Infographic: Vụ khủng bố 11/9/2001 và những con số gây sốc
Dưới đây là những con số gây sốc trong vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 ở Mỹ. Đây là vụ tấn công do nước ngoài tổ chức trên lãnh thổ nước Mỹ gây thiệt hại lớn nhất kể từ sau trận chiến Trân Châu Cảng tại Hawaii vào Thế chiến II.
2f43x8f77x5654x56e6xb1fcx3083x8838x6493x9ea8xX7xbcb6x7797xa505x5199x7aa0xa667xX5x5160xXax55bcx9500x879cx5eebx4f55xa273x9a12xX6xXbxX1xXdxX4x3b21xX3xa5b6x950cxX3x4c35xX1xb396xX14xX17xX3x5bf4x7016xX3xX2xX2x7497x3744xX2exa2d1x8ecdxX32xX2xX3xb259x4c03xX3xX14xX1x30abxX14xX17xX3xX4xX16xX14xX3xX7xX2axX3xX17x6180xb22exX3xX7xX2axX4xX0xX2exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8252xX10xX6x496exXaxX12xb763xb16dx3623xXdxX3x9086xX47xX48xX3xX5xX37xX3xX14xX1xX3bxX14xX17xX3xX4xX16xX14xX3xX7xX2axX3xX17xX47xX48xX3xX7xX2axX4xX3xXexX18xX16xX14xX17xX3xX36xX21xX3xXex53b2xX14xX3xX4xa16axX14xX17xX3xX23xX1xX25xX14xX17xX3xX29xX2axX3xX14xX17xX37xX48xX3xX2xX2xX2exX2fxX2exX31xX32xX32xX2xX3x7a71xX3xbaafxa2bdx4ff3xX3x3948xX47xX48xX3xX5xX37xX3xX36xX21xX3xXexX8exX14xX3xX4xX92xX14xX17xX3xX60xX16xX3xX14xX64xX65xX4xX3xX14xX17xX16xX37xXdxX3xXex45d6xX3xX4xX1xa952xX4xX3xXexX18xb6fcxX14xX3xX5x9eb6xX14xX1xX3xXexX1xXd6xX3xX14xX64xX65xX4xX3xXb0xXb1xX3xX17xX47xX48xX3xXexX1xXdxb3e2xXexX3xX1xb931xXdxX3xX5xX65xX14xX3xX14xX1xX8exXexX3xX23x80ccxX3xXex71d5xX3xX7xX6xa94cxX3xXexX18x52b2xX14xX3xX4xX1xXdx9d57xX14xX3xXcxX18xX47xX14xX3x2fd8xX1xX47xX112xX3xX124x876dxX14xX17xX3xXexXfexXdxX3xX5dxX6x3202xX6xXdxXdxX3xX36xX37xX16xX3xXcxX1xX11cxX3xX4xX1xXdxX11cxX14xX3xX13xX13xXb2xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6c8fxX16xX60xX48xXaxX12xX0xXdx34d3xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX124xX10xX14xXexX10xX18xXaxX3xX7xXexX48xX5xX10xX9xXaxX134xXdxX60xXexX1xX1exX3x9764xX31xX32xXbx415ax337exX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1exX3xX2x3712xX182xX31xXbxX186xX187xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1exX2exX2exXdxXb2xX29xX6xX16xX1xX6xXexXdxX14xX1xXb2xX36xX14xX2exX14xX10xX134xX7xX2exX31xX32x5068xX192xX2exX2xX31xX182xX60xb667xX32xX1c3xX1bcxX1bcxX1bcxX32xXexX192xX192xX2fxX1bcxX5xX2xXb2x66eexXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX6xXbxX1xXdxX4xX1exX3xX20xX21xX3xX23xX1xX25xX14xX17xX3xX29xX2axX3xX2xX2xX2exX2fxX2exX31xX32xX32xX2xX3xX36xX37xX3xX14xX1xX3bxX14xX17xX3xX4xX16xX14xX3xX7xX2axX3xX17xX47xX48xX3xX7xX2axX4xXaxX3xX134xXdxX60xXexX1xX9xXaxX182xX31xX32xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX2xX192xX182xX31xXaxX3xX2exX12xX0xX2exXbxX12xX0xX60xXdxX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX60xX18xX10xX5xX6xXexX10xX60xXaxX12xX0xX7xXexX18xX16xX14xX17xX12xX0xXdxX161xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX124xX10xX14xXexX10xX18xX3xX60xXexX1xX112xX161xX29xX3xX60xX1xXdxX60xX10xXaxX3xX7xXexX48xX5xX10xX9xXaxX134xXdxX60xXexX1xX1exX3xX182xX31xX32xXbxX186xX187xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1exX3xX1c3x713fxX182xXbxX186xX187xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX2exX2exXdxXb2xX29xX6xX16xX1xX6xXexXdxX14xX1xXb2xX36xX14xX2exX14xX10xX134xX7xX2exX31xX32xX1bcxX192xX2exX2xX31xX182xX60xX1c3xX32xX1c3xX1bcxX192xX296xX296xXexX31xaa55xX1c3xX32xX1c3xX5xX32xXb2xX1d2xXbxX17x9a2bxX18xX9xX296xX296xX296xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX6xXbxX1xXdxX4xX1exX3xX20xX21xX3xX23xX1xX25xX14xX17xX3xX29xX2axX3xX2xX2xX2exX2fxX2exX31xX32xX32xX2xX3xX36xX37xX3xX14xX1xX3bxX14xX17xX3xX4xX16xX14xX3xX7xX2axX3xX17xX47xX48xX3xX7xX2axX4xXaxX3xX134xXdxX60xXexX1xX9xXaxX182xX31xX32xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX1c3xX296xX182xXaxX3xX2exX12xX0xX2exX7xXexX18xX16xX14xX17xX12xX0xX2exX60xXdxX36xX12xX0xX60xXdxX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX60xX18xX10xX5xX6xXexX10xX60xXaxX12xX0xX7xXexX18xX16xX14xX17xX12xXcxXdxX14xX3xX5xXdxXdfxX14xX3x529cxX112xX6xX14xX1exX0xX2exX7xXexX18xX16xX14xX17xX12xX0xX112xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xa522xXexX1xX112xX161xX29xX38cxX6xX14xX60xX38cxX7xX6xXbxX16xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax37a1xX17xX64xb122xXdxX3xX7xX2axX14xX17xX3xX7x776axXexX3xXexX18xX16xX14xX17xX3xX36xX21xX3xX23xX1xX25xX14xX17xX3xX29xX2axX3xX2xX2xX2exX2fxX3xX4xX1xX11cxXexX3xX36x81e6xX3xX124xX16xX36xXdxX60xX38cxX2xX2fxXaxX3xX1xX18xX10xX15xX9xXaxX2exX60xXdxX10xX161xX38cxX14xX16xX14xX17xX2exX14xX17xX112xX16xXdxX38cxX7xX