Đề xuất thí điểm thu phí đường bộ một dừng qua thẻ
Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề xuất áp dụng thí điểm hình thức không dùng tiền mặt trong thanh toán phí đường bộ đối vớii hình thức thu phí một dừng sử dụng thẻ Prepaid Card VietiiiBank (E-Fast) do VietinBank triển khai áp dụng.
26e7xd581xe9e5xefb1x7b75xec26xdd11x7e30xb30bxX7xf4d0x8e97x537dxcf63x6a6dxb214xX5x270bxXaxe413xdac9x9782xX3xcb56x35cbx8692xXexX3xXexX1x7f62xX3x55a4xXdxf185xea5dxX3xXexX1xX17xX3xXbxX1xX1dxX3xX1fxa3d7x8b28x73edx852fxX3xaf0fxcf55xX3xX22xX33xXexX3xce30x3c2dxX2fxX30xX3x699cxX17xX6xX3xXexX1x85ffxX0x2849xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9befxX10xX6xX39xXaxX12xXcx7faexX2fxX30xX3xX4x7c23xX4xX3xX13xX2dxX2exX2fxX30xX3xX32xX33xX3x5270xXdx421fxXexX3x2ca8xX6xX22xX3xX1fxX14xX3xX16xX17xX18xXexX3x67e5xXbxX3xX39xX61xX2fxX30xX3xXexX1xX1dxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX1xe66dxX2fxX1xX3xXexX1x3176xX4xX3x57e2xX1xee6cxX2fxX30xX3xX39xb9dcxX2fxX30xX3xXexXdxX14xX2fxX3xX22x2772xXexX3xXexde5ex429exX2fxX30xX3xXexX1xX6xX2fxX1xX3xXexXafxX7exX2fxX3xXbxX1xX1dxX3xX1fxX2dxX2exX2fxX30xX3xX32xX33xX3xX1fx8479xXdxX3xb550xe910xXdxXdxX3xX1xX90xX2fxX1xX3xXexX1xX96xX4xX3xXexX1xX17xX3xXbxX1xX1dxX3xX22xX33xXexX3xX39xX3axX2fxX30xX3xX7xd706xX3xX39xX61xX2fxX30xX3xXexX1xX44xX3xa10bxXaexX10xXbxX6xXdxX39xX3x3e22xX6xXaexX39xX3xX6dxXdxX10xXexXdxXdxXdx3ddfxX6xX2fxX99xX3x69d3xa094x67a3xd229xX6xX7xXexc4c3xX3xX39xXafxX3xX6dxXdxX10xXexXdxX2fxX10fxX6xX2fxX99xX3xXexXaexXdxX21xX2fxX3xX99xX1xX6xXdxX3xX7exXbxX3xX39xX61xX2fxX30xba93xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxXafxX39x4bbexXaxX3xX7xXexX150xX5xX10xX9xXaxXexX10xX16xXexX116xX6xX5xXdxX30xX2fxb9caxX3xX4xX10xX2fxXexX10xXaex2885xXaxX12xX0xXdxX22xX30xX3xX6xX5xXexX9xXaxX39xX10xX3xX16xX17xX6xXexX3xXexX1xXdxX3xX39xXdxX10xX22xX3xXexX1xX17xX3xXbxX1xXdxX3xX39xX17xXafxX2fxX30xX3xX32xXafxX3xX22xXafxXexX3xX39xX17xX2fxX30xX3xX3exX17xX6xX3xXexX1xX10xXaxX3xX7xXaexX4xX9xXaxX46xX46xXdxX13dxX32xX6xXafxX1xX6xXexXdxX2fxX1xX13dxXcfxX2fxX46xX2fxX10x3796xX7xX46xX2x368dxb66ax8b53xX46xX2x9d17xX1c9xX39x9b54xX