Ra mắt mô hình khu dân cư an toàn PCCC đầu tiên tại Thạch Hà
(Baohatinh.vn) - Với phương châm “4 tại chỗ”, mô hình “Khu dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy” sẽ phát huy tích cực vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC, CNCH) trên địa bàn huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).
4a3fxf222x56b3xf419x768bx10b62xed4dx64baxeb52xX7xa4d6x11329x5dc2xf23ax10663x65cexX5xfb54xXaxeb1dxabf2xX6xX3xb718xba3fxXexX3xX16x10af2xX3xX1x116f6x6dd0xX1xX3x11271xX1xbf28xX3x91eax865cxX1fxX3xX4xd77axX3xX6xX1fxX3xXexd73ax5428xX1fxX3x579cx4e86xX36xX36xX3xebf0xf26fxX24xX3xXexXdx805exX1fxX3xXex5dd5xXdxX3xXcxX1xX44xX4xX1xX3xa7e4xX32xX0xafd3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX10xX6xX26xXaxX12xe32dxa354xXdxX3xXbxX1xX2bxeb7fxX1fx7bd7xX3xX4xX1xX27xX16xX3x6354xd2fbxX3xXexX44xXdxX3xX4xX1x9b48x7668xe707xX3xX16xX1bxX3xX1xX1exX1fxX1xX3xX75x11352xX1xX24xX3xX26xX27xX1fxX3xX4xX2bxX3xX6xX1fxX3xXexX31xX32xX1fxX3xXbxX1xc7adxX1fxX6exX3xX4xX1x865bxcd3axX80xX3xX4xX1x7c41xX6xX3xX4xX1xXa6xXa7xX7fxX3xX7x1099cxX3xXbxX1xXa6xXexX3xX1xX24xXa7xX3xXexf8d9xX4xX1xX3xX4x4f16xX4xX3x11781xX6xXdxX3xXex1046axXa0xX3xX4x7532xX6xX3x54baxX24xX3bxX1fxX3xX4xX1xd7c5xX1fxX6exX3xX1fxX1xX27xX1fxX3xX26xX27xX1fxX3xXexXcfxX31xX1fxX6exX3xX4xX1bxX1fxX6exX3xXexXa6xX4xX3xXbxX1xXa0xX1fxX6exX3xX4xX1xXa6xXa7xX80xX3xX4xX1xXacxX6xX3xX4xX1xXa6xXa7xX3xXcaxX32xX3xX4x8140xX24xX3xX1fxX44xX1fxX80xX3xX4xX113xX24xX3xX1xba69xX3xd3f0xX35xX36xX36xX36xX80xX3xX36x78bbxX36xX4dxc5e3xX3xXexXcfxX40xX1fxX3xX3ax5dffxX6xX3x1146axX32xX1fxX3xX1xX24xXa7xc663xX1fxX3xXcxX1xX44xX4xX1xX3xX4dxX32xX3xX122xX4dxX32xX3xXcxe400xX1fxX1xX12dx597cxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb2e9xX31xX26xXa7xXaxX12xX0xXdxX16xX6exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX36xX10xX1fxXexX10xXcfxXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxe44fxXdxX26xXexX1x507fxX3xde0axbae1x9bc0xXbx51bex85b5xX3xX1xX10xXdxX6exX1xXexX18bxX3xdc05xX76x79a5xXbxX191xX192xXaxX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX50xX50xXdxX154xX138xX6xX31xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX154xXcaxX1fxX50xX1fxX10xX186xX7xX50xX18exX18ex82aaxX2xX50xX2xX1c1xX2xX26xX19cxX2xX2xX19cxX18fxX18fx1022fxXexX2xX2x87b2xX1cexX18dxX5xX18fxX154x62c1xXbxX6ex83b7xXcfxX9xX18exX1c1xX1c1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX3xX16xX17xXexX3xX16xX1bxX3xX1xX1exX1fxX1xX3xX22xX1xX24xX3xX26xX27xX1fxX3xX4xX2bxX3xX6xX1fxX3xXexX31xX32xX1fxX3xX35xX36xX36xX36xX3xX3axX3bxX24xX3xXexXdxX40xX1fxX3xXexX44xXdxX3xXcxX1xX44xX4xX1xX3xX4dxX32xXaxX3xX186xXdxX26xXexX1xX9xXaxX18dxX18exX18fxXaxX3xX1xX10xXdxX6exX1xXexX9xXaxX19cxX76xX19exXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX6xXbxXexXdxX31xX1fxXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX191xXexe708xX6xX5xXdxX6exX1fxX18bxX3xX1d8xX24xX7xXexXdxb20cxXa7xX192xXaxX12x86cexXa6xX1fxX6exX3xX19cxX50xX18dxX80xX3xX35xX1xXa0xX1fxX6exX3xX36xd44dxX1fxX1xX3xX7xXa6xXexX3xX35xX36xX36xX36xc1dcxX36xX12axX36xX4dxX3xX122xX36xX1bxX1fxX6exX3xX6xX1fxX3xX4dxX32xX3xXcxX150xX1fxX1xX12dxX3xXbxX1xca71xXdxX3xX1xb069xXbxX3xXcaxX66xXdxX3x11a63xX164xX12axbef7xX3xX191x116edxX3xXcxX27xX1fxX3x11353xX27xX16xX3xX4dxX2bxX6cxX1fxX6exX3xX122xXcxX1xX44xX4xX1xX3xX4dxX32xX12dxX3xXex101acxX3xX4xX1xX113xX4xX3xXcfxX6xX3xX16xX17xXexX3xX16xX1bxX3xX1xX1exX1fxX1xX3xX75xX8bxX1xX24xX3xX26xX27xX1fxX3xX4xX2bxX3xX6xX1fxX3xXexX31xX32xX1fxX3xXbxX1xXa0xX1fxX6exX3xX4xX1xXa6xXa7xX80xX3xX4xX1xXacxX6xX3xX4xX1xXa6xXa7xX7fxX3xXexX44xXdxX3xXexX1xX1bxX1fxX3xX164xX1exX1fxX1xX3xXcxXdxcf64xX1fxX3xXcaxX66xXdxX3xX2xX2xX3xXexX1xX32xX1fxX1xX3xXcaxXdxX40xX1fxX3xXexX1xX6xX16xX3xX6exXdxX6xX154xX3xa5a9xX27xXa7xX3xX5xX32xX3xX16xX1bxX3xX1xX1exX1fxX1xX3xX3axX3bxX24xX3xXexXdxX40xX1fxX3xX4xXd3xX6xX3xX1xX24xXa7xX13fxX1fxX3xXcxX1xX44xX4xX1xX3xX4dxX32xX154xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX31xX26xXa7xXaxX12xX0xXdxX16xX6exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX36xX10xX1fxXexX10xXcfxXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxX186xXdxX26xXexX1xX18bxX3xX18dxX18exX18fxXbxX191xX192xX3xX1xX10xXdxX6exX1xXexX18bxX3xX19cxX76xX1d2xXbxX191xX192xXaxX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX50xX50xXdxX154xX138xX6xX31xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX154xXcaxX1fxX50xX1fxX10xX186xX7xX50xX18exX18exX1c1xX2xX50xX2xX18fxX1d2xX26xX19cxX2xX19cxX18fxX19exX19cxX1c1xXexX19cxX18fxX1c1xX19exX5xX18dxX264xX2xX1c1xX2xX26xX19cxX2xX2xX19cxX2xX2xX19exXexX18dxX2xX18fxX18fxX1d2xX5xX18fxX154xX1d8xXbxX6exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX3xX16xX17xXexX3xX16xX1bxX3xX1xX1exX1fxX1xX3xX22xX1xX24xX3xX26xX27xX1fxX3xX4xX2bxX3xX6xX1fxX3xXexX31xX32xX1fxX3xX35xX36xX36xX36xX3xX3axX3bxX24xX3xXexXdxX40xX1fxX3xXexX44xXdxX3xXcxX1xX44xX4xX1xX3xX4dxX32xXaxX3xX186xXdxX26xXexX1xX9xXaxX18dxX18exX18fxXaxX3xX1xX10xXdxX6exX1xXexX9xXaxX19cxX76xX1d2xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX6xXbxXexXdxX31xX1fxXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX191xXexX264xX6xX5xXdxX6exX1fxX18bxX3xX1d8xX24xX7xXexXdxX271xXa7xX192xXaxX12xX65xXdxX13fxX4xX3xXexX1xX32xX1fxX1xX3xX5x77fbxXbxX3xX16xX1bxX3xX1xX1exX1fxX1xX3xX1fxX1xd960xX16xX3xX1fxX27xX1fxX6exX3xX4xX6xX31xX3x7c6dxX3xXexX1xX113xX4xX80xX3xXexXcfxXa6xX4xX1xX3xX1fxX1xXdxX13fxX16xX3xX4xXd3xX6xX3xX4xe05bxXbxX3xXd3xXa7xX80xX3xX4xX1xXc2xX1fxX1xX3xXd6xX24xXa7xd168xX1fxX3xXexXcfxX31xX1fxX6exX3xX4xX1bxX1fxX6exX3xXexXa6xX4xX3xX35xX36xX36xX36xX192xX3xXexX24xXa7xX40xX1fxX3xXexXcfxX24xXa7xX4f1xX1fxX3xXcaxX4f1xX3xX6xX1fxX3xXexX31xX32xX1fxX3xX35xX36xX36xX36xX3xX4xX1xX31xX3xX4xXa6xX1fxX3xX138xX120xX80xX3xX4xX1bxX1fxX6exX3xX1fxX1xX27xX1fxX3xXcaxXdxX40xX1fxX80xX3xX12axX1xX27xX1fxX3xX26xX27xX1fxX80xX3xX26xX31xX6xX1fxX1xX3xX1fxX6exX1xXdxX13fxXbxX154xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX31xX26xXa7xXaxX12xX0xXdxX16xX6exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX36xX10xX1fxXexX10xXcfxXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxX186xXdxX26xXexX1xX18bxX3xX18dxX18exX18fxXbxX191xX192xX3xX1xX10xXdxX6exX1xXexX18bxX3xX19cxX76xX19exXbxX191xX192xXaxX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX50xX50xXdxX154xX138xX6xX31xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX154xXcaxX1fxX50xX1fxX10xX186xX7xX50xX18exX18exX1c1xX2xX50xX2xX1c1xX2xX26xX19cxX2xX2xX19cxX2xX18exX19cxXexX76xX76xX1d2xX18fxX1d2xX5xX18fxX154xX1d8xXbxX6exX1dbxXcfxX9xX19exX1c1xX19cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX3xX16xX17xXexX3xX16xX1bxX3xX1xX1exX1fxX1xX3xX22xX1xX24xX3xX26xX27xX1fxX3xX4xX2bxX3xX6xX1fxX3xXexX31xX32xX1fxX3xX35xX36xX36xX36xX3xX3axX3bxX24xX3xXexXdxX40xX1fxX3xXexX44xXdxX3xXcxX1xX44xX4xX1xX3xX4dxX32xXaxX3xX186xXdxX26xXexX1xX9xXaxX18dxX18exX18fxXaxX3xX1xX10xXdxX6exX1xXexX9xXaxX19cxX76xX19exXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX6xXbxXexXdxX31xX1fxXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX191xXexX264xX6xX5xXdxX6exX1fxX18bxX3xX1d8xX24xX7xXexXdxX271xXa7xX192xXaxX12xXcxXcfxX24xX1fxX6exX3xXexXa6xX3xX12axX6exX24xXa7xfd98xX1fxX3xX65x9c93xX1fxX3xX4dxX31xX32xX1fxX1xX3xX264xX3xXcxXcfxX2bx9c51xX1fxX6exX3xX36xX1bxX1fxX6exX3xX6xX1fxX3xX191xX2bexX3xXexX1xX1bxX1fxX6exX3xXd6xX24xX6xX3xXd6xX24xXa7xX32bxXexX3xX3axX135xX1fxX1xX3xX138xX6xX1fxX3xX1xX32xX1fxX1xX3xXd6xX24xXa7xX3xX4xX1xX32bxX3xX1xX31xX44xXexX3xX3axX120xX1fxX6exX3xX4xXd3xX6xX3xX164xX6xX1fxX3xX36xX1x6100xX3xX3axX44xX31xX3xX191xX27xXa7xX3xX26xXc7xX1fxX6exX3xX16xX1bxX3xX1xX1exX1fxX1xX3xX75xX8bxX1xX24xX3xX26xX27xX1fxX3xX4xX2bxX3xX6xX1fxX3xXexX31xX32xX1fxX3xXbxX1xXa0xX1fxX6exX3xX4xX1xXa6xXa7xX80xX3xX4xX1xXacxX6xX3xX4xX1xXa6xXa7xX7fxX3xXexX44xXdxX3xXexX1xX1bxX1fxX3xX164xX1exX1fxX1xX3xXcxXdxX32bxX1fxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX31xX26xXa7xXaxX12xX0xXdxX16xX6exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX36xX10xX1fxXexX10xXcfxXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxX186xXdxX26xXexX1xX18bxX3xX18dxX18exX18fxXbxX191xX192xX3xX1xX10xXdxX6exX1xXexX18bxX3xX19cxX76xX19exXbxX191xX192xXaxX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX50xX50xXdxX154xX138xX6xX31xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX154xXcaxX1fxX50xX1fxX10xX186xX7xX50xX18exX18exX1c1xX2xX50xX2xX1c1xX2xX26xX19cxX2xX2xX19cxX2xX19cxX76xXexX1cexX76xX1c1xX1d2xX19cxX5xX18fxX154xX1d8xXbxX6exX1dbxXcfxX9xX18dxX18dxX1c1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX3xX16xX17xXexX3xX16xX1bxX3xX1xX1exX1fxX1xX3xX22xX1xX24xX3xX26xX27xX1fxX3xX4xX2bxX3xX6xX1fxX3xXexX31xX32xX1fxX3xX35xX36xX36xX36xX3xX3axX3bxX24xX3xXexXdxX40xX1fxX3xXexX44xXdxX3xXcxX1xX44xX4xX1xX3xX4dxX32xXaxX3xX186xXdxX26xXexX1xX9xXaxX18dxX18exX18fxXaxX3xX1xX10xXdxX6exX1xXexX9xXaxX19cxX76xX19exXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX6xXbxXexXdxX31xX1fxXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX191xXexX264xX6xX5xXdxX6exX1fxX18bxX3xX1d8xX24xX7xXexXdxX271xXa7xX192xXaxX12xXcxX44xXdxX3xX138xX24xX2daxXdxX3xXcfxX6xX3xX16xX17xXexX80xX3xX4xXa6xX4xX3xXexX1xX32xX1fxX1xX3xXcaxXdxX40xX1fxX3xX75xX8bxX1xX24xX3xX26xX27xX1fxX3xX4xX2bxX3xX6xX1fxX3xXexX31xX32xX1fxX3xXbxX1xXa0xX1fxX6exX3xX4xX1xXa6xXa7xX80xX3xX4xX1xXacxX6xX3xX4xX1xXa6xXa7xX7fxX3xX4xXa0xX1fxX3xX3axX2bxX2b1xX4xX3xX1xX2bxX66xX1fxX6exX3xX26x10586xX1fxX3xX26xXdxX687xX1fxX3xXexX4afxXbxX3xXexX1xXc7xX4xX3xX1xX32xX1fxX1xX3xX7x8c4fxX3xX26xd08bxX1fxX6exX3xX16xX120xXexX3xX7xX2adxX3xXbxX1xX2bxX6cxX1fxX6exX3xXexXdxX13fxX1fxX3xX4xX1xXacxX6xX3xX4xX1xXa6xXa7xX3xXexX44xXdxX3xX4xX1xX7exX192xX3xX22x7645xX3xX1fxX68bxX1fxX6exX3xX113xX1fxX6exX3xXbxX1x775exX3xX22xX1xXdxX3xX191xX287xXa7xX3xXcfxX6xX3xX4xX1xXa6xXa7xX192xX3xX4xXa6xX4xX1xX3xXexX1xX31xXa6xXexX3xX1fxX44xX1fxX3xX22xX1xXdxX3xX191xX287xXa7xX3xXcfxX6xX3xX7xXc7xX3xX4xX2adxX3xX4xX1xXa6xXa7xX80xX3xX1fxX2daxX154xX154xX154xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX31xX26xXa7xXaxX12xX0xXdxX16xX6exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX36xX10xX1fxXexX10xXcfxX3xX26xXexX1xX24xX16xX138xXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxX186xXdxX26xXexX1xX18bxX3xX18dxX18exX18fxXbxX191xX192xX3xX1xX10xXdxX6exX1xXexX18bxX3xX19cxX76xX1d2xXbxX191xX192xXaxX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX50xX50xXdxX154xX138xX6xX31xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX154xXcaxX1fxX50xX1fxX10xX186xX7xX50xX18exX18exX1c1xX2xX50xX2xX1c1xX2xX26xX19cxX2xX2xX19cxX18exX2xX1d2xXexX19cxX2xX1c1xX19cxX76xX5xX18fxX154xX1d8xXbxX6exX1dbxXcfxX9xX1cexX1cexX18dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX3xX16xX17xXexX3xX16xX1bxX3xX1xX1exX1fxX1xX3xX22xX1xX24xX3xX26xX27xX1fxX3xX4xX2bxX3xX6xX1fxX3xXexX31xX32xX1fxX3xX35xX36xX36xX36xX3xX3axX3bxX24xX3xXexXdxX40xX1fxX3xXexX44xXdxX3xXcxX1xX44xX4xX1xX3xX4dxX32xXaxX3xX186xXdxX26xXexX1xX9xXaxX18dxX18exX18fxXaxX3xX1xX10xXdxX6exX1xXexX9xXaxX19cxX76xX1d2xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX6xXbxXexXdxX31xX1fxXaxX12xX154xX154xX154xX3xX22xX8f7xX3xX1fxX68bxX1fxX6exX3xX26xX4afxXbxX3xXexX17xXexX3xX3axXa6xX16xX3xX4xX1xXa6xXa7xX3xX22xX1xXdxX3xX4xX904xX3xX1x761bxX6xX3xX1xX31xX44xX1fxX3xX191xX287xXa7xX3xXcfxX6xX154xX154xX154xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX31xX26xXa7xXaxX12xX0xXdxX16xX6exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX36xX10xX1fxXexX10xXcfxXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxX186xXdxX26xXexX1xX18bxX3xX18dxX18exX18fxXbxX191xX192xX3xX1xX10xXdxX6exX1xXexX18bxX3xX19cxX76xX19exXbxX191xX192xXaxX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX50xX50xXdxX154xX138xX6xX31xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX154xXcaxX1fxX50xX1fxX10xX186xX7xX50xX18exX18exX1c1xX2xX50xX2xX1c1xX2xX26xX19cxX2xX2xX19cxX2xX76xX18fxXexX2xX1cexX1d2xX18fxX19exX5xX18fxX154xX1d8xXbxX6exX1dbxXcfxX9xX1d2xX18exX19exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX3xX16xX17xXexX3xX16xX1bxX3xX1xX1exX1fxX1xX3xX22xX1xX24xX3xX26xX27xX1fxX3xX4xX2bxX3xX6xX1fxX3xXexX31xX32xX1fxX3xX35xX36xX36xX36xX3xX3axX3bxX24xX3xXexXdxX40xX1fxX3xXexX44xXdxX3xXcxX1xX44xX4xX1xX3xX4dxX32xXaxX3xX186xXdxX26xXexX1xX9xXaxX18dxX18exX18fxXaxX3xX1xX10xXdxX6exX1xXexX9xXaxX19cxX76xX19exXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX6xXbxXexXdxX31xX1fxXaxX12xX154xX154xX154xX3xXcaxX32xX3xX4xX1bxX1fxX6exX3xXexXa6xX4xX3xX36xX12axX36xX4dxX154xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX31xX26xXa7xXaxX12xX0xXdxX16xX6exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX36xX10xX1fxXexX10xXcfxXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxX186xXdxX26xXexX1xX18bxX3xX18dxX18exX18fxXbxX191xX192xX3xX1xX10xXdxX6exX1xXexX18bxX3xX19cxX76xX19exXbxX191xX192xXaxX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX50xX50xXdxX154xX138xX6xX31xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX154xXcaxX1fxX50xX1fxX10xX186xX7xX50xX18exX18exX1c1xX2xX50xX2xX1c1xX2xX26xX19cxX2xX2xX19cxX18exX18fxX18dxXexX1cexX1cexX18dxX19exX2xX5xX18fxX154xX1d8xXbxX6exX1dbxXcfxX9xX76xX1c1xX18exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX3xX16xX17xXexX3xX16xX1bxX3xX1xX1exX1fxX1xX3xX22xX1xX24xX3xX26xX27xX1fxX3xX4xX2bxX3xX6xX1fxX3xXexX31xX32xX1fxX3xX35xX36xX36xX36xX3xX3axX3bxX24xX3xXexXdxX40xX1fxX3xXexX44xXdxX3xXcxX1xX44xX4xX1xX3xX4dxX32xXaxX3xX186xXdxX26xXexX1xX9xXaxX18dxX18exX18fxXaxX3xX1xX10xXdxX6exX1xXexX9xXaxX19cxX76xX19exXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX6xXbxXexXdxX31xX1fxXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX191xXexX264xX6xX5xXdxX6exX1fxX18bxX3xX1d8xX24xX7xXexXdxX271xXa7xX192xXaxX12xX164xX24xX2daxXdxX3xX26xXdxX687xX1fxX3xXexX4afxXbxX3xX5xX32xX3xX26xX135xXbxX3xX3axdd76xX3xX3axX120xXdxX3xX1fxX6exc521xX3xX4xXa6xX4xX3xXexX1xX32xX1fxX1xX3xXcaxXdxX40xX1fxX3xX4xXd3xX6xX3xX75xX8bxX1xX24xX3xX26xX27xX1fxX3xX4xX2bxX3xX6xX1fxX3xXexX31xX32xX1fxX3xXbxX1xXa0xX1fxX6exX3xX4xX1xXa6xXa7xX80xX3xX4xX1xXacxX6xX3xX4xX1xXa6xXa7xX7fxX3xX1fxX27xX1fxX6exX3xX4xX6xX31xX3xX4c8xX3xXexX1xX113xX4xX3xXbxX1xXa0xX1fxX6exX3xX4xX1xXa6xXa7xX3xX4xXcdbxX1fxX6exX3xX1fxX1xX2bxX3xXcfxeecaxX1fxX3xX5xX24xXa7xX13fxX1fxX3xX22xX8f7xX3xX1fxX68bxX1fxX6exX80xX3xXexX1xX6xX31xX3xXexXa6xX4xX3xX4xX1xXacxX6xX3xX4xX1xXa6xXa7xX80xX3xX3axXa6xXbxX3xX113xX1fxX6exX3xXa7xX40xX24xX3xX4xX3bxX24xX3xX3axX287xX16xX3xX138xX287xX31xX3xX6xX1fxX3xXexX31xX32xX1fxX3xX4xX1xXa6xXa7xX3xX1fxX2daxX154xX0xX50xXbxX12xX0xX26xXdxXcaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX26xXcfxX10xX5xX6xXexX10xX26xXaxX12xX0xX7xXexXcfxX31xX1fxX6exX12xXcxXdxX1fxX3xX5xXdxX40xX1fxX3xXd6xX24xX6xX1fxX18bxX0xX50xX7xXexXcfxX31xX1fxX6exX12xX0xX24xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX264xXexX1xX24xX16xX138xX264xX6xX1fxX26xX264xX7xX6xXbxX31xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX36xXa6xX4xX3xX4xX1xX24xX1fxX6exX3xX4xX2bxX3xX699xX3xX4dxX32xX3xXcxX150xX1fxX1xX3xX3axX287xX16xX3xX138xX287xX31xX3xX6xX1fxX3xXexX31xX32xX1fxX3xXbxX1xXa0xX1fxX6exX3xX4xX1xXa6xXa7xX3xX16xc2afxX6xX3xX1fxX17xX1fxX6exX3xX1fxX904xX1fxX6exXaxX3xX1xXcfxX10xX271xX9xXaxX50xXbxX1xX6xXbxX264xX5xX24xX6xXexX264xX26xX31xXdxX264xX7xX31xX1fxX6exX50xX4xX6xX4xX264xX4xX1xX24xX1fxX6exX264xX4xX24xX264xX31xX264xX1xX6xX264xXexXdxX1fxX1xX264xX26xX6xX16xX264xX138xX6xX31xX264xX6xX1fxX264xXexX31xX6xX1fxX264xXbxX1xX31xX1fxX6exX264xX4xX1xX6xXa7xX264xX16xX24xX6xX264xX1fxX6xX1fxX6exX264xX1fxX31xX1fxX6exX50xX18exX1c1xX1c1xX18dxX1cexX2xX154xX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX6exX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX50xX16xX10xX26xXdxX6xX50xX2xX18exX18fxX50xX1fxX10xX186xX7xX50xX18exX18exX18exX1d2xX50xX2xX1c1xX2xX26xX1c1xX18fxX1cexX18exX19exX1c1xX18exXexX2xX1cexX19cxX19cxX18fxX5xX18fxX154xX1d8xXbxX6exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX3xX16xX17xXexX3xX16xX1bxX3xX1xX1exX1fxX1xX3xX22xX1xX24xX3xX26xX27xX1fxX3xX4xX2bxX3xX6xX1fxX3xXexX31xX32xX1fxX3xX35xX36xX36xX36xX3xX3axX3bxX24xX3xXexXdxX40xX1fxX3xXexX44xXdxX3xXcxX1xX44xX4xX1xX3xX4dxX32xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX26xXdxXcaxX12xX0xX7xXexXcfxX31xX1fxX6exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX36xXa6xX4xX3xX4xX1xX24xX1fxX6exX3xX4xX2bxX3xX699xX3xX4dxX32xX3xXcxX150xX1fxX1xX3xX3axX287xX16xX3xX138xX287xX31xX3xX6xX1fxX3xXexX31xX32xX1fxX3xXbxX1xXa0xX1fxX6exX3xX4xX1xXa6xXa7xX3xX16xXe29xX6xX3xX1fxX17xX1fxX6exX3xX1fxX904xX1fxX6exXaxX3xX1xXcfxX10xX271xX9xXaxX50xXbxX1xX6xXbxX264xX5xX24xX6xXexX264xX26xX31xXdxX264xX7xX31xX1fxX6exX50xX4xX6xX4xX264xX4xX1xX24xX1fxX6exX264xX4xX24xX264xX31xX264xX1xX6xX264xXexXdxX1fxX1xX264xX26xX6xX16xX264xX138xX6xX31xX264xX6xX1fxX264xXexX31xX6xX1fxX264xXbxX1xX31xX1fxX6exX264xX4xX1xX6xXa7xX264xX16xX24xX6xX264xX1fxX6xX1fxX6exX264xX1fxX31xX1fxX6exX50xX18exX1c1xX1c1xX18dxX1cexX2xX154xX1xXexX16xXaxX12xX36xXa6xX4xX3xX4xX1xX24xX1fxX6exX3xX4xX2bxX3xX699xX3xX4dxX32xX3xXcxX150xX1fxX1xX3xX3axX287xX16xX3xX138xX287xX31xX3xX6xX1fxX3xXexX31xX32xX1fxX3xXbxX1xXa0xX1fxX6exX3xX4xX1xXa6xXa7xX3xX16xXe29xX6xX3xX1fxX17xX1fxX6exX3xX1fxX904xX1fxX6exX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexXcfxX31xX1fxX6exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX26xXaxX12xX4dxX32xX3xXcxX150xX1fxX1xX3xX3axX6xX1fxX6exX3xXexXcfxX31xX1fxX6exX3xX1fxX1xXacxX1fxX6exX3xX1fxX6exX32xXa7xX3xX1fxX17xX1fxX6exX3xX1fxX904xX1fxX6exX80xX3xX26xX31xX3xX3axX904xX80xX3xXcaxXdxX13fxX4xX3xX3axX287xX16xX3xX138xX287xX31xX3xX6xX1fxX3xXexX31xX32xX1fxX3xXbxX1xXa0xX1fxX6exX3xX4xX1xXa6xXa7xX3xX3axX2bxX2b1xX4xX3xX138xX6xX1fxX3xXd6xX24xX287xX1fxX3xX5xX4c8xX3xXcaxX32xX3xX4xX2bxX3xX26xX27xX1fxX3xX4xXa6xX4xX3xX22xX1xX24xX3xX4xX1xX24xX1fxX6exX3xX4xX2bxX3xXexXcfxX40xX1fxX3xX3axX135xX6xX3xX138xX32xX1fxX3xX3axfc89xX4xX3xX138xXdxX13fxXexX3xXd6xX24xX6xX1fxX3xXexX27xX16xX154xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX26xXdxXcaxX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX3xX16xX17xXexX3xX16xX1bxX3xX1xX1exX1fxX1xX3xX22xX1xX24xX3xX26xX27xX1fxX3xX4xX2bxX3xX6xX1fxX3xXexX31xX32xX1fxX3xXbxX1xXa0xX1fxX6exX3xX4xX1xXa6xXa7xX80xX3xX4xX1xXacxX6xX3xX4xX1xXa6xXa7xX3xX3axX3bxX24xX3xXexXdxX40xX1fxX3xXexX44xXdxX3xXcx7cc9xX3xX8bx844dxX3xX154xX154xX154xXaxX3xX1xXcfxX10xX271xX9xXaxX50xXbxX1xX6xXbxX264xX5xX24xX6xXexX264xX26xX31xXdxX264xX7xX31xX1fxX6exX50xXcfxX6xX264xX16xX6xXexX264xX16xX31xX264xX1xXdxX1fxX1xX264xX22xX1xX24xX264xX26xX6xX1fxX264xX4xX24xX264xX6xX1fxX264xXexX31xX6xX1fxX264xX1fxX138xX7xXbxX264xXbxX1xX31xX1fxX6exX264xX4xX1xX6xXa7xX264xX4xX1xX24xX6xX264xX4xX1xX6xXa7xX264xX26xX6xX24xX264xXexXdxX10xX1fxX264xXexX6xXdxX264xXexX191xX264xX22xXa7xX264xX6xX1fxX1xX50xX18exX1c1xX18fxX2xX19cxX1c1xX154xX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX6exX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX50xX16xX10xX26xXdxX6xX50xX2xX18exX18fxX50xX1fxX10xX186xX7xX50xX18exX18exX2xX19cxX50xX2xX76xX1d2xX26xX76xX2xX19cxX76xX18dxX18fxX18exXexX19cxX1d2xX2xX18fxX76xX5xX18fxX154xX1d8xXbxX6exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX3xX16xX17xXexX3xX16xX1bxX3xX1xX1exX1fxX1xX3xX22xX1xX24xX3xX26xX27xX1fxX3xX4xX2bxX3xX6xX1fxX3xXexX31xX32xX1fxX3xX35xX36xX36xX36xX3xX3axX3bxX24xX3xXexXdxX40xX1fxX3xXexX44xXdxX3xXcxX1xX44xX4xX1xX3xX4dxX32xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX26xXdxXcaxX12xX0xX7xXexXcfxX31xX1fxX6exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX3xX16xX17xXexX3xX16xX1bxX3xX1xX1exX1fxX1xX3xX22xX1xX24xX3xX26xX27xX1fxX3xX4xX2bxX3xX6xX1fxX3xXexX31xX32xX1fxX3xXbxX1xXa0xX1fxX6exX3xX4xX1xXa6xXa7xX80xX3xX4xX1xXacxX6xX3xX4xX1xXa6xXa7xX3xX3axX3bxX24xX3xXexXdxX40xX1fxX3xXexX44xXdxX3xXcxX1136xX3xX8bxX1139xX3xX154xX154xX154xXaxX3xX1xXcfxX10xX271xX9xXaxX50xXbxX1xX6xXbxX264xX5xX24xX6xXexX264xX26xX31xXdxX264xX7xX31xX1fxX6exX50xXcfxX6xX264xX16xX6xXexX264xX16xX31xX264xX1xXdxX1fxX1xX264xX22xX1xX24xX264xX26xX6xX1fxX264xX4xX24xX264xX6xX1fxX264xXexX31xX6xX1fxX264xX1fxX138xX7xXbxX264xXbxX1xX31xX1fxX6exX264xX4xX1xX6xXa7xX264xX4xX1xX24xX6xX264xX4xX1xX6xXa7xX264xX26xX6xX24xX264xXexXdxX10xX1fxX264xXexX6xXdxX264xXexX191xX264xX22xXa7xX264xX6xX1fxX1xX50xX18exX1c1xX18fxX2xX19cxX1c1xX154xX1xXexX16xXaxX12xX13xX6xX3xX16xX17xXexX3xX16xX1bxX3xX1xX1exX1fxX1xX3xX22xX1xX24xX3xX26xX27xX1fxX3xX4xX2bxX3xX6xX1fxX3xXexX31xX32xX1fxX3xXbxX1xXa0xX1fxX6exX3xX4xX1xXa6xXa7xX80xX3xX4xX1xXacxX6xX3xX4xX1xXa6xXa7xX3xX3axX3bxX24xX3xXexXdxX40xX1fxX3xXexX44xXdxX3xXcxX1136xX3xX8bxX1139xX3xX154xX154xX154xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexXcfxX31xX1fxX6exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX26xXaxX12xX65xX66xXdxX3xXbxX1xX2bxX6cxX1fxX6exX3xX4xX1xX27xX16xX3xX75xX76xX3xXexX44xXdxX3xX4xX1xX7exX7fxX80xX3xX16xX1bxX3xX1xX1exX1fxX1xX3xX75xX8bxX1xX24xX3xX26xX27xX1fxX3xX4xX2bxX3xX6xX1fxX3xXexX31xX32xX1fxX3xXbxX1xXa0xX1fxX6exX3xX4xX1xXa6xXa7xX80xX3xX4xX1xXacxX6xX3xX4xX1xXa6xXa7xX7fxX3xX122xX35xX36xX36xX36xX12dxX3xX7xXb6xX3xXbxX1xXa6xXexX3xX1xX24xXa7xX3xXexXc2xX4xX1xX3xX4xXc7xX4xX3xXcaxX6xXdxX3xXexXcfxXa0xX3xX4xXd3xX6xX3xXd6xX24xX3bxX1fxX3xX4xX1xXddxX1fxX6exX3xX12axX1xX27xX1fxX3xX26xX27xX1fxX3xXexXcfxX31xX1fxX6exX3xX4xX1bxX1fxX6exX3xXexXa6xX4xX3xX35xX36xX36xX36xX3xXcaxX32xX3xX4xX113xX24xX3xX1fxX44xX1fxX80xX3xX4xX113xX24xX3xX1xX120xX3xXexXcfxX40xX1fxX3xX3axX135xX6xX3xX138xX32xX1fxX3xXcxX1136xX3xX8bxX1139xX3xa8dexX1fxX1xX3xX122xX4dxX32xX3xXcxX150xX1fxX1xX12dxX154xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX26xXdxXcaxX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX50xX24xX5xX12xX0xX26xXdxXcaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXcfxXaxX12xX0xX50xX26xXdxXcaxX12xX0xX50xX26xXdxXcaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144bxX24xXexX1xX31xXcfxXaxX12xX2bbxX2bxX6cxX1fxX6exX3xX264xX3x85cbxX24xX1139xX1fxX1xX0xX50xXbxX12
Dương - Quỳnh