16xX14xX17xX38cxX7xX16xXexX38cxXexX18xX16xX14xX17xX38cxX36xX112xX38cxX23xX1xX112xX14xX17xX38cxX29xX16xX38cxX2xX2xX38cxX2fxX38cxX4xX1xX10xXexX38cxX36xXdxX38cxX4xX16xX36xXdxX60xX38cxX2xX2fxX2exX2xX2fxX296xX182xX192xX192xXb2xX1xXexX161xXaxX12xX0xXdxX161xX17xX3xX7xX18xX4xX9xXaxX2exX161xX10xX60xXdxX6xX2exX2xX31xX32xX2exX14xX10xX134xX7xX2exX31xX32xX31xX2caxX2exX2xX32xX182xX60xX2xX32xX182xX1c3xX1bcxX296xX192xXexX296xX2xX32xX182xX5xX2xX32xX38cxX31xX32xX32xX2caxX32xX1c3xX2xX32xX296xX1c3xX1bcxX182xX38cxX2fxX38cxX2xX2xX38cxX7xX112xXb2xX1d2xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX6xXbxX1xXdxX4xX1exX3xX20xX21xX3xX23xX1xX25xX14xX17xX3xX29xX2axX3xX2xX2xX2exX2fxX2exX31xX32xX32xX2xX3xX36xX37xX3xX14xX1xX3bxX14xX17xX3xX4xX16xX14xX3xX7xX2axX3xX17xX47xX48xX3xX7xX2axX4xXaxX3xX2exX12xX0xX2exX6xX12xX0xX60xXdxX36xX12xX0xX7xXexX18xX16xX14xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3abxX17xX64xX3aexXdxX3xX7xX2axX14xX17xX3xX7xX3b7xXexX3xXexX18xX16xX14xX17xX3xX36xX21xX3xX23xX1xX25xX14xX17xX3xX29xX2axX3xX2xX2xX2exX2fxX3xX4xX1xX11cxXexX3xX36xX3d7xX3xX124xX16xX36xXdxX60xX38cxX2xX2fxXaxX3xX1xX18xX10xX15xX9xXaxX2exX60xXdxX10xX161xX38cxX14xX16xX14xX17xX2exX14xX17xX112xX16xXdxX38cxX7xX16xX14xX17xX38cxX7xX16xXexX38cxXexX18xX16xX14xX17xX38cxX36xX112xX38cxX23xX1xX112xX14xX17xX38cxX29xX16xX38cxX2xX2xX38cxX2fxX38cxX4xX1xX10xXexX38cxX36xXdxX38cxX4xX16xX36xXdxX60xX38cxX2xX2fxX2exX2xX2fxX296xX182xX192xX192xXb2xX1xXexX161xXaxX12xX3abxX17xX64xX3aexXdxX3xX7xX2axX14xX17xX3xX7xX3b7xXexX3xXexX18xX16xX14xX17xX3xX36xX21xX3xX23xX1xX25xX14xX17xX3xX29xX2axX3xX2xX2xX2exX2fxX3xX4xX1xX11cxXexX3xX36xX3d7xX3xX124xX16xX36xXdxX60xX38cxX2xX2fxX0xX2exX6xX12xX0xX2exX7xXexX18xX16xX14xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12x5872xXexX10xXbxX1xX10xX14xX3xX124xX16xX16xXbxX10xX18x4041xX3xX14xX17xX64xX3aexXdxX3xX68xX37xX14xX3xX92xX14xX17xX3xXexX18xX16xX14xX17xX3xX29xXdaxX4xX3xX12axX14xX1xX3xX4xX1xXfexX48xX3xX23xX1xa5a1xXdxX3xXex5626xX6xX3xXcxX18xX112xX14xX17xX3xXexX47xX161xX3xXcxX1xX64x369exX14xX17xX3xX161xXfexXdxX3xXcxX1xX11cxX3xX17xXdxX65xXdxX3xX7xX21xXbxX3xX68xXd6xX3xX2xX2fxX3xX14x4fcaxX161xX3xXexX18xX64xX65xX4xX5cfxX3xX36exX112xX6xX3xX68xX3aexXdxX3xX7xX6xX112xX