Nguồn cơn dẫn đến đảo chính ở Sudan
Sudan đã rơi vào khủng hoảng sau khi quân đội giải tán chính phủ chia sẻ quyền lực của đất nước và ban bố tình trạng khẩn cấp ngày 25/10.
5eacxdd67x8035x884axa306xef20xdea4x9b1fx109b0xX7x9b6exd0c5xb703x111acx93e1xaac4xX5x84efxXax7773x10518xbc3cx80b5x7064xeb3axX3xX4xe02axX17xX3x109dax11089xX17xX3xc4ecxe5b1xX17xX3xX21x106f8x102c5xX3xX4xX1x6b98xX17xX1xX3xb2c3xX3xb373xX15xX1dxX6xX17xX0xeb42xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx96f9xX10xX6xX1dxXaxX12xX31xX15xX1dxX6xX17xX3xX21xe1f9xX3x868fxX1axXdxX3x70f8x8b87xX27xX3xe8f4xX1xfc5cxX17xX14xX3xX1xX27xX26xX17xX14xX3xX7xX6xX15xX3xX5dxX1xXdxX3x6148xX15x7732xX17xX3xX21x947dxXdxX3xX14xXdxX26xXdxX3xXexcffcxX17xX3xX4xX1xX2bxX17xX1xX3xXbxX1xX5fxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x102f8xX3xX71xX15xc832x7120xX17xX3xX5xaec3xX4xX3xX4xX5fxX6xX3xX21xca56xXexX3xX17xabb5xe30exX4xX3xX59xX5axX3xa7ffxX6xX17xX3xXafxa76dxX3xXex8d03xX17xX1xX3xXexX55xf17cxX17xX14xX3xX5dxX1x96eaxX17xX3xX4xXa4xXbxX3xX17xX14xX5axX97xX3x85e8xcf5bxX37xX2xcc3ax6e08xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc6d6xX27xX1dxX97xXaxX12xX0xXdx10958xX14xX3xX7xX55xX4xX9xXaxX37xX37xXdxXd4xXafxX6xX27xX1xX6xXexXdxX17xX1xXd4xX59xX17xX37xX17xX10x100d7xX7xX37xXcfxX2x7b9ax10d1bxX37xX2xXd3xXd0xX1dxXcfxX2xXd3xX10dxf1f2xX10dxXcfxXexX2xX2xX2xX10cxX5xX2xXd4xe6e3xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX4xX1axX17xX3xX1dxX1exX17xX3xX21xX22xX17xX3xX21xX26xX27xX3xX4xX1xX2bxX17xX1xX3xX2fxX3xX31xX15xX1dxX6xX17xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8295xX6xXbxXexXdxX27xX17xXaxX12xX13xX14xXa8x7843xXdxX3xXafxXdxd0eexX15xX3xXexXb7xX17xX1xX3xX31xX15xX1dxX6xX17xX3xX21xXb4xXexX3xX5xXb4xXbxX3x6c72xX10xX3xX4xX1xb110xX17xX3xX21xXa8xX16exX17xX14xX3xX2fxX3xXexX1xX5fxX3xX21x107bbxX3xfe79xX1xX6xX55xXexX27xX15xXecxXd4xX3xdfdfxX17xX1x6cf0xX3x7ff2x90f0xacfdxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX27xX1dxX97xXaxX12xX1a0xcdb7xX17xX1xX3xX162xX13xX13xX3x74d4xb052xc764x90c0xX3xX21xX80xX17xX1xX3xX14xXdxX80xX3xX1dxXdxefaexX17xX3xXafxXdxX22xX17xX3xX17xX5axX97xX3xX1dxb6f2xXbxX3xXex8e7fxXexX3xX1xX97xX3xX59xb91cxX17xX14xX3xX59xX98xX3xX4xX1xX15xX97xX173xX17xX3xX14xXdxX6xX27xX3xX71xX15xX97xX98xX17xX3xX5xX9cxX4xX3xXecxX77xXexX3xX4xX80xX4xX1xX3xX1x64c9xX6xX3xXafxXb7xX17xX1xX3xX7xX6xX15xX3xX5dxX1xXdxX3xX4xX9cxX15xX3xXcxd8a4xX17xX14xX3xXexX1xXb4xX17xX14xX3x783dxXecxX6xX55xX3xX6xX5xeb74xXe4xX6xX7xX1xXdxX55xX3xXafxe8daxX3xX5xX1edxXexX3xX21xX234xX3xX59xX5axX27xX3xX17x102bcxXecxX3xXcfxXd3xX2xX117xXd4xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX27xX1dxX97xXaxX12xX13xX14xX6xX97xX3xXexX55xX27xX17xX14xX3xX17xX14xX5axX97xX3xXcfxXd0xX37xX2xXd3x672fxX3xX17xX14xXa8xX16exXdxX3xX1dxX73xX17xX3xX31xX15xX1dxX6xX17xX3xX21xX53xX3xX21xX234xX3xX55xX6xX3xX21xXa8xX16exX17xX14xX3xXbxX1xXb4xX3xX1a0xX1xX6xX55xXexX27xX15xXecxX3xX21xX173xX3xXafxXdxX173xX15xX3xXexXb7xX17xX1xX3xXbxX1xX26xX17xX3xX21xXb4xXdxX3xX4xX15xX77xX4xX3xX21xX26xX27xX3xX4xX1xX2bxX17xX1xXd4xX3xa0aaxX25cxX17xX3xXbxX1xX21fxX17xX14xX3xXcxX1xX5fxX3xXexXa8xXa9xX17xX14xX3xX31xX15xX1dxX6xX17xX3xXexX1xX19exX17xX14xX3xXafxX80xX27xX1adxX3x6848xX162xX1x91cbxX17xX14xX3xXexX19exXdxX3xX5dxX1c8xX15xX3xX14xX1f8xXdxX3xX17xX14xXa8xX16exXdxX3xX1dxX73xX17xX3xX31xX15xX1dxX6xX17xX3xXafxXdxX173xX15xX3xXexXb7xX17xX1xX3xX1xX21fxX6xX3xXafxXb7xX17xX1xX3xX21xX173xX3xX5xXa4xX97xX3xX5xXbdxXdxX3xX4xX15xX77xX4xX3xX4xX80xX4xX1xX3xXecxXbdxX17xX14xX3xXexa027xX3xX17xX1x783cxX17xX14xX3xX5dxX93xX3xXexX55xX77xXecx8720xXd4xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX27xX1dxX97xXaxX12xX0xX7xXexX55xX27xX17xX14xX12xb0c0xXdxX98xX15xX3xX21xX6xX17xX14xX3xX189xX26xX97xX3xX55xX6xX3xXexXbdxXdxX3xX31xX15xX1dxX6xX17xX0xX37xX7xXexX55xX27xX17xX14xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX27xX1dxX97xXaxX12xX31xX15xX1dxX6xX17xX3xX21xXa8xf1e0xX4xX3xX71xX15xX26xX17xX3xX5x856fxX3xXafxX2fxXdxX3xXecxX77xXexX3xX5xXdxX1c8xX17xX3xXecxXdxX17xX1xX3xX14xXdxX35cxX6xX3xX4xX80xX4xX3xX17xX1x7be2xXecxX3xX71xX15xX73xX17xX3xX7xX9cxX3xX59xX5axX3xX1dxX73xX17xX3xX7xX9cxX3xX5dxX173xX3xXexX358xX3xX17xX25cxXecxX3xXcfxXd3xX2xX117xX28exX3xX17xX1xXa8xX17xX14xX3xX59xX5axX27xX3xX17xX14xX5axX97xX3xXcfxXd0xX37xX2xXd3xX28exX3xX71xX15xX73xX17xX3xX21xX77xXdxX3xX21xX53xX3xX17xX1f1xXecxX3xX71xX15xX97xX98xX17xX3xX5dxXdxX173xXecxX3xX7xX27xX80xXexXd4xX3xXcxX1xX5fxX3xXexXa8xXa9xX17xX14xX3xX1afxXafxX1dxX6xX5xX5xX6xX3xX46xX6xXecxX1dxX27xX5dxX3xX59xX5axX3xXbxX1xX15xX3xX17xX1xX73xX17xX3xXafxX24exX3xX14xXdxX6xXecxX3xX14xXdxX35cxX3xX59xX5axX3xX21xXa8xX6xX3xX21xX22xX17xX3xXecxX77xXexX3xX21xX24exX6xX3xX21xXdxX173xXecxX3xX5dxX1xX19exX17xX14xX3xX21xXa8xX3c6xX4xX3xXexXdxX22xXexX3xX5xX77xXd4xX3xX13xX1xXdxX98xX15xX3xXafxX77xX3xXexX55xXa8xX2fxX17xX14xX3xX4xe2b8xX17xX14xX3xX71xX15xX6xX17xX3xX4xX1x7a3cxX4xX3xX4xX1xX2bxX17xX1xX3xXbxX1xX5fxX3xX4xb68axX17xX14xX3xXafxX24exX3xXafxX1f1xXexXd4xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX27xX1dxX97xXaxX12xXcxXa8xXa9xX17xX14xX3xX1afxXafxX1dxX10xX5xX3xX1b0xX6xXexXexX6xX1xX3xX6xX5xX245xXe4xX15xX55xX1xX6xX17xX28exX3xX17xX14xXa8xX16exXdxX3xX21xX4c3xX17xX14xX3xX21xe3f1xX15xX3xX5xX9cxX4xX3xX5xXa8xX3c6xX17xX14xX3xX59xX4d1xX3xXexX55xX6xX17xX14xX3xX31xX15xX1dxX6xX17xX28exX3xX21xX53xX3xX14xXdxX26xXdxX3xXexX80xX17xX3xX46xX77xXdxX3xX21xX16xX17xX14xX3xX162xX1xX5fxX3xX71xX15xX97xX98xX17xX3xX59xX5axX3xX4xX1xX2bxX17xX1xX3xXbxX1xX5fxX3xX4xX1xX15xX97xX173xX17xX3xXexXdxX22xXbxXd4xX3xadf6xX17xX14xX3xXexX15xX97xX1c8xX17xX3xXafxXb4xX3xXexX55xX1c8xX17xX3xXexX55xX15xX97xX98xX17xX3xX1xXb7xX17xX1xX3xX55x7402xX17xX14xX3xXecxX77xXexX3xX307xX4xX1xX2bxX17xX1xX3xXbxX1xX5fxX3xX21xXbdxXdxX3xX1dxXdx9862xX17xX3xX21xX77xX4xX3xX5xX1edxXbxX3xX59xX5axX3xX4xX19exX17xX14xX3xXafxX590xX17xX14xX367xX3xX7xcb28xX3xX17xX1f1xXecxX3xX71xX15xX97xX98xX17xX3xX4xX1xX27xX3xX21xX22xX17xX3xX4xX15xX77xX4xX3xXafxX51bxX15xX3xX4xcc2dxX3xX21xXa8xX3c6xX4xX3xXexX234xX3xX4xX1xX4c3xX4xX3xX59xX5axX27xX3xX17xX25cxXecxX3xXcfxXd3xXcfxX10dxXd4xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX27xX1dxX97xXaxX12xX571xX17xX14xX3xX1afxXafxX1dxX10xX5xX3xX1b0xX6xXexXexX6xX1xX3xX6xX5xX245xXe4xX15xX55xX1xX6xX17xX3xXafxX234xX3xX7xX15xX17xX14xX3xX55xX590xX17xX14xX3xXexX1x7750xX6xX3xXexX1xX15xX1edxX17xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX93xX3xX71xX15xX97xX98xX17xX3xX5xX9cxX4xX3xX59xXa9xXdxX3xX4xX80xX4xX3xXexX1xX5axX17xX1xX3xX59xXdxX1c8xX17xX3xX1dxX73xX17xX3xX7xX9cxX3xX4xX5fxX6xX3xX46xX77xXdxX3xX21xX16xX17xX14xX3xX162xX1xX5fxX3xX71xX15xX97xX98xX17xX3xX4xX1xX15xX97xX173xX17xX3xXexXdxX22xXbxX3xX4xX5fxX6xX3xX17xXa8xXa9xX4xX3xX17xX5axX97xX3xX307xX21xX53xX3xXexX55xX2fxX3xXexX1xX5axX17xX1xX3xX189xX15xX17xX14xX3xX21xX77xXexX367xX3xXexX55xX27xX17xX14xX3xX1xX6xXdxX3xX17xX25cxXecxX3xX71xX15xX6xX28exX3xX307xX21xX10xX3xX1dxX1f8xX6xX3xX1xX21fxX6xX3xXafxXb7xX17xX1xX3xX59xX5axX3xXexX1xXb4xX17xX14xX3xX17xX1xXa4xXexX367xX3xX2fxX3xX31xX15xX1dxX6xX17xXd4xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX27xX1dxX97xXaxX12xXcxXa8xXa9xX17xX14xX3xXe4xX15xX55xX1xX6xX17xX3xX4xX1xX27xX3xXafxXdxX22xXexX3xXecxX77xXexX3xX59xX5axXdxX3xX21xXdxX98xX15xX3xX5dxX1xX27xX26xX17xX3xX4xX5fxX6xX3xX1xXdxX22xX17xX3xXbxX1xX80xXbxX3xX21xX53xX3xXafxX24exX3xX307xX21xX3eexX17xX14xX3xXafxX25cxX17xX14xX367xX3xX59xX5axX3xX17xX1xXdxX98xX15xX3xXexX1xXb4xX17xX14xX3xX21xXb4xX4xX3xXafxX6xX17xX14xX3xXafxX24exX3xX5xX27xXbdxXdxX3xXafxX63cxXd4xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX27xX1dxX97xXaxX12xX0xX7xXexX55xX27xX17xX14xX12xX162xX1xX2bxX17xX1xX3xXafxXdxX22xX17xX3xXafxX1f1xXexX3xX17xX14xX15xX16xX17xX3xXexX358xX3xX21xX73xX15xfd54xX0xX37xX7xXexX55xX27xX17xX14xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX27xX1dxX97xXaxX12xX1a0xX1xXdxX3xX19exX17xX14xX3xXe4xX6xX7xX1xXdxX55xX3xXafxX24exX3xX5xX1edxXexX3xX21xX234xX3xXexX55xX27xX17xX14xX3xX4xX15xX77xX4xX3xX21xX26xX27xX3xX4xX1xX2bxX17xX1xX3xX17xX25cxXecxX3xXcfxXd3xX2xX117xX28exX3xX7xX6xX15xX3xXafxX6xX3xXexX1xX1edxXbxX3xX5dx9a75xX3xX4xX51bxXecxX3xX71xX15xX97xX98xX17xX28exX3xX14xXdxXa9xXdxX3xX5xX53xX17xX1xX3xX21xXbdxX27xX3xX71xX15xX73xX17xX3xX21xX77xXdxX3xX31xX15xX1dxX6xX17xX3xX21xX53xX3xX14xXdxX80xXecxX3xX7xX80xXexX3xX71xX15xX80xX3xXexX55xXb7xX17xX1xX3xX4xX1xX15xX97xX173xX17xX3xX14xXdxX6xX27xX3xX71xX15xX97xX98xX17xX3xX5xX9cxX4xX28exX3xXexX1xX5axX17xX1xX3xX5xX1edxXbxX3xX46xX77xXdxX3xX21xX16xX17xX14xX3xce58xX15xX73xX17xX3xX7xX9cxX3xX162xX1xX15xX97xX173xX17xX3xXexXdxX22xXbxXd4xX3xX13xX1xXa8xX17xX14xX3xX1xX77xXdxX3xX21xX16xX17xX14xX3xX59xXa4xXbxX3xXbxX1xX26xXdxX3xXbxX1xX26xX17xX3xX21xXb4xXdxX3xXecxXbdxX17xX1xX3xXecxX5c3xX3xXafxX2fxXdxX3xXecxX77xXexX3xXbxX1xX27xX17xX14xX3xXexX55xX5axX27xX3xX5fxX17xX14xX3xX1xX77xX3xX1dxX73xX17xX3xX4xX1xX5fxX3xX5dxX1c8xX15xX3xX14xX1f8xXdxX3xX7xX9cxX3xX4xX6xXdxX3xXexX55xX24exX3xX1dxX73xX17xX3xX7xX9cxXd4xX3xX31xX6xX15xX3xXecxX77xXexX3xXexX15xX51bxX17xX3xX1dxX5axXdxX3xXafxX22xX3xXexX1f1xX4xX28exX3xX1xX6xXdxX3xXafxX1c8xX17xX3xX4xX1xXa4xXbxX3xXexX1xX15xX1edxX17xX3xXexX1xX5axX17xX1xX3xX5xX1edxXbxX3xXecxX77xXexX3xX46xX77xXdxX3xX21xX16xX17xX14xX3xX162xX1xX5fxX3xX71xX15xX97xX98xX17xX3xX21xXdxX98xX15xX3xX1xX5axX17xX1xX3xX307xXexX55xX27xX17xX14xX3xXafxX6xX3xX17xX25cxXecxX3xXexXa9xXdxX3xX1xX27xX18exX4xX3xX5xX73xX15xX3xX1xX1axX17xX3xXecxX77xXexX3xX4xX1xX30axXexX367xXd4xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX27xX1dxX97xXaxX12xXcxX1xX10xX27xX3xXexX1xX63cxX6xX3xXexX1xX15xX1edxX17xX3xX21xXa8xX3c6xX4xX3xX5dxX3cfxX3xX59xX5axX27xX3xXexX1xX80xX17xX14xX3x8729xX37xXcfxXd3xX2xX117xX28exX3xX1xX77xXdxX3xX21xX16xX17xX14xX3xX71xX15xX73xX17xX3xX7xX9cxX3xX7xX5c3xX3xX4xX1xX24exX15xX3xXexX55xX80xX4xX1xX3xX17xX1xXdxX5a9xXecxX3xX5xX53xX17xX1xX3xX21xXbdxX27xX3xX21xXa4xXexX3xX17xXa8xXa9xX4xX3xXexX55xX27xX17xX14xX3xXcfxX2xX3xXexX1xX80xX17xX14xX3xX21xX51bxX15xX3xXexXdxX1c8xX17xXd4xX3xX1d1xX77xXexX3xX4xX1xX2bxX17xX1xX3xX71xX15xX97xX98xX17xX3xX1dxX73xX17xX3xX7xX9cxX3xX7xX6xX15xX3xX21xX3eexX3xX7xX5c3xX3xX4xX6xXdxX3xXexX55xX24exX3xX1xX77xXdxX3xX21xX16xX17xX14xX3xXexX55xX27xX17xX14xX3xX2xcb76xX3xXexX1xX80xX17xX14xX3xX7xX6xX15xX3xX21xX3eexXd4xX3xX162xX25cxX17xX14xX3xXexX1xd686xX17xX14xX3xX14xXdxX6xX3xXexX25cxX17xX14xX3xX7xX6xX15xX3xX5dxX1xXdxX3xXecxX77xXexX3xX7xXb4xX3xX4xX1xX2bxX17xX1xX3xXexX55xX24exX3xX14xXdxX6xX28exX3xXafxX6xX27xX3xX14xX16xXecxX3xXcxX1xX5fxX3xXexXa8xXa9xX17xX14xX3xX46xX6xXecxX1dxX27xX5dxX28exX3xXexX1xX30axX4xX3xX21xXc3xX97xX3xX4xX1xX15xX97xX173xX17xX3xX21xX234xXdxX3xX1xX27xX5axX17xX3xXexX27xX5axX17xX3xX7xX6xX17xX14xX3xX4xX1xX22xX3xX21xX77xX3xX1dxX73xX17xX3xX7xX9cxX3xX59xX5axX27xX3xX17xX14xX5axX97xX3xX2xX9adxX37xX2xX2xX28exX3xX21xX173xX3xXbxX1xX4b8xX3xX1xX3c6xXbxX3xX59xXa9xXdxX3xXexX1xX63cxX6xX3xXexX1xX15xX1edxX17xX3xX4xX1xX15xX97xX173xX17xX3xXexXdxX22xXbxX3xXafxX6xX17xX3xX21xX51bxX15xXd4xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX27xX1dxX97xXaxX12xXcxXb7xX17xX1xX3xX1xXb7xX17xX1xX3xX5xX10xX27xX3xXexX1xX6xX17xX14xX3xX59xX5axX27xX3xXexX1xX80xX17xX14xX3xX117xX28exX3xX5dxX1xXdxX3xXecxX77xXexX3xX4xX15xX77xX4xX3xX21xX26xX27xX3xX4xX1xX2bxX17xX1xX3xX71xX15xX73xX17xX3xX7xX9cxX3xX1dxX27xX3xX4xX80xX4xX3xX5xX9cxX4xX3xX5xXa8xX3c6xX17xX14xX3xXexX55xX15xX17xX14xX3xXexX1xX5axX17xX1xX3xX59xXa9xXdxX3xX19exX17xX14xX3xXe4xX6xX7xX1xXdxX55xX3xXexX1xXa4xXexX3xXafxXbdxXdxX3xX59xXa9xXdxX3xX1xX51bxX15xX3xX1xX22xXexX3xX4xX80xX4xX3xX7x6c19xX3xX71xX15xX6xX17xX3xX5xXdxX1c8xX17xX3xX71xX15xX6xX17xX3xXafxX24exX3xXafxX1f1xXexXd4xX3xXcxX55xX27xX17xX14xX3xX17xX1xX35cxX17xX14xX3xXexX15xX51bxX17xX3xX5dxX173xX3xXexX358xX3xX21xX3eexX28exX3xX4xX80xX4xX3xXcxXa8xXa9xX17xX14xX3xX5xXba4xX17xX1xX3xX71xX15xX73xX17xX3xX21xX77xXdxX3xX97xX1c8xX15xX3xX4xX51bxX15xX3xX4xX26xXdxX3xXexX234xX3xX5xXdxX1c8xX17xX3xXecxXdxX17xX1xX3xc676xX9cxX4xX3xX5xXa8xX3c6xX17xX14xX3xXcxX9cxX3xX1dxX27xX3xX59xX5axX3xXcxX1xX6xX97xX3xX21xX234xXdxX3xX1d0xX1b0xX1b0xX162xX1d3xX3xX59xX5axX3xXexX1xX6xX97xX3xXexX1