Hãy cùng sáng tạo video clip “Con gái thật tuyệt”
(Baohatinh.vn) - Báo Hà Tĩnh xin giới thiệu chương trình, thể lệ Cuộc thi sáng tạo video clip “Con gái thật tuyệt” trên mạng năm 2019 do Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tổ chức.
8aex6ed0x10d8x5267x62b0x70f4x97d2x8283x700dx19f0xX8x4235x5cddx1c71xX2xXcxX6x8d52x34fdxX1xX10xXcxX7xX2xX6xXbx2425xX0x9193xa221xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbx6560x1fd9xX2xXcxX6xX10xXbxX19x2b03x76a2x11dexX4xX5x8a19x6091x186axX4xX8x9569xX33xX34xX4xXcx51f0x5123xX4xX3xX2xX1xX10xX3dxX4xX5xX6xX2xX25xX4x2490x6e5exX3dxX33xX4xX34xX37xX2xX4xXcxX1bx7fc4xXcxX4xXcx577fxX2fx9e5fxXcx65d5xX0x60c1xX1bxX1cxX19xX0xX25xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX25xX2dxX10xX7xX1xXbxX19x3c46xX37xX3dxX4xX2dx472bxX4xX26x70acxX33xX1bxX4x884cxX2xX33xX4xX34xX2x512exX2xX4xXcxX1bxX2xX5bxX59xX4xX5xX1bx45e8x425bxX33xX34xX4xXcx9edfx11efxX33xX1bx5054xX4xXcxX1bx873cxX4xX6xX5bxX4xX4bxX59x1044xX5xX4xXcxX1bxX2xX4xX8xX37xX33xX34xX4xXcxX3cxX3dxX4xX3xX2xX1xX10xX3dxX4xX5xX6xX2xX25xX4xX4axX4bxX3dxX33xX4xX34xX37xX2xX4xXcxX1bxX55xXcxX4xXcxX59xX2fxX5bxXcxX5dxX4xXcxX97x447bxX33xX4x3ba9xX3cxX33xX34xX4xX33x2f56xXdbxX4x16b2x8c4fxX1cx6abcxX4xX1xX3dxX4xX26x28a3xX33xX34xX4xX5x9c9xX5xX4xa591x4416xX33xX4xX8x7919xX4xX11xX4x7e4dx15e6xX4xX1bxX3dxX3cxX5xX1bxX4xX1bx589dxX7xX4xX34xX2xX7xX4xa6baxX98xX33xX1bxX4xXcxXedxX4xX5xX1bx2d65xX5x444dxX0xX5fxX25xX19xX0xX25xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX25xX74xX3dxX1xX2fxXbxX19xX2dxX91x6eaaxX33xX34xX4xX119xX33xX34xX4x215dxX34xX79xX2fxX4x56dexX59xXfaxX5xX4xXcxXffxX4xXcxX97xa99xX4xX10xXdbxX4xX34xX37xX2xX4x571cxX1cxX1cxX5fxX1cxXe5xX5fxXe4xXe5xX1cxXe7x8f9dxX4xX3xX86xX2xX4xX5xX1bx8a32xX4xX10fx1801xX4xX4axX26xX1bx737exX5xX4xX10fxdadxX2fxX4x1830xX98xX33xX1bxX4xX10fxfe1xX33xX34xX4xX34xX2xX86xX2xX4xX34xX108xX25xX4xX25xX1bx166fxX33xX4xX34xX2x728exXdbxX4xXcxX1bxX2xX9fxX59xX4xXdbx294exXcxX4xX5xXf6xX33xX4xX175x86abxX33xX34xX4xX34xX2xX86xX2xX4xXcxa5e8xX33xX1bxX4x2fc4xX1bxX2xX4xX8xX2xX33xX1bxX5dxX9bxX4xX26xXedxX33xX34xX4xX5xXf2xX5xX4xXf5xXf6xX33xX4xX8xXfaxX4xX11xX4xXfexXffxX4xX1bxX3dxX3cxX5xX1bxX4xX1bxX108xX7xX4xX34xX2xX7xX4xX10fxX98xX33xX1bxX4xXcxXedxX4xX5xX1bxX119xX5xX4xX4bxX59xXa6xX5xX4xXcxX1bxX2xX4xX8xX37xX33xX34xX4xXcxX3cxX3dxX4xX3xX2xX1xX10xX3dxX4xX5xX6xX2xX25xX4xX4axX4bxX3dxX33xX4xX34xX37xX2xX4xXcxX1bxX55xXcxX4xXcxX59xX2fxX5bxXcxX5dxX4xXcxX97xXd8xX33xX4xXdbxX3cxX33xX34xX4xX33xXe1xXdbxX4xXe4xXe5xX1cxXe7xX11bxX0xX5fxX25xX19xX0xX5fxX1xX2xX3xX19xX0xX1xX2xX3xX4xX2xX1xXaxXbxX5xX3dxX33xXcxX10xX33xXcx584cxX1xX10xXcxX7xX2xX6xXbxX19xX0xX25xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX25xX74xX3dxX1xX2fxXbxX4xX8xXcxX2fxX6xX10xXaxXbxXcxX10xX80xXcxX11xX7xX6xX2xX34xX33x3123xX4xX5xX10xX33xXcxX10xX97x6b9cxXbxX19xX0xX2xXdbxX34xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXdbxX5xX10xX11xX3dxX175x73a7xX10xX5xXcxX4xX1xX34xXdbxX10xX1xX2xX7xX4xX3xX2xX1xX10xX3dxX4xXdbxX25xb4exXbxX4xX8xXcxX2fxX6xX10xXaxXbx1d9cxX2xX1xXcxX1bxX274xX4x4267xX1cxXe4xX25xX80xX27cxX4xX1bxX10xX2xX34xX1bxXcxX274xX4x4102xX2a6xX2a6xX25xX80xX27cxXbxX4xX8xX97xX5xXaxXbxX5fxX7xX25xX25xX8xX5fxX3dxX25xX10xX33xX5fxXdbxX10xX1xX2xX7xX5fxXcxX1bxX59xXdbxX175x68fdxX25xXaxX33xX10xX2b0xX8xX5fxX1cxXe7xX2a6xX1cxX5fxX1cxXe5x4242xX1xX2f8xXe5x797dxX1cxXe4xX2c6xX2c6xXcxX2fcxX2f8xX1cxX6xX2f8xX11xXdbxX7xX80xX97xX10xX8xX1xX10x2ae8xX7xX59xX6xXcxX11bxX291xX25xX34xXbxX4xX1xX7xXcxX7xX11xXcxX2fxX25xX10xXaxXbxX3xX2xX1xX10xX3dxX5fxXdbxX25xX2a6xXbxX4xX1xX7xXcxX7xX11xX10xX33xX5xX3dxX1xX10xXaxXbxXfexX5fxX2f8xX8x3336x6739xX5xX97x9215xXe4xX74x8268x5033xX10xa6d1xX2a6xX5xX140xX2fcxX310x8733xX2b0x1ec6xX34xX2b0xX1afxX26xX4bxX34xX34xX6x50bcxa6d8xXe5xX310x6fd0xX2a6xX354x740ex36aaxX34cxX33xX352xX2b7xXdbxX97xX2xX8xX74xX291xX2dxX4bxX3dxX2c6xX1bxX354xX6xX3dxX80xX140xX365xX13bx571dxX33xX6xX80xXfex4788xX37cxXf5xX1afx6d6bxX3dxX354xX6xX7xX2b7xX1cxX346xXe4xX74xX3xX1bxX342xX342xX4bx2b2bxX25x5be5xX34xX25xXfexX364xX175xX381xX3xXe7xX381xX13bxXdbxX2b7xX97xX6xX175xX1bxX13bxX37cxX26xX361xX394xX2c6xX364xXe4xX381xX35dxX364xXe5xX2fcxX4bxX25xX5fxX346xXe4xX74xX7xXfexXe7xXe7xX13bxX2xX7xX74xX349x3173xX8xX26xX175xX343x305exX6xX35dxX2fcxXcxX3c8xX34xX33xX59