Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tuyển dụng công chức
Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thông báo tuyển dụng 1 công chức công tác tại đơn vị này.
bf17xdcfcx106d9x117d9x1380exfed5x144b5x14d75x12e4axX7xe316x17088x1365dx10c15x16771x11d74xX5x14967xXax13cc7x113f0x13c9bxX3xd7c9xdec9xX6x139dcxX3xf5a8xd8baxX3xf428xX6xX19xX3xdf90xXdx10e79xe3d7xX3xXexf2ebxX6xX3xXcxd38bxX19xX1xX3x11381xX1cxX3xXexX17xX1cxX24xX19xX3xd4bcxd3e8xX19x1024cxX3xX4x12b1exX19xX3cxX3xX4xX1x10b00xX4xX0x120a2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1270dxX10xX6xX39xXaxX12xX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX6xX19xX3xX22xXdxX24xX25xX3xXexX28xX6xX3xXcxX2cxX19xX1xX3xX30xX1cxX3xXexX1xX3fxX19xX3cxX3xX1exe8bexbfbbxX3xXexX17xX1cxX24xX19xX3xX39xX3axX19xX3cxX3xX2xX3xX4xX3fxX19xX3cxX3xX4xX1xX45xX4xX3xX4xX3fxX19xX3cxX3xXexX84xX4xX3xXex1393axXdxX3x134c8xX14xX19xX3x170faxd63exX3xX19xd1aaxX1cx11169xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf122xX85xX39xX1cxXaxX12xX0xXdxX25xX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxf251xXdxX39xXexX1x12ac4xX3xd44ax11d1fxd235xX2xXbx1231bxfc75xX3xX1xX10xXdxX3cxX1xXexXecxX3x13680xf9e0x13cbfx15739xXbxXf3xXf4xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXb5xX1exX6xX85xX1xX6xXexXdxX19xX1xXb5xXafxX19xX48xX19xX10xXe7xX7xX48xXeexX2xXefxXfexX48xX2xX100xXffxX39xXefxX2xX101xXffxX2xX2xXffxXexec9dxX100xX2xXfexX5xX2xX100x162c9xX100xX100xX100xX2xXb5x12e5exXbxX3cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX6xX19xX3xX22xXdxX24xX25xX3xXexX28xX6xX3xXcxX2cxX19xX1xX3xX30xX1cxX3xXexX17xX1cxX24xX19xX3xX39xX3axX19xX3cxX3xX4xX3fxX19xX3cxX3xX4xX1xX45xX4xXaxX3xXe7xXdxX39xXexX1xX9xXaxXeexXefxXf0xX2xXaxX3xX1xX10xXdxX3cxX1xXexX9xXaxXfexXffxX100xX101xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX85xX39xX1cxXaxX12xX0xXdxX25xX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxXe7xXdxX39xXexX1xXecxX3xXeexXefxXf0xX2xXbxXf3xXf4xX3xX1xX10xXdxX3cxX1xXexXecxX3xXfexXffxX100xX101xXbxXf3xXf4xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXb5xX1exX6xX85xX1xX6xXexXdxX19xX1xXb5xXafxX19xX48xX19xX10xXe7xX7xX48xXeexX2xXefxXfexX48xX2xX100xXffxX39xXefxX2xX101xXffxX2xXeexXfexXexc538xX100xX21axXffxX5xXefxX13axX100xX100xX100xXeexXb5xX140xXbxX3cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX6xX19xX3xX22xXdxX24xX25xX3xXexX28xX6xX3xXcxX2cxX19xX1xX3xX30xX1cxX3xXexX17xX1cxX24xX19xX3xX39xX3axX19xX3cxX3xX4xX3fxX19xX3cxX3xX4xX1xX45xX4xXaxX3xXe7xXdxX39xXexX1xX9xXaxXeexXefxXf0xX2xXaxX3xX1xX10xXdxX3cxX1xXexX9xXaxXfexXffxX100xX101xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX85xX39xX1cxXaxX12xX0xXdxX25xX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX39xXexX1xX17xX25xX1exX3xX39xX1xXdxX39xX10xX3xXdxX13xX10xX19xXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxXe7xXdxX39xXexX1xXecxX3xXffxX21axX100xXbxXf3xXf4xX3xX1xX10xXdxX3cxX1xXexXecxX3xXfexXffxX100xXbxXf3xXf4xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXb5xX1exX6xX85xX1xX6xXexXdxX19xX1xXb5xXafxX19xX48xX19xX10xXe7xX7xX48xXeexX2xXefxXfexX48xX2xX100xXffxX39xXefxX2xX101xXffxXeexXefxX101xXexXeexX21axX21axXfexX5xX100xX13axXexX17xX1cxX10xX19xX13axX39xX17xX19xX3cxX13axX4xX4xX13axX2xXb5xXbxX19xX3cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX6xX19xX3xX22xXdxX24xX25xX3xXexX28xX6xX3xXcxX2cxX19xX1xX3xX30xX1cxX3xXexX17xX1cxX24xX19xX3xX39xX3axX19xX3cxX3xX4xX3fxX19xX3cxX3xX4xX1xX45xX4xXaxX3xXe7xXdxX39xXexX1xX9xXaxXffxX21axX100xXaxX3xX1xX10xXdxX3cxX1xXexX9xXaxXfexXffxX100xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12