Tăng lương cơ sở lên mức 1.390.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2018
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
97a0xcb34xf5fbx1036cx11996xa7faxce9dxa8b3xf70axX7x117b5xd55cx10ab0x11efbxeaafxf330xX5xe6d3xXaxb360xXcx10347xbe04xce70xX3xX5xde49x11b6fxX15xX16xX3xX4xX1axX3xX7xb135xX3xX5xb9cdxX15xX3xf8e8x9bb8xX4xX3xX2xf411xd2c4xeefdxc625xX2dxX30xX30xX30xX3x11503x11e1axX15xX16xd851xXexX1xd3abxX15xX16xX3xXex11e5exX3xX15xX16x12867xf94axX3xX2xX3ax12434xX3axd25bxX30xX2xc160xX0xX3axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9cffxX10xX6xbc2cxXaxX12x11083xX1xf95fxX15xX1xX3xXbxX1xab9exX3xb2d7xX42xX6xX3x12260xX6xX15xX3xX1xX46xX15xX1xX3xf5e2xX16xX1x11ddfxX3xX36xX81xX15xX1xX3xX4bxX4dxX3axX4dxX30xX2xX50xX3axX7exb4dfxeeddxX67x11037xX3x10605xaebdxX47xX3xX36xX81xX15xX1xX3xX28xX29xX4xX3xX5xX19xX1axX15xX16xX3xX4xX1axX3xX7xX22xX3xX36xe81bxXdxX3xX71xbf96xXdxX3xX4xX3dxX15xX3xX75xf42bxfbe8xX3xX4x1089axX15xX16xX3xX4xX1xX29xX4xXbdxX3xX71xXdxX25xX15xX3xX4xX1xX29xX4xX3xX71xX46xX3xX5x106aexX4xX3xX5xX19xfc99xX15xX16xX3xX71xe346xX3xXexc04axX6xX15xX16xX2dxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX10xX15xXexX10xXe5xXaxX12xX0xX6xX3xX1xXe5xX10x10461xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x100fbxX3axX3axXdxX28xX16xX2dxX71xXdxX10xXexX15xX6xX28xXbxX5xX97xX7xX2dxX71xX15xX3axXexf958xX126xX30xX3axe69exXbxX5x111ecxX6xX64xX10xX64xX3axX107xX7xX28xX7xX47xX3axX4dxX30xX2xX50x12360xX30x9e2axX13dxX4dxX2xX3axXexX6xX15xX16xX13dxX5xX97xX12dxX15xX16xX2dx10350xXbxX16xXaxX12xX0xXdxX28xX16xX3xX7xXe5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10fxX3axX3axXdxX2dxX75xX6xX12dxX1xX6xXexXdxX15xX1xX2dxX71xX15xX3axX15xX10xd343xX7xX3axX2xX50xX4dxX2xX3axX4bxX4bxX64xX4dxX30xX13fxX2exX50xX2exX2xXexX4bxX126xX126xX4bxX5xX30xX2dxX14fxXbxX16xXaxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxX176xXdxX64xXexX1xX10fxX13fxX2fxX30xXbxe5eaxc89fxX1xX10xXdxX16xX1xXexX10fxX2exX2fxX2exXbxX1a6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX6xX15xX16xX3xX5xX97xX12dxX15xX16xX3xX4xX12dxX3xX7xX12dxX3xX5xX10xX15xX3xX28xX97xX4xX3xX2xX3xX2exX2fxX30xX3xX30xX30xX30xX3xX64xX12dxX15xX16xX3xXexX1xX6xX15xX16xX3xXexX97xX3xX15xX16xX6xX47xX3xX2xX3xX4bxX3xX4dxX30xX2xX50xXaxX3xX3axX12xX0xX3axX6xX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX12dxX15xXaxX12xf75axX15xX1xX3xX28xXdxX15xX1xX3xX1x12315xX6xX2dxX3xc3c7xX7exX16xX97xX37xX15xX10fxX3xXcxXcxa3d0x126d2xX7exbadaxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa5a5xX12dxX64xX47xXaxX12xX7exX16xX1xX81xX3xX36xX81xX15xX1xX3xX15xX46xX47xX3xX96xX97xX47xX3xX36xX81xX15xX1xX3xX28xX29xX4xX3xX5xX19xX1axX15xX16xX3xX4xX1axX3xX7xX22xX3xX3dxXbxX3xX64xd58dxX15xX16xX3xX36xXb0xXdxX3xX71xXb4xXdxX3xX4xX3dxX15xX3xX75xXbcxXbdxX3xX4xXc0xX15xX16xX3xX4xX1xX29xX4xXbdxX3xX71xXdxX25xX15xX3xX4xX1xX29xX4xXbdxX3xX15xX16xX19xe2f9xXdxX3xX1xX19xX22xX15xX16xX3xX5xX19xX1axX15xX16xXbdxX3xXbxX1xX275xX3xX4x108bcxXbxXbdxX3xX15xX16xX19xX2a2xXdxX3xX5xX6xX12dxX3xX36xXbcxX15xX16xX3xX227xX7xX6xX97xX3xX36xd406xX47xX3xX16xX223xXdxX3xX4xX1xX97xX15xX16xX3xX5xX46xX3xX15xX16xX19xX2a2xXdxX3xX1xX19xX22xX15xX16xX3xX5xX19xX1axX15xX16xXbdxX3xXbxX1xX275xX3xX4xX2b7xXbxX234xX3xX5xX46xX28xX3xX71xXdx12842xX4xX3xXexXe5xX12dxX15xX16xX3xX4xX3dxX4xX3xX4xX1axX3xX96xX97xX6xX15xXbdxX3xXex1271fxX3xX4xX1xX29xX4xXbdxX3xX36xX1axX15xX3xX71xX81xX3xX7xXd8xX3xX15xX16xX1xXdxX302xXbxX3xX4xX6fxX6xX3xX91xcae8xX15xX16xXbdxX3xX7exX1xX46xX3xX15xX19xXb4xX4xXbdxX3xXexX319xX3xX4xX1xX29xX4xX3xX4xX1xX69xX15xX1xX3xXexXe5xX81xX92xX1a6x115e5xX3xX1xXbcxXdxX3xX71xX46xX3xX1xXbcxXdxX3xX36xX19xXddxX4xX3xX15xX16xX2d0xX15xX3xX7xX3dxX4xX1xX3xX7exX1xX46xX3xX15xX19xXb4xX4xX3xX1xc822xX3xXexXe5xXddxX3xccb0xXdxX15xX1xX3xXbxX1xX69xX3xX1xX12dx10121xXexX3xX36xXbcxX15xX16xX3xX22xX3xXexXe5xX97xX15xX16xX3xX19xX1axX15xX16xXbdxX3xX22xX3xXexea41xX15xX1xXbdxX3xXexX1xX46xX15xX1xX3xXbxX1xXb0xX3xXexXe5xXd8xX4xX3xXexX1xX97xXbcxX4xX3xXexXe5xX97xX15xX16xX3xX19xX1axX