Những hình ảnh đầu tiên về chiếc máy bay chạy hoàn toàn bằng điện
Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) mới đây vừa chia sẻ những bức ảnh đầu tiên về chiếc máy bay Maxwell X-57 chạy hoàn toàn bằng điện, ít gây tiếng ồn và hiệu quả hơn 500% so với máy bay thông thường.
91cbxa01dx12322x10379x112c6xe5ccxc0f0x1535axbd3exX7xdde9x10f42xceeex1500ex12c6dx1292axX5xd344xXax11579x11a36x12646x14d52xX14xX3xXexXdxe69cxXexX3xX5xdfa1xX3x166b5xX1xca14xX20x13089xX3xX1xad8dxX20xX1xX3x163e9xX20xX1xX3xce78xa7a8x112ccxX3xXexXdx13564xX20xX3x9f48x107a0xX3xX4xX1xXdxX1axX4xX3xaa85x130ddx14ab8xX3x143c3xX6xX43xX3xX4xX1xce32xX43xX3xX1x15d78xa417xX20xX3xXexX4fxX50xX20xX3xX45x116daxX20xX24xX3xX2fxXdxddcbxX20xX0x151f2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfe1dxX10xX6x14b5fxXaxX12x12913x11e6dxX3xd025xX31xX6xX20xX3xX71xX50xX20xX24xX3x136a1xX1xd6a6xX20xX24xX3xe724xbd16xX3xXex11f72xdd72xX3x10236x12204xX3xd675xX13xX14xX15xX14xe9f7xX3xX41xd921xXdxX3xX2fx1652fxX43xX3xX38x106e3xX6xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x155efxX3xX20xX1xX22xX20xX24xX3xX45xe744xX4xX3xX2bxX20xX1xX3xX2fxX30xX31xX3xXexXdxX35xX20xX3xX38xX39xX3xX4xX1xXdxX1axX4xX3xX41xX42xX43xX3xX45xX6xX43xX3xX91xX6xfe7ax14025xX10xX5xX5xX3xf348x1309bxa514x14c74xX3xX4xX1xX4bxX43xX3xX1xX4fxX50xX20xX3xXexX4fxX50xX20xX3xX45xX59xX20xX24xX3xX2fxXdxX5fxX20x108b4xX3xdef3xXexX3xX24xXa0xX43xX3xXexXdxX1axX20xX24xX3xee1cxX20xX3xX38xX50xX3xX1xXdxX5fxX31xX3xX7axX31xX2bxX3xX1xX78xX20xX3xXe1xe97exX11fxadc4xX3xX7xX4fxX3xX38xX9cxXdxX3xX41xX42xX43xX3xX45xX6xX43xX3xXexX1xX86xX20xX24xX3xXexX1x14062xa34bxX20xX24x1203dxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX10xX20xXexX10xX8exXaxX12xX0xXdxX41xX24xX3xX7xX8exX4xX9xXaxX62xX62xXdxX13exX45xX6xX4fxX1xX6xXexXdxX20xX1xX13exX38xX20xX62xX20xX10xXdaxX7xX62xaf1cxX11fxX2x104d2xX62xX2xX11fx1304dxX74xX176xX2xX179xXe1xX17dxX11fxX176xXexa112xX179x10f65xX189xX5xX2xX13ex13659xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX14xX3xXexXdxX1axXexX3xX5xX1exX3xX20xX1xX22xX20xX24xX3xX1xX27xX20xX1xX3xX2bxX20xX1xX3xX2fxX30xX31xX3xXexXdxX35xX20xX3xX38xX39xX3xX4xX1xXdxX1axX4xX3xX41xX42xX43xX3xX45xX6xX43xX3xX4xX1xX4bxX43xX3xX1xX4fxX50xX20xX3xXexX4fxX50xX20xX3xX45xX59xX20xX24xX3xX2fxXdxX5fxX20xXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX6xXbxXexXdxX4fxX20xXaxX12xX77xX1xXdxX1axX4xX3xX41xX42xX43xX3xX45xX6xX43xX3xX91xX6xXd9xXdaxX10xX5xX5xX3xXdfxXe0xXe1xXe2xX3xX4xX1xX4bxX43xX3xX1xX4fxX50xX20xX3xXexX4fxX50xX20xX3xX45xX59xX20xX24xX3xX2fxXdxX5fxX20xX13exX3xbc93xX20xX1x15655xX3xX13xX14xX15xX14xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc8fexX4fxX74xX43xXaxX12xXcxX1xX10xX4fxX3xXexX8exX6xX20xX24xX3x14579xX6xXdxX5xX43xX3xX91xX6xXdxX5xX3xX94xX14xX20xX1xX99xXfcxX3xX91xX6xXd9xXdaxX10xX5xX5xX3xXdfxXe0xXe1xXe2xX3xX2fxX13ax1433exX4xX3xXbxX1xX42xXexX3xXexX8exXdx101d1xX20xX3xX45x11835xXdxX3xX41xX1exXexX3xX20xX1x1427axX41xX3xX84xX92xX3xX7xX13axXfcxX3xX20xX1xX50xX3xX20xX24xX1xXdxX35xX20xX3xX4xXb6xX31xXfcxX3xXbxX1xXdxX3xX4xX86xX20xX24xX3xX38xX50xX3xX4xX42xX4xX3xX20xX1xX50xX3xX84xX1xX4fxX6xX3xX1x11663xX4xX3xXexX4bxXdxX3xX13xX14xX15xX14xX13exX3xX13xX299xX3xX4xX299xX3xXexX1xXdxX1axXexX3xX84xX1axX3xX24xXdx11156xX20xX24xX3xX20xX1xX13axX3xX41xX1exXexX3xX4xX1xXdxX1axX4xX3xX41xX42xX43xX3xX45xX6xX43xX3xX1xX4bxX20xX24xX3xX20xX1x9ca1xX3xXcxX10xX4xX20xX6xX41xX3x13f54xX176xX11fxX11fxX17dxXcxX3xf4e1xX3xX4xX1xca25xX3xXexX1xX86xX20xX24xX3xXexX1xX13axX13bxX20xX24xXfcxX3xXexX31xX43xX3xX20xX1xXdxX35xX20xX3xX2fxX1exX20xX24xX3xX4xX78xX3xXbxXdxX7xXexX4fxX20xX3xX2fxX13axX281xX4xX3xXexX1xX6xX43xX3xXexX1xX1axX3xX45xX59xX20xX24xX3xX2xX176xX3xX2fxX1exX20xX24xX3xX4xX78xX3xX2fxXdxX5fxX20xX3xX20xXa0xX20xX24xX3xX4xX6xX4fxX3xX290xX3xX8exX27xX6xX3xX4xX42xX20xX1xX13exX3xX77xX1xXdxX1axX4xX3xX41xX42xX43xX3xX45xX6xX43xX3xX4xX8bxX20xX24xX3xX2fxX13axX281xX4xX3xXexX8exX6xX20xX24xX3xX45x10c46xX3xXbxXdxX20xX3xX5xXdxXexX1xXdxX31xX41xXe0xXdxX4fxX20xX3xX4xX299xX3xXexX1xX28cxX3xX7xX4bxX4xX3xXexX8exX4fxX20xX24xX3xX20xX1xXdxX39xX31xX3xX5xX30xX20xX3xX2fxX28cxX3xX4xX31xX20xX24xX3xX4xdbafxXbxX3xX20x10b2cxX20xX24xX3xX5xX13axX281xX20xX24xX13exX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24fxX4fxX74xX43xXaxX12xb311xX91xX6xXd9xXdaxX10xX5xX5xX3xXdfxXe0xXe1xXe2xX3xX5xX50xX3xX41xX1exXexX3xX4xX1xXdxX1axX4xX3xX41xX42xX43xX3xX45xX6xX43xX3xXexX1xd428xX3xX20xX24xX1xXdxX5fxX41xX3xX20xX1x10f21xXfcxX3xX4xX1xX4bxX43xX3xX45xX59xX20xX24xX3xX2fxXdxX5fxX20xXfcxX3xX4xX86xX20xX24xX3xX20xX24xX1xX5fxX3xX1xX4fxX50xX20xX3xXexX4fxX50xX20xX3xX45xX59xX20xX24xX3xX2fxXdxX5fxX20xX3xX7xd5dexX3xX24xXdxcc9exXbxX3xX7axX31xX42xX3xXexX8exX27xX20xX1xX3xX45xX6xX43xX3xXfexXexX3xX86xX3xX20xX1xXdx14130xX41xX3xX1xX78xX20xXfcxX3xX43xX35xX20xX