Chủ tịch nước: Việt Nam luôn trân trọng hỗ trợ của LHQ trong xây dựng, phát triển đất nước
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc (20/9/1977 - 20/9/2017), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.
1a45x306fx9fd8x8611x2a7fxbdb1x96dfx5d59xa6c9xX7x4608x880cxabbax8436x919bx295bxX5x24d6xXaxX3xX7xXex9763xX5xX10xX9xXaxXexX10xbaebxXex5ee1xX6xX5xXdxa371x34e5x267bxX3x7d22x2c7bxX7xXexXdx68a1xX15xb237xXax2b3cxaab0xX1xa4e6xX3xXex8af2xX4xX1xX3xX23x4b5cx23d6xX4xX24xX3xa490xXdx229exXexX3x805fxX6xbe39xX3xX5xX27x65fdxX23xX3xXex2f53x58a1xX23xX3xXexX4ex74b4xX23xX22xX3xX1x983cxX3xXexX4ex8039xX3xX4xX32xX6xX3x9877xa306xab07xX3xXexX4ex7822xX23xX22xX3xX1cxX4fxX15xX3x6bebx2747xX23xX22x3cdcxX3xXbxX1x244fxXexX3xXexX4exXdx8d3cxX23xX3x7e2ax3323xXexX3xX23xX3axX3bxX4xX0x8038xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX10xX6xX71xXaxX2fxX44xX1xX4fxX23xX3xX71xX35xXbxX3x7d6ax3fcfxX3xX23xXdxX41xX46xX3xa0a7xbf6dxX3xX23x4340xX46xX3xX3fxXdxX41xXexX3xX44xX6xX46xX3xX22xXdxX6xX3xX23xX1x663cxXbxX3xX63xXdx9c88xX23xX3xX64xX5dxXbxX3xX65xX27x7d61xX4xX3x35c1x4164xXb2xX8bx37c9xX8bxX2xXdcxacbbxXe0xX3xX1exX3xXd9xXb2xX8bxXdcxX8bxXd9xXb2xX2xXe0x6b94xX75xX3xX30xX1xX32xX3xXexX35xX4xX1xX3xX23xX3axX3bxX4xX3xXcxX4exa2d9xX23xX3x3689x3556xXdxX3xX65xX27xX6xX23xX22xX3xX82x9c76xX3xX4x33f6xX3xX4xX27x3eedxX4xX3xXexX4exada3xX3xX5x4b25xXdxX3xXbxX1xbfcexX23xX22xX3x357cxX83xX23xX3x7ec8xX79xX69xX3xX4xX1x771dxb671xX3x8857xX6xX27xX3xX82xX4fxX15xX3xX5x3564xX3xX23xX116xXdxX3xX71xX27xX23xX22xX3xX4xX27xX116xX4xX3xXbxX1xX123xX23xX22xX3xX127xX83xX23xX132xX0xX8bxXbxX2fxX0xX71xXdxX127xX3xXdxX71xX9xXaxX4exX6xX71xX10xa678xX6xX7xXexX10xX64xX10xX5xXbxX10xX4exXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXbxX69xX7xXdxXexXdxX69xX23xX24xX3xX6xX12bxX7xX69xX5xX27xXexX10xX2dxX3xX5xX10xX2bxXexX24xX3xX1exX2xXb2xXb2xXb2xXb2xXbxX1cxX2dxX3xX12bxX69xX4exX71xX10xX4exX24xX3xXb2xXbxX1cxX3xX7xX69xX5xXdxX71xX3xX4exX10xX71xX2dxX3xXexX69xXbxX24xX3xXb2xXbxX1cxX2dxX3x53f2xXdxX71xXexX1xX24xX3xX2xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX2xXbxX1cxX2dxX3xX69xX127xX10xX4exX2bxX5xX69xX1c1xX24xX3xX1xXdxX71xX71xX10xX23xX2dxXaxX2fxX0xX71xXdxX127xX2fxX0xX8bxX71xXdxX127xX2fxX0xX71xXdxX127xX2fxXd8xX30xX1xXdxX23xX1xXbxX1xX27xX132xX127xX23xXeexX3xX1exX3xX44xX1xX4fxX23xX3xX71xX35xXbxX3xXa9xXaaxX3xX23xXdxX41xX46xX3xXb1xXb2xX3xX23xXb5xX46xX3xX3fxXdxX41xXexX3xX44xX6xX46xX3xX22xXdxX6xX3xX23xX1xXc7xXbxX3xX63xXdxXccxX23xX3xX64xX5dxXbxX3xX65xX27xXd5xX4xX3xXd8xXd9xXb2xX8bxXdcxX8bxX2xXdcxXe0xXe0xX1exXd9xXb2xX8bxXdcxX8bxXd9xXb2xX2xXe0xXeexX75xX3xX30xX1xX32xX3xXexX35xX4xX1xX3xX23xX3axX3bxX4xX3xXcxX4exX101xX23xX3xX104xX105xXdxX3xX65xX27xX6xX23xX22xX3xX82xX10fxX3xX4xX112xX3xX4xX27xX116xX4xX3xXexX4exX11bxX3xX5xX11exXdxX3xXbxX1xX123xX23xX22xX3xX127xX83xX23xX3xX12bxX79xX69xX3xX4xX1xX131xX132xX3xX134xX6xX27xX3xX82xX4fxX15xX3xX5xX13dxX3xX23xX116xXdxX3xX71xX27xX23xX22xX3xX4xX27xX116xX4xX3xXbxX1xX123xX23xX22xX3xX127xX83xX23xX24xX0xX8bxX71xXdxX127xX2fxX3xXd8xX30xX1xXdxX23xX1xXbxX1xX27xX132xX127xX23xXeexX3xX1exX3xX44xX1xX4fxX23xX3xX71xX35xXbxX3xXa9xXaaxX3xX23xXdxX41xX46xX3xXb1xXb2xX3xX23xXb5xX46xX3xX3fxXdxX41xXexX3xX44xX6xX46xX3xX22xXdxX6xX3xX23xX1xXc7xXbxX3xX63xXdxXccxX23xX3xX64xX5dxXbxX3xX65xX27xXd5xX4xX3xXd8xXd9xXb2xX8bxXdcxX8bxX2xXdcxXe0xXe0xX1exXd9xXb2xX8bxXdcxX8bxXd9xXb2xX2xXe0xXeexX75xX3xX30xX1xX32xX3xXexX35xX4xX1xX3xX23xX3axX3bxX4xX3xXcxX4exX101xX23xX3xX104xX105xXdxX3xX65xX27xX6xX23xX22xX3xX82xX10fxX3xX4xX112xX3xX4xX27xX116xX4xX3xXexX4exX11bxX3xX5xX11exXdxX3xXbxX1xX123xX23xX22xX3xX127xX83xX23xX3xX12bxX79xX69xX3xX4xX1xX131xX132xX3xX134xX6xX27xX3xX82xX4fxX15xX3xX5xX13dxX3xX23xX116xXdxX3xX71xX27xX23xX22xX3xX4xX27xX116xX4xX3xXbxX1xX123xX23xX22xX3xX127xX83xX23xX24xX0xX8bxX71xXdxX127xX2fxX0xX71xXdxX127xX3xXdxX71xX9xXaxX4exX6xX71xX10xX168xX6xX7xXexX10xX64xX10xX5xXbxX10xX4exXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXbxX69xX7xXdxXexXdxX69xX23xX24xX3xX6xX12bxX7xX69xX5xX27xXexX10xX2dxX3xX5xX10xX2bxXexX24xX3xX1exX2xXb2xXb2xXb2xXb2xXbxX1cxX2dxX3xX12bxX69xX4exX71xX10xX4exX24xX3xXb2xXbxX1cxX3xX7xX69xX5xXdxX71xX3xX4exX10xX71xX2dxX3xXexX69xXbxX24xX3xXb2xXbxX1cxX2dxX3xX1c1xXdxX71xXexX1xX24xX3xX2xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX2xXbxX1cxX2dxX3xX69xX127xX10xX4exX2bxX5xX69xX1c1xX24xX3xX1xXdxX71xX71xX10xX23xX2dxXaxX2fxXd8xX30xX1xXdxX23xX1xXbxX1xX27xX132xX127xX23xXeexX3xX1exX3xX44xX1xX4fxX23xX3xX71xX35xXbxX3xXa9xXaaxX3xX23xXdxX41xX46xX3xXb1xXb2xX3xX23xXb5xX46xX3xX3fxXdxX41xXexX3xX44xX6xX46xX3xX22xXdxX6xX3xX23xX1xXc7xXbxX3xX63xXdxXccxX23xX3xX64xX5dxXbxX3xX65xX27xXd5xX4xX3xXd8xXd9xXb2xX8bxXdcxX8bxX2xXdcxXe0xXe0xX1exXd9xXb2xX8bxXdcxX8bxXd9xXb2xX2xXe0xXeexX75xX3xX30xX1xX32xX3xXexX35xX4xX1xX3xX23xX3axX3bxX4xX3xXcxX4exX101xX23xX3xX104xX105xXdxX3xX65xX27xX6xX23xX22xX3xX82xX10fxX3xX4xX112xX3xX4xX27xX116xX4xX3xXexX4exX11bxX3xX5xX11exXdxX3xXbxX1xX123xX23xX22xX3xX127xX83xX23xX3xX12bxX79xX69xX3xX4xX1xX131xX132xX3xX134xX6xX27xX3xX82xX4fxX15xX3xX5xX13dxX3xX23xX116xXdxX3xX71xX27xX23xX22xX3xX4xX27xX116xX4xX3xXbxX1xX123xX23xX22xX3xX127xX83xX23xX24xX0xX8bxX71xXdxX127xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5950xX69xX71xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX4exX2dxXaxX2fxX0xX10xX46xX2fxX0xXdxX46xX22xX3xX7xX4exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8bxX8bxXdxX132xX12bxX6xX69xX1xX6xXexXdxX23xX1xX132xX127xX23xX8bxX23xX10xX1c1xX7xX8bxX2xXe0xa2dex5c88xX8bxXe0xXe0xX71xX549xXb2x5aa8xX549xX2xXb1xX551xXexXe0xX551xX54axX549xX5xXb2xX132xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX27xX3xXexXdxX4xX1xX3xX23xX27xX69xX4xX3xX127xXdxX10xXexX3xX23xX6xX46xX3xX5xX27xX69xX23xX3xXexX4exX6xX23xX3xXexX4exX69xX23xX22xX3xX1xX69xX3xXexX4exX69xX3xX4xX27xX6xX3xX5xX1x81cdxX3xXexX4exX69xX23xX22xX3xX1cxX6xX15xX3xX71xX27xX23xX22xX3xXbxX1xX6xXexX3xXexX4exXdxX10xX23xX3xX71xX6xXexX3xX23xX27xX69xX4xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1c1xXdxX71xXexX1xX24xX551xX551xXb1xXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX549xb6d1xXdcxXbxX1cxXaxX3xX8bxX2fxX0xX8bxX10xX46xX2fxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX69xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX4exX2dxXaxX2fxX0xX10xX46xX2fxX30xX1xX32xX3xXexX35xX4xX1xX3xX23xX3axX3bxX4xX3xXcxX4exX101xX23xX3xX104xX105xXdxX3xX65xX27xX6xX23xX22xX132xX3xXd8x5b9axX23xX1xX24xX3xX44xX1xX6xX23xX3xX134xX79xX23xX22xX8bxXcxXcxa4f0xX3fxX44xXeexX0xX8bxX10xX46xX2fxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fcxX69xX71xX15xXaxX2fxX0xX10xX46xX2fxX1exXcxX1xX3axX6xX3xX30xX1xX32xX3xXexX35xX4xX1xX3xX23xX3axX3bxX4xX75xX3xX23xXb5xX46xX3xXd9xXb2xX2xXe0xX3xXa9xXaaxX3xX23xXdxX41xX46xX3xXb1xXb2xX3xX23xXb5xX46xX3xX3fxXdxX41xXexX3xX44xX6xX46xX3xX22xXdxX6xX3xX23xX1xXc7xXbxX3xX63xXdxXccxX23xX3xX64xX5dxXbxX3xX65xX27xXd5xX4xX132xX3xX652xXdxX23xX3xX30xX1xX32xX3xXexX35xX4xX1xX3xX23xX3axX3bxX4xX3xX82xX79xX23xX1xX3xX22xXdxX79xX3xX127x43a0xX3xX7xX72xX3xXbxX1xX79xXexX3xXexX4exXdxX7fxX23xX3xX4xX32xX6xX3xX46xXd5xXdxX3xX59cxX27xX6xX23xX3xX1xX41xX3xX3fxXdxX41xXexX3xX44xX6xX46xX1exX63xXdxXccxX23xX3xX64xX5dxXbxX3xX65xX27xXd5xX4xX3xXexX4exX69xX23xX22xX3xX23xX1x41e3xX23xX22xX3xX23xXb5xX46xX3xX59cxX27xX6x2423xX0xX8bxX10xX46xX2fxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fcxX69xX71xX15xXaxX2fxX0xX7xXexX4exX69xX23xX22xX2fxX30xX1xX32xX3xXexX35xX4xX1xX3xX23xX3axX3bxX4xX3xXcxX4exX101xX23xX3xX104xX105xXdxX3xX65xX27xX6xX23xX22xX24xX0xX8bxX7xXexX4exX69xX23xX22xX2fxX3xX3fxXdxX41xX4xX3xX3fxXdxX41xXexX3xX44xX6xX46xX3xXexX4exb73cxX3xXexX1xX13dxX23xX1xX3xXexX1xX13dxX23xX1xX3xX127xXdxXccxX23xX3xX4xX1xX131xX23xX1xX3xXexX1xa1bfxX4xX3xX4xX32xX6xX3xX63xXdxXccxX23xX3xX64xX5dxXbxX3xX65xX27xXd5xX4xX3xX127xX13dxX69xX3xX23xX22xX13dxX15xX3xXd9xXb2xX8bxXdcxX8bxX2xXdcxXe0xXe0xX3xX82xX79xX23xX1xX3xX71xX83xX27xX3xX7xX72xX3xX22xX1xXdxX3xX23xX1xXc7xX23xX3xX4xX32xX6xX3xXex9efbxX3xX4xX1xX79dxX4xX3xXexX69xX13dxX23xX3xX4xX101xX27xX3xX5xX3bxX23xX3xX23xX1xX83xXexX3xX1xX13dxX23xX1xX3xXexXdxX23xX1xX3xX127xX13dxX3xX4xX116xX23xX22xX3xX82x68dcxX23xX22xX3xX59cxX27xXd5xX4xX3xXex9458xX3xX82xXd5xXdxX3xX127xX3bxXdxX3xX46xX116xXexX3xX23xX3axX3bxX4xX3xX3fxXdxX41xXexX3xX44xX6xX46xX3xX1xa710xX6xX3xX12bx5371xX23xX1xX75xX3xXexX1xXd5xX23xX22xX3xX23xX1xX83xXexX75xX3xX82xX116xX4xX3xX5xXc7xXbxX75xX3xXexX72xX3xX71xX69xX3xX127xX13dxX3xX71xX4fxX23xX3xX4xX1xX32xX132xX3xX104xX4fxX15xX3xX5xX13dxX3xX7xX72xX3xXa9xXdxX41xX23xX3xX4xX112xX3xa92cxX3xX23xX22xX1x36fbxX6xX3xXexX4exX54xX23xX22xX3xX82xX105xXdxX3xX82xXd5xXdxX3xX127xX3bxXdxX3xX82xX83xXexX3xX23xX3axX3bxX4xX3xXexX6xX132xX3xXcxX4exX69xX23xX22xX3xX7xX27xXd5xXexX3xX12bxXd5xX23xX3xXexX1xXc7xXbxX3xXa9xXaaxX3xX59cxX27xX6xX75xX3xX3fxXdxX41xXexX3xX44xX6xX46xX3xX127xX13dxX3xX63xXdxXccxX23xX3xX64xX5dxXbxX3xX65xX27xXd5xX4xX3xX82xX10fxX3xX5xX27xX4axX23xX3xX23xX59xX3xX5xX72xX4xX3xX127xX27xX23xX3xX82xa424xXbxX75xX3xX1cxX4fxX15xX3xX71xX72xX23xX22xX3xX46xXd5xXdxX3xX59cxX27xX6xX23xX3xX1xX41xX3xX1xX5dxXbxX3xXexX79xX4xX3xX23xX22xX13dxX15xX3xX4xX13dxX23xX22xX3xXexXd5xXexX3xX82x447bxXbxX3xX127xX3bxXdxX3xX23xX1xX71dxX23xX22xX3xXa9xX815xXexX3xX59cxX27xX11bxX3xXexX131xX4xX1xX3xX4xX72xX4xX3xX127xX13dxX3xX23xX1xXdxX6dexX27xX3xXexXdxX6dexX46xX3xX23xXb5xX23xX22xX3xXbxX1xX79xXexX3xXexX4exXdxX7fxX23xX132xX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fcxX69xX71xX15xXaxX2fxX44xX1xX13dxX3xX23xX3axX3bxX4xX3xX127xX13dxX3xX23xX1xX4fxX23xX3xX71xX4fxX23xX3xX3fxXdxX41xXexX3xX44xX6xX46xX3xX5xX27xX4axX23xX3xXexX4exX4fxX23xX3xXexX4exX54xX23xX22xX3xX7xX72xX3xX1xX59xX3xXexX4exX5dxX3xX127xX13dxX3xX82xX80bxX23xX22xX3xX1xX13dxX23xX1xX3xX4xX32xX6xX3xX63xXdxXccxX23xX3xX64xX5dxXbxX3xX65xX27xXd5xX4xX3xXexX4exX69xX23xX22xX3xX7xX72xX3xX23xX22xX1xXdxX41xXbxX3xX1cxX4fxX15xX3xX71xX72xX23xX22xX3xX127xX13dxX3xXbxX1xX79xXexX3xXexX4exXdxX7fxX23xX3xX82xX83xXexX3xX23xX3axX3bxX4xX75xX3xX23xX1xX83xXexX3xX5xX13dxX3xX7xX72xX3xX1xX59xX3xXexX4exX5dxX3xX59cxX27xX874xX3xX12bxX79xX27xX3xX127xX13dxX3xXexX1xXdxX815xXexX3xXexX1xX72xX4xX3xX127xX6dexX3xXexX13dxXdxX3xX4xX1xX131xX23xX1xX75xX3xXa9x5effxX3xXexX1xX27xXc7xXexX75xX3xXa9xXdxX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX41xX46xX3xXexX4exX69xX23xX22xX3xX23xX1xX71dxX23xX22xX3xX23xXb5xX46xX3xXexX1xX79xX23xX22xX3xXa9xX1xX112xX3xXa9xX1xXb5xX23xX3xX7xX6xX27xX3xX4xX1xXdxX815xX23xX3xXexX4exX6xX23xX1xX3xX4x7c78xX23xX22xX3xX23xX1xX3axX3xXexX1xX11exXdxX3xXa9x82f7xX3xX12bxX35xX3xX12bxX6xX69xX3xX127xX4fxX15xX75xX3xX4xX83xX46xX3xX127xXc7xX23xX132xX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fcxX69xX71xX15xXaxX2fxX3fxX13dxX69xX3xX23xX1xX71dxX23xX22xX3xX23xXb5xX46xX3xX4xX27xXd5xXdxX3xXexX1xXc7xXbxX3xXa9xXaaxX3xX2xXdcxXe0xXb2xX75xX3xX82xX101xX27xX3xX23xX1xX71dxX23xX22xX3xX23xXb5xX46xX3xXexX1xXc7xXbxX3xXa9xXaaxX3xX2xXdcxX54axXb2xX75xX3xX23xX22xX69xX13dxXdxX3xX23xX22xX27xX80bxX23xX3xX127xXdxX41xX23xX3xXexX4exX5dxX3xXex5489xX3xX4xX79xX4xX3xX23xX3axX3bxX4xX3xX1cxX10fxX3xX1xX116xXdxX3xX4xX1xX32xX3xX23xX22xX1xX879xX6xX75xX3xX127xXdxX41xX23xX3xXexX4exX5dxX3xX4xX32xX6xX3xX63xXdxXccxX23xX3xX64xX5dxXbxX3xX65xX27xXd5xX4xX3xX4xX1xXdxX815xX46xX3xX5ddxXb2xb0cdxX3xXexX7dfxX23xX22xX3xX127xXdxX41xX23xX3xXexX4exX5dxX3xX4xX1xX69xX3xX3fxXdxX41xXexX3xX44xX6xX46xX132xX3xXcxX4exX69xX23xX22xX3xX4xX4axX23xX22xX3xX4xX27xX116xX4xX3xX82xX7dfxXdxX3xX46xX3bxXdxX75xX3xX82x6023xX15xX3xX46xX105xX23xX1xX3xX4xX4axX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX41xXbxX3xX1xX112xX6xX75xX3xX1xXdxX41xX23xX3xX82xX105xXdxX3xX1xX112xX6xX3xX127xX13dxX3xX1xX116xXdxX3xX23xX1xXc7xXbxX3xX59cxX27xXd5xX4xX3xXexX815xX75xX3xX63xXdxXccxX23xX3xX64xX5dxXbxX3xX65xX27xXd5xX4xX3xXexXdxX815xXbxX3xXex1f54xX4xX3xXexX131xX4xX1xX3xX4xX72xX4xX3xX1xX59xX3xXexX4exX5dxX3xX3fxXdxX41xXexX3xX44xX6xX46xX3xX127xX3bxXdxX3xX23xX22xX27xX80bxX23xX3xX127xXd5xX23xX3xX1xX13dxX23xX22xX3xXexX4exXb5xX46xX3xXexX4exXdxX41xX27xX3xb0d6xX134x41bexX3xX46xX59xXdxX3xX23xXb5xX46xX132xX3xX104xX4fxX15xX3xX5xX13dxX3xX46xX116xXexX3xXexX4exX69xX23xX22xX3xX23xX1xX71dxX23xX22xX3xX23xX22xX27xX80bxX23xX3xX5xX72xX4xX3xX59cxX27xX6xX23xX3xXexX4exX54xX23xX22xX3xX22xXdx4568xXbxX3xX23xX3axX3bxX4xX3xXexX6xX3xXexX1xX72xX4xX3xX1xXdxX41xX23xX3xX1xX13dxX23xX1xX3xX4xX4axX23xX22xX3xX4xX79xX4xX3xX46xXbbdxX4xX3xXexXdxXccxX27xX3xXbxX1xX79xXexX3xXexX4exXdxX7fxX23xX3xXa9xXdxX23xX1xX3xXexX815xX1exX1cxX10fxX3xX1xX116xXdxX3xX127xX13dxX3xX22xX112xXbxX3xXbxX1xX101xX23xX3xX82xX3axX6xX3xX3fxXdxX41xXexX3xX44xX6xX46xX3xXexX4exX782xX3xXexX1xX13dxX23xX1xX3xX46xX116xXexX3xXexX4exX69xX23xX22xX3xX23xX1xX71dxX23xX22xX3xX59cxX27xXd5xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX1xX69xX13dxX23xX3xXexX1xX13dxX23xX1xX3xX4xX79xX4xX3x3b45xXbbdxX4xX3xXexXdxXccxX27xX3xXbxX1xX79xXexX3xXexX4exXdxX7fxX23xX3xXcxX1xXdxXccxX23xX3xX23xXdxXccxX23xX3xXa9xXaaxX3xX4xX32xX6xX3xX63xXdxXccxX23xX3xX64xX5dxXbxX3xX65xX27xXd5xX4xX132xX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fcxX69xX71xX15xXaxX2fxX63xX13dxX3xXexX1xX13dxX23xX1xX3xX127xXdxXccxX23xX3xXexX131xX4xX1xX3xX4xX72xX4xX75xX3xX4xX112xX3xXexX4exX79xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX41xX46xX3xX4xX32xX6xX3xX4xX116xX23xX22xX3xX82xX80bxX23xX22xX3xX59cxX27xXd5xX4xX3xXexX815xX75xX3xX3fxXdxX41xXexX3xX44xX6xX46xX3xX5xX27xX4axX23xX3xX4xX69xXdxX3xX59cxX27xX6xX23xX3xX1xX41xX3xX1xX5dxXbxX3xXexX79xX4xX3xX127xX3bxXdxX3xX63xXdxXccxX23xX3xX64xX5dxXbxX3xX65xX27xXd5xX4xX3xX5xX13dxX3xX46xX116xXexX3xXexX4exX69xX23xX22xX3xX23xX1xX71dxX23xX22xX3xX3axX27xX3xXexXdxXccxX23xX3xX1xX13dxX23xX22xX3xX82xX101xX27xX3xX4xX32xX6xX3xX4xX1xX131xX23xX1xX3xX7xX79xX4xX1xX3xX82xXd5xXdxX3xX23xX22xX69xX105xXdxX132xX3xXcxXaf6xX3xX23xX1xX71dxX23xX22xX3xX23xX22xX13dxX15xX3xX82xX101xX27xX3xX22xXdxX6xX3xX23xX1xXc7xXbxX3xX63xXdxXccxX23xX3xX64xX5dxXbxX3xX65xX27xXd5xX4xX3xX82xX815xX23xX3xX23xX6xX15xX75xX3xX3fxXdxX41xXexX3xX44xX6xX46xX3xX23xX22xX13dxX15xX3xX4xX13dxX23xX22xX3xX4xX1xX32xX3xX82xX116xX23xX22xX3xX127xX13dxX3xXexX131xX4xX1xX3xX4xX72xX4xX3xXexX1xX6xX46xX3xX22xXdxX6xX3xX127xX13dxX69xX3xX23xX1xXdxX6dexX27xX3xX5xX879xX23xX1xX3xX127xX72xX4xX3xX1xX69xX105xXexX3xX82xX116xX23xX22xX3xX4xX32xX6xX3xXexX7dfxX3xX4xX1xX79dxX4xX3xX23xX13dxX15xX132xX3xX4fcxX105xX23xX3xX12bx4ee0xX3xX59cxX27xXd5xX4xX3xXexX815xX3xX22xX1xXdxX3xX23xX1xXc7xX23xX75xX3xX82xX79xX23xX1xX3xX22xXdxX79xX3xX4xX6xX69xX3xX127xX6xXdxX3xXexX4exX832xX3xX82xXdxX3xX82xX101xX27xX3xXexX4exX69xX23xX22xX3xX127xXdxX41xX4xX3xXexX1xXc32xX4xX3xX82xXb6exX15xX3xXbxX1xX69xX23xX22xX3xXexX4exX13dxX69xX3xX82xX83xX27xX3xXexX4exX6xX23xX1xX3xX127xX836xX3xX82xX116xX4xX3xX5xXc7xXbxX3xX71xX4fxX23xX3xXexX116xX4xX75xX3xX4xX1xX32xX3xX59cxX27xX15xX6dexX23xX3xX127xX13dxX3xX59cxX27xX15xX6dexX23xX3xX71xX4fxX23xX3xXexX116xX4xX3xXexX72xX3xX59cxX27xX15xX815xXexX75xX3xX4xX1xXd5xX23xX22xX3xX4xX1xX105xX15xX3xX82xX27xX6xX3xX127xXa6axX3xXexX4exX6xX23xX22xX75xX3xX32xX23xX22xX3xX1xX116xX3xX59cxX27xX79xX3xXexX4exX836xX23xX1xX3xX22xXdxX11bxXdxX3xXexX4exXaf6xX3xX59cxX27xX4fxX23xX3xX12bxX35xX3xXexX69xX13dxX23xX3xX71xXdxX41xX23xX3xX127xX13dxX3xXexX4exXdxX41xXexX3xX82xX7fxX75xX3xX4xXa6axX23xX22xX3xX23xX1xX3axX3xX7xX72xX3xX82xX112xX23xX22xX3xX22xX112xXbxX3xXexX131xX4xX1xX3xX4xX72xX4xX3xX4xX32xX6xX3xX23xX3axX3bxX4xX3xXexX6xX3xX127xX13dxX69xX3xX59cxX27xX79xX3xXexX4exX836xX23xX1xX3xX1cxX4fxX15xX3xX71xX72xX23xX22xX3xX127xX13dxX3xXexX1xX72xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX79xX4xX3xX1xXdxX41xXbxX3xX3axX3bxX4xX75xX3xX4xX4axX23xX22xX3xX3axX3bxX4xX3xX4xX32xX6xX3xX63xXdxXccxX23xX3xX64xX5dxXbxX3xX65xX27xXd5xX4xX3xX127xX13dxX3xX1cxX4fxX15xX3xX71xX72xX23xX22xX3xX46xX116xXexX3xXexX1xX7fxX3xX4xX1xX815xX3xX82xX6xX3xXbxX1xX3ax9e14xX23xX22xX3xXexX69xX13dxX23xX3xX4xX101xX27xX3xX4xX4axX23xX22xX3xX12bxb3ebxX23xX22xX75xX3xX46xXdxX23xX1xX3xX12bxX105xX4xX1xX3xX127xX13dxX3xX1xXdxX41xX27xX3xX59cxX27xX11bxX75xX3xX82xX79xXbxX3xX79dxX23xX22xX3xX23xX22xX27xX15xX41xX23xX3xX127xX54xX23xX22xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX4xX32xX6xX3xX23xX1xX4fxX23xX3xX5xX69xX105xXdxX132xX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