Toyota Yaris 2020 có giá rẻ bất ngờ
Trong một động thái bất ngờ, hãng xe Nhật áp dụng chính sách giá bất thường với Yaris Hatchback 2020 mới.
1e5ex988cx6f3bx86c9xb3b9x7005xb600x916dx7ceexX7x9477xb96cx2958x6ffbx6051x2ac0xX5x5c4bxXax81c7xXcx83aaxb47dxX14xXexX6xX3xa90fxX6x92b5xXdxX7xX3x6747x2e2dxX20xX21xX3xX4x5a86xX3x72d4xXdxb244xX3xX1cx8122xX3x33d0x39f0xXexX3x99a1xX28x9a41xX0x5bc5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9da9xX10xX6xa8c8xXaxX12xXcxX1cxX14xX33xX28xX3x45fax7d24xXexX3x63daxX53xX33xX28xX3xXexX1xX2axXdxX3xX2fxX30xXexX3xX33xX28xX35x382cxX3xX1x4962xX33xX28xX3x59a6xX10xX3xa234xX1x24baxXexX3xX2axXbxX3xX49x7d4exX33xX28xX3xX4xX1x26bdxX33xX1xX3xX7xX2axX4xX1xX3xX28xXdxX2axX3xX2fxX30xXexX3xXexX1x9717xX35xX33xX28xX3x6aeax2d57xXdxX3xX1axX6xX1cxXdxX7xX3xX46xX6xXexX4xX1xX2fxX6xX4x8183xX3xX20xX21xX20xX21xX3xX52xX99xXdxb729xX0xX37xXbxX12xX0xXexX6xX2fxX5xX10xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX52xX6xX1cxX28xXdxX33x29e7xX3xX20xXbxX6exX3xX6x7e4bxXexX14x2c74xXaxX12xX0xXexX2fxX14xX49xX15xX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX49xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6881xX10xX33xXexX10xX1cxXaxX12xX0xXdxX52xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxXf1xX10xX33xXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax7feaxXdxX49xXexX1xXcdxX3x5e55xX2x85f3xXbxX6exXd7xX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexXcdxX3xaee3xX2xX21xXbxX6exXd7xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXcdxX37xX37xXdxXb4xX2fxX6xX14xX1xX6xXexXdxX33xX1xXb4xX98xX33xX37xX33xX10xX116xX7xX37xX2x5cffx739bxX2xX37xX2xX21x4c5bxX49xX2xX21xX155xX11fxX11dxX20xX156xXexX15bxX11dxX12cx50dexX11fxX5xX21xXb4x3a46xXbxX28x6dd7xX1cxX9xX2xX11fxX12cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX6xX1cxXdxX7xX3xX20xX21xX20xX21xX3xX4xX26xX3xX28xXdxX2axX3xX1cxX2dxX3xX2fxX30xXexX3xX33xX28xX35xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexX1cxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX49xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX14xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6exXexb8cdxX6xX5xXdxX28xX33xXcdxX3xX16dxXd4xX7xXexXdx5b28xX15xXd7xXaxX12xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xXaaxX1x21c7xX33xX28xX3xXbxX1xX2axXexX3xXexX1cxXdx66c2xX33xX3xX1axX6xX1cxXdxX7xX3xX2fx8522xX33xX3xX20xX21xX2xX155xX3xX52x3ad7xX3xX33xX1xX206xX15xX3xX4xX26xX4xX3xX1x73a2xX33xX3xX7xX6xX33xX28xX3xX2fxX206xX33xX3xX20xX21xX20xX21xXb4xX3xX1axX6xX1cxXdxX7xX3xX46xX6xXexX4xX1xX2fxX6xX4xXaaxX3xX20xX21xX20xX21xX3xX5xX53xX3xX49xXdx81f2xX33xX3xXex75b1xX3xXexX1xX2axX33xX28xX3xX12cxX3xX98xX99xXdxX3xX33xX1xXdx6ce4xXd4xX3xX33x9016xX33xX28xX3xX4xX30xXbxX3xX98xX25cxX3xXexX1xXdx6ddexXexX3xXaaxX26exX67xX3xXaaxX1xX206xX3xX33x75faxX33xX28xX3xX5xX2axXdxX3xXexX1xX1fcxX3xXexX1xX6xX14xX3xX98xX20fxX3xXexX1cxX6xX33xX28xX3xX2fx3323xX3xX33xX53xXdxX3xXexX1xX30