“Gậy ông đập lưng ông”
Buổi tối, cảnh sát giao thông hỏi người lái xe: Tại sao anh lái xe mà không bật đèn?
a3c4xebcdx10904xd3c0xbc63xc268xcb05x10d8axe519xX7x11680xe887xf4baxf430xcdf2x133a1xX5x11304xXaxda22xXaxd5b7xa5cfx12036xX3xe153x11adaxbc0fxX3x114b3xX15xXbxX3xX5xe6d7xX19xX1axX3xX18xX19xX1axXaxX3xX0x12530xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb8b9xX10xX6xf115xXaxX12x132eex1069bx13185xXdxX3xXex10c91xXdxe9c3xX3xX4xce74xX19xX1xX3xX7xae3cxXexX3xX1axXdxX6x10cc0xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xX1x10848xXdxX3xX19xX1axX21x12ca9xXdxX3xX5xX50xXdxX3xa429xX10xc8fbxX3xXcxbdb8xXdxX3xX7xX6xX56xX3xX6xX19xX1xX3xX5xX50xXdxX3xX6cxX10xX3xef68xd3aexX3xd1cexX1xX18xX19xX1axX3xb886xX15xXexX3xX1cxad96xX19x13473xX0xX2bxXbxX12xX0xX6xd4efxXexXdxX4xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX56xX19xXexX10xX19xXex10c0fxX3dxX10xXexX6xXdxX5xX3xd4a8xX4xX86xXafxX3dxX10xXexX6xXdxX5xX3xb91fxXdxX3dxXexX1xXafxX4xX56xX83xX83xX56xX19xX3xX8cxX5xX56xX4xX86xXafxX6xX3dxX7xXafxX4xX56xX19xX19xX10xX4xXexXaxX12xX0xXexX6xX8cxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5x123f0xX6xXbxXexXdxX56xX19xXaxX3xX8cxX56xX9axX3dxX10xX9axX9xXax10718xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX1axX9xXaxX104xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX3dxX3dxXdxX19xX1axX9xXaxbed1xXaxX3xX6xX5xXdxX1axX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xX9axXaxX12xX0xXexX8cxX56xX3dxX16xX12xX0xXexX9axX12xX0xXexX3dxX12xX0xXdxX83xX1axX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXc2xXdxX3dxXexX1xX6exf706xX104xX104xXbxX6cxXaxX3xX7xX9axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX6exX2bxX2bxXdx10d99xX8cxX6xX56xX1xX6xXexXdxX19xX1xX16bxb1c1xX19xX2bxX19xX10xXc2xX7xX2bxX2xdfb6xd734xX180xX2bxX17fxX17fxX3dxX2xX2xa8a6xX180xX104xX124xX104xXexX17fxX188xX17fxX5xX104xX16bxc9aexXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1axX6xX16xX3xX56xX19xX1axX3xX3dxX6xXbxX3xX5xX41xX19xX1axX3xX56xX19xX1axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6x10ce7xX16xbb7bxX19xXdxXexXdxX6xX5xX3xX5xX6xX1bdxX16x113c3xX56xX6xX3dxX10xX3dxXaxX3xX2bxX12xX0xX2bxXexX3dxX12xX0xX2bxXexX9axX12xX0xX2bxXexX8cxX56xX3dxX16xX12xX0xX2bxXexX6xX8cxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX56xX3dxX16xXaxX12xdc0bxX1axX21xX65xXdxX3xX5xX50xXdxX3xX6cxX10xX3xX4xX1xd1eaxX3xX176xX84xX56xX3xX4xbe08xXexX3xX1cxX91xX19xX3xX1cxX21xX65xX19xX1axX6exX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX56xX3dxX16xXaxX12x12815xX3x11901xX6xX56xX3xXexX18xXdxX3xXbxX1xX4bxXdxX3xX83xa7c9xX3xX86xX1xXdxX3xX1cxX91xX19xX3xX1cxX21xX65xX19xX1axX3xX248xX3xX86xX1xa617xXbxX3xX83xd0b8xXdxX3xX19xd9baxXdxX16bxX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX56xX3dxX16xXaxX12xb7a8xXdxc0c8xX19xX3xX4xX4bxX19xX1xX3xX7xX50xXexX3xX1xX5fxXdxX3xXexXdx12ccexXbxX6exX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX56xX3dxX16xXaxX12xX238xX3xX27cxX15xX16xX3xX4xX1xX56xX3xXbxX1xb507xXbxX3xXexX18xXdxX3xX6cxf41fxX3xX1xX290xXexX3xX86xX1xX18xX19xX1axX3xX86xX1x11d02xX3xX9axX6xX3xX86xX1xX5fxXdxX3xX5xX46xXbxX3xX6cxX10xX3xX6xX19xX1xX3xX19xX1xX2b4xcfe9xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX56xX3dxX16xXaxX12xX238xX3xXcxX71xXdxX3xX7xX6xX56xX3xX4xX1x13084xX93xX3xX238xX3xX19xX1axX21xX65xXdxX3xX5xX50xXdxX3xX6cxX10xX3xX19xX1axX71xX4xX3xX19xX1xXdxX27exX19xX16bxX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX56xX3dxX16xXaxX12xX27cxXdxX27exX19xX3xX4xX4bxX19xX1xX3xX7xX50xXexX3xX19xX1x10fdfxX19xX3xX176xX6xXdxX6exX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX56xX3dxX16xXaxX12xX238xX3xXcxX21xX264xX19xX1axX3xXexf02cxX3xX19xX1xX21xX3xX176xXdxc5adxX4xX3xX6xX19xX1xX3xX86xX1xX18xX19xX1axX3xX83xX248xX3xX1cxX91xX19xX3xX176xX15xX16xX16bxX3xc2c5xX1xX18xX19xX1axX3xX86xX1xX2caxX3xX4xb09bxX3xX86xX1xX25cxXbxX3xX83xX260xXdxX3xX19xX264xXdxX3xX83xX84xX2e2xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX56xX3dxX16xXaxX12xX238xX2e2xX2e2xX2e2xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23axX56xX41xX9axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX56xX3xX27cxX200xe3d0xX0xX2bxXbxX12xX0xX2bxX6xX9axXexXdxX4xX5xX10xX12