Trúc Nhi - Diệu Nhi đã ngồi được và chơi đùa tinh nghịch
Sau 25 ngày mổ tách dính, hiện sức khỏe của 2 bé Trúc Nhi - Diệu Nhi có nhiều tiển triển rất tốt, hai em có thể chơi đùa.
f60ax1428cx1305ax11980x161dax178dex120dfx12132x14694xX7x16617x155a3x130a3xffcbx1406cx16dc0xX5x1772exXax15d9bxXcx13ae3x12d5exX4xX3x14593xX1xXdxX3x109a5xX3x164b9xXdx10e1cx11b28xX3xX18xX1xXdxX3x11926x1784exX3x13a23x16186x1431bxXdxX3xX27x13a02x10f31xX4xX3x11eddx1580cxX3xX4xX1x16540xXdxX3xX27x10fb5xX6xX3xXexXdxX2axX1xX3xX2axX2bxX1x13874xX4xX1xX0x14d6bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10850xX10xX6x16808xXaxX12x13a14xX6xX21xX3x10a21x15b30xX3xX2axX2bxX35x168a5xX3x1470cx13eeaxX3xXex14f3axX4xX1xX3xX5exf76axX2axX1x15eecxX3xX1xXdxX20xX2axX3xX7x12956xX4xX3x12b3cxX1x146e0xX10xX3xX4x12712xX6xX3xX65xX3x1525cx1049exX3xXcxX14xX15xX4xX3xX18xX1xXdxX3xX1cxX3xX1exXdxX20xX21xX3xX18xX1xXdxX3xX4x159a6xX3xX2axX1xXdx1280axX21xX3xXexXdx17358xX2axX3xXexX14xXdxXb1xX2axX3xX14x11f47xXexX3xXex1495fxXexX79xX3xX1xX6xXdxX3xX10xX6dxX3xX4xXa7xX3xXexX1xXb1xX3xX4xX1xX39xXdxX3xX27xX3dxX6x1433fxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxffebx16713xX5exX6bxXaxX12xXe9xX20xX2axX1xX3xX34xXdxX20xX2axX3xX18xX1xXdxX3xX27xX2cxX2axX2bxX3xXcxX1xX35xX2axX1xX3xXbxX1xXbfxX3x1721fxXcx15dffxX3xX5bxf815x11c42x148f1xX3xX4xX1xXeaxX3xX8fxXdx1330bxXexX79xX3xX7xX6xX21xX3xX65xX66xX3xX2axX2bxX35xX6bxX3xX6dxX6exX3xXexX71xX4xX1xX3xX5exX76xX2axX1xX79xX3xX1xXdxX20xX2axX3xX7xX81xX4xX3xX84xX1xX86xX10xX3xX4xX8axX6xX3xX65xX3xX8fxX90xX3xXcxX14xX15xX4xX3xX18xX1xXdxX3xX1cxX3xX1exXdxX20xX21xX3xX18xX1xXdxX3xX4xXa7xX3xX2axX1xXdxXacxX21xX3xXexXdxXb1xX2axX3xXexX14xXdxXb1xX2axX3xX14xXbbxXexX3xXexXbfxXexXd9xX3xX5bxX6xXdxX3xX10xX6dxX3xX5xX6xX2axX1xX3xX5xX31xXdxX79xX3xX1xXeax14b08xXexX3xX8fxX71xXexX79xX3xX1xX31xXbxX3xXexX71xX4xX3xXex13070xXbxX3xX34xX1a5xXexX3xX5x15d31xX3xXexX14xX48xX3xX5xXdxX20xX21xX3xX34xX35xX3xX4xX30xf9a6xXdxX3xX27xX3dxX6xX3xXexXdxX2axX1xX3xX2axX2bxX1xX48xX4xX1xXd9xX0xX4cxXbxX12xX0xXexX6xX8fxX5xX10xX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxX6dxX6xX14xX2bxXdxX2ax16adexX3xX65xXbx16f32xX3xX6xX21xXexXeax145bexXaxX12xX0xXexX8fxXeaxX5exX6bxX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX5exX12xX0xXdxX6dxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6dxX7xX1cxXbxX1xXeaxXexXeaxX3xXdxX111xX10xX2axXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXax12720xXdxX5exXexX1xX1e8xX3x10382xX2xX66xXbxX1ecxX1f2xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX1e8xX3x15f26x101b4x15830xXbxX1ecxX1f2xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXexX14xX15xX4xX3xX2axX1xXdxX3x127d2xX3xX5exXdxX20xX21xX3xX2axX1xXdxX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxXdxX3xX27xX30xX31xX4xX3xX34xX35xX3xX4xX1xX39xXdxX3xX27xX3dxX6xX3xXexXdxX2axX1xX3xX2axX2bxX1xX48xX4xX1xX3xX1x12c74xX2axX1xX3xX2xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxXd9xX8fxX6xXeaxX1xX6xXexXdxX2axX1xXd9xX34xX2axX4cxX2axX10xX22axX7xX4cxX65xX241x125aaxX2xX4cxX2xX241xf616xX5exX241xX2xX66xX66xX242xX240xX241xXexX2b2xX242xX240xX2adxX65xX5xX241xXd9x11b0fxXbxX2bx12453xX14xX9xX65xX2xX231xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX4xX3xX18xX1xXdxX3xX1cxX3xX1exXdxX20xX21xX3xX18xX1xXdxX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxXdxX3xX27xX30xX31xX4xX3xX34xX35xX3xX4xX1xX39xXdxX3xX27xX3dxX6xX3xXexXdxX2axX1xX3xX2axX2bxX1xX48xX4xX1xXaxX3xX22axXdxX5exXexX1xX9xXaxX231xX2xX66xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX240xX241xX242xXaxX3xX5exX6xXexX6xX1cxXbxX1xXeaxXexXeaxX1cxXeaxX14xXdxX2bxXdxX2axX6xX5xX1cxX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1e8xX4cxX4cxXdxX6dxX6xX2bxX10xX7xXd9xX34xXeaxX34xXd9xX34xX2axX4cxX21xXbxX5xXeaxX6xX5exX10xX5exX4cxXbxX10x15c9axX5xX1xX240xX21xX34xX84xX2adxX361xX14xX22axX1xX5exXex10225xX6xX6xX2bxX4cxX65xX241xX65xX241x12e07xX241xX2b2xX378xX241xX242xX4cxXexX14xX21xX4xX378xX2axX1xXdxX378xX34xXeaxX34xX378xX2adxX378xX378xX22axX10xX10xX4xXd9xX2c4xXbxX2bxXaxX3xX5exX6xXexX6xX1cxX5exX10xX7xX4xX9xXaxX1exXdxX20xX21xX3xX18xX1xXdxX3xX4xX30xX1bdxXdxX3xX27xX3dxX6xX3xX84xX1xXdxX3xX27xX30xX31xX4xX3xXbxX1xX6xX3xXexX14x11579xXd9xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX5exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX6xXbxXexXdxXeaxX2axXaxX12xX1exXdxX20xX21xX3xX18xX1xXdxX3xX4xX30xX1bdxXdxX3xX27xX3dxX6xX3xX84xX1xXdxX3xX27xX30xX31xX4xX3xXbxX1xX6xX3xXexX14xX3c5xXd9xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX14xX12xX0xX4cxXexX8fxXeaxX5exX6bxX12xX0xX4cxXexX6xX8fxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xXeaxX5exX6bxXaxX12xX61xX71xX2axX2bxX3xX2axX6xX6bxX3xX10cxX242xX4cxX2b2xX113xX79xX3xX1xX289xX2axX1xX3x11b5cxX2axX1xX3xX8fxX90xX3xX1exXdxX20xX21xX3xX18xX1xXdxX3xX4xXa7xX3xXexX1xXb1xX3xX2axX2bxX2cxXdxX3xX5exX1a5xX6bxX3xX27xX30xX31xX4xX3xX34xX35xX3xX4xX30xX1bdxXdxX3xXexX76xXexX3xX6dx1649axXexX3xX84xX1xXdxX3xX4xX71xX4xX3xX8fxX71xX4xX3xX7x130d7xX3xXbxX1xX6xX3xXexX14xX3c5xX3xX27xX30xX31xX4xX3xXe9xX20xX2axX1xX3xX34xXdxX20xX2axX3xX18xX1xXdxX3xX27xX2cxX2axX2bxX3xXcxX10exX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x1041cxX3xXexX14x151acxX2axX3xX6dxX194xX2axX2bxX3xX1ecxX28xX3xX1x1519bxXdxX3xX27xX30xX31xX4xX3xX4xX4d5xX2axX2bxX3xX27xX2cxX2axX2bxX3xX6dxX194xX2axX2bxX3xX4xX1xX15xX3xX1adxXd9xX3x16aebxX1x11c57xX2axX2bxX3xX2axX1x148e4xX2axX2bxX3xXexX1xX11bxX79xX3xX8fxX90xX3xX4xX3c5xX2axX3xXexX