xXexXb4xX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexX1cxX12xX0xX37xXexX2fxX14xX49xX15xX12xX0xX37xXexX6xX2fxX5xX10xX12xX0xXexX6xX2fxX5xX10xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX52xX6xX1cxX28xXdxX33xXcdxX3xX20xXbxX6exX3xX6xXd4xXexX14xXd7xXaxX12xX0xXexX2fxX14xX49xX15xX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX49xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX10xX33xXexX10xX1cxXaxX12xX0xXdxX52xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxXf1xX10xX33xXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX116xXdxX49xXexX1xXcdxX3xX11dxX2xX11fxXbxX6exXd7xX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexXcdxX3xX12cxX2xX21xXbxX6exXd7xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX37xX37xXdxXb4xX2fxX6xX14xX1xX6xXexXdxX33xX1xXb4xX98xX33xX37xX33xX10xX116xX7xX37xX2xX155xX156xX2xX37xX2xX21xX15bxX49xX2xX2xX2xX2xX11fxX20xX11fxXexX156xX2xX168xX11fxX5xX2xXb4xX16dxXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX6xX1cxXdxX7xX3xX20xX21xX20xX21xX3xX4xX26xX3xX28xXdxX2axX3xX1cxX2dxX3xX2fxX30xXexX3xX33xX28xX35xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexX1cxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX49xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX14xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6exXexX1d5xX6xX5xXdxX28xX33xXcdxX3xX16dxXd4xX7xXexXdxX1e2xX15xXd7xXaxX12xb447x7c7fxXd4xX3xX6exX10xX3xX56xX93xb44dxX4xX3xXbxX1xX2axXexX3xXexX1cxXdxX1fcxX33xX3xXexX24bxX3xX3e0xX6xb701xX49xX6xX20xX3xX4xX26xX3xX4xX1xX80xX33xX1xX3xX7xX2axX4xX1xX3xX28xXdxX2axX3xXaaxX1xX2axX4xX3xXexX1xX1f0xX33xX28xX3xX5xX247xXb4xX3xXcxX1xX1f0xX33xX28xX3xXexX1xX93xX35xX33xX28xX3xX2fxX206xX33xX3xX1xX6xXexX4xX1xX2fxX6xX4xXaaxX3xX98xX20fxX3xX7xX10xX49xX6xX33xX3xX4xX26xX3xX28xXdxX2axX3xXaaxX1xX2axX4xX3xX33xX1xX6xXd4xX67xX3xX33xX1xX93xX33xX28xX3xXf1xX6xX1cxX7x281bxXdxX1cxX10xX4xXexX3xX4xX1xX14xX3xX2fxXdxX26exXexX3xX4xX206xX3xX1xX6xXdxX3xX2fxX206xX33xX3xX33xX20fxX15xX3xX4xae67xX6xX3xX1axX6xX1cxXdxX7xX3xX20xX21xX20xX21xX3xX4xX26xX3xX28xXdxX2axX3xX33xX1xX93xX3xX33xX1xX6xXd4xXb4xX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexX1cxX12xX0xX37xXexX2fxX14xX49xX15xX12xX0xX37xXexX6xX2fxX5xX10xX12xX0xXexX6xX2fxX5xX10xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX52xX6xX1cxX28xXdxX33xXcdxX3xX20xXbxX6exX3xX6xXd4xXexX14xXd7xXaxX12xX0xXexX2fxX14xX49xX15xX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX49xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX10xX33xXexX10xX1cxXaxX12xX0xXdxX52xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxXf1xX10xX33xXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX116xXdxX49xXexX1xXcdxX3xX11dxX2xX11fxXbxX6exXd7xX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexXcdxX3xX12cxX2xX21xXbxX6exXd7xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX37xX37xXdxXb4xX2fxX6xX14xX1xX6xXexXdxX33xX1xXb