fcxX69xX71xX15xXaxX2fxX104xX6dexX3xX4xX6xX69xX3xX4xX79xX4xX3xX23xX22xX27xX15xXccxX23xX3xXexX8e5xX4xX3xX4xXfcaxX3xX12bxX11bxX23xX3xX4xX32xX6xX3xX5xX27xXc7xXexX3xXbxX1xX79xXbxX3xX59cxX27xXd5xX4xX3xXexX815xX3xX127xX13dxX3xX64xXdxX815xX23xX3xX4xX1xX3axXfcaxX23xX22xX3xX63xXdxXccxX23xX3xX64xX5dxXbxX3xX65xX27xXd5xX4xX3xXexX4exX69xX23xX22xX3xX127xXdxX41xX4xX3xX22xXdxX11bxXdxX3xX59cxX27xX15xX815xXexX3xX4xX79xX4xX3xX1cxX27xX23xX22xX3xX82xX116xXexX75xX3xXexX4exX6xX23xX1xX3xX4xX1xX83xXbxX3xX59cxX27xXd5xX4xX3xXexX815xX3xX12bxXfddxX23xX22xX3xX4xX79xX4xX3xX12bxXdxX41xX23xX3xXbxX1xX79xXbxX3xX1xX832xX6xX3xX12bxX836xX23xX1xX75xX3xX3fxXdxX41xXexX3xX44xX6xX46xX3xX5xX27xX4axX23xX3xX4xX69xXdxX3xXexX4exX54xX23xX22xX3xX127xX6xXdxX3xXexX4exX832xX3xXexX4exX27xX23xX22xX3xXexX4fxX46xX3xX4xX32xX6xX3xXexX7dfxX3xX4xX1xX79dxX4xX3xX23xX13dxX15xX3xXexX4exX69xX23xX22xX3xX127xXdxX41xX4xX3xX71xX27xX15xX3xXexX4exX836xX3xX1xX832xX6xX3xX12bxX836xX23xX1xX75xX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX3xX59cxX27xXd5xX4xX3xXexX815xX132xX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fcxX69xX71xX15xXaxX2fxX30xX1xXc32xX23xX22xX3xXexX6xX3xX4xX832xX23xX3xX82xXdxX3xX82xX101xX27xX3xXexX4exX69xX23xX22xX3xX127xXdxX41xX4xX3xXexX1xX72xX4xX3xX1xXdxX41xX23xX3xX134xX79xX23xX22xX3xXa9xXdxX815xX23xX3x6d8cxXcxX1xXd5xX23xX22xX3xX23xX1xX83xXexX3xX1xX13dxX23xX1xX3xX82xX116xX23xX22x5e9bxX3xX4xX32xX6xX3xX63xXdxXccxX23xX3xX64xX5dxXbxX3xX65xX27xXd5xX4xX75xX3xX82xb3bbxX4xX3xX12bxXdxX41xXexX3xX5xX13dxX3xX82xX10fxX3xX82xX6dexX3xX1cxX27xX83xXexX3xX23xX1xXdxX6dexX27xX3xX7xX79xX23xX22xX3xXa9xXdxX815xX23xX3xX127xX6dexX3xX4xX79xX4xX3xX5xX879xX23xX1xX3xX127xX72xX4xX3xX3axX27xX3xXexXdxXccxX23xX3xX4xX32xX6xX3xX3fxXdxX41xXexX3xX44xX6xX46xX3xX127xX13dxX3xX4xXa6axX23xX22xX3xX5xX13dxX3xX7xX72xX3xX59cxX27xX6xX23xX3xXexX4fxX46xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX4xX32xX6xX3xX4xX116xX23xX22xX3xX82xX80bxX23xX22xX3xX59cxX27xXd5xX4xX3xXexX815xX132xX3xX30xa8afxX23xX22xX3xX127xX3bxXdxX3xX82xX112xX75xX3xX23xX3axX3bxX4xX3xXexX6xX3xX82xX6xX23xX22xX3xX23xX59xX3xX5xX72xX4xX3xXexX4exXdxX7fxX23xX3xXa9xX1xX6xXdxX3xXexX1xX13dxX23xX1xX3xX4xX4axX23xX22xX3xX30xX1xX3axXfcaxX23xX22xX3xXexX4exX836xX23xX1xX3xX23xX22xX1xX35xX3xX7xX72xX3xXd9xXb2xX549xXb2xX3xX127xX836xX3xX7xX72xX3xXbxX1xX79xXexX3xXexX4exXdxX7fxX23xX3xX12bxX6dexX23xX3xX127xX71dxX23xX22xX75xX3xXcxX1xX123xX6xX3xXexX1xX27xXc7xX23xX3xX168xX6xX4exXdxX7xX3xX127xX6dexX3xX12bxXdxX815xX23xX3xX82xX7dfxXdxX3xXa9xX1xX131xX3xX1xXc7xX27xX75xX3xX134xX79xX23xX22xX3xXa9xXdxX815xX23xX3xX4xX32xX6xX3xX63xXdxXccxX23xX3xX64xX5dxXbxX3xX65xX27xXd5xX4xX3xX127xX6dexX3xX79dxX23xX22xX3xXbxX1xX112xX3xX127xX3bxXdxX3x5090xX5xX3xX44xXdxX23xX69xX3xX127xX13dxX3xX63xX6xX3xX44xXdxX23xX6xX3xX127xX13dxX3xX4xX79xX4xX3xX1xX69xX105xXexX3xX82xX116xX23xX22xX3xX22xX836xX23xX3xX22xXdxX71dxX3xX1xX832xX6xX3xX12bxX836xX23xX1xX3xX4xX32xX6xX3xX63xXdxXccxX23xX3xX64xX5dxXbxX3xX65xX27xXd5xX4xX132xX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fcxX69xX71xX15xXaxX2fxX3fxX3bxXdxX3xX23xX1xX71dxX23xX22xX3xX23xX59xX3xX5xX72xX4xX3xX127xX13dxX3xX82xX112xX23xX22xX3xX22xX112xXbxX3xX4xX112xX3xX1xXdxX41xX27xX3xX59cxX27xX11bxX3xX82xXd5xXdxX3xX127xX3bxXdxX3xX4xX79xX4xX3xX1xX69xX105xXexX3xX82xX116xX23xX22xX3xX127xX13dxX3xX59cxX27xX79xX3xXexX4exX836xX23xX1xX3xXbxX1xX79xXexX3xXexX4exXdxX7fxX23xX3xX4xX32xX6xX3xX63xXdxXccxX23xX3xX64xX5dxXbxX3xX65xX27xXd5xX4xX75xX3xX3fxXdxX41xXexX3xX44xX6xX46xX3xX82xX10fxX3xX82xX3axX5dxX4xX3xX4xX116xX23xX22xX3xX82xX80bxX23xX22xX3xX59cxX27xXd5xX4xX3xXexX815xX3xXexX131xX23xX3xX23xX1xXdxX41xX46xX75xX3xX82xX79xX23xX1xX3xX22xXdxX79xX3xX4xX6xX69xX75xX3xXexX1xX7fxX3xX1xXdxX41xX23xX3xX4ex9174xX3xX23xX1xX83xXexX3xX59cxX27xX6xX3xX127xXdxX41xX4xX3xX4xX1xXc32xX23xX22xX3xXexX6xX3xX82xX3axX5dxX4xX3xX12bxX101xX27xX3xX127xX3bxXdxX3xX7xXd5xX3xXbxX1xXdxX815xX27xX3xX4xX6xX69xX3xX127xX13dxX69xX3xX23xX1xXdxX6dexX27xX3xX4xXfcaxX3xX59cxX27xX6xX23xX3xX4xX32xX6xX3xX63xXdxXccxX23xX3xX64xX5dxXbxX3xX65xX27xXd5xX4xX75xX3xX82xX11b4xX4xX3xX12bxXdxX41xXexX3xX5xX13dxX3xX64xX116xXdxX3xX82xX80bxX23xX22xX3xX4fcxX11bxX69xX3xX6xX23xX3xX63xXdxXccxX23xX3xX64xX5dxXbxX3xX65xX27xXd5xX4xX3xXd8xX23xX1xXdxX41xX46xX3xXa9xXa78xX3xXd9xXb2xXb2xX54axX1exXd9xXb2xXb2xXdcxXeexX75xX3xX64xX116xXdxX3xX82xX80bxX23xX22xX3x5e07xXdxX23xX1xX3xXexX815xX1exX1cxX10fxX3xX1xX116xXdxX3xXd8xX1xX6xXdxX3xX23xX1xXdxX41xX46xX3xXa9xXa78xX3xX2xXdcxXdcxX54axX1exXd9xXb2xXb2xXb2xX3xX127xX13dxX3xXd9xXb2xX2xX5ddxX1exXd9xXb2xX2xX54axXeexX75xX3xX64xX116xXdxX3xX82xX80bxX23xX22xX3xX44xX1xX4fxX23xX3xX59cxX27xX15xX6dexX23xX3xXd8xX23xX1xXdxX41xX46xX3xXa9xXa78xX3xXd9xXb2xX2xXb1xX1exXd9xXb2xX2xX5ddxXeexX75xX3xX64xX116xXdxX3xX82xX80bxX23xX22xX3xX30xX1xX83xXbxX3xX1xX13dxX23xX1xX3xXbf7xX44xX12f0xX134xX30xad5axX3xXd8xX23xX1xXdxX41xX46xX3xXa9xXa78xX3xXd9xXb2xX2xX551xX1exXd9xXb2xX2xXdcxXeexX75xX3x4748xX15xX3xX12bxX6xX23xX3xX63xX27xXc7xXexX3xXbxX1xX79xXbxX3xX59cxX27xXd5xX4xX3xXexX815xX3xXd8xX23xX1xXdxX41xX46xX3xXa9xXa78xX3xXd9xXb2xX2xXe0xX3xX1exX3xXd9xXb2xXd9xX2xXeexX132xX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fcxX69xX71xX15xXaxX2fxX0xX10xX46xX2fxX1exX652xXdxX23xX3xX30xX1xX32xX3xXexX35xX4xX1xX3xX23xX3axX3bxX4xX3xX4xX1xX69xX3xX12bxXdxX815xXexX3xXbxX1xX3axXfcaxX23xX22xX3xX1xX3axX3bxX23xX22xX3xX1xX5dxXbxX3xXexX79xX4xX3xX22xXdxX71dxX6xX3xX3fxXdxX41xXexX3xX44xX6xX46xX3xX127xX13dxX3xX63xXdxXccxX23xX3xX64xX5dxXbxX3xX65xX27xXd5xX4xX3xXexX4exX69xX23xX22xX3xXexX1xX11exXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXexX3bxXdxX728xX3xX0xX8bxX10xX46xX2fxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fcxX69xX71xX15xXaxX2fxX0xX7xXexX4exX69xX23xX22xX2fxX30xX1xX32xX3xXexX35xX4xX1xX3xX23xX3axX3bxX4xX3xXcxX4exX101xX23xX3xX104xX105xXdxX3xX65xX27xX6xX23xX22xX24xX0xX8bxX7xXexX4exX69xX23xX22xX2fxX3xXcxX4exXccxX23xX3xX4xXfcaxX3xX7xX782xX3xX59cxX27xX6xX23xX3xX1xX41xX3xXexXd5xXexX3xX82xX915xXbxX3xXb1xXb2xX3xX23xXb5xX46xX3xX59cxX27xX6xX75xX3xX4xX1xXc32xX23xX22xX3xXexX6xX3xX1xX815xXexX3xX7xX79dxX4xX3xX5xX105xX4xX3xX59cxX27xX6xX23xX3xX127xX6dexX3xXexX3axXfcaxX23xX22xX3xX5xX6xXdxX3xX59cxX27xX6xX23xX3xX1xX41xX3xX3fxXdxX41xXexX3xX44xX6xX46xX1exX63xXdxXccxX23xX3xX64xX5dxXbxX3xX65xX27xXd5xX4xX132xX3xX65xX27xX79xX23xX3xXexX4exXdxX41xXexX3xX127xX13dxX3xXexX1xX72xX4xX3xX1xXdxX41xX23xX3xX44xX22xX1xX35xX3xX59cxX27xX15xX815xXexX3xX104xX105xXdxX3xX1xX116xXdxX3xX5xX101xX23xX3xXexX1xX79dxX3xX652xbbe7xX16c6xX3xX4xX32xX6xX3xX104xX11bxX23xX22xX24xX3xX1189xX30xX1xX32xX3xX82xX116xX23xX22xX3xXexX1xX6xX46xX3xX22xXdxX6xX3xX127xX13dxX3xXbxX1xX79xXexX3xX1xX27xX15xX3xX127xX6xXdxX3xXexX4exX832xX3xXexX105xXdxX3xX4xX79xX4xX3xX4xXfcaxX3xX4xX1xX815xX3xX82xX6xX3xXbxX1xX3axXfcaxX23xX22xX75xX3xX82xX11b4xX4xX3xX12bxXdxX41xXexX3xX5xX13dxX3xb0b6xX134xX12f0xX1720xX44xX3xX127xX13dxX3xX63xXdxXccxX23xX3xX64xX5dxXbxX3xX65xX27xXd5xX4xX119exX75xX3xX3fxXdxX41xXexX3xX44xX6xX46xX3xX7x8590xX3xXexXb5xX23xX22xX3xX4xX3axX11exX23xX22xX3xX59cxX27xX6xX23xX3xX1xX41xX3xX1xX5dxXbxX3xXexX79xX4xX3xX127xX3bxXdxX3xX63xXdxXccxX23xX3xX64xX5dxXbxX3xX65xX27xXd5xX4xX3xX82xXdxX3xX127xX13dxX69xX3xX4xX1xXdxX6dexX27xX3xX7xX4fxX27xX75xX3xX4xX112xX3xX1xXdxX41xX27xX3xX59cxX27xX11bxX3xXexX1xXdxX815xXexX3xXexX1xX72xX4xX75xX3xX82xX112xX23xX22xX3xX22xX112xXbxX3xXexX131xX4xX1xX3xX4xX72xX4xX3xX127xX13dxX69xX3xX127xXdxX41xX4xX3xX71xX27xX15xX3xXexX4exX836xX3xX1xX832xX6xX3xX12bxX836xX23xX1xX75xX3xX7dfxX23xX3xX82xX35xX23xX1xX75xX3xXbxX1xX79xXexX3xXexX4exXdxX7fxX23xX3xX12bxX6dexX23xX3xX127xX71dxX23xX22xX3xX782xX3xXa9xX1xX27xX3xX127xX72xX4xX3xX127xX13dxX3xXexX4exXccxX23xX3xXexX1xX815xX3xX22xXdxX3bxXdxX132xX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fcxX69xX71xX15xXaxX2fxX63xX13dxX3xXexX1xX13dxX23xX1xX3xX127xXdxXccxX23xX3xX4xX112xX3xXexX4exX79xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX41xX46xX3xX127xX13dxX3xXexX131xX4xX1xX3xX4xX72xX4xX3xXexX4exX69xX23xX22xX3xX4xX79xX4xX3xX1xX69xX105xXexX3xX82xX116xX23xX22xX3xX4xX32xX6xX3xX63xXdxXccxX23xX3xX64xX5dxXbxX3