3xX23xX1xXdxX3xX14xX1xXdx6c8bxX161xX3xX14xX124xX16xX20xXb2xX0xX2exXbxX12xX0xX2exX60xXdxX36xX12xX0xX2exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2caxX5cfxX1c3xX3xXexX8exX14xX3xXexX1x3fd3xXbxX3xXexX10exX3xXexX5f8xX6xX3xXexX1xa2c7xXbxX3xX68xX92xXdxX3xX36xX21xX3xX23xX1xX25xX14xX17xX3xX29xX2axX3xX2xX2xX2exX2fxX3xX68xXe3xX3xX68xX64x73d3xX4xX3xX60x95cbxX14xX17xX3xX68xX10bxX3xX4xX1xX11cxX3xXexXfexX16xX3xX7xXdxXdfxX112xX3xX4xX1xXdxX11cxX14xX3xX1xXfexX161xXaxX3xX1xX18xX10xX15xX9xXaxX2exX36xX112xX38cxX23xX1xXdxX2exX2caxX38cxX1c3xX38cxXexX6xX14xX38cxXexX1xX10xXbxX38cxXexX112xX38cxXexX16xX6xX38cxXexX1xX6xXbxX38cxX60xX16xXdxX38cxX36xX112xX38cxX23xX1xX112xX14xX17xX38cxX29xX16xX38cxX2xX2xX38cxX2fxX38cxX60xX6xX38cxX60xX112xX16xX4xX38cxX60xX112xX14xX17xX38cxX60xX10xX38cxX4xX1xX10xX38cxXexX6xX16xX38cxX7xXdxX10xX112xX38cxX4xX1xXdxX10xX14xX38cxX1xX6xX161xX2exX2xX2caxX2fxX32xX2caxX2xXb2xX1xXexX161xXaxX12xX0xXdxX161xX17xX3xX7xX18xX4xX9xXaxX2exX161xX10xX60xXdxX6xX2exX2xX31xX32xX2exX14xX10xX134xX7xX2exX2xX2fxX1bcxX192xX2exX2xX32xX182xX60xX1c3xX31xX1bcxX2xX182xX296xX2xXexX2xX31xX2caxX192xX5xX2xX32xX38cxX112xX7xX7xX14xX10xX134xX48xX16xX18xX23xX5xXbxX60xX38cxX31xX2xXb2xX1d2xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX6xXbxX1xXdxX4xX1exX3xX20xX21xX3xX23xX1xX25xX14xX17xX3xX29xX2axX3xX2xX2xX2exX2fxX2exX31xX32xX32xX2xX3xX36xX37xX3xX14xX1xX3bxX14xX17xX3xX4xX16xX14xX3xX7xX2axX3xX17xX47xX48xX3xX7xX2axX4xXaxX3xX2exX12xX0xX2exX6xX12xX0xX60xXdxX36xX12xX0xX7xXexX18xX16xX14xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2caxX5cfxX1c3xX3xXexX8exX14xX3xXexX1xX670xXbxX3xXexX10exX3xXexX5f8xX6xX3xXexX1xX67cxXbxX3xX68xX92xXdxX3xX36xX21xX3xX23xX1xX25xX14xX17xX3xX29xX2axX3xX2xX2xX2exX2fxX3xX68xXe3xX3xX68xX64xX699xX4xX3xX60xX69dxX14xX17xX3xX68xX10bxX3xX4xX1xX11cxX3xXexXfexX16xX3xX7xXdxXdfxX112xX3xX4xX1xXdxX11cxX14xX3xX1xXfexX161xXaxX3xX1xX18xX10xX15xX9xXaxX2exX36xX112xX38cxX23xX1xXdxX2exX2caxX38cxX1c3xX38cxXexX6xX14xX38cxXexX1xX10xXbxX38cxXexX112xX38cxXexX16xX6xX38cxXexX1xX6xXbxX38cxX60xX16xXdxX38cxX36xX112xX38cxX23xX1xX112xX14xX17xX38cxX29xX16xX38cxX2xX2xX38cxX2fxX38cxX60xX6xX38cxX60xX112xX16xX4xX38cxX60xX112xX14xX17xX38cxX60xX10xX38cxX4xX1xX10xX38cxXexX