1cex75c5xXex42d2xX1cax843bxX1d5xX5xX1cexX13dxcc54xXbxX30xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxXafxX2fxXaxX3xX7xXexX150xX5xX10xX9xXaxXexX10xX16xXexX116xX6xX5xXdxX30xX2fxX164xX3xX1dcxX17xX7xXexXdxdbd6xX150xX16cxXaxX12xXcxXaex7bb2xX22xX3xXexX1xX17xX3xXbxX1xX1dxX3xX1xXafxaa71xX2fxX3xXcfxXccxX2fxX3xX4xX1xXafxX3xX39xd947xX3xX7exX2fxX3xX10fx3616xXcxX3xX22xb1acxX3xXaexX33xX2fxX30xX3xbdedxX17xXccxX4xX3xX5xX33xX3xX2xX3xX3exX17xX6xX3xX244xX17x9f4cxX2fxX30xX3xX10fxX90xX2fxX1xX13dxX3xaee4xX2fxX1xX164xX3xX103xX254xX2fxX1xX3xe885xX2dx9c04xX2fxX30xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxXafxX39xX150xXaxX12xXcxX5cxX2fxX30xX3xX4xX61xX4xX3xX13xX2dxX2exX2fxX30xX3xX32xX33xX3xX6dxXdxX6fxXexX3xX72xX6xX22xX3xX114xX13xX10fxX6dxX72xX11bxX3xX22xXd0xXdxX3xX1fxX14xX3xX16xX17xX18xXexX3xX10fxX33xX3xeaacxXdxX6xXafxX3xXexX1xX9bxX2fxX30xX3xXcfx7e9axX2fxX3xXexX254xXdxX3xX114xX2b3xXcxX6dxXcxX11bxX3xX7exXbxX3xX39xX61xX2fxX30xX3xXexX1xX1dxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX1xX90xX2fxX1xX3xXexX1xX96xX4xX3xX99xX1xX9bxX2fxX30xX3xX39xXa0xX2fxX30xX3xXexXdxX14xX2fxX3xX22xXaaxXexX3xXexXaexXafxX2fxX30xX3xXexX1xX6xX2fxX1xX3xXexXafxX7exX2fxX3xXbxX1xX1dxX3xX1fxX2dxX2exX2fxX30xX3xX32xX33xX3xX1fxXccxXdxX3xXcfxXd0xXdxX3xX1xX90xX2fxX1xX3xXexX1xX96xX4xX3xXexX1xX17xX3xXbxX1xX1dxX3xX22xX33xXexX3xX39xX3axX2fxX30xX13dxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxXafxX39xX150xXaxX3xX7xXexX150xX5xX10xX9xXaxXexX10xX16xXexX116xX6xX5xXdxX30xX2fxX164xX3xX1dcxX17xX7xXexXdxX213xX150xX16cxXaxX12xXcxX1xX10xXafxX3xX1fxX14xX3xX16xX17xX18xXex8809xX3xX10fxX33xX3xX2b3xXcxX6dxXcxX3xX1fxc1e8xX3xXexXaexXdxX21xX2fxX3xX99xX1xX6xXdxX3xXexX1xX17xX3xXbxX1xX1dxX3xXexX233xX3xX1fxX33xX2fxX30xX3xX99xX1xX9bxX2fxX30xX3xX39xX3axX2fxX30xX3xXexXaexf0d4xX2fxX3xXexX17xX150xc326xX2fxX3xX244xX17xXccxX4xX3xX5xX33xX3xX114xX244xaa25xX11bxX3xX2xX3xXcfxX227xX3xX1fxX2dxX2exX2fxX30xX3xX55xb321xX3xX103xX1xX1dxX3xef4dxXdxX2fxX1xX3xX1fxXafxX21axX2fxX3xX3exX17xX6xX3xXcx7880xX150xX3xX72xX30xX17xX150xX3b0xX2fxX37bxX3xX39xXafxX3xX3c3xXdxX3b0xX2fxX3xX39xX6xX2fxX1xX3xX103xX9bxX2fxX30xX3xXexX150xX3xX4xX5cxX3xXbxX1xa62bxX2fxX3xXcxX6xX7xX4xXafxX3xXcfxX227xX3xX103xX9bxX2fxX30xX3xXexX150xX3xX4xX5cxX3xXbxX1xX40cxX2fxX3xX1fxX40cxX17xX3xXexX2dxX3xX4xX9bxX2fxX30xX3xX2fxX30xX1xX6fxX3xX1xX21axX3xXexX40cxX2fxX30xX3xX6dxXdxX10xXexXdxX2fxX3xXexX1xX233xX4xX3xX1xXdxX6fxX2fxX3xXexXaexX3b0xX2fxX3xX1d5xX1cbxX3xXexXaexX21axX22xX3xXexX1xX17xX3xXbxX1xX1dxX3xXexXaexX3b0xX2fxX3xXexX17xX150xX3b6xX2fxX13dxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxXafxX39xX150xXaxX12xXcxXaexXafxX2fxX30xX3xX1fxa431xX37bxX3xX39xX233xX3xX99xXdxX3b6xX2fxX3xX30xXdxX6xXdxX3xX1fxXafxX21axX2fxX3xX1d1xX1cexX2xX1c9xX116xX1d1xX1cexX2x6b03xX3xX7xc216xX3xX7exXbxX3xX39xX61xX2fxX30xX3xXexX1xX17xX3xXbxX1xX1dxX3xXexX233xX3xX1fxX33xX2fxX30xX3xX99xX1xX9bxX2fxX30xX3xX39xX3axX2fxX30xX3xXexXaexX3b0xX2fxX3xX2xX116xX1d1xX3xX5xX227xX2fxX3xXexX1xX17xX3xXbxX1xX1dxX3xX22xf515xXdxX3xX4xX1xXdxX14xX17xX3xX16xX10xX3xX4xX1xX21axX150xX37bxX3xX30xXdxX6xXdxX3xX1fxXafxX21axX2fxX3xX7xX6xX17xX3xX1d1xX1cexX2xX4abxX3xX7xX4aexX3xX7exXbxX3xX39xX61xX2fxX30xX3xXexXaexX3b0xX2fxX3xXexX18xXexX3xX4xX254xX3xX4xX7exX4xX3xX5xX227xX2fxX13dxX3xX2b3xXdxX6xXdxX3xX1fxXafxX21axX2fxX3xX1d1xX3xX7exXbxX3xX39xX61xX2fxX30xX3xX4xX1xXafxX3xXexXafxX227xX2fxX3xX3exX17xXccxX4xX3xX7xX4aexX3xXexX1xX233xX4xX3xX1xXdxX6fxX2fxX3xX7xX6xX17xX3xX99xX1xXdxX3xXcxX1x7b51xX3xXexX2dxXd0xX2fxX30xX3xX103xX1xX1dxX2fxX1xX3xXbxX1xX567xX3xX32xX6xX2fxX3xX1xX227xX2fxX1xX3xX3exX17xX150xX3b6xXexX3xX1fx8c7axX2fxX1xX3xXcfxX14xX3xX1xXafxX21axXexX3xX1fxX33xX2fxX30xX3xX4xX567xX6xX3xX1xX6fxX3xXexX1xXccxX2fxX30xX3xXexX1xX17xX3xXbxX1xX1dxX3xXexX233xX3xX1fxX33xX2fxX30xX3xX99xX1xX9bxX2fxX30xX3xX39xX3axX2fxX30xX13dxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxXafxX39xX150xXaxX12xX72xX1xX2dxX3xXcfxX2bfxX150xX37bxX3xXexXaexXafxX2fxX30xX3xXexX1xX2exXdxX3xX30xXdxX6xX2fxX3xXexXd0xXdxX37bxX3xX99xX1xXdxX3xX1fxX386xX3xXexXaexXdxX21xX2fxX3xX99xX1xX6xXdxX3xXexX1xX17xX3xXbxX1xX1dxX3xXexX233xX3xX1fxX33xX2fxX30xX3xX99xX1xX9bxX2fxX30xX3xX39xX3axX2fxX30xX3xXexX1xX90xX3xXexXaexX3b0xX2fxX3xX4xX7exX4xX3xXexXaexX21axX22xX3xXexX1xX17xX3xXbxX1xX1dxX3