15xX16xXbdxX3xX22xX3xX1xX97xX47xX302xX15xXbdxX3xX96xX97xa4d7xX15xXbdxX3xXexX1xX81xX3xX1a6xX359xXbdxX3xXexX1xX46xX15xX1xX3xXbxX1xXb0xX3xXexX1xX97xXbcxX4xX3xXexX3a9xX15xX1xXbdxX3xXexX1xX46xX15xX1xX3xXbxX1xXb0xX3xXexX1xX97xXbcxX4xX3xXexX1xX46xX15xX1xX3xXbxX1xXb0xX3xXexXe5xXd8xX4xX3xXexX1xX97xXbcxX4xX3xXexXe5xX97xX15xX16xX3xX19xX1axX15xX16xX3xX227xX4xX2b7xXbxX3xX1xX97xX47xX302xX15xX234xXbdxX3xX22xX3xX1a6xX359xXbdxX3xXbxX1xX19xX2a2xX15xX16xXbdxX3xXexX1xX81xX3xXexXe5xX2b7xX15xX3xX227xX4xX2b7xXbxX3xX1a6xX359xX234xXbdxX3xX22xX3xX36xX1axX15xX3xX71xX81xX3xX1xX46xX15xX1xX3xX4xX1xX69xX15xX1xX92xX385xXdxX15xX1xX3xXexe499xX3xX36xadb4xX4xX3xX75xXdxX302xXexX3xX71xX46xX3xX5xXd8xX4xX3xX5xX19xXddxX15xX16xX3xX71xXe2xX3xXexXe5xX6xX15xX16xX2dxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX12dxX64xX47xXaxX12xXcxX1xX10xX12dxX3xX7exX16xX1xX81xX3xX36xX81xX15xX1xXbdxX3xXexX42xX3xX15xX16xX46xX47xX3xX2xX3axX4bxX3axX4dxX30xX2xX50xXbdxX3xX28xX29xX4xX3xX5xX19xX1axX15xX16xX3xX4xX1axX3xX7xX22xX3xX5xX46xX3xX2xX2dxX2exX2fxX30xX2dxX30xX30xX30xX3xX36xX37xX15xX16xX3axXexX1xX3dxX15xX16xXbdxX3xXexX1xX6xX47xX3xX4xX1xX12dxX3xX28xX29xX4xX3xX4xXe2xX3xX5xX46xX3xX2xX2dxX2exX30xX30xX2dxX30xX30xX30xX3xX36xX37xX15xX16xX3axXexX1xX3dxX15xX16xX2dxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX12dxX64xX47xXaxX12xf374xX29xX4xX3xX5xX19xX1axX15xX16xX3xX4xX1axX3xX7xX22xX3xX15xX46xX47xX3xX64x99d5xX15xX16xX3xX36x9ebdxX3xX5xX46xX28xX3xX4xX14xX15xX3xX4xX29xX3xX4xX1xX12dxX3xX71xXdxX302xX4xX3xXexX69xX15xX1xX3xX28xX29xX4xX3xX5xX19xX1axX15xX16xX3xXexXe5xX12dxX15xX16xX3xX4xX3dxX4xX3xX75xX337xX15xX16xX3xX5xX19xX1axX15xX16xXbdxX3xX28xX29xX4xX3xXbxX1xX275xX3xX4xX2b7xXbxX3xX71xX46xX3xXexX1xXd8xX4xX3xX1xXdxX302xX15xX3xX4xX3dxX4xX3xX4xX1xX474xX3xX36xXbcxX3xX385xX1xX3dxX4xX3xXexX1xX10xX12dxX3xX96xX97xX47xX3xX36xX81xX15xX1xX3xX4xX6fxX6xX3xXbxX1xX3dxXbxX3xX5xX97xX3daxXexX3xX36xXb0xXdxX3xX71xXb4xXdxX3xX4xX3dxX4xX3xX36xXb0xXdxX3xXexX19xXddxX15xX16xX3xX96xX97xX47xX3xX36xX81xX15xX1xX3xXexX390xXdxX3xX91xXdx12402xX97xX3xX4dxX3xX7exX16xX1xX81xX3xX36xX81xX15xX1xX3xX4bxX4dxX3axX4dxX30xX2xX50xX3axX7exX91xX92xX67xX94xX1a7xX3xXexX69xX15xX1xX3xX28xX29xX4xX3xX1xX12dxX390xXexX3xX36xXbcxX15xX16xX3xXbxX1xX69xXbdxX3xX7xd57dxX15xX1xX3xX1xX12dxX390xXexX3xXbxX1xX69xX3xXexX1xX10xX12dxX3xX96xX97xX47xX3xX36xX81xX15xX1xX3xX4xX6fxX6xX3xXbxX1xX3dxXbxX3xX5xX97xX3daxXexX1a7xX3xXexX69xX15xX1xX3xX4xX3dxX4xX3xX385xX1xX12dxX337xX15xX3xXexXe5xX69xX4xX1xXbdxX3xX4xX3dxX4xX3xX4xX1xX474xX3xX36xXbcxX3xX36xX19xXddxX4xX3xX1xX19xX22xX15xX16xX3xXexX1xX10xX12dxX3xX28xX29xX4xX3xX5xX19xX1axX15xX16xX3xX4xX1axX3xX7xX22xX2dxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX12dxX64xX47xXaxX12xX7exX16xX19xX2a2xXdxX3xX1xX19xX22xX15xX16xX3xX5xX19xX1axX15xX16xXbdxX3xXbxX1xX275xX3xX4xX2b7xXbxX3xXexXe5xX25xX15xX3xX16xX37xX28xX10fxX3xX67xX3dxX15xX3xX75xXbcxXbdxX3xX4xXc0xX15xX16xX3xX4xX1xX29xX4xX3xXexX42xX3xXexXe5xX97xX15xX16xX3xX19xX1axX15xX16xX3xX36xX474xX15xX3xX4xX2b7xXbxX3xX1xX97xX47xX302xX15xX3xX96xX97xX47xX3xX36xX81xX15xX1xX3xXexX390xXdxX3xX385xX1xX12dxX337xX15xX3xX2xX3xX71xX46xX3xX385xX1xX12dxX337xX15xX3xX4dxX3xX91xXdxX5f1xX97xX3xff9dxX3xcd44xX97xX3daxXexX3xX67xX3dxX15xX3xX75xXbcxXbdxX3xX4xXc0xX15xX16xX3xX4xX1xX29xX4xX3xX15xX14xX28xX3xX4dxX30xX30xX50xX1a7xX3xX4xX3dxX15xX3xX75xXbcxXbdxX3xX4xXc0xX15xX16xX3xX4xX1xX29xX4xX3xX4xX2b7xXbxX3xX1a6xX359xX3xX96xX97xX47xX3xX36xX81xX15xX1xX3xXexX390xXdxX3xX385xX1xX12dxX337xX15xX3xX2exX3xX91xXdxX5f1xX97xX3xX720xX3xX722xX97xX3daxXexX3xX67xX3dxX15xX3xX75xXbcxXbdxX3xX4xXc0xX15xX16xX3xX4xX1xX29xX4xX3xX15xX14xX28xX3xX4dxX30xX30xX50xX1a7xX3xX71xXdxX25xX15xX3xX4xX1xX29xX4xX3xXexXe5xX12dxX15xX16xX3xX4xX3dxX4xX3xX36xX1axX15xX3xX71xX81xX3xX7xXd8xX3xX15xX16xX1xXdxX302xXbxX3xX4xXc0xX15xX16xX3xX5xX3daxXbxX3xXexX1xX10xX12dxX3xX96xX97xX47xX3xX36xX81xX15xX1xX3xXexX390xXdxX3xX722xX97xX3daxXexX3xX232xXdxX25xX15xX3xX4xX1xX29xX4xX3xX15xX14xX28xX3xX4dxX30xX2xX30xX2dxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX12dxX64xX47xXaxX12xX7exX16xX12dxX46xXdxX3xXe5xX6xXbdxX3xX15xX16xX19xX2a2xXdxX3xX1xX19xX22xX15xX16xX3xX5xX19xX1axX15xX16xXbdxX3xXbxX1xX275xX3xX4xX2b7xXbxX3xX4xXe2xX15xX16xX3xX16xX37xX28xX3xX15xX16xX19xX2a2xXdxX3xX5xX46xX28xX3xX71xXdxX302xX4xX3xXexX1xX10xX12dxX3xX4xX1xX474xX3xX36xXbcxX3xX1xXddxXbxX3xX36xX37xX15xX16xX3xX5xX6xX12dxX3xX36xXbcxX15xX16xX3xX1a6xX474xXbxX3xX5xX19xX1axX15xX16xX3xXexX1xX10xX12dxX3xX7exX16xX1xX81xX3xX36xX81xX15xX1xX3xX7xXb0xX3xX4dxX30xX720xX3axX4dxX30xX30xX720xX3axX7exX91xX92xX67xX94xX3xX15xX16xX46xX47xX3xX2xX720xX3axX2xX4dxX3axX4dxX30xX30xX720xX3xX4xX6fxX6xX3xX67xX1xX69xX15xX1xX3xXbxX1xX6fxX3xX71xX5f1xX3xX4xX1xX474xX3xX36xXbcxX3xXexXdxX5f1xX15xX3xX5xX19xX1axX15xX16xX3xX36xXb0xXdxX3xX71xXb4xXdxX3xX4xX3dxX15xX3xX75xXbcxXbdxX3xX4xXc0xX15xX16xX3xX4xX1xX29xX4xXbdxX3xX71xXdxX25xX15xX3xX4xX1xX29xX4xX3xX71xX46xX3xX5xXd8xX4xX3xX5xX19xXddxX15xX16xX3xX71xXe2xX3xXexXe5xX6xX15xX16xX3xX16xX37xX28xX10fxX3xX7exX16xX19xX2a2xXdxX3xX5xX46xX28xX3xX71xXdxX302xX4xX3xXexX1xX10xX12dxX3xX4xX1xX474xX3xX36xXbcxX3xX1xXddxXbxX3xX36xX37xX15xX16xX3xX5xX6xX12dxX3xX36xXbcxX15xX16xX3xXexXe5xX12dxX15xX16xX3xX4xX3dxX4xX3xX4xX1axX3xX96xX97xX6xX15xXbdxX3xX36xX1axX15xX3xX71xX81xX3xX4xX6fxX6xX3xX91xX337xX15xX16xXbdxX3xX7exX1xX46xX3xX15xX19xXb4xX4xXbdxX3xXexX319xX3xX4xX1xX29xX4xX3xX4xX1xX69xX15xX1xX3xXexXe5xX81xX92xX1a6xX359xX3xX1xXbcxXdxX3xX96xX97xX47xX3xX36xX81xX15xX1xX3xXexX390xXdxX3xX7exX16xX1xX81xX3xX36xX81xX15xX1xX3xX7xXb0xX3xX126xX50xX3axX4dxX30xX30xX30xX3axX7exX91xX92xX67xX94xX3xX15xX16xX46xX47xX3xX2xX4bxX3axX2xX2xX3axX4dxX30xX30xX30xX3xX4xX6fxX6xX3xX67xX1xX69xX15xX1xX3xXbxX1xX6fxX3xX71xX5f1xX3xXexX1xXd8xX4xX3xX1xXdxX302xX15xX3xX4xX1xX474xX3xX36xXbcxX3xX1xXddxXbxX3xX36xX37xX15xX16xX3xX28xXbcxXexX3xX7xXb0xX3xX5xX12dxX390xXdxX3xX4xXc0xX15xX16xX3xX71xXdxX302xX4xX3xXexXe5xX12dxX15xX16xX3xX4xX1axX3xX96xX97xX6xX15xX3xX1xX46xX15xX1xX3xX4xX1xX69xX15xX1xX3xX15xX1xX46xX3xX15xX19xXb4xX4xXbdxX3xX36xX1axX15xX3xX71xX81xX3xX7xXd8xX3xX15xX16xX1xXdxX302xXbxX1a7xX3xX15xX16xX19xX2a2xXdxX3xX5xX46xX28xX3xX71xXdxX302xX4xX3xXexX1xX10xX12dxX3xX4xX1xX474xX3xX36xXbcxX3xX1xXddxXbxX3xX36xX37xX15xX16xX3xX5xX6xX12dxX3xX36xXbcxX15xX16xX3xXexXe5xX12dxX15xX16xX3xX7xXb0xX3xX5xX19xXddxX15xX16xX3xX15xX16xX19xX2a2xXdxX3xX5xX46xX28xX3xX71xXdxX302xX4xX3xX36xX359xX3xX36xX19xXddxX4xX3xX4xX2b7xXbxX3xX4xd598xX3xXexX1xa88cxX28xX3xX96xX97xX47xX5f1xX15xX3xXbxX1xX25xX3xX64xX97xX47xX302xXexX3xXexX390xXdxX3xX4xX3dxX4xX3xX36xX1axX15xX3xX71xX81xX3xX7xXd8xX3xX15xX16xX1xXdxX302xXbxX3xX4xXc0xX15xX16xX3xX5xX3daxXbxX3xXexX1xX10xX12dxX3xX96xX97xX47xX3xX36xX81xX15xX1xX3xX4xX6fxX6xX3xX67xX1xX69xX15xX1xX3xXbxX1xX6fxXbdxX3xXcxX1xX6fxX3xXexX19xXb4xX15xX16xX3xX67xX1xX69xX15xX1xX3xXbxX1xX6fxX2dxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX12dxX64xX47xXaxX12xX244xX25xX15xX3xX4xX390xX15xX1xX3xX36xXa79xXbdxX3xX15xX16xX19xX2a2xXdxX3xX5xX46xX28xX3xX71xXdxX302xX4xX3xXexXe5xX12dxX15xX16xX3xX4xX1xX3a9xX3xXexXdxX25xX97xX3xX75xXdxX25xX15xX3xX4xX1xX474xX3xXexXe5xX12dxX15xX16xX3xX4xX3dxX4xX3xX1xXbcxXdxX3xX36xX19xXddxX4xX3xX15xX16xX2d0xX15xX3xX7xX3dxX4xX1xX3xX7exX1xX46xX3xX15xX19xXb4xX4xX3xX1xX37fxX3xXexXe5xXddxX3xX385xXdxX15xX1xX3xXbxX1xX69xX3xX1xX12dxX390xXexX3xX36xXbcxX15xX16xX3xX96xX97xX47xX3xX36xX81xX15xX1xX3xXexX390xXdxX3xX7exX16xX1xX81xX3xX36xX81xX15xX1xX3xX7xXb0xX3xX720xX13fxX3axX4dxX30xX2xX30xX3axX7exX91xX92xX67xX94xX3xX15xX16xX46xX47xX3xX4dxX2xX3axX720xX3axX4dxX30xX2xX30xX3xX4xX6fxX6xX3xX67xX1xX69xX15xX1xX3xXbxX1xX6fxX3xX96xX97xX47xX3xX36xX81xX15xX1xX3xX71xX5f1xX3xXexX319xX3xX4xX1xX29xX4xXbdxX3xX1xX12dxX390xXexX3xX36xXbcxX15xX16xX3xX71xX46xX3xX96xX97xX337xX15xX3xX5xb4cbxX3xX1xXbcxXdxX1a7xX3xX7xX628xX3xX96xX97xX6xX15xXbdxX3xX96xX97xX2d0xX15xX3xX15xX1xX2d0xX15xX3xX4xX1xX97xX47xX25xX15xX3xX15xX16xX1xXdxX302xXbxXbdxX3xX1xX390xX3xX7xX628xX3xX96xX97xX6xX15xXbdxX3xX75xXdxX15xX1xX3xX7xX628xX3xX71xX46xX3xX4xXc0xX15xX16xX3xX15xX1xX2d0xX