​Nigeria: Boko Haram tấn công Maiduguri, hơn 100 người thương vong
Ít nhất 18 người đã thiệt mạng và 84 người bị thương khi nhóm Hồi giáo vũ trang Boko Haram ở Nigeria tiến hành vụ tấn công vào thành phố Maiduguri, miền Bắc nước này.
55e6xcb97x146f7xf4c8x7756x13608xb89cx7f68x6e4ex7c51x7222x13229x888cx9794xb5b1x915fxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax8e83x6556x12316xXexX0x104c3xXaxX17xX18xX19xXexX0xfbedx5655xX19xdee7xXexX0xXax138f9xX9x978axXdxX18x5659xX2fxc996x9c4exf7f7xX5x6962xXbxXdxX17xX32xXex9d18x6c4axX35x5d54xX17x7476xX35xX18x5a24xX9x14011xX24x11e18xX24xX9x9d75xX18xX40xX18xXcxX9xXbx1071dx8684xX9xX2cx5adexX52xX3exX9x110edxX18xX35xX19xeef3xX3exX5dxX40xX35x5612xX9xXaxf221xX52xX9xX2axd898xX69xX9xX52xX3ex8ccbx73c2xX35xX9xXbxXaxX6exX65xX52xX3exX9x13136xX24xX52xX3exX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4axX17xX18xX19xX32xXexf652xXbxX9xX52xXaxX51xXbxX9xX2ax102caxX9xX52xX3exX6exX6fxX35xX9x7313x60d3xX9xXbxXaxX35x6ea7xXbxX9xXcxc4d7xX52xX3exX9xX79xf05fxX9xX9cx571bxX9xX52xX3exX6exX6fxX35xX9xX23x12763xX9xXbxXaxX6exX65xX52xX3exX9xX47xXaxX35xX9xX52xXax72f5xXcxX9xX4ax12b6fxX35xX9xX3exX35x67d8xX24xX9xX79xc0b8xX9xXbxX40xX18xX52xX3exX9xX45xX24xX47xX24xX9xX4axX18xX40xX18xXcxX9xa9faxX9xX3cxX35xX3exX17xX40xX35xX18xX9xXbxX35xaedfxX52xX9xXaxXb3xX52xXaxX9xX79x74cbxX9xXbxX51xX52xX9xX2cxX55xX52xX3exX9xX79xXb3xX24xX9xXbxXaxXb3xX52xXaxX9xX33xXax74b7xX9xX59xX18xX35xX19xX5dxX3exX5dxX40xX35xX62xX9xXcxX35x5c8fxX52xX9xX45xc0e1xX2cxX9xX52xX6ex10551xX2cxX9xX52xXb3xX26x107c5xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX45xX24xX19xX26xX32xXexX0xX18xX9xXaxX40xX17x5c52xX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fxX43xX1cxX1cxX35xXcxX3exX138xX79xX35xX17xXbxX52xX18xXcxX33xXdxX5dxX2fxX138xX79xX52xX1cxXbxb77dxX173xX69xX1cx1260axX33xXdxX24xX18xX19xX17xX19xX1cxdedfxX154xX2fxX180xX26xX1cx112d4xX69xX2axX9cxebdaxX69xXb6xX18axX69xX186xX1cxX69xX186xX69xXb6xX18axX33xXaxX35xX17xX52xX18axX180xX5dxX18xX52xX138x8c86xX33xX3exX32xXexX0xX35xXcxX3exX9xX2fxX40xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX43xX1cxX1cxX35xX138xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX52xXaxX138xX79xX52xX1cxX52xX17x8289xX2fxX1cxX2axX9cxX2axXb6xX1cxdfa6xX1d0xX19xX2axX2axX1d0xce93xX173x10acdxX2axXbxX186xXb6xX1d6xXdxX69xX138xX1a1xX33xX3exX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX9xX23xX24xX47xX24xX9xXaxX18xX40xX18xXcxX9xXbxX18xX52xX9xX2cxX24xX52xX3exX9xXcxX18xX35xX19xX5dxX3exX5dxX40xX35xX9xXaxX24xX52xX9xX2axX69xX69xX9xX52xX3exX5dxX24xX35xX9xXbxXaxX5dxX24xX52xX3exX9xX79xX24xX52xX3exX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX52xX32xXexX7xXaxX35xXfaxX52xX9xX180xX5dx67d9xX52xX9xX45xX24xX47xX24xX9xX4axX18xX40xX18xXcxX138xX9x12de5x7488xX52xXaxX43xX9x936cxX52xX19xX17xX33xX17xX52xX19xX17xX52xXbxX1cxX5xX5x7159x12b10xX3cxc780xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX45xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX4xX65xX9xX180xX5dxX18xX52xX9xXbx10f8axX52xXaxX9xXbxX40xXaexX52xX3exX9xX47xXax8aa5xX52xX9xX2cxX51xX33xX9xX180xX5dxX11axX2cxX9xX3exX35xX18xX9xX3cxX35xX3exX17xX40xX35xX18xX9xX25ax876axX8xX59xad7exX271xX62xX9xX79xX103xX9xXbxX51xX52xX9xX2cxX55xX52xX3exX9xbfc7x1364axX26xX9xX40xX18xX9xXbxX40xX24xX52xX3exX9xXa4xba33xXcxX9xX2axX1cxXb6xX62xX9xXbxXaexX35xX9xXdxXb3xX52xX3exX9xX45xX18xXdxX17xX9xX2baxXaxX5dxX1c8xX18xX9xX79xXb3xX9xX45xX18xXdxX17xX9x12701xX5dxX40xX18xX62xX9xX52xX3exX24xXaexX35xX9xX55xX9xXbxXaxXb3xX52xXaxX9xX33xXaxX11axX9xX59xX18xX35xX19xX5dxX3exX5dxX40xX35xX138xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX45xX24xX19xX26xX32xXexX8xX59xX2bdxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xXfaxXbxX9xX2cxXd7xX2cxX9xX52xXaexX52xX9xX52xXaxX24bxX52xX9xXa4xXa5xX9xXbxXaxX35xXaaxXbxX9xXcxXaexX52xX3exX9xX47xXaxX35xX9xX2cxX11axX9xX2cxXaxXaexX26xX9xXbxXaxX24xXd7xXbxX9xX47xXax7cbdxX35xX9xX2cxX5dxba04xX2cxX9xX3exX35xX18xX24xX9xXbxX40xX18xX52xXaxX9xX3exX35x12080xX18xX9xX180xX5dxX24bxX52xX9xXa4xX377xX35xX9xX79xX132xX35xX9xXdx58bbxX2cxX9xXdxX6exb509xX52xX3exX9xX52xf137xX35xX9xX19x99b8xX26xX138xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX45xX24xX19xX26xX32xXexX26fxX103xX9xX79xX35xXaaxX2cxX9xXbxX40xX2dbxX52xX9xX2cdxX2cexX26xX9xX40xX18xX9xXbxX40xX24xX52xX3exX9xX23xX11axX35xX9xX2cxX2cexX52xXaxX9xX4xXaxcc48xX52xXaxX9xX33xXaxf951xX9xX3cxX35xX3exX17xX40xX35xX18xX9xXa4xX18xX52xX3exX9xXa4xXb3xXcxX9xX33xXaxXd7xX52xX9xX79xX132xX35xX9xX45xX24xX47xX24xX9xX4axX18xX40xX18xXcxX9xX79xX129xX9xXcxX377xXbxX9xXdxXaaxX52xXaxX9xX52xX3ex8fecxX52xX3exX9xX23xX12dxX52xX9xX52xXax11a3cxXcxX9xX2cxXaxX51xXcxX9xX19x8ee9xXbxX9xXaxX24xXb3xX52xX9xXbxX24xXb3xX52xX9xX2cxXd7xX2cxX9xXaxXb3xX52xXaxX9xXa4xX377xX52xX3exX9xXbxXax56dfxX9xXa4xXbfxX2cxXaxX138xX9xa544xX24bxX26xX9xXdxXb3xX9xXdx13048xX52xX9xXa4xX45exX5dxX9xXbxX35xX2dbxX52xX9xX4xXaxX3e3xX52xXaxX9xX33xXaxX3e9xX9xX3cxX35xX3exX17xX40xX35xX18xX9xXa4xX129xX9xX2cxX3a6xX33xX9xXa4xXfaxX52xX9xX79xX35xXaaxX2cxX9xXa4xXb3xXcxX9xX33xXaxXd7xX52xX9xXdxXaaxX52xXaxX9xX52xX3exX41exX52xX3exX9xX23xX12dxX52xX9xX79xX132xX35xX9xX45xX24xX47xX24xX9xX4axX18xX40xX18xXcxX138xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX45xX24xX19xX26xX32xXexX3cxXaxXcexXcxX9xX2cxX398xX2cxX9xXa4xX24xX18xX52xX9xX45xX24xX47xX24xX9xX4axX18xX40xX18xXcxX9xXa4xXa5xX9xX23xX12dxXbxX9xXa4xX45exX5dxX9xX2cxX5dxX377xX2cxX9xX52xX3a2xX35xX9xX19xX3a6xX26xX9xX79xXb3xX24xX9xX52x128baxXcxX9xX186xX69