1xX76xX4xX1xX3xX4xX1xX39xXdxX3xXexX14xX3c5xX3xXexX14xX3dxX6dxX3xX4xX1x155f5xX2axX3xX15xX3xX3c5xX6xX79xX3xX6dx13d5bxX4xX3xX5exX3dxX3xX34xf7cexX2axX3xX2ax149fbxX6dxX3xXdxX6dxX3xXexX14xX4c9xX2axX3xX2bxXdxX30xX1bdxX2axX2bxXd9xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xXeaxX5exX6bxXaxX12xX111xX3c5xX2axX3xX8fxX90xX3xXcxX14xX15xX4xX3xX18xX1xXdxX3xX6dxX52bxX4xX3xX5exX3dxX3xX34xX532xX2axX3xX27xX52bxXexX3xX84xXdxX6dxX3xX5xX21xX2cxX2axX3xX4xXbfxX3xX27xX48xX2axX1xX3x12c27xX3xXexX6xX6bxX3xX2axX1xX30xX2axX2bxX3xX2bxXdxX39xX3xXexX6xX6bxX3xX6dxX15xX6xX3xXexX1xX10xXeaxX3xX27xXdxX20xX21xX3xX2axX1xX194xX4xX3xX34xX35xX3xX5xX48axX4xX3xX27x13c0cxX21xX3xXexX1xX10xXeaxX3xX1xXdxX20xX21xX3xX5xX20xX2axX1xX3xXexX14xX4c9xX21xX3xX27xX3dxX6xX3xX34xX21xXdxX3xX4xX8axX6xX3xX4xX71xX4xX3xX27xXdxXacxX21xX3xX5exX30x13570xX2axX2bxXd9xX0xX4cxXbxX12xX0xXexX6xX8fxX5xX10xX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxX6dxX6xX14xX2bxXdxX2axX1e8xX3xX65xXbxX1ecxX3xX6xX21xXexXeaxX1f2xXaxX12xX0xXexX8fxXeaxX5exX6bxX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX5exX12xX0xXdxX6dxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6dxX7xX1cxXbxX1xXeaxXexXeaxXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxX5exXdxX7xXbxX5xX6xX6bxX1e8xX3xX8fxX5xXeaxX4xX84xX1f2xX3xX6dxX6xX14xX2bxXdxX2axX1cxX5xX10xX361xXexX1e8xX3xX6xX21xXexXeaxX1f2xX3xX6dxX6xX14xX2bxXdxX2axX1cxX14xXdxX2bxX1xXexX1e8xX3xX6xX21xXexXeaxX1f2xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXexX14xX15xX4xX3xX2axX1xXdxX3xX258xX3xX5exXdxX20xX21xX3xX2axX1xXdxX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxXdxX3xX27xX30xX31xX4xX3xX34xX35xX3xX4xX1xX39xXdxX3xX27xX3dxX6xX3xXexXdxX2axX1xX3xX2axX2bxX1xX48xX4xX1xX3xX1xX289xX2axX1xX3xX65xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxXd9xX8fxX6xXeaxX1xX6xXexXdxX2axX1xXd9xX34xX2axX4cxX2axX10xX22axX7xX4cxX65xX241xX2adxX2xX4cxX2xX241xX2b2xX5exX241xX2xX231xX241xX65xX2xX241xXexX2b2xX240xX2xX2adxX5xX2xXd9xX2c4xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX4xX3xX18xX1xXdxX3xX1cxX3xX1exXdxX20xX21xX3xX18xX1xXdxX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxXdxX3xX27xX30xX31xX4xX3xX34xX35xX3xX4xX1xX39xXdxX3xX27xX3dxX6xX3xXexXdxX2axX1xX3xX2axX2bxX1xX48xX4xX1xXaxX3xX5exX6xXexX6xX1cxXbxX1xXeaxXexXeaxX1cxXeaxX14xXdxX2bxXdxX2axX6xX5xX1cxX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1e8xX4cxX4cxXdxX6dxX6xX2bxX10xX7xXd9xX34xXeaxX34xXd9xX34xX2axX4cxX21xXbxX5xXeaxX6xX5exX10xX5exX4cxXbxX10xX361xX5xX1xX240xX21xX34xX84xX2adxX361xX14xX22axX1xX5exXexX36fxX6xX6xX2bxX4cxX65xX241xX65xX241xX378xX241xX2b2xX378xX241xX242xX4cxXexX14xX21xX4xX378xX2axX1xXdxX378xX34xXeaxX34xX378xX2xX378xX378xX2c4xX4xXdxX361xXd9