xX3dxX385xX34axX34cxXe7xX364xX4bxX35dxX35exX346xX2c6xXf5xX346xX2c6xXf5xXbxX4xX1xX7xXcxX7xX11xXcxX2xXcxX6xX10xXaxXbxXbxX4xX5fxX19xX0xX5fxX25xX19xX0xX25xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX25xX74xX3dxX1xX2fxXbxX19xX4bxX59xXa6xX5xX4xXcxX1bxX2xX4xX6xX79xX4xX5xX92xX4xX1bxXa6xX2xX4xX10fxX9fxX4xX5xX37xX5xX4xX33xX1bxX108xXdbxX4xX10fxXfaxX2xX4xXcxX91xa6f1xX33xX34xX4xXcxX1bxX9fxX4xX1bxX2xX5bxX33xX4xX8xX37xX33xX34xX4xXcxX3cxX3dxX4xX5xX37xX5xX1bxX4xXcxX1bxX119xX5xX4xXcxX97xX59xX2fxX169xX33xX4xXcxX1bx9f27xX33xX34xX4xX33xXf6xX33xX34xX4xX5xX7xX3dxX4xX33xX1bxX55xX33xX4xXcxX1bxX119xX5xX4xX3xX79xX4xXcxX1bxX7xX2fxX4xX10fxXedxX2xX4xX1bxX79xX33xX1bxX4xX3xX2xX4xX34xX108xX25xX4xX25xX1bxX18axX33xX4xX34xX2xX18fxXdbxX4xX5xX1bxXd8xX33xX1bxX4xX6xX5bxX33xX1bxX4xXcx3b6axX4xX8xXfaxX4xX34xX2xX86xX2xX4xXcxX1abxX33xX1bxX4xX1afxX1bxX2xX4xX8xX2xX33xX1bxX9bxX4xX33xXf6xX33xX34xX4xX5xX7xX3dxX4xX34xX2xX37xX4xXcxX97x65cfxX4xXcxX97xX14axX4xX10xXdbxX4xX34xX37xX2xX4xXcxX97xX3dxX33xX34xX4xX34xX2xX7xX4xX10fxX98xX33xX1bxX4xX3xX79xX4xX80xX2exX4xX1bxXa6xX2xX27cxX0xX5fxX25xX19xX0xX25xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX25xX74xX3dxX1xX2fxXbxX19xXfexX1bxX17bxX33xX34xX4xX10fxX4c2xX33xX1bxX4xX3xX7xX2xX4xXcxX97x5b01xX4xX3xX79xX4xX34xX2xX37xX4xXcxX97xX4c2xX4xX5xX166xX7xX4xX25xX1bxXf2xX4xX33x3727xX4xXcxX97xX3dxX33xX34xX4xX34xX2xX7xX4xX10fxX98xX33xX1bxX4xX3xX79xX4xX80xX2exX4xX1bxXa6xX2xX9bxX4xX1bxX91xX86xX33xX34xX4xX10fxXffxX33xX4xXdbxXa6xXcxX4xX80xX2exX4xX1bxXa6xX2xX4xX175xX98xX33xX1bxX4xX10fxX17bxX33xX34xX9bxX4xXcxX2xXffxX33xX4xX175xXa6xX4xX3xX79xX4xX25xX1bxX37xXcxX4xXcxX97xX2xX9fxX33xX4xX175xX169xX33xX4xX3xX524xX33xX34xX4xXcxX97xX3dxX33xX34xX4xXcxX91xX92xX33xX34xX4xX6xX7xX2xX27cxX0xX5fxX25xX19xX0xX25xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX25xX74xX3dxX1xX2fxXbxX19xXfexXffxXcxX4xX33xXfaxX2xX4xX1bxX5bxX4xXcxX1bxXfaxX33xX34xX4xX5xX37xX33xX4xX175xXa6xX4xX6xX79xXdbxX4xX5xX455xX33xX34xX4xXcxX37xX5xX4xX1xXf6xX33xX4xX8xXfaxX4xX5xX37xX5xX4xX5xX199xX25xX9bxX4xX10fxX172xX2fxX4xXdbxX3cxX33xX1bxX4xX5xX1bxX2xXffxX33xX4xX1xX4c2xX5xX1bxX4xXcxX97xX59xX2fxX169xX33xX4xXcxX1bxX455xX33xX34xX4xX34xX2xX18fxXdbxX4xXcxX1bxX2xX9fxX59xX4xXdbxX199xXcxX4xX5xXf6xX33xX4xX175xX1a1xX33xX34xX4xX34xX2xX86xX2xX4xXcxX1abxX33xX1bxX4xX1afxX1bxX2xX4xX8xX2xX33xX1bxX4xX3xX79xX4xX25xX1bxX37xXcxX4xX1bxX59xX2fxX4xX119xX33xX34xX4xX1xXf2xX33xX34xX4xX5xX455xX33xX34xX4xX33xX34xX1bxX5bxX4xXcxX97xX59xX2fxX169xX33xX4xXcxX1bxX455xX33xX34xX4xX8xXfaxX4xXcxX97xX3dxX33xX34xX4xX6xX7cxX33xX1bxX4xX3x1e9dxX5xX4xX1xXf6xX33xX4xX8xXfaxX4xX3xX79xX4xX1afxXffxX4xX1bxX3dxX3cxX5xX1bxX4xX1bxX108xX7xX4xX34xX2xX7xX4xX10fxX98xX33xX1bxX4xX153xXf5xX385xX11xXfexX2dxX2dxX3c8x8a1dxX15exX11bxX0xX5fxX25xX19xX0xX25xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX25xX74xX3dxX1xX2fxX4xX25xX4bxX10xX33xXcxX10xX97xXbxX19xX0xX2xXdbxX34xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1xXcxX1bxX59xXdbxX175xX4xX2xX4bxX10xX33xXcxX10xX97xXbxX4xX8xXcxX2fxX6xX10xXaxXbxX2b0xX2xX1xXcxX1bxX274xX4xX2fcxXe4xXe5xX25xX80xX27cxX4xX1bxX10xX2xX34xX1bxXcxX274xX4xX2f8xX2a6x74baxX25xX80xX27cxXbxX4xX8xX97xX5xXaxXbxX1bxXcxXcxX25xX274xX5fxX5fxX2xX11bxX175xX7xX3dxX1bxX7xXcxX2xX33xX1bxX11bxX3xX33xX5fxX33xX10xX2b0xX8xX5fxX1cxXe7xX2a6xX1cxX5fxX1cxXe5xX2f8xX1xX2f8xXe5xX2fcxX1cxX2fcxX2a6xXe7xXcxX1cxXe5xXe4xX2f8xX2c6xX6xXe5xX11bxX291xX25xX34xX2e9xX97xXaxX2b7xX2a6xXbxX4xX7xX6xXcxXaxXbxX2dxX2exX2fxX4xX5xX32xX33xX34xX4xX8xX37xX33xX34xX4xXcxX3cxX3dxX4xX3xX2xX1xX10xX3dxX4xX5xX6xX2xX25xX4xX4axX4bxX3dxX33xX4xX34xX37xX2xX4xXcxX1bxX55xXcxX4xXcxX59xX2fxX5bxXcxX5dxXbxX4xX5fxX19xX0xX5fxX25xX19xX0xX25xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX25xX4bxX7xX25xXcxX2xX3dxX33xXbxX19xX35dxXa6xXcxX4xXcxX97xX3dxX33xX34xX4xX33xX1bxX524xX33xX34xX4xX175xX119xX5xX4xX18fxX33xX1bxX4xX34xX2xX79xX33xX1bxX4xX34xX2xX18fxX2xX4xX175xX7xX4xX4bxX59xXa6xX5xX4xXcxX1bxX2xX4xX1afxX9fxX4xX5xX1bxX59xX2fxX9fxX33xX4xX175xX1a1xX33xX34xX4xX1bxX98xX33xX1bxX4xX18fxX33xX1bxX4xXbxX4bxX3dxX33xX4xX34xX37xX2xX4xXcxX1bxX55xXcxX4xXcxX59xX2fxX5bxXcxX5dxX4xXcxX97xXd8xX33xX4xXdbxX3cxX33xX34xX4xX396xX33xXcxX10xX97xX33xX10xXcxX4xX33xXe1xXdbxX4xXe4xXe5xX1cxX2b7xX4xX1xX3dxX4xX26xXedxX33xX34xX4xX5xXf2xX5xX4xXf5xXf6xX33xX4xX8xXfaxX4xX11xX4xXfexXffxX4xX1bxX3dxX3cxX5xX1bxX4xX1bxX108xX7xX4xX34xX2xX7xX4xX10fxX98xX33xX1bxX4xX25xX1bxXfaxX2xX4xX1bxX42cxX25xX4xX140xX59x2eaexX4xX1xXf6xX33xX4xX8xXfaxX4xX361xX2xXd8xX33xX4xX2dxX42cxX25xX4xX140xX59xXfaxX5xX4xX153x9a18xX13bxX349xX34axX35exX15exX4xXcxXedxX4xX5xX1bxX119xX5xX11bxX0xX5fxX25xX19xX0xX25xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX25xX74xX3dxX1xX2fxXbxX19xX0xX8xXcxX97xX3dxX33xX34xX19xX68bxXfaxX2xX4xXcxX91xX42cxX33xX34xX4xX1xX660xX4xXcxX1bxX2xX274xX0xX5fxX8xXcxX97xX3dxX33xX34xX19xX0xX5fxX25xX19xX0xX25xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX25xX74xX3dxX1xX2fxXbxX19xX11xX4xX35dx140cxX2xX4xX5xX455xX33xX34xX4xX1xXf6xX33xX4xX10fxX7xX33xX34xX4xX8xXfaxX33xX34xX4xX3xX79xX4xX6xX79xXdbxX4xX3xX2xX5bxX5xX4xXcxX3cxX2xX4xX381xX2xX5bxXcxX4xX13bxX7xXdbxX27cxX4xX5xX37xX4xX33xX1bxXf6xX33xX4xX1bxX3dx284dxX5xX4xXcxX55xX25xX4xXcxX1bxX9fxX4xX1afxX1bxX455xX33xX34xX4xX25xX1bxXf6xX33xX4xX175xX2xX5bxXcxX4xX1xXf6xX33xX4xXcxXa6xX5xX9bxX4xX10fxXa6xX4xXcxX59xXedxX2xX9bxX4xX34xX2xX86xX2xX4xXcxX1abxX33xX1bxX9bxX4xX33xX34xX79xX33xX1bxX4xX33xX34xX1bxX169xX11bxX0xX5fxX25xX19xX0xX25xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX25xX74xX3dxX1xX2fxXbxX19xX11xX4xX74xX7xX33xX4xX34xX2xX37xXdbxX4xX1afxX1bxX18fxX3dxX9bxX4xX74xX7xX33xX4xXcxXedxX4xX5xX1bxX119xX5xX9bxX4xX26xXedxX4xXcxX1bxX91xX4xX1afx61e0xX4xX34xX2xX16exX25xX4xX3xX2xX5bxX5xX4xX74xX7xX33xX4xX34xX2xX37xXdbxX4xX1afxX1bxX18fxX3dxX9bxX4xX74xX7xX33xX4xXcxXedxX4xX5xX1bxX119xX5xX4xX1afxX1bxX455xX33xX34xX4xX10fxX91xX42cxX5xX4xX1xX660xX4xXcxX1bxX2xX11bxX0xX5fxX25xX19xX0xX25xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX25xX74xX3dxX1xX2fxXbxX19xX0xX8xXcxX97xX3dxX33xX34xX19xX26xX1bx1a97xX2xX4xX34xX2xX7xX33xX274xX0xX5fxX8xXcxX97xX3dxX33xX34xX19xX0xX5fxX25xX19xX0xX25xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX25xX74xX3dxX1xX2fxXbxX19xX11xX4xX26xX1bxX9b5xX2xX4xX34xX2xX7xX33xX4xX33xX1bxX55xX33xX4xX175xX79xX2xX4xX1xX660xX4xXcxX1bxX2xX4xX3xX79xX4xXcxX1abxX33xX1bxX4xX175xX98xX33xX1bxX4xX5xX1bxX8a5xX33xX274xX4xX74x6f92xXcxX4xX10fxX18axX59xX4xX3xX79xX3dxX4xX6xX16exX5xX4xX1cxXe4xX1bxXe5xXe5xX4xX33xX34xX79xX2fxX4xX1cxX1cxX5fxX1cxXe5xX4xX3xX79xX4xX1afxXffxXcxX4xXcxX1bxX16exX5xX4xX3xX79xX3dxX4xX6xX16exX5xX4xX1cxXe4xX1bxXe5xXe5xX4xX33xX34xX79xX2fxX4xX1cxX1cxX5fxX1cxXe4xX5fxXe4xXe5xX1cxXe7xX0xX5fxX25xX19xX0xX25xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX25xX74xX3dxX1xX2fxXbxX19xX11xX4xX26xX1bxX9b5xX2xX4xX34xX2xX7xX33xX4xX5xX1bxX199xXdbxX4xX34xX2xX18fxX2xX274xX4xX26x79b5xX4xX33xX34xX79xX2fxX4xX1cxXe4xX5fxX1cxXe4xX4xX11xX4xXe4xX1cxX5fxX1cxXe4xX5fxXe4xXe5xX1cxXe7xX0xX5fxX25xX19xX0xX25xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX25xX74xX3dxX1xX2fxXbxX19xX26xX1bxX9b5xX2xX4xX34xX2xX7xX33xX4xXcxX97xX7xX3dxX4xX34xX2xX18fxX2xX274xX4xXf5xX660xX4xX1afxX2xXffxX33xX4xXcxXa81xX4xX33xX34xX79xX2fxX4xX1cxX2b7xX5fxX1cxXe4xX4xX10fxXffxX33xX4xXe4xX2b7xX5fxX1cxXe4xX5fxXe4xXe5xX1cxXe7xX4xX3xX79xX4xX10fxX91xX42cxX5xX4xX25xX1bxX37xXcxX4xXcxX97xX660xX5xX4xXcxX59xX2fxXffxX33xX4xXcxX97xXd8xX33xX4xXdbxX3cxX33xX34xX11bxX0xX5fxX25xX19xX0xX25xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX25xX74xX3dxX1xX2fxXbxX19xX11xX4xX354xX10xXdbxX4xXcxX1bxX9fxX4xX6xX5bxX4xX5xX59xXa6xX5xX4xXcxX1bxX2xX4xX0xX7xX4xXcxX2xXcxX6xX10xXaxXbxXcxX3cxX2xX4xX10fxXf6xX2fxXbxX4xX1bxX97xX10xX310xXaxXbxX5fxX5fxX2xX11bxX175xX7xX3dxX1bxX7xXcxX2xX33xX1bxX11bxX3xX33xX5fxX33xX10xX2b0xX8xX5fxX1cxXe7xX2a6xX1cxX5fxX1cxXe5xX2f8xX1xX2f8xXe5xX2fcxX1cxX2b7xX2a6xX1cxXcxXe4xXe7xX1cxXe5xX6xXe4xX11xX2f8xX11xXcxX1bxX10xX11xX6xX10xX11xX5xX59xX3dxX5xX11xXcxX1bxX2xX11xX5xX34xX11bxX1xX3dxX5xXbxX4xXcxX7xX97xX34xX10xXcxXaxXbxX249xX175xX6xX7xX33xX1afxXbxX4xX97xX10xX6xXaxXbxX33xX3dxX3dxX25xX10xX33xX10xX97xXbxX19xXcxX3cxX2xX4xX10fxXf6xX2fxX0xX5fxX7xX19xX0xX5fxX25xX19xX0xX25xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX25xX74xX3dxX1xX2fxXbxX19xX11xX4xX3c8x969bxX2xX4xX175xX79xX2xX4xX1xX660xX4xXcxX1bxX2xX4xX0xX7xX4xX1bxX97xX10xX310xXaxXbxX1bxXcxXcxX25xX274xX5fxX5fxX2b0xX2b0xX2b0xX11bxX5xX25xX5xX8xX11bxX3xX33xX5fxX5xX3dxX33xX34xX7xX2xXcxX1bxX7xXcxXcxX59xX2fxX10xXcxX5fxX34xX59xX2xX11xX175xX7xX2xX11xXcxX1bxX2xXbxX19xXcxX3cxX2xX4xX10fxXf6xX2fxX0xX5fxX7xX19xX0xX5fxX25xX19xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1xX97xX10xX6xX7xXcxX10xX1xXbxX19xX0xX8xXcxX97xX3dxX33xX34xX19xX26xX2xX33xX4xX6xX2xXd8xX33xX4xX343xX59xX7xX33xX274xX0xX5fxX8xXcxX97xX3dxX33xX34xX19xX0xX59xX6xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXcxX2xXcxX6xX10xX11xXcxX1bxX59xXdbxX175xX11xX7xX33xX1xX11xX8xX7xX25xX3dxXbxX19xX0xX6xX2xX19xX0xX7xX4xXcxX2xXcxX6xX10xXaxXbxX35dxX2exX33xX4xX33xX1bxX2exX33xX4xX175xXa6xX4xX18fxX33xX1bxX4xX10fxX3cxXcxX4xX34xX2xX18fxX2xX4xX2c6xX4xX4axX4bxX3dxX33xX4xX34xX37xX2xX4xXcxX1bxX55xXcxX4xXcxX59xX2fxX5bxXcxX5dxX4xX5xX166xX7xX4xX33xX524xX4xX8xX2xX33xX1bxX4xX2dxX79xX4xX26xX7cxX33xX1bxXbxX4xX1bxX97xX10xX310xXaxXbxX5fxX34xX2xX3dxX2xX11xXcxX2xX33xX1bxX5fxXdbxX7xX33xX11xX33xX1bxX7xX33xX11xX175xX3dxX11xX7xX33xX1bxX11xX1xX7xXcxX11xX34xX2xX7xX2xX11xX2c6xX11xX5xX3dxX33xX11xX34xX7xX2xX11xXcxX1bxX7xXcxX11xXcxX59xX2fxX10xXcxX11xX5xX59xX7xX11xX33xX59xX11xX8xX2xX33xX1bxX11xX1bxX7xX11xXcxX2xX33xX1bxX5fxX1cxXe4xX2f8xX1cxX2a6xX2fcxX11bxX1bxXcxXdbxXbxX19xX0xX2xXdbxX34xX4xX8xX97xX5xXaxXbxX5fxXdbxX10xX1xX2xX7xX5fxX1cxXe4xXe5xX5fxX33xX10xX2b0xX8xX5fxX1cxX2b7xX2a6xX2fcxX5fxX6e6xX6e6xX1xX2b7xX1cxX2f8xXe5xX2b7xX1cxX2b7xXcxX2b7xXe4xXe4xXe5xX6xX1cxXe5xX11bxX291xX25xX34xXbxX4xX7xX6xXcxXaxXbxX2dxX2exX2fxX4xX5xX32xX33xX34xX4xX8xX37xX33xX34xX4xXcxX3cxX3dxX4xX3xX2xX1xX10xX3dxX4xX5xX6xX2xX25xX4xX4axX4bxX3dxX33xX4xX34xX37xX2xX4xXcxX1bxX55xXcxX4xXcxX59xX2fxX5bxXcxX5dxXbxX4xX5fxX19xX0xX5fxX7xX19xX0xX1xX2xX3xX19xX0xX8xXcxX97xX3dxX33xX34xX19xX0xX7xX4xXcxX2xXcxX6xX10xXaxXbxX35dxX2exX33xX4xX33xX1bxX2exX33xX4xX175xXa6xX4xX18fxX33xX1bxX4xX10fxX3cxXcxX4xX34xX2xX18fxX2xX4xX2c6xX4xX4axX4bxX3dxX33xX4xX34xX37xX2xX4xXcxX1bxX55xXcxX4xXcxX59xX2fxX5bxXcxX5dxX4xX5xX166xX7xX4xX33xX524xX4xX8xX2xX33xX1bxX4xX2dxX79xX4xX26xX7cxX33xX1bxXbxX4xX1bxX97xX10xX310xXaxXbxX5fxX34xX2xX3dxX2xX11xXcxX2xX33xX1bxX5fxXdbxX7xX33xX11xX33xX1bxX7xX33xX11xX175xX3dxX11xX7xX33xX1bxX11xX1xX7xXcxX11xX34xX2xX7xX2xX11xX2c6xX11xX5xX3dxX33xX11xX34xX7xX2