15xXbdxX3xX71xXdxX25xX15xX3xX4xX1xX29xX4xX3xX96xX97xXb0xX4xX3xXbxX1x12661xX15xX16xXbdxX3xX5xX6xX12dxX3xX36xXbcxX15xX16xX3xX1xXddxXbxX3xX36xX37xX15xX16xX3xXexX1xX97xXbcxX4xX3xe1caxX97xX2d0xX15xX3xX36xXbcxXdxX3xX15xX1xX2d0xX15xX3xX64xX2d0xX15xX3xX232xXdxX302xXexX3xX7exX6xX28xX1a7xX3xX7xX628xX3xX96xX97xX6xX15xXbdxX3xX1xX390xX3xX7xX628xX3xX96xX97xX6xX15xX3xX1xX19xX22xX15xX16xX3xX5xX19xX1axX15xX16xXbdxX3xX1xX390xX3xX7xX628xX3xX96xX97xX6xX15xXbdxX3xX4xX1xXdxX474xX15xX3xX7xX628xX3xX15xX16xX1x10f85xX6xX3xX71xX275xXbdxX3xX4xXc0xX15xX16xX3xX15xX1xX2d0xX15xX3xX4xXc0xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX71xX46xX3xX5xX6xX12dxX3xX36xXbcxX15xX16xX3xX1xXddxXbxX3xX36xX37xX15xX16xX3xXexX1xX97xXbcxX4xX3xX67xXc0xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX15xX1xX2d0xX15xX3xX64xX2d0xX15xX1a7xX3xX15xX16xX19xX2a2xXdxX3xX5xX46xX28xX3xX71xXdxX302xX4xX3xXexXe5xX12dxX15xX16xX3xXexX319xX3xX4xX1xX29xX4xX3xX4xX1axX3xX47xX474xX97xX1a7xX3xX15xX16xX19xX2a2xXdxX3xX1xX12dxX390xXexX3xX36xXbcxX15xX16xX3xX385xX1xXc0xX15xX16xX3xX4xX1xX97xX47xX25xX15xX3xXexXe5xX3dxX4xX1xX3xX22xX3xX4xX2b7xXbxX3xX1a6xX359xXbdxX3xX22xX3xXexX1xXc0xX15xX3xX71xX46xX3xXexX319xX3xX64xX2d0xX15xX3xXbxX1xXb0xX3xX4xXe2xX15xX16xX3xX36xX19xXddxX4xX3xX1xX19xX22xX15xX16xX3xX5xX19xX1axX15xX16xX3xX71xX46xX3xXbxX1xX275xX3xX4xX2b7xXbxX3xXexXe5xX25xX15xX2dxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf791xX15xXexX10xXe5xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xffa9xXdxX15xX1xX3xXbxX1xX69xX3xXexX1xXd8xX4xX3xX1xXdxX302xX15xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX12dxX64xX47xXaxX12xX67xX3dxX4xX3xX75xXbcxXbdxX3xX4xX1axX3xX96xX97xX6xX15xX3xX15xX16xX6xX15xX16xX3xX75xXbcxXbdxX3xX4xX1axX3xX96xX97xX6xX15xX3xXexX1xX97xXbcxX4xX3xX67xX1xX69xX15xX1xX3xXbxX1xX6fxXbdxX3xX4xX1axX3xX96xX97xX6xX15xX3xX385xX1xX3dxX4xX3xX22xX3xXexXe5xX97xX15xX16xX3xX19xX1axX15xX16xX3xXexXe5xX25xX15xX3xX4xX1axX3xX7xX22xX3xX64xXd8xX3xXexX12dxX3dxX15xX3xX15xX16xX2d0xX15xX3xX7xX3dxX4xX1xX3xX7exX1xX46xX3xX15xX19xXb4xX4xX3xX36xX19xXddxX4xX3xX16xXdxX6xX12dxXbdxX3xXexXdxX474xXbxX3xXexX275xX4xX3xXexX1xXd8xX4xX3xX1xXdxX302xX15xX3xX4xX3dxX4xX3xX96xX97xX47xX3xX36xX81xX15xX1xX3xX71xX5f1xX3xX4xX1xX69xX15xX1xX3xX7xX3dxX4xX1xX3xXexX390xX12dxX3xX15xX16xX97xX37xX15xX3xX4xX337xXdxX3xX4xX3dxX4xX1xX3xXexXdxX5f1xX15xX3xX5xX19xX1axX15xX16xX3xX385xX474xXexX3xX1xXddxXbxX3xXexXe5xXdxX302xXexX3xX36xX54cxX3xXexXdxX474xXexX3xX385xXdxX302xX28xX3xX4xX1xXdxX3xX16xd600xX15xX3xX71xXb4xXdxX3xX7xXea6xXbxX3xX1a6xX474xXbxX3xX5xX390xXdxX3xXexX319xX3xX4xX1xX29xX4xX3xX75xXbcxX3xX28xX3dxX47xXbdxX3xXexXdxX15xX1xX3xX16xXdxX337xX15xX3xX75xXdxX25xX15xX3xX4xX1xX474xXbdxX3xX36xXa7dxX47xX3xX28xX390xX15xX1xX3xXexXd8xX3xX4xX1xX6fxX3xX71xX5f1xX3xXexX46xXdxX3xX4xX1xX69xX15xX1xX3xX4xX6fxX6xX3xX4xX3dxX4xX3xX36xX1axX15xX3xX71xX81xX3xX7xXd8xX3xX15xX16xX1xXdxX302xXbxX3xX4xXc0xX15xX16xX3xX5xX3daxXbxXbdxX3xXbxX1xX2b7xX15xX3xX36xX2b7xX97xX3xXexX14xX15xX16xX3xX4xX3dxX4xX3xX15xX16xX97xX37xX15xX3xXexX1xX97xX3xXexX1xX10xX12dxX3xX96xX97xX47xX3xX36xX81xX15xX1xX3xX71xX46xX3xX7x110e5xX3xX64xX275xX15xX16xX3xX15xX16xX97xX37xX15xX3xX385xXdxX15xX1xX3xXbxX1xX69xX3xXexX1xXd8xX4xX3xX1xXdxX302xX15xX3xX4xX337xXdxX3xX4xX3dxX4xX1xX3xXexXdxX5f1xX15xX3xX5xX19xX1axX15xX16xX3xX4xX1xX19xX6xX3xX7xXf4bxX3xX64xX275xX15xX16xX3xX1xX474xXexX3xX15xX14xX28xX3xX4dxX30xX2xX4bxX3xX4xX1xX97xX47xX54cxX15xX3xX7xX6xX15xX16xX3xX227xX15xX474xX97xX3xX4xXa79xX234xX3xX36xX54cxX3xX75xX337xX12dxX3xX36xX337xX28xX3xXexXd8xX3xX4xX2d0xX15xX3xX36xXb0xXdxX3xX15xX1xX97xX3xX4xb846xX97xX3xXexX14xX15xX16xX3xX4xX1xXdxX3xX64xX12dxX3xX36xXdxX5f1xX97xX3xX4xX1xX3a9xX15xX1xX3xX28xX29xX4xX3xX5xX19xX1axX15xX16xX3xX4xX1axX3xX7xX22xX3xX15xX14xX28xX3xX4dxX30xX2xX50xX2dxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX12dxX64xX47xXaxX12xX67xX3dxX4xX3xXexX3a9xX15xX1xXbdxX3xXexX1xX46xX15xX1xX3xXbxX1xXb0xX3xXexXe5xXd8xX4xX3xXexX1xX97xXbcxX4xX3xXexXe5xX97xX15xX16xX3xX19xX