Tập trung hoàn chỉnh các nội dung dự kiến trình Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Cuối giờ sáng 13/8, HĐND tỉnh Hà Tĩnh làm việc với UBND tỉnh để chuẩn bị kỳ họp thứ 11. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn cùng các Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Thị Nữ Y, Trương Thanh Huyền đồng chủ trì.
a61dxea92xdea3xac0ex11f58x12478xe66axbd97xebebxX7xe6c1xe916x10563x12428xfa56xe493xX5xe345xXaxX3xX7xXexfde2xX5xX10xX9xXaxXexX10xae8fxXexcab7xX6xX5xXdxf972x10178xcd1exX3x111cdxee1exX7xXexXdxd36dxX15xef8exXax11f92xXcxe975xXbxX3xXexd499xX27xX23xX22xX3xX1xf0afxec64xX23xX3xX4xX1x1090axX23xX1xX3xX4xfd83xX4xX3xX23xb12cxXdxX3xb5b5xX27xX23xX22xX3xX4dx123b8xX3x1063fxXdx11e28xX23xX3xXexX35xe494xX23xX1xX3xe8e6xd075xX3xX1xdc03xXbxX3xXexX1x1138exX3xX2xX2xX3xc070xbc60xfccex1067cxX3xXexX41xX23xX1xX3xX6exX3cxX3xXcxc7dexX23xX1xX0xf1ddxX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX10xX6xX4dxXaxX2fx119c3xX27xbf4dxXdxX3xX22xXdxc823xX3xX7xX46xX23xX22xX3xX2x1255axX80x116dfx10528xX3xX6exX6fxX70xX71xX3xXexX41xX23xX1xX3xX6exX3cxX3xXcxX7cxX23xX1xX3xX5xX3cx10e61xX3x1269axXdxf211xX4xX3xXbfx128dfxXdxX3xecf5x11fcfxX70xX71xX3xXexX41xX23xX1xX3xe40fxf153xX3xX4xX1xX27xf9f8xX23xX3xa816xb91exX3xX55xX61xX3xX1xX64xXbxX3xXexX1xX69xX3xX2xX2xbaf7xX3xXc9x11669xX3xXexX1x11171xX3xXcxX41xX23xX1xX3xf1fbxX15xXa7xX3xX95xX1xXf9xX3xXexXdcxX4xX1xX3xX6exX6fxX70xX71xX3xXexX41xX23xX1xX3x12800xe43axX3xX6fxX5cxX23xX1xX3x10ed4x112a4xX23xX3xX4x1193cxX23xX22xX3xX4xX46xX4xX3xf7b5xX1x129edxX3xX95xX1xXf9xX3xXexXdcxX4xX1xX3xX6exX6fxX70xX71xX24xX3xX70xX22xX27xX15x11ae5xX23xX3xXcxX1xXdcxX3xX70xdf06xX3x11994xXa7xX3xXcxX35xXf2xX119xX23xX22xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX6exX27xX15x10f93xX23xX3xXd2xb9eexX23xX22xX3xX4xX1xXf9xX3xXexX35xX5cxXebxX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX10xX23xXexX10xX35xXaxX2fxX0xXdxXbdxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX95xX10xX23xXexX10xX35xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxe668xXdxX4dxXexX1xX24xX3xXa6xb785xc73fxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xe5b1x11103xe2f4xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX80xX80xXdxXebxXdbxX6xX3bxX1xX6xXexXdxX23xX1xXebxXbfxX23xX80xX23xX10xX19cxX7xX80xX2xd710xXa4xX1a4xX80xX2xX1b3xX1b3xX4dxX1a4xX2xX1a4xXa4xX2xX2xX1b4xXexX1a4xX1a5xX1b3xXa4xXa4xX5xX1a5xXebxX26xXbxX22xaed4xX35xX9xX1b2xX1a4xX1a5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xXbxX3xXexX35xX27xX23xX22xX3xX1xX3bxX3cxX23xX3xX4xX1xX41xX23xX1xX3xX4xX46xX4xX3xX23xX4axXdxX3xX4dxX27xX23xX22xX3xX4dxX53xX3xX55xXdxX57xX23xX3xXexX35xX5cxX23xX1xX3xX60xX61xX3xX1xX64xXbxX3xXexX1xX69xX3xX2xX2xX3xX6exX6fxX70xX71xX3xXexX41xX23xX1xX3xX6exX3cxX3xXcxX7cxX23xX1xXaxX3xX80xX2fxX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX6xXbxXexXdxX3bxX23xXaxX2fxX6fxf4d8xXdxX3xXdbxXdxXd3xX27xX3xXexX1xX6xXbdxX3xX4dxX53xX3xXdbxX27xdee3xXdxX3xX5xX3cxXbdxX3xXbfxXdxXc1xX4xX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX3bxX4dxX15xXaxX2fxXcxX26fxXdxX3xX55xX61xX3xX1xX64xXbxX3xXdbxc2d4xXexX3xXexX1xXf2xX9cxX23xX22xXa7xX3xX55xX61xX3xX1xX64xXbxX3xXexX1xX69xX3xX2xX2xX3xX6exX6fxX70xX71xX3xXexX41xX23xX1xX3xX55xX1xX127xX6xX3x1274axb66dxb3fdxX2d7xXa7xX3xXc8xXc9xX70xX71xX3xXexX41xX23xX1xX3xX4dxX53xX3xX55xXdxX57xX23xX3xXexX35xX5cxX23xX1xX3xX1b3xX3xX4dxX53xX3xXexX1xa6c2xX3bxX3xX23xX22xX1xXdcxX3xc843xX27xX15xX57xXexX3xX22xX15dxXbdxX24xX3xX70xX22xX1xXdcxX3xX302xX27xX15xX57xXexX3xX6fxXdxX159xX27xX3xX4xX1xX41xX23xX1xX3xXd2xXdcxX6xX3xX22xXdxXc5xXdxX3xX1xX3cxX23xX1xX3xX4xX1xXeexX23xX1xX3xXbfxX3cxX3xX7xf55exXbxX3xX1cxX57xXbxX3xX4xX46xX4xX3xXd2xX119xX23xX3xXbfxXdcxX3xX1xX3cxX23xX1xX3xX4xX1xXeexX23xX1xX3xXexX35xX111xX23xX3xXd2xXdcxX6xX3xXdbxX3cxX23xX3xXexX41xX23xX1xX3xX6exX3cxX3xXcxX7cxX23xX1xX3xX22xXdxX6xXdxX3xXd2xX3bxX26fxX23xX3xX1a4xX1a5xX2xX1dbxX1exX1a4xX1a5xX1a4xX2xX2dxX3xe72bxX4axXexX3xX7xX97xX3xX4xX1xXeexX23xX1xX3xX7xX46xX4xX1xX3xX1x11f60xX3xXexX35x1025bxX3xX4xX46xX23xX3xXdbxX4axXa7xX3xX4x1288dxX23xX22xX3xX4xX1xX69xX4xXa7xX3xXbfxXdxX111xX23xX3xX4xX1xX69xX4xXa7xX3xX23xX22xXf2xX9cxXdxX3xX5xX6xX3bxX3xXd2xX4axX23xX22xXa7xX3xX23xX22xXf2xX9cxXdxX3xX1xX3bxX26fxXexX3xXd2xX4axX23xX22xX3xX55xX1xX3a9xX23xX22xX3xX4xX1xX27xX15xX111xX23xX3xXexX35xX46xX4xX1xX3xX4xX2adxXbxX3xX1cx10748xX3xXexX35xX3bxX23xX22xX3xX302xX27xX46xX3xXexX35xX5cxX23xX1xX3xX7xX33bxXbxX3xX1cxX57xXbxX3xXexX281xX3xX4xX1xX69xX4xX3xXdbxX4axX3xXbdxX46xX15xXa7xX3xXexXdxX23xX1xX3xX22xXdxX2faxX23xX3xXdbxXdxX111xX23xX3xX4xX1xX57xX3xXexX41xX23xX1xX3xX22xXdxX6xXdxX3xXd2xX3bxX26fxX23xX3xX1a4xX1a5xX2xX1dbxX1exX1a4xX1a5xX1a4xX2xX2dxX3x102e7xX27xX15xX57xXexX3xXd2xXdcxX23xX1xX3xX4xX1xXf9xX3xXexX35xXf2xX119xX23xX22xX3xX4xX1xX27xX15xXd3xX23xX3xXd2xX281xXdxX3xXbdx10661xX4xX3xXd2xXeexX4xX1xX3xX7x10b03xX3xX4dxX46fxX23xX22xX3xX35x122f6xX23xX22xX3xX7xX6xX23xX22xX3xXbdxX46fxX4xX3xXd2xXeexX4xX1xX3xX55xX1xX46xX4xX2dxX3xX95xX1xXf9xX3xXexX35xXf2xX119xX23xX22xX3xXd2xffcdxX27xX3xXexXf2xX3xX4xX46xX4xX3xX4dxX53xX3xX46xX23xX3xXd2xX4a4xX27xX3xXexXf2xX3xX4xX3a9xX23xX22xX3xX23xX1xX127xXbdxX3xXc9xXa7xX3xX23xX1xX127xXbdxX3xX95xX3xXexX35xX64xX23xX22xX3xXd