3xXexef37xX20xX1xX3xX1xX78xX20xX3xX38xX50xX3xX45xX39xX20xX3xX38xX22xX20xX24xX3xX1xX78xX20xX13exX3xX91xX42xX43xX3xX45xX6xX43xX3xX7xX41exX3xX74xX8fxX20xX24xX3xX2xX176xX3xX2fxX1exX20xX24xX3xX4xX78xX3xX2fxXdxX5fxX20xX3xX20xX1xX429xX3xX2fxd8e5xXexX3xXexX8exX35xX20xX3xX4xX42xX20xX1xX3xX2fxX28cxX3xXexX3daxX20xX24xX3xX5xX13axX31xX3xX5xX13axX281xX20xX24xX3xX5xX31xX10bxX20xX24xX3xX84xX1xXfexXfcxX3xX24xXdxX45fxXbxX3xX4xX42xX20xX1xX3xXexX4bxX4fxX3xX8exX6xX3xX5x139b7xX4xX3xX20xXa0xX20xX24xX3xX20xX24xX6xX43xX3xX4xX2bxX3xX84xX1xXdxX3xX41xX42xX43xX3xX45xX6xX43xX3xX45xX6xX43xX3xX4xX1xaac6xX41x110f5xXfcxX3xX13xX14xX15xX14xX3xX4xX1xX4fxX3xX45xXdxX1axXexX13exX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX10xX20xXexX10xX8exXaxX12xX0xXdxX41xX24xX3xX7xX8exX4xX9xXaxX62xX62xXdxX13exX45xX6xX4fxX1xX6xXexXdxX20xX1xX13exX38xX20xX62xX20xX10xXdaxX7xX62xX176xX11fxX2xX179xX62xX2xX11fxX17dxX74xX176xX2xX179xXe1xX17dxX11fxX176xXexX31cxXe1xXe1xX2xX5xX176xX13exX18exXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX14xX3xXexXdxX1axXexX3xX5xX1exX3xX20xX1xX22xX20xX24xX3xX1xX27xX20xX1xX3xX2bxX20xX1xX3xX2fxX30xX31xX3xXexXdxX35xX20xX3xX38xX39xX3xX4xX1xXdxX1axX4xX3xX41xX42xX43xX3xX45xX6xX43xX3xX4xX1xX4bxX43xX3xX1xX4fxX50xX20xX3xXexX4fxX50xX20xX3xX45xX59xX20xX24xX3xX2fxXdxX5fxX20xXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX6xXbxXexXdxX4fxX20xXaxX12xX91xX6xXd9xXdaxX10xX5xX5xX3xXdfxXe0xXe1xXe2xX3xX2fxX13axX281xX4xX3xXexX8exX6xX20xX24xX3xX45xX3a0xX3xXbxXdxX20xX3xX5xXdxXexX1xXdxX31xX41xXe0xXdxX4fxX20xX3xX4xX299xX3xXexX1xX28cxX3xX7xX4bxX4xX3xXexX8exX4fxX20xX24xX3xX20xX1xXdxX39xX31xX3xX5xX30xX20xX3xX2fxX28cxX3xX4xX31xX20xX24xX3xX4xX3d6xXbxX3xX20xX3daxX20xX24xX3xX5xX13axX281xX20xX24xX13exX3xX237xX20xX1xX23axX3xX13xX14xX15xX14xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24fxX4fxX74xX43xXaxX12xXcxX1xX10xX4fxX3xX13xX14xX15xX14xXfcxX3xX84xXfexX4xX1xX3xXexX1xX13axX9cxX4xX3xX4xX42xX20xX1xX3xX74xX30cxXexX3xX41xX429xX20xX24xX3xX4x131fexX6xX3xX91xX6xXd9xXdaxX10xX5xX5xX3xX7xX45bxX3xX24xXdxX45fxXbxX3xX24xXdxX2bxX41xX3xX5xX4ffxX4xX3xX4xX2bxX20xXfcxX3xXexX3daxX20xX24xX3xX1xXdxX5fxX31xX3xX7axX31xX2bxX3xXexX8exX4fxX20xX24xX3xX84xX1xXdxX3xX45xX6xX43xX13exX3xX91xX42xX43xX3xX45xX6xX43xX3xX4xX299xX3xX84xXfexX4xX1xX3xXexX1xX13axX9cxX4xX3xX20xX1xX429xXfcxX3xX2fxX13axX13bxX20xX24xX3xX84xXfexX20xX1xX3xX4xX42xX20xX1xX3xX7axX31xX4bxXexX3xX4xX1x1486exX3xX2xXfcxXe1xX176xX3xX41xX3xX38xX50xX3xX4xX299xX3xXexX1xX28cxX3xXexX4ffxX3xXbxX1xX8fxX4xX3xX1xX10bxXdxX3xX20xX3daxX20xX24xX3xX5xX13axX281xX20xX24xX3xX84xX1xXdxX3xX45xX6xX43xX13exX3x128e4xX1xXdxX3xX2fxX13axX281xX4xX3xXbxX1xX42xXexX3xXexX8exXdxX28cxX20xX3xX2fxX30xX43xX3xX2fxX698xXfcxX3xXdfxXe0xXe1xXe2xX3xX4xX299xX3xX1xXdxX5fxX31xX3xX7axX31xX2bxX3xX24xXdxX2bxX41xX3xX84xX1xXfexX3xXexX1xX2bxXdxX3xX38xX50xX3xXfexXexX3xXexXdxX1axX20xX24xX3xX10bxX20xX3xX1xX78xX20xX3xXe1xX11fxX11fxX121xX3xX7xX4fxX3xX38xX9cxXdxX3xX4xX42xX4xX3xX5xX4fxX4bxXdxX3xX41xX42xX43xX3xX45xX6xX43xX3xXexX1xX86xX20xX24xX3xXexX1xX13axX13bxX20xX24xX13exX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24fxX4fxX74xX43xXaxX12xX3f9xX13xX3daxX20xX24xX3xX5xX13axX281xX20xX24xX3xX2fxXdxX5fxX20xX3xX5xX50xX3xX20xX24xX31xX10bxX20xX3xX20xX1xXdxX35xX20xX3xX5xXdxX5fxX31xX3xX1xXdxX5fxX31xX3xX7axX31xX2bxX3xX38xX50xX3xX2fxX42xX20xX24xX3xXexXdxX20xX3xX4xX521xX43xX13exX3xX77xX42xX4xX3xX2fxX1exX20xX24xX3xX4xX78xX3xX2fxXdxX5fxX20xX3xX4xX299xX3xXexX1xX28cxX3xX2fxX13axX281xX4xX3xX2fxX4c3xXexX3xX290xX3xX45xX3d6xXexX3xX4xXb6xX3xX2fxXa0xX31xX3xXexX8exX35xX20xX3xX41xX42xX43xX3xX45xX6xX43xX3xX2fxX28cxX3xX20xXa0xX20xX24xX3xX4xX6xX4fxX3xX1xXdxX5fxX31xX3xX7axX31xX2bxX3xX45xX6xX43xX13exX3xX77xX1xXdxX1axX4xX3xX41xX42xX43xX3xX45xX6xX43xX3xX2fxX2bxX41xX3xX45xX2bxX4fxX3xX43xX35xX31xX3xX4xX30xX31xX3xX84xX1xX86xX20xX24xX3xX20xX1xXdxX35xX20xX3xX5xXdxX5fxX31xXfcxX3xX84xX1xX86xX20xX24xX3xX2fxX1exX20xX24xX3xX4xX78xX3xX2fxX2ebxXexX3xX38xX50xX3xX2fxX13axX281xX4xX3xXexX8exX6xX20xX24xX3xX45xX3a0xX3xX2xX11fxX11fxX121xX3xX1xX5fxX3xXexX1xX2ebxX20xX24xX3xX2fxX1exX20xX24xX3xX4xX78xX3xX2fxXdxX5fxX20xX3xXbxX1xXa0xX20xX3xXexX42xX20xX3xXexXdxX35xX20xX3xXexXdxX1axX20xX523xXfcxX3xX13xX14xX15xX14xX3xX4xX1xX4fxX3xX1xX6xX43xX13exX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX10xX20xXexX10xX8exXaxX12xX0xXdxX41xX24xX3xX7xX8exX4xX9xXaxX62xX62xXdxX13exX45xX6xX4fxX1xX6xXexXdxX20xX1xX13exX38xX20xX62xX20xX10xXdaxX7xX62xX176xX11fxX2xX179xX62xX2xX11fxX17dxX74xX176xX2xX179xXe1xX17dxX11fxX176xXexX189xX176xX187xX2xX5xX179xX13exX18exXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX14xX3xXexXdxX1axXexX3xX5xX1exX3xX20xX1xX22xX20xX24xX3xX1xX27xX20xX1xX3xX2bxX20xX1xX3xX2fxX30xX31xX3xXexXdxX35xX20xX3xX38xX39xX3xX4xX1xXdxX1axX4xX3xX41xX42xX43xX3xX45xX6xX43xX3xX4xX1xX4bxX43xX3xX1xX4fxX50xX20xX3xXexX4fxX50xX20xX3xX45xX59xX20xX24xX3xX2fxXdxX5fxX20xXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX6xXbxXexXdxX4fxX20xXaxX12xX91xX42xX43xX3xX45xX6xX43xX3xX4xX299xX3xX84xXfexX4xX1xX3xXexX1xX13axX9cxX4xX3xX20xX1xX429xX3xX38xX9cxXdxX3xX2fxX13axX13bxX20xX24xX3xX84xXfexX20xX1xX3xX4xX42xX20xX1xX3xX7axX31xX4bxXexX3xX4xX1xX708xX3xX2xXfcxXe1xX176xX3xX41x161ffxXexX13exX3xX237xX20xX1xX23axX3xX13xX14xX15xX14xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24fxX4fxX74xX43xXaxX12xX91xX42xX43xX3xX45xX6xX43xX3xXdfxXe0xXe1xXe2xX3xX2fxX13axX281xX4xX3xX2fxX4c3xXexX3xXexX35xX20xX3xXexX1xX10xX4fxX3xX41xX1exXexX3xX20xX1xX50xX3xX38xX521xXexX3xX5xe9caxX3xX20xX24xX13axX13bxXdxX3xX15xX4xX4fxXexX5xX6xX20xX74xX3xXexX1xX1axX3xX84xad87xX3xX2xX189xX3x12b42xX3xec9axX6xX41xX10xX7xX3xX77xX5xX10xX8exX84xX3xX91xX6xXd9xXdaxX10xX5xX5xX3xXa55xX3xX20xX24xX13axX13bxXdxX3xXexXdxX35xX20xX3xXbxX1xX4fxX20xX24xX3xXexX8exX4fxX20xX24xX3xX5xX485xX20xX1xX3xX38xX4ffxX4xX3xX2fxXdxX5fxX20xX3xXexXa4xX13exX3x1236fxX20xX24xX3xX5xX50xX3xX20xX24xX13axX13bxXdxX3xX41xX290xX3xX2fxX13axX13bxX20xX24xX3xX4xX1xX4fxX3xX5xXa3axX3xXexX1xX31xX43xX1axXexX3xXexX13axX78xX20xX24xX3xX2fxX2ebxXdxX3xX2fxX4c3xX4xX3xX45xXdxX5fxXexX3xX4xX698xX6xX3xa3cfxXdxX20xX7xXexX10xXdxX20xX3xX38xX50xX3xX4xX86xX20xX24xX3xXexX1xXb6xX4xX3xX4xX698xX6xX3xX4xX78xX3xX1xX2cdxX4xX3xX5xX13axX281xX20xX24xX3xXexX41exX3xX315xX5xX6xX20xX4xX84xX13exX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX10xX20xXexX10xX8exXaxX12xX0xXdxX41xX24xX3xX7xX8exX4xX9xXaxX62xX62xXdxX13exX45xX6xX4fxX1xX6xXexXdxX20xX1xX13exX38xX20xX62xX20xX10xXdaxX7xX62xX176xX11fxX2xX179xX62xX2xX11fxX17dxX74xX176xX2xX179xXe1xX17dxX11fxX176xXexX17dxXe1xX189xXe1xX5xX31cxX13exX18exXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX14xX3xXexXdxX1axXexX3xX5xX1exX3xX20xX1xX22xX20xX24xX3xX1xX27xX20xX1xX3xX2bxX20xX1xX3xX2fxX30xX31xX3xXexXdxX35xX20xX3xX38xX39xX3xX4xX1xXdxX1axX4xX3xX41xX42xX43xX3xX45xX6xX43xX3xX4xX1xX4bxX43xX3xX1xX4fxX50xX20xX3xXexX4fxX50xX20xX3xX45xX59xX20xX24xX3xX2fxXdxX5fxX20xXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX6xXbxXexXdxX4fxX20xXaxX12xX91xX6xXd9xX10xX5xX5xX3xXdfxXe0xXe1xXe2xX3xX4xX299xX3xX1xXdxX5fxX31xX3xX7axX31xX2bxX3xX24xXdxX2bxX41xX3xX84xX1xXfexX3xXexX1xX2bxXdxX3xX38xX50xX3xXfexXexX3xXexXdxX1axX20xX24xX3xX10bxX20xX3xX1xX78xX20xX3xXe1xX11fxX11fxX121xX3xX7xX4fxX3xX38xX9cxXdxX3xX4xX42xX4xX3xX5xX4fxX4bxXdxX3xX41xX42xX43xX3xX45xX6xX43xX3xXexX1xX86xX20xX24xX3xXexX1xX13axX13bxX20xX24xX13exX3xX237xX20xX1xX23axX3xX13xX14xX15xX14xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX10xX20xXexX10xX8exXaxX12xX0xXdxX41xX24xX3xX7xX8exX4xX9xXaxX62xX62xXdxX13exX45xX6xX4fxX1xX6xXexXdxX20xX1xX13exX38xX20xX62xX20xX10xXdaxX7xX62xX176xX11fxX2xX179xX62xX2xX11fxX17dxX74xX176xX2xX179xXe1xX17dxX11fxX176xXexX176xX31cxX179xX17dxX5xXe1xX13exX18exXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX14xX3xXexXdxX1axXexX3xX5xX1exX3xX20xX1xX22xX20xX24xX3xX1xX27xX20xX1xX3xX2bxX20xX1xX3xX2fxX30xX31xX3xXexXdxX35xX20xX3xX38xX39xX3xX4xX1xXdxX1axX4xX3xX41xX42xX43xX3xX45xX6xX43xX3xX4xX1xX4bxX43xX3xX1xX4fxX50xX20xX3xXexX4fxX50xX20xX3xX45xX59xX20xX24xX3xX2fxXdxX5fxX20xXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX6xXbxXexXdxX4fxX20xXaxX12xX91xX42xX43xX3xX45xX6xX43xX3xX2fxXdxX5fxX20xX3xX4xX299xX3xX20xX24xX13axX13bxXdxX3xX5xX42xXdxX3xX2fxX30xX31xX3xXexXdxX35xX20xX3xXdfxXe0xXe1xXe2xX3xX4xX299xX3xXbxX1xX30xX20xX3xX4xX42xX20xX1xX3xX74xX30cxXexX3xX41xX429xX20xX24xXfcxX3xX24xX10bxX41xX3xX2xX176xX3xX41xX4fxXexX4fxX8exX3xX2fxXdxX5fxX20xX3xX290xX3xX4xX42xX20xX1xX3xX4xe36bxX20xX24xX3xX38xX9cxXdxX3xX176xX3xX4xX42xX20xX1xX3xX7axX31xX4bxXexX3xX5xX9cxX20xX13exX3xX237xX20xX1xX23axX3xX13xX14xX15xX14xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24fxX4fxX74xX43xXaxX12x10c2fxXa0xX43xX3xX7xX45bxX3xX5xX50xX3xX4xX1xXdxX1axX4xX3xX41xX42xX43xX3xX45xX6xX43xX3xX4xX299xX3xX20xX24xX13axX13bxXdxX3xX5xX42xXdxX3xX2fxX30xX31xX3xXexXdxX35xX20xX3xX74xX4fxX3xX13xX14xX15xX14xX3xX7xX2bxX20xX3xXd9xX31xX3d6xXexX3xXexX8exX4fxX20xX24xX3xX176xX3xXexX1xX521xXbxX3xX84xXa50xX3xX38xX50xX3xX2fxX13axX281xX4xX3xXexX1xXdxX1axXexX3xX84xX1axX3xX20xX1xX59xX41xX3xXbxX1xX42xXexX3xXexX8exXdxX28cxX20xX3xX4xX42xX4xX3xXexXdxX35xX31xX3xX4xX1xX31x12fe7xX20xX3xX41xX42xX43xX3xX45xX6xX43xX3xX4xX1xX4bxX43xX3xX1xX4fxX50xX20xX3xXexX4fxX50xX20xX3xX45xX59xX20xX24xX3xX2fxXdxX5fxX20xX3xXexX8exX4fxX20xX24xX3xXexX13axX78xX20xX24xX3xX5xX6xXdxX13exX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15xX4fxX31xX8exX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX4fxX3xX71xX2bxXdxX3xX8axXa0xX20xX62xX24fxX42xX4fxX3xXcxXdxX20xX3xXexXb6xX4xX0xX62xXbxX12