Thay đổi nguồn kinh phí lập và phê duyệt quy hoạch di tích, thắng cảnh
Chi phí lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, điều chỉnh và chi phí đánh giá quy hoạch di tích đều được sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
75e3x8983x10c11x84e4x8828x7caex9d36xcff9xdbc0xX7xd95ex112caxe78fxce15x7631xc72exX5xc82fxXaxac9fxXcxX1xX6xd67axX3x103daxf224xXdxX3x818fxd33cxb286xc47fxX1cxX3x1025cxXdxX1cxX1xX3xXbxX1xc6e6xX3xX5x9592xXbxX3x7931xcd8cxX3xXbxX1xbc2dxX3xa69bxX1exX16xdf87xXexX3x1007bxX1exX16xX3xX1x8c00x7886xX4xX1xX3xX36xXdxX3xXexX29xX4xX1x9e12xX3xXexX1xefa8xX1cxX1dxX3xX4xbccdxX1cxX1xX0x115fbxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx108cbxX10xX6xX36xXaxX12xf4bfxX1xXdxX3xXbxX1xX29xX3xX5xX2cxXbxX4dxX3xXexX1x7b95xa3f9xX3xX18xb440xX1cxX1xX4dxX3xXbxX1xX34xX3xX36xX1exX16xX39xXexX4dxX3xX4xf496xX1cxX1dxX3x92aexbd0dxX4dxX3xX18xXdxa613xX1exX3xX4xX1xe308xX1cxX1xX3xX2fxX30xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX29xX3xX18xaf69xX1cxX1xX3xX1dxXdxXb2xX3xX3cxX1exX16xX3xX1xX41xX42xX4xX1xX3xX36xXdxX3xXexX29xX4xX1xX3xX18xX9dxX1exX3xX18xb802xc1a4xX4xX3xX7xae82xX3xX36xd297xX1cxX1dxX3xXexfb31xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX1cxX3xX22xXdxX1cxX1xX3xXbxX1xX29xX3xX4xX1xXdxX3xXexX1xXd1xa8a9xX1cxX1dxX3x79bexX1exX16xX34xX1cxX3xXexX1xX10xX41xX3xX3cxX1exX16xX3xX18xX82xX1cxX1xX3xX4x7825xX6xX3xXbxX1xXb2xXbxX3xX5xX1exX2cxXexX3xX2fxX9dxX3xX1cxX1dxa402xX1cxX3xX7xXb2xX4xX1xX3xX1cxX1xX30xX3xX1cxXd1x93bcxX4x86dbxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11529xX41xX36xX16xXaxX12xX0xXdxX7fxX1dxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX36xXdxX7xXbxX5xX6xX16x9e58xX3xX97xX5xX41xX4xX22xce54xX3xX7fxX6xae62xX1dxXdxX1cxf34exX5xX10xe022xXexX15axX3xX6xX1exXexX41xX161xX3xX7fxX6xX165xX1dxXdxX1cxX169xX165xXdxX1dxX1xXexX15axX3xX6xX1exXexX41xX161xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX6xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxX1exX1fxX1cxX3xX22xXdxX1cxX1xX3xXbxX1xX29xX3xX5xX2cxXbxX3xX2fxX30xX3xXbxX1xX34xX3xX36xX1exX16xX39xXexX3xX3cxX1exX16xX3xX1xX41xX42xX4xX1xX3xX36xXdxX3xXexX29xX4xX1xX4dxX3xXexX1xX51xX1cxX1dxX3xX4xX56xX1cxX1xX3xX1x89a1xX1cxX1xX3xX56xX1cxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX165xX4xX9xXaxX5axX5axXdxX131xX97xX6xX41xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX131xX2fxX1cxX5axX1cxX10xaafbxX7xX5axa8f6xX200x8011x8634xX5axX2xX200xX203xX36xb60bxb4fex92ccxX20bx10a49xX200xX20dxXexX2xX209xX203xX203xX5xX2xX131x96bexXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxX1exX1fxX1cxX3xX22xXdxX1cxX1xX3xXbxX1xX29xX3xX5xX2cxXbxX3xX2fxX30xX3xXbxX1xX34xX3xX36xX1exX16xX39xXexX3xX3cxX1exX16xX3xX1xX41xX42xX4xX1xX3xX36xXdxX3xXexX29xX4xX1xX4dxX3xXexX1xX51xX1cxX1dxX3xX4xX56xX1cxX1xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX6xXbxXexXdxX41xX1cxXaxX12xcd71xX1xX1exX3xX36xXdxX3xXexX29xX4xX1xX3x944dxX39xX3xX6fxX1xXdxX3x8ce2xXdxX34xX1cxX4dxX3xXfaxe058xX3xde26xX42xXdxX3xX290xX6xXdxX4dxX3xX1xX1exX16xX39xX1cxX3xc9a0xXdxX6xX3xX141xX1daxX1cxX1xX3xf75cxX141xX51xX4xX3xa00dxXdxX1cxX1xd710xX131xX3xX2b8x9194xX1cxX1xX15axX3xXcxX1xX6xX1cxX1xX3xXcxX1xXd1xe833xX1cxX1dxX5axXcxXcxf42axX297xX2bdxX2c1xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX41xX36xX16xXaxX12xX2bdxX1dxX30xX16xX3xX200xX2xX5axX20dxX4dxX3xX6fxX1xX29xX1cxX1xX3xXbxX1xX10fxX3xX97xX6xX1cxX3xX1xX30xX1cxX1xX3xX2bdxX1dxX1xX82xX3xX18xX82xX1cxX1xX3xdc5cxaab2xX5axX200xX20axX200xX200xX5axX2bdxX2a0xX169xX6fxd049xX3xX7xXd6xX6xX3xX18xX19xXdxX4dxX3xX97xX19xX3xX7xX1exX1cxX1dxX3xX2a0xXdxX9dxX1exX3xX209xX3xX2bdxX1dxX1xX82xX3xX18xX82xX1cxX1xX3xX7xX98xX3xX2xX31axX31axX5axX200xX20axX2xX203xX5axX2bdxX2a0xX169xX6fxX326xX3xX1cxX1dxX30xX16xX3xX200xX20bxX5axX2xX200xX5axX200xX20axX2xX203xX3xX4xX10fxX6xX3xX6fxX1xX29xX1cxX1xX3xXbxX1xX10fxX3xX3cxX1exX16xX3xX18xX82xX1cxX1xX3xXexX1xX7exX7fxX3xX3cxX1exX16xX9dxX1cxX4dxX3xXexX165xX1daxX1cxX1xX3xXex104c9xX4dxX3xXexX1xX10fxX3xXexXd9xX4xX3xX5xX2cxXbxX4dxX3xXexX1xX7exX7fxX3xX18xX82xX1cxX1xX4dxX3xXbxX1xX34xX3xX36xX1exX16xX39xXexX3xX3cxX1exX16xX3xX1xX41xX42xX4xX1xX4dxX3xX36xX396xX3xXb2xX1cxX3xX97xX56xX41xX3xX3cxX1exX56xX1cxX4dxX3xXexX1exX3xX97xX19xX4dxX3xXbxX1xXd9xX4xX3xX1xX1fxXdxX3xX36xXdxX3xXexX29xX4xX1xX3xX5xX82xX4xX1xX3xX7xXd6xX169xX3xX2fxa5a2xX1cxX3xX1x8f48xX6xX3xX4dxX3xX36xX6xX1cxX1xX3xX5xX6xX7fxX3xXexX1xX51xX1cxX1dxX3xX4xX56xX1cxX1xX3xX131xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX41xX36xX16xXaxX12xXcxX1xX10xX41xX3xX3cxX1exX16xX3xX18xX82xX1cxX1xX3xXexX42xXdxX3xX2bdxX1dxX1xX82xX3xX18xX82xX1cxX1xX3xX7xX98xX3xX2xX31axX31axX5axX200xX20axX2xX203xX5axX2bdxX2a0xX169xX6fxX326xX4dxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX29xX3xX4xX1xX41xX3xX1xX41xX42xXexX3xX18x10d83xX1cxX1dxX3xX5xX2cxXbxX4dxX3xXexX1xX7exX7fxX3xX18xX82xX1cxX1xX4dxX3xXbxX1xX34xX3xX36xX1exX16xX39xXexX4dxX3xX4xX93xX1cxX1dxX3xX97xX98xX4dxX3xX18xXdxX9dxX1exX3xX4xX1xXa2xX1cxX1xX3xX2fxX30xX3xX18xXb2xX1cxX1xX3xX1dxXdxXb2xX3xX3cxX1exX16xX3xX1xX41xX42xX4xX1xX3xX36xXdxX3xXexX29xX4xX1xX3xXexX1xX396xX4xX3xX1xXdxX39xX1cxX3xXexX1xX10xX41xX3xX3cxX1exX16xX3xX18xX82xX1cxX1xX3xXexX42xXdxX3xX2a0xXdxX9dxX1exX3xX20dxX3xX290xX1exX2cxXexX3xb8e3xX1exX16xX3xX1xX41xX42xX4xX1xX3xX131xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX41xX36xX16xXaxX12xX6fxXd9xX3xXexX1x1069fxX4dxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX29xX3xX5xX2cxXbxX4dxX3xXexX1xX7exX7fxX3xX18xX82xX1cxX1xX4dxX3xX3cxX1exX16xa3f8xXexX3xX18xX82xX1cxX1xX3xX1xX41xaf61xX4xX3xXbxX1xX34xX3xX36xX1exX16xX39xXexX4dxX3xX4xX93xX1cxX1dxX3xX97xX98xX3xX2fxX30xX3xX18xXdxX9dxX1exX3xX4xX1xXa2xX1cxX1xX3xX3cxX1exX16xX3xX1xX41xX42xX4xX1xX3xX18xXd1xXd2xX4xX3xX7xXd6xX3xX36xXd9xX1cxX1dxX3xXexXdexX3xX2fxX98xX1cxX3xX18xf16bxX1exX3xXexXd1xX3xX4xX93xX1cxX1dxX3xXexX1xX10xX41xX3xX3cxX1exX16xX3xX18xX82xX1cxX1xX3xX4xX10fxX6xX3xXbxX1xXb2xXbxX3xX5xX1exX2cxXexX3xX2fxX9dxX3xX18xX575xX1exX3xXexXd1xX3xX4xX93xX1cxX1dxX4dxX3xX4xfb41xX1cxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX29xX3xX18xXb2xX1cxX1xX3xX1dxXdxXb2xX3xX3cxX1exX16xX3xX1xX41xX42xX4xX1xX3xXexX1xX1daxX3xX18xXd1xXd2xX4xX3xX7xXd6xX3xX36xXd9xX1cxX1dxX3xXexXdexX3xX1cxX1dxX1exX1fxX1cxX3xX22xXdxX1cxX1xX3xXbxX1xX29xX3xXexX1xXd1xXf6xX1cxX1dxX3xXfaxX1exX16xX34xX1cxX3xXexX1xX10xX41xX3xX3cxX1exX16xX3xX18xX82xX1cxX1xX3xX4xX10fxX6xX3xXbxX1xXb2xXbxX3xX5xX1exX2cxXexX3xX2fxX9dxX3xX1cxX1dxX121xX1cxX3xX7xXb2xX4xX1xX3xX1cxX1xX30xX3xX1cxXd1xX12fxX4xX131xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX41xX36xX16xXaxX12xXcxX1xX10xX41xX3xX3cxX1exX16xX3xX18xX82xX1cxX1xX3xX7fxX12fxXdxX3xXexX42xXdxX3xX2bdxX1dxX1xX82xX3xX18xX82xX1cxX1xX3xX31axX31bxX5axX200xX20axX200xX200xX5axX2bdxX2a0xX169xX6fxX326xX4dxX3xXex8455xXexX3xX4xX56xX3xX4xXb2xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX29xX3xXexX165xX34xX1cxX3xX2b8xX1dxX1fxX7fxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX29xX3xX5xX2cxXbxX4dxX3xXexX1xX7exX7fxX3xX18xX82xX1cxX1xX4dxX3xXbxX1xX34xX3xX36xX1exX16xX39xXexX4dxX3xX4xX93xX1cxX1dxX3xX97xX98xX4dxX3xX18xXdxX9dxX1exX3xX4xX1xXa2xX1cxX1xX3xX2fxX30xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX29xX3xX18xXb2xX1cxX1xX3xX1dxXdxXb2xX3xX3cxX1exX16xX3xX1xX41xX42xX4xX1xX3xX36xXdxX3xXexX29xX4xX1xX2c1xX3xX18xX9dxX1exX3xX18xXd1xXd2xX4xX3xX7xXd6xX3xX36xXd9xX1cxX1dxX3xXexXdexX3xX1cxX1dxX1exX1fxX1cxX3xX22xXdxX1cxX1xX3xXbxX1xX29xX3xX4xX1xXdxX3xXexX1xXd1xXf6xX1cxX1dxX3xXfaxX1exX16xX34xX1cxX3xXexX1xX10xX41xX3xX3cxX1exX16xX3xX18xX82xX1cxX1xX3xX4xX10fxX6xX3xXbxX1xXb2xXbxX3xX5xX1exX2cxXexX3xX2fxX9dxX3xX1cxX1dxX121xX1cxX3xX7xXb2xX4xX1xX3xX1cxX1xX30xX3xX1cxXd1xX12fxX4xX131xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX41xX36xX16xXaxX12xX2bdxX1dxX1xX82xX3xX18xX82xX1cxX1xX3xX31axX31bxX5axX200xX20axX200xX200xX5axX2bdxX2a0xX169xX6fxX326xX3xX4xX3fcxX3xX1xXdxX39xX1exX3xX5xX396xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX30xX1cxX1xX3xX22xX50axX3xXexXdexX3xX1cxX1dxX30xX16xX3xX22x8f74xX3xX200xX2xX5axX20dxX5axX200xX20axX200xX200xX131xX5axX131xX0xX5axXbxX12xX0xX36xXdxX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX36xX165xX10xX5xX6xXexX10xX36xXaxX12xX0xX7xXexX165xX41xX1cxX1dxX12xXcxXdxX1cxX3xX5xXdxX34xX1cxX3xX3cxX1exX6xX1cxX15axX0xX5axX7xXexX165xX41xX1cxX1dxX12xX0xX1exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX169xXexX1xX1exX7fxX97xX169xX6xX1cxX36xX169xX7xX6xXbxX41xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXd1xX3xXexXd1x767cxX1cxX1dxX3xX69xX1fxX3xX6fxX1xX29xX3xd01fxXdxX1cxX1xX3xX2fxX30xX3xX18xXd1xXf6xX1cxX1dxX3xX5xX98xXdxX3xX2fxX3f8xX1cxX3xX1xX3fcxX6xX3xX4xX10fxX6xX3xX2a0xX56xX1cxX1dxX3xXexX6xXaxX3xX1xX165xX10xX16cxX9xXaxX5axX2fxX6xX1cxX169xX1xX41xX6xX169xX1xX6xX169xXexXdxX1cxX1xX5axXexX1exX169xXexX1exX41xX1cxX1dxX169xX1xX41xX169xX4xX1xXdxX169xX7fxXdxX1cxX1xX169xX2fxX6xX169xX36xX1exX41xX1cxX1dxX169xX5xX41xXdxX169xX2fxX6xX1cxX169xX1xX41xX6xX169xX4xX1exX6xX169xX36xX6xX1cxX1dxX169xXexX6xX5axX200xX200xX202xX20axX20axX202xX131xX1xXexX7fxXaxX12xX0xXdxX7fxX1dxX3xX7xX165xX4xX9xXaxX5axX7fxX10xX36xXdxX6xX5axX2xX200xX20axX5axX1cxX10xX1fdxX7xX5axX200xX2xX209xX31bxX5axX31axX20dxX36xX200xX2xX209xX2xX202xX209xX31bxXexX203xX20bxX31axX20bxX5xX20axX169xX97xX6xX4xX1xX41xX200xX20dxX169xX31bxX131xX218xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxX1exX1fxX1cxX3xX22xXdxX1cxX1xX3xXbxX1xX29xX3xX5xX2cxXbxX3xX2fxX30xX3xXbxX1xX34xX3xX36xX1exX16xX39xXexX3xX3cxX1exX16xX3xX1xX41xX42xX4xX1xX3xX36xXdxX3xXexX29xX4xX1xX4dxX3xXexX1xX51xX1cxX1dxX3xX4xX56xX1cxX1xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX36xXdxX2fxX12xX0xX7xXexX165xX41xX1cxX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXd1xX3xXexXd1xX81bxX1cxX1dxX3xX69xX1fxX3xX6fxX1xX29xX3xX826xXdxX1cxX1xX3xX2fxX30xX3xX18xXd1xXf6xX1cxX1dxX3xX5xX98xXdxX3xX2fxX3f8xX1cxX3xX1xX3fcxX6xX3xX4xX10fxX6xX3xX2a0xX56xX1cxX1dxX3xXexX6xXaxX3xX1xX165xX10xX16cxX9xXaxX5axX2fxX6xX1cxX169xX1xX41xX6xX169xX1xX6xX169xXexXdxX1cxX1xX5axXexX1exX169xXexX1exX41xX1cxX1dxX169xX1xX41xX169xX4xX1xXdxX169xX7fxXdxX1cxX1xX169xX2fxX6xX169xX36xX1exX41xX1cxX1dxX169xX5xX41xXdxX169xX2fxX6xX1cxX169xX1xX41xX6xX169xX4xX1exX6xX169xX36xX6xX1cxX1dxX169xXexX6xX5axX200xX200xX202xX20axX20axX202xX131xX1xXexX7fxXaxX12xXcxXd1xX3xXexXd1xX81bxX1cxX1dxX3xX69xX1fxX3xX6fxX1xX29xX3xX826xXdxX1cxX1xX3xX2fxX30xX3xX18xXd1xXf6xX1cxX1dxX3xX5xX98xXdxX3xX2fxX3f8xX1cxX3xX1xX3fcxX6xX3xX4xX10fxX6xX3xX2a0xX56xX1cxX1dxX3xXexX6xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX165xX41xX1cxX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX36xXaxX12xX2bdxX1dxX6xX16xX3xX7xX6xX1exX3xX22xX1xXdxX3xXexX1xX30xX1cxX1xX3xX5xX2cxXbxX3xX2b8xX2xX20dxX202xX20axX2c1xX3xX2fxX30xX3xX97xX51xXexX3xX18xX575xX1exX3xX5xX29exX1cxX1xX3xX18xX42xX41xX3xX4xXb2xX4xX1xX3xX7fxX42xX1cxX1dxX3xX297xXdxX39xXexX3xX2bdxX6xX7fxX4dxX3xX2a0xX56xX1cxX1dxX3xX6fxX46cxX1cxX1dxX3xX7xX56xX1cxX3xX297xXdxX39xXexX3xX2bdxX6xX7fxX3xX18xX29exX3xXfaxXb2xX4xX3xX18xX82xX1cxX1xX3xX2fxX3f8xX1cxX3xX1xX3fcxX6xX3xX5xX30xX3xX7fxX46cxXexX3xX7fxX532xXexX3xXexX165xX2cxX1cxX3xX3cxX1exX6xX1cxX3xXexX165xe6a4xX1cxX1dxX3xea92xX5xX30xX3xX7fxX46cxXexX3xXexX165xX41xX1cxX1dxX3xX97xX6xX3xX7fxX532xXexX3xXexX165xX2cxX1cxX3xX2b8xX22xXdxX1cxX1xX3xXexX528xX4dxX3xX4xX1xX29xX1cxX1xX3xXexX165xX82xX4dxX3xX2fxX3f8xX1cxX3xX1xX3fcxX6xX2c1xX3xX81bxX3xX18xX3fcxX3xX1cxX1dxXd1xXf6xXdxX3xX4xX46cxX1cxX1dxX3xX7xX56xX1cxX3xXbxX1xX56xXdxX3xX1xX41xX42xXexX3xX18xX46cxX1cxX1dxc7daxX131xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX36xXdxX2fxX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2bdxX1xX2cxX1cxX3xX36xXdxX39xX1cxX3xX4xXb2xX4xX3xXfaxX1exX3xX1xXd1xX12fxX1cxX1dxX3xX2fxX30xX3xX1dxXdxX56xXdxX3xX3cxX1exX16xX528xXexX3xXexX1xX672xX1exX3xX18xXb2xX41xX3xX2fxX672xX1cxX3xX18xX9dxX3xX18xX532xXexX3xX165xX6xX3xXexX165xX41xX1cxX1dxX3xXbxX1xXb2xXexX3xXexX165xXdxX50axX1cxX3xX131xX131xX131xXaxX3xX1xX165xX10xX16cxX9xXaxX5axXfaxX6xX16xX169xX36xX1exX1cxX1dxX169xX36xX6xX1cxX1dxX5axX1cxX1xX6xX1cxX169xX36xXdxX10xX1cxX169xX4xX6xX4xX169xXfaxX1exX169xX1xX1exX41xX1cxX1dxX169xX2fxX6xX169xX1dxXdxX6xXdxX169xX3cxX1exX16xX10xXexX169xXexX1xX6xX1exX169xX36xX6xX41xX169xX2fxX6xX1cxX169xX36xX10xX169xX36xX6xXexX169xX165xX6xX169xXexX165xX41xX1cxX1dxX169xXbxX1xX6xXexX169xXexX165xXdxX10xX1cxX169xX2fxX6xX1cxX169xX1xX41xX6xX5axX200xX200xX200xX20dxX203xX203xX131xX1xXexX7fxXaxX12xX0xXdxX7fxX1dxX3xX7xX165xX4xX9xXaxX5axX7fxX10xX36xXdxX6xX5axX2xX200xX20axX5axX1cxX10xX1fdxX7xX5axX200xX2xX209xX31bxX5axX2xX20axX20bxX36xX200xX20axX203xX202xX202xX20axX20bxXexX31bxX20axX2xX5xX31axX169xX2fxX1xX131xX218xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxX1exX1fxX1cxX3xX22xXdxX1cxX1xX3xXbxX1xX29xX3xX5xX2cxXbxX3xX2fxX30xX3xXbxX1xX34xX3xX36xX1exX16xX39xXexX3xX3cxX1exX16xX3xX1xX41xX42xX4xX1xX3xX36xXdxX3xXexX29xX4xX1xX4dxX3xXexX1xX51xX1cxX1dxX3xX4xX56xX1cxX1xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX36xXdxX2fxX12xX0xX7xXexX165xX41xX1cxX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2bdxX1xX2cxX1cxX3xX36xXdxX39xX1cxX3xX4xXb2xX4xX3xXfaxX1exX3xX1xXd1xX12fxX1cxX1dxX3xX2fxX30xX3xX1dxXdxX56xXdxX3xX3cxX1exX16xX528xXexX3xXexX1xX672xX1exX3xX18xXb2xX41xX3xX2fxX672xX1cxX3xX18xX9dxX3xX18xX532xXexX3xX165xX6xX3xXexX165xX41xX1cxX1dxX3xXbxX1xXb2xXexX3xXexX165xXdxX50axX1cxX3xX131xX131xX131xXaxX3xX1xX165xX10xX16cxX9