49xXbxX24xX26axXcxX18xX40xX41xX35xX44xXcexX40xX35xX41xXaxXbxX260xX18xX49xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXdxX18xXcxX23xX24xX40xX41xXaxX35xX44xX35xX9xX49xX40xX49xX2fxX9xXbxX18xX24xX9xX2cxX24xX44xX9xX19xX35xX18xX9xX2cxXaxX18xX44xX9xXbxX40xX24xX44xX41xX9xX33xXaxX18xX44xX9xX6axXaxX49xX2cxX9xX2fxX49xX14dxX9xXaxX35xX17xX49xX9xX2fxX49xX18xXbxX9xX2cxX18xX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX96xX24xX19xX26xX32xXexX3bxX18xXcxX23xX24xX40xX41xXaxX35xX44xX35xX9xXcxX24xX44xX41xX9xXcxX49xX97xX44xX9xX47xX40xX49xX2fxX9xX2fx2011xX9xXbxX40xX9dexX9xXbxXaxX10fxX44xXaxX9xXcxX737xX49xX9xX171xX17xX9xX6axX35xX44xXaxX9xXbxX106xX9xX2cxX3b7xX18xX9xXax39cdxX9xX44xXaxXa9xX9xX4xX18xX26xX17xX44xX44xX17xX9xX2cxX3b7xX18xX9xX7xX24xX40xX2fxX2cxXaxX17xX129xX9xX402xX151xXbxX9xX6axXaxX35xX9xX47xX40xX49xX2fxX9xXbxXaxX10fxX44xXaxX9xX2cxX1b5xX44xX41xX9xX14dxX14exX9xXcxX3d2xXbxX9xX19xX24xX18xX44xXaxX9xX2fxX97xXd9xX9xX55xX35xX14exX49xX9xX55xX1f6xX9xX2cxX1f6xX9xX44xX41xXax89dfxX18xX9xX3bxX18xXcxX23xX24xX40xX41xXaxX35xX44xX35xX9xX2cxX1f6xX9xX6axXaxX16exX9xX44xX78exX44xX41xX9xXbxX10fxX35xX9xX2cxXaxXb6xX44xXaxX9xX55xX19axX9xXbxX4dxX24xX9xX40xX18xX9xX44xXaxX141xX44xX41xX9xXcxX737xX49xX9xX171xX17xX9xX55xX1b0xXcxX9xX2cxXaxX5bxXbxX9xX3bxX18xXcxX23xX24xX40xX41xXaxX35xX44xX35xX9xXaxX52xX44xX129xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX96xX24xX19xX26xX32xXexX3bxX18xXcxX23xX24xX40xX41xXaxX35xX44xX35xX9xX47xX40xX49xX2fxX9xX2cxX1f6xX9xX41xX35xX9cxX9xX23xX9cxX44xX9xX6axXaxX9dexX35xX9xX55xX35xX19axXcxX9xX262xX2a7xX2a7xX129xX2a7xX2a7xX2a7xX9xX47xX6fxX2xXd9xX9xX19xX74bxX9xX6axX35xX106xX44xX9xX171xX17xX9xX2fxX1030xX9xX55xXa9xXaaxX2cxX9xX3bxX18xXcxX23xX24xX40xX41xXaxX35xX44xX35xX9xX71xX35xX75xXbxX9xX13fxX18xXcxX9xXcxX18xX44xX41xX9xX14dxX14exX9xXbxX40xX24xX44xX41xX9xX44xX78exXcxX9xX44xX18xX26xX9xXbxX40xXa9xX127xX2cxX9xX6axXaxX35xX9xX40xX18xX9xXcxXb1xXbxX9xXbxXaxX56xX9xXbxX40xXa9xX146xX44xX41xX9xX171xX17xX9xX44xXa9xX127xX2cxX9xXbxX18xX9xXbxX4dxX35xX9xX5xX40xX35xX19axX44xX9xXdxXedxXcxX9xX1b5xX9xXbxX1b5xX9xX71xX35xX75xXbxX9xX13fxX18xXcxX9xX19xX35x9228xX44xX9xX40xX18xX9xX14dxX10fxX24xX9xXbxXaxX9cxX44xX41xX9xX2axX2a7xX1cxX262xX2a7xX2axX2a2xX129xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX6fxX24xX49xX40xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX71xX3xX71xX129xX71xX13fxX1cxX0xX35xXexX402xX24xXbxX24xX40xX2axX0xX1cxX35xXexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe