Ngày 10/11, Hà Tĩnh tổ chức Liên hoan Diễn xướng hầu đồng, hát chầu văn
(Baohatinh.vn) - Thông tin từ UBND thị xã Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh cho biết: Từ ngày 10 - 12/11/2018, tại di tích Đền Cả, phường Trung Lương sẽ diễn ra Liên hoan Diễn xướng hầu đồng, hát chầu văn toàn tỉnh lần thứ II.
a64bxbd70xfccex10849x109dcxb0c3xb41axba4fxcfc8xX7xd7f0xde25x1222ex11719xba9ax10ba9xX5x10e01xXaxd4acx11c15xb8d4xe7a7xed7cxX3xX2xa9acxfc8exX2xX2xf01axX3xdcb0xX15xX3xXcx11a44x11638xX1xX3xXexbd31xX3xX4xX1x12ad4xX4xX3xdbefxXdxa81dxX24xX3xX1x12a65xX6xX24xX3x101bbxXdxf790xX24xX3x124a0xc6b7xe4cexX24xX14xX3xX1xfed4xef69xX3x10e1cxd582xX24xX14xX1dxX3xX1xccc4xXexX3xX4xX1xX45xX46xX3xc85fxd041xX24xX0xX1axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX10xX6xfcd8xXaxX12xXcxX1x11068xX24xX14xX3xXexXdxX24xX3xXexdd9exX3xb58exda8dxX13xX39xX3xXexX1xe3fcxX3xX3ex10e03xX3xX1fxX49xX24xX14xX3xX2fxX23xX24xX1xX3xd846xX3xX1fxX15xX3xXcxX23xX24xX1xX3xX4xX1xX35xX3xceffxXdxf43fxXexf23cxX3xXcxX7bxX3xX24xX14xX15xX16xX3xX2xX19xX3xX93xX3xX2x10357xX1axX2xX2xX1axXb5xX19xX2x113b2xX1dxX3xXexd5f3xXdxX3xX6dxXdxX3xXexc754xX4xX1xX3xeeaexa773xX24xX3x11174xb938xX1dxX3xXbxX1xX3fx10445xX24xX14xX3xXcxe487xX46xX24xX14xX3xX2fxX3fx11583xX24xX14xX3xX7xc712xX3xX6dxXdxX3bxX24xX3xXdcxX6xX3xX2fxXdxX31xX24xX3xX1xX35xX6xX24xX3xX39xXdxX3bxX24xX3xX3exX3fxX40xX24xX14xX3xX1xX45xX46xX3xX48xX49xX24xX14xX1dxX3xX1xX4fxXexX3xX4xX1xX45xX46xX3xX57xX58xX24xX3xXexX35xX15xX24xX3xXexbd1dxX24xX1xX3xX5xX45xX24xX3xXexX1xX2cxX3xd43bxX130xac74xX0xX1axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX35xX6dxX16xX3xXbxXd0xX10xX24xXexX10xXdcxXaxX12xX0xXdxea29xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxXd0xX10xX24xXexX10xXdcxXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxd820xXdxX6dxXexX1xXa5xX3x10fdbxX2xb2b7xXbxX3excf72xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexXa5xX3x10d4dxX19xXbdxXbxX3exX179xXaxX3xX7xXdcxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXa5xX1axX1axXdxX132xXa1xX6xX35xX1xX6xXexXdxX24xX1xX132xX57xX24xX1axX24xX10xX16dxX7xX1axX2xXbdxX183xX176xX1axX2xX19x1191cxX6dxXb5xX19xec47xX183xX1b6xX183xXb5xXexX1b6xX1b6xXbdxX174xX5xX176xX93xXdxX152xX6xX14xX10xX7xX2xX19xX176xX2xX1b2xX1b2xX19xX93xX6xX6dxXexX132x11cc4xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX2xX19xX1axX2xX2xX1dxX3xX1fxX15xX3xXcxX23xX24xX1xX3xXexX28xX3xX4xX1xX2cxX4xX3xX2fxXdxX31xX24xX3xX1xX35xX6xX24xX3xX39xXdxX3bxX24xX3xX3exX3fxX40xX24xX14xX3xX1xX45xX46xX3xX48xX49xX24xX14xX1dxX3xX1xX4fxXexX3xX4xX1xX45xX46xX3xX57xX58xX24xXaxX3xX1axX12xX0xX1axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX6xXbxXexXdxX35xX24xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3exXexX93xX6xX5xXdxX14xX24xXa5xX3xX1d5xX46xX7xXexXdxff70xX16xX179xXaxX12xX39xXdxX3bxX24xX3xX3exX3fxX40xX24xX14xX3xX1xX45xX46xX3xX48xX49xX24xX14xX1dxX3xX1xX4fxXexX3xX4xX1xX45xX46xX3xX57xX58xX24xX3xX5xX15xX3xX24xX14xX1xXdxX3xXexX1xX2cxX4xX3xXexXdxX31xX46xX3xXa1xXdx1201fxX46xX3xXexXdcxX35xX24xX14xX3xXexX1x126ffxX4xX3xX1xX15xX24xX1xX3xXexXc8xX24xX3xX24xX14xX3fx127a4xX24xX14xX3xXexX1xXd7xX3x10706xda31xX46xX3xX93xX3xXexXc8xX24xX3xX24xX14xX3fxX2afxX24xX14xX3xXa1xXd1xX24xX3xX48xX84xX6xX3xX4x11673xX6xX3xX24xX14xX3fxXd7xXdxX3xc9a3xXdxb38bxXexX132xX3xX0xX10xX152xX12x10c4bx1207exX24xX1xX3xX152xXdxX24xX1xX3xX1xbf09xX6xX3xXexX7bxX3xXdxX24xXexX10xXdcxX24xX10xXexde1cxX0xX1axX10xX152xX12xX0xX1axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX35xX6dxX16xXaxX12xX2fxXdxX31xX24xX3xX1xX35xX6xX24xX3xX39xXdxX3bxX24xX3xX3exX3fxX40xX24xX14xX3xX1xX45xX46xX3xX48xX49xX24xX14xX1dxX3xX1xX4fxXexX3xX4xX1xX45xX46xX3xX57xX58xX24xX3xXexX35xX15xX24xX3xXexX124xX24xX1xX3xX5xX45xX24xX3xXexX1xX2cxX3xX130xX130xX3xX6dxX35xX3xX7dxX7exX13xX39xX3xXexX1xX84xX3xX3exX87xX3xX1fxX49xX24xX14xX3xX2fxX23xX24xX1xX3xX57xX15xX3xdf6bxa662xX3xX2daxX1fxX93xXcxXcxbd01xX39xX2fxX3xX1fxX15xX3xXcxX23xX24xX1xX3xXexX28xX3xX4xX1xX2cxX4xX3xX57xX40xXdxX3x10d8exX19xX3xX24xX14xX1xX2dcxX3xX24xX1xe98exX24xX1dxX3xXexX1xX6xX24xX1xX3xX48xX49xX24xX14xX1dxX3xX4xX46xX24xX14xX3xX57xX58xX24xX3xX48xXa3xX24xX3xXexX7bxX3xX4xX4fxX4xX3xX1xX46xX16xX2dcxX24xX1dxX3xXexX1xX15xX24xX1xX3xXbxX1xc1d4xX1dxX3xXexX1xX84xX3xX3exX87xX3xXexX1xX6xX152xX3xX14xXdxX6xX132xX0xX1axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX35xX6dxX16xXaxX12xX39xXdxX3bxX24xX3xX3exX3fxX40xX24xX14xX3xX1xX45xX46xX3xX48xX49xX24xX14xX1dxX3xX1xX4fxXexX3xX4xX1xX45xX46xX3xX57xX58xX24xX3xX5xX15xX3xX24xX14xX1xXdxX3xXexX1xX2cxX4xX3xXexXdxX31xX46xX3xXa1xXdxX295xX46xX3xXexXdcxX35xX24xX14xX3xXexX1xX2a0xX4xX3xX1xX15xX24xX1xX3xXexXc8xX24xX3xX24xX14xX3fxX2afxX24xX14xX3xXexX1xXd7xX3xX152xX2b8xX46xX3xX93xX3xXexXc8xX24xX3xX24xX14xX3fxX2afxX24xX14xX3xXa1xXd1xX24xX3xX48xX84xX6xX3xX4xX2d1xX6xX3xX24xX14xX3fxXd7xXdxX3xX2daxXdxX2dcxXexX132xX3xXccxX39fxX16xX3xX5xX15xX3xX152x12040xXexX3xXexXdcxX35xX24xX14xX3xX24xX1xf61cxX24xX14xX3xX1xX35xXc1xXexX3xX48xX483xX24xX14xX3xXaxXcxX1xX2a0xX4xX3xX1xX15xX24xX1xX3xXexXc8xX24xX3xX24xX14xX3fxX2afxX24xX14xX3xXexX1xXd7xX3xX2b7xX2b8xX46xX3xXexX6xX152xX3xXbxX1xX2d1xX3xX4xX2d1xX6xX3xX24xX14xX3fxXd7xXdxX3xX2daxXdxX2dcxXexfa51xX3xX48xX3fxe602xX4xX3xX7dxX13xcce6xX375xXd0xf1cdxX3xX57xXdxX24xX1xX3xX6dxX6xX24xX1xX3xX5xX15xX3xX6dxXdxX3xX7xXd1xX24xX3xX57xX58xX24xX3xX1x126efxX6xX3xXbxX1xXdxX3xX57x109caxXexX3xXexX1xX295xX3xX48xXc1xXdxX3xX6dxXdxX2dcxX24xX3xX4xX2d1xX6xX3xX24xX1xX39fxX24xX3xX5xX35xXc1xXdxX3xX57xX15xX35xX3xXexX1xX4fxX24xX14xX3xX2xXb5xX1axXb5xX19xX2xX174xX132xX0xX1axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX35xX6dxX16xX3xXbxXd0xX10xX24xXexX10xXdcxXaxX12xX0xXdxX152xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd0xX10xX24xXexX10xXdcxXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX16dxXdxX6dxXexX1xXa5xX3xX174xX2xX176xXbxX3exX179xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexXa5xX3xX183xX395xX19xXbxX3exX179xXaxX3xX7xXdcxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXa5xX1axX1axXdxX132xXa1xX6xX35xX1xX6xXexXdxX24xX1xX132xX57xX24xX1axX24xX10xX16dxX7xX1axX2xXbdxX183xX176xX1axX2xX19xX1b2xX6dxXb5xX19xX1b6xX183xX1b2xX176xX183xXexXb5xX1b6xX174xX1b2xX5xX395xX93xX395xX93xX176xX1b6xX174xX174xX6dxXexX132xX1d5xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX2xX19xX1axX2xX2xX1dxX3xX1fxX15xX3xXcxX23xX24xX1xX3xXexX28xX3xX4xX1xX2cxX4xX3xX2fxXdxX31xX24xX3xX1xX35xX6xX24xX3xX39xXdxX3bxX24xX3xX3exX3fxX40xX24xX14xX3xX1xX45xX46xX3xX48xX49xX24xX14xX1dxX3xX1xX4fxXexX3xX4xX1xX45xX46xX3xX57xX58xX24xXaxX3xX1axX12xX0xX1axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX6xXbxXexXdxX35xX24xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3exXexX93xX6xX5xXdxX14xX24xXa5xX3xX1d5xX46xX7xXexXdxX25axX16xX179xXaxX12xX2fxXdxX31xX24xX3xX1xX35xX6xX24xX3xX39xXdxX3bxX24xX3xX3exX3fxX40xX24xX14xX3xX1xX45xX46xX3xX48xX49xX24xX14xX1dxX3xX1xX4fxXexX3xX4xX1xX45xX46xX3xX57xX58xX24xX3xX14xX4f7xXbxX3xXbxX1xX45xX24xX3xX48xX84xX24xX1xX3xX1xX3fxX40xX24xX14xX3xX4xX1xX35xX3xX1xac7bxX24xX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xXexXdcxX696xX24xX1xX3xX6dxXdxX3bxX24xX3xX24xX14xX1xX2dcxX3xXexX1xX46xX4ffxXexX3xX152xX6xX24xX14xX3xX152xX15xX46xX3xX7x107f7xX4xX3xXexX39fxX152xX3xX5xXdxX24xX1xX132xX3xX0xX10xX152xX12xX2e4xX2e5xX24xX1xX3xXdxX24xXexX10xXdcxX24xX10xXexX2fdxX0xX1axX10xX152xX12xX0xX1axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX35xX6dxX16xXaxX12xX2fxXdxX31xX24xX3xX1xX35xX6xX24xX3xX24xX1x1218cxX152xX3xXexXc1xX35xX3xX4xXe3xX3xX1xX483xXdxX3xX4xX1xX35xX3xX4xX4fxX4xX3xX24xX14xX1xX2dcxX3xX24xX1xX39fxX24xX1dxX3xX4xX4fxX4xX3xX48xX35xX15xX24xX3xX6dxXdxX3bxX24xX3xX3exX3fxX40xX24xX14xX3xXexXdcxX35xX24xX14xX3xXexX124xX24xX1xX3xX1xX2efxX4xX3xX1xefaaxXdxX1dxX3xXexXdcxX6xX35xX3xX48xX28xXdxX3xf7caxXdxX24xX1xX3xX24xX14xX1xXdxX2dcxX152xX1dxX3xX24xX39fxX24xX14xX3xX4xX6xX35xX3xXexXdcxX696xX24xX1xX3xX48xX483xX3xX4xX1xX46xX16xX31xX24xX3xX152xX72xX24xX1dxX3xX57xX3d2xX24xX3xX756xXdxXa3xX24xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX57xXcdxX3xX24xX14xX1xX2dcxX3xXexX1xX46xX4ffxXexX3xX6dxXdxX3bxX24xX3xX3exX3fxX40xX24xX14xX3xX5xX35xXc1xXdxX3xX1xX696xX24xX1xX3xX24xX15xX16xX132xX3xfc39xX46xX6xX3xX48xX4f7xX1dxX3xX14xX4f7xXbxX3xXbxX1xX45xX24xX3xX48xX84xX24xX1xX3xX1xX3fxX40xX24xX14xX3xX4xX1xX35xX3xX1xX696xX24xX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xXexXdcxX696xX24xX1xX3xX6dxXdxX3bxX24xX3xX24xX14xX1xX2dcxX3xXexX1xX46xX4ffxXexX3xX152xX6xX24xX14xX3xX152xX15xX46xX3xX7xX6bfxX4xX3xXexX39fxX152xX3xX5xXdxX24xX1xX1dxX3xXexXc8xX24xX3xX24xX14xX3fxX2afxX24xX14xX3xXexX1xXd7xX3xX2b7xX2b8xX46xX3xX4xX2d1xX6xX3xX24xX14xX3fxXd7xXdxX3xX2daxXdxX2dcxXexX3xX48xX6xX24xX14xX3xX4xX4f7xX3xX6dx10c9exX46xX3xX1xXdxX2dcxX46xX3xXa1xXdxXa3xX24xX3xXexX3fxX40xX24xX14xX3xX1xXdxX2dcxX24xX3xX24xX6xX16xX132xX0xX1axXbxX12xX0xX6dxXdxX57xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6dxXdcxX10xX5xX6xXexX10xX6dxXaxX12xX0xX46xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX93xXexX1xX46xX152xXa1xX93xX6xX24xX6dxX93xX7xX6xXbxX35xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX72xX24xX3xXexXc1xX35xX3xX48xXcdxX24xX3xXcxX1xX4fxX24xX1xX3xX2b7xX2b8xX46xX3xX376xX3xdaaexX46xX39fxX24xX3xdba4xX31xX24xX3xX3exX2cxX24xX14xX3xXexX45xX152xX3xX6dxXdxX3xXexXc8xX4xX1xX3xX5xX84xX4xX1xX3xX7x1070dxX3xX57xX58xX24xX3xX1xX4f7xX6xXaxX3xX1xXdcxX10xX25axX9xXaxX1axX57xX6xX24xX93xX1xX35xX6xX93xX1xX6xX93xXexXdxX24xX1xX1axXexX35xX24xX93xXexX6xX35xX93xX6dxX10xX24xX93xXexX1xX6xX24xX1xX93xX152xX6xX46xX93xX35xX93xX3exX46xX6xX24xX93xX16xX10xX24xX93xX3exX46xX24xX14xX93xXexX6xX152xX93xX6dxXdxX93xXexXdxX4xX1xX93xX5xXdxX4xX1xX93xX7xX46xX93xX57xX6xX24xX93xX1xX35xX6xX1axX2xX176xX183xX2xX1b6xX19xX132xX1xXexX152xXaxX12xX0xXdxX152xX14xX3xX7xXdcxX4xX9xXaxX1axX152xX10xX6dxXdxX6xX1axX2xXb5xX19xX1axX24xX10xX16dxX7xX1axX2xXbdxX2xX1b2xX1axX2xX19xXb5xX6dxXb5xX2xX2xX183xXbdxX176xX19xXexX174xXb5xX1b2xXb5xX5xX2xX132xX1d5xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX2xX19xX1axX2xX2xX1dxX3xX1fxX15xX3xXcxX23xX24xX1xX3xXexX28xX3xX4xX1xX2cxX4xX3xX2fxXdxX31xX24xX3xX1xX35xX6xX24xX3xX39xXdxX3bxX24xX3xX3exX3fxX40xX24xX14xX3xX1xX45xX46xX3xX48xX49xX24xX14xX1dxX3xX1xX4fxXexX3xX4xX1xX45xX46xX3xX57xX58xX24xXaxX3xX1axX12xX0xX1axX6xX12xX0xX6dxXdxX57xX12xX0xX7xXexXdcxX35xX24xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX72xX24xX3xXexXc1xX35xX3xX48xXcdxX24xX3xXcxX1xX4fxX24xX1xX3xX2b7xX2b8xX46xX3xX376xX3xX8b6xX46xX39fxX24xX3xX8bbxX31xX24xX3xX3exX2cxX24xX14xX3xXexX45xX152xX3xX6dxXdxX3xXexXc8xX4xX1xX3xX5xX84xX4xX1xX3xX7xX8d6xX3xX57xX58xX24xX3xX1xX4f7xX6xXaxX3xX1xXdcxX10xX25axX9xXaxX1axX57xX6xX24xX93xX1xX35xX6xX93xX1xX6xX93xXexXdxX24xX1xX1axXexX35xX24xX93xXexX6xX35xX93xX6dxX10xX24xX93xXexX1xX6xX24xX1xX93xX152xX6xX46xX93xX35xX93xX3exX46xX6xX24xX93xX16xX10xX24xX93xX3exX46xX24xX14xX93xXexX6xX152xX93xX6dxXdxX93xXexXdxX4xX1xX93xX5xXdxX4xX1xX93xX7xX46xX93xX57xX6xX24xX93xX1xX35xX6xX1axX2xX176xX183xX2xX1b6xX19xX132xX1xXexX152xXaxX12xXcxX72xX24xX3xXexXc1xX35xX3xX48xXcdxX24xX3xXcxX1xX4fxX24xX1xX3xX2b7xX2b8xX46xX3xX376xX3xX8b6xX46xX39fxX24xX3xX8bbxX31xX24xX3xX3exX2cxX24xX14xX3xXexX45xX152xX3xX6dxXdxX3xXexXc8xX4xX1xX3xX5xX84xX4xX1xX3xX7xX8d6xX3xX57xX58xX24xX3xX1xX4f7xX6xX0xX1axX6xX12xX0xX1axX7xXexXdcxX35xX24xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6dxXaxX12xXccxX3d2xXdxX3xX57xX40xXdxX3xX24xX14xX3fxXd7xXdxX3xX6dxX39fxX24xX3xX1xX46xX16xX2dcxX24xX3xX13xX14xX1xXdxX3xX8b6xX46xX39fxX24xX3xX24xX4f7xXdxX3xXdcxXdxX31xX24xX14xX1dxX3xXexX124xX24xX1xX3xX1fxX15xX3xXcxX23xX24xX1xX3xX24xX4f7xXdxX3xX4xX1xX46xX24xX14xX1dxX3xXccxXcdxX24xX3xXcxX1xX4fxX24xX1xX3xX2b7xX2b8xX46xX3xX376xX3xX8b6xX46xX39fxX24xX3xX8bbxX31xX24xX3xX756xX1xX72xX24xX14xX3xX4xX1xX124xX3xX5xX15xX3xX24xXe3xXdxX3xX5xXdxX24xX1xX3xXexX1xXdxX31xX24xX14xX3xX152xX15xX3xX4x11c89xX24xX3xX5xX15xX3xX6dxXdxX3xXexXc8xX4xX1xX3xX5xX84xX4xX1xX3xX7xX8d6xX3xd00exX46xX6xX24xX3xXexXdcxX2efxX24xX14xX132xX3xXcxXdcxXd1xXdxX3xXb83xX46xX6xX3xXa1xX6xX35xX3xXexX1xX58xX24xX14xX3xXexXdcxX45xX152xX3xX4xX2d1xX6xX3xXexX1xXd7xXdxX3xX14xXdxX6xX24xX1dxX3xX48xXcdxX24xX3xX48xX87xX3xX3exX46xX3d2xX24xX14xX3xX4xX839xXbxX3xX4xX45xX24xX3xX48xX3fxX4d4xX4xX3xX48xbc5fxX4xX3xXa1xXdxX2dcxXexX3xXb83xX46xX6xX24xX3xXexX39fxX152xX132xX0xX1axXbxX12xX0xX1axX6dxXdxX57xX12xX0xX1axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2fxXdxX31xX24xX3xX1xX35xX6xX24xX3xXexX1xX2a0xX4xX3xX1xX15xX24xX1xX3xXexXc8xX24xX3xX24xX14xX3fxX2afxX24xX14xX3xXexX1xXd7xX3xX2b7xX2b8xX46xX3xXexX6xX152xX3xXbxX1xX2d1xX3xXexXc1xXdxX3xX1fxX15xX3xXcxX23xX24xX1xXaxX3xX1xXdcxX10xX25axX9xXaxX1axX57xX6xX24xX93xX1xX35xX6xX93xX1xX6xX93xXexXdxX24xX1xX1axX5xXdxX10xX24xX93xX1xX35xX6xX24xX93xXexX1xX46xX4xX93xX1xX6xX24xX1xX93xXexXdxX24xX93xX24xX14xX46xX35xX24xX14xX93xXexX1xX35xX93xX152xX6xX46xX93xXexX6xX152xX93xXbxX1xX46xX93xXexX6xXdxX93xX1xX6xX93xXexXdxX24xX1xX1axX2xX183xX183xX174xX1b6xX176xX132xX1xXexX152xXaxX12xX0xXdxX152xX14xX3xX7xXdcxX4xX9xXaxX1axX152xX10xX6dxXdxX6xX1axX2xXb5xX19xX1axX24xX10xX16dxX7xX1axX2xX1b6xX183xX1b6xX1axX1b6xX1b6xX6dxX174xX2xX183xX176xX174xXb5xX19xXexXb5xXbdxX176xX183xX5xX19xX132xX1d5xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX2xX19xX1axX2xX2xX1dxX3xX1fxX15xX3xXcxX23xX24xX1xX3xXexX28xX3xX4xX1xX2cxX4xX3xX2fxXdxX31xX24xX3xX1xX35xX6xX24xX3xX39xXdxX3bxX24xX3xX3exX3fxX40xX24xX14xX3xX1xX45xX46xX3xX48xX49xX24xX14xX1dxX3xX1xX4fxXexX3xX4xX1xX45xX46xX3xX57xX58xX24xXaxX3xX1axX12xX0xX1axX6xX12xX0xX6dxXdxX57xX12xX0xX7xXexXdcxX35xX24xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2fxXdxX31xX24xX3xX1xX35xX6xX24xX3xXexX1xX2a0xX4xX3xX1xX15xX24xX1xX3xXexXc8xX24xX3xX24xX14xX3fxX2afxX24xX14xX3xXexX1xXd7xX3xX2b7xX2b8xX46xX3xXexX6xX152xX3xXbxX1xX2d1xX3xXexXc1xXdxX3xX1fxX15xX3xXcxX23xX24xX1xXaxX3xX1xXdcxX10xX25axX9xXaxX1axX57xX6xX24xX93xX1xX35xX6xX93xX1xX6xX93xXexXdxX24xX1xX1axX5xXdxX10xX24xX93xX1xX35xX6xX24xX93xXexX1xX46xX4xX93xX1xX6xX24xX1xX93xXexXdxX24xX93xX24xX14xX46xX35xX24xX14xX93xXexX1xX35xX93xX152xX6xX46xX93xXexX6xX152xX93xXbxX1xX46xX93xXexX6xXdxX93xX1xX6xX93xXexXdxX24xX1xX1axX2xX183xX183xX174xX1b6xX176xX132xX1xXexX152xXaxX12xX2fxXdxX31xX24xX3xX1xX35xX6xX24xX3xXexX1xX2a0xX4xX3xX1xX15xX24xX1xX3xXexXc8xX24xX3xX24xX14xX3fxX2afxX24xX14xX3xXexX1xXd7xX3xX2b7xX2b8xX46xX3xXexX6xX152xX3xXbxX1xX2d1xX3xXexXc1xXdxX3xX1fxX15xX3xXcxX23xX24xX1xX0xX1axX6xX12xX0xX1axX7xXexXdcxX35xX24xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6dxXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xXb5xX176xX1axX2xX2xX1dxX3xXexXc1xXdxX3xX48xXcdxX24xX3xXd0xXd1xX1dxX3xXexX1xX46xX483xX4xX3xXbxX1xX3fxXd7xX24xX14xX3xXcxXdcxX46xX24xX14xX3xX2fxX3fxXe3xX24xX14xX3xX2e4xXcxX8b6xX132xX3xX1fxX49xX24xX14xX3xX2fxX23xX24xX1xX2fdxX1dxX3xX375xX376xX3xX2daxX1fxX93xXcxXcxX37dxX39xX2fxX3xX1fxX15xX3xXcxX23xX24xX1xX3xXexX28xX3xX4xX1xX2cxX4xX3xX2fxXdxX31xX24xX3xX1xX35xX6xX24xX3xXexX1xX2a0xX4xX3xX1xX15xX24xX1xX3xXexXc8xX24xX3xX24xX14xX3fxX2afxX24xX14xX3xXexX1xXd7xX3xX2b7xX2b8xX46xX3xXexX6xX152xX3xXbxX1xX2d1xX3xX5xX45xX24xX3xXexX1xX2cxX3xX24xX1xX839xXexX132xX0xX1axXbxX12xX0xX1axX6dxXdxX57xX12xX0xX1axX5xXdxX12xX0xX1axX46xX5xX12xX0xX6dxXdxX57xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXdcxXaxX12xX0xX1axX6dxXdxX57xX12xX0xX1axX6dxXdxX57xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx100edxX46xXexX1xX35xXdcxXaxX12xc0c2xX132xX2daxX0xX1axXbxX12
P.V