xXaxX5axXfaxX6xX16xX169xX36xX1exX1cxX1dxX169xX36xX6xX1cxX1dxX5axX1cxX1xX6xX1cxX169xX36xXdxX10xX1cxX169xX4xX6xX4xX169xXfaxX1exX169xX1xX1exX41xX1cxX1dxX169xX2fxX6xX169xX1dxXdxX6xXdxX169xX3cxX1exX16xX10xXexX169xXexX1xX6xX1exX169xX36xX6xX41xX169xX2fxX6xX1cxX169xX36xX10xX169xX36xX6xXexX169xX165xX6xX169xXexX165xX41xX1cxX1dxX169xXbxX1xX6xXexX169xXexX165xXdxX10xX1cxX169xX2fxX6xX1cxX169xX1xX41xX6xX5axX200xX200xX200xX20dxX203xX203xX131xX1xXexX7fxXaxX12xX2bdxX1xX2cxX1cxX3xX36xXdxX39xX1cxX3xX4xXb2xX4xX3xXfaxX1exX3xX1xXd1xX12fxX1cxX1dxX3xX2fxX30xX3xX1dxXdxX56xXdxX3xX3cxX1exX16xX528xXexX3xXexX1xX672xX1exX3xX18xXb2xX41xX3xX2fxX672xX1cxX3xX18xX9dxX3xX18xX532xXexX3xX165xX6xX3xXexX165xX41xX1cxX1dxX3xXbxX1xXb2xXexX3xXexX165xXdxX50axX1cxX3xX131xX131xX131xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX165xX41xX1cxX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX36xXaxX12xc38dxX6xX1exX3xX202xX20bxX3xX1cxX3f8xX7fxX3xX18xX19xXdxX3xX7fxX12fxXdxX3xX18xX672xXexX3xX1cxXd1xX12fxX4xX4dxX3xX2fxX3f8xX1cxX3xX1xX3fcxX6xX3xX18xX29exX3xX22xX1x7bb0xX1cxX1dxX3xX18xX82xX1cxX1xX3xX2fxX6xXdxX3xXexX165xX5adxX3xXexX41xX3xX5xX12fxX1cxX3xX2fxX30xX3xX18xa5caxX1cxX1dxX3xXexX165xXd1xX12fxX4xX3xX1cxX1x8917xX1cxX1dxX3xX16xX34xX1exX3xX4xX575xX1exX3xX7fxX12fxXdxX4dxX3xX18xX41xX30xX1cxX3xX22xX528xXexX4dxX3xXexX1xX98xX1cxX1dxX3xX1cxX1xX672xXexX3xX7a0xX3xX4xX1xX29xX4dxX3xX1xX30xX1cxX1xX3xX18xX46cxX1cxX1dxX161xX3xX22xX1xX2d3xXdxX3xX36xX2cxX16xX3xX22xX1xXb2xXexX3xX2fxXabaxX1cxX1dxX3xX2fxXd1xX2d3xX1cxX3xX5xX34xX1cxX3xX2fxX30xX3xX7a0xX3xX4xX1xX29xX3xX3cxX1exX16xX528xXexX3xXexX121xX7fxX3xXbxX1xXb2xXexX3xXexX165xXdxX50axX1cxX3xX18xX672xXexX3xX1cxXd1xX12fxX4xX3xXbxX1xX1fxX1cxX3xX2fxXdxX1cxX1xX4dxX3xX1xX42xX1cxX1xX3xXbxX1xbfd6xX4xX131xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX36xXdxX2fxX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5axX1exX5xX12xX0xX36xXdxX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX165xXaxX12xX0xX5axX36xXdxX2fxX12xX0xX5axX36xXdxX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdd7xX41xX1exX165xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX41xX3xXcxXcxX2d9xX297xX2bdxX5axX297xXdxX10xXexX1cxX6xX7fx7de7xX0xX5axXbxX12