Bổ sung tư liệu cho chiếc Ấn đồng cổ thời Lê
Trong quá trình nghiên cứu, số hóa tư liệu Hán Nôm, Bảo tàng Hà Tĩnh vừa bổ sung thêm tư liệu cho chiếc Ấn đồng cổ quý hiếm có niên đại thời Lê, hiện đang lưu giữ, bảo quản tại kho của đơn vị này.
8c36x9b9exdd13xb722xb2bdx1026dxcf55xa757xa4ccxe939xda70x9a07xX5xX8x10a65xX5xc963xb23bxX7x10d02xf853xf9f5xef99xX3xbf18xee2axX4xX5xX12xa689xX6xXaxX3xd922xX7xX10xX4xX4xX9xXaxb7a0xadd8xX12xX5xX7xX8xXaxd33dxdc26xc3e2xX3xX4xX18xX14xX13xX3xX5xfa1fxX3xX7xX12xe908xX18xX3xX20xX1xc02dxX3xX20xX1xX12xb5dexX20xX3xa5c9xX14xX3x10a76xfe9exX14xX13xX3xX20xX30xX3xX5xX1xcca1xX12xX3xad26x10864xX0xac8exX1xX2xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27x9e07xX8xX10x8f78xXaxX2exX28xfdd9xX41xX14xX13xX3xd555xX18xe5fexX3xX5xX8ex11065xX14xX1xX3xX14xX13xX1xX12xX5axX14xX3xX20xf08cxX18xeda6xX3xX4xae72xX3xX1xd488xX10xX3xX5xX38xX3xX7xX12xX3cxX18xX3xX87xX95xX14xX3xe8dax9868x9208xXa7xX3xX2fx11571xX41xX3xX5xb225xX14xX13xX3xX87xXc6xX3xX28xe9ccxX14xX1xX3xd0a6xd8b9xX10xX3x109baxX30xX3xX4xX18xX14xX13xX3xX5xX1xX5axXbexX3xX5xX38xX3xX7xX12xX3cxX18xX3xX20xX1xX41xX3xX20xX1xX12xX46xX20xX3xX49xX14xX3xX4cxX4dxX14xX13xX3xX20xX30xX3xX93xX18x10a38xX3xX1xX12xX46xXbexX3xX20xXadxX3xX14xX12xX5axX14xX3xX4cx11822xX12xX3xX5xX1xX56xX12xX3xX59xX5axXa7xX3xX1xX12xX3cxX14xX3xX4cxX10xX14xX13xX3xX7xX38xX18xX3xX13xX12x1131dxXa7xX3xXd6xXc2xX41xX3xX93xX18xXc2xX14xX3xX5xX112xX12xX3xe1d7xX1xX41xX3xX20xae18xX10xX3xX4cx10d51xX14xX3xXd2x119f2xX3xX14xXc6xX6xe4cexX0xX5cxX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX2fxX41xX8axX6xXaxX2exca2fxX1xX12xX46xX20xX3xd9caxX14xX3xX20xX30xX3xX14xXc6xX6xX3xX4cxX38x10f39xX20xX3xX27xX1xX95xX5xX3xX1xX12xX3cxX14xX3xX5xX112xX12xX3xXbexee5dxX5xX3xX20xX4dxX14xX3xX4cxX188xX5xX3xX13xc86dxX14xX3xX182xX4dxX14xX3xc42fxf9d2xX14xX3xXbcxX1xXc6xX3x9414xX18xX10xX3xX5xX1xX18xX1a6xX20xX3xXdxa7afxX3xa606xX18xef10xX14xX3xX1b9xX10xX14xXa7xX3xX1xX18xX6xX3cxX14xX3xXbcxX13xX1xX12xX3xX1cexX18xX1d0xX14xXa7xX3xX5xXd3xX3xX14x119e2xXbexX3xX2xca2ax9416xaf8axX150xX3xX87xX12xX3cxX14xXa7xX3xX20xX1xX12xX46xX20xX3xX188xX14xX3xX4cxX1ccxX3xXd6xX14bxX3xX13xf6ddxX5xX3xX4cxf781xX41xX3xce9fxX3xX27xX1xX1b2xX14xX3xXbex10eb2xX5xX3xXd2xXc6xX3xX20xX1xX18xXbdxX12xX3xX188xX14xX3xX7xXc6xXbexX3xXbexX1a6xX5xX3xX4xXaaxX3xX20xX1xX12exX3xX87xX95xX14xX3xX213xX3xXbexX21bxX5xX3xX5xX8exX95xX12xX3xX20xX143xX10xX3xX188xX14xX3xX13exX1xXbdxX14xX13xX3xX20x117a7xX14xX3xX4cxX20cxX20xX3xX4cxX38xX194xX20xX150xX0xX5cxX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX2fxX41xX8axX6xXaxX2exX182xX1xX12xX46xX20xX3xX49xX14xX3xX4cxX4dxX14xX13xX3xX4cxX38xX194xX20xX3xX4cx10102xX20xX3xXd6xace5xX14xX13xX3xX27xX1