6 thói quen trẻ nên có để bảo vệ sức khỏe
Trẻ nên học cách rửa tay thường xuyên, ngủ sớm và đủ, tập thể dục mỗi ngày, được đến bác sĩ định kỳ để theo dõi sức khỏe...
5fd5x9718xe1a9x8a18x7984xc427xX0x7659x8bd3x9428xbd6bxd20dxb105x7047xXcxe650xdb8exf4f3x8844xX2xac4axXax7afaxXfxX4x994bxX8xX13xX6x9f46xX2xX8xbaeex863exX15x99b1xX8xX13xb240xb1dcxX8xX22xd8bfxX22xX8xX9xX1cxX8xf1e0x7df9xX8xc6e3xbef7xa8d8xX8xX3xe2b6xX8xXcxc5dbxX9xX8x873bxX6xbc11xX15xX0x949cxX6xX7xX4xX0xX42xX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xc292xX15xXbxX1xXfxX4xX11xX25xX26xX8xX22xX29xX22xX8xX6xc195xX9xX8xX9xd359xX9xX6xX8xX25xed1cxXbxX8xX13xXbx74fexX8xX13xX6xb2f5x81e2xX22xeb69xX8xfd4cxX20xX74xX29xX22xeba6xX8xX22xX7bxb43fxX8xXcxf215xeb8bxX8xX3x9875xX8xX2fxX86xX82xX8xX13xbda1xX10xX8xX13xX6xX30xX8xX1xae19xX9xX8xX8axc65axX2xX8xX22xX7bxX8dxX74xX82xX8xX2fxX78xe31dxX9xX8xX2fxfa56xX22xX8xX32xX6axX9xX8xXcx794fxX8xX2fxfe07xX22xX6xX8xX3dx6041xX8xX2fxX30xX8xX13xX6xX15xX34xX8xX1xce44xX2xX8xXcxX3axX9xX8xX3dxX6xX3fxX15x980axXd5xXd5xX0xX42xX10xX4xX0xX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xcd4dxXbxX10xX13xX2xX34xX22xXfxX4xX0xX2xX8axX7bxX8xXcxX25xX9xXexXfxX42xX42xX2xXd5xX32xXbxX34xX6xXbxX13xX2xX22xX6xXd5xX3xX22xX42xX22xX15xf40dxXcxX42xX7xe001xfbcdx9379xX42xX7xe079xX116xX1xfd48xX7xX116xX7xf55cxX11bxX11bxX13x10174xX126x7329xX128xX122xXaxX11bxXd5xb979xX10xX7bxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxXecxX11xX34x6c62x62b5xX1xX8xXbxX18xX11xXfxX8xX42xX4xX0xX42xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXecxXbxX10xX13xX2xX34xX22xXfxX4xX11xX25xX26xX8xX22xX29xX22xX8xX9xX1cxX8xX13xX6xX1cxX2xX8xX1fxX20xX15xX22xX8xX25xX6fxXbxX8xX13xXbxX74xX8xX13xX6xX78xX79xX22xX7bxX8xX7dxX20xX74xX29xX22xX8xX2fxX30xX8xX7bxX2x85d3xX8xX32xX8dxX22xX8xX13xXbxX74xX8xXcxe8e4xX9xX6xX8xX3xX8dxX8xX6xX19axX22xX8xX9xX6xXafxX8xX3xX2xX8xX3dxX6xX20xe58dxX22xX8xX13x8eb8xX22xX8xX9xa74dxX22xX7bxXd5xX0xX42xX10xX4xX0xX42xX1xX2xX3xX4xX0xX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXecxXbxX10xX13xX2xX34xX22xXfxX4xX0xX2xX8axX7bxX8xXcxX25xX9xXexXfxX42xX42xX2xXd5xX32xXbxX34xX6xXbxX13xX2xX22xX6xXd5xX3xX22xX42xX22xX15xX112xXcxX42xX7xX116xX117xX118xX42xX7xX11bxX116xX1xX11exX7xX116xX7xX122xX11bxX11bxX13xX7xX118xX7xX116xX7xX117xX7xX122xX122xXaxX7xXd5xX12exX10xX7bxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxXecxX11xX34xX13dxX13exX1xX8xXbxX18xX11xXfxX8xX42xX4xX0xX42xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXecxXbxX10xX13xX2xX34xX22xXfxX4xX11xX94xX10xX8xX13xX6xX30xX8xX1xX9cxX9xX8xXcx660fxX8xX6xXa0xX8xX13xX25xXabxX8xX6xX37xX8xX8axX2xbd58xX22xX8xX1xXbaxX9xX6xX8xX3xX8dxX8xX32xX33xX34xX8xX3xX37xX8xX9x8d84xX8xX13xX6xX30xX8xX9xX6xX34xX8xX13xX25xX26xXd5xX0xX42xX10xX4xX0xX42xX1xX2xX3xX4xX0xX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXecxXbxX10xX13xX2xX34xX22xXfxX4xX0xX2xX8axX7bxX8xXcxX25xX9xXexXfxX42xX42xX2xXd5xX32xXbxX34xX6xXbxX13xX2xX22xX6xXd5xX3xX22xX42xX22xX15xX112xXcxX42xX7xX116xX117xX118xX42xX7xX11bxX116xX1xX11exX7xX116xX7xX122xX11bxX11bxX13xX7xX118xX7xX116xX7xX117xX7xX122xX117xXaxX122xXd5xX12exX10xX7bxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxXecxX11xX34xX13dxX13exX1xX8xXbxX18xX11xXfxX8xX42xX4xX0xX42xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXecxXbxX10xX13xX2xX34xX22xXfxX4x7b5dxX7bxX86xX8xXcxX89xX8axX8xX3xX8dxX8xX22xX7bxX86xX8xX2fxX86xX8xXaxX8dxX8xX2fxX2x646cxX20xX8xX25xX1b3xX13xX8xX9x96ccxX22xX8xX13xX6xX2xXafxX13xX8xX3x9bd2xX8xX13xX25xX26xX8xX3dxX6xX1b7xX22xX7bxX8xX22xX7bxX86xX8xX2fxX86xX8xXcxX25axX8xX1xX268xX8xX7bxa610xX10xX8xX9xX6axX9xX8xX3xX1b3xX22xX8xX2fxX332xX8xXcxX3axX9xX8xX3dxX6xX3fxX15xXd5xX0xX42xX10xX4xX0xX42xX1xX2xX3xX4xX0xX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXecxXbxX10xX13xX2xX34xX22xXfxX4xX0xX2xX8axX7bxX8xXcxX25xX9xXexXfxX42xX42xX2xXd5xX32xXbxX34xX6xXbxX13xX2xX22xX6xXd5xX3xX22xX42xX22xX15xX112xXcxX42xX7xX116xX117xX118xX42xX7xX11bxX116xX1xX11exX7xX116xX7xX122xX11bxX11bxX13xX7xX118xX7xX116xX7xX117xX7xX122xX11exXaxX117xXd5xX12exX10xX7bxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxXecxX11xX34xX13dxX13exX1xX8xXbxX18xX11xXfxX8xX42xX4xX0xX42xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXecxXbxX10xX13xX2xX34xX22xXfxX4xe983xd1a5xX13xX82xX8xX8ax739bxX2xX82xX8xX8axX2xX37xX22xX7bxX8xXaxX8dxX8xX117xX8xX3xXbaxX8xX13xX25x104f8xX8xX1xX268xX8xX32xXbaxX8xX3xX2xX8xX3dxX6xX20xX1afxX22xX8xX7dxcfebxX8axX8xX22xX6xX94xX10xX8xX22xX6xX1b3xX13xXd5xX8x98a4xX6xX9cxX8xX6xX20xX74xX22xX6xX8xX6x6a3cxX74xX8xXaxX78xX20xX8xca1fxX8xX3dxX6xX1b7xX22xX7bxX8xX2fxX30xX8xX13xX25xX26xX8xX9xX6xX19axX8axX8xX13xXbxX74xX8xX32xX1afxX22xX8xX3xX8dxX34xX8xX32xXbxX8xX3x10436xX22xX7bxX8xX9xX27bxX8xX13xX6xX30xX8xX22xX8dxX74xXd5xX0xX42xX10xX4xX0xX42xX1xX2xX3xX4xX0xX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXecxXbxX10xX13xX2xX34xX22xXfxX4xX0xX2xX8axX7bxX8xXcxX25xX9xXexXfxX42xX42xX2xXd5xX32xXbxX34xX6xXbxX13xX2xX22xX6xXd5xX3xX22xX42xX22xX15xX112xXcxX42xX7xX116xX117xX118xX42xX7xX11bxX116xX1xX11exX7xX116xX7xX122xX11bxX11bxX13xX7xX118xX7xX116xX7xX117xX7xX122xX116xXaxX11exXd5xX12exX10xX7bxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxXecxX11xX34xX13dxX13exX1xX8xXbxX18xX11xXfxX8xX42xX4xX0xX42xX10xX4xX0xX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXecxXbxX10xX13xX2xX34xX22xXfxX4xf1dcxX22xX8xX22xX6xX2xX332xX20xX8xX6xX34xXbxX8xX1fxX20xX33xX8xX3xX8dxX8xX25xXbxX20xX8xX7dxXbxX22xX6xX8xX9xX40dxX22xX7bxX8xX7bxX2xe592xX10xX8xX13xX25xX26xX8xX10xX6xe3edxX22xX7bxX8xX22xX7bx830bxXbxX8xX32xX37xX22xX6xX8xX13xX94xX13xXd5xX0xX42xX10xX4xX0xX42xX1xX2xX3xX4xX0xX42xX1xX2xX3xX4xX0xX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXecxXbxX10xX13xX2xX34xX22xXfxX4xX0xX2xX8axX7bxX8xXcxX25xX9xXexXfxX42xX42xX2xXd5xX32xXbxX34xX6xXbxX13xX2xX22xX6xXd5xX3xX22xX42xX22xX15xX112xXcxX42xX7xX116xX117xX118xX42xX7xX11bxX116xX1xX11exX7xX116xX7xX122xX11bxX11bxX13xX7xX118xX7xX116xX7xX117xX7xX122xX18xXaxX116xXd5xX12exX10xX7bxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxXecxX11xX34xX13dxX13exX1xX8xXbxX18xX11xXfxX8xX42xX4xX0xX42xX10xX4xX0xX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXecxXbxX10xX13xX2xX34xX22xXfxX4xX11xX25xX26xX8xX9xX54axX22xX8xX22xX6xX3fxX8xX9xX40dxX22xX7bxX8xX22xX29xX22xX8xX13xX94xX10xX8xX13xX6xX1cxX2xX8xX1fxX20xX15xX22xX8xX2fxX2xX8xX3dxX2xX30xX8axX8xX13xX25xXbxX8xXcxX3axX9xX8xX3dxX6xX3fxX15xXd5xX8xXecxX6xXbxX8xX8axf36exX8xX6xX44cxX74xX8xX2fxX78xXbxX8xX9xX34xX22xX8xX2fxX2xX8xX3dxX6xX6axX8axX8xX2fxXbaxX22xX6xX8xX3dxXbfxX8xX2fxX30xX8xX3dxXbaxX10xX8xX10xX6xX6axX13xX8xX6xX2xX37xX22xX8xX9xX6axX9xX8xX3xX1b3xX22xX8xX2fxX332xX8xX22xXafxX20xX8xX9xX1cxXd5xX0xX42xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xb650xX34xX20xX25xX9xX15xXfxX4xX11xX6xX15xX34xX8x9098xX22xef49xX7dxX10xX25xX15xXcxXcxX0xX42xX10xX4xX0xX42xX1xX2xX3xX4xX0xX42xX1xX2xX3xX4
congthanh