4xX98xX33xX37xX33xX10xX116xX7xX37xX2xX155xX156xX2xX37xX2xX21xX15bxX49xX2xX2xX2xX2xX11fxX20xX11fxXexX15bxX156xX15bxX156xX5xX20xXb4xX16dxXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX6xX1cxXdxX7xX3xX20xX21xX20xX21xX3xX4xX26xX3xX28xXdxX2axX3xX1cxX2dxX3xX2fxX30xXexX3xX33xX28xX35xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexX1cxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX49xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX14xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6exXexX1d5xX6xX5xXdxX28xX33xXcdxX3xX16dxXd4xX7xXexXdxX1e2xX15xXd7xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xX56xX26xX67xX3xXex76eexXdxX3xXexX1xX295xX3xXexX1cxX93xX35xX33xX28xX3xX3e0x5f0axX67xX3xX2fxX206xX33xX3xX1axX6xX1cxXdxX7xX3x2038x3439xX3xX46xX6xXexX4xX1xX2fxX6xX4xXaaxX3xX20xX21xX20xX21xX3xX4xX26xX3xX28xXdxX2axX3xXaaxX1x6789xXdxX3xX56xXdxX1fcxX52xX3xX2xX15bxXb4xX168xX21xX11fxX3x3b4bx7984xX462xX3xX1xX14x4f15xX4xX3xX2xX155xXb4xX168xX21xX11fxX3xX637xX638xX462xX3xX33xX26exXd4xX3xX33xX260xX33xX28xX3xX4xX30xXbxX3xX5x3a96xX33xX3x2087xX60dxX60exXb4xX3xX3e0x6859xX4xX3xX28xXdxX2axX3xX33xX20fxX15xX3xXexX93xa63bxX33xX28xX3xX56xX93xX66fxX33xX28xX3xX98xX99xXdxX3xX2fxX206xX33xX3xX60dxX60exX3xX98xX20fxX3xX65cxX60dxX60exX3xX4xX482xX6xX3xX7xX10xX49xX6xX33xXb4xX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexX1cxX12xX0xX37xXexX2fxX14xX49xX15xX12xX0xX37xXexX6xX2fxX5xX10xX12xX0xXexX6xX2fxX5xX10xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX52xX6xX1cxX28xXdxX33xXcdxX3xX20xXbxX6exX3xX6xXd4xXexX14xXd7xXaxX12xX0xXexX2fxX14xX49xX15xX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX49xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX10xX33xXexX10xX1cxXaxX12xX0xXdxX52xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxXf1xX10xX33xXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX116xXdxX49xXexX1xXcdxX3xX11dxX2xX11fxXbxX6exXd7xX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexXcdxX3xX12cxX2xX21xXbxX6exXd7xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX37xX37xXdxXb4xX2fxX6xX14xX1xX6xXexXdxX33xX1xXb4xX98xX33xX37xX33xX10xX116xX7xX37xX2xX155xX156xX2xX37xX2xX21xX15bxX49xX2xX2xX2xX2xX11fxX20xX11fxXexX15bxX21xX11fxX11dxX5xX156xXb4xX16dxXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX6xX1cxXdxX7xX3xX20xX21xX20xX21xX3xX4xX26xX3xX28xXdxX2axX3xX1cxX2dxX3xX2fxX30xXexX3xX33xX28xX35xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexX1cxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX49xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX14xX33xXaxX12xb98exX20fxX3xX33xX1xX93xX3xX98xX73xX15xX67xX3xX1axX6xX1cxXdxX7xX3xX20xX21xX20xX21xX3xX1cxX2dxX3xX1xX66fxX33xX3xX52xX14xX49xX10xX5xX3xX1xXdxX247xX33xX3xXexX5f1xXdxX67xX3xX98x671fxX33xX3xX4xX26xX3xX28xXdxX2axX3xXaaxX1xX628xXdxX3xX56xXdxX1fcxX52xX3xXexX24bxX3xX2xX168xXb4xX20xX15bxX11fxX3xX637xX638xX462xX3xX4xX1xX14