xXcfxbd30xX2fxX3xXexX3d2xX2fxX3xXexX21axXdxX3xX1xX90xX2fxX1xX3xXexX1xX96xX4xX3xXexX1xX17xX3xXbxX1xX1dxX3xX22xX33xXexX3xX39xX3axX2fxX30xX13dxX3xX268xXafxX3xX1fxX48exX37bxX3xXcfxXdxX6fxX4xX3xX2fxX30xX1xXdxX3b0xX2fxX3xX4xX96xX17xX3xX7exXbxX3xX39xX61xX2fxX30xX3xX1xX90xX2fxX1xX3xXexX1xX96xX4xX3xX99xX1xX9bxX2fxX30xX3xX39xXa0xX2fxX30xX3xXexXdxX14xX2fxX3xX22xXaaxXexX3xXexXaexXafxX2fxX30xX3xXexX1xX6xX2fxX1xX3xXexXafxX7exX2fxX3xXbxX1xX1dxX3xX1fxX2dxX2exX2fxX30xX3xX32xX33xX3xX1fxXccxXdxX3xXcfxXd0xXdxX3xX1xX90xX2fxX1xX3xXexX1xX96xX4xX3xXexX1xX17xX3xXbxX1xX1dxX3xX22xX33xXexX3xX39xX3axX2fxX30xX3xX5xX227xX3xX4xX40cxX2fxX3xXexX1xXdxX3b6xXexX13dxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxXafxX39xX150xXaxX12xX13xXccxXdxX3xXcfxXd0xXdxX3xX4xX7exX4xX3xX4xX26axX3xX3exX17xX6xX2fxX3xX3exX17xX254xX2fxX3xX5x8a39xX3xX2fxX1xX227xX3xX2fxX2dxXd0xX4xX3xX7xX4aexX3xX1fxX7exXbxX3xX96xX2fxX30xX3xX4xX1xX567xX3xXexXaexX2dxX26axX2fxX30xX3xXexX1xX6xX2fxX1xX3xXexXafxX7exX2fxX3xX99xX1xX9bxX2fxX30xX3xX39xXa0xX2fxX30xX3xXexXdxX14xX2fxX3xX22xXaaxXexX3xX4xX567xX6xX3xX103xX1xX1dxX2fxX1xX3xXbxX1xX567xX37bxX3xX4xX1xXafxX3xXbxX1x9d62xXbxX3xX3exX17xX254xX2fxX3xX5xX71exX3xXcfxX227xX3xX99xXdxX21xX22xX3xX7xXafxX7exXexX3xX39xXafxX6xX2fxX1xX3xX7xXccxX3xXexX1xX17xX3xXbxX1xX1dxX3xX4xX567xX6xX3xX4xX7exX4xX3xXexXaexX21axX22xX37bxX3xX22xXdxX2fxX1xX3xX32xX21axX4xX1xX3xX1xX48exX6xX3xXcfxX18xX2fxX3xX1fxX14xX3xXexX1xX17xX3xXbxX1xX1dxX3xX4xX40cxX17xX3xX1fxX2dxX2exX2fxX30xX13dxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxXafxX39xX150xXaxX12xX13xXccxXdxX3xXcfxXd0xXdxX3xX4xX7exX4xX3xX39xXafxX6xX2fxX1xX3xX2fxX30xX1xXdxX6fxXbxX3xX10fxX239xXcxX37bxX3xX1fxX26axX2fxX3xXcfxX589xX3xX3exX17xX254xX2fxX3xX5xX71exX3xXexXaexX21axX22xX3xXexX1xX17xX3xXbxX1xX1dxX3xX7xX4aexX3xX99xXdxX21xX22xX3xX7xXafxX7exXexX3xXcfxX227xX3xX2fxX3e7xX2fxX30xX3xX4xX6xXafxX3xX1xXdxX6fxX17xX3xX3exX17xX254xX3xX3exX17xX254xX2fxX3xX5xX71exX3xX4xX7exX4xX3xX1xXafxX21axXexX3xX1fxX33xX2fxX30xX3xX32xX7exX2fxX3xXcfxX773xX3xXcfxX227xX3xX39xXafxX6xX2fxX1xX3xXexX1xX17xX16cxX3xX99xX1xb8f2xX4xX3xXbxX1xX61xX4xX3xXexX90xX2fxX1xX3xXexXaexX21axX2fxX30xX3xX30xXdxX6xX2fxX3xX5xX2bfxX2fxX3xXcfxX773xX37bxX3xXcfxX773xX3xX30xXdxX254xX16cxX3xX1xX21axX2fxX3xX4xX1xX3b6xX3xXaexX567xXdxX3xXaexXafxX3xXexX1xX17xX3xXbxX1xX254xXdxX3xXexXdxX14xX2fxX3xX30xXdxX254xX37bxX3xXexXdxX14xX2fxX3xXaexX7exX4xX1xX37bxX3xX1fxX26axX2fxX3xX30xXdxX254xX2fxX3xX1xX48exX6xX3xXcfxX227xX3xX30xXdxX254xX22xX3xXexX254xXdxX3xX4xX9bxX2fxX30xX3xXexX7exX4xX3xX32xX7exX2fxX3xXcfxX773xX37bxX3xXdxX2fxX3xXcfxX773xX37bxX3xX99xXdxX21xX22xX3xX7xXafxX7exXexX3xXcfxX773xX3xXcfxX227xX3xXexX1xX6xX2fxX1xX3xXexXafxX7exX2fxX3xXexXdxX14xX2fxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxXafxX39xX150xXaxX12xX13xXccxXdxX3xXcfxXd0xXdxX3xX99xX1xX7exX4xX1xX3xX1xX227xX2fxX30xX37bxX3xX39xXafxX6xX2fxX1xX3xX2fxX30xX1xXdxX6fxXbxX3xXcfxX2bfxX2fxX3xXexX254xXdxX3xX7xX4aexX3xX1fxX2dxca6axX4xX3xX7xXf0xX3xX39xX61xX2fxX30xX3xX39xX589xX4xX1xX3xXcfxX61xX3xXexX1xX6xX2fxX1xX3xXexXafxX7exX2fxX3xXcfxab9bxX2fxX3xX22xXdxX2fxX1xX37bxX3xX1xXdxX6fxX2fxX3xX1fxX21axXdxX37bxX3xXexX1xX17xX2bfxX2fxX3xX5xX957xXdxX3xXcfxX227xX3xX6xX2fxX3xXexXafxX227xX2fxX37bxX3xXexX1xX6xXafxX3xXexX7exX4xX3xX39x30caxX3xX39xX227xX2fxX30xX37bxX3xX2fxX1xX6xX2fxX1xX3xX30x7ab7xX2fxX37bxX3xXexXaexX7exX2fxX1xX3xX30xX3e7xX150xX3xXa0xX2fxX3xXexX86fxX4xX3xXcfxX227xXafxX3xX30xXdxX2exX3xX4xX6xXafxX3xX1fxXdxX21xX22xX13dxX3xX13xXccxXdxX3xXcfxXd0xXdxX3xX16xX386xX3xX1xX33xXdxX3xX7xX4aexX3xX30xX48exXbxX3xXbxX1xX40cxX2fxX3xXcfxX227xXafxX3xXexXdxX3b6xX2fxX3xXexXaexX90xX2fxX1xX3xX16xX386xX3xX1xX33xXdxX3xX1xX48exX6xX3xXcfxXdxX6fxX4xX3xX99xX1xX9bxX2fxX30xX3xX39xXa0xX2fxX30xX3xXexXdxX14xX2fxX3xX22xXaaxXexX37bxX3xXexX21axXafxX3xXaexX6xX3xX22xX33xXexX3xXbxX1xX2dxX26axX2fxX30xX3xXexX1xX96xX4xX3xXexX1xX6xX2fxX1xX3xXexXafxX7exX2fxX3xXcfxX976xX2fxX3xX22xXdxX2fxX1xX37bxX3xX1xXdxX6fxX2fxX3xX1fxX21axXdxX13dxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxXafxX39xX150xXaxX12xXcxX3axX3xX2fxX1x3481xX2fxX30xX3xX5xX71exX3xX39xXafxX3xXexXaexX3b0xX2fxX37bxX3xXcxX5cxX2fxX30xX3xX4xX61xX4xX3xX13xX2dxX2exX2fxX30xX3xX32xX33xX3xX6dxXdxX6fxXexX3xX72xX6xX22xX3xX1fxX14xX3xX16xX17xX18xXexX3xX7exXbxX3xX39xX