xX65xX27xXd5xX4xX75xX3xX3fxXdxX41xXexX3xX44xX6xX46xX3xX7xX1743xX3xX7xX79xXexX3xX4xX79xX23xX1xX3xX4xX1234xX23xX22xX3xX4xX79xX4xX3xX23xX3axX3bxX4xX3xXexX1xX13dxX23xX1xX3xX127xXdxXccxX23xX3xX82xX6dexX3xX4xX6xX69xX3xX4xX79xX4xX3xX23xX22xX27xX15xXccxX23xX3xXexX8e5xX4xX3xX4xXfcaxX3xX12bxX11bxX23xX3xX4xX32xX6xX3xX64xXdxX815xX23xX3xX4xX1xX3axXfcaxX23xX22xX3xX63xXdxXccxX23xX3xX64xX5dxXbxX3xX65xX27xXd5xX4xX3xX127xX13dxX3xX5xX27xXc7xXexX3xXbxX1xX79xXbxX3xX59cxX27xXd5xX4xX3xXexX815xX75xX3xXexX1xXc32xX4xX3xX82xXb6exX15xX3xX4xX79xX4xX3xX46xXd5xXdxX3xX59cxX27xX6xX23xX3xX1xX41xX3xX59cxX27xXd5xX4xX3xXexX815xX3xX4xX4axX23xX22xX3xX12bxXfddxX23xX22xX75xX3xX12bxX836xX23xX1xX3xX82x38ccxX23xX22xX75xX3xX1xX71dxX27xX3xX23xX22xX1xX35xX3xX127xX13dxX3xX1xX5dxXbxX3xXexX79xX4xX3xX22xXdxX71dxX6xX3xX4xX79xX4xX3xX71xX4fxX23xX3xXexX116xX4xX75xX3xX12bxX11bxX69xX3xX82xX11bxX46xX3xX5xX5dxXdxX3xX131xX4xX1xX3xX4xX1xX131xX23xX1xX3xX82xX79xX23xX22xX3xX4xX32xX6xX3xXexX83xXexX3xX4xX11bxX3xX4xX79xX4xX3xX23xX3axX3bxX4xX75xX3xX23xX1xX83xXexX3xX5xX13dxX3xX4xX79xX4xX3xX23xX3axX3bxX4xX3xX82xX6xX23xX22xX3xXbxX1xX79xXexX3xXexX4exXdxX7fxX23xX132xX3xXcxXb5xX23xX22xX3xX4xX3axX11exX23xX22xX3xXexX1xX6xX46xX3xX22xXdxX6xX3xX782xX3xX4xX83xXbxX3xX82xX116xX3xX4xX6xX69xX3xX1xXfcaxX23xX3xX127xX13dxX69xX3xX4xX79xX4xX3xX1xX69xX105xXexX3xX82xX116xX23xX22xX3xX22xX836xX23xX3xX22xXdxX71dxX3xX1xX832xX6xX3xX12bxX836xX23xX1xX3xX4xX32xX6xX3xX63xXdxXccxX23xX3xX64xX5dxXbxX3xX65xX27xXd5xX4xX75xX3xX23xX59xX3xX5xX72xX4xX3xXexX1xX72xX4xX3xX1xXdxX41xX23xX3xXexX1xX13dxX23xX1xX3xX4xX4axX23xX22xX3xX30xX1xX3axXfcaxX23xX22xX3xXexX4exX836xX23xX1xX3xX23xX22xX1xX35xX3xX7xX72xX3xXd9xXb2xX549xXb2xX75xX3xX4xX79xX4xX3xX46xXbbdxX4xX3xXexXdxXccxX27xX3xXbxX1xX79xXexX3xXexX4exXdxX7fxX23xX3xX12bxX6dexX23xX3xX127xX71dxX23xX22xX3xX127xX13dxX3xXcxX1xX123xX6xX3xXexX1xX27xXc7xX23xX3xX168xX6xX4exXdxX7xX3xX127xX6dexX3xX12bxXdxX815xX23xX3xX82xX7dfxXdxX3xXa9xX1xX131xX3xX1xXc7xX27xX2dxX3xX32xX23xX22xX3xX1xX116xX3xX4xX79xX4xX3xX23xX59xX3xX5xX72xX4xX3xX4xX11bxXdxX3xXexX7dfxX3xX63xXdxXccxX23xX3xX64xX5dxXbxX3xX65xX27xXd5xX4xX3xXexX1xX10xX69xX3xX1xX3axX3bxX23xX22xX3xX23xX4fxX23xX22xX3xX4xX6xX69xX3xX1xXdxX41xX27xX3xX59cxX27xX11bxX75xX3xX46xXdxX23xX1xX3xX12bxX105xX4xX1xX3xX127xX13dxX3xX71xX4fxX23xX3xX4xX1xX32xX3xX1xX112xX6xX3xXexX4exX69xX23xX22xX3xX46xX54xXdxX3xX1xX69xX105xXexX3xX82xX116xX23xX22xX132xX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fcxX69xX71xX15xXaxX2fxXcxXc7xXbxX3xXexX4exX27xX23xX22xX3xX1xX69xX13dxX23xX3xXexX1xX13dxX23xX1xX3xXexXd5xXexX3xX127xX6xXdxX3xXexX4exX832xX3xXexX1xX13dxX23xX1xX3xX127xXdxXccxX23xX3xXexX4exX69xX23xX22xX3xX4xX79xX4xX3xX4xXfcaxX3xX4xX1xX815xX3xX4xX32xX6xX3xX63xXdxXccxX23xX3xX64xX5dxXbxX3xX65xX27xXd5xX4xX3xX127xX13dxX3xX82xXdxX3xX82xX101xX27xX3xX127xX3bxXdxX3xX23xX1xXdxX6dexX27xX3xX7xX79xX23xX22xX3xXa9xXdxX815xX23xX3xX4xXbbdxX3xXexX1xX7fxX3xXexX4exX69xX23xX22xX3xX4xX79xX4xX3xX5xX879xX23xX1xX3xX127xX72xX4xX3xX3axX27xX3xXexXdxXccxX23xX132xX3xX104xX11b4xX4xX3xX12bxXdxX41xXexX75xX3xXexX131xX4xX1xX3xX4xX72xX4xX3xX127xXc7xX23xX3xX82xX116xX23xX22xX3xX79dxX23xX22xX3xX4xb6d6xX3xX127xX13dxX69xX3xX127xX35xX3xXexX4exX131xX3xXexX1xX13dxX23xX1xX3xX127xXdxXccxX23xX3xXa9xX1xX4axX23xX22xX3xXexX1xX3axX11exX23xX22xX3xXexX4exX72xX4xX3xX4xX32xX6xX3xX64xX116xXdxX3xX82xX80bxX23xX22xX3xX4fcxX11bxX69xX3xX6xX23xX3xX63xXdxXccxX23xX3xX64xX5dxXbxX3xX65xX27xXd5xX4xX3xX23xX1xXdxX41xX46xX3xXa9xXa78xX3xXd9xXb2xXd9xXb2xX1exXd9xXb2xXd9xX2xX132xX3xX44xX815xX27xX3xX82xX3axX5dxX4xX3xX4xX116xX23xX22xX3xX82xX80bxX23xX22xX3xX59cxX27xXd5xX4xX3xXexX815xX3xXexX131xX23xX3xX23xX1xXdxX41xX46xX3xX12bxX101xX27xX3xX127xX13dxX69xX3xX127xX35xX3xXexX4exX131xX3xX23xX13dxX15xX75xX3xX4xX1xX8e5xX4xX3xX4xX1xX8e5xX23xX3xX3fxXdxX41xXexX3xX44xX6xX46xX3xX7xX1743xX3xX4xX112xX3xX23xX1xX71dxX23xX22xX3xX82xX112xX23xX22xX3xX22xX112xXbxX3xXexX131xX4xX1xX3xX4xX72xX4xX3xX127xX13dxX3xXexX1xX72xX4xX3xX4xX1xX83xXexX3xX127xX13dxX69xX3xX23xX1xX71dxX23xX22xX3xX23xX59xX3xX5xX72