xX3xX2fxX206xX33xX3xX60dxX60exXb4xX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexX1cxX12xX0xX37xXexX2fxX14xX49xX15xX12xX0xX37xXexX6xX2fxX5xX10xX12xX0xXexX6xX2fxX5xX10xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX52xX6xX1cxX28xXdxX33xXcdxX3xX20xXbxX6exX3xX6xXd4xXexX14xXd7xXaxX12xX0xXexX2fxX14xX49xX15xX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX49xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX10xX33xXexX10xX1cxXaxX12xX0xXdxX52xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxXf1xX10xX33xXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX116xXdxX49xXexX1xXcdxX3xX11dxX2xX11fxXbxX6exXd7xX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexXcdxX3xX12cxX2xX21xXbxX6exXd7xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX37xX37xXdxXb4xX2fxX6xX14xX1xX6xXexXdxX33xX1xXb4xX98xX33xX37xX33xX10xX116xX7xX37xX2xX155xX156xX2xX37xX2xX21xX15bxX49xX2xX2xX2xX2xX11fxX20xX11fxXexX156xX11dxX155xX2xX5xX12cxXb4xX16dxXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX6xX1cxXdxX7xX3xX20xX21xX20xX21xX3xX4xX26xX3xX28xXdxX2axX3xX1cxX2dxX3xX2fxX30xXexX3xX33xX28xX35xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexX1cxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX49xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX14xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6exXexX1d5xX6xX5xXdxX28xX33xXcdxX3xX16dxXd4xX7xXexXdxX1e2xX15xXd7xXaxX12xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX4xX1xX14xX3xX2fxXdxX26exXexX3xX49xX14xX3xX60dxX60exX3xX98xX20fxX3xX65cxX60dxX60exX3xX4xX482xX6xX3xX1xX6xXexX4xX1xX2fxX6xX4xXaaxX3xX98xX20fxX3xX7xX10xX49xX6xX33xX3xX4xX1xXd4xX33xX28xX3xX4xX30xXd4xX3xX1xa8a2xX33xX1xX3xXbxX1xb31cxX33xX3xX4xX662xX33xX28xX3xX33xX659xX33xX3xX4xX26xX3xX4xX1xXd4xX33xX28xX3xX52xX662xX4xX3xX28xXdxX2axX3xX5xX20fxX3xX56xXdxX25cxXd4xX3xX1xX3e9xXbxX3xX5x35a8xXb4xX3xX7bfxX25cxX3xX52xX63dxXexX3xXaaxX600xX3xXexX1xXd4xX73xXexX67xX3xX2fxX206xX33xX3xX7xX10xX49xX6xX33xX3xX56xX6axX3xX1cxX2dxX3xX56xXdxX3xXaaxX1xX2axX3xX33xX1xXdxX25cxXd4xX3xXexX24bxX3xXaaxX1xXdxX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1cxX6xX3xX2fxX206xX33xX3xX60dxX3xXexXdxX659xXd4xX3xX4xX1xXd4x6188xX33xX67xX3xXaaxX1xX628xXdxX3xX56xXdxX1fcxX52xX3xXexX24bxX3xX2xX11dxXb4xX11dxX21xX11fxX3xX637xX638xX462xX3x9d31xX7xX7eexX3xX7xX20fxX33xX3xX11dxX3xX4xX30xXbxa25cxX3xX1xX14xX63dxX4xX3xX2xX168xXb4xX168xX21xX11fxX3xX637xX638xX462xX3xXa36xX7xX7eexX3xXex7302xX3xX56xX53xX33xX28xXa43xXb4xX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexX1cxX12xX0xX37xXexX2fxX14xX49xX15xX12xX0xX37xXexX6xX2fxX5xX10xX12xX0xXexX6xX2fxX5xX10xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX52xX6xX1cxX28xXdxX33xXcdxX3xX20xXbxX6exX3xX6xXd4xXexX14xXd7xXaxX12xX0xXexX2fxX14xX49xX15xX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX49xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX10xX33xXexX10