Khảo nghiệm thành công giống ngô lai DK 9901.
Vụ đông xuân năm nay Trung tâm ứng dụng KHKT huyện Vũ Quang đã phối hợp với Công ty DEKALB Việt Nam xây dựng thành công mô hình khảo nghiệm giống ngô lai DK 9901 với quy mô 5 sào tại địa bàn xóm 4 Thị trấn Vũ Quang.
9ae0xc3f6x102b7xc9daxcc37xc8b6xcf2bx10272xe1c9xX7xf497xd8acxabefxca06x1060cxf700xX5xf9eaxXaxd1afx11a1axX1xe69cxdbaexX3x11adex11b43xX1xXdxbe41xb2f1xX3xXexX1xa3c0xX18xX1xX3xX4xf2c2xX18xX19xX3xX19xXdxc12axX18xX19xX3xX18xX19xX26xX3xX5xX6xXdxX3xcfddxX13xX3xe0f0xX3bxc5b7xX2xa059xX0x10026xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe2c1xX10xX6xaf07xXaxX12xa418xd144xX3x9b6exX26xX18xX19xX3xa6dax9e38x10df2xX18xX3xX18xc32exX1dxX3xX18xX6xb601xX3xXcxb556xX5fxX18xX19xX3xXexX60xX1dxX3xeefexX18xX19xX3xX53xX57xX18xX19xX3xX13xX50xX13xXcxX3xX1xX5fxX69xX1cxX18xX3xX56xef8fxX3x10bdfxX5fxX6xX18xX19xX3xX59xe7aexX3xXbxX1xX2cxXdxX3xX1xafbcxXbxX3xd326xeab9xXdxX3xd41exX26xX18xX19xX3xXexX69xX3xX38xa28axX13xefc4xbd2ax9c6cxX3xX56xXdxX1cxXexX3xe3ebxX6xX1dxX3xX5exX60xX69xX3xX53x103caxX18xX19xX3xXexX1xX21xX18xX1xX3xX4xX26xX18xX19xX3xX1dxX26xX3xX1xdcd5xX18xX1xX3xe912xX1xX15xX16xX3xX18xX19xX1xXdxX1cxX1dxX3xX19xXdxX2cxX18xX19xX3xX18xX19xX26xX3xX5xX6xXdxX3xX38xX13xX3xX3bxX3bxX3dxX2xX3xX9exX9fxXdxX3xe352xX5fxX69xX3xX1dxX26xX3xe613xX3xX7xX21xX16xX3xXexf370xXdxX3xX59xd21cxX6xX3xd16fxX21xX18xX3xX5ex10656xX1dxX3xe87exX3xXcxX1xX10exX3xXexX6cxccbfxX18xX3xX56xX8axX3xX8cxX5fxX6xX18xX19xX3fxX0xX41xXbxX12xX0xXexX6xX111xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX19xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX53xX53xXdxX18xX19xX9xXaxX2xXaxX3xc3a8xXdxX53xXexX1xX9xXaxb3cexX3dxX3dxXaxX3xX6xX5xXdxX19xX18xX9xXaxX5xX10xcad3xXexXaxX3xX111xX16xX6cxX53xX10xX6cxX9xXaxX3dxXaxX12xX0xXexX111xX16xX53xX69xX12xX0xXexX6cxX12xX0xXexX53xX12xX0xXdxX1dxX19xX3xX7xX6cxX4xX9xXaxX41xX41xXdxX3fxX111xX6xX16xX1xX6xXexXdxX18xX1xX3fxX9exX18xX41xX18xX10xX158xX7xX41xX2xX2xX15fxX103xX41xde7dxX103xX53xX15fxX3dxd8d0xX2xX3bxX3dxX3dxXexX2xa9d5xX1b0xX2xX103xX5xX3dxX3fxead1xXbxX19xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexX6cxX12xX0xX41xXexX111xX16xX53xX69xX12xX0xX41xXexX6xX111xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX16xX53xX69xXaxX12x9b95xXdxX2cxX18xX19xX3xX18xX19xX26xX3xX38xX13xX3bxX3bxX3dxX2xX3xX5xX21xX3xX19xXdxX2cxX18xX19xX3xX18xX19xX26xX3xX5xX6xXdxX3xX59x11aa1xX18xX3xX59xaadaxX9bxX4xX3xX18xX1xc3b3xXbxX3xXd6xX1xc710xX5fxX3xXexf848xX3xc80axa629xb608xX3xX4xX116xX3xXexX1xc3a4xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX6cxX21cx11b75xX18xX19xX3xXexX22bxX3xX2xX3dxX3dxaa19xX2xX15fxX2xX3xX18xX19xX21xX69xX3fxX3xb316xX60xX69xX3xX5xX21xX3xX19xXdxX2cxX18xX19xX3xX18xX19xX26xX3xX4xX116xX3xXd6xX1xX15xX3xX18xX64xX18xX19xX3xXexX1xb0c3xX4xX1xX3xX75xX18xX19xX3xX6cxb8c6xX18xX19xX22fxX3xX59xX283xX3xX59xd5dexX18xX19xX3xX59xea13xX5fxX3xX4xX6xX16xX3fxX3xXafxX283xX3xX6cxfb5fxX3xX4xX1xX60xX18xX3xXd6xXdxX291xX18xX19xX3xXbxX1xff78xXexX3xXexX6cxXdxbcbfxX18xX22fxX3xXd6xX1xX15xX3xX18xX64xX18xX19xX3xX4xX1xX2cxX18xX19xX3xX59xdb58xX3xX18xX19xX93xX22fxX3xX1xX10axX18xX3xX1xX2acxX18xX3xX9exX21xX3xXd6xX1xX2acxX18xX19xX3xX7xX60xX5fxX3xX111xX1cxX18xX1xX3xXexX2cxXexX3fxX3xXafx9e44xXbxX3xX18xX19xX26xX3xXexX16xX22fxX3xX53xX21xXdxX22fxX3xX111xXd2xX18xX1xX3xXfcxX5fxX60xX18xX3xX1dxX2c6xXdxX3xX111xX2edxXbxX3xX4xX116xX3xXexX22bxX3xX2xX15fxX250xX2xX119xX3xX1xX21xX18xX19xX3xX1xX10axXexX22fxX3xXexa816xX3xX5xX1cxX3xX4xX60xX69xX3xX15fxX3xX111xX2edxXbxX3xX59xX10axXexX3xXd6xX1xX16xX15xX18xX19xX3xX1b5xX3dxe0fdxX3fxX3xXb6xX1xX236xX3xXexX1xXbfxX4xX3xX1xXdxX1cxX18xX3xXd6xX1xX2acxX3xX59xX28cxX18xX19xX3xX111xX283xX3xX4xX2acxX4xX3xXfcxX5fxX69xX3xXexX6cxXd2xX18xX1xX3xXd6xX326xX3xXexX1xX5fxX222xXexX3xXexX6cxX28cxX18xX19xX22fxX3xX4xX1xX64xX1dxX3xX7xX116xX4xX22fxX3xX111xX116xX18xX3xXbxX1xX60xX18xX3xX4xX60xX18xX3xX59xX2cxXdxX22fxX3xX1xX9bxXbxX3xX5xb792xX3xX18x119c2xX18xX3xX18xX64xX18xX19xX3xX7xX5fxX121xXexX3xX111xXd2xX18xX1xX3xXfcxX5fxX60xX18xX3xX4x1066bxX6xX3xX19xXdxX2cxX18xX19xX3xX18xX19xX26xX3xX5xX6xXdxX3xX38xX13xX3bxX3bxX3dxX2xX3xX246xX3xX56xX8axX3xX8cxX5fxX6xX18xX19xX3xX59xX10axXexX3xXexX22bxX3xX1bcxX22fxX103xX250xX3xX119xX3xXexX10axX41xX3xX7xX21xX16xX22fxX3xX4xX6xX16xX3xX1xX218xX18xX3xX1xdbdexX18xX3xX7xX16xX3xX9exX9fxXdxX3xX1dxX283xXexX3xX7xX2cxX3xX19xXdxX2cxX18xX19xX3xX18xX19xX26xX3xXd6xX1xX2acxX4xX3xX4xd016xX18xX19xX3xX19xXdxX10xX16xX3xXexX6cxX28cxX18xX19xX3xXexX6cxX3a1xX18xX3xX1dxX283xXexX3xX9exX41dxX18xX19xX3xX59xX121xXexX3fxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX16xX53xX69xXaxX12xX56xXdxX1cxX4xX3xXd6xX1xX15xX16xX3xX18xX19xX1xXdxX1cxX1dxX22fxX3xX5exX60xX69xX3xX53xXbfxX18xX19xX3xXexX1xX21xX18xX1xX3xX4xX26xX18xX19xX3xX1dxX26xX3xX1xXd2xX18xX1xX3xX18xX19xX26xX3xX5xX6xXdxX3xX38xX13xX3bxX3bxX3dxX2xX3xX59xX93xX3xX19xX116xXbxX3xXbxX1xde86xX18xX3xXexX1xXdxedc1xXexX3xXexX1xXbfxX4xX3xXexX6cxX16xX18xX19xX3xX4xX1xX5fxX69xX2b2xX18xX3xX53xX10exX4xX1xX3xX4xX218xX3xX4xX121xX5fxX3xXd6xXdxX18xX1xX3xXexX49fxX22fxX3xX18xX60xX18xX19xX3xX4xX6xX16xX3xX18xX64xX18xX19xX3xX7xX5fxX121xXexX22fxX3xX7xX15xX18xX3xX5xX21cxX9bxX18xX19xX3xX4xX60xX69xX3xXexX6cxX28cxX18xX19xX3xX9exX21xX3xX5xX21xX3xX4xX218xX3xX7xX246xX3xX59xX2b2xX3xX1xX5fxX69xX1cxX18xX3xX56xX8axX3xX8cxX5fxX6xX18xX19xX3xX111xa8a6xX3xX7xX5fxX18xX19xX3xX111xX283xX3xX19xXdxX2cxX18xX19xX22fxX3xX18xX1xX60xX18xX3xX6cxX283xX18xX19xX3xX246xX3xX18xX1x10b7axX18xX19xX3xX9exX57xX3xX7xX15xX18xX3xX5exX5fxX121xXexX3xXexXdxX49fxXbxX3xXexX1xX10xX16xX3fxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX5fxXexX1xX16xX6cxXaxX12xX56xX64xX18xX3xXa2xX1xX21cxX218xX18xX19xX0xX41xXbxX12
Văn Chương