Thạch Hà tổ chức thành công đại hội điểm Hội Cựu chiến binh cấp huyện
(Baohatinh.vn) - Sáng 12/5, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đây là đơn vị được Hội CCB tỉnh chọn làm đại hội điểm cấp huyện, thị, thành phố.
60bbxb991xcdcbxe700xe5a2x111e1xea14xb961x6300xX7xc366xab36x6ecexd189x9274x73bdxX5xa42axXaxf70axXcxX1x9936xX4xX1xX3x6fe8x7111xX3xXex8365xX3xX4xX1x68bfxX4xX3xXexX1xX1ax10a81xX1xX3xX4xf210xX27x10074xX3xdd23xX15xXdxX3xX1x8854xXdxX3xX2fxXdxf6fex7393xX3xX19xX34xXdxX3x9401xdb8dxc452xX3xX4xX1xXdxa0f5xX27xX3x8e56xXdxX27xX1xX3xX4x8171xXbxX3xX1xX42xaaddx11895xX27xX0x8ecbxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX10xX6x94f7xXaxX12x8835x68cfxX27xX2dxX3xX2x1111exX59x76f5x109a5xX3xX19xX34xXdxX3xX40xX41xX42xX3xX4xX1xXdxX47xX27xX3xX4axXdxX27xX1xX3xc4c5xX40xX40x825cx10466xX3xX1xX42xX55xX56xX27xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xX8cxX19xX1axX3xXcx105baxX27xX1xX90xX3xXexX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xa437xX15xXdxX3xX1xX34xXdxX3xX2fxX15xXdxX3xX4axXdxX39xX42xX3xX5x96f3xX27xX3xXexX1xX21xX3xeb06x6c5axXcdxX77xX3xX27xX1xXdxX56xX3axX3x94d0x7907xX3xX74x102f2xX74xX74xX3xf4c2xX3xX74xXdbxX74x108c3x95f4xX3xXb3xd30exX55xX3xX5xX1axX3xX2fx10bc2xX27xX3x117d7x8cc6xX3xX2fxd86axe9fbxX4xX3xX19xX34xXdxX3xX40xX40xX8fxX3xXex8060xX27xX1xX3xX4xX1x91fcxX27xX3xX5xX1axX3axX3xX2fxX15xXdxX3xX1xX34xXdxX3xX2fxXdxX39xX3axX3xX4xX50xXbxX3xX1xX42xX55xX56xX27xX77xX3xXexX1xXf3xX77xX3xXexX1xX1axX27xX1xX3xXbxX1xde50xXe5xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxddf8xX6bxX55xXaxX12xX0xXdxX3axX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX40xX10xX27xXexX10xbe57xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxff65xXdxX6bxXexX1xe685xX3xX2xX2xda5exXdbxXbx86d2x10d44xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX16dxX3xXe4x6b30xXdbxXbxX174xX175xXaxX3xX7xX15exX4xX9xXaxX59xX59xXdxXe5xX4axX6xX147xX1xX6xXexXdxX27xX1xXe5xXf2xX27xX59xX27xX10xX168xX7xX59xX74xX74xX2x6c99xX59xX2x6301xX2xX6bxX171xX2xX74xX74xX76xX171x112c4xXexX76xX1a5xX1a5xX1a8xX1b1xX5xXdbxXe5x80ecxXbxX2dx10e56xX15exX9xX76xX1b1xXe4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xXexX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xXexX1xX1axX27xX1xX3xX4xX2bxX27xX2dxX3xX2fxX15xXdxX3xX1xX34xXdxX3xX2fxXdxX39xX3axX3xX19xX34xXdxX3xX40xX41xX42xX3xX4xX1xXdxX47xX27xX3xX4axXdxX27xX1xX3xX4xX50xXbxX3xX1xX42xX55xX56xX27xXaxX3xX168xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX2xX2xX171xXdbxXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxXe4xX180xXdbxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXexX6xX4axX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xX3axX27xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX27xX2dxX9xXaxXdbxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX6bxX6bxXdxX27xX2dxX9xXaxX76xXaxX12xX0xXexX4axX147xX6bxX55xX12xX0xXexX15exX12xX0xXexX6bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX147xX6bxX55xXaxX12xe12axX1x8f03xX3xX8fx7ed3xX3xXexX1xXf6xX3xXcxX1xXf6xe00bxX27xX2dxX3xXexX15exX41xX4xX3xXcxX103xX27xX1xX3x6313xX55xX3xXcxX15exXc5xX27xX3xXcxX1xX47xX3x8252xc8d0xX27xX2dxX175xX3xX40xX1xX2a5xX3xX27xX1xXdxX56xX3axX3x7db8xX8fxd583xXcxX3xXcxX103xX27xX1xX3xX2a5xX55xX3xX19xX1axX3xXccx10d18xX27xX3xXcxX15exX109xX27xX2dxX175xX3xXcxX15exXf6x99b0xX27xX2dxX3xX4axX6xX27xX3xX2b1xXe8xX27xX3xXf2x106e6xX27xX3xXcxX103xX27xX1xX3xX2a5xX55xX3xXcxX15exXf6xXefxX27xX2dxX3xXcxX1xX6xX27xX1xX3xX19xX42xX55x10f6exX27xX175xX3xX40xX1xX2a5xX3xXexXf3xX4xX1xX3xX19xX34xXdxX3xX40xX40xX8fxX3xXexX103xX27xX1xX3xe635xX2dxX42xX55x7b18xX27xX3xXb3xX21xX4xX3xXcx7129xXdxX3xX4xa59cxX27xX2dxX3xX5x7712xX27xX1xX3xX2fxX15xX147xX3xX1xX42xX55xX56xX27xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xXf2xX1axX3xX2xX180xXdbxX3xX2fxX15xXdxX3xX4axXdxX39xX42xX3xX2fxX15xXdxX3xX6bxXdxX56xX27xX3xX4xX1xX147xX3xX1xXefxX27xX3xX1a5xXe5xXdbxXdbxXdbxX3xX1xX34xXdxX3xXf2xXdx86d4xX27xX3xX40xX40xX8fxX3xXexX15exX37axX27xX3xX2fxXf3xX6xX3xX4axX1axX27xX3xX4xX331xX27xX2dxX3xX6bxX41xXe5xX0xX59xXbxX12xX0xX59xXexX6bxX12xX0xX59xXexX15exX12xX0xX59xXexX4axX147xX6bxX55xX12xX0xX59xXexX6xX4axX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX147xX6bxX55xXaxX12xX0xXdxX3axX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX40xX10xX27xXexX10xX15exXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxX168xXdxX6bxXexX1xX16dxX3xX2xX2xX171xXdbxXbxX174xX175xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX16dxX3xXe4xX180xXdbxXbxX174xX175xXaxX3xX7xX15exX4xX9xXaxX59xX59xXdxXe5xX4axX6xX147xX1xX6xXexXdxX27xX1xXe5xXf2xX27xX59xX27xX10xX168xX7xX59xX74xX74xX2xX1a5xX59xX2xX1a8xX2xX6bxX171xX2xX74xX74xX76xX76xX1b1xXexX74xX1a5xX74xX171xX171xX5xXdbxXe5xX1bbxXbxX2dxX1bexX15exX9xXe4xX76xX74xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xXexX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xXexX1xX1axX27xX1xX3xX4xX2bxX27xX2dxX3xX2fxX15xXdxX3xX1xX34xXdxX3xX2fxXdxX39xX3axX3xX19xX34xXdxX3xX40xX41xX42xX3xX4xX1xXdxX47xX27xX3xX4axXdxX27xX1xX3xX4xX50xXbxX3xX1xX42xX55xX56xX27xXaxX3xX168xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX2xX2xX171xXdbxXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxXe4xX180xXdbxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX6xXbxXexXdxX147xX27xXaxX12xX40xX6fxX4xX3xX2fxX15xXdxX3xX4axXdxX39xX42xX3xXexX1xX6xX3axX3xX6bxX41xX3xX2fxX15xXdxX3xX1xX34xXdxXe5xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX147xX6bxX55xXaxX12xX321xX1xXdxX56xX3axX3xXd7xXd8xX3xX74xXdbxX2xXe4xX3xXdfxX3xX74xXdbxX74xX74xX77xX3xX19xX34xXdxX3xX40xX40xX8fxX3xX1xX42xX55xX56xX27xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xX2fxX336xX3xX2fxX147xX1axX27xX3xXd7xX47xXexX77xX3xX7xX6fxX27xX2dxX3xXexX15xX147xX77xX3xXd7xX1xa20cxX4xX3xXbxX1xf8dcxX4xX3xX3axX109xXdxX3xXd7xX1xX28bxX3xXd7xX1xX2d2xX27xX77xX3xX4axX6fxX3axX3xX7xX6fxXexX3xX27xX2dxX1xXf3xX3xfb3fxX42xX55xX47xXexX3xX4xX2a5xX6xX3xXb3x7d76xX27xX2dxX77xX3xX1xX34xXdxX3xX40xX40xX8fxX3xX4xX6fxX4xX3xX4xX50xXbxX175xX3xXd7xX1xX6xXdxX3xXexX1xX6fxX4xX3xXexXdxX307xX3axX3xX27xX2d2xX27xX2dxX77xX3xXbxX1xX6fxXexX3xX1xX42xX55xX3xX7xX21xX4xX3xX3axX15xX27xX1xX3xX4xX6fxX4xX3xXexX1xX47xX3xX1xX56xX3xX40xX40xX8fxX175xX3xXexX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xXexX1xX41xX4xX3xX1xXdxX56xX27xX3xX4xX2bxX27xX2dxX3xXexX6fxX4xX3xX1xX34xXdxX3xXf2xX1axX3xX1xX147xX15xXexX3xX2fxX34xX27xX2dxX3xXbxX1xX147xX27xX2dxX3xXexX15exX1axX147xX77xX3xX27xX1xX50xXexX3xX5xX1axX3xXbxX1xX147xX27xX2dxX3xXexX15exX1axX147xX3x88dexX40xX40xX8fxX3xX2dxXf6xXefxX27xX2dxX3xX3ax6e64xX42xcd44xXe5xX3xec96xX42xX6xX3xX2fxX28bxX77xX3xXexX15xX147xX3xX7xX41xX3xX4xX1xX42xX55xX39xX27xX3xX4axXdxX47xX27xX3xX3axX15xX27xX1xX3xX3axe38exX3xXf2xX307xX3xX27xX1xX2ecxX27xX3xXexX1xX21xX4xX3xXf2xX1axX3xX1xX1axX27xX1xX3xX2fxX34xX27xX2dxX3xXexX15exX147xX27xX2dxX3xX4xX6fxX27xX3xX4axX34xX77xX3xX1xX34xXdxX3xXf2xXdxX37axX27xX3xX40xX40xX8fxX3xXexX147xX1axX27xX3xX1xX42xX55xX56xX27xXe5xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX147xX6bxX55xXaxX12xX0xXdxX3axX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX40xX10xX27xXexX10xX15exXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxX168xXdxX6bxXexX1xX16dxX3xX2xX2xX171xXdbxXbxX174xX175xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX16dxX3xXe4xX180xXdbxXbxX174xX175xXaxX3xX7xX15exX4xX9xXaxX59xX59xXdxXe5xX4axX6xX147xX1xX6xXexXdxX27xX1xXe5xXf2xX27xX59xX27xX10xX168xX7xX59xX74xX74xX2xX1a5xX59xX2xX1a8xX2xX6bxX171xX2xX74xX74xX1b1xX171xXe4xXexX76xX1a8xX2xX2xX74xX5xXdbxXe5xX1bbxXbxX2dxX1bexX15exX9xX1a5xX76xX180xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xXexX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xXexX1xX1axX27xX1xX3xX4xX2bxX27xX2dxX3xX2fxX15xXdxX3xX1xX34xXdxX3xX2fxXdxX39xX3axX3xX19xX34xXdxX3xX40xX41xX42xX3xX4xX1xXdxX47xX27xX3xX4axXdxX27xX1xX3xX4xX50xXbxX3xX1xX42xX55xX56xX27xXaxX3xX168xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX2xX2xX171xXdbxXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxXe4xX180xXdbxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX6xXbxXexXdxX147xX27xXaxX12xc159xX27xX2dxX3