xX4xX3xX4xX32xX6xX3xX63xXdxXccxX23xX3xX64xX5dxXbxX3xX65xX27xXd5xX4xX3xXexX4exX69xX23xX22xX3xX127xXdxX41xX4xX3xX22xXdxX71dxX3xX22xX836xX23xX3xX1xX832xX6xX3xX12bxX836xX23xX1xX75xX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX3xX59cxX27xXd5xX4xX3xXexX815xX75xX3xX59cxX27xX6xX3xX82xX112xX3xX23xX4fxX23xX22xX3xX4xX6xX69xX3xX1xXfcaxX23xX3xX23xX71dxX6xX3xX127xX35xX3xXexX1xX815xX75xX3xX27xX15xX3xXexX131xX23xX3xX4xX32xX6xX3xX82xX83xXexX3xX23xX3axX3bxX4xX3xX127xX13dxX3xX22xX112xXbxX3xXbxX1xX101xX23xX3xX127xX13dxX69xX3xX7xX72xX3xX23xX22xX1xXdxX41xXbxX3xX1xX832xX6xX3xX12bxX836xX23xX1xX75xX3xX82xX116xX4xX3xX5xXc7xXbxX3xX71xX4fxX23xX3xXexX116xX4xX75xX3xX71xX4fxX23xX3xX4xX1xX32xX3xX127xX13dxX3xXexXdxX815xX23xX3xX12bxX116xX3xX1cxX10fxX3xX1xX116xXdxX3xXexX4exXccxX23xX3xXexX1xX815xX3xX22xXdxX3bxXdxX132xX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fcxX69xX71xX15xXaxX2fxX3fxXdxX41xXexX3xX44xX6xX46xX3xX127xX13dxX3xX63xXdxXccxX23xX3xX64xX5dxXbxX3xX65xX27xXd5xX4xX3xX7xX1743xX3xXexXc7xXbxX3xXexX4exX27xX23xX22xX3xXexX1xX72xX4xX3xX1xXdxX41xX23xX3xX149dxX815xX3xX1xX69xX105xX4xX1xX3xX4xX1xXdxX815xX23xX3xX5xX3axX5dxX4xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX82xX69xX105xX23xX3xXd9xXb2xX2xXe0xX1exXd9xXb2xXd9xX2xX3xX82xX3axX5dxX4xX3xXa9xX874xX3xX22xXdxX71dxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX12bxXccxX23xX3xX127xX13dxX69xX3xXexX1xX79xX23xX22xX3xXe0xX3xX127xXaf6xX6xX3xX59cxX27xX6xX132xX3xX3fxX3bxXdxX3xXb1xX3xX5xX879xX23xX1xX3xX127xX72xX4xX3xX3axX27xX3xXexXdxXccxX23xX24xX3xX104xX101xX27xX3xXexX3axX3xX127xX13dxX69xX3xX4xX69xX23xX3xX23xX22xX3axX11exXdxX2dxX3xX12bxX11bxX69xX3xX82xX11bxX46xX3xXexX1xX131xX4xX1xX3xX79dxX23xX22xX3xX127xX3bxXdxX3xX12bxXdxX815xX23xX3xX82xX7dfxXdxX3xXa9xX1xX131xX3xX1xXc7xX27xX3xX127xX13dxX3xXbxX1xX79xXexX3xXexX4exXdxX7fxX23xX3xX46xX4axXdxX3xXexX4exX3axX11exX23xX22xX3xX12bxX6dexX23xX3xX127xX71dxX23xX22xX2dxX3xXexX1xXc32xX4xX3xX82xXb6exX15xX3xX7xX72xX3xXexX1xX35xX23xX1xX3xX127xX3axX5dxX23xX22xX3xX127xX13dxX3xX59cxX27xX6xX23xX3xX1xX41xX3xX82xXd5xXdxX3xXexX79xX4xX2dxX3xXexXb5xX23xX22xX3xX4xX3axX11exX23xX22xX3xX4xX4axX23xX22xX3xX5xX874xX75xX3xX1xX832xX6xX3xX12bxX836xX23xX1xX3xX127xX13dxX3xX59cxX27xX11bxX23xX3xXexX4exX35xX3xXexX69xX13dxX23xX3xX71xXdxX41xX23xX75xX3xX149dxX815xX3xX1xX69xX105xX4xX1xX3xX23xX13dxX15xX3xX7xX1743xX3xX1xX59xX3xXexX4exX5dxX3xX23xX3axX3bxX4xX3xXexX6xX3xXexX4exX69xX23xX22xX3xX127xXdxX41xX4xX3xXexX1xX72xX4xX3xX1xXdxX41xX23xX3xX30xX1xXdxX815xX23xX3xX5xX3axX5dxX4xX3xXbxX1xX79xXexX3xXexX4exXdxX7fxX23xX3xX12bxX6dexX23xX3xX127xX71dxX23xX22xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX82xX69xX105xX23xX3xXd9xXb2xX2xX2xX1exXd9xXb2xXd9xXb2xX75xX3xXa9xX815xX3xX1xX69xX105xX4xX1xX3xXbxX1xX79xXexX3xXexX4exXdxX7fxX23xX3xXa9xXdxX23xX1xX3xXexX815xX1exX1cxX10fxX3xX1xX116xXdxX3xX22xXdxX6xXdxX3xX82xX69xX105xX23xX3xXd9xXb2xX2xX5ddxX1exXd9xXb2xXd9xXb2xX3xX127xX13dxX3xX4xX79xX4xX3xXcc3xXbbdxX4xX3xXexXdxXccxX27xX3xXbxX1xX79xXexX3xXexX4exXdxX7fxX23xX3xX12bxX6dexX23xX3xX127xX71dxX23xX22xX3xX4xX32xX6xX3xX63xXdxXccxX23xX3xX64xX5dxXbxX3xX65xX27xXd5xX4xX132xX3xX104xX4fxX15xX3xX5xX13dxX3xX23xX6dexX23xX3xXexX11bxX23xX22xX3xX59cxX27xX6xX23xX3xXexX4exX54xX23xX22xX3xX82xX7fxX3xXexX4exXdxX7fxX23xX3xXa9xX1xX6xXdxX3xX4xX79xX4xX3xX1xX69xX105xXexX3xX82xX116xX23xX22xX3xX1xX5dxXbxX3xXexX79xX4xX3xX4xXbbdxX3xXexX1xX7fxX3xX22xXdxX71dxX6xX3xX3fxXdxX41xXexX3xX44xX6xX46xX3xX127xX13dxX3xX63xXdxXccxX23xX3xX64xX5dxXbxX3xX65xX27xXd5xX4xX3xXexX4exX69xX23xX22xX3xX23xX1xX71dxX23xX22xX3xX23xXb5xX46xX3xXexX3bxXdxX132xX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fcxX69xX71xX15xXaxX2fxX0xX10xX46xX2fxX1exX652xXdxX23xX3xXexX4exX4fxX23xX3xXexX4exX54xX23xX22xX3xX4xX11bxX46xX3xXfcaxX23xX3xX30xX1xX32xX3xXexX35xX4xX1xX3xX23xX3axX3bxX4xX132xX8bxX132xX0xX8bxX10xX46xX2fxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX69xX27xX4exX4xX10xXaxX2fxX0xX10xX46xX2fxXcxX1xX10xX69xX3xXcxXcxX652xX3fxX44xX0xX8bxX10xX46xX2fxX0xX8bxXbxX2f