xX2c4xXbxX2bxXaxX3xX5exX6xXexX6xX1cxX5exX10xX7xX4xX9xXaxXcxX14xX15xX4xX3xX18xX1xXdxX3xX7xX21xX6bxX3xXexX30xX3xX27xX71xX2axX2bxX3xX6bxX4c9xX21xX3xX5exX3dxX3xXexX6xX6bxX3xX34xX532xX2axX3xX27xX52bxXexX3xX84xXdxX6dxX3xX5xX21xX2cxX2axX3xX4xXbfxX3xX27xX48xX2axX1xXd9xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX5exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX6xXbxXexXdxXeaxX2axXaxX12xXcxX14xX15xX4xX3xX18xX1xXdxX3xX7xX21xX6bxX3xXexX30xX3xX27xX71xX2axX2bxX3xX6bxX4c9xX21xX3xX5exX3dxX3xXexX6xX6bxX3xX34xX532xX2axX3xX27xX52bxXexX3xX84xXdxX6dxX3xX5xX21xX2cxX2axX3xX4xXbfxX3xX27xX48xX2axX1xXd9xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX14xX12xX0xX4cxXexX8fxXeaxX5exX6bxX12xX0xX4cxXexX6xX8fxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xXeaxX5exX6bxXaxX12xXcxX1xX10xXeaxX3xXe9xX20xX2axX1xX3xX34xXdxX20xX2axX3xX18xX1xXdxX3xX27xX2cxX2axX2bxX3xXcxX10exX79xX3xX6dx14071xXdxX3xX27x1688fxX6bxX79xX3xX4xX71xX4xX3xX8fxX71xX4xX3xX7xX49axX3xX27xX28xX3xX4xX48axXexX3xX2xX4xX6dxX3xXexX1xX6xX2axX1xX3xX8fxX4d5xXexX3xX2axX2bxX6xX2axX2bxX3xX4xXbfxX3xX27xX48xX2axX1xX3xX84xX1xX21xX2axX2bxX3xX4xX1xX8a0xX2axX3xX34xX35xX3xX1ecxX30xX39xX2axX2bxX3xX4xX1xX1a5xX21xX3xXexX14xX4c9xX2axX3xX2axX2bxX30xX1bdxXdxX3xX4xX8axX6xX3xX61xXeaxX2axX2bxX3xX18xX1xXdxXd9xX3x145ddxXdxX20xX4xX3xX4xX48axXexX3xX8fxX4d5xXexX3xX5exX5bcxX2axX3xX5exX5bcxX2axX3xX27xXb1xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX8a0xX2axX3xX5exX48xX4xX1xX3xX5xX194xXdxX3xX2bxX5bcxX2axX3xX2axX1xX6xX21xX79xX3xX7xX6xX21xX3xX27xXa7xX3xXexXdxX11bxX2axX3xX1xX35xX2axX1xX3xXexX1a5xXbxX3xX27xXdxX3xXexX14xXeaxX2axX2bxX3xXexX1xX1bdxXdxX3xX2bxXdxX6xX2axX3xXexX89cxXdxXd9xX3xX1ex14fddxX3xX84xXdxX11bxX2axX79xX3xXexX14xXeaxX2axX2bxX3xX84xX1xXeaxX458xX2axX2bxX3xX231xX3xXexX21xX5bcxX2axX3xX2axX4fbxX6xX3xX7x1029exX3xXexX1a5xXbxX3xX4xX1xXeaxX3xX4xX71xX4xX3xX8fxX90xX3xX27xX81xX2axX2bxX79xX3xX27xXdxXd9xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xXeaxX5exX6bxXaxX12xX111xX1xX48xX3xXcxX14xX5bcxX2axX3xXcxX1xX48xX3xX5bxX2cxX2axX2bxX3xXcxX1xX15xX6bxX79xX3xX6dx14fc1xX3xX4xX8axX6xX3xX65xX3xX8fxX90xX3xX8fxX35xX6bxX3xXexX86xX3xX2axXdxXacxX6dxX3xX1xX194xX2axX1xX3xXbxX1xX15xX4xX3xX84xX1xXdxX3xX6dx16491xXdxX3xX2axX2bxX35xX6bxX3xX5xX4c9xX2axX3xXexX1xX521xX6dxX3xX4xX71xX4xX3xX4xXeaxX2axX3xX27xXacxX21xX3xX4xX1xX81xX2axX2bxX3xX84xXdxX11bxX2axX3xX7xX966xX3xX4xX1xX21xX6bxXb1xX2axX3xX8fxXdxX11bxX2axX3xXexX76xX4xX1xX3xX4xX966xX4xX3xX4xX8axX6xX3xX8fxX90xXd9xX3xX111xX1xX48xX3xX4x110a8xX2axX2bxX3xXexX1xX30xX1bdxX2axX2bxX3xX1ecxX21xX6bxX4c9xX2axX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX4c5xX3xXexX289xX2axX1xX3xX1xX289xX2axX1xX3xX7xX81xX4xX3xX84xX1xX86xX10xX3xX4xX8axX6