xX11xXcxX1bxX7xXcxX11xXcxX59xX2fxX10xXcxX11xX5xX59xX7xX11xX33xX59xX11xX8xX2xX33xX1bxX11xX1bxX7xX11xXcxX2xX33xX1bxX5fxX1cxXe4xX2f8xX1cxX2a6xX2fcxX11bxX1bxXcxXdbxXbxX19xX35dxX2exX33xX4xX33xX1bxX2exX33xX4xX175xXa6xX4xX18fxX33xX1bxX4xX10fxX3cxXcxX4xX34xX2xX18fxX2xX4xX2c6xX4xX4axX4bxX3dxX33xX4xX34xX37xX2xX4xXcxX1bxX55xXcxX4xXcxX59xX2fxX5bxXcxX5dxX4xX5xX166xX7xX4xX33xX524xX4xX8xX2xX33xX1bxX4xX2dxX79xX4xX26xX7cxX33xX1bxX0xX5fxX7xX19xX0xX5fxX8xXcxX97xX3dxX33xX34xX19xX0xX25xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1bxX10xX7xX1xXbxX19xX13bxX524xX4xX8xX2xX33xX1bxX4xX26xX97xX18axX33xX4xX26xX1bxX4c2xX4xX35dxX7xX2xX4xX2dxX91xX92xX33xX34xX9bxX4xX1bxX8a5xX5xX4xX8xX2xX33xX1bxX4xX6xX86xX25xX4xX1cxX1cxX35exX2f8xX9bxX4xX26xX97xX91xX9b5xX33xX34xX4xX26xX2dxX34axX26xX4xX13bxX34xX1bx5cd4xX33xX4xX153xX4bxX7xX33xX4xX361xXa6xX5xX4xX11xX4xX2dxX79xX4xX26xX7cxX33xX1bxX15exX4xX10fxX2exX4xX3xX91xX42cxXcxX4xX343xX59xX7xX4xX1bxX79xX33xX34xX4xX5xX1bxXf2xX5xX4xX33xX34xX79xX33xX4xXcxX1bxX1abxX4xX8xX2xX33xX1bxX4xX10fxX9fxX4xX34xX2xX79xX33xX1bxX4xX34xX2xX18fxX2xX4xX175xX7xX4xX4bxX59xXa6xX5xX4xXcxX1bxX2xX4xX1afxX9fxX4xX5xX1bxX59xX2fxX9fxX33xX4xX175xX1a1xX33xX34xX4xX1bxX98xX33xX1bxX4xX18fxX33xX1bxX4xXbxX4bxX3dxX33xX4xX34xX37xX2xX4xXcxX1bxX55xXcxX4xXcxX59xX2fxX5bxXcxX5dxX4xXcxX97xXd8xX33xX4xXdbxX3cxX33xX34xX4xX396xX33xXcxX10xX97xX33xX10xXcxX4xX33xXe1xXdbxX4xXe4xXe5xX1cxX2b7xX4xX1xX3dxX4xX26xXedxX33xX34xX4xX5xXf2xX5xX4xXf5xXf6xX33xX4xX8xXfaxX4xX11xX4xXfexXffxX4xX1bxX3dxX3cxX5xX1bxX4xX1bxX108xX7xX4xX34xX2xX7xX4xX10fxX98xX33xX1bxX4xX25xX1bxXfaxX2xX4xX1bxX42cxX25xX4xX140xX59xX82fxX4xX1xXf6xX33xX4xX8xXfaxX4xX361xX2xXd8xX33xX4xX2dxX42cxX25xX4xX140xX59xXfaxX5xX4xX153xX847xX13bxX349xX34axX35exX15exX4xXcxXedxX4xX5xX1bxX119xX5xX11bxX0xX5fxX25xX19xX0xX5fxX1xX2xX3xX19xX0xX5fxX6xX2xX19xX0xX5fxX59xX6xX19xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX5xX6xX97xXbxX19xX0xX5fxX1xX2xX3xX19xX0xX5fxX1xX2xX3xX19xX0xX25xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX25xX35exX59xXcxX1bxX3dxX97xXbxX19xX34axX11bxX381xX0xX5fxX25xX19xX0xX5fxX1xX2xX3xX19
P.V