2xXdxXd3xXbdxXebxX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX10xX23xXexX10xX35xXaxX2fxX0xXdxXbdxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX95xX10xX23xXexX10xX35xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX19cxXdxX4dxXexX1xX24xX3xXa6xX1a4xX1a5xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1b2xX1b3xX1b4xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX80xX80xXdxXebxXdbxX6xX3bxX1xX6xXexXdxX23xX1xXebxXbfxX23xX80xX23xX10xX19cxX7xX80xX2xX1dbxXa4xX1a4xX80xX2xX1b3xX1b3xX4dxX1a4xX2xX1a4xXa4xX2xX1a4xX1dbxXexea26xX1b2xX1b4xX1a5xX1a5xX5xX1a5xXebxX26xXbxX22xX1f6xX35xX9xX1a4xX1dbxX1b4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xXbxX3xXexX35xX27xX23xX22xX3xX1xX3bxX3cxX23xX3xX4xX1xX41xX23xX1xX3xX4xX46xX4xX3xX23xX4axXdxX3xX4dxX27xX23xX22xX3xX4dxX53xX3xX55xXdxX57xX23xX3xXexX35xX5cxX23xX1xX3xX60xX61xX3xX1xX64xXbxX3xXexX1xX69xX3xX2xX2xX3xX6exX6fxX70xX71xX3xXexX41xX23xX1xX3xX6exX3cxX3xXcxX7cxX23xX1xXaxX3xX80xX2fxX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX6xXbxXexXdxX3bxX23xXaxX2fx1021bxXdxX46xXbdxX3xXd2xX97xX4xX3xX118xe7dbxX3xX70xX4axXdxX3xXbfxX46fxX3xX70xX22xX27xX15xX13cxX23xX3xX125xX1xXdxX3xX44dxX27xX6xX23xX22xX24xX3xX0xX10xXbdxX2fxX2d6xXdxXc1xX4xX3xXd2xXdxX159xX27xX3xX4xX1xX41xX23xX1xX3xXd2xXdcxX6xX3xX22xXdxXc5xXdxX3xX1xX3cxX23xX1xX3xX4xX1xXeexX23xX1xX3xXbfxX3cxX3xX7xX33bxXbxX3xX1cxX57xXbxX3xXd2xXdcxX6xX3xX22xXdxXc5xXdxX3xX1xX3cxX23xX1xX3xX4xX1xXeexX23xX1xX3xX4xX2adxXbxX3xX1cxX3f6xXa7xX3xX1xXdxXc1xX23xX3xX23xX6xX15xX3xX118xX5e9xX3xX70xX4axXdxX3xXbfxX46fxX3xXd2xX6xX23xX22xX3xXexXdxX57xX23xX3xX1xX3cxX23xX1xX3xXexX281xX23xX22xX3xX1xX39exXbxXa7xX3xX1xX3bxX3cxX23xX3xXexX1xXdxXc1xX23xX3xXd2xX159xX3xX46xX23xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xXexX35xX111xX23xX3xXd2xXdcxX6xX3xXdbxX3cxX23xX3xXexX41xX23xX1xX3xXexX1xX10xX3bxX3xX1xXf2xXc5xX23xX22xX3xX4dxdbc3xX23xX3xX4xXf9xX6xX3xXc9xX4axX3xX70xX4axXdxX3xXbfxX46fxX3xXbfxX3cxX3x122bcxX3xX55xXdxX57xX23xX3xX4xXf9xX6xX3xXc9xX6xX23xX3xX125xX1xX46xXbxX3xX4xX1xX57xX3xX6exX6fxX70xX71xX3xXexX41xX23xX1xXebxX0xX80xX10xXbdxX2fxX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX10xX23xXexX10xX35xXaxX2fxX0xX10xXbdxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX10xX23xXexX10xX35xXaxX2fxX0xXdxXbdxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX95xX10xX23xXexX10xX35xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX19cxXdxX4dxXexX1xX24xX3xXa6xX1a4xX1a5xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1b2xX1b3xX1b4xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX80xX80xXdxXebxXdbxX6xX3bxX1xX6xXexXdxX23xX1xXebxXbfxX23xX80xX23xX10xX19cxX7xX80xX2xX1dbxXa4xX1a4xX80xX2xX1b3xX1b3xX4dxX1a4xX2xX1a4xXa4xXa4xX2xX1a5xXexX1b3xX1dbxX1a5xX1b2xX1b2xX5xX1a5xXebxX26xXbxX22xX1f6xX35xX9xX1b3xX1b4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xXbxX3xXexX35xX27xX23xX22xX3xX1xX3bxX3cxX23xX3xX4xX1xX41xX23xX1xX3xX4xX46xX4xX3xX23xX4axXdxX3xX4dxX27xX23xX22xX3xX4dxX53xX3xX55xXdxX57xX23xX3xXexX35xX5cxX23xX1xX3xX60xX61xX3xX1xX64xXbxX3xXexX1xX69xX3xX2xX2xX3xX6exX6fxX70xX71xX3xXexX41xX23xX1xX3xX6exX3cxX3xXcxX7cxX23xX1xXaxX3xX80xX2fxX0xX80xX10xXbdxX2fxX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX6xXbxXexXdxX3bxX23xXaxX2fxX125xX1xX127xX3xX95xX1xXf9xX3xXexXdcxX4xX1xX3xXcxX1xXf2xX9cxX23xX22xX3xXexX35xX53xX4xX3xX6exX6fxX70xX71xX3xXexX41xX23xX1xX3xX70xX22xX27xX15xX13cxX23xX3xXcxX1xXdcxX3xX70xX144xX3xX146xX24xX3xX0xX10xXbdxX2fxX6fxX97xXdxX3xXbfxXc5xXdxX3xX4xX46xX4xX3xX23xX4axXdxX3xX4dxX27xX23xX22xX3xXc8xXc9xX70xX71xX3xXexX41xX23xX1xX3xX4dxX53xX3xX55xXdxX57xX23xX3xXexX35xX5cxX23xX1xXa7xX3xX4xX46xX4xX3xXdbxX6xX23xX3xX6exX6fxX70xX71xX3xXexX41xX23xX1xX3xX7x1244cxX3xXexX1xXd8xXbdxX3xXexX35xX6xX3xXexX1xX10xX3bxX3xXd2x1021exX23xX22xX3xX302xX27xX15xX3xXd2xXdcxX23xX1xXebxX3xX6fxX97xXdxX3xXbfxXc5xXdxX3xX4dxX53xX3xX46xX23xX3xXd2xX4a4xX27xX3xXexXf2xX3xX4xX3a9xX23xX22xX3xX23xX1xX127xXbdxX3xXc9xXa7xX3xX23xX1xX127xXbdxX3xX95xX3xXexX35xX64xX23xX22xX3xXd2xXdxXd3xXbdxXa7xX3xX4xX4a4xX23xX3xX35xX3cxX3xX7xX3bxX46xXexX3xX7xX33bxXbxX3xX1cxX57xXbxX3xXexX1xX10xX3bxX3xXexX1xX69xX3xXexX53xX3xXf2xX27xX3xXexXdxX111xX23xXebxX0xX80xX10xXbdxX2fxX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX3bxX4dxX15xXaxX2fxX60xX57xXexX3xXexX1xX896xX4xX3xX4xX27xX4axX4xX3xX5xX3cxXbdxX3xXbfxXdxXc1xX4xXa7xX3xXc9xXeexX3xXexX1xXf2xX3xXcxX41xX23xX1xX3xXf9xX15xX3xX110xX111xX3xX6fxX5cxX23xX1xX3xX118xX119xX23xX3xXd2xX159xX3xX23xX22xX1xXdcxX3xXc8xXc9xX70xX71xX3xXexX41xX23xX1xX3xXbfxX3cxX3xX4xX46xX4xX3xX4xX119xX3xX302xX27xX6xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX111xX23xX3xXbdxX3a9xX23xX3xXexX31xXbxX3xXexX35xX27xX23xX22xX3xX1xX3bxX3cxX23xX3xX4xX1xX41xX23xX1xX3xX4xX46xX4xX3xX23xX4axXdxX3xX4dxX27xX23xX22xX3xX4dxX53xX3xX55xXdxX57xX23xX3xXexX35xX5cxX23xX1xX3xX55xX61xX3xX1xX64xXbxX3xXbfxX3cxX3xX22xX478xXdxX3xXbfxX159xX3xX4xX1xX3bxX3xX4xX46xX4xX3xXdbxX6xX23xX3xX6exX6fxX70xX71xX3xXexX41xX23xX1xX3xXd2xXd3xX3xXexX1xXd8xXbdxX3xXexX35xX6xX3xXexX1xX10xX3bxX3xXd2xX896xX23xX22xX3xX302xX27xX15xX3xXd2xXdcxX23xX1xXebxX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX10xX23xXexX10xX35xXaxX2fxX0xXdxXbdxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX95xX10xX23xXexX10xX35xX3xX4dxXexX1xX27xXbdxXdbxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX19cxXdxX4dxXexX1xX24xX3xXa6xX1a4xX1a5xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1b2xX1b3xX1b4xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX80xX80xXdxXebxXdbxX6xX3bxX1xX6xXexXdxX23xX1xXebxXbfxX23xX80xX23xX10xX19cxX7xX80xX2xX1dbxXa4xX1a4xX80xX2xX1b3xX1b3xX4dxX1a4xX2xX1a4xXa4xX1b3xX1b2xXa6xXexX1b4xXa6xXa4xX1dbxXa6xX5xX1a5xXebxX26xXbxX22xX1f6xX35xX9xX1a4xX1a5xX1b4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xXbxX3xXexX35xX27xX23xX22xX3xX1xX3bxX3cxX23xX3xX4xX1xX41xX23xX1xX3xX4xX46xX4xX3xX23xX4axXdxX3xX4dxX27xX23xX22xX3xX4dxX53xX3xX55xXdxX57xX23xX3xXexX35xX5cxX23xX1xX3xX60xX61xX3xX1xX64xXbxX3xXexX1xX69xX3xX2xX2xX3xX6exX6fxX70xX71xX3xXexX41xX23xX1xX3xX6exX3cxX3xXcxX7cxX23xX1xXaxX3xX80xX2fxX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX3bxX4dxX15xXaxX2fxb1eexXdxX111xX23xX22xX3xXd2xX97xXdxX3xXbfxXc5xXdxX3xXbdxX4axXexX3xX7xX97xX3xX4xX1xXeexX23xX1xX3xX7xX46xX4xX1xX3xX1xX39axX3xXexX35xX39exX3xX4xX46xX23xX3xXdbxX4axXa7xX3xX4xX3a9xX23xX22xX3xX4xX1xX69xX4xXa7xX3xXbfxXdxX111xX23xX3xX4xX1xX69xX4xXa7xX3xX23xX22xXf2xX9cxXdxX3xX5xX6xX3bxX3xXd2xX4axX23xX22xXa7xX3xX23xX22xXf2xX9cxXdxX3xX1xX3bxX26fxXexX3xXd2xX4axX23xX22xX3xX55xX1xX3a9xX23xX22xX3xX4xX1xX27xX15xX111xX23xX3xXexX35xX46xX4xX1xX3xX4xX2adxXbxX3xX1cxX3f6xX3xXexX35xX3bxX23xX22xX3xX302xX27xX46xX3xXexX35xX5cxX23xX1xX3xX7xX33bxXbxX3xX1cxX57xXbxX3xXexX281xX3xX4xX1xX69xX4xX3xXdbxX4axX3xXbdxX46xX15xXa7xX3xXexXdxX23xX1xX3xX22xXdxX2faxX23xX3xXdbxXdxX111xX23xX3xX4xX1xX57xXa7xX3xXc9xXeexX3xXexX1xXf2xX3xXcxX41xX23xX1xX3xXf9xX15xX3xXd2xX159xX3xX23xX22xX1xXdcxX3xXc8xXc9xX70xX71xX3xXexX41xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX111xX23xX3xX4xX69xX27xXa7xX3xXd2xX46xX23xX1xX3xX22xXdxX46xX3xX55x1169dxX3xX4xX46xX4xX3xX4xX1xXeexX23xX1xX3xX7xX46xX4xX1xX3xX5xXdxX111xX23xX3xX302xX27xX6xX23xX3xXd2xX3f6xX3xXdbxX6xX23xX3xX1xX3cxX23xX1xX3xXd2xXd3xX3xXexXeexX4xX1xX3xX1xX39exXbxX3xXexX1xX3cxX23xX1xX3xX2xX3xX302xX27xX15xX3xXd2xXdcxX23xX1xX3xX4xX1xX27xX23xX22xXa7xX3xXexX281xX23xX22xX3xXexX1xXd3xXa7xX3xXexX1xX97xX23xX22xX3xX23xX1xX2adxXexX3xXexX35xX3bxX23xX22xX3xX22xXdxX2faxXdxX3xX302xX27xX15xX57xXexX3xX4xX1xX57xX3xXd2xX4axX3xX4xX1xXeexX23xX1xX3xX7xX46xX4xX1xX3xX4xX1xX3bxX3xX4xX46xX23xX3xXdbxX4axXa7xX3xX4xX3a9xX23xX22xX3xX4xX1xX69xX4xXa7xX3xXbfxXdxX111xX23xX3xX4xX1xX69xX4xX3xXexX480xX3xXexX41xX23xX1xX3xXd2xX57xX23xX3xX4xX2adxXbxX3xX4xX119xX3xX7xX5e9xX3xXbfxX3cxX3xX7xXc5xXbdxX3xXexX35xX5cxX23xX1xX3xX6exX6fxX70xX71xX3xXexX41xX23xX1xX3xX1cxX10xXbdxX3xX1cxf185xXexXa7xX3xX302xX27xX15xX57xXexX3xXd2xXdcxX23xX1xXebxX0xX80xXbxX2fxX0xX4dxXdxXbfxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4dxX35xX10xX5xX6xXexX10xX4dxXaxX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xXbdxXdbxX1exX6xX23xX4dxX1exX7xX6xXbxX3bxXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6exX6fxX70xX71xX3xXexX41xX23xX1xX3xX6exX3cxX3xXcxX7cxX23xX1xX3xX60xX1xX127xX6xX3xX2d5xX2d6xX2d7xX2d7xX3xX1xX3bxX3cxX23xX3xXexX1xX3cxX23xX1xX3xX23xX4axXdxX3xX4dxX27xX23xX22xX3xX60xX61xX3xX1xX64xXbxX3xXexX1xX69xX3xX2xX1a5xXaxX3xX1xX35xX10xX2bxX9xXaxX80xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX35xXdxX80xX1xX4dxX23xX4dxX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX55xX1xX3bxX6xX1exX1cxXbfxXdxXdxX1exX1xX3bxX6xX23xX1exXexX1xX6xX23xX1xX1exX23xX3bxXdxX1exX4dxX27xX23xX22xX1exX55xX15xX1exX1xX3bxXbxX1exXexX1xX27xX1exX2xX1a5xX80xX2xX1b4xX1b2xX1dbxXa6xX2xXebxX1xXexXbdxXaxX2fxX0xXdxXbdxX22xX3xX7xX35xX4xX9xXaxX80xXbdxX10xX4dxXdxX6xX80xX2xX1a4xX1a5xX80xX23xX10xX19cxX7xX80xX2xX1dbxX1a4xXa6xX80xX2xXa4xX1b3xX4dxXa4xX2xX2xX1b3xX55cxX1a4xXa4xXexX1a4xX2xX1dbxX1dbxXa6xX5xX1a5xXebxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xXbxX3xXexX35xX27xX23xX22xX3xX1xX3bxX3cxX23xX3xX4xX1xX41xX23xX1xX3xX4xX46xX4xX3xX23xX4axXdxX3xX4dxX27xX23xX22xX3xX4dxX53xX3xX55xXdxX57xX23xX3xXexX35xX5cxX23xX1xX3xX60xX61xX3xX1xX64xXbxX3xXexX1xX69xX3xX2xX2xX3xX6exX6fxX70xX71xX3xXexX41xX23xX1xX3xX6exX3cxX3xXcxX7cxX23xX1xXaxX3xX80xX2fxX0xX80xX6xX2fxX0xX4dxXdxXbfxX2fxX0xX7xXexX35xX3bxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6exX6fxX70xX71xX3xXexX41xX23xX1xX3xX6exX3cxX3xXcxX7cxX23xX1xX3xX60xX1xX127xX6xX3xX2d5xX2d6xX2d7xX2d7xX3xX1xX3bxX3cxX23xX3xXexX1xX3cxX23xX1xX3xX23xX4axXdxX3xX4dxX27xX23xX22xX3xX60xX61xX3xX1xX64xXbxX3xXexX1xX69xX3xX2xX1a5xXaxX3xX1xX35xX10xX2bxX9xXaxX80xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX35xXdxX80xX1xX4dxX23xX4dxX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX55xX1xX3bxX6xX1exX1cxXbfxXdxXdxX1exX1xX3bxX6xX23xX1exXexX1xX6xX23xX1xX1exX23xX3bxXdxX1exX4dxX27xX23xX22xX1exX55xX15xX1exX1xX3bxXbxX1exXexX1xX27xX1exX2xX1a5xX80xX2xX1b4xX1b2xX1dbxXa6xX2xXebxX1xXexXbdxXaxX2fxX6exX6fxX70xX71xX3xXexX41xX23xX1xX3xX6exX3cxX3xXcxX7cxX23xX1xX3xX60xX1xX127xX6xX3xX2d5xX2d6xX2d7xX2d7xX3xX1xX3bxX3cxX23xX3xXexX1xX3cxX23xX1xX3xX23xX4axXdxX3xX4dxX27xX23xX22xX3xX60xX61xX3xX1xX64xXbxX3xXexX1xX69xX3xX2xX1a5xX0xX80xX6xX2fxX0xX80xX7xXexX35xX3bxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