“Gậy ông đập lưng ông”
Buổi tối, cảnh sát giao thông hỏi người lái xe: Tại sao anh lái xe mà không bật đèn?
968bx16a9ax10965xe106x1061ax10d64xf757x14095x1167dxX7x12859xb6cdx146aax12169xe643xc028xX5xc31cxXax12052xXaxb3efx15cdfx14dbaxX3x1634axcb2dx10560xX3x11e22xX15xXbxX3xX5xbc5fxX19xX1axX3xX18xX19xX1axXaxX3xX0x14467xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf32fxX10xX6xa800xXaxX12x14278xf059xfaa5xXdxX3xXex13fe6xXdx13d5dxX3xX4x13fb8xX19xX1xX3xX7x111e6xXexX3xX1axXdxX6xc72axX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xX1x135daxXdxX3xX19xX1axX21xcd80xXdxX3xX5xX50xXdxX3x10874xX10x11644xX3xXcx11289xXdxX3xX7xX6xX56xX3xX6xX19xX1xX3xX5xX50xXdxX3xX6cxX10xX3xaa0bx976bxX3x14dacxX1xX18xX19xX1axX3x168bexX15xXexX3xX1cxffdbxX19x14b7exX0xX2bxXbxX12xX0xX6x163c9xXexXdxX4xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX56xX19xXexX10xX19xXex11063xX3dxX10xXexX6xXdxX5xX3xc01axX4xX86xXafxX3dxX10xXexX6xXdxX5xX3x1046fxXdxX3dxXexX1xXafxX4xX56xX83xX83xX56xX19xX3xX8cxX5xX56xX4xX86xXafxX6xX3dxX7xXafxX4xX56xX19xX19xX10xX4xXexXaxX12xX0xXexX6xX8cxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xdb12xX6xXbxXexXdxX56xX19xXaxX3xX8cxX56xX9axX3dxX10xX9axX9xXax13e62xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX1axX9xXaxX104xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX3dxX3dxXdxX19xX1axX9xXax11940xXaxX3xX6xX5xXdxX1axX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xX9axXaxX12xX0xXexX8cxX56xX3dxX16xX12xX0xXexX9axX12xX0xXexX3dxX12xX0xXdxX83xX1axX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXc2xXdxX3dxXexX1xX6ex14e77xX104xX104xXbxX6cxXaxX3xX7xX9axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX6exX2bxX2bxXdxc6e9xX8cxX6xX56xX1xX6xXexXdxX19xX1xX16bx12791xX19xX2bxX19xX10xXc2xX7xX2bxX2x15c87x1173fxX180xX2bxX17fxX17fxX3dxX2xX2x11d43xX180xX104xX124xX104xXexX17fxX188xX17fxX5xX104xX16bx11d7bxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1axX6xX16xX3xX56xX19xX1axX3xX3dxX6xXbxX3xX5xX41xX19xX1axX3xX56xX19xX1axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6x14ab8xX16x10340xX19xXdxXexXdxX6xX5xX3xX5xX6xX1bdxX16x16babxX56xX6xX3dxX10xX3dxXaxX3xX2bxX12xX0xX2bxXexX3dxX12xX0xX2bxXexX9axX12xX0xX2bxXexX8cxX56xX3dxX16xX12xX0xX2bxXexX6xX8cxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX56xX3dxX16xXaxX12x164a6xX1axX21xX65xXdxX3xX5xX50xXdxX3xX6cxX10xX3xX4xX1xaa49xX3xX176xX84xX56xX3xX4x117c6xXexX3xX1cxX91xX19xX3xX1cxX21xX65xX19xX1axX6exX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX56xX3dxX16xXaxX12xed0exX3x1135axX6xX56xX3xXexX18xXdxX3xXbxX1xX4bxXdxX3xX83xa75cxX3xX86xX1xXdxX3xX1cxX91xX19xX3xX1cxX21xX65xX19xX1axX3xX248xX3xX86xX1x13bc0xXbxX3xX83x11dc0xXdxX3xX19xb64axXdxX16bxX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX56xX3dxX16xXaxX12xa7f2xXdxd7b5xX19xX3xX4xX4bxX19xX1xX3xX7xX50xXexX3xX1xX5fxXdxX3xXexXdx160f5xXbxX6exX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX56xX3dxX16xXaxX12xX238xX3xX27cxX15xX16xX3xX4xX1xX56xX3xXbxX1x15632xXbxX3xXexX18xXdxX3xX6cxebcbxX3xX1xX290xXexX3xX86xX1xX18xX19xX1axX3xX86xX1x15333xX3xX9axX6xX3xX86xX1xX5fxXdxX3xX5xX46xXbxX3xX6cxX10xX3xX6xX19xX1xX3xX19xX1xX2b4xcae0xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX56xX3dxX16xXaxX12xX238xX3xXcxX71xXdxX3xX7xX6xX56xX3xX4xX1x115d4xX93xX3xX238xX3xX19xX1axX21xX65xXdxX3xX5xX50xXdxX3xX6cxX10xX3xX19xX1axX71xX4xX3xX19xX1xXdxX27exX19xX16bxX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX56xX3dxX16xXaxX12xX27cxXdxX27exX19xX3xX4xX4bxX19xX1xX3xX7xX50xXexX3xX19xX1x16653xX19xX3xX176xX6xXdxX6exX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX56xX3dxX16xXaxX12xX238xX3xXcxX21xX264xX19xX1axX3xXexdea5xX3xX19xX1xX21xX3xX176xXdxbb58xX4xX3xX6xX19xX1xX3xX86xX1xX18xX19xX1axX3xX83xX248xX3xX1cxX91xX19xX3xX176xX15xX16xX16bxX3x15695xX1xX18xX19xX1axX3xX86xX1xX2caxX3xX4xe4cbxX3xX86xX1xX25cxXbxX3xX83xX260xXdxX3xX19xX264xXdxX3xX83xX84xX2e2xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX56xX3dxX16xXaxX12xX238xX2e2xX2e2xX2e2xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23axX56xX41xX9axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX56xX3xX27cxX200x9fd9xX0xX2bxXbxX12xX0xX2bxX6xX9axXexXdxX4xX5xX10xX12