xX1cxXaxX12xX0xXdxX52xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxXf1xX10xX33xXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX116xXdxX49xXexX1xXcdxX3xX11dxX2xX11fxXbxX6exXd7xX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexXcdxX3xX12cxX2xX21xXbxX6exXd7xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX37xX37xXdxXb4xX2fxX6xX14xX1xX6xXexXdxX33xX1xXb4xX98xX33xX37xX33xX10xX116xX7xX37xX2xX155xX156xX2xX37xX2xX21xX15bxX49xX2xX2xX2xX2xX11fxX20xX11fxXexX156xX155xX21xX20xX5xX11fxXb4xX16dxXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX6xX1cxXdxX7xX3xX20xX21xX20xX21xX3xX4xX26xX3xX28xXdxX2axX3xX1cxX2dxX3xX2fxX30xXexX3xX33xX28xX35xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexX1cxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX49xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX14xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6exXexX1d5xX6xX5xXdxX28xX33xXcdxX3xX16dxXd4xX7xXexXdxX1e2xX15xXd7xXaxX12xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX6xX1cxXdxX7xX3xX20xX21xX20xX21xX3xX56xX93xX3e9xX4xX3xXexX1cxX6xX33xX28xX3xX2fxX295xX3xX56xX53xX33xX28xX3xX4xX66fxX3xX2xXb4xX11fxX60dxX3xX2fxX7eexX33xX3xX6exXdxX1d5xX5xX6xX33xX1xX67xX3xX4xX1f0xX33xX28xX3xX7xXd4xX30xXexX3xX2xX21xX11dxX3xX52xX6axX3xX5xXa5axX4xX3xX98xX20fxX3xX52xX1f0xX1d5xX52xX10xX33xX3xX6exX14x31faxX33xX3xX2xX12cxX21xX3xX71xX52xX67xX3xX49xX3e1xX33xX3xX56xX53xX33xX28xX3xX4xX9a0xXd4xX3xXexX1cxX93xX99xX4xX67xX3xX1xX53xXbxX3xX7xX7eexX3xXexXa5axX3xX56xX53xX33xX28xX3xX11dxX3xX4xX30xXbxX3xXexXdxX659xXd4xX3xX4xX1xXd4xXa1axX33xXb4xX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexX1cxX12xX0xX37xXexX2fxX14xX49xX15xX12xX0xX37xXexX6xX2fxX5xX10xX12xX0xXexX6xX2fxX5xX10xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX52xX6xX1cxX28xXdxX33xXcdxX3xX20xXbxX6exX3xX6xXd4xXexX14xXd7xXaxX12xX0xXexX2fxX14xX49xX15xX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX49xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX10xX33xXexX10xX1cxXaxX12xX0xXdxX52xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxXf1xX10xX33xXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX116xXdxX49xXexX1xXcdxX3xX11dxX2xX11fxXbxX6exXd7xX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexXcdxX3xX12cxX2xX21xXbxX6exXd7xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX37xX37xXdxXb4xX2fxX6xX14xX1xX6xXexXdxX33xX1xXb4xX98xX33xX37xX33xX10xX116xX7xX37xX2xX155xX156xX2xX37xX2xX21xX15bxX49xX2xX2xX2xX2xX11fxX20xX11fxXexX155xX156xX12cxX21xX5xX11dxXb4xX16dxXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX6xX1cxXdxX7xX3xX20xX21xX20xX21xX3xX4xX26xX3xX28xXdxX2axX3xX1cxX2dxX3xX2fxX30xXexX3xX33xX28xX35xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexX1cxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX49xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX14xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