xX22xX3xX17xX77xXdxX3xX4xX80xX4xXd4xX3xX1a0xX1xXdxX3xX17xX5axX97xX3xX4xX80xX4xX3xX17xX1xX5axX3xX5xX53xX17xX1xX3xX21xXbdxX27xX3xX1dxX73xX17xX3xX7xX9cxX3xX4xX80xX27xX3xXafxX15xX77xX4xX3xX1xX1f8xX3xXexX55xX6xX17xX1xX3xX14xXdxX5axX17xX1xX3xX71xX15xX97xX98xX17xX3xX5xX9cxX4xXd4xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX27xX1dxX97xXaxX12xX13xX1xXdxX98xX15xX3xX17xX14xXa8xX16exXdxX3xXafxXdxX173xX15xX3xXexXb7xX17xX1xX3xX31xX15xX1dxX6xX17xX3xX21xX53xX3xX189xX15xXb4xX17xX14xX3xX21xXa8xX16exX17xX14xX3xX59xX5axX27xX3xXcfxX2xX37xX2xXd3xX28exX3xX97xX1c8xX15xX3xX4xX51bxX15xX3xXexX1xX63cxX6xX3xXexX1xX15xX1edxX17xX3xX4xX1xX15xX97xX173xX17xX3xX21xX234xXdxX3xX17xX25cxXecxX3xXcfxXd3xX2xX117xX3xX21xXa8xX3c6xX4xX3xXexX19exX17xX3xXexX55xX1f8xX17xX14xX3xX59xX5axX3xX5dxX1c8xX15xX3xX14xX1f8xXdxX3xX21xXa8xX3c6xX4xX3xXafxX51bxX15xX3xX4xX1xX1f8xX17xX3xXecxX77xXexX3xX4xX1xX2bxX17xX1xX3xXbxX1xX5fxX3xXecxXa9xXdxXd4xX3xXe4xX1c8xX17xX3xX4xXbdxX17xX1xX3xX21xX3eexX3xX4xX4d1xX17xX14xX3xX4xX3eexX3xX17xX1xX35cxX17xX14xX3xX4xX15xX77xX4xX3xXafxXdxX173xX15xX3xXexXb7xX17xX1xX3xX5fxX17xX14xX3xX1xX77xX3xX71xX15xX73xX17xX3xX21xX77xXdxX3xX59xX5axX3xXbxX1xX26xX17xX3xX21xXb4xXdxX3xX4xX1xX2bxX17xX1xX3xXbxX1xX5fxX3xX1dxX73xX17xX3xX7xX9cxXd4xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX27xX1dxX97xXaxX12xX0xX7xXexX55xX27xX17xX14xX12xX1b1xX1xX26xX17xX3xX4c3xX17xX14xX3xX4xX5fxX6xX3xX4xX77xX17xX14xX3xX21xX16xX17xX14xX3xX71xX15xXb4xX4xX3xXexX22xX0xX37xX7xXexX55xX27xX17xX14xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX27xX1dxX97xXaxX12xX0xXdxXecxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX1dxXexX1xX15xXecxXafxXaxX3xX7xXexX97xX5xX10xX9xXaxX107xXdxX1dxXexX1xX1adxX3xX9adx5fd6xXa3exXbxX189x81b1xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX1adxX3xXd0xX2xXcfxXbxX189xXe06xXaxX3xX7xX55xX4xX9xXaxX37xX37xXdxXd4xXafxX6xX27xX1xX6xXexXdxX17xX1xXd4xX59xX17xX37xX17xX10xX107xX7xX37xXcfxX2xX10cxX10dxX37xX2xXd3xXd0xX1dxXcfxX2xXd3xX10dxXa3exX10cxXe02xXexXa3exX10dxXd0xXe02xX10cxX5xXd3xXd4xX122xXbxX14xX7adxX55xX9xX10cxX9adxX117xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX4xX1axX17xX3xX1dxX1exX17xX3xX21xX22xX17xX3xX21xX26xX27xX3xX4xX1xX2bxX17xX1xX3xX2fxX3xX31xX15xX1dxX6xX17xXaxX3xX107xXdxX1dxXexX1xX9xXaxX9adxXe02xXa3exXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxXd0xX2xXcfxXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX6xXbxXexXdxX27xX17xXaxX12xX1d1xX77xXexX3xX17xX14xXa8xX16exXdxX3xXafxXdxX173xX15xX3xXexXb7xX17xX1xX3xXexXbdxXdxX3xX1a0xX1xX6xX55xXexX27xX15xXecxXd4xX3xX1aaxX17xX1xX1adxX3xX1afxX1b0xX1b1xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX27xX1dxX97xXaxX12xXcxX234xX17xX14xX3xXexX1xXa8xX3xX5dxX3cfxX3xXc09xXdxX1c8xX17xX3xX1xX3c6xXbxX3xX71xX15xXb4xX4xX3xX1d0xXc09xX46xX87bxX1d3xX3xX1afxX17xXexX3eexX17xXdxX27xX3x1021exX15xXexX10xX55xX55xX10xX7xX3xX4xX1x7cb0xX3xXexX55xX2bxX4xX1xX3xX4xX15xX77xX4xX3xX21xX26xX27xX3xX4xX1xX2bxX17xX1xX3xX59xX5axX3xX21