1axX15xX16xX3xX7xXf4bxX3xX64xX275xX15xX16xX3xX15xX16xX97xX37xX15xX3xXexXdxX474xXexX3xX385xXdxX302xX28xX3xX2xX30x11c82xX3xX4xX1xXdxX3xXexX1xX19xX2a2xX15xX16xX3xX1a6xX97xX47xX25xX15xX3xX227xX385xX1xXc0xX15xX16xX3xX385xX54cxX3xX4xX3dxX4xX3xX385xX1xX12dxX337xX15xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX5f1xX15xX3xX5xX19xX1axX15xX16xXbdxX3xXbxX1xX275xX3xX4xX2b7xXbxX3xXexX1xX10xX12dxX3xX5xX19xX1axX15xX16xXbdxX3xX4xX3dxX4xX3xX385xX1xX12dxX337xX15xX3xX4xXa79xX3xXexX69xX15xX1xX3xX4xX1xX2b7xXexX3xX5xX19xX1axX15xX16xX3xX71xX46xX3xX4xX3dxX4xX3xX385xX1xX12dxX337xX15xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX1xX12dxX3xX4xX12dxX15xX3xX15xX16xX19xX2a2xXdxX3xXexX1xX10xX12dxX3xX4xX1xX474xX3xX36xXbcxX234xX3xX64xXd8xX3xXexX12dxX3dxX15xX3xX15xX14xX28xX3xX4dxX30xX2xX50xX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX1xX25xX28xX3xX7xX12dxX3xX71xXb4xXdxX3xX64xXd8xX3xXexX12dxX3dxX15xX3xX15xX14xX28xX3xX4dxX30xX2xX4bxX3xX36xX19xXddxX4xX3xX4xX2b7xXbxX3xX4xXa79xX3xXexX1xXa7dxX28xX3xX96xX97xX47xX5f1xX15xX3xX16xXdxX6xX12dxX1a7xX3xX7xXf4bxX3xX64xX275xX15xX16xX3xX15xX16xX97xX37xX15xX3xX13fxX30xX1055xX3xX15xX16xX97xX37xX15xX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX1xX97xX3xX15xX16xX2d0xX15xX3xX7xX3dxX4xX1xX3xX36xX81xX6xX3xXbxX1xX19xX1axX15xX16xX3xX227xX385xX1xXc0xX15xX16xX3xX385xX54cxX3xXexX1xX97xX3xXexXdxX5f1xX15xX3xX7xXf4bxX3xX64xX275xX15xX16xX3xX36xX2b7xXexXbdxX3xXexX1xX97xX3xX1a6xX319xX3xX7xXb0xX3xX385xXdxX474xX15xX3xXexX1xXdxX474xXexX234xX3xXexX1xXd8xX4xX3xX1xXdxX302xX15xX3xX7xX12dxX3xX71xXb4xXdxX3xX64xXd8xX3xXexX12dxX3dxX15xX3xX15xX14xX28xX3xX4dxX30xX2xX4bxX3xX64xX12dxX3xXcxX1xX6fxX3xXexX19xXb4xX15xX16xX3xX67xX1xX69xX15xX1xX3xXbxX1xX6fxX3xX16xXdxX6xX12dxX1a7xX3xX7xXf4bxX3xX64xX275xX15xX16xX3xX15xX16xX97xX37xX15xX3xX385xXdxX15xX1xX3xXbxX1xX69xX3xXexX1xXd8xX4xX3xX1xXdxX302xX15xX3xX4xX337xXdxX3xX4xX3dxX4xX1xX3xXexXdxX5f1xX15xX3xX5xX19xX1axX15xX16xX3xX15xX14xX28xX3xX4dxX30xX2xX4bxX3xX4xX1xX19xX6xX3xX7xXf4bxX3xX64xX275xX15xX16xX3xX1xX474xXexX3xX4xX1xX97xX47xX54cxX15xX3xX7xX6xX15xX16xX3xX227xX15xX474xX97xX3xX4xXa79xX234xX2dxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX12dxX64xX47xXaxX12xX244xX25xX15xX3xX4xX390xX15xX1xX3xX36xXa79xXbdxX3xX4xX3dxX4xX3xXexX3a9xX15xX1xXbdxX3xXexX1xX46xX15xX1xX3xXbxX1xXb0xX3xXexXe5xXd8xX4xX3xXexX1xX97xXbcxX4xX3xXexXe5xX97xX15xX16xX3xX19xX1axX15xX16xX3xX7xXf4bxX3xX64xX275xX15xX16xX3xX15xX16xX97xX37xX15xX3xX4xXc35xX15xX3xX64xX19xX3xX227xX15xX474xX97xX3xX4xXa79xX234xX3xX7xX6xX97xX3xX385xX1xXdxX3xX36xX337xX28xX3xX75xX337xX12dxX3xX15xX1xX97xX3xX4xXfc9xX97xX3xX36xXdxX5f1xX97xX3xX4xX1xX3a9xX15xX1xX3xXexXdxX5f1xX15xX3xX5xX19xX1axX15xX16xX3xX36xX474xX15xX3xX28xX29xX4xX3xX5xX19xX1axX15xX16xX3xX4xX1axX3xX7xX22xX3xX2xX2dxX2exX30xX30xX2dxX30xX30xX30xX3xX36xX37xX15xX16xX3axXexX1xX3dxX15xX16xXbdxX3xXexX42xX3xX4xX3dxX4xX3xX15xX16xX97xX37xX15xX3xXexXdxX474xXexX3xX385xXdxX302xX28xX3xX2xX30xX1055xX3xX4xX1xXdxX3xXexX1xX19xX2a2xX15xX16xX3xX1a6xX97xX47xX25xX15xX3xX227xX385xX1xXc0xX15xX16xX3xX385xX54cxX3xX4xX3dxX4xX3xX385xX1xX12dxX337xX15xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX5f1xX15xX3xX5xX19xX1axX15xX16xXbdxX3xXbxX1xX275xX3xX4xX2b7xXbxX3xXexX1xX10xX12dxX3xX5xX19xX1axX15xX16xXbdxX3xX4xX3dxX4xX3xX385xX1xX12dxX337xX15xX3xX4xXa79xX3xXexX69xX15xX1xX3xX4xX1xX2b7xXexX3xX5xX19xX1axX15xX16xX3xX71xX46xX3xX4xX3dxX4xX3xX385xX1xX12dxX337xX15xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX1xX12dxX3xX4xX12dxX15xX3xX15xX16xX19xX2a2xXdxX3xXexX1xX10xX12dxX3xX4xX1xX474xX3xX36xXbcxX234xX3xXexX1xX10xX12dxX3xX64xXd8xX3xXexX12dxX3dxX15xX3xX36xX19xXddxX4xX3xX4xX2b7xXbxX3xX4xXa79xX3xXexX1xXa7dxX28xX3xX96xX97xX47xX5f1xX15xX3xX16xXdxX6xX12dxX3xX15xX14xX28xX3xX4dxX30xX2xX4bxX1a7xX3xX385xX474xXexX3xX1xXddxXbxX3xXexXe5xXdxX302xXexX3xX36xX54cxX3xXexXdxX474xXexX3xX385xXdxX302xX28xX3xX4xX1xXdxX3xX16xXea6xX15xX3xX71xXb4xXdxX3xX7xXea6xXbxX3xX1a6xX474xXbxX3xX5xX390xXdxX3xXexX319xX3xX4xX1xX29xX4xX3xX75xXbcxX3xX28xX3dxX47xXbdxX3xXexXdxX15xX1xX3xX16xXdxX337xX15xX3xX75xXdxX25xX15xX3xX4xX1xX474xXbdxX3xX36xXa7dxX47xX3xX28xX390xX15xX1xX3xXexXd8xX3xX4xX1xX6fxX3xX71xX5f1xX3xXexX46xXdxX3xX4xX1xX69xX15xX1xX3xX4xX6fxX6xX3xX4xX3dxX4xX3xX36xX1axX15xX3xX71xX81xX3xX7xXd8xX3xX15xX16xX1xXdxX302xXbxX3xX4xXc0xX15xX16xX3xX5xX3daxXbxX1a7xX3xX28xXbcxXexX3xXbxX1xXfc9xX15xX3xX15xX16xX97xX37xX15xX3xXexX1xX97xX3xX36xX19xXddxX4xX3xX36xX54cxX3xX5xX390xXdxX3xXexX1xX10xX12dxX3xX4xX1xX474xX3xX36xXbcxX3xX4xX6fxX6xX3xX4xX1axX3xX96xX97xX6xX15xX3xX1xX46xX15xX1xX3xX4xX1xX69xX15xX1xXbdxX3xX36xX1axX15xX3xX71xX81xX3xX7xXd8xX3xX15xX16xX1xXdxX302xXbxX1a7xX3xX13fxX30xX1055xX3xX15xX16xX97xX37xX15xX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX1xX97xX3xX15xX16xX2d0xX15xX3xX7xX3dxX4xX1xX3xX36xX81xX6xX3xXbxX1xX19xX1axX15xX16xX3xX227xX385xX1xXc0xX15xX16xX3xX385xX54cxX3xXexX1xX97xX3xXexXdxX5f1xX15xX3xX7xXf4bxX3xX64xX275xX15xX16xX3xX36xX2b7xXexXbdxX3xXexX1xX97xX3xX1a6xX319xX3xX7xXb0xX3xX385xXdxX474xX15xX3xXexX1xXdxX474xXexX234xX3xX64xXd8xX3xXexX12dxX3dxX15xX3xX15xX14xX28xX3xX4dxX30xX2xX50xX3xX7xX12dxX3xX71xXb4xXdxX3xX64xXd8xX3xXexX12dxX3dxX15xX3xX15xX14xX28xX3xX4dxX30xX2xX4bxX3xX64xX12dxX3xXcxX1xX6fxX3xXexX19xXb4xX15xX16xX3xX67xX1xX69xX15xX1xX3xXbxX1xX6fxX3xX16xXdxX6xX12dxX2dxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX12dxX64xX47xXaxX12xX91xXb0xXdxX3xX71xXb4xXdxX3xX28xXbcxXexX3xX7xXb0xX3xX36xX81xX6xX3xXbxX1xX19xX1axX15xX16xX3xX15xX16xX2d0xX15xX3xX7xX3dxX4xX1xX3xX385xX1xXa79xX3xX385xX1xX14xX15xXbdxX3xX7xX6xX97xX3xX385xX1xXdxX3xXexX1xXd8xX4xX3xX1xXdxX302xX15xX3xX4xX3dxX4xX3xX96xX97xX47xX3xX36xX81xX15xX1xX3xXexXe5xX25xX15xX3xX28xX46xX3xX71xde27xX15xX3xXexX1xXdxX474xX97xX3xX15xX16xX97xX37xX15xX3xXexX1xXd8xX4xX3xX1xXdxX302xX15xX3xX4xX337xXdxX3xX4xX3dxX4xX1xX3xXexXdxX5f1xX15xX3xX5xX19xX1axX15xX16xX3xX15xX14xX28xX3xX4dxX30xX2xX50xX3xXexX1xb16cxX3xX15xX16xX2d0xX15xX3xX7xX3dxX4xX1xX3xXexXe5xX97xX15xX16xX3xX19xX1axX15xX16xX3xX75xX319xX3xX7xX97xX15xX16xX3xX7xXb0xX3xXexX1xXdxX474xX97xX3xX36xX54cxX3xX36xX81xX6xX3xXbxX1xX19xX1axX15xX16xX3xXexX1xXd8xX4xX3xX1xXdxX302xX15xX2dxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX12dxX64xX47xXaxX12xX7exX16xX1xX81xX3xX36xX81xX15xX1xX3xX15xX46xX47xX3xX4xXa79xX3xX1xXdxX302xX97xX3xX5xXd8xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX46xX15xX1xX3xXexX42xX3xX15xX16xX46xX47xX3xX2xX3axX4bxX3axX4dxX30xX2xX50xX1a7xX3xXexX1xX6xX47xX3xXexX1xX474xX3xX7exX16xX1xX81xX3xX36xX81xX15xX1xX3xX7xXb0xX3xX720xX4bxX3axX4dxX30xX2xX4bxX3axX7exX91xX92xX67xX94xX3xX15xX16xX46xX47xX3xX4dxX720xX3axX720xX3axX4dxX30xX2xX4bxX3xX4xX6fxX6xX3xX67xX1xX69xX15xX1xX3xXbxX1xX6fxX3xX96xX97xX47xX3xX36xX81xX15xX1xX3xX28xX29xX4xX3xX5xX19xX1axX15xX16xX3xX4xX1axX3xX7xX22xX3xX36xXb0xXdxX3xX71xXb4xXdxX3xX4xX3dxX15xX3xX75xXbcxXbdxX3xX4xXc0xX15xX16xX3xX4xX1xX29xX4xXbdxX3xX71xXdxX25xX15xX3xX4xX1xX29xX4xX3xX71xX46xX3xX5xXd8xX4xX3xX5xX19xXddxX15xX16xX3xX71xXe2xX3xXexXe5xX6xX15xX16xX2dxX3axX2dxX0xX3axXbxX12xX0xX64xXdxX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX64xXe5xX10xX5xX6xXexX10xX64xXaxX12xX0xX7xXexXe5xX12dxX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX25xX15xX3xX96xX97xX6xX15xX10fxX0xX3axX7xXexXe5xX12dxX15xX16xX12xX0xX97xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX92xXexX1xX97xX28xX75xX92xX6xX15xX64xX92xX7xX6xXbxX12dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX5f1xX15xX3xX5xX19xX1axX15xX16xX3xXexX69xX15xX1xX3xX36xXa79xX15xX16xX3xX244xX61xX231xX61xX3xX75xXea6xXexX3xX75xX97xXbcxX4xX3xXexX42xX3xX2xX3axX4bxX3axX4dxX30xX2xX50xX3xXexX1xX6xX47xX3xX36xX319xXdxXaxX3xX1xXe5xX10xX107xX9xXaxX3axX4xX1xXdxX15xX1xX92xX7xX6xX4xX1xX92xX1a6xX6xX92xX1xX12dxXdxX3axXexXdxX10xX15xX92xX5xX97xX12dxX15xX16xX92xXexXdxX15xX1xX92xX64xX12dxX15xX16xX92xX75xX1xX1a6xX1xX92xX75xX6xXexX92xX75xX97xX12dxX4xX92xXexX97xX92xX2xX92xX4bxX92xX4dxX30xX2xX50xX92xXexX1xX6xX47xX92xX64xX12dxXdxX3axX2xX13fxX720xX13fxX126xX13fxX2dxX1xXexX28xXaxX12xX0xXdxX28xX16xX3xX7xXe5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10fxX3axX3axXdxX2dxX75xX6xX12dxX1xX6xXexXdxX15xX1xX2dxX71xX15xX3axX15xX10xX176xX7xX3axX2xX50xX4dxX2xX3axX4bxX4bxX64xX4dxX30xX13fxX2exX50xX2exX2xXexX2fxX2fxX4bxX5xX2xX2dxX14fxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX6xX15xX16xX3xX5xX97xX12dxX15xX16xX3xX4xX12dxX3xX7xX12dxX3xX5xX10xX15xX3xX28xX97xX4xX3xX2xX3xX2exX2fxX30xX3xX30xX30xX30xX3xX64xX12dxX15xX16xX3xXexX1xX6xX15xX16xX3xXexX97xX3xX15xX16xX6xX47xX3xX2xX3xX4bxX3xX4dxX30xX2xX50xXaxX3xX3axX12xX0xX3axX6xX12xX0xX64xXdxX71xX12xX0xX7xXexXe5xX12dxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX5f1xX15xX3xX5xX19xX1axX15xX16xX3xXexX69xX15xX1xX3xX36xXa79xX15xX16xX3xX244xX61xX231xX61xX3xX75xXea6xXexX3xX75xX97xXbcxX4xX3xXexX42xX3xX2xX3axX4bxX3axX4dxX30xX2xX50xX3xXexX1xX6xX47xX3xX36xX319xXdxXaxX3xX1xXe5xX10xX107xX9xXaxX3axX4xX1xXdxX15xX1xX92xX7xX6xX4xX1xX92xX1a6xX6xX92xX1xX12dxXdxX3axXexXdxX10xX15xX92xX5xX97xX12dxX15xX16xX92xXexXdxX15xX1xX92xX64xX12dxX15xX16xX92xX75xX1xX1a6xX1xX92xX75xX6xXexX92xX75xX97xX12dxX4xX92xXexX97xX92xX2xX92xX4bxX92xX4dxX30xX2xX50xX92xXexX1xX6xX47xX92xX64xX12dxXdxX3axX2xX13fxX720xX13fxX126xX13fxX2dxX1xXexX28xXaxX12xXcxXdxX5f1xX15xX3xX5xX19xX1axX15xX16xX3xXexX69xX15xX1xX3xX36xXa79xX15xX16xX3xX244xX61xX231xX61xX3xX75xXea6xXexX3xX75xX97xXbcxX4xX3xXexX42xX3xX2xX3axX4bxX3axX4dxX30xX2xX50xX3xXexX1xX6xX47xX3xX36xX319xXdxX0xX3axX6xX12xX0xX3axX7xXexXe5xX12dxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xX244xX337xX12dxX3xX1xXdxX54cxX28xX3xX47xX3xXexX474xXbdxX3xX75xX337xX12dxX3xX1xXdxX54cxX28xX3xX1a6xX359xX3xX1xXbcxXdxX3xX7xd2e0xX3xX4xXa79xX3xX15xX1x10abdxX15xX16xX3xXexX1xX6xX47xX3xX36xX319xXdxX3xX71xX5f1xX3xX71xX5f1xX3xX7xXb0xX3xXexXdxX5f1xX15xX3xX36xXa79xX15xX16xX3xX75xX337xX12dxX3xX1xXdxX54cxX28xX3xXexX42xX3xX15xX16xX46xX47xX3xX2xX3axX4bxX3axX4dxX30xX2xX50xX2dxX0xX3axXbxX12xX0xX3axX64xXdxX71xX12xX0xX3axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axX15xX16xXbdxX3xXbxX1xX275xX3xX4xX2b7xXbxX3xXexX42xX3xX2xX3axX4bxX3axX4dxX30xX2xX50xX3xX4xX1xX12dxX3xX2fxX3xX15xX1xXa79xX28xX3xX36xXb0xXdxX3xXexX19xXddxX15xX16xXaxX3xX1xXe5xX10xX107xX9xXaxX3axX4xX1xXdxX15xX1xX92xX7xX6xX4xX1xX92xX1a6xX6xX92xX1xX12dxXdxX3axXexX6xX15xX16xX92xX5xX97xX12dxX15xX16xX92xXbxX1xX97xX92xX4xX6xXbxX92xXexX97xX92xX2xX92xX4bxX92xX4dxX30xX2xX50xX92xX4xX1xX12dxX92xX2fxX92xX15xX1xX12dxX28xX92xX64xX12dxXdxX92xXexX97xX12dxX15xX16xX3axX2xX720xX4bxX4bxX50xX2exX2dxX1xXexX28xXaxX12xX0xXdxX28xX16xX3xX7xXe5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10fxX3axX3axXdxX2dxX75xX6xX12dxX1xX6xXexXdxX15xX1xX2dxX71xX15xX3axX15xX10xX176xX7xX3axX2xX50xX4dxX2xX3axX4bxX4bxX64xX4dxX30xX13fxX2exX50xX2exX2xXexX2exX4dxX13fxX30xX5xX4dxX2dxX14fxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX6xX15xX16xX3xX5xX97xX12dxX15xX16xX3xX4xX12dxX3xX7xX12dxX3xX5xX10xX15xX3xX28xX97xX4xX3xX2xX3xX2exX2fxX30xX3xX30xX30xX30xX3xX64xX12dxX15xX16xX3xXexX1xX6xX15xX16xX3xXexX97xX3xX15xX16xX6xX47xX3xX2xX3xX4bxX3xX4dxX30xX2xX50xXaxX3xX3axX12xX0xX3axX6xX12xX0xX64xXdxX71xX12xX0xX7xXexXe5xX12dxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axX15xX16xXbdxX3xXbxX1xX275xX3xX4xX2b7xXbxX3xXexX42xX3xX2xX3axX4bxX3axX4dxX30xX2xX50xX3xX4xX1xX12dxX3xX2fxX3xX15xX1xXa79xX28xX3xX36xXb0xXdxX3xXexX19xXddxX15xX16xXaxX3xX1xXe5xX10xX107xX9xXaxX3axX4xX1xXdxX15xX1xX92xX7xX6xX4xX1xX92xX1a6xX6xX92xX1xX12dxXdxX3axXexX6xX15xX16xX92xX5xX97xX12dxX15xX16xX92xXbxX1xX97xX92xX4xX6xXbxX92xXexX97xX92xX2xX92xX4bxX92xX4dxX30xX2xX50xX92xX4xX1xX12dxX92xX2fxX92xX15xX1xX12dxX28xX92xX64xX12dxXdxX92xXexX97xX12dxX15xX16xX3axX2xX720xX4bxX4bxX50xX2exX2dxX1xXexX28xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axX15xX16xXbdxX3xXbxX1xX275xX3xX4xX2b7xXbxX3xXexX42xX3xX2xX3axX4bxX3axX4dxX30xX2xX50xX3xX4xX1xX12dxX3xX2fxX3xX15xX1xXa79xX28xX3xX36xXb0xXdxX3xXexX19xXddxX15xX16xX0xX3axX6xX12xX0xX3axX7xXexXe5xX12dxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xX91xX2d0xX47xX3xX5xX46xX3xX15xXbcxXdxX3xX64xX97xX15xX16xX3xX36xX3dxX15xX16xX3xX4xX1xe514xX3xXbd9xX3xX36xX19xXddxX4xX3xX36xX5f1xX3xX4xX3daxXbxX3xXexX390xXdxX3xfae8xXd8xX3xXexX1xX337xX12dxX3xX7exX16xX1xX81xX3xX36xX81xX15xX1xX3xX96xX97xX47xX3xX36xX81xX15xX1xX3xX28xX29xX4xX3xX5xX19xX1axX15xX16xX3xX4xX1axX3xX7xX22xX3xX3dxXbxX3xX64xX275xX15xX16xX3xX36xXb0xXdxX3xX71xXb4xXdxX3xX4xX3dxX15xX3xX75xXbcxXbdxX3xX4xXc0xX15xX16xX3xX4xX1xX29xX4xXbdxX3xX71xXdxX25xX15xX3xX4xX1xX29xX4xX3xX71xX46xX3xX5xXd8xX4xX3xX5xX19xXddxX15xX16xX3xX71xXe2xX3xXexXe5xX6xX15xX16xX3xX3dxXbxX3xX64xX275xX15xX16xX3xXexX42xX3xX15xX16xX46xX47xX3xX30xX2xX3axX4bxX3axX4dxX30xX2xX50xX2dxX0xX3axXbxX12xX0xX3axX64xXdxX71xX12xX0xX3axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX91xX5f1xX3xX1a6xX97xX2b7xXexX3xXexX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axX15xX16xX3xXexXb0xXdxX3xXexX1xXdxX54cxX97xX3xX71xX547xX15xX16xX3xX15xX14xX28xX3xX4dxX30xX2xX50xXaxX3xX1xXe5xX10xX107xX9xXaxX3axX4xX1xXdxX15xX1xX92xX7xX6xX4xX1xX92xX1a6xX6xX92xX1xX12dxXdxX3axX64xX10xX92xX1a6xX97xX6xXexX92xXexX6xX15xX16xX92xX5xX97xX12dxX15xX16xX92xXexX12dxXdxX92xXexX1xXdxX10xX97xX92xX71xX97xX15xX16xX92xX15xX6xX28xX92xX4dxX30xX2xX50xX3axX2xX2exX2fxX2xX13fxX2fxX2dxX1xXexX28xXaxX12xX0xXdxX28xX16xX3xX7xXe5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10fxX3axX3axXdxX2dxX75xX6xX12dxX1xX6xXexXdxX15xX1xX2dxX71xX15xX3axX15xX10xX176xX7xX3axX2xX50xX4dxX2xX3axX4bxX4bxX64xX4dxX30xX13fxX2exX50xX2exX2xXexX126xX2xX2fxX5xX2exX2dxX14fxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX6xX15xX16xX3xX5xX97xX12dxX15xX16xX3xX4xX12dxX3xX7xX12dxX3xX5xX10xX15xX3xX28xX97xX4xX3xX2xX3xX2exX2fxX30xX3xX30xX30xX30xX3xX64xX12dxX15xX16xX3xXexX1xX6xX15xX16xX3xXexX97xX3xX15xX16xX6xX47xX3xX2xX3xX4bxX3xX4dxX30xX2xX50xXaxX3xX3axX12xX0xX3axX6xX12xX0xX64xXdxX71xX12xX0xX7xXexXe5xX12dxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX91xX5f1xX3xX1a6xX97xX2b7xXexX3xXexX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axX15xX16xX3xXexXb0xXdxX3xXexX1xXdxX54cxX97xX3xX71xX547xX15xX16xX3xX15xX14xX28xX3xX4dxX30xX2xX50xXaxX3xX1xXe5xX10xX107xX9xXaxX3axX4xX1xXdxX15xX1xX92xX7xX6xX4xX1xX92xX1a6xX6xX92xX1xX12dxXdxX3axX64xX10xX92xX1a6xX97xX6xXexX92xXexX6xX15xX16xX92xX5xX97xX12dxX15xX16xX92xXexX12dxXdxX92xXexX1xXdxX10xX97xX92xX71xX97xX15xX16xX92xX15xX6xX28xX92xX4dxX30xX2xX50xX3axX2xX2exX2fxX2xX13fxX2fxX2dxX1xXexX28xXaxX12xX91xX5f1xX3xX1a6xX97xX2b7xXexX3xXexX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axX15xX16xX3xXexXb0xXdxX3xXexX1xXdxX54cxX97xX3xX71xX547xX15xX16xX3xX15xX14xX28xX3xX4dxX30xX2xX50xX0xX3axX6xX12xX0xX3axX7xXexXe5xX12dxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xX244xXbcxX3xX722xX91xXcxX244xdd66xX231xX61xX3xX36xX6xX15xX16xX3xX64xXd8xX3xXexX1xX337xX12dxX3xX7exX16xX1xX81xX3xX36xX81xX15xX1xX3xX96xX97xX47xX3xX36xX81xX15xX1xX3xX28xX29xX4xX3xX5xX19xX1axX15xX16xX3xXexXb0xXdxX3xXexX1xXdxX54cxX97xX3xX71xX547xX15xX16xX3xX36xXb0xXdxX3xX71xXb4xXdxX3xX15xX16xX19xX2a2xXdxX3xX5xX6xX12dxX3xX36xXbcxX15xX16xX3xX5xX46xX28xX3xX71xXdxX302xX4xX3xXexX1xX10xX12dxX3xX1xXddxXbxX3xX36xX37xX15xX16xX3xX5xX6xX12dxX3xX36xXbcxX15xX16xX2dxX3xXcxX1xX10xX12dxX3xX36xXa79xXbdxX3xX244xXbcxX3xX36xX5f1xX3xX1a6xX97xX2b7xXexX3xXexX14xX15xX16xX3xX28xX29xX4xX3xX5xX19xX1axX15xX16xX3xXexXb0xXdxX3xXexX1xXdxX54cxX97xX3xX71xX547xX15xX16xX3xXexX42xX3xX2xX50xX30xX2dxX30xX30xX30xX3xX36xX37xX15xX16xX3x1206cxX3xX4dxX2exX30xX2dxX30xX30xX30xX3xX36xX37xX15xX16xX3xX7xX12dxX3xX71xXb4xXdxX3xX1xXdxX302xX15xX3xX15xX6xX47xX2dxX0xX3axXbxX12xX0xX3axX64xXdxX71xX12xX0xX3axX5xXdxX12xX0xX3axX97xX5xX12xX0xX64xXdxX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXe5xXaxX12xX0xX3axX64xXdxX71xX12xX0xX3axX64xXdxX71xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11f30xX12dxX97xXe5xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX12dxX3xX71xXdxX10xXexX15xX6xX28x1034axX0xX3axXbxX12