6exXexX1d5xX6xX5xXdxX28xX33xXcdxX3xX16dxXd4xX7xXexXdxX1e2xX15xXd7xXaxX12xX46xX6axX33xX28xX3xX6exX10xX3xX71xX1xX73xXexX3xX4xX1x5899xX3xX4xXd4xX33xX28xX3xX4xX30xXbxX3xX1xX53xXbxX3xX7xX7eexX3xX7xX20fxX33xX3xX11dxX3xX4xX30xXbxX3xXexX1cxX659xX33xX3xX1axX6xX1cxXdxX7xX3xX7xX10xX49xX6xX33xXb4xX3x4d31xX206xX33xX3xX60dxX60exX3xX56xX93xX3e9xX4xX3xXexX1cxX6xX33xX28xX3xX2fxX295xX3xX2fxX53xX3xX52xX260xX52xX3xX1xX3e9xXbxX3xXaaxXdxX52xX3xX2xX11dxX3xXdxX33xX4xX1xX67xX3xXaaxX1xX628xXdxX3xX56xX53xX33xX28xX3xX2fx52a6xX33xX28xX3xX33x477axXexX3xX2fxX30xX52xX67xX3xX1xX247xX3xXexX1xX7eexX33xX28xX3xX4xX1xX7eexX33xX28xX3xX98xX6xX3xX4xX1xX5f1xX52xX3xX628xX3xXexX7eexX4xX3xX56xX53xX3xXexX1xX30xXbxX67xX3xX52xX20fxX33xX3xX1xX99axX33xX1xX3xXexX1xX1f0xX33xX28xX3xXexXdxX33xX3xX28xXdxX206xXdxX3xXexX1cxX80xX3xX4xX206xX52xX3xX662xX33xX28xX3xX1x7523xX3xXexX1cxX3e9xX3xXf1xX6xX1cx6650xX5xX6xX15xX3xX98xX20fxX3x6fe1xX33xX49xX1cxX14xXdxX49xX3xXe5axXd4xXexX14xXb4xX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexX1cxX12xX0xX37xXexX2fxX14xX49xX15xX12xX0xX37xXexX6xX2fxX5xX10xX12xX0xX49xXdxX98xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX49xX1cxX10xX5xX6xXexX10xX49xXaxX12xX0xX7xXexX1cxX14xX33xX28xX12xXcxXdxX33xX3xX5xXdxX659xX33xX3x4e7cxXd4xX6xX33xXcdxX0xX37xX7xXexX1cxX14xX33xX28xX12xX0xXd4xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1d5xXexX1xXd4xX52xX2fxX1d5xX6xX33xX49xX1d5xX7xX6xXbxX14xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax5c6cxX260xX15xX3xX5xX20fxX3xX5xX9caxX3xX49xX14xX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX6xX1cxXdxX7xX3xX20xX21xX20xX21xX3xX1xX6xXexX4xX1xX2fxX6xX4xXaaxX3xXaaxX1xX1f0xX33xX28xX3xX4xX26xX3xX2fxX206xX33xX3xX7xX7eexX3xX7xX20fxX33xXaxX3xX1xX1cxX10xX1e2xX9xXaxX37xX6exX10xX37xX49xX6xX15xX1d5xX5xX6xX1d5xX5xX15xX1d5xX49xX14xX1d5xXexX14xX15xX14xXexX6xX1d5xX15xX6xX1cxXdxX7xX1d5xX20xX21xX20xX21xX1d5xX1xX6xXexX4xX1xX2fxX6xX4xXaaxX1d5xXaaxX1xX14xX33xX28xX1d5xX4xX14xX1d5xX2fxX6xX33xX1d5xX7xX14xX1d5xX7xX6xX33xX37xX2xX168xX21xX15bxX15bxX15bxXb4xX1xXexX52xXaxX12xX0xXdxX52xX28xX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX37xX52xX10xX49xXdxX6xX37xX2xX20xX21xX37xX33xX10xX116xX7xX37xX2xX155xX2xX156xX37xX2xX156xX12cxX49xX11dxX20xX156xX2xX21xX12cxX2xXexX11fxX12cxX11fxX155xX155xX5xX21xXb4xX16dxXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX6xX1cxXdxX7xX3xX20xX21xX20xX21xX3xX4xX26xX3xX28xXdxX2axX3xX1cxX2dxX3xX2fxX30xXexX3xX33xX28xX35xXaxX3xX37xX12xX0xX37xX6xX12xX0xX49xXdxX98xX12xX0xX7xXexX1cxX14xX33xX28xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXee9xX260xX15xX3xX5xX20fxX3xX5xX9caxX3xX49xX14xX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX6xX1cxXdxX7xX3xX20xX21xX20xX21xX3xX1xX6xXexX4xX1xX2fxX6xX4xXaaxX3xXaaxX1xX1f0xX33xX28xX3xX4xX26xX3xX2fxX206xX33xX3xX7xX7eexX3xX7xX20fxX33xXaxX3xX1xX1cxX10xX1e2xX9xXaxX37xX6exX10xX37xX49xX6xX15xX1d5xX5xX6xX1d5xX5xX15xX