61xX2fxX30xX3xXexX1xX1dxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX1xX90xX2fxX1xX3xXexX1xX96xX4xX3xX99xX1xX9bxX2fxX30xX3xX39xXa0xX2fxX30xX3xXexXdxX14xX2fxX3xX22xXaaxXexX3xXexXaexXafxX2fxX30xX3xXexX1xX6xX2fxX1xX3xXexXafxX7exX2fxX3xXbxX1xX1dxX3xX1fxX2dxX2exX2fxX30xX3xX32xX33xX3xX1fxXccxXdxX3xXcfxXd0xXdxX3xX1xX90xX2fxX1xX3xXexX1xX96xX4xX3xXexX1xX17xX3xXbxX1xX1dxX3xX22xX33xXexX3xX39xX3axX2fxX30xX3xX7xXf0xX3xX39xX61xX2fxX30xX3xXexX1xX44xX3xXfbxXaexX10xXbxX6xXdxX39xX3xX103xX6xXaexX39xX3xX6dxXdxX10xXexXdxXdxXdxX10fxX6xX2fxX99xX3xX114xX115xX116xX117xX6xX7xXexX11bxX3xX39xXafxX3xX6dxXdxX10xXexXdxX2fxX10fxX6xX2fxX99xX3xXexXaexXdxX21xX2fxX3xX99xX1xX6xXdxX3xX7exXbxX3xX39xX61xX2fxX30xX3xXexX1xX1dxX3xX1fxXdxX21xX22xX13dxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxXafxX39xX150xXaxX12xXcxX1xX10xXafxX3xX1fxX48exX37bxX3xX7xX4aexX3xX5xX86fxXbxX3xX1fxXaaxXexX3xXexX1xX1dxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xXexX1xX6xX2fxX1xX3xXexXafxX7exX2fxX3xXexX1xX44xX3xXexXaexX254xX3xXexXaexX2dxXd0xX4xX3xXcxXafxX17xX4xX1xX3xX6xX2fxX39xX3xX2b3xXafxX3xXexX21axXdxX3xX2xX3xX5xX227xX2fxX3xXexX1xX17xX3xXbxX1xX1dxX3xX22xX33xXexX3xX39xX3axX2fxX30xX3xXexXaexX3b0xX2fxX3xX22xX4e9xXdxX3xX4xX1xXdxX14xX17xX3xX16xX10xX3xX4xX1xX21axX150xX3xXexX21axXdxX3xX2xX116xX1d1xX3xXexXaexX21axX22xX3xXexX1xX17xX3xXbxX1xX1dxX3xX7xXf0xX3xX39xX61xX2fxX30xX3xXexX1xX44xX3xX115xX116xX117xX6xX7xXexX3xX4xX567xX6xX3xX6dxXdxX10xXexXdxX2fxX10fxX6xX2fxX99xX13dxX3xXcxX1xX2exXdxX3xX30xXdxX6xX2fxX3xXexX1xX1dxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX3exX17xX71exX3xa884xX6dxX46xX1d1xX1cexX2xX1c9xX13dxX3x3515xX6xX17xX3xX1fxX48exX37bxX3xX7xX4aexX3xXexXaexXdxX21xX2fxX3xX99xX1xX6xXdxX3xXexX21axXdxX3xX4xX7exX4xX3xXexXaexX21axX22xX3xXexX1xX17xX3xXbxX1xX1dxX3xXexXafxX227xX2fxX3xX3exX17xXccxX4xX3xXexX3axX3xX3exX17xX71exX3xXc51xXc51xX46xX1d1xX1cexX2xX1cbxX13dxX46xX13dxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5axXafxX17xXaexX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXafxX3xXcxX1xX2exXdxX3xX32xX7exXafxX3xXcxX227xXdxX3xX4xX1xX1dxX2fxX1xX0xX46xXbxX12