xX98xX3xX17xX14xX1xX24exX3xXexX1xX26xX3xXcxX1xX5fxX3xXexXa8xXa9xX17xX14xX3xX31xX15xX1dxX6xX17xX3xX4xX4b8xX17xX14xX3xX4xX80xX4xX3xX71xX15xX6xX17xX3xX4xX1xX4c3xX4xX3xX5dxX1xX80xX4xXd4xX3xX571xX17xX14xX3xX1afxX17xXexX3eexX17xXdxX27xX3xXf1bxX15xXexX10xX55xX55xX10xX7xX3xX17xX14xX5axX97xX3xXcfxXd0xX37xX2xXd3xX3xX4xX4d1xX17xX14xX3xX5dxX1xXa55xX17xX14xX3xX21xX24exX17xX1xX3xXc09xX46xX87bxX3xX1dxX15xX97xX3xXexX55xXb7xX3xX7xX80xXexX3xX4xX80xX17xX1xX3xXafxX1c8xX17xX3xX17xX14xXa8xX16exXdxX3xX1dxX73xX17xX3xX31xX15xX1dxX6xX17xXd4xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX27xX1dxX97xXaxX12xX386xXbdxXdxX3xX1dxXdxX5a9xX17xX3xXc09xX46xX87bxX3xXexXbdxXdxX3xX31xX15xX1dxX6xX17xX3xX2e2xX27xX5xX5dxX10xX55xX3xX1b1xX10xX55xXexX1xX10xX7xX3xX21xX80xX17xX1xX3xX14xXdxX80xX3xX59xXdxX5a9xX4xX3xXafxX1f1xXexX3xX14xXdxX35cxX3xX5xX5axX3xX307xX5dxX1xX19exX17xX14xX3xXexX1xX173xX3xX4xX1xXa4xXbxX3xX17xX1xX1edxX17xX3xX21xXa8xX3c6xX4xX367xXd4xX3xX571xX17xX14xX3xX21xX25cxX17xX14xX3xXexX55xX1c8xX17xX3xXecxXbdxX17xX14xX3xX189xX53xX3xX1xX77xXdxX3xXcxX107xXdxXexXexX10xX55xX1adxX3xX307xXcxX19exXdxX3xX5dxX1c8xX15xX3xX14xX1f8xXdxX3xX5xX9cxX4xX3xX5xXa8xX3c6xX17xX14xX3xX6xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX3xX17xX14xX6xX97xX3xX5xX1edxXbxX3xXexX4c3xX4xX3xXexX1xX26xX3xX17xX1xX35cxX17xX14xX3xX17xX14xXa8xX16exXdxX3xX21xX53xX3xXafxX24exX3xX14xXdxX6xXecxX3xX14xXdxX35cxX3xX1xX27xX18exX4xX3xX71xX15xX26xX17xX3xXexX1xX30axX4xX3xXexX55xX80xXdxX3xXbxX1xX80xXbxX3xX5xX15xX1edxXexX367xXd4xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX27xX1dxX97xXaxX12xX162xX1xX5fxX3xXexX24exX4xX1xX3x8eddxX97xX3xXafxX6xX17xX3xXc09xXdxX1c8xX17xX3xXecxXdxX17xX1xX3xX4xX1xX73xX15xX3xX1b1xX1xXdxX3xX1d1xX27xX15xX7xX7xX6xX3xX1b0xX6xX5dxXdxX3xX1d1xX6xX1xX6xXecxX6xXexX3xX5dxX1c8xX15xX3xX14xX1f8xXdxX3xX307xX17xXb4xXdxX3xX5xXbdxXdxX3xX17xX14xX6xX97xX3xX5xX1edxXbxX3xXexX4c3xX4xX367xX3xX21xXb4xXdxX3xXexX1xX27xXbdxXdxX3xX14xXdxX35cxX6xX3xX71xX15xX73xX17xX3xX21xX77xXdxX3xX59xX5axX3xX17xX14xXa8xX16exXdxX3xX1dxX73xX17xX3xXexX1xXa8xX16exX17xX14xX3xX31xX15xX1dxX6xX17xX28exX3xX21xX16xX17xX14xX3xXexX1xX16exXdxX3xXafxX5axX97xX3xXexX63cxX3xX307xXexX1xXa4xXexX3xX59xX1f8xX17xX14xX3xX7xX73xX15xX3xX7xX1f1xX4xX367xX3xXexX55xXa8xXa9xX4xX3xX17xX1xX35cxX17xX14xX3xX1dxXdxX1e0xX17xX3xXafxXdxX22xX17xX3xX2fxX3xX31xX15xX1dxX6xX17xXd4xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX27xX1dxX97xXaxX12xXc09xXdxX1c8xX17xX3xXecxXdxX17xX1xX3xX4xX1xX73xX15xX3xc55bxX15xX3xXexX55xX27xX17xX14xX3xX5dxX1xXdxX3xX21xX3eexX3xX21xX98xX3xX17xX14xX1xX24exX3xX307xX17xX1xX6xX17xX1xX3xX4xX1xX3eexX17xX14xX3xXexX55xX26xX3xXexX9cxX3xX1dxX27xX367xX3xX4xX1xX27xX3xX4xX80xX4xX3xX17xX1xX5axX3xX5xX53xX17xX1xX3xX21xXbdxX27xX3xX1dxX73xX17xX3xX7xX9cxX3xX4xX5fxX6xX3xX31xX15xX1dxX6xX17xX3xX59xX5axX3xX5dxX1xXa55xX17xX14xX3xX21xX24exX17xX1xX3xX307xX4xX51bxX17xX3xXbxX1xX26xXdxX3xXexX55xX80xX17xX1xX3xXafxXbdxX27xX3xX5xX9cxX4xX3xX59xX5axX3xX21xX234xX3xXecxX80xX15xX367xXd4xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX27xX1dxX97xXaxX12xXcxX55xX27xX17xX14xX3xX4xX15xX77xX4xX3xX1xX1f8xXbxX3xXafxX80xX27xX28exX3xX13xX1xX5axX3xXcxX55xX1f1xX17xX14xX3xX4xX1xX27xX3xXafxXdxX22xXexX3xX4xX1xX2bxX17xX1xX3xX71xX15xX97xX98xX17xX3xXcxX234xX17xX14xX3xXexX1xXb4xX17xX14xX3x74a4xX27xX10xX3xXe4xXdxX1dxX10xX17xX3xX307xX4xX26xX17xX1xX3xX14xXdxX80xX4xX3xX7xX73xX15xX3xX7xX1f1xX4xX367xX3xX59xX98xX3xX4xX80xX4xX3xX1dxXdxX1e0xX17xX3xXafxXdxX22xX17xX3xX2fxX3xX31xX15xX1dxX6xX17xXd4xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX27xX1dxX97xXaxX12xX0xX7xXexX55xX27xX17xX14xX12xX571xX17xX14xX3xX23exXecxX6xX55xX3xX6xX5xX245xXe4xX6xX7xX1xXdxX55xX3xX21xX6xX17xX14xX3xX2fxX3xX21xX73xX15xX7adxX0xX37xX7xXexX55xX27xX17xX14xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX27xX1dxX97xXaxX12xXcxX55xXa8xX2fxX17xX14xX3xX4xX19exX17xX14xX3xXexXb4xX3xX59xXdxX1c8xX17xX3xXexXbdxXdxX3xXcxX21fxX6xX3xX80xX17xX3xX46xXb7xX17xX1xX3xX7xX9cxX3xX87bxX15xXb4xX4xX3xXexX22xX3xX1d0xca42xX162xX162xX1d3xX3xX2fxX3xXc09xX6xX3xX46xX6xX97xX10xX3xX1d0xX46xX5axX3xXc09xX6xX17xX1d3xX3xX21xX53xX3xXbxX1xX80xXexX3xX5xX5a9xX17xX1xX3xXafxX1f1xXexX3xX14xXdxX35cxX3xX19exX17xX14xX3xXe4xX6xX7xX1xXdxX55xX3xX59xX5axX27xX3xX17xX25cxXecxX3xXcfxXd3xXd3xX117xX3xX59xX5axX3xXcfxXd3xX2xXd3xX3xX59xXa9xXdxX3xXexX77xXdxX3xX1dxX6xX17xX1xX3xX1dxXdxX5a9xXexX3xX4xX1xX5fxX17xX14xX3xX59xX5axX3xXexX77xXdxX3xX80xX4xX3xX4xX1xXdxX22xX17xX3xXexX55xX6xX17xX1xX3xX5xXdxX1c8xX17xX3xX71xX15xX6xX17xX3xX21xX22xX17xX3xX4xX1xXdxX22xX17xX3xX1dxX24exX4xX1xX3xX71xX15xX73xX17xX3xX7xX9cxX3xX4xX5fxX6xX3xX31xX15xX1dxX6xX17xX3xX2fxX3xfcc4xX6xX55xcc9cxX15xX55xX3xXexX358xX3xX17xX25cxXecxX3xXcfxXd3xXd3xX10dxX3xX21xX22xX17xX3xX17xX25cxXecxX3xXcfxXd3xXd3xXa3exXd4xX3xX386xX51bxX15xX3xX17xX25cxXecxX3xX17xX6xX97xX28exX3xX4xX1xX2bxX17xX1xX3xXbxX1xX5fxX3xX31xX15xX1dxX6xX17xX3xXexX15xX97xX1c8xX17xX3xXafxXb4xX3xX7xX5c3xX3xX14xXdxX6xX27xX3xX4xX9cxX15xX3xXexX234xX17xX14xX3xXexX1xXb4xX17xX14xX3xXe4xX6xX7xX1xXdxX55xX3xX4xX1xX27xX3xX136axX162xX162xX28exX3xX4xX4b8xX17xX14xX3xX59xXa9xXdxX3xX4xX80xX4xX3xX71xX15xX6xX17xX3xX4xX1xX4c3xX4xX3xX5dxX1xX80xX4xX3xXafxX24exX3xXexX55xX15xX97xX3xX17xX53xX3xX59xX98xX3xX4xX15xX77xX4xX3xX189xX15xX17xX14xX3xX21xX77xXexX3xX1412xX6xX55xX1415xX15xX55xXd4xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX27xX1dxX97xXaxX12xX162xX9cxX15xX3xXexX234xX17xX14xX3xXexX1xXb4xX17xX14xX3xXe4xX6xX7xX1xXdxX55xX3xX1xXdxX5a9xX17xX3xX21xX6xX17xX14xX3xXexX1x8e48xX3xX80xX17xX3xXexX4b8xX3xXexXbdxXdxX3xX31xX15xX1dxX6xX17xXd4xX3xX2e2xX5axX27xX3xX17xX25cxXecxX3xXcfxXd3xX2xX117xX3xX19exX17xX14xX3xXafxX24exX3xX5dxX22xXexX3xX80xX17xX3xX1xX6xXdxX3xX17xX25cxXecxX3xX59xXb7xX3xXexX77xXdxX3xXexX1xX6xXecxX3xX17xX1xX4d1xX17xX14xX3xX59xX5axX3xX7xX2fxX3xX1xX35cxX15xX3xXafxXa4xXexX3xX1xX3c6xXbxX3xXbxX1xX80xXbxX3xX17xX14xX27xXbdxXdxX3xXexX5a9xXd4xX3xX571xX17xX14xX3xX4xX4d1xX17xX14xX3xXbxX1xX26xXdxX3xX21xXb4xXdxX3xXecxX18exXexX3xX59xXa9xXdxX3xXecxX77xXexX3xXbxX1xXdxX1c8xX17xX3xXexX21fxX6xX3xX5dxX1xX80xX4xX3xX2fxX3xX31xX15xX1dxX6xX17xX3xX59xX98xX3xX59xX6xXdxX3xXexX55xX21fxX3xX4xX5fxX6xX3xXecxXb7xX17xX1xX3xXexX55xX27xX17xX14xX3xX4xX15xX77xX4xX3xX21xX26xX27xX3xX4xX1xX2bxX17xX1xX3xX17xX25cxXecxX3xX2xX117xXa3exX117xX3xX21xXa8xX6xX3xX19exX17xX14xX3xX5xX1c8xX17xX3xX17xX1f1xXecxX3xX71xX15xX97xX98xX17xXd4xX0xX37xXbxX12xX0xX1dxXdxX59xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1dxX55xX10xX5xX6xXexX10xX1dxXaxX12xX0xX7xXexX55xX27xX17xX14xX12xXcxXdxX17xX3xX5xXdxX1c8xX17xX3xX71xX15xX6xX17xX1adxX0xX37xX7xXexX55xX27xX17xX14xX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX245xXexX1xX15xXecxXafxX245xX6xX17xX1dxX245xX7xX6xXbxX27xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX386xX26xX27xX3xX4xX1xX2bxX17xX1xX3xX2fxX3xX31xX15xX1dxX6xX17xXaxX3xX1xX55xX10xX1415xX9xXaxX37xX1dxXdxX10xXecxX245xX17xX27xX17xX14xX37xX1dxX6xX27xX245xX4xX1xXdxX17xX1xX245xX27xX245xX7xX15xX1dxX6xX17xX37xXcfxXcfxX2xX10cxXe02xX10cxXd4xX1xXexXecxXaxX12xX0xXdxXecxX14xX3xX7xX55xX4xX9xXaxX37xXecxX10xX1dxXdxX6xX37xX2xXcfxXd3xX37xX17xX10xX107xX7xX37xXcfxX2xX10cxX10dxX37xX2xXd3xXd0xX1dxXcfxXd3xXd0xXd0xXd0xXd0xXa3exXexX117xXcfxXd3xX117xX5xX10cxX245xXafxXdxX10xX15xXexXdxX17xX1xXd4xXbxX17xX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX4xX1axX17xX3xX1dxX1exX17xX3xX21xX22xX17xX3xX21xX26xX27xX3xX4xX1xX2bxX17xX1xX3xX2fxX3xX31xX15xX1dxX6xX17xXaxX3xX37xX12xX0xX37xX6xX12xX0xX1dxXdxX59xX12xX0xX7xXexX55xX27xX17xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX386xX26xX27xX3xX4xX1xX2bxX17xX1xX3xX2fxX3xX31xX15xX1dxX6xX17xXaxX3xX1xX55xX10xX1415xX9xXaxX37xX1dxXdxX10xXecxX245xX17xX27xX17xX14xX37xX1dxX6xX27xX245xX4xX1xXdxX17xX1xX245xX27xX245xX7xX15xX1dxX6xX17xX37xXcfxXcfxX2xX10cxXe02xX10cxXd4xX1xXexXecxXaxX12xX386xX26xX27xX3xX4xX1xX2bxX17xX1xX3xX2fxX3xX31xX15xX1dxX6xX17xX0xX37xX6xX12xX0xX37xX7xXexX55xX27xX17xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1dxXaxX12xX1d1xX77xXexX3xX5xX9cxX4xX3xX5xXa8xX3c6xX17xX14xX3xXexX1xX15xX77xX4xX3xX71xX15xX73xX17xX3xX21xX77xXdxX3xX31xX15xX1dxX6xX17xX3xX21xX53xX3xX21xXa8xX6xX3xXcxX1xX5fxX3xXexXa8xXa9xX17xX14xX3xX1afxXafxX1dxX6xX5xX5xX6xX3xX46xX6xXecxX1dxX27xX5dxX3xX21xX22xX17xX3xXecxX77xXexX3xX21xX24exX6xX3xX21xXdxX173xXecxX3xX4xX1xXa8xX6xX3xX189xX80xX4xX3xX21xX24exX17xX1xX3xX7xX6xX15xX3xX5dxX1xXdxX3xX19exX17xX14xX3xXexX358xX3xX4xX1xXb4xXdxX3xX5fxX17xX14xX3xX1xX77xX3xX4xX15xX77xX4xX3xX21xX26xX27xX3xX4xX1xX2bxX17xX1xX28exX3xXexX1xX19exX17xX14xX3xXexXdxX17xX3xXexX358xX3xXe4xX77xX3xXcxX1xX19exX17xX14xX3xXexXdxX17xX3xX31xX15xX1dxX6xX17xXd4xX0xX37xXbxX12xX0xX37xX1dxXdxX59xX12xX0xX37xX5xXdxX12xX0xX37xX15xX5xX12xX0xX1dxXdxX59xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX55xXaxX12xX0xX37xX1dxXdxX59xX12xX0xX37xX1dxXdxX59xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX27xX15xX55xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX27xX3xXcxXcx8ab3xX2e2xX13xX0xX37xXbxX12