4dxXaxX2fxX118xX46xX23xX22xX3xX23xX6xX15xX3x101fexX2xX1b4xX80xX1b4x11f7bxXa7xX3xX55xX61xX3xX1xX64xXbxX3xXexX1xX69xX3xX2xX1a5xXa7xX3xX6exX6fxX70xX71xX3xXexX41xX23xX1xX3xX6exX3cxX3xXcxX7cxX23xX1xX3xXdbxXf2xXc5xX4xX3xXbfxX3cxX3bxX3xX23xX22xX3cxX15xX3xX5xX3cxXbdxX3xXbfxXdxXc1xX4xX3xX4xX27xX97xXdxX3xX4xX11dxX23xX22xXebxX3xX6fxX4a4xX27xX3xX22xXdxX9cxXa7xX3xX5dfxXdxX46xXbdxX3xXd2xX97xX4xX3xX118xX5e9xX3xX5dfxX71x11e86xX6fxXcxX3xX6exX3cxX3xXcxX7cxX23xX1xX3xXexXdxX57xXbxX3xXexX46fxX4xX3xXbxX1xX4a4xX23xX3xXexX35xX2faxX3xX5xX9cxXdxX3xX4xX1xX2adxXexX3xXbfxX2adxX23xXebxX3xX118xX6xX27xX3xX55xX1xXdxX3xX5xX3f6xX23xX1xX3xXd2xX26fxX3bxX3xXc8xXc9xX70xX71xX3xXexX41xX23xX1xX3xXbxX1xX46xXexX3xXdbxXdxXd3xX27xX3xX5xX3cxXbdxX3xX35xfa5fxX3xXexX1xX111xXbdxX3xX4xX46xX4xX3xX23xX4axXdxX3xX4dxX27xX23xX22xX3xX4xX1xX2adxXexX3xXbfxX2adxX23xX3xXexX1xX5cxX3xX4xX1xXf9xX3xXexX64xX6xX3xX55xX61xX3xX1xX64xXbxX3xX7xX885xX3xX55xX57xXexX3xX5xX27xX31xX23xX3xXbfxX3cxX3xXexXdxX57xX23xX3xX1xX3cxX23xX1xX3xXdbxX57xX3xXbdxX26fxX4xXebxX0xX80xXbxX2fxX0xX80xX4dxXdxXbfxX2fxX0xX80xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX70xX22xX1xXdxX111xX23xX3xX4xX69xX27xX3xXbxX1xXf2xX119xX23xX22xX3xX46xX23xX3xXdbxX97xX3xXexX35xXeexX3xX23xX22xXf2xX9cxXdxX3xX1xX3bxX26fxXexX3xXd2xX4axX23xX22xX3xX55xX1xX3a9xX23xX22xX3xX4xX1xX27xX15xX111xX23xX3xXexX35xX46xX4xX1xX3xX4xX2adxXbxX3xX1cxX3f6xXaxX3xX1xX35xX10xX2bxX9xXaxX80xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX35xXdxX80xX23xX22xX1xXdxX10xX23xX1exX4xX27xX27xX1exXbxX1xX27xX3bxX23xX22xX1exX6xX23xX1exXdbxX3bxX1exXexX35xXdxX1exX23xX22xX27xX3bxXdxX1exX1xX3bxX6xXexX1exX4dxX3bxX23xX22xX1exX55xX1xX3bxX23xX22xX1exX4xX1xX27xX15xX10xX23xX1exXexX35xX6xX4xX1xX1exX4xX6xXbxX1exX1cxX6xX80xX2xX1b4xX1b2xX1a4xX1a5xX1a4xXebxX1xXexXbdxXaxX2fxX0xXdxXbdxX22xX3xX7xX35xX4xX9xXaxX80xXbdxX10xX4dxXdxX6xX80xX2xX1a4xX1a5xX80xX23xX10xX19cxX7xX80xX2xX1dbxX1a4xX55cxX80xX2xXa4xXa4xX4dxX1a4xX2xX1a4xX1a4xX1b4xX1b2xX1dbxXexX1b3xXa6xX55cxX1a5xX1b3xX5xX1a5xXebxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xXbxX3xXexX35xX27xX23xX22xX3xX1xX3bxX3cxX23xX3xX4xX1xX41xX23xX1xX3xX4xX46xX4xX3xX23xX4axXdxX3xX4dxX27xX23xX22xX3xX4dxX53xX3xX55xXdxX57xX23xX3xXexX35xX5cxX23xX1xX3xX60xX61xX3xX1xX64xXbxX3xXexX1xX69xX3xX2xX2xX3xX6exX6fxX70xX71xX3xXexX41xX23xX1xX3xX6exX3cxX3xXcxX7cxX23xX1xXaxX3xX80xX2fxX0xX80xX6xX2fxX0xX4dxXdxXbfxX2fxX0xX7xXexX35xX3bxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX70xX22xX1xXdxX111xX23xX3xX4xX69xX27xX3xXbxX1xXf2xX119xX23xX22xX3xX46xX23xX3xXdbxX97xX3xXexX35xXeexX3xX23xX22