xX3xX4xX71xX4xX3xX8fxX90xX3xX27xX11bxX2axX3xX8fxX194xX2axX3xX8fxfef7xX3xX34xX35xX3xX6dxX194xX2axX1xX3xXexX1xX30xX1bdxX2axX2bxX3x102b8xX21xX8a0xX2axX3xXa93xX21xX6xX2axX3xXexX8a0xX6dxXd9xX3xX112xX9cfxX3xX61xXeaxX2axX2bxX3xX18xX1xXdxX3xX8fxX35xX6bxX3xXexX86xX3xX2axXdxXacxX6dxX3xX8fxXdxX11bxXexX3xX39xX2axX3xX7xX8a0xX21xX3xX7xX48axX4xX3xX84xX1xX4f5xX2axX2bxX3xX5exXdx12178xX2axX3xXexX458xX3xX27xX30xX31xX4xX3xX8fxX536xX2axX2bxX3xX5xX1bdxXdxX3xX34xX289xX3xX27xX28xX3xX2bxXdxX15xXbxX3xX4xX1xXeaxX3xX4xX71xX4xX3xX8fxX90xX3xX4xXa7xX3xX6dxX4d5xXexX3xX4xX21xX4d5xX4xX3xX27xX1bdxXdxX3xX6dxX89cxXdxXd9xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xXeaxX5exX6bxXaxX12x137f4xX111xX71xX4xX3xX4xX4f5xX3xX27xXdxXacxX21xX3xX5exX30xX5eaxX2axX2bxX3xX2bxXdxXbfxX2axX2bxX3xX2axX1xX30xX3xXexX1xX6xX6bxX3xX6dxX9cfxX3xX5xX21xX4f5xX2axX79xX3xX14xXbbxXexX3xX5xX35xX3xXa93xX21xX1adxX3xX65xX3xX8fxX90xX79xX3xXexX1a5xX2axX3xXex10fa3xX6bxX3xX4xX1xX521xX6dxX3xX7xXa7xX4xX3xX4xX71xX4xX3xX8fxX90xXd9xX3xX4f3xX1xXdxX3xX8fxX90xX3xX27xX6xX21xX3xX4xXa42xX2axX2bxX3xX5exX9f5xX79xX3xX8fxX90xX3xX84xX1xXa7xX4xX3xX4xXa42xX2axX2bxX3xX5exX9f5xX79xX3xX4xX1xXeaxX3xX8fxX90xX3xX521xX2axX79xX3xX4xX1xX39xXdxX3xX27xX3dxX6xX3xX34xX89cxXdxX3xX8fxX90xXd9xX3xX4f3xXdxXb1xX21xX3xX2axX35xX6bxX3xX84xX1xX90xXeaxX3xX6dxX6xXdxX3xX6dxXbfxXexX3xX84xX1xX86xX10xX3xX6dxX194xX2axX1xX3xX1xXeaxX35xX2axX3xXexX1xXdxX20xX2axX3xX14xX2cxXdxX3xX14xX6xX3xX34xXdxX20xX2axX3xXexX1xX289xX3xXexX1xX10xXeaxX3xX4xX71xX4xX3xX4xX4f5xX3xXbbxX6bxX3xX5xX21xX4f5xX2axX79xX3xX34xX289xX3xX4xX71xX4xX3xX4xX4f5xX3xX14xXbbxXexX3xXexX1xX30xX39xX2axX2bxX3xX65xX3xX8fxX90x13604xX3xX1cxX3xX4xX1xX48xX3xXcxX1xX15xX6bxX3xX1ecxX15xX4xX3xX27xX4d5xX2axX2bxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX4c5xXd9xX0xX4cxXbxX12xX0xX5exXdxX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5exX14xX10xX5xX6xXexX10xX5exXaxX12xX0xX7xXexX14xXeaxX2axX2bxX12xXcxXdxX2axX3xX5xXdxX4c9xX2axX3xXa93xX21xX6xX2axX1e8xX0xX4cxX7xXexX14xXeaxX2axX2bxX12xX0xX21xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1cxXexX1xX21xX6dxX8fxX1cxX6xX2axX5exX1cxX7xX6xXbxXeaxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX10exX1xXa7xX3xX111xX1xX8axX3xXexX48xX4xX1xX3xX2axX30xX89cxX4xX3xXexX1xX521xX6dxX3xX1xX6xXdxX3xX8fxX90xX3xX7xXeaxX2axX2bxX3xX7xXdxX2axX1xX3xX5exX76xX2axX1xX3xX5xXdxXacxX2axX3xX34x1327bxX6xX3xXexX71xX4xX1xX3xX14xX1bdxXdxXaxX3xX1xX14xX10xX361xX9xXaxX4cxX6bxX1cxXexX10xX4cxXbxX1xXeaxX1cxX4xX1xX21xX1cxXexXdxX4xX1xX1cxX2axX21xXeaxX4xX1cxXexX1xX6xX6dxX1cxX1xX6xXdxX1cxX8fxX10xX1cxX7xXeaxX2axX2bxX1cxX7xXdxX2axX1xX1cxX5exXdxX2axX1xX1cxX5xXdxX10xX2axX1cxX34xX21xX6xX1cxXexX6xX4xX1xX1cxX14xXeaxXdxX4cxX2xX242xX66xX231xX66xX240xXd9