1d5xX49xX14xX1d5xXexX14xX15xX14xXexX6xX1d5xX15xX6xX1cxXdxX7xX1d5xX20xX21xX20xX21xX1d5xX1xX6xXexX4xX1xX2fxX6xX4xXaaxX1d5xXaaxX1xX14xX33xX28xX1d5xX4xX14xX1d5xX2fxX6xX33xX1d5xX7xX14xX1d5xX7xX6xX33xX37xX2xX168xX21xX15bxX15bxX15bxXb4xX1xXexX52xXaxX12xXee9xX260xX15xX3xX5xX20fxX3xX5xX9caxX3xX49xX14xX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX6xX1cxXdxX7xX3xX20xX21xX20xX21xX3xX1xX6xXexX4xX1xX2fxX6xX4xXaaxX3xXaaxX1xX1f0xX33xX28xX3xX4xX26xX3xX2fxX206xX33xX3xX7xX7eexX3xX7xX20fxX33xX0xX37xX6xX12xX0xX37xX7xXexX1cxX14xX33xX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX49xXaxX12xXee9xX5f1xXdxX3xX49xXdxX247xX33xX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX4xX1xX14xX3xX2fxXdxX26exXexX3xX49xX14xX3xX4xX26xX3xX80xXexX3xXaaxX1xX2axX4xX1xX3xX1xX20fxX33xX28xX3xX5xXa5axX6xX3xX4xX1xa567xX33xX3xX2fxX206xX33xX3xX7xX7eexX3xX7xX20fxX33xX3xX33xX659xX33xX3xX1axX6xX1cxXdxX7xX3xX20xX21xX20xX21xX3xX1xX6xXexX4xX1xX2fxX6xX4xXaaxX3xX4xX1xXd8bxX3xX4xX26xX3xX7xX7eexX3xXexXa5axX3xX56xX53xX33xX28xXb4xX0xX37xXbxX12xX0xX37xX49xXdxX98xX12xX0xX37xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX6xX1cxXdxX7xX3xX20xX21xX20xX21xX3xX5xX53xX3xX49xXdxX247xX33xX67xX3xX2fxX30xXexX3xX33xX28xX35xX3xX7xX628xX3xX1x2a47xXd4xX3xXexX1xXdxX26exXexX3xXaaxX26exX3xX28xXdxX7eexX33xX28xX3xX3e0xX6xX3fcxX49xX6xXaxX3xX1xX1cxX10xX1e2xX9xXaxX37xX6exX10xX37xXexX14xX15xX14xXexX6xX1d5xX15xX6xX1cxXdxX7xX1d5xX20xX21xX20xX21xX1d5xX5xX14xX1d5xX49xXdxX10xX33xX1d5xX2fxX6xXexX1d5xX33xX28xX14xX1d5xX7xX14xX1d5xX1xXd4xXd4xX1d5xXexX1xXdxX10xXexX1d5xXaaxX10xX1d5xX28xXdxX14xX33xX28xX1d5xX52xX6xX3fcxX49xX6xX37xX2xX168xX21xX11dxX15bxX2xXb4xX1xXexX52xXaxX12xX0xXdxX52xX28xX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX37xX52xX10xX49xXdxX6xX37xX2xX20xX21xX37xX33xX10xX116xX7xX37xX2xX155xX2xX156xX37xX2xX21xX15bxX49xX20xX20xX2xX156xX12cxX20xX15bxXexX11fxX156xX155xX12cxX5xX2xXb4xX16dxXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX6xX1cxXdxX7xX3xX20xX21xX20xX21xX3xX4xX26xX3xX28xXdxX2axX3xX1cxX2dxX3xX2fxX30xXexX3xX33xX28xX35xXaxX3xX37xX12xX0xX37xX6xX12xX0xX49xXdxX98xX12xX0xX7xXexX1cxX14xX33xX28xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX6xX1cxXdxX7xX3xX20xX21xX20xX21xX3xX5xX53xX3xX49xXdxX247xX33xX67xX3xX2fxX30xXexX3xX33xX28xX35xX3xX7xX628xX3xX1xX1193xXd4xX3xXexX1xXdxX26exXexX3xXaaxX26exX3xX28xXdxX7eexX33xX28xX3xX3e0xX6xX3fcxX49xX6xXaxX3xX1xX1cxX10xX1e2xX9xXaxX37xX6exX10xX37xXexX14xX15xX14xXexX6xX1d5xX15xX6xX1cxXdxX7xX1d5xX20xX21xX20xX21xX1d5xX5xX14xX1d5xX49xXdxX10xX33xX1d5xX2fxX6xXexX1d5xX33xX28xX14xX1d5xX7xX14xX1d5xX1xXd4xXd4xX1d5xXexX1xXdxX10xXexX1d5xXaaxX10xX1d5xX28xXdxX14xX33xX28xX1d5xX52xX6xX3fcxX49xX6xX37xX2xX168xX21xX11dxX15bxX2xXb4xX1xXexX52xXaxX12xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX6xX1cxXdxX7xX3xX20xX21xX20xX21xX3xX5xX53xX3xX49xXdxX247xX33xX67xX3xX2fxX30xXexX3xX33xX28xX35xX3xX7xX628xX3xX1xX1193xXd4xX3xXexX1xXdxX26exXexX3xXaaxX26exX3xX28xXdxX7eexX33xX28xX3xX3e0xX6xX3fcxX49xX6xX0xX37xX6xX12xX0xX37xX7xXexX1cxX14xX33xX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX49xXaxX12xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX6xX1cxXdxX7xX3xX46xX6xXexX4xX1xX2fxX6xX4xXaaxX3xX20xX21xX20xX21xX3xX28xX260xX15xX3xX2fxX30xXexX3xX33xX28xX35xX3xXaaxX1xXdxX3xX4xX26xX3xXexX1xXdxX26exXexX3xXaaxX26exX3xX28xXdxX7eexX33xX28xX3xX3e0xX6xX3fcxX49xX6xX20xXb4xX0xX37xXbxX12xX0xX37xX49xXdxX98xX12xX0xX37xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xXbxX3xX2xX21xX3xX52xX3e1xXd4xX3xX6exX10xX3xXexX7eexXexX3xX33xX1xX30xXexX3xX33xX27axX52xX3xX20xX21xX2xX155xXaxX3xX1xX1cxX10xX1e2xX9xXaxX37xX6exX10xX37xXexX14xXbxX1d5xX2xX21xX1d5xX52xX6xXd4xX1d5xX6exX10xX1d5xXexX14xXexX1d5xX33xX1xX6xXexX1d5xX33xX6xX52xX1d5xX20xX21xX2xX155xX37xX2xX11dxX15bxX155xX20xX11fxXb4xX1xXexX52xXaxX12xX0xXdxX52xX28xX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX37xX52xX10xX49xXdxX6xX37xX2xX20xX21xX37xX33xX10xX116xX7xX37xX2xX155xX21xX168xX37xX2xX156xX12cxX49xX21xX20xX20xX11fxX21xX21xX156xXexX15bxX155xX11dxX11dxX15bxX5xX21xXb4xX16dxXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX6xX1cxXdxX7xX3xX20xX21xX20xX21xX3xX4xX26xX3xX28xXdxX2axX3xX1cxX2dxX3xX2fxX30xXexX3xX33xX28xX35xXaxX3xX37xX12xX0xX37xX6xX12xX0xX49xXdxX98xX12xX0xX7xXexX1cxX14xX33xX28xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xXbxX3xX2xX21xX3xX52xX3e1xXd4xX3xX6exX10xX3xXexX7eexXexX3xX33xX1xX30xXexX3xX33xX27axX52xX3xX20xX21xX2xX155xXaxX3xX1xX1cxX10xX1e2xX9xXaxX37xX6exX10xX37xXexX14xXbxX1d5xX2xX21xX1d5xX52xX6xXd4xX1d5xX6exX10xX1d5xXexX14xXexX1d5xX33xX1xX6xXexX1d5xX33xX6xX52xX1d5xX20xX21xX2xX155xX37xX2xX11dxX15bxX155xX20xX11fxXb4xX1xXexX52xXaxX12xXcxX14xXbxX3xX2xX21xX3xX52xX3e1xXd4xX3xX6exX10xX3xXexX7eexXexX3xX33xX1xX30xXexX3xX33xX27axX52xX3xX20xX21xX2xX155xX0xX37xX6xX12xX0xX37xX7xXexX1cxX14xX33xX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX49xXaxX12xX71xX1xX1193xX33xX28xX3xX52xX3e1xXd4xX3xX6exX10xX3xX4xX482xX6xX3xX33xX27axX52xX3xX20xX21xX2xX155xX3xX33xX20fxX15xX3xX56xX6axX3xX56xX93xX3e9xX4xX3xXf1xX14xX33xX7xXd4xX52xX10xX1cxX3x661axX10xXbxX14xX1cxXexX7xX3xX5xXa5axX6xX3xX4xX1xX1116xX33xX3xX98xX20fxX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xX10xX14xX3xXexX24bxX33xX28xX3xXbxX1xX260xX33xX3xXaaxX1xXdf6xX4xX3xX4xX7axX3xXexX1xX1fcxXb4xX3xXf1xX1xX482xX3xX15xX26exXd4xX3xXexX1cxX14xX33xX28xX3xX7xX7eexX3xX56xX26xX3xX56xX25cxXd4xX3xXexX99xXdxX3xXexX24bxX3xX4xX2axX4xX3xX1xX6axX33xX28xX3xX71xX1xX73xXexX3xXdb9xX206xX33xXb4xX0xX37xXbxX12xX0xX37xX49xXdxX98xX12xX0xX37xX5xXdxX12xX0xX37xXd4xX5xX12xX0xX49xXdxX98xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1cxXaxX12xX0xX37xX49xXdxX98xX12xX0xX37xX49xXdxX98xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX638xX14xXd4xX1cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3x9563xXdxX33xX28xX0xX37xXbxX12