xX38xX147xX14xX13xX3xX27xX1xX95xX27xX3xX5xX1xX143xX3xX20xXbdxX14xX13xXa7xX3xXbexX21bxX5xX3xX188xX14xX3xX20xXadxX3xX13exX46xX5xX3xX20xX188xX18xX3xX5xX1xX8xX41xX3xX8axX112xX14xX13xX3xX4cxX46xX3xXd2xX18xXbdxX14xX13xXa7xX3xX14xX2a7xXbexX3xX188xX14xX3xX1xX99xX14xX1xX3xX5xX8ex1191axX3xX8axX38xc107xX12xX3xX5xX41xX3xX5xX1xX18xXbdxX14xX3xX14xX1xcb07xX3xX8axX1b2xX14xX3xX7xX5axX14xX3xX27xX1x1119axX10xX3xX5xX8exX5axX14xX150xX3x911fxX317xX20xX1xX3xX5xX1xX38xX2fdxX20xX3xX20xX143xX10xX3xX14xX2a7xXbexX3xX188xX14xX3xX20xX10xX41xX3xd456xXa7xX1f1xX3xX20xXbexXa7xX3xX4cxX38xX56xX14xX13xX3xX13exX317xX14xX1xX3xX14xX1xX30bxX3xX14xX1xX188xX5xX3xX2xXa7xfdabxX20xXbexX150xX0xX5cxX27xX2exX0xX5xX10xXd6xX7xX8xX3xaf96xX12xX8axX5xX1xX9xXaxX358xfeafxX36fxXaxX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xX8axX8axX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xXd6xX41xX8exX8axX8xX8exX9xXaxX36fxXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX20xX8xX14xX5xX8xX8exXaxX2exX0xX5xXd6xX41xX8axX6xX2exX0xX5xX8exX2exX0xX5xX8axX2exX0xX12xXbexX13xX3xX4xX8exX20xX9xXaxX5cxX5cxX12xX150xXd6xX10xX41xX1xX10xX5xX12xX14xX1xX150xXd2xX14xX5cxX14xX8xX367xX4xX5cxX2x1121bxX3ddxX1f3xX5cxX2xX36fxX1f2xX8axX1f3xX2xX36fxX2xb556xX36fxX36fxX5xX3ddxX1f2xX358xX33axX3ddxX7xX36fxX150xX17xX27xX13xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX41xeeffxXbexX10xX13xX8xXaxX3xX5cxX2exX0xX5cxX5xX8axX2exX0xX5cxX5xX8exX2exX0xX5xX8exX2exX0xX5xX8axX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX182xX10xX27xX5xX12xX41xX14xXaxX2exec0fxX21bxX5xX3xX5xX8exX38xX2fdxX20xX3xe892xX13exX1xc4fdxX20xX3xX20xX1xX12exX3xX5xX8exX12xX3cxX14xdc2bxX3xXd2xXc6xX3xXbexX21bxX5xX3xX4cxXa5xX14xX13xX3xX188xX14xX3xX4cxX4dxX14xX13xX3xX20xX30xX3xX5xX1xX56xX12xX3xX59xX5axX0xX5cxX5xX8axX2exX0xX5cxX5xX8exX2exX0xX5cxX5xXd6xX41xX8axX6xX2exX0xX5cxX5xX10xXd6xX7xX8xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX2fxX41xX8axX6xXaxX2exX42exX21bxX5xX3xX5xX8exX5axX14xX3xXd6xX5axX14xX3xX27xX1xXc2xX12xX3xX188xX14xX3xX13exX1xX43bxX20xX3xX2xX36fxX3xX20xX1xX12exX3xX87xX95xX14xX3xX20xX30xXa7xX3xX27xX1xX12xX5axX14xX3xX1d0xXbexX15xX3xX87xX4dxX14xX13xX3xX28xX1xX18xc7f5xX14xX3xX14xX1xX14bxX3xX14xX12xX5axX14xX3xX14xX1xX14bxX3xX14xX13xX18xX6xX3cxX5xX3xX5xX1xX4e9xX27xX3xX7xX2f9xX20xX3xX14xX1xX4e9xX5xX3xX5xX112xX41xd263xX3xX8axX14bxX20xX1xX3xX14xX13xX1xXcexX10xX15xX3xX188xX14xX3xX4cxX38xX194xX20xX3xX4cxX2a7xX20xX3xX14xX13xXc6xX6xX3xX2xX1f2xX5cxX36fxX358xXa7xX3xX14xX12xX5axX14xX3xX1xX12xX3cxX18xX3xX87xX4dxX14xX13xX3xX28xX1xX18xX4e9xX14xX3xX14xX1edxXbexX3xX5xX1xXa5xX3xX358xX3xX438xX2xX1f3xX2xX36fxX447xX150xX0xX5cxX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX2fxX41xX8axX6xXaxX2exX2fxX5axX14xX3xX5xX8exX95xX12xX3xX20xX1xX12exX3xXd6xX14bxX3xXbexX56xX150xX3xX182xX1xX12xX1baxX18xX3xX20xX10xX41xX3xX20xX143xX10xX3xX188xX14xX3xX20xXadxX3xX13exX317xX20xX1xX3xX5xX1xX38xX2fdxX20xX3xX2xX36fxX20xXbexX150xX3xX42exX21bxX5xX3xX49xX14xX3xX1xX99xX14xX1xX3xXd2xX18xXbdxX14xX13xX3xXdxX10xX14xX1xX3xX8exd95dxX3xX4cxX4dxX14xX13xXa7xX3xX20xXadxX3xX13exX317xX20xX1xX3xX5xX1xX38xX2fdxX20xX15xX3xd287xX20xXbexX3xXdxX3xX5f6xX20xXbexXa7xX3xX8axXc6xX6xX3xX358xX20xXbexX150xX3xX1c1xX1edxX14xX3xX13exX1xX43bxX20xX3xXbexX21bxX5xX3xX8axX188xX18xX3xX7xXc6xX3xX2xX2xX3xX20xX1xX12exX3xX87xX95xX14xX3xX20xX30xX3xX4cxX38xX194xX20xX3xXd2xX12xX46xX5xX3xX5xX1xX8xX41xX3xX7xXaaxX12xX3xX20xX1xX12exX3xX28xX1xX38xX194xX14xX13xX3xX27xX1xX38xX147xX14xX13xX3xX1b9xX112xX12xX3xX5xX8exX12xX3cxX14xX511xX3xX14xX1a6xX12xX3xX8axX18xX14xX13xX15xX3xX87xXc6xX14xX1xX3xX28xX112xX12xX3xbac2xX147xX14xX3xX28xX1xXc6xX14xX1xX3xb0fbxXcexX3xX1b9xXaaxX20xX3xX59xX10xX14xX13xX3xX28xX38xX2fdxX14xX13xX3xX28xX6xX3xX182xX1xX12xX3xX49xX14xX150xX0xX5cxX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX2fxX41xX8axX6xXaxX2exXbcxX1xX38xX3xXd2xX4e9xX6xXa7xX3xX14xX12xX5axX14xX3xX4cxX112xX12xX3xX20xX143xX10xX3xX188xX14xX3xX4cxX38xX194xX20xX3xXdxX95xX20xX3xX4cxX14bxX14xX1xX3xX4cxX2a7xX20xX3xXd2xXc6xX41xX3xX14xX13xXc6xX6xX3xX2xX1f2xX3xX5xX1xX95xX14xX13xX3xX358xX3xX14xX1edxXbexX3xX87xX4dxX14xX13xX3xX28xX1xX18xX4e9xX14xX3xX5xX1xXa5xX3xX358xX3xX4cxX56xX12xX3xX1c1xX18xX10xX3xX59xX5axX3xX28xX38xX147xX14xX13xX3xX679xe02dxX20xX3xX438xX2xX1f3xX2xX36fxX447xX150xX0xX5cxX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX2fxX41xX8axX6xXaxX2exX87xX12xX3cxX14xX3xX14xX10xX6xXa7xX3xX213xX3xX87xXc6xX3xX28xXcexX14xX1xX3xX4cxX1ccxX3xX27xX1xX95xX5xX3xX1xX12xX3cxX14xX3xX1xX10xX12xX3xX20xX1xX12xX46xX20xX3xX188xX14xX3xX4cxX4dxX14xX13xX3xX20xX30xX3xX5xX1xX56xX12xX3xX59xX5axX150xX3xX1b9xX1d0xX6xX3xX7xXc6xX3xXd6xX1a6xX3xX4xX38xX18xX3xX5xX4e9xX27xX3xX188xX14xX3xX4cxX4dxX14xX13xX3xX20xX30xX3xX93xX18xX102xX3xX1xX12xX46xXbexX3xX20xXadxX3xX14xX12xX5axX14xX3xX4cxX112xX12xX3xX5xX1xX56xX12xX3xX59xX5axX3xX4cxX10xX14xX13xX3xX4cxX38xX194xX20xX3xX2fxXc2xX41xX3xX5xXc6xX14xX13xX3xX87xXc6xX3xX28xXcexX14xX1xX3xX7xX38xX18xX3xX13xX12xX12exX3xX14xX1xX2abxXbexX3xX27xX1xX2f9xX20xX3xXd2xX2f9xX3xX20xX1xX41xX3xX20xXbdxX14xX13xX3xX5xX95xX20xX3xX14xX13xX1xX12xX5axX14xX3xX20xXa5xX18xX3xXd2xXc6xX3xX5xX8exX38xX14xX13xX3xXd6xXc6xX6xX3xX5xX112xX12xX3xXd6xXc2xX41xX3xX5xXc6xX14xX13xe95axX0xX5cxX27xX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xb88exX18xX5xX1xX41xX8exXaxX2exX59xX5axX3xX2fxX95xX3xX87xX112xX14xX1xX0xX5cxX27xX2e
Lê Bá Hạnh