xX1xXexX6dxXaxX12xX0xXdxX6dxX2bxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX4cxX6dxX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX65xX241xX4cxX2axX10xX22axX7xX4cxX65xX241xX65xX242xX4cxX2xX241xX2b2xX5exX2xX2xX240xX2adxX242xX66xX231xXexX2adxX231xX66xX231xX65xX5xX241xXd9xX2c4xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX4xX3xX18xX1xXdxX3xX1cxX3xX1exXdxX20xX21xX3xX18xX1xXdxX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxXdxX3xX27xX30xX31xX4xX3xX34xX35xX3xX4xX1xX39xXdxX3xX27xX3dxX6xX3xXexXdxX2axX1xX3xX2axX2bxX1xX48xX4xX1xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX34xX12xX0xX7xXexX14xXeaxX2axX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX10exX1xXa7xX3xX111xX1xX8axX3xXexX48xX4xX1xX3xX2axX30xX89cxX4xX3xXexX1xX521xX6dxX3xX1xX6xXdxX3xX8fxX90xX3xX7xXeaxX2axX2bxX3xX7xXdxX2axX1xX3xX5exX76xX2axX1xX3xX5xXdxXacxX2axX3xX34xXcddxX6xX3xXexX71xX4xX1xX3xX14xX1bdxXdxXaxX3xX1xX14xX10xX361xX9xXaxX4cxX6bxX1cxXexX10xX4cxXbxX1xXeaxX1cxX4xX1xX21xX1cxXexXdxX4xX1xX1cxX2axX21xXeaxX4xX1cxXexX1xX6xX6dxX1cxX1xX6xXdxX1cxX8fxX10xX1cxX7xXeaxX2axX2bxX1cxX7xXdxX2axX1xX1cxX5exXdxX2axX1xX1cxX5xXdxX10xX2axX1cxX34xX21xX6xX1cxXexX6xX4xX1xX1cxX14xXeaxXdxX4cxX2xX242xX66xX231xX66xX240xXd9xX1xXexX6dxXaxX12xX10exX1xXa7xX3xX111xX1xX8axX3xXexX48xX4xX1xX3xX2axX30xX89cxX4xX3xXexX1xX521xX6dxX3xX1xX6xXdxX3xX8fxX90xX3xX7xXeaxX2axX2bxX3xX7xXdxX2axX1xX3xX5exX76xX2axX1xX3xX5xXdxXacxX2axX3xX34xXcddxX6xX3xXexX71xX4xX1xX3xX14xX1bdxXdxX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX14xXeaxX2axX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xX10exX1xXa7xX3xX4xX1xX8axX3xXexX48xX4xX1xX3xX2axX30xX89cxX4xX3x16063xX52bxX2axX2bxX3xXcxX1xX48xX3xX18xX2bx15d23xX4xX3xXcxX1xX48xX2axX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX4c5xX3xX8fxX35xX3xX14xXbbxXexX3xX1xX194xX2axX1xX3xXbxX1xX15xX4xX3xX84xX1xXdxX3xX2axX1xX289xX2axX3xXexX1xXbbxX6bxX3xX1xX289xX2axX1xX3xX458xX2axX1xX3xX1xX6xXdxX3xX8fxX90xX3xX7xXeaxX2axX2bxX3xX7xXdxX2axX1xX3xX5exX76xX2axX1xX3xX5xXdxXacxX2axX3xX27xX30xX31xX4xX3xXexX71xX4xX1xX3xX14xX1bdxXdxX3xXexX1xX35xX2axX1xX3xX4xX4f5xX2axX2bxXd9xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX34xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2b2xX3xX4xX6xX3xX7xXeaxX2axX2bxX3xX7xXdxX2axX1xX3xX5exX76xX2axX1xX3xX5xXdxXacxX2axX3xX27xX30xX31xX4xX3xXbxX1xX532xX21xX3xXexX1xX21xX1a5xXexX3xXexX71xX4xX1xX3xX14xX1bdxXdxX3xX58dxX3xX904xXdxX20xXexX3xX18xX6xX6dxXaxX3xX1xX14xX10xX361xX9xXaxX4cxX84xX1xXeaxX6xX1cxX1xXeaxX4xX4cxX2b2xX1cxX4xX6xX1cxX7xXeaxX2axX2bxX1cxX7xXdxX2axX1xX1cxX5exXdxX2axX1xX1cxX5xXdxX10xX2axX1cxX5exX21xXeaxX4xX1cxXbxX1xX6xX21xX1cxXexX1xX21xX6xXexX1cxXexX6xX4xX1xX1cxX14xXeaxXdxX1cxXeaxX1cxX34xXdxX10xXexX1cxX2axX6xX6dxX4cxX2xX242xX66xX240xX65x14db7xXd9xX1xXexX6dxXaxX12xX0xXdxX6dxX2bxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX4cxX6dxX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX65xX241xX4cxX2axX10xX22axX7xX4cxX65xX241xX65xX2b2xX4cxX2xX241xX66xX5exX240xX2xX240xX240xX241xX241xX242xXexX2adxX2adxX2b2xX5xX2xXd9xX2c4xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX4xX3xX18xX1xXdxX3xX1cxX3xX1exXdxX20xX21xX3xX18xX1xXdxX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxXdxX3xX27xX30xX31xX4xX3xX34xX35xX3xX4xX1xX39xXdxX3xX27xX3dxX6xX3xXexXdxX2axX1xX3xX2axX2bxX1xX48xX4xX1xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX34xX12xX0xX7xXexX14xXeaxX2axX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2b2xX3xX4xX6xX3xX7xXeaxX2axX2bxX3xX7xXdxX2axX1xX3xX5exX76xX2axX1xX3xX5xXdxXacxX2axX3xX27xX30xX31xX4xX3xXbxX1xX532xX21xX3xXexX1xX21xX1a5xXexX3xXexX71xX4xX1xX3xX14xX1bdxXdxX3xX58dxX3xX904xXdxX20xXexX3xX18xX6xX6dxXaxX3xX1xX14xX10xX361xX9xXaxX4cxX84xX1xXeaxX6xX1cxX1xXeaxX4xX4cxX2b2xX1cxX4xX6xX1cxX7xXeaxX2axX2bxX1cxX7xXdxX2axX1xX1cxX5exXdxX2axX1xX1cxX5xXdxX10xX2axX1cxX5exX21xXeaxX4xX1cxXbxX1xX6xX21xX1cxXexX1xX21xX6xXexX1cxXexX6xX4xX1xX1cxX14xXeaxXdxX1cxXeaxX1cxX34xXdxX10xXexX1cxX2axX6xX6dxX4cxX2xX242xX66xX240xX65xXffexXd9xX1xXexX6dxXaxX12xX2b2xX3xX4xX6xX3xX7xXeaxX2axX2bxX3xX7xXdxX2axX1xX3xX5exX76xX2axX1xX3xX5xXdxXacxX2axX3xX27xX30xX31xX4xX3xXbxX1xX532xX21xX3xXexX1xX21xX1a5xXexX3xXexX71xX4xX1xX3xX14xX1bdxXdxX3xX58dxX3xX904xXdxX20xXexX3xX18xX6xX6dxX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX14xXeaxX2axX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xXcxX14xX30xX89cxX4xX3xX1xX6xXdxX3xX8fxX90xX3xXb25xX61xXeaxX2axX2bxX3xX18xX1xXdxXc24xX79xX3xX904xXdxX20xXexX3xX18xX6xX6dxX3xX4xXa42xX2axX2bxX3xXexXcddxX2axX2bxX3xXexX1xX966xX4xX3xX1xXdxX20xX2axX3xX2axX1xXdxXacxX21xX3xX4xX6xX3xXbxX1xX532xX21xX3xXexX1xX21xX1a5xXexX3xXexX71xX4xX1xX3xX14xX1bdxXdxX3xXexX14xX4c5xX3xX7xX39xX3xX7xXdxX2axX1xX3xX5exX76xX2axX1xX3xX5xXdxXacxX2axX3xX2axX1xX6xX21xXd9xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX34xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX111xX52bxXbxX3xX7xXeaxX2axX2bxX3xX7xXdxX2axX1xX3xXcxX14xX15xX4xX3xX18xX1xXdxX3xX1cxX3xX1exXdxX20xX21xX3xX18xX1xXdxX3xX27xX28xX3xX27xX30xX31xX4xX3xXexX71xX4xX1xX3xX14xX1bdxXdxXaxX3xX1xX14xX10xX361xX9xXaxX4cxX6bxX1cxXexX10xX4cxX4xX6xXbxX1cxX7xXeaxX2axX2bxX1cxX7xXdxX2axX1xX1cxXexX14xX21xX4xX1cxX2axX1xXdxX1cxX5exXdxX10xX21xX1cxX2axX1xXdxX1cxX5exX6xX1cxX5exX21xXeaxX4xX1cxXexX6xX4xX1xX1cxX14xXeaxXdxX4cxX2xX242xX66xX2adxXffexX2adxXd9xX1xXexX6dxXaxX12xX0xXdxX6dxX2bxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX4cxX6dxX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX65xX241xX4cxX2axX10xX22axX7xX4cxX65xX241xX65xX2b2xX4cxX2xX65xX2b2xX5exX2adxX2xX231xX2xX2xX66xX66xXexX242xXffexX242xX2xX5xX2xXd9xX2c4xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX4xX3xX18xX1xXdxX3xX1cxX3xX1exXdxX20xX21xX3xX18xX1xXdxX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxXdxX3xX27xX30xX31xX4xX3xX34xX35xX3xX4xX1xX39xXdxX3xX27xX3dxX6xX3xXexXdxX2axX1xX3xX2axX2bxX1xX48xX4xX1xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX34xX12xX0xX7xXexX14xXeaxX2axX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX111xX52bxXbxX3xX7xXeaxX2axX2bxX3xX7xXdxX2axX1xX3xXcxX14xX15xX4xX3xX18xX1xXdxX3xX1cxX3xX1exXdxX20xX21xX3xX18xX1xXdxX3xX27xX28xX3xX27xX30xX31xX4xX3xXexX71xX4xX1xX3xX14xX1bdxXdxXaxX3xX1xX14xX10xX361xX9xXaxX4cxX6bxX1cxXexX10xX4cxX4xX6xXbxX1cxX7xXeaxX2axX2bxX1cxX7xXdxX2axX1xX1cxXexX14xX21xX4xX1cxX2axX1xXdxX1cxX5exXdxX10xX21xX1cxX2axX1xXdxX1cxX5exX6xX1cxX5exX21xXeaxX4xX1cxXexX6xX4xX1xX1cxX14xXeaxXdxX4cxX2xX242xX66xX2adxXffexX2adxXd9xX1xXexX6dxXaxX12xX111xX52bxXbxX3xX7xXeaxX2axX2bxX3xX7xXdxX2axX1xX3xXcxX14xX15xX4xX3xX18xX1xXdxX3xX1cxX3xX1exXdxX20xX21xX3xX18xX1xXdxX3xX27xX28xX3xX27xX30xX31xX4xX3xXexX71xX4xX1xX3xX14xX1bdxXdxX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX14xXeaxX2axX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xXed9xX5bcxX21xX3xX2bxXdxX1bdxX3xX4xX1xXdxXacxX21xX3xX2xX66xX4cxXffexX79xX3xX8fxX20xX2axX1xX3xX34xXdxX20xX2axX3xX18xX1xXdxX3xXed9xX2cxX2axX2bxX3xXcxX1xX35xX2axX1xX3xXbxX1xXbfxX3xXexX1xX4f5xX2axX2bxX3xXexXdxX2axX1e8xX3xX111xX52bxXbxX3xX7xXeaxX2axX2bxX3xX7xXdxX2axX1xX3xXcxX14xX15xX4xX3xX18xX1xXdxX3xX34xX35xX3xX1exXdxX20xX21xX3xX18xX1xXdxX3xX27xX28xX3xX27xX30xX31xX4xX3xXexX71xX4xX1xX3xX14xX1bdxXdxXd9xX3xX5bxX6xXdxX3xX8fxX90xX3xX27xX30xX31xX4xX3xX4xX1xX21xX6bxXb1xX2axX3xX7xX6xX2axX2bxX3xX65xX3xXbxX1xX3c5xX2axX2bxX3xX6dxX6exX3xX84xX1xX71xX4xX3xX27xXb1xX3xX4xX71xX4xX3xX8fxX71xX4xX3xX7xX49axX3xX84xX1xX90xXbxX3xX5xX194xXdxX3xX4xX39xX3xXa93xX21xX6xX2axX3xX2axX4d5xXdxX3xXexX194xX2axX2bxX3xX34xX35xX3xXexX194xXeaxX3xX1xX289xX2axX1xXd9xX3xXed9xX11bxX2axX3xXexX1xX1bdxXdxX3xX27xXdxXb1xX6dxX3xX1xXdxX20xX2axX3xXexX194xXdxX79xX3xX1xX6xXdxX3xX8fxX90xX3xX1xXeaxX35xX2axX3xXexXeaxX35xX2axX3xX6exX2axX3xX27xX48xX2axX1xXd9xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX34xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX4cxX21xX5xX12xX0xX5exXdxX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX14xXaxX12xX0xX4cxX5exXdxX34xX12xX0xX4cxX5exXdxX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xXeaxX21xX14xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXeaxX3xX904x13072xX904xX0xX4cxXbxX12