6xX16xX38cxX7xXdxX10xX112xX38cxX4xX1xXdxX10xX14xX38cxX1xX6xX161xX2exX2xX2caxX2fxX32xX2caxX2xXb2xX1xXexX161xXaxX12xX2caxX5cfxX1c3xX3xXexX8exX14xX3xXexX1xX670xXbxX3xXexX10exX3xXexX5f8xX6xX3xXexX1xX67cxXbxX3xX68xX92xXdxX3xX36xX21xX3xX23xX1xX25xX14xX17xX3xX29xX2axX3xX2xX2xX2exX2fxX3xX68xXe3xX3xX68xX64xX699xX4xX3xX60xX69dxX14xX17xX3xX68xX10bxX3xX4xX1xX11cxX3xXexXfexX16xX3xX7xXdxXdfxX112xX3xX4xX1xXdxX11cxX14xX3xX1xXfexX161xX0xX2exX6xX12xX0xX2exX7xXexX18xX16xX14xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12x61cfxXexX3xX6xXdxX3xX29xXdxX11cxXexX3xX18x67aaxX14xX17xX3xX7xXdxXdfxX112xX3xXexX37xX112xX3xX68xXd6xX3xX29x5883xX3x7536xX5c1xX5c1xX3xX3abxX10xX134xX3x3c71xX16xX18xX23xX3x564fxab89x7b3cxX63xX38cxX31xX2x382axX3xXexX1xX112xX925xX4xX3xX5xX65xXbxX3xX5c1xX6xX14xX3x6689xX14xXexX16xX14xXdxX16xX3xX4xX25xX6xX3xX5dxX12axXdxX3xX36exX112xX47xX14xX3xXb0xXb1xX3xX161xX6xX14xX17xX3xXexX18xX16xX14xX17xX3xX161xX3d7xX14xX1xX3xX29xXdxX10bxX112xX3xXexX64xX699xX14xX17xX3xX7xXdaxX4xX3xX161xXfexX14xX1xX3xX36xX37xX3xX4xX12axX3xX14xb287xXdxX3xXexX1xX64xX608xX14xX17xX3xX68xX6xX112xX3xX4xX25xX6xX3xX14xX17xX64xX3aexXdxX3xX60xX47xX14xX3xXb0xXb1xX3xXexX18xX16xX14xX17xX3xX7x4932xX3xX23xXdxXfaxX14xX3xX23xX1xX25xX14xX17xX3xX29xX2axX3xX2xX2xX38cxX2fxXb2xX3xXcxX1xX670xXbxX3xXexX10exX3xXexX5f8xX6xX3xXexX1xX67cxXbxX3xX68xX92xXdxX3xXcxX18xX112xX14xX17xX3xXexX47xX161xX3xXcxX1xX64xX608xX14xX17xX3xX161xXfexXdxX3xXcxX1xX11cxX3xX17xXdxX65xXdxX3xX68xXe3xX3xX68xX64xX699xX4xX3xX60xX69dxX14xX17xX3xX68xX10bxX3xX4xX1xX11cxX3xXexXfexX16xX3xX161xb0cbxXdxX3xX4xX25xX6xX3xX4xX1xXdxX11cxX4xX3xXexX37xX112xX3xX14xX37xX48xXb2xX0xX2exXbxX12xX0xX2exX60xXdxX36xX12xX0xX2exX5xXdxX12xX0xX2exX112xX5xX12xX0xX60xXdxX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX18xXaxX12xX0xX2exX60xXdxX36xX12xX0xX2exX60xXdxX36xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xX16xX60xX48xXaxX3xX7xXexX48xX5xX10xX9xXaxXexX10xX186xXexX38cxX6xX5xXdxX17xX14xX1exX3xX18xXdxX17xX1xXexX187xXaxX12xX0xX10xX161xX12xXcxX1xX10xX16xX3x9831xXdx4dfcxX112xX3xX94bxX14xX1xX2exX20xa002xX20xXb2xX20xX3abxX3xX934xX3abxX17xX112x3636xX14xX1exX3xXcxX1xX10xX3x66aaxX6xX4xXexX3xX5c1xXdxXexX10xX93bxX0xX2exX10xX161xX12xX0xX2exXbxX12