xXf2xX9cxXdxX3xX1xX3bxX26fxXexX3xXd2xX4axX23xX22xX3xX55xX1xX3a9xX23xX22xX3xX4xX1xX27xX15xX111xX23xX3xXexX35xX46xX4xX1xX3xX4xX2adxXbxX3xX1cxX3f6xXaxX3xX1xX35xX10xX2bxX9xXaxX80xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX35xXdxX80xX23xX22xX1xXdxX10xX23xX1exX4xX27xX27xX1exXbxX1xX27xX3bxX23xX22xX1exX6xX23xX1exXdbxX3bxX1exXexX35xXdxX1exX23xX22xX27xX3bxXdxX1exX1xX3bxX6xXexX1exX4dxX3bxX23xX22xX1exX55xX1xX3bxX23xX22xX1exX4xX1xX27xX15xX10xX23xX1exXexX35xX6xX4xX1xX1exX4xX6xXbxX1exX1cxX6xX80xX2xX1b4xX1b2xX1a4xX1a5xX1a4xXebxX1xXexXbdxXaxX2fxX70xX22xX1xXdxX111xX23xX3xX4xX69xX27xX3xXbxX1xXf2xX119xX23xX22xX3xX46xX23xX3xXdbxX97xX3xXexX35xXeexX3xX23xX22xXf2xX9cxXdxX3xX1xX3bxX26fxXexX3xXd2xX4axX23xX22xX3xX55xX1xX3a9xX23xX22xX3xX4xX1xX27xX15xX111xX23xX3xXexX35xX46xX4xX1xX3xX4xX2adxXbxX3xX1cxX3f6xX0xX80xX6xX2fxX0xX80xX7xXexX35xX3bxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4dxXaxX2fxX95xX1xXf9xX3xXexX35xX5cxX3xX4xX27xX4axX4xX3xX1xX64xXbxX3xXc9xX6xX23xX3xXcxX1xXf2xX9cxX23xX22xX3xXbfxX46fxX3xXcxX41xX23xX1xX3xXf9xX15xX3xX6exX3cxX3xXcxX7cxX23xX1xX3xX7xX46xX23xX22xX3xX1a4xX80xX1b4xX3xXd2xXd3xX3xX23xX22xX1xX10xXa7xX3xX4xX1xX3bxX3xX6c8xX3xX55xXdxX57xX23xX3xXbfxX159xX3xX4xX46xX4xX3xX23xX4axXdxX3xX4dxX27xX23xX22xX3xXexX35xX5cxX23xX1xX3xX60xX61xX3xX1xX64xXbxX3xXexX1xX69xX3xX2xX1a5xXa7xX3xX6exX6fxX70xX71xX3xXexX41xX23xX1xX3xX55xX1xX127xX6xX3xX2d5xX2d6xX2d7xX2d7xXa7xX3xXc9xXeexX3xXexX1xXf2xX3xXcxX41xX23xX1xX3xXf9xX15xX3xX1exX3xX95xX1xXf9xX3xXexXdcxX4xX1xX3xX6exX6fxX70xX71xX3xXexX41xX23xX1xX3xX110xX111xX3xX6fxX5cxX23xX1xX3xX118xX119xX23xX3xXd2xX159xX3xX23xX22xX1xXdcxX3xX23xX22xX1xXdxX111xX23xX3xX4xX69xX27xX3xX4xX46xX4xX3xXbxX1xXf2xX119xX23xX22xX3xX46xX23xX3xXdbxX97xX3xXexX35xXeexXa7xX3xX4xX1xXeexX23xX1xX3xX7xX46xX4xX1xX3xXd2xX97xXdxX3xXbfxXc5xXdxX3xX23xX22xXf2xX9cxXdxX3xX1xX3bxX26fxXexX3xXd2xX4axX23xX22xX3xX55xX1xX3a9xX23xX22xX3xX4xX1xX27xX15xX111xX23xX3xXexX35xX46xX4xX1xX3xXbfxX3cxX3xX4xX46xX23xX3xXdbxX4axX3xXexX1xX3a9xX23xX3xXd2xXd3xX3xXexX35xX5cxX23xX1xX3xXc9xX6xX23xX3xXcxX1xXf2xX9cxX23xX22xX3xXbfxX46fxXa7xX3xXc9xX6xX23xX3xX95xX1xX2adxXbxX3xX1xX3cxX23xX1xX3xX6fxX2faxX23xX22xX3xXdbxX4axX3xXexX41xX23xX1xXebxX0xX80xXbxX2fxX0xX80xX4dxXdxXbfxX2fxX0xX80xX5xXdxX2fxX0xX80xX27xX5xX2fxX0xX4dxXdxXbfxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX35xXaxX2fxX0xX80xX4dxXdxXbfxX2fxX0xX80xX4dxXdxXbfxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11edaxX27xXexX1xX3bxX35xXaxX2fxXcxX1xX896xX15xX3xX70xX22xX64xX4xX3xX1exX3xX6fxX5cxX23xX1xX3xX70xX1xX2adxXexX0xX80xXbxX2f
Thúy Ngọc - Đình Nhất