Cử hành trọng thể Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Sáng 14/8, tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống nhất (TP Hồ Chí Minh) và Hội trường 25B (TP Thanh Hóa), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, theo nghi thức Quốc tang.
afbexee38xeb61x10c4bxda08x12b9cxf16bx10f7ex10a8bxX7x11a65xfa2axc341x13fa1xe65dxf072xX5xcc3fxXaxbc08xf344x111eexX3xX1xf3e1xb935xX1xX3xXex11393x125e2xX18x143b8xX3xXexX1xc174xX3xcf29xbc71xX3x12e8dx1078ax14a0axX4xX3xXexX6xX18xX1fxX3xX18xX1fxX29x120a7x1463dxX18xX3xXcx108cdxX18xX1fxX3xb404xb8b3xX3xXexX1xd390xX3xX25xX36xX3xe13axX1xc457xX3xb816xX1xXdxX36xX29xX0x14481xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11b71xX10xX6xb82axXaxX12xe748x10dfcxX18xX1fxX3xX2x11759xX52x13177xd40exX3xXexb849xXdxX3x149a5xX1xX17xX3xXcxX6xX18xX1fxX3xX5xX26xX3xX28xX29xX2axX4xX3xX1fxXdxX6xX3x13a75xX3xX7xX2axX3x11255xX3xXcxX1cx11db4xX18xX3xXcxX1xX68xX18xX1xX3xXcx10405xX18xX1fxX3xf62cxX61xX17xX3xX76xc58exXdx10d44xX70xX3xX61xXa7xXdxX3xXexX1cxX43x11eebxX18xX1fxX3xXcxX1xX2axX18xX1fxX3xX18xX1xe87dxXexX3xXa2xXcxX4cxX3xX61x12beexX3xX13xX1xX3fxX3x145a0xXdxX18xX1xXa9xX3xd256xX17xX3xX61xXa7xXdxX3xXexX1cxX43xXb3xX18xX1fxX3x14686xX90xX3exX3xXa2xXcxX4cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX61x10303xX6xXa9xX70xX3xX3exX6xX18xX3xX13xX1xXbfxXbxX3xX1xX17xX18xX1xX3xXcxX1cxX29xX18xX1fxX3xX43x144f2xX18xX1fxX3x10b28xX4axX18xX1fxX70xX3xX28xX29xX2axX4xX3xX1xXa7xXdxX70xX3xX13xX1x1390fxX3xXexbc77xX4xX1xX3xX18xX43x12af5xX4xX70xX3xX13xX1xX3fxX18xX1xX3xXbxX1xX120xX70xX3x10ce2xX35xX3xd949xX6xX18xX3xXcxX1cxX29xX18xX1fxX3xX43xX10axX18xX1fxX3xXcdxf59cxXexX3xXexX1cx11cb9xX18xX3xXcxX3axX3x129a8xX29xX2axX4xX3x10266xXdxefa6xXexX3xX76xX6x146c1xX3xXd3xX17xX3xX1fxXdxX6xX3xf10fxb4aexX18xX1xX3xX16bxfaebxX3xXexX3axX3xX4xX1x13a12xX4xX3xXexX1cxX1dxX18xX1fxX3xXexX1xX23xX3xX25xX26xX3xXd3xXdx11ac9xX18xX1fxX3xX16bxXc7xX18xX1fxX3xX4xX1xX3fxX3xX25xX36xX3xX48xX1xX4axX3xX4cxX1xXdxX36xX29xX70xX3xX18xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xXcxX3axX18xX1fxX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xX3exX6xX18xX3xX13xX1xXbfxXbxX3xX1xX17xX18xX1xX3xXcxX1cxX29xX18xX1fxX3xX43xX10axX18xX1fxX3xX10exX4axX18xX1fxX3xX13xXa7xX18xX1fxX3xX7xX4axX18xX3xX15bxXdxX15dxXexX3xX76xX6xX162xX70xX3xXexX1xX10xfd7axX3xX18xX1fxX1xXdxX3xXexX1xX178xX4xX3xX28xX29xX2axX4xX3xXexX6xX18xX1fx1003cxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX1ecxX64xX35xXaxX12xX0xXdxX162xX1fxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX64xXdxX7xXbxX5xX6xX35xd21axX3xX13bxX5xX1ecxX4xb730x1246dxX3xX162xX6xX1cxX1fxXdxX18xX8bxX5xX10x12498xXexX22axX3xX6xX29xXexX1ecxX231xX3xX162xX6xX1cxX1fxXdxX18xX8bxX1cxXdxX1fxX1xXexX22axX3xX6xX29xXexX1ecxX231xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX22axX52xX52xXdxX201xX13bxX6xX1ecxX1xX6xXexXdxX18xX1xX201xXd3xX18xX52xX18xX10xfc81xX7xX52xXe1xb6f5x10041xXe1xX52xX2xXe1xX6fxX64xX90xX27cxX6fxX6dxX6dxX90xX2xXexX90xX27dxX90xd91exX5xX2xX201xfd75xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xX18xX1xX3xXexX1cxX1dxX18xX1fxX3xXexX1xX23xX3xX25xX26xX3xX28xX29xX2axX4xX3xXexX6xX18xX1fxX3xX18xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xXcxX3axX18xX1fxX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xX25xX36xX3xX48xX1xX4axX3xX4cxX1xXdxX36xX29xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX1ecxX18xXaxX12xX25xXdxX18xX1xX3xX4x14523xX29xX3xX16bxXc7xX18xX1fxX3xX4xX1xX3fxX3xX25xX36xX3xX48xX1xX4axX3xX4cxX1xXdxX36xX29xX3xXexX73xXdxX3xX76xX1xX17xX3xXexX6xX18xX1fxX3xX5xX26xX3xX28xX29xX2axX4xX3xX1fxXdxX6xX201xX3xc658xX18xX1xX22axX3x10d5fxX43xX10axX18xX1fxX3xfb50xXdxX6xX18xX1fxX52xXcxXcxd73dxX15bxX76xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX1ecxX64xX35xXaxX12xXcxf2cdxX3xX7xX68xX18xX1fxX3xX7xX129xX162xX70xX3xX16bxX9exX18xX1fxX3xX16bxX4axX1ecxX3xX4xX68xX4xX3xXexX94xX18xX1fxX3xX5xX129xXbxX3xX18xX1x12716xX18xX3xX64xX380xX18xX70xX3xX4xX68xX18xX3xX13bxXa7xX70xX3xX4xX1xXdxX18axX18xX3xX7xea20xX3xX16bxX171xX3xX4xXf0xX3xX162xX14bxXexX3xX16bxX9exX18xX1fxX3xX16bxX120xX3xXexX73xXdxX3xX4xX68xX4xX3xX230xX1xX29xX3xXd3x119faxX4xX3xXexX3axX3xX4xX1xX178xX4xX3xX5xX26xX3xXd3xXdxX18axX18xX1fxX3xX16bxX23xX3xX13bxX17xX35xX3xXexdb9axX3xX5xe2e2xX18xX1fxX3xXexXdxX18axX4xX3xXexX1xX43xX10axX18xX1fxX3xXd3xX9exX3xX1xX73xX18xX3xX16bxX2axXdxX3xXd3xX129xXdxX3xX18xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xXcxX3axX18xX1fxX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xX25xX36xX3xX48xX1xX4axX3xX4cxX1xXdxX36xX29xX3xX8bxX3xX18xX1xX17xX3xX5xX171xX18xX1xX3xX16bxX73xX1ecxX3xX16bxX171xX3xX4xXf0xX3xX18xX1xXdxf5a6xX29xX3xX16bxXf0xX18xX1fxX3xX1fxXf0xXbxX3xXexX1ecxX3xX5xX129xX18xX3xX16bxX2axXdxX3xXd3xX129xXdxX3xX7xX3b8xX3xX18xX1fxX1xXdxX15dxXbxX3xX4xX68xX4xX1xX3xX162xX73xX18xX1fxX3xXd3x132ddxX3xXd3xX6xX18xX1fxX3xX4xX120xX6xX3xX10exX4axX18xX1fxX3xXd3xX17xX3xX64xX380xX18xX3xXexXa7xX4xX201xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX1ecxX64xX35xXaxX12xXcxX73xXdxX3xX76xX1xX17xX3xXcxX6xX18xX1fxX3xX5xX26xX3xX28xX29xX2axX4xX3xX1fxXdxX6xX70xX3xX25xX26xX3xXd3xXdxX18axX18xX1fxX3xX16bxXc7xX18xX1fxX3xX4xX1xX3fxX3xX25xX36xX3xX48xX1xX4axX3xX4cxX1xXdxX36xX29xX3xX16bxX43xc699xX4xX3xX4xX14xX3xX1xX17xX18xX1xX3xXexX1cxX1ecxX18xX1fxX3xX230xX1xX9exX18xX1fxX3xX230xX1xX3fxX3xXexX1cxX6xX18xX1fxX3xX18xX1fxX1xXdxX36xX162xX70xX3x140c6xf2faxX4xX3xX16bxXa7xX18xX1fxX201xX3xX28xX29xX17xX18xX3xXexX73xXdxX3xXd3xX123xX3xXexX1cxX3fxX3xXexX1cxX6xX18xX1fxX3xXexX1cxX1dxX18xX1fxX3xX18xX1xXbfxXexX70xX3xX4xX1xX3fxX18xX1xX3xX1fxXdxX2fdxX6xX3xX16bxX17xXdxX3xX5xX26xX70xX3xX5xXdxX18xX1xX3xX4xX2fdxX29xX3xX18xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xXcxX3axX18xX1fxX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xX25xX36xX3xX48xX1xX4axX3xX4cxX1xXdxX36xX29xX3xX16bxX43xX4c9xX4xX3xXbxX1xX120xX3xX28xX29xX2axX4xX3xX230xdcbfxX3xX16bxX3d4xX3xXexX1xb453xX162xX201xX3xXcxX1cxX43xX129xX4xX3xX5xXdxX18xX1xX3xX4xX2fdxX29xX3xX4xX120xX6xX3xX16bxXc7xX18xX1fxX3xX4xX1xX3fxX3xX5xX17xX3xX13bxX17xX18xX3xXexX1xXb3xX3xXcxX3axX3xX156xX29xX2axX4xX70xX3xX13bxX36xX18xX3xXexX1cxX36xX18xX3xX5xX17xX3xX28xX29xX2axX4xX3xX230xX569xX3xXd3xXdxX42exX18xX3xX64xX4axXdxX3xX13bx12535xX18xX1fxX3xX16bxX10xX18xX70xX3xX18xX3axXdxX3xX13bxX150xXexX3xX64xX3d7xX18xX1fxX3xX4xX1xX2fdxX3xb3bexX15bxX9exX3xX4x12a30xX18xX1fxX3xXexX1xX43xX10axX18xX1fxX3xXexXdxX18axX4xX3xX16bxXc7xX18xX1fxX3xX4xX1xX3fxX3xX25xX36xX3xX48xX1xX4axX3xX4cxX1xXdxX36xX29xX70xX3xX18xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xXcxX3axX18xX1fxX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xX3exX6xX18xX3xX13xX1xXbfxXbxX3xX1xX17xX18xX1xX3xXcxX1cxX29xX18xX1fxX3xX43xX10axX18xX1fxX3xX10exX4axX18xX1fxX3xX13xXa7xX18xX1fxX3xX7xX4axX18xX3xX15bxXdxX15dxXexX3xX76xX6xX162xc7d3xX3xXd3xX17xX3xX64xXdxX3xX4axX18xX1xX3xX4xX120xX6xX3xX16bxXc7xX18xX1fxX3xX4xX1xX3fxX201xX3xXcxX1cxX1ecxX18xX1fxX3xX18xX42exX18xX3xX18xX1xX73xX4xX3xXexX1cxX94xX162xX3xX13bxX29xXc7xX18xX3xX5dcxX61xXc7xX18xX3xXexX14xX3xX7xX397xX64axX70xX3xX16bxX4f3xX18xX1fxX3xX6fxX3xX1fxXdxXb3xX70xX3xX25xX26xX3xXd3xXdxX18axX18xX1fxX3xX18xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xXcxX3axX18xX1fxX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xX25xX36xX3xX48xX1xX4axX3xX4cxX1xXdxX36xX29xX3xX16bxX43xX4c9xX4xX3xX4xX14xX3xX1xX17xX18xX1xX3xXexX1cxX1dxX18xX1fxX3xXexX1xX23xX201xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX1ecxX64xX35xXaxX12xXcxX3axX18xX1fxX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX70xX3xX13xX1xX120xX3xXexX123xX4xX1xX3xX18xX43xX129xX4xX3xX76xX1fxX29xX35xX26xX18xX3xX4cxX1xX4f3xX3xXcxX1cxX1dxX18xX1fxX3xX1fxX14xXdxX3xXd3xX3d7xX18xX1fxX3xX1xX1ecxX6xX3xXd3xXdxX18axX18xX1fxX3xX18xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xXcxX3axX18xX1fxX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xX25xX36xX3xX48xX1xX4axX3xX4cxX1xXdxX36xX29xX201xXcdx130ffxX3xX16bxX94xX29xX3xX13bxX29xX3axXdxX3xX25xX26xX70xX3xXd3xX129xXdxX3xX5xX3d7xX18xX1fxX3xXexXdxX18axX4xX3xXexX1xX43xX10axX18xX1fxX3xXd3xX9exX3xX1xX73xX18xX70xX3xX10exX1ecxX17xX18xX3xX3exX6xX18xX3xX13xX1xXbfxXbxX3xX1xX17xX18xX1xX3xXcxX1cxX29xX18xX1fxX3xX43xX10axX18xX1fxX3xX10exX4axX18xX1fxX3xX64xX1ecxX3xX138xX35xX3xXd3xXdxX36xX18xX3xX3exXa7xX3xX13xX1xX3fxX18xX1xX3xXexX1cxX123xX70xX3xXcxX1xX120xX3xXexX43xX129xX18xX1fxX3xX13xX1xX3fxX18xX1xX3xXbxX1xX120xX3xX76xX1fxX29xX35xX26xX18xX3xX343xX29xX380xX18xX3xX4cxX1xX4f3xX4xX3xX5xX17xX162xX3xXcxX1cxX43xX74bxX18xX1fxX3xX16bxX1ecxX17xX18xX70xX3xXd3xX17xX1ecxX3xXd3xXdxX18axX18xX1fxX3xX18xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xXcxX3axX18xX1fxX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xX25xX36xX3xX48xX1xX4axX3xX4cxX1xXdxX36xX29xX3xXd3xX17xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX13bxX29xXc7xX18xX3xX4xX5e1xX18xX1fxX3xX1fxXdxX6xX3xX16bxX16cxX18xX1xX201xX15bxX9exX3xX4xX5e1xX18xX1fxX3xXexX1xX43xX10axX18xX1fxX3xXexXdxX18axX4xX3xX18xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xXcxX3axX18xX1fxX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xX25xX36xX3xX48xX1xX4axX3xX4cxX1xXdxX36xX29xX70xX3xX10exX1ecxX17xX18xX3xX13xX1xX3fxX18xX1xX3xXbxX1xX120xX3xX64xX1ecxX3xX138xX35xX3xXd3xXdxX36xX18xX3xX3exXa7xX3xX13xX1xX3fxX18xX1xX3xXexX1cxX123xX70xX3xXcxX1xX120xX3xXexX43xX129xX18xX1fxX3xX13xX1xX3fxX18xX1xX3xXbxX1xX120xX3xX76xX1fxX29xX35xX26xX18xX3xX343xX29xX380xX18xX3xX4cxX1xX4f3xX4xX3xX5xX17xX162xX3xXcxX1cxX43xX74bxX18xX1fxX3xX16bxX1ecxX17xX18xX70xX3xXd3xX17xX1ecxX3xXd3xXdxX18axX18xX1fxX3xXd3xX17xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX13bxX29xXc7xX18xX3xX4xX5e1xX18xX1fxX3xX1fxXdxX6xX3xX156xX29xX35xX18axX18xX201xX10exX1ecxX17xX18xX3xX28xX29xX2axX4xX3xX1xXa7xXdxX3xX64xX1ecxX3xX138xX35xX3xXd3xXdxX36xX18xX3xX3exXa7xX3xX13xX1xX3fxX18xX1xX3xXexX1cxX123xX70xX3xX13xX1xX120xX3xXexX123xX4xX1xX3xX28xX29xX2axX4xX3xX1xXa7xXdxX3xX76xX1fxX29xX35xX26xX18xX3xXcxX1xX123xX3xX48xXdxX162xX3xX76xX1fxX380xX18xX3xX5xX17xX162xX3xXcxX1cxX43xX74bxX18xX1fxX3xX16bxX1ecxX17xX18xX70xX3xXd3xX17xX1ecxX3xXd3xXdxX18axX18xX1fxX3xX16bxXc7xX18xX1fxX3xX4xX1xX3fxX3xX25xX36xX3xX48xX1xX4axX3xX4cxX1xXdxX36xX29xX3xXd3xX17xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX13bxX29xXc7xX18xX3xX4xX5e1xX18xX1fxX3xX1fxXdxX6xX3xX156xX29xX35xX18axX18xX201xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX1ecxX64xX35xXaxX12xX10exX1ecxX17xX18xX3xX13xX1xX120xX3xXexX123xX4xX1xX3xX18xX43xX129xX4xX3xX64xX1ecxX3xX138xX35xX3xXd3xXdxX36xX18xX3xXcxX1cxX29xX18xX1fxX3xX43xX10axX18xX1fxX3xX10exX4axX18xX1fxX70xX3xX4cxX1xXf0xX3xX13xX1xX120xX3xXexX123xX4xX1xX3xX18xX43xX129xX4xX3xX10exX14bxX18xX1fxX3xXcxX1xX123xX3xX76xX1fxX1dxX4xX3xXcxX1xX123xX18xX1xX3xX5xX17xX162xX3xXcxX1cxX43xX74bxX18xX1fxX3xX16bxX1ecxX17xX18xX70xX3xXd3xX17xX1ecxX3xXd3xXdxX18axX18xX1fxX3xXd3xX17xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX13bxX29xXc7xX18xX3xX4xX5e1xX18xX1fxX3xX1fxXdxX6xX3xX16bxX16cxX18xX1xX201xX10exX1ecxX17xX18xX3xX138xX35xX3xX13bxX6xX18xX3xXcxX1cxX29xX18xX1fxX3xX43xX10axX18xX1fxX3xXcdxX14bxXexX3xXexX1cxX150xX18xX3xXcxX3axX3xX156xX29xX2axX4xX3xX15bxXdxX15dxXexX3xX76xX6xX162xX3xX64xX1ecxX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xXcxX1cxX29xX18xX1fxX3xX43xX10axX18xX1fxX3xX10exX4axX18xX1fxX70xX3xX13xX1xX120xX3xXexX123xX4xX1xX3xX138xX35xX3xX13bxX6xX18xX3xXcxX1cxX29xX18xX1fxX3xX43xX10axX18xX1fxX3xXcdxX14bxXexX3xXexX1cxX150xX18xX3xXcxX3axX3xX156xX29xX2axX4xX3xX15bxXdxX15dxXexX3xX76xX6xX162xX3xXcxX1cxX94xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXcdxce69xX18xX3xX5xX17xX162xX3xXcxX1cxX43xX74bxX18xX1fxX3xX16bxX1ecxX17xX18xX70xX3xXd3xX17xX1ecxX3xXd3xXdxX18axX18xX1fxX3xXd3xX17xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX13bxX29xXc7xX18xX3xX4xX5e1xX18xX1fxX3xX1fxXdxX6xX3xX156xX29xX35xX18axX18xX3xX18xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xXcxX3axX18xX1fxX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xX25xX36xX3xX48xX1xX4axX3xX4cxX1xXdxX36xX29xX201xXcxX129xXdxX3xXd3xXdxX18axX18xX1fxX3xXd3xX17xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX13bxX29xXc7xX18xX3xX4xX5e1xX18xX1fxX3xX1fxXdxX6xX3xX156xX29xX35xX18axX18xX3xX16bxXc7xX18xX1fxX3xX4xX1xX3fxX3xX25xX36xX3xX48xX1xX4axX3xX4cxX1xXdxX36xX29xX70xX3xX4xX3d7xX18xX3xX4xXf0xX3xX18xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xXcxX3axX18xX1fxX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xX76xX9exX18xX1fxX3xX10exX178xX4xX3xXcdxX73xX18xX1xX231xX3xX18xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xX13xX1xX120xX3xXexX123xX4xX1xX3xX18xX43xX129xX4xX22axX3xXcxX1cxX94xX18xX3xX10exX178xX4xX3xX25xX43xX10axX18xX1fxX70xX3xX76xX1fxX29xX35xX26xX18xX3xXcdxXdxX18xX1xX3xXcxX1cxXdxX18axXexX70xX3xXcxX1cxX43xX10axX18xX1fxX3xXcxXbfxX18xX3xX67xX6xX18xX1fxX231xX3xX18xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xXcxX1xX120xX3xXexX43xX129xX18xX1fxX3xX13xX1xX3fxX18xX1xX3xXbxX1xX120xX3xX76xX1fxX29xX35xX26xX18xX3xXcxXbfxX18xX3xX335x145bbxX18xX1fxX231xX3xX18xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xX13xX1xX120xX3xXexX123xX4xX1xX3xX28xX29xX2axX4xX3xX1xXa7xXdxX3xX76xX1fxX29xX35xX26xX18xX3xX15bxX5c2xX18xX3xd423xX18xX3xX4xX5e1xX18xX1fxX3xX18xX1xXdxX42exX29xX3xX16bxXc7xX18xX1fxX3xX4xX1xX3fxX3xX5xX171xX18xX1xX3xX16bxX73xX1ecxX70xX3xX18xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xX5xX171xX18xX1xX3xX16bxX73xX1ecxX3x100dexX4axX18xX1fxX70xX3xX76xX1xX17xX3xX18xX43xX129xX4xX201xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX1ecxX64xX35xXaxX12xX76xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xX13xX1xX120xX3xXexX123xX4xX1xX3xX28xX29xX2axX4xX3xX1xXa7xXdxX3xX76xX1fxX29xX35xX26xX18xX3xX67xXdxX18xX1xX3xX61xX5e1xX18xX1fxX3xX1fxX14xXdxX3xXd3xX3d7xX18xX1fxX3xX1xX1ecxX6xX3xXd3xXdxX18axX18xX1fxX3xX18xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xXcxX3axX18xX1fxX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xX25xX36xX3xX48xX1xX4axX3xX4cxX1xXdxX36xX29xX201xX13xX68xX4xX3xX16bxXc7xX18xX1fxX3xX4xX1xX3fxX3xX5xX171xX18xX1xX3xX16bxX73xX1ecxX70xX3xX18xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xX5xX171xX18xX1xX3xX16bxX73xX1ecxX3xX10exX4axX18xX1fxX70xX3xX76xX1xX17xX3xX18xX43xX129xX4xX70xX3xXcdxX14bxXexX3xXexX1cxX150xX18xX3xXcxX3axX3xX156xX29xX2axX4xX3xX15bxXdxX15dxXexX3xX76xX6xX162xX3xXd3xX17xX3xX1fxXdxX6xX3xX156xX29xX35xX18axX18xX3xX16bxX171xX3xX16bxXdxX3xXd3xX3d7xX18xX1fxX3xX156xX29xX6xX18xX1xX3xX5xXdxX18xX1xX3xX4xX2fdxX29xX70xX3xX4f2xX4f3xX4xX3xX16bxXa7xX18xX1fxX3xXd3xX397xX18xX1xX3xX13bxXdxX15dxXexX3xX18xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xXcxX3axX18xX1fxX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xX25xX36xX3xX48xX1xX4axX3xX4cxX1xXdxX36xX29xX70xX3xX18xX1fxX43xXb3xXdxX3xX16bxXc7xX18xX1fxX3xX4xX1xX3fxX3xX16bxX171xX3xX4xXf0xX3xX18xX1xXdxX42exX29xX3xX4xX9exX18xX1fxX3xX5xX6xX1ecxX3xXd3xX17xX3xX16bxX2axXdxX3xXd3xX129xXdxX3xX7xX3b8xX3xX18xX1fxX1xXdxX15dxXbxX3xX4xX68xX4xX1xX3xX162xX73xX18xX1fxX3xX4xX120xX6xX3xX10exX4axX18xX1fxX70xX3xX4xX120xX6xX3xX64xX380xX18xX3xXexXa7xX4xX201xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX1ecxX64xX35xXaxX12xX13xX5e1xX18xX1fxX3xXexX1xXb3xXdxX3xX1fxXdxX6xX18xX3xX18xX17xX35xX70xX3xXexX73xXdxX3xX61xXa7xXdxX3xXexX1cxX43xXb3xX18xX1fxX3xXcxX1xX2axX18xX1fxX3xX76xX1xXbfxXexX3xXa2xXcxX1xX17xX18xX1xX3xXbxX1xX2axX3xX61xXc7xX3xX13xX1xX3fxX3xXcdxXdxX18xX1xXa9xX70xX3xX10exX1ecxX17xX18xX3xX16bxX73xXdxX3xX13bxXdxX23xX29xX3xXcxX1xX17xX18xX1xX3xX120xX35xX70xX3xX61xX10exX76xX335xX70xX3xe245xX3exX76xX335xX70xX3xX138xX35xX3xX13bxX6xX18xX3xXcdxX14bxXexX3xXexX1cxX150xX18xX3xXcxX3axX3xX156xX29xX2axX4xX3xX15bxXdxX15dxXexX3xX76xX6xX162xX3xXcxX1xX17xX18xX1xX3xXbxX1xX2axX3xX61xXc7xX3xX13xX1xX3fxX3xXcdxXdxX18xX1xX3xXd3xX17xX3xX4xX68xX4xX3xX16bxXc7xX18xX1fxX3xX4xX1xX3fxX3xX18xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xX5xX171xX18xX1xX3xX16bxX73xX1ecxX3xX10exX4axX18xX1fxX70xX3xX76xX1xX17xX3xX18xX43xX129xX4xX70xX3xX138xX35xX3xX13bxX6xX18xX3xXcxX1cxX29xX18xX1fxX3xX43xX10axX18xX1fxX3xXcdxX14bxXexX3xXexX1cxX150xX18xX3xXcxX3axX3xX156xX29xX2axX4xX3xX15bxXdxX15dxXexX3xX76xX6xX162xX3xX18xX1fxX1xeca5xX3xX1xX43xX29xX3xXexX73xXdxX3xXcxX1xX17xX18xX1xX3xXbxX1xX2axX3xX61xXc7xX3xX13xX1xX3fxX3xXcdxXdxX18xX1xX70xX3xX64xX1ecxX3xX138xX35xX3xXd3xXdxX36xX18xX3xX3exXa7xX3xX13xX1xX3fxX18xX1xX3xXexX1cxX123xX70xX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xXcxX1xX17xX18xX1xX3xX120xX35xX3xXcxX1xX17xX18xX1xX3xXbxX1xX2axX3xX61xXc7xX3xX13xX1xX3fxX3xXcdxXdxX18xX1xX3xX76xX1fxX29xX35xX26xX18xX3xXcxX1xXdxX15dxX18xX3xX76xX1xX380xX18xX3xX5xX17xX162xX3xXcxX1cxX43xX74bxX18xX1fxX3xX16bxX1ecxX17xX18xX70xX3xXd3xX17xX1ecxX3xXd3xXdxX18axX18xX1fxX3xX18xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xXcxX3axX18xX1fxX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xX25xX36xX3xX48xX1xX4axX3xX4cxX1xXdxX36xX29xX201xX3xXcxXdxX18axXbxX3xXexX1xX10xX1ecxX70xX3xX10exX1ecxX17xX18xX3xX4xX68xX4xX3xX4xX10axX3xX156xX29xX6xX18xX3xXcxX1cxX29xX18xX1fxX3xX43xX10axX18xX1fxX3xX10exX4axX18xX1fxX3xXexX73xXdxX3xXbxX1xX3fxX6xX3xX76xX6xX162xX3xX64xX1ecxX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xXcxX1cxX29xX18xX1fxX3xX43xX10axX18xX1fxX3xX10exX4axX18xX1fxX70xX3xX13xX1xX68xX18xX1xX3xX15bxX5c2xX18xX3xXbxX1xX3d7xX18xX1fxX3xXcxX1cxX29xX18xX1fxX3xX43xX10axX18xX1fxX3xX10exX4axX18xX1fxX3xX76xX1fxX29xX35xX26xX18xX3xX15bxX5c2xX18xX3xX76xX36xX18xX3xX5xX17xX162xX3xXcxX1cxX43xX74bxX18xX1fxX3xX16bxX1ecxX17xX18xX231xX3xX10exX1ecxX17xX18xX3xX16bxX73xXdxX3xX13bxXdxX23xX29xX3xX10exX4axX18xX1fxX3xX120xX35xX3xX8bxX3xX3exXa7xX3xXcxX43xX3xX5xX15dxX18xX1xX3xX28xX29xX380xX18xX3xX230xX1xX29xX3xX28fxX231xX3xX10exX1ecxX17xX18xX3xX16bxX73xXdxX3xX13bxXdxX23xX29xX3xX10exX4axX18xX1fxX3xX120xX35xX3xc6c8xX3xX3exXa7xX3xXcxX43xX3xX5xX15dxX18xX1xX3xX28xX29xX380xX18xX3xX230xX1xX29xX3x1458cxX3xXd3xX17xX1ecxX3xXd3xXdxX18axX18xX1fxX3xX18xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xXcxX3axX18xX1fxX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xX25xX36xX3xX48xX1xX4axX3xX4cxX1xXdxX36xX29xX201xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX1ecxX64xX35xXaxX12xXcxX73xXdxX3xX61xXa7xXdxX3xXexX1cxX43xXb3xX18xX1fxX3xXe1xX90xX3exX3xXexX1xX17xX18xX1xX3xXbxX1xX2axX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX61xXf0xX6xX70xX3xXd3xX17xX1ecxX3xXd3xXdxX18axX18xX1fxX3xX18xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xXcxX3axX18xX1fxX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xX25xX36xX3xX48xX1xX4axX3xX4cxX1xXdxX36xX29xX3xX4xXf0xX22axX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xXcxX1cxX29xX18xX1fxX3xX43xX10axX18xX1fxX3xX10exX4axX18xX1fxX70xX3xX33bxXdxX68xX162xX3xX16bxX2axX4xX3xX61xX1dxX4xX3xXd3xXdxX15dxX18xX3xX13xX1xX3fxX18xX1xX3xXexX1cxX123xX3xX28xX29xX2axX4xX3xX1fxXdxX6xX3xX61xXc7xX3xX13xX1xX3fxX3xXcdxXdxX18xX1xX70xX3xX13xX1xX120xX3xXexX123xX4xX1xX3xX61xXa7xXdxX3xX16bxXc7xX18xX1fxX3xX25xe3eexX3xX5xX29xX150xX18xX3xXcxX1cxX29xX18xX1fxX3xX43xX10axX18xX1fxX3xX76xX1fxX29xX35xX26xX18xX3xX343xX29xX380xX18xX3xXcxX1xX570xX18xX1fxX3xX8bxX3xX16bxX73xXdxX3xX64xXdxX15dxX18xX3xX25xX171xX18xX1xX3xX16bxX73xX1ecxX3xX10exX4axX18xX1fxX70xX3xX76xX1xX17xX3xX18xX43xX129xX4xX70xX3xX4xX68xX4xX3xX13bxXa7xX70xX3xX18xX1fxX17xX18xX1xX3xXcxX1cxX29xX18xX1fxX3xX43xX10axX18xX1fxX70xX3xX4xX5e1xX18xX1fxX3xX10exX1ecxX17xX18xX3xX16bxX73xXdxX3xX13bxXdxX23xX29xX3xXcxXed6xX18xX1xX3xX120xX35xX70xX3xX61xX10exX76xX335xX70xX3xXe3axX3exX76xX335xX70xX3xX138xX35xX3xX13bxX6xX18xX3xXcdxX14bxXexX3xXexX1cxX150xX18xX3xXcxX3axX3xX156xX29xX2axX4xX3xX15bxXdxX15dxXexX3xX76xX6xX162xX3xXexXed6xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX61xXf0xX6xX201xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX1ecxX64xX35xXaxX12xX15bxX9exX3xX4xX5e1xX18xX1fxX3xXexX1xX43xX10axX18xX1fxX3xXexXdxX18axX4xX3xX18xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xXcxX3axX18xX1fxX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xX25xX36xX3xX48xX1xX4axX3xX4cxX1xXdxX36xX29xX70xX3xX10exX1ecxX17xX18xX3xX16bxX73xXdxX3xX13bxXdxX23xX29xX3xX28xX29xX380xX18xX3xX120xX35xX3xXcxX1cxX29xX18xX1fxX3xX43xX10axX18xX1fxX3xX8bxX3xX3exXa7xX3xX28xX29xX2axX4xX3xXbxX1xX3d7xX18xX1fxX3xX64xX1ecxX3xX10exX73xXdxX3xXexX43xX129xX18xX1fxX3xX25xX43xX10axX18xX1fxX3xX13xX43xXb3xX18xX1fxX70xX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xXcxX1cxX29xX18xX1fxX3xX43xX10axX18xX1fxX3xX10exX4axX18xX1fxX70xX3xX138xX35xX3xXd3xXdxX36xX18xX3xXcxX1xX43xXb3xX18xX1fxX3xXd3x14317xX3xX28xX29xX380xX18xX3xX120xX35xX3xXcxX1cxX29xX18xX1fxX3xX43xX10axX18xX1fxX70xX3xX13xX1xX120xX3xX18xX1xXdxX15dxX162xX3xXcxX3axX18xX1fxX3xX4xX12dexX4xX3xX13xX1xX3fxX18xX1xX3xXexX1cxX123xX3xX28xX29xX380xX18xX3xX16bxXa7xXdxX3xX18xX1xX380xX18xX3xX64xX380xX18xX3xX15bxXdxX15dxXexX3xX76xX6xX162xX70xX3xX5xX17xX162xX3xXcxX1cxX43xX74bxX18xX1fxX3xX16bxX1ecxX17xX18xX3xXd3xX17xX1ecxX3xXd3xXdxX18axX18xX1fxX201xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX1ecxX64xX35xXaxX12xX10exXc7xX18xX1fxX3xX4xX1xX3fxX3xX25xX36xX3xX48xX1xX4axX3xX4cxX1xXdxX36xX29xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX18xX1fxX17xX35xX3xXe1xX28fxX52xX2xXe1xX52xX2xX1073xX27dxX2xX70xX3xXexX73xXdxX3xX4f2xX171xX3xX10exX9exX18xX1fxX3xX48xX1xX36xX70xX3xX1xX29xX35xX15dxX18xX3xX10exX9exX18xX1fxX3xX67xX10axX18xX70xX3xXexXed6xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX61xXf0xX6xX231xX3xXexX1xX43xXb3xX18xX1fxX3xXexX1cxX4f3xX3xXexX73xXdxX3xX7xX2axX3xX18xX1xX17xX3xX28fxX52xX27dxb9fexX52xX13xX2xX3xX25xX1167xX3xX76xX6xX162xX3xX10exX18axX70xX3xXbxX1xX43xXb3xX18xX1fxX3xX13xX14xX6xX3xX10exX9exX18xX1fxX70xX3xX156xX29xX150xX18xX3xX61xX1ecxX17xX18xX3xX48xXdxX18axX162xX70xX3xXexX1xX17xX18xX1xX3xXbxX1xX2axX3xX61xX17xX3xX76xXa7xXdxX231xX3xXexX1xX6xX162xX3xX1fxXdxX6xX3xX1xX1ecxX73xXexX3xX16bxXa7xX18xX1fxX3xX4xX68xX4xX1xX3xX162xX73xX18xX1fxX3xX18xX5c2xX162xX3xX2xX1073xX6dxX28fxX231xX3xXd3xX17xX1ecxX3xX10exX4axX18xX1fxX3xX18xX1fxX17xX35xX3xX2xX1073xX52xX13d2xX52xX2xX1073xX6dxX1073xX201xX3xX138xX35xX3xXd3xXdxX36xX18xX3xX3exX6xX18xX3xX13xX1xXbfxXbxX3xX1xX17xX18xX1xX3xXcxX1cxX29xX18xX1fxX3xX43xX10axX18xX1fxX3xX10exX4axX18xX1fxX3xX4xX68xX4xX3xX230xX1xXf0xX6xX3xX15bxbe15xX1485xX70xX3xX15bxX1485xX1485xX1485xX231xX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xXcxX1cxX29xX18xX1fxX3xX43xX10axX18xX1fxX3xX10exX4axX18xX1fxX3xX230xX1xXf0xX6xX3xX15bxX1485xX1485xX231xX3xX138xX35xX3xXd3xXdxX36xX18xX3xX3exXa7xX3xX13xX1xX3fxX18xX1xX3xXexX1cxX123xX3xX230xX1xXf0xX6xX3xX15bxX1485xX1485xX70xX3xX230xX1xXf0xX6xX3xX15bxX1485xX1485xX1485xX231xX3xX138xX35xX3xXd3xXdxX36xX18xX3xXcxX1xX43xXb3xX18xX1fxX3xXd3xX12dexX70xX3xXcxX1xX43xXb3xX18xX1fxX3xXexX1cxX3b8xX4xX3xX3exXa7xX3xX13xX1xX3fxX18xX1xX3xXexX1cxX123xX3xX230xX1xXf0xX6xX3xX15bxX1485xX1485xX1485xX231xX3xXcxX3axX18xX1fxX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xX3exX6xX18xX3xX13xX1xXbfxXbxX3xX1xX17xX18xX1xX3xXcxX1cxX29xX18xX1fxX3xX43xX10axX18xX1fxX3xX10exX4axX18xX1fxX3xX230xX1xXf0xX6xX3xX15bxX1485xX1485xX1485xX3xXa2xXexX35cxX3xXexX1xX68xX18xX1fxX3xX2xXe1xX52xX2xX1073xX1073xX28fxX3xX16bxX18axX18xX3xXexX1xX68xX18xX1fxX3xX6dxX52xXe1xX27cxX27cxX2xXa9xX201xX3xX10exX73xXdxX3xX13bxXdxX23xX29xX3xX28xX29xX2axX4xX3xX1xXa7xXdxX3xX230xX1xXf0xX6xX3xX1485xX343xX70xX3xX230xX1xXf0xX6xX3xX343xX201xX67xX6xX29xX3xX162xXa7xXexX3xXexX1xXb3xXdxX3xX1fxXdxX6xX18xX3xX5xX380xX162xX3xX13bxX15dxX18xX1xX3xX18xX14bxX18xX1fxX70xX3xX162xX14bxX4xX3xX64xX5e1xX3xX16bxX171xX3xX16bxX43xX4c9xX4xX3xX10exX4axX18xX1fxX70xX3xX76xX1xX17xX3xX18xX43xX129xX4xX70xX3xXexX150xXbxX3xXexX1xX23xX3xX4xX68xX4xX3xX1fxXdxX68xX1ecxX3xX7xX43xX70xX3xX13bxX68xX4xX3xX7xX397xX3xXexX150xX18xX3xXexX16cxX18xX1xX3xX4xX2fdxX29xX3xX4xX1xX2fdxX6xX70xX3xX1fxXdxX6xX3xX16bxX16cxX18xX1xX3xX1xX18axXexX3xX5xX3d7xX18xX1fxX3xX4xX1xX5c2xX162xX3xX7xXf0xX4xX70xX3xX18xX1xX43xX18xX1fxX3xX64xX1ecxX3xXexX29xX3axXdxX3xX4xX6xX1ecxX70xX3xX13bxX15dxX18xX1xX3xX18xX14bxX18xX1fxX70xX3xX16bxXc7xX18xX1fxX3xX4xX1xX3fxX3xX16bxX171xX3xXexX35cxX3xXexX1cxX94xX18xX3xXd3xX17xX1ecxX3xX1xXc7xXdxX3xXe1xX3xX1fxXdxXb3xX3xX90xXe1xX3xXbxX1xX4f3xXexX70xX3xX18xX1fxX17xX35xX3xX28fxX52xX6fxX52xXe1xX27cxXe1xX27cxX3xXa2xXexX178xX4xX3xX18xX1fxX17xX35xX3xX2xX6fxX52xX13d2xX3xX18xX5c2xX162xX3xX13xX6xX18xX1xX3xXcxX1167xXa9xX70xX3xXexX73xXdxX3xX1fxXdxX6xX3xX16bxX16cxX18xX1xX201xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX1ecxX64xX35xXaxX12xX61xX10axX18xX3xX28fxX27cxX3xX18xX5c2xX162xX3xX1xX1ecxX73xXexX3xX16bxXa7xX18xX1fxX3xX4xX68xX4xX1xX3xX162xX73xX18xX1fxX70xX3xX10exXc7xX18xX1fxX3xX4xX1xX3fxX3xX16bxX171xX3xX4xXf0xX3xX18xX1xXdxX42exX29xX3xX16bxXf0xX18xX1fxX3xX1fxXf0xXbxX3xXexX1ecxX3xX5xX129xX18xX3xX16bxX2axXdxX3xXd3xX129xXdxX3xX7xX3b8xX3xX18xX1fxX1xXdxX15dxXbxX3xX4xX68xX4xX1xX3xX162xX73xX18xX1fxX3xXd3xX45exX3xXd3xX6xX18xX1fxX3xX4xX120xX6xX3xX10exX4axX18xX1fxX3xXd3xX17xX3xX64xX380xX18xX3xXexXa7xX4xX201xX3xX10exXc7xX18xX1fxX3xX4xX1xX3fxX3xX16bxX43xX4c9xX4xX3xX10exX4axX18xX1fxX70xX3xX76xX1xX17xX3xX18xX43xX129xX4xX3xXexX14bxX18xX1fxX3xXexX1xX43xX74bxX18xX1fxX3xX61xX29xX380xX18xX3xX4xX1xX43xX10axX18xX1fxX3xX67xX6xX1ecxX3xXd3xX17xX18xX1fxX70xX3xX61xX29xX35xX3xX1xXdxX15dxX29xX3xX28fxX27cxX3xX18xX5c2xX162xX3xXexX29xX3axXdxX3xX10exX4axX18xX1fxX3xXd3xX17xX3xX18xX1xXdxX42exX29xX3xX1xX29xX380xX18xX70xX3xX1xX29xX35xX3xX4xX1xX43xX10axX18xX1fxX3xX4xX6xX1ecxX3xX156xX29xX1167xX3xX230xX1xX68xX4xX3xX4xX120xX6xX3xX15bxXdxX15dxXexX3xX76xX6xX162xX3xXd3xX17xX3xX156xX29xX2axX4xX3xXexX18axX201xX3xX10exXc7xX18xX1fxX3xX4xX1xX3fxX3xX162xXbfxXexX3xX16bxXdxX3xX5xX17xX3xX162xXa7xXexX3xXexX3axX18xX3xXexX1xXbfxXexX3xXexX1ecxX3xX5xX129xX18xX3xX16bxX2axXdxX3xXd3xX129xXdxX3xX10exX4axX18xX1fxX70xX3xX76xX1xX17xX3xX18xX43xX129xX4xX3xXd3xX17xX3xX18xX1xX380xX18xX3xX64xX380xX18xX3xXexX6xX201xXcxX1xX9exX18xX1fxX3xXexXbfxX18xX3xX4f2xX171xX3xX15bxXdxX15dxXexX3xX76xX6xX162xX3xXexXdxX18axXbxX3xXexX12dexX4xX3xX4xX150xXbxX3xX18xX1xX150xXexX3xXexX1xX9exX18xX1fxX3xXexXdxX18xX3xX25xX26xX3xXexX6xX18xX1fxX3xX18xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xXcxX3axX18xX1fxX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xX25xX36xX3xX48xX1xX4axX3xX4cxX1xXdxX36xX29xX3xXexX73xXdxX3xX4xX68xX4xX3xX13bxX4axX18xX3xXexXdxX18xX3xXexXdxX18axXbxX3xXexX1xX10xX1ecxX201xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX1ecxX64xX35xXaxX12xX0xX10xX162xX12xX67xX6xX29xX3xX16bxX380xX35xX3xX5xX17xX3xX18xX1xX2fdxX18xX1fxX3xX1xX16cxX18xX1xX3xX4axX18xX1xX3xXbxX1xXf0xX18xX1fxX3xXd3xXdxX36xX18xX3xXcxXcxX343xX15bxX76xX3xX1fxX1xXdxX3xX18xX1xX150xX18xX3xXexX73xXdxX3xX25xX26xX3xX28xX29xX2axX4xX3xXexX6xX18xX1fxX3xX18xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xXcxX3axX18xX1fxX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xX25xX36xX3xX48xX1xX4axX3xX4cxX1xXdxX36xX29xX22axX0xX52xX10xX162xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX1ecxX64xX35xXaxX12xX0xXdxX162xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX64xXexX1xX29xX162xX13bxXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX64xXdxX7xXbxX5xX6xX35xX22axX3xX13bxX5xX1ecxX4xX230xX231xX3xX162xX6xX1cxX1fxXdxX18xX8bxX5xX10xX23cxXexX22axX3xX6xX29xXexX1ecxX231xX3xX162xX6xX1cxX1fxXdxX18xX8bxX1cxXdxX1fxX1xXexX22axX3xX6xX29xXexX1ecxX231xX3xX278xXdxX64xXexX1xX22axX3xX13d2xX13d2xX90xXbxX4f2xX231xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX22axX3xX6dxX6dxX27dxXbxX4f2xX231xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX22axX52xX52xXdxX201xX13bxX6xX1ecxX1xX6xXexXdxX18xX1xX201xXd3xX18xX52xX18xX10xX278xX7xX52xXe1xX27cxX27dxXe1xX52xX2xXe1xX6fxX64xX90xX27cxX6fxX6dxX6dxX90xX2xXexX6fxX1073xX6dxX27dxX5xXe1xX201xX293xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xX18xX1xX3xXexX1cxX1dxX18xX1fxX3xXexX1xX23xX3xX25xX26xX3xX28xX29xX2axX4xX3xXexX6xX18xX1fxX3xX18xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xXcxX3axX18xX1fxX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xX25xX36xX3xX48xX1xX4axX3xX4cxX1xXdxX36xX29xXaxX3xX278xXdxX64xXexX1xX9xXaxX13d2xX13d2xX90xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX6dxX6dxX27dxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX1ecxX18xXaxX12xX10exX1ecxX17xX18xX3xX16bxX73xXdxX3xX13bxXdxX23xX29xX3xX3exX6xX18xX3xX13xX1xXbfxXbxX3xX1xX17xX18xX1xX3xXcxX1cxX29xX18xX1fxX3xX43xX10axX18xX1fxX3xX10exX4axX18xX1fxX3xXd3xX17xX1ecxX3xXd3xXdxX18axX18xX1fxX3xX16bxXc7xX18xX1fxX3xX4xX1xX3fxX3xX25xX36xX3xX48xX1xX4axX3xX4cxX1xXdxX36xX29xX201xX3xX330xX18xX1xX22axX3xX335xX43xX10axX18xX1fxX3xX33bxXdxX6xX18xX1fxX52xXcxXcxX343xX15bxX76xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX1ecxX64xX35xXaxX12xX0xXdxX162xX1fxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX64xXdxX7xXbxX5xX6xX35xX22axX3xX13bxX5xX1ecxX4xX230xX231xX3xX162xX6xX1cxX1fxXdxX18xX8bxX5xX10xX23cxXexX22axX3xX6xX29xXexX1ecxX231xX3xX162xX6xX1cxX1fxXdxX18xX8bxX1cxXdxX1fxX1xXexX22axX3xX6xX29xXexX1ecxX231xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX22axX52xX52xXdxX201xX13bxX6xX1ecxX1xX6xXexXdxX18xX1xX201xXd3xX18xX52xX18xX10xX278xX7xX52xXe1xX27cxX27dxXe1xX52xX2xXe1xX6fxX64xX90xX27cxX6fxX6dxX6dxX90xX2xXexX90xX90xX1073xX13d2xX5xX27dxX201xX293xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xX18xX1xX3xXexX1cxX1dxX18xX1fxX3xXexX1xX23xX3xX25xX26xX3xX28xX29xX2axX4xX3xXexX6xX18xX1fxX3xX18xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xXcxX3axX18xX1fxX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xX25xX36xX3xX48xX1xX4axX3xX4cxX1xXdxX36xX29xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX1ecxX18xXaxX12xX10exX1ecxX17xX18xX3xX16bxX73xXdxX3xX13bxXdxX23xX29xX3xX3exX6xX18xX3xX13xX1xXbfxXbxX3xX1xX17xX18xX1xX3xXcxX1cxX29xX18xX1fxX3xX43xX10axX18xX1fxX3xX10exX4axX18xX1fxX70xX3xX4xX68xX4xX3xX16bxXc7xX18xX1fxX3xX4xX1xX3fxX3xX5xX171xX18xX1xX3xX16bxX73xX1ecxX70xX3xX18xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xX5xX171xX18xX1xX3xX16bxX73xX1ecxX3xX10exX4axX18xX1fxX70xX3xX76xX1xX17xX3xX18xX43xX129xX4xX3xX64xX1ecxX3xXcxX1xX120xX3xXexX43xX129xX18xX1fxX3xX76xX1fxX29xX35xX26xX18xX3xX343xX29xX380xX18xX3xX4cxX1xX4f3xX4xX3xX64xXaaexX18xX3xX16bxX94xX29xX70xX3xXd3xXdxX18axX18xX1fxX3xX18xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xXcxX3axX18xX1fxX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xX25xX36xX3xX48xX1xX4axX3xX4cxX1xXdxX36xX29xX201xX3xX330xX18xX1xX22axX3xXcxXcxX343xX15bxX76xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX1ecxX64xX35xXaxX12xX0xXdxX162xX1fxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX64xXdxX7xXbxX5xX6xX35xX22axX3xX13bxX5xX1ecxX4xX230xX231xX3xX162xX6xX1cxX1fxXdxX18xX8bxX5xX10xX23cxXexX22axX3xX6xX29xXexX1ecxX231xX3xX162xX6xX1cxX1fxXdxX18xX8bxX1cxXdxX1fxX1xXexX22axX3xX6xX29xXexX1ecxX231xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX22axX52xX52xXdxX201xX13bxX6xX1ecxX1xX6xXexXdxX18xX1xX201xXd3xX18xX52xX18xX10xX278xX7xX52xXe1xX27cxX27dxXe1xX52xX2xXe1xX6fxX64xX90xX27cxX1073xX2xX90xX90xX2xXexX1073xX6fxX27cxX6dxX5xX2xX201xX293xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xX18xX1xX3xXexX1cxX1dxX18xX1fxX3xXexX1xX23xX3xX25xX26xX3xX28xX29xX2axX4xX3xXexX6xX18xX1fxX3xX18xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xXcxX3axX18xX1fxX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xX25xX36xX3xX48xX1xX4axX3xX4cxX1xXdxX36xX29xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX1ecxX18xXaxX12xX10exX1ecxX17xX18xX3xX16bxX73xXdxX3xX13bxXdxX23xX29xX3xX3exX6xX18xX3xX13xX1xXbfxXbxX3xX1xX17xX18xX1xX3xXcxX1cxX29xX18xX1fxX3xX43xX10axX18xX1fxX3xX10exX4axX18xX1fxX70xX3xX4xX68xX4xX3xX16bxXc7xX18xX1fxX3xX4xX1xX3fxX3xX5xX171xX18xX1xX3xX16bxX73xX1ecxX70xX3xX18xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xX5xX171xX18xX1xX3xX16bxX73xX1ecxX3xX10exX4axX18xX1fxX70xX3xX76xX1xX17xX3xX18xX43xX129xX4xX3xX64xX1ecxX3xXcxX1xX120xX3xXexX43xX129xX18xX1fxX3xX76xX1fxX29xX35xX26xX18xX3xX343xX29xX380xX18xX3xX4cxX1xX4f3xX4xX3xX64xXaaexX18xX3xX16bxX94xX29xX70xX3xXd3xXdxX18axX18xX1fxX3xX18xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xXcxX3axX18xX1fxX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xX25xX36xX3xX48xX1xX4axX3xX4cxX1xXdxX36xX29xX201xX3xX330xX18xX1xX22axX3xXcxXcxX343xX15bxX76xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX1ecxX64xX35xXaxX12xX0xXdxX162xX1fxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX64xXdxX7xXbxX5xX6xX35xX22axX3xX13bxX5xX1ecxX4xX230xX231xX3xX162xX6xX1cxX1fxXdxX18xX8bxX5xX10xX23cxXexX22axX3xX6xX29xXexX1ecxX231xX3xX162xX6xX1cxX1fxXdxX18xX8bxX1cxXdxX1fxX1xXexX22axX3xX6xX29xXexX1ecxX231xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX22axX52xX52xXdxX201xX13bxX6xX1ecxX1xX6xXexXdxX18xX1xX201xXd3xX18xX52xX18xX10xX278xX7xX52xXe1xX27cxX27dxXe1xX52xX2xXe1xX6fxX64xX90xX27cxX1073xX2xX90xX90xX2xXexX27dxX27cxX6fxX90xX5xXe1xX201xX293xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xX18xX1xX3xXexX1cxX1dxX18xX1fxX3xXexX1xX23xX3xX25xX26xX3xX28xX29xX2axX4xX3xXexX6xX18xX1fxX3xX18xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xXcxX3axX18xX1fxX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xX25xX36xX3xX48xX1xX4axX3xX4cxX1xXdxX36xX29xXaxX3xX278xXdxX64xXexX1xX9xXaxX13d2xX13d2xX90xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX6dxX1073xX27cxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX1ecxX18xXaxX12xXcxX1xX120xX3xXexX43xX129xX18xX1fxX3xX76xX1fxX29xX35xX26xX18xX3xX343xX29xX380xX18xX3xX4cxX1xX4f3xX4xX3xXd3xXdxX18axX18xX1fxX3xXd3xX17xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX13bxX29xXc7xX18xX3xX4xX5e1xX18xX1fxX3xX1fxXdxX6xX3xX16bxX16cxX18xX1xX3xX18xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xXcxX3axX18xX1fxX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xX25xX36xX3xX48xX1xX4axX3xX4cxX1xXdxX36xX29xX201xX3xX330xX18xX1xX22axX3xX335xX43xX10axX18xX1fxX3xX33bxXdxX6xX18xX1fxX52xXcxXcxX343xX15bxX76xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX1ecxX64xX35xXaxX12xX0xXdxX162xX1fxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX64xXdxX7xXbxX5xX6xX35xX22axX3xX13bxX5xX1ecxX4xX230xX231xX3xX162xX6xX1cxX1fxXdxX18xX8bxX5xX10xX23cxXexX22axX3xX6xX29xXexX1ecxX231xX3xX162xX6xX1cxX1fxXdxX18xX8bxX1cxXdxX1fxX1xXexX22axX3xX6xX29xXexX1ecxX231xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX22axX52xX52xXdxX201xX13bxX6xX1ecxX1xX6xXexXdxX18xX1xX201xXd3xX18xX52xX18xX10xX278xX7xX52xXe1xX27cxX27dxXe1xX52xX2xXe1xX6fxX64xX90xX27cxX1073xX2xX90xX90xX2xXexX28fxX27cxX90xX13d2xX5xX27dxX201xX293xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xX18xX1xX3xXexX1cxX1dxX18xX1fxX3xXexX1xX23xX3xX25xX26xX3xX28xX29xX2axX4xX3xXexX6xX18xX1fxX3xX18xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xXcxX3axX18xX1fxX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xX25xX36xX3xX48xX1xX4axX3xX4cxX1xXdxX36xX29xXaxX3xX278xXdxX64xXexX1xX9xXaxX13d2xX13d2xX90xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX6dxX6dxX27dxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX1ecxX18xXaxX12xX10exX1ecxX17xX18xX3xX16bxX73xXdxX3xX13bxXdxX23xX29xX3xX3exX6xX18xX3xX13xX1xXbfxXbxX3xX1xX17xX18xX1xX3xXcxX1cxX29xX18xX1fxX3xX43xX10axX18xX1fxX3xX10exX4axX18xX1fxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX13bxX29xXc7xX18xX3xXd3xX129xXdxX3xX1fxXdxX6xX3xX16bxX16cxX18xX1xX3xX18xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xXcxX3axX18xX1fxX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xX25xX36xX3xX48xX1xX4axX3xX4cxX1xXdxX36xX29xX201xX3xX330xX18xX1xX22axX3xX335xX43xX10axX18xX1fxX3xX33bxXdxX6xX18xX1fxX52xXcxXcxX343xX15bxX76xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX1ecxX64xX35xXaxX12xX0xXdxX162xX1fxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX64xXdxX7xXbxX5xX6xX35xX22axX3xX13bxX5xX1ecxX4xX230xX231xX3xX162xX6xX1cxX1fxXdxX18xX8bxX5xX10xX23cxXexX22axX3xX6xX29xXexX1ecxX231xX3xX162xX6xX1cxX1fxXdxX18xX8bxX1cxXdxX1fxX1xXexX22axX3xX6xX29xXexX1ecxX231xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX52xX52xXdxX201xX13bxX6xX1ecxX1xX6xXexXdxX18xX1xX201xXd3xX18xX52xX18xX10xX278xX7xX52xXe1xX27cxX27dxXe1xX52xX2xXe1xX6fxX64xX90xX2xX27cxX6dxX2xXe1xX6fxXexX13d2xX6fxX27cxX27cxX5xX2xX201xX293xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xX18xX1xX3xXexX1cxX1dxX18xX1fxX3xXexX1xX23xX3xX25xX26xX3xX28xX29xX2axX4xX3xXexX6xX18xX1fxX3xX18xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xXcxX3axX18xX1fxX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xX25xX36xX3xX48xX1xX4axX3xX4cxX1xXdxX36xX29xXaxX3xX278xXdxX64xXexX1xX9xXaxX13d2xX13d2xX90xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX6dxX90xX27dxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX1ecxX18xXaxX12xX10exX1ecxX17xX18xX3xX16bxX73xXdxX3xX13bxXdxX23xX29xX3xX28xX29xX2axX4xX3xX1xXa7xXdxX3xX64xX1ecxX3xX13xX1xX120xX3xXexX123xX4xX1xX3xX28xX29xX2axX4xX3xX1xXa7xXdxX3xX76xX1fxX29xX35xX26xX18xX3xXcxX1xX123xX3xX48xXdxX162xX3xX76xX1fxX380xX18xX3xX64xXaaexX18xX3xX16bxX94xX29xX70xX3xXd3xXdxX18axX18xX1fxX3xX18xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xXcxX3axX18xX1fxX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xX25xX36xX3xX48xX1xX4axX3xX4cxX1xXdxX36xX29xX201xX3xX330xX18xX1xX22axX3xXcxXcxX343xX15bxX76xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX1ecxX64xX35xXaxX12xX0xXdxX162xX1fxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX64xXdxX7xXbxX5xX6xX35xX22axX3xX13bxX5xX1ecxX4xX230xX231xX3xX162xX6xX1cxX1fxXdxX18xX8bxX5xX10xX23cxXexX22axX3xX6xX29xXexX1ecxX231xX3xX162xX6xX1cxX1fxXdxX18xX8bxX1cxXdxX1fxX1xXexX22axX3xX6xX29xXexX1ecxX231xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX52xX52xXdxX201xX13bxX6xX1ecxX1xX6xXexXdxX18xX1xX201xXd3xX18xX52xX18xX10xX278xX7xX52xXe1xX27cxX27dxXe1xX52xX2xXe1xX6fxX64xX90xX2xX27cxX6dxX2xXe1xX6fxXexX1073xX13d2xX2xXe1xX5xXe1xX201xX293xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xX18xX1xX3xXexX1cxX1dxX18xX1fxX3xXexX1xX23xX3xX25xX26xX3xX28xX29xX2axX4xX3xXexX6xX18xX1fxX3xX18xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xXcxX3axX18xX1fxX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xX25xX36xX3xX48xX1xX4axX3xX4cxX1xXdxX36xX29xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX1ecxX18xXaxX12xX10exX1ecxX17xX18xX3xX16bxX73xXdxX3xX13bxXdxX23xX29xX3xX13xX1xX3fxX18xX1xX3xXbxX1xX120xX3xX64xX1ecxX3xXcxX1xX120xX3xXexX43xX129xX18xX1fxX3xX76xX1fxX29xX35xX26xX18xX3xX343xX29xX380xX18xX3xX4cxX1xX4f3xX4xX3xX64xXaaexX18xX3xX16bxX94xX29xX70xX3xXd3xXdxX18axX18xX1fxX3xX18xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xXcxX3axX18xX1fxX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xX25xX36xX3xX48xX1xX4axX3xX4cxX1xXdxX36xX29xX201xX3xX330xX18xX1xX22axX3xXcxXcxX343xX15bxX76xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX1ecxX64xX35xXaxX12xX0xXdxX162xX1fxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX64xXdxX7xXbxX5xX6xX35xX22axX3xX13bxX5xX1ecxX4xX230xX231xX3xX162xX6xX1cxX1fxXdxX18xX8bxX5xX10xX23cxXexX22axX3xX6xX29xXexX1ecxX231xX3xX162xX6xX1cxX1fxXdxX18xX8bxX1cxXdxX1fxX1xXexX22axX3xX6xX29xXexX1ecxX231xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX52xX52xXdxX201xX13bxX6xX1ecxX1xX6xXexXdxX18xX1xX201xXd3xX18xX52xX18xX10xX278xX7xX52xXe1xX27cxX27dxXe1xX52xX2xXe1xX6fxX64xX90xX2xX27cxX6dxX2xXe1xX6fxXexXe1xX6fxX90xX28fxX5xX27dxX201xX293xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xX18xX1xX3xXexX1cxX1dxX18xX1fxX3xXexX1xX23xX3xX25xX26xX3xX28xX29xX2axX4xX3xXexX6xX18xX1fxX3xX18xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xXcxX3axX18xX1fxX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xX25xX36xX3xX48xX1xX4axX3xX4cxX1xXdxX36xX29xXaxX3xX278xXdxX64xXexX1xX9xXaxX13d2xX13d2xX90xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX6dxX2xX27cxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX1ecxX18xXaxX12xX10exX1ecxX17xX18xX3xX16bxX73xXdxX3xX13bxXdxX23xX29xX3xX13xX1xX120xX3xXexX123xX4xX1xX3xX18xX43xX129xX4xX3xX13xXa7xX18xX1fxX3xX1xX1ecxX17xX3xX343xX171xX3xX1xXa7xXdxX3xX4xX1xX120xX3xX18xX1fxX1xX397xX6xX3xX15bxXdxX15dxXexX3xX76xX6xX162xX3xX