xX69x965fxX9xX79xX132xX35xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX79xc806xX52xX3exX9xXbxXaxX35xXfaxXbxX9xXdxX3a6xX33xX9xXcxX377xXbxX9xX52xXaxXb3xX9xX52xX6exX132xX2cxX9xX4axXd2xX35xX9xX3exX35xXd7xX24xX138xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX45xX24xX19xX26xX32xXexe9c0xX45exX52xX9xXa4xX24bxX26xX62xX9xX2cxXd7xX2cxX9xXaxX24xXaexXbxX9xXa4xX377xX52xX3exX9xX23xXaexX24xX9xXdxX398xX2cxX9xX2cxX3e9xX18xX9xX52xXaxXcexXcxX9xX52xXb3xX26xX9xXa4xXa5xX9xXdxX18xX52xX9xX40xX377xX52xX3exX9xX2cxX2cexX9xX2fxX18xX52xX3exX9xX2cxXd7xX2cxX9xX52xX6exX132xX2cxX9xXdxXd7xX52xX3exX9xX3exX35xX129xX52xX3exX9xX2cxX3e9xX18xX9xX3cxX35xX3exX17xX40xX35xX18xX9xXdxXb3xX9xX4xX377xX52xX3exX9xXax56d8xX18xX9xX4xXaxX18xX19xX62xX9xX4xX18xXcxX17xX40xX24xX24xX52xX9xX79xXb3xX9xX3cxX35xX3exX17xX40xX9xX47xXaxX35xXfaxX52xX9xX3e3xXbxX9xX52xXaxX51xXbxX9xX186xX69xX138xX69xX69xX69xX9xX52xX3exX6exX6fxX35xX9xXbxXaxX35xXaaxXbxX9xXcxXaexX52xX3exX9xX79xXb3xX9xX186xX62xX173xX9xXbxX40xX35xXaaxX5dxX9xX52xX3exX6exX6fxX35xX9xX33xXaxX2cexX35xX9xX40xX6fxX35xX9xX23xX372xX9xX52xXaxXb3xX9xX2cx11472xX18xX9xXa4xX35xX9xXdxXd7xX52xXaxX9xX52xXaexX52xX138xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX45xX24xX19xX26xX32xXexX45xX24xX47xX24xX9xX4axX18xX40xX18xXcxX9xX2fxX617xX9xX19xX103xX52xX3exX9xX79xX35xXaaxX2cxX9xX23xX12dxXbxX9xX2cxXcexX2cxX9xX52xXaxX6exX9xXcxX377xXbxX9xX79xXdbxX9xX47xXaxX3e3xX9xX2cxXaxX35xXfaxX52xX9xXbxX40xX18xX52xXaxX9xX79xXb3xX9xXa4xXa5xX9xX23xX12dxXbxX9xX2cxXcexX2cxX9xXaxXb3xX52xX3exX9xX52xX3exXaxX295xX52xX9xX33xXaxX103xX9xX52xX387xX9xX79xXb3xX9xXbxX40x91bexX9xX17xXcxX9xX3exXd7xX35xX62xX9xX2cxXdbxX52xX3exX9xX52xXaxX6exX9xX52xX18xXcxX9xX3exX35xX132xX35xX9xXa4x5e93xX9x56cfxX33xX9xX3exX35xX18xX9xX52xXaxX3a6xX33xX9xXaxXb3xX52xX3exX9xX52xX3exXdbxX9xX2cxXaxX35xXfaxX52xX9xXa4xX51xX5dxX138xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX45xX24xX19xX26xX32xXexX5xX5dxX26xX9xX52xXaxX35xX2dbxX52xX62xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX3exX35xX132xX35xX9xX180xX5dxX18xX52xX9xX2fxXd7xXbxX62xX9xX52xXaxXcexXcxX9xX33xXaxX35xXfaxX52xX9xX180xX5dxX24bxX52xX9xX52xXb3xX26xX9xXa4xX18xX52xX3exX9xX2fxX5dxX26xX9xX26xXfaxX5dxX9xXa4xXd7xX52xX3exX9xX47xX6b8xX9xX2fxX18xX5dxX9xXa4xX2a1xX26xX9xXcxXaexX52xXaxX9xXaxX24xXaexXbxX9xXa4xX377xX52xX3exX9xX180xX5dxX24bxX52xX9xX2fxX398xX9xXbxX40xX51xX52xX9xXd7xX33xX9xX2cxX3e9xX18xX9xX2cxXd7xX2cxX9xX180xX5dxX11axX2cxX9xX3exX35xX18xX9xXbxX40xX24xX52xX3exX9xX47xXaxX5dxX9xX79xX398xX2cxX138xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX2baxX24xX5dxX40xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX26fxX35xX17xXbxX52xX18xXcx7530xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe