Nâng cao hiệu quả công tác thông tin - tuyên truyền về quyền con người
(Baohatinh.vn) - Ngày 7/12, tại TP Hạ Long, BCĐ về nhân quyền Chính phủ, BCĐ công tác thông tin đối ngoại Trung ương phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn “Nâng cao hiệu quả công tác thông tin - tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam” cho ban tuyên giáo 30 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương.
7fa1x10f6cx125aex10355xf031xf680xb237x83e2x11154x14fe4xX4xX8xbe4bx129afxX7xX3xa62axXbxa92bxd86cxX12xX6xX7x14bdcx156cbxX4xX8xXbxXcxX7xba19x145b4xe3e6x155e4x134bcxX3xXfxX11x115a5xX3xX1xX4x118e2x140d6xX3x8d1fxX2axd57bxX3xXfxb1c6xX20xX21xX3xX8x11c1dxXfxX3xX8xX1xX31xX20xX21xX3xX8xX4xX20xX3x81d0xX3xX8xX2ax12cc6x13f49xX20xX3xX8xf88bxX2axX47x139fdxX20xX3xc35axX4fxX3xX2cxX2axX47xX4fxX20xX3xXfxX25xX20xX3xX20xX21x106d6xf2d2xX4xX0xee3exX1xX2xX1dxX0xX16xX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX16x8df7xXcxX11xX5xX7xX3xX12xX8xX47xXbxXcxX6xX7xX8xXcxd871xX8xX43xX11xXbxX4xX21xX20x10661xX3x11ca7xX2axX12xX8xX4x850cxX47xa0fdxX7xX1dxX1exX21x9a9bxX47xX3x9ef7xX65xX2xc91cx13885xX3xX8x123c7xX4xX3xX17x15bccxX3xX74xXa3xX3x9e0bxX25xX20xX21xXa0xX3xd437x87ecxafe0xX3xX52xX4fxX3xX20xX1xX1fxX20xX3xX2cxX2axX47xX4fxX20xX3xXb3xX1x13845xX20xX1xX3xX16xX1x12811xXa0xX3xXb2xXb3xXb4xX3xXfxX31xX20xX21xX3xX8xX36xXfxX3xX8xX1xX31xX20xX21xX3xX8xX4xX20xX3x11243xd6aaxX4xX3xX20xX21xX25xXa3xX4xX3xX17xX4cxX2axX20xX21xX3xX61x16d2dxX20xX21xX3xX16xX1xXe7xX4xX3xX1x109efxX16xX3xX8xd4acxX3xXfxX1x1412cxXfxX3xX1xd8b4xX4xX3xX20xX21xX1x814fxX3xX8xfcacxX16xX3xX1xX2axe991xX20xX3x16f8cxX1exX1fxX20xX21xX3xXfxX11xX25xX3xX1xX4xX29xX2axX3xX2cxX2axX2exX3xXfxX31xX20xX21xX3xX8xX36xXfxX3xX8xX1xX31xX20xX21xX3xX8xX4xX20xX3xX43xX3xX8xX2axX47xX48xX20xX3xX8xX4cxX2axX47xX4fxX20xX3xX52xX4fxX3xX2cxX2axX47xX4fxX20xX3xXfxX25xX20xX3xX20xX21xX61xX62xX4xX3xe8caxX3xc63dxX4xX29xX8xX3xX1exX11xe977x97b6xX3xXfxX1xX25xX3x9316xX11xX20xX3xX8xX2axX47xX48xX20xX3xX21xX4xX36xX25xX3xb105x10a5bxX3xX8x15823xX20xX1xXa0xX3xX8xX1xX99xX20xX1xX3xX16xX1xXe7xX3x10591xX1xX2axX3xX52x13023xXfxX3xX16xX1xXc6xX11xX3xXb2x11dcfxXfxX3xX52xX99xX3xXfxX36xXfxX3xXfxXf7xX3xX2cxX2axX11xX20xX3xX176xX36xX25xX3xXfxX1xXc6xX3xX17xX4cxX2axX20xX21xX3xX61xXf7xX20xX21xXa0xX3xXe6xX113xX11xX3xX16xX1xX61xXf7xX20xX21xea39xX0xX65xX16xX1dxX0xX16xX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX16xXb2xX25xX5xX47xX7xX1dxX0xX11xX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX4xX92xX4cxX11xX16fxXcxX3xXfxX176xX25xX83x155bbxXbxXcxX16fxXcxX20xX8xX7xX3xX1xX4cxXcxX92xX6xX7xX1xX8xX8xX16xX8bxX65xX65x117afxX217xX217xX1d6xX176xX11xX25xX2cxX2axX11xX20xX21xX20xX4xX20xX1xX1d6xXfxX25xX16fxX1d6xX52xX20xX65xXfxX1xX4xX20xX1xX43xX8xX4cxX4xX65xX9fxX186xX2xX9cxX2xX9fxX65xX1xX25xX4xX43xX20xX21xX1xX4xX43xX8xX11xX16xX43xX1xX2axX11xX20xX43xX20xX11xX20xX21xX43xXfxX11xX25xX43xX1xX4xXcxX2axX43xX2cxX2axX11xX43xXfxX25xX20xX21xX43xX8xX11xXfxX43xX8xX1xX25xX20xX21xX43xX8xX4xX20xX43xX8xX2axX47xXcxX20xX43xX8xX4cxX2axX47xXcxX20xX43xX52xXcxX43xX2cxX2axX47xXcxX20xX43xXfxX25xX20xX43xX20xX21xX2axX25xX4xX43xX25xX43xX52xX4xXcxX8xX43xX20xX11xX16fxX43xX9fxX185x14198xX2a4x10861xX186xX2xX65xX4xX20xX5xXcxX83xX1d6xX16xX1xX25xX8xX25xX1d6xX1xX8xX16fxXbxX7xX1dxX0xX4xX16fxX21xX3xX11xXbxX8xX6xX7xX20xX11xX20xX21xX3xXfxX11xX25xX3xX1xX4xXcxX2axX3xX2cxX2axX11xX3xXfxX25xX20xX21xX3xX8xX11xXfxX3xX8xX1xX25xX20xX21xX3xX8xX4xX20xX3xX8xX2axX47xXcxX20xX3xX8xX4cxX2axX47xXcxX20xX3xX52xXcxX3xX2cxX2axX47xXcxX20xX3xXfxX25xX20xX3xX20xX21xX2axX25xX4xX7xX3xX12xX8xX47xXbxXcxX6xX7xX217xX4xX5xX8xX1xX8bxX9cxX186xX186xX16xX83xX94xX1xXcxX4xX21xX1xX8xX8bx1267bxX2a4xX2a6xX16xX83xX7xX3xX12xX4cxXfxX6xX7xX1xX8xX8xX16xX8bxX65xX65xX4xX1d6xX176xX11xX25xX1xX11xX8xX4xX20xX1xX1d6xX52xX20xX65xX20xXcxX217xX12xX65xX2xX9cxX326x1015bxX65xX9cxX9cxX5xX326xX2xX2a6xX2xX185xX9fxX326xX8xX9fxX185xX350xbf15xXbxX186xX1d6xX8dxX16xX21xX7xX3xX65xX1dxX0xX65xX11xX1dxX0xX65xX16xX1dxX0xX16xX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX16xXb2xX25xX5xX47xX7xX1dxX17xXa3xX4xX3xX1xX10dxX4xX3xX20xX21xX1xX113xXa0xX3xXfxX36xXfxX3xXe6xXa3xX4xX3xX176xX4xfcc2xX2axX3xXe6xX61xX101xXfxX3xXfxX2axX20xX21xX3xXfxX11bxX16xX3xX20xX1x10f00xX20xX21xX3xX8xX1xX31xX20xX21xX3xX8xX4xX20xX3xXfxXf7xX3xX176xX2exX20xX3xX52xX4fxX3xXfxX1xXccxX3xX8xX4cxX61xXf7xX20xX21xXa0xX3xXfxX1xXc6xX20xX1xX3xX12xX36xXfxX1xXa0xX3xX16xX1xX36xX16xX3xXbxX2axX116xX8xX3xXfxXccxX11xX3xXb4xX2exX20xX21xX3xX52xX99xX3xX1exX1xX99xX3xX20xX61x1300dxXfxXa0xX3xX2cxX2axX11xX20xX3xXe6xX4xX39cxX16fxX3xXfxXccxX11xX3xXfxX10dxX20xX21xX3xXe6xbb91xX20xX21xX3xX2cxX2axXe7xXfxX3xX8x14405xX3xX52xX4fxX3xX2cxX2axX47xX4fxX20xX3xXfxX25xX20xX3xX20xX21xX61xX62xX4xX94xX3xX20xX1xX3afxX20xX21xX3xX8xX1xX99xX20xX1xX3xX8xX19dxX2axX3xX176xX2exX25xX3xXe6xX2exX16fxXa0xX3xX8xX1xaac5xXfxX3xXe6xbc68xX47xX3xX2cxX2axX47xX4fxX20xX3xXfxX25xX20xX3xX20xX21xX61xX62xX4xX3xX166xX3xX20xX61xX3fbxXfxX3xX8xX11xX3xX8xX1xX62xX4xX3xX21xX4xX11xX20xX3xX2cxX2axX11xX94xX3xX8x13d49xX20xX1xX3xX1xX47fxX20xX1xX3xX8xX1xX19dxXfxX3xX1xX4xX29xX20xX3xXfxX36xXfxX3xXfxX11xX16fxX3xX198xX41dxX8xX3xX2cxX2axXe7xXfxX3xX8xX41dxX3xX52xX4fxX3xX2cxX2axX47xX4fxX20xX3xXfxX25xX20xX3xX20xX21xX61xX62xX4xX3xXfxXccxX11xX3xX168xX4xX29xX8xX3xX1exX11xX16fxX3xX52xX99xX3xX20xX1xX3afxX20xX21xX3xXe6xX113xX20xX1xX3xX1xX61xX3fbxX20xX21xX3xX8xX2axX47xX48xX20xX3xX8xX4cxX2axX47xX4fxX20xXa0xX3xXe6xX11bxX2axX3xX8xX4cxX11xX20xX1xX3xX16xX1xX2exX20xX3xX176xX36xXfxX3xX8xX4cxX48xX20xX3xXbx10750xX20xX1xX3xX52xX19dxXfxX3xX20xX99xX47x1456cxX0xX65xX16xX1dxX0xX16xX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX16xXb2xX25xX5xX47xX7xX1dxX74xX10dxX4xX3xX20xX21xX1xX113xX3xX20xX1xf4a8xX16fxX3xX21x9db1xX16xX3xX16xX1xbf69xX20xX3xX20xX1fxX20xX21xX3xXfxX11xX25xX3xXfxX1xX11bxX8xX3xXbxX61xX101xX20xX21xXa0xX3xX1xX4xX29xX2axX3xX2cxX2axX2exX3xXfxX31xX20xX21xX3xX8xX36xXfxX3xX8xX1xX31xX20xX21xX3xX8xX4xX20xX3xX43xX3xX8xX2axX47xX48xX20xX3xX8xX4cxX2axX47xX4fxX20xX3xX52xX4fxX3xX2cxX2axX47xX4fxX20xX3xXfxX25xX20xX3xX20xX21xX61xX62xX4xX3xX8xX4cxX48xX20xX3xXfxX36xXfxX3xX16xX1xX61xXf7xX20xX21xX3xX8xX4xX29xX20xX3xX8xX1xX31xX20xX21xX3xX8xX4xX20xX3xXe6xXa3xX4xX3xXfxX1xX44exX20xX21xX94xX3xXe6xX413xX20xX21xX3xX8xX1xX62xX4xX3xXbxX99xX3xX5xX113xX16xX3xX8xec0fxX20xX21xX3xXfxX61xX62xX20xX21xX3xX16fxXe7xX4xX3xX2cxX2axX11xX20xX3xX1xX29xX3xX16xX1xXe7xX4xX3xX1xX101xX16xXa0xX3xX8xX4cxX11xX25xX3xXe6xX105xX4xXa0xX3xXfxX2axX20xX21xX3xXfxX11bxX16xX3xX8xX1xX31xX20xX21xX3xX8xX4xX20xX3xX21xX4xX3afxX11xX3xXfxX36xXfxX3xX176xX10dxXa0xX3xX176xX11xX20xXa0xX3xX20xX21xX99xX20xX1xXa0xX3xXfxX36xXfxX3xXfxXf7xX3xX2cxX2axX11xX20xX3xX176xX36xX25xX3xXfxX1xXc6xX3xX166xX3xX17xX4cxX2axX20xX21xX3xX61xXf7xX20xX21xX3xX52xX99xX3xXe6xX113xX11xX3xX16xX1xX61xXf7xX20xX21xX1d6xX0xX65xX16xX1dxX0xX16xX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX16xbb1dxX2axX8xX1xX25xX4cxX7xX1dxXa7xX1d6xX168xX0xX65xX16xX1d
P.V