64xX1ecxX3xX4cxX1xXf0xX3xX13xX1xX120xX3xXexX123xX4xX1xX3xX18xX43xX129xX4xX3xX10exX14bxX18xX1fxX3xXcxX1xX123xX3xX76xX1fxX1dxX4xX3xXcxX1xX123xX18xX1xX3xX64xXaaexX18xX3xX16bxX94xX29xX70xX3xXd3xXdxX18axX18xX1fxX3xX18xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xXcxX3axX18xX1fxX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xX25xX36xX3xX48xX1xX4axX3xX4cxX1xXdxX36xX29xX201xX3xX330xX18xX1xX22axX3xXcxXcxX343xX15bxX76xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX1ecxX64xX35xXaxX12xX0xXdxX162xX1fxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX64xXdxX7xXbxX5xX6xX35xX22axX3xX13bxX5xX1ecxX4xX230xX231xX3xX162xX6xX1cxX1fxXdxX18xX8bxX5xX10xX23cxXexX22axX3xX6xX29xXexX1ecxX231xX3xX162xX6xX1cxX1fxXdxX18xX8bxX1cxXdxX1fxX1xXexX22axX3xX6xX29xXexX1ecxX231xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX52xX52xXdxX201xX13bxX6xX1ecxX1xX6xXexXdxX18xX1xX201xXd3xX18xX52xX18xX10xX278xX7xX52xXe1xX27cxX27dxXe1xX52xX2xXe1xX6fxX64xX90xX2xX27cxX6dxX2xXe1xX6fxXexX2xX28fxX13d2xX28fxX5xX6dxX201xX293xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xX18xX1xX3xXexX1cxX1dxX18xX1fxX3xXexX1xX23xX3xX25xX26xX3xX28xX29xX2axX4xX3xXexX6xX18xX1fxX3xX18xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xXcxX3axX18xX1fxX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xX25xX36xX3xX48xX1xX4axX3xX4cxX1xXdxX36xX29xXaxX3xX278xXdxX64xXexX1xX9xXaxX13d2xX13d2xX90xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX6dxX13d2xX13d2xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX1ecxX18xXaxX12xX10exX1ecxX17xX18xX3xX16bxX73xXdxX3xX13bxXdxX23xX29xX3xX138xX35xX3xX13bxX6xX18xX3xXcxX1cxX29xX18xX1fxX3xX43xX10axX18xX1fxX3xXcdxX14bxXexX3xXexX1cxX150xX18xX3xXcxX3axX3xX156xX29xX2axX4xX3xX15bxXdxX15dxXexX3xX76xX6xX162xX3xX64xX1ecxX3xX13xX1xX120xX3xXexX123xX4xX1xX3xXe3axc6adxX3xX13bxX6xX18xX3xXcxX1cxX94xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXcdxXaaexX18xX3xX64xXaaexX18xX3xX16bxX94xX29xX70xX3xXd3xXdxX18axX18xX1fxX3xX18xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xXcxX3axX18xX1fxX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xX25xX36xX3xX48xX1xX4axX3xX4cxX1xXdxX36xX29xX201xX3xX330xX18xX1xX22axX3xXcxXcxX343xX15bxX76xX0xX52xXbxX12xX0xX64xXdxXd3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX64xX1cxX10xX5xX6xXexX10xX64xXaxX12xX0xX7xXexX1cxX1ecxX18xX1fxX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX36xX18xX3xX156xX29xX6xX18xX22axX0xX52xX7xXexX1cxX1ecxX18xX1fxX12xX0xX29xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX8bxXexX1xX29xX162xX13bxX8bxX6xX18xX64xX8bxX7xX6xXbxX1ecxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX67xX68xX18xX1fxX3xX18xX6xX35xX70xX3xXexX3axX3xX4xX1xX178xX4xX3xXexX1cxX1dxX18xX1fxX3xXexX1xX23xX3xX25xX26xX3xXd3xXdxX18axX18xX1fxX3xX18xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xXcxX3axX18xX1fxX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xX25xX36xX3xX48xX1xX4axX3xX4cxX1xXdxX36xX29xXaxX3xX1xX1cxX10xX23cxX9xXaxX52xX4f2xX6xX35xX8bxX64xX29xX18xX1fxX8bxX64xX6xX18xX1fxX52xX7xX6xX18xX1fxX8bxX18xX6xX35xX8bxXexX1ecxX8bxX4xX1xX29xX4xX8bxXexX1cxX1ecxX18xX1fxX8bxXexX1xX10xX8bxX5xX10xX8bxXd3xXdxX10xX18xX1fxX8bxX18xX1fxX29xX35xX10xX18xX8bxXexX1ecxX18xX1fxX8bxX13bxXdxX8bxXexX1xX29xX8bxX5xX10xX8bxX230xX1xX6xX8bxXbxX1xXdxX10xX29xX52xX2xX1073xX28fxX27cxX27dxX2xX201xX1xXexX162xXaxX12xX0xXdxX162xX1fxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX52xX162xX10xX64xXdxX6xX52xX2xXe1xX27cxX52xX18xX10xX278xX7xX52xXe1xX27cxX27dxXe1xX52xX2xXe1xX6fxX64xX90xX27cxX90xXe1xXe1xX27cxXe1xXexX90xX6fxX2xX28fxX27dxX5xX27cxX201xX293xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xX18xX1xX3xXexX1cxX1dxX18xX1fxX3xXexX1xX23xX3xX25xX26xX3xX28xX29xX2axX4xX3xXexX6xX18xX1fxX3xX18xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xXcxX3axX18xX1fxX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xX25xX36xX3xX48xX1xX4axX3xX4cxX1xXdxX36xX29xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxXd3xX12xX0xX7xXexX1cxX1ecxX18xX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX67xX68xX18xX1fxX3xX18xX6xX35xX70xX3xXexX3axX3xX4xX1xX178xX4xX3xXexX1cxX1dxX18xX1fxX3xXexX1xX23xX3xX25xX26xX3xXd3xXdxX18axX18xX1fxX3xX18xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xXcxX3axX18xX1fxX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xX25xX36xX3xX48xX1xX4axX3xX4cxX1xXdxX36xX29xXaxX3xX1xX1cxX10xX23cxX9xXaxX52xX4f2xX6xX35xX8bxX64xX29xX18xX1fxX8bxX64xX6xX18xX1fxX52xX7xX6xX18xX1fxX8bxX18xX6xX35xX8bxXexX1ecxX8bxX4xX1xX29xX4xX8bxXexX1cxX1ecxX18xX1fxX8bxXexX1xX10xX8bxX5xX10xX8bxXd3xXdxX10xX18xX1fxX8bxX18xX1fxX29xX35xX10xX18xX8bxXexX1ecxX18xX1fxX8bxX13bxXdxX8bxXexX1xX29xX8bxX5xX10xX8bxX230xX1xX6xX8bxXbxX1xXdxX10xX29xX52xX2xX1073xX28fxX27cxX27dxX2xX201xX1xXexX162xXaxX12xX67xX68xX18xX1fxX3xX18xX6xX35xX70xX3xXexX3axX3xX4xX1xX178xX4xX3xXexX1cxX1dxX18xX1fxX3xXexX1xX23xX3xX25xX26xX3xXd3xXdxX18axX18xX1fxX3xX18xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xXcxX3axX18xX1fxX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xX25xX36xX3xX48xX1xX4axX3xX4cxX1xXdxX36xX29xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX1cxX1ecxX18xX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xXcxX6xX18xX1fxX3xX5xX26xX3xX16bxXc7xX18xX1fxX3xX4xX1xX3fxX3xX25xX36xX3xX48xX1xX4axX3xX4cxX1xXdxX36xX29xX70xX3xX18xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xXcxX3axX18xX1fxX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xX3exX6xX18xX3xX13xX1xXbfxXbxX3xX1xX17xX18xX1xX3xXcxX1cxX29xX18xX1fxX3xX43xX10axX18xX1fxX3xX10exX4axX18xX1fxX3xX16bxX43xX4c9xX4xX3xXexX3axX3xX4xX1xX178xX4xX3xXd3xX129xXdxX3xX18xX1fxX1xXdxX3xXexX1xX178xX4xX3xX28xX29xX2axX4xX3xXexX6xX18xX1fxX201xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxXd3xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX76xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xXcxX3axX18xX1fxX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xX25xX36xX3xX48xX1xX4axX3xX4cxX1xXdxX36xX29xX3xX8bxX3xX18xX1xX2fdxX18xX1fxX3xX16bxXdxX42exX29xX3xXexX9exXdxX3xX13bxXdxX18axXexXaxX3xX1xX1cxX10xX23cxX9xXaxX52xX4xX1xXdxX18xX1xX8bxXexX1cxXdxX52xX18xX1fxX29xX35xX10xX18xX8bxXexX1ecxX18xX1fxX8bxX13bxXdxX8bxXexX1xX29xX8bxX5xX10xX8bxX230xX1xX6xX8bxXbxX1xXdxX10xX29xX8bxX18xX1xX29xX18xX1fxX8bxX64xXdxX10xX29xX8bxXexX1ecxXdxX8bxX13bxXdxX10xXexX52xX2xX1073xX13d2xX1073xX90xXe1xX201xX1xXexX162xXaxX12xX0xXdxX162xX1fxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX52xX162xX10xX64xXdxX6xX52xX2xXe1xX27cxX52xX18xX10xX278xX7xX52xXe1xX27cxX27dxXe1xX52xX28fxX27cxX64xX27dxX27cxX1073xX90xX6fxXe1xX6fxXexX13d2xXe1xX27cxX27dxX90xX5xX27cxX201xX293xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xX18xX1xX3xXexX1cxX1dxX18xX1fxX3xXexX1xX23xX3xX25xX26xX3xX28xX29xX2axX4xX3xXexX6xX18xX1fxX3xX18xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xXcxX3axX18xX1fxX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xX25xX36xX3xX48xX1xX4axX3xX4cxX1xXdxX36xX29xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxXd3xX12xX0xX7xXexX1cxX1ecxX18xX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX76xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xXcxX3axX18xX1fxX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xX25xX36xX3xX48xX1xX4axX3xX4cxX1xXdxX36xX29xX3xX8bxX3xX18xX1xX2fdxX18xX1fxX3xX16bxXdxX42exX29xX3xXexX9exXdxX3xX13bxXdxX18axXexXaxX3xX1xX1cxX10xX23cxX9xXaxX52xX4xX1xXdxX18xX1xX8bxXexX1cxXdxX52xX18xX1fxX29xX35xX10xX18xX8bxXexX1ecxX18xX1fxX8bxX13bxXdxX8bxXexX1xX29xX8bxX5xX10xX8bxX230xX1xX6xX8bxXbxX1xXdxX10xX29xX8bxX18xX1xX29xX18xX1fxX8bxX64xXdxX10xX29xX8bxXexX1ecxXdxX8bxX13bxXdxX10xXexX52xX2xX1073xX13d2xX1073xX90xXe1xX201xX1xXexX162xXaxX12xX76xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xXcxX3axX18xX1fxX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xX25xX36xX3xX48xX1xX4axX3xX4cxX1xXdxX36xX29xX3xX8bxX3xX18xX1xX2fdxX18xX1fxX3xX16bxXdxX42exX29xX3xXexX9exXdxX3xX13bxXdxX18axXexX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX1cxX1ecxX18xX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xXcxXdxX18xX3xX18xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xXcxX3axX18xX1fxX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xXa2xXcxX3exXcxXa9xX3xX25xX36xX3xX48xX1xX4axX3xX4cxX1xXdxX36xX29xX3xX156xX29xX6xX3xX16bxXb3xXdxX3xX5xX17xX162xX3xXexX1xX4axX18xX1fxX3xXexX1xX2axXexX3xX1xX17xX18xX1fxX3xXexX1cxXdxX15dxX29xX3xXexX1cxX68xXdxX3xXexXdxX162xX3xX4xX120xX6xX3xX18xX1fxX43xXb3xXdxX3xX64xX380xX18xX3xX15bxXdxX15dxXexX201xX3xX15bxX129xXdxX3xX18xX1xX2fdxX18xX1fxX3xX18xX1fxX43xXb3xXdxX3xX5xX3fxX18xX1xX3xX16bxX171xX3xX18xX1xXdxX42exX29xX3xX18xX5c2xX162xX3xX1fxX570xX18xX3xX13bxXf0xX3xXd3xX129xXdxX3xXd3xX123xX3xXexX43xX129xX18xX1fxX3xX16bxX178xX4xX3xX16bxXa7xX70xX3xX18xX1xX380xX18xX3xX1xX150xX29xX70xX3xXexX17xXdxX3xX13bxX6xX3xX18xX17xX35xX70xX3xX7xX3b8xX3xX1cxX6xX3xX16bxXdxX3xX4xX120xX6xX3xX9exX18xX1fxX3xX5xX17xX3xX162xXa7xXexX3xX18xbb82xXdxX3xX13bxX29xXc7xX18xX3xX16bxX6xX29xX3xX230xX1xXf0xX3xX230xX1xX3d4xX6xX3xX5xXbfxXbxX201xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxXd3xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX9exX18xX1fxX3xXexX68xX4xX3xXexX43xX3xXexX43xX74bxX18xX1fxX3xXbxX1xX4axXdxX3xX16bxX73xXexX3xX162xX12dexX4xX3xXexXdxX36xX29xX22axX3xX10exX43xX4c9xX4xX3xX18xX1fxX43xXb3xXdxX70xX3xX16bxX43xX4c9xX4xX3xXd3xXdxX15dxX4xX70xX3xX16bxX43xX4c9xX4xX3xXexX3axX3xX4xX1xX178xX4x13b6axXaxX3xX1xX1cxX10xX23cxX9xXaxX52xX4f2xX6xX35xX8bxX64xX29xX18xX1fxX8bxX64xX6xX18xX1fxX52xX4xX1ecxX18xX1fxX8bxXexX6xX4xX8bxXexX29xX8bxXexX29xX1ecxX18xX1fxX8bxXbxX1xX6xXdxX8bxX64xX6xXexX8bxX162xX29xX4xX8bxXexXdxX10xX29xX8bxX64xX29xX1ecxX4xX8bxX18xX1fxX29xX1ecxXdxX8bxX64xX29xX1ecxX4xX8bxXd3xXdxX10xX4xX8bxX64xX29xX1ecxX4xX8bxXexX1ecxX8bxX4xX1xX29xX4xX52xX2xX1073xX13d2xX1073xX27cxX2xX201xX1xXexX162xXaxX12xX0xXdxX162xX1fxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX52xX162xX10xX64xXdxX6xX52xX2xXe1xX27cxX52xX18xX10xX278xX7xX52xXe1xX27cxX27dxXe1xX52xX2xXe1xX6fxX64xXe1xX2xX6dxXe1xX28fxX6dxX27cxXexXe1xX2xX6dxX5xX27cxX8bxX2xXe1xX6fxX64xXe1xX2xXe1xX90xX27dxX27cxX1073xXexX28fxX27cxX27cxX13d2xX1073xX5xX27cxX201xX293xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xX18xX1xX3xXexX1cxX1dxX18xX1fxX3xXexX1xX23xX3xX25xX26xX3xX28xX29xX2axX4xX3xXexX6xX18xX1fxX3xX18xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xXcxX3axX18xX1fxX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xX25xX36xX3xX48xX1xX4axX3xX4cxX1xXdxX36xX29xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxXd3xX12xX0xX7xXexX1cxX1ecxX18xX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX9exX18xX1fxX3xXexX68xX4xX3xXexX43xX3xXexX43xX74bxX18xX1fxX3xXbxX1xX4axXdxX3xX16bxX73xXexX3xX162xX12dexX4xX3xXexXdxX36xX29xX22axX3xX10exX43xX4c9xX4xX3xX18xX1fxX43xXb3xXdxX70xX3xX16bxX43xX4c9xX4xX3xXd3xXdxX15dxX4xX70xX3xX16bxX43xX4c9xX4xX3xXexX3axX3xX4xX1xX178xX4xX2dd6xXaxX3xX1xX1cxX10xX23cxX9xXaxX52xX4f2xX6xX35xX8bxX64xX29xX18xX1fxX8bxX64xX6xX18xX1fxX52xX4xX1ecxX18xX1fxX8bxXexX6xX4xX8bxXexX29xX8bxXexX29xX1ecxX18xX1fxX8bxXbxX1xX6xXdxX8bxX64xX6xXexX8bxX162xX29xX4xX8bxXexXdxX10xX29xX8bxX64xX29xX1ecxX4xX8bxX18xX1fxX29xX1ecxXdxX8bxX64xX29xX1ecxX4xX8bxXd3xXdxX10xX4xX8bxX64xX29xX1ecxX4xX8bxXexX1ecxX8bxX4xX1xX29xX4xX52xX2xX1073xX13d2xX1073xX27cxX2xX201xX1xXexX162xXaxX12xX13xX9exX18xX1fxX3xXexX68xX4xX3xXexX43xX3xXexX43xX74bxX18xX1fxX3xXbxX1xX4axXdxX3xX16bxX73xXexX3xX162xX12dexX4xX3xXexXdxX36xX29xX22axX3xX10exX43xX4c9xX4xX3xX18xX1fxX43xXb3xXdxX70xX3xX16bxX43xX4c9xX4xX3xXd3xXdxX15dxX4xX70xX3xX16bxX43xX4c9xX4xX3xXexX3axX3xX4xX1xX178xX4xX2dd6xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX1cxX1ecxX18xX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xXaxX13xX9exX18xX1fxX3xXexX68xX4xX3xXexX43xX3xXexX43xX74bxX18xX1fxX3xXbxX1xX4axXdxX3xX5xX29xX9exX18xX3xXbxX1xXbfxX18xX3xX16bxXbfxX29xX3xX16bxX73xXexX3xX16bxX43xX4c9xX4xX3xX162xX12dexX4xX3xXexXdxX36xX29xX3xX1xXdxX15dxX18xX3xXexX1xX3b8xX4xX3xX5xX17xX22axX3xX16bxX43xX4c9xX4xX3xX18xX1fxX43xXb3xXdxX70xX3xX16bxX43xX4c9xX4xX3xXd3xXdxX15dxX4xX70xX3xX16bxX43xX4c9xX4xX3xXexX3axX3xX4xX1xX178xX4xX64axX3xX8bxX3xX18xX1xX2fdxX18xX1fxX3xX4xX1xXed6xX3xX16bxX73xX1ecxX3xXd3xX42exX3xX4xX9exX18xX1fxX3xXexX68xX4xX3xXexX43xX3xXexX43xX74bxX18xX1fxX3xX105dxX3xXd3xX5c2xX18xX3xX1xXf0xX6xX3xX4xX120xX6xX3xX76xX1fxX29xX35xX36xX18xX3xXcxX3axX18xX1fxX3xX3exX3fxX3xXexX1xX43xX3xX25xX36xX3xX48xX1xX4axX3xX4cxX1xXdxX36xX29xX3xX5xX17xX3xX13bxX17xXdxX3xX1xX1dxX4xX3xX4xX1xX43xX6xX3xX13bxX6xX1ecxX3xX1fxXdxXb3xX3xX4xXbdfxX3xX16bxX2axXdxX3xXd3xX129xXdxX3xX162xX2d58xXdxX3xX4xX68xX18xX3xX13bxXa7xX3xXexX43xX3xXexX43xX74bxX18xX1fxX3xX105dxX3xXd3xX5c2xX18xX3xX1xXf0xX6xX201xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxXd3xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX52xX29xX5xX12xX0xX64xXdxXd3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1cxXaxX12xX0xX52xX64xXdxXd3xX12xX0xX52xX64xXdxXd3xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX1ecxX64xX35xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX4f2xXexX8bxX6xX5xXdxX1fxX18xX22axX3xX1cxXdxX1fxX1xXexX231xXaxX12xX0xX10xX162xX12xXcxX1xX10xX1ecxX3xX76xX1xXf0xX162xX3xX4cxX15bxX3xXcxXcxX343xX15bxX76xX52xX3exX6xX1ecxXexXdxX18xXexX29xX4xX201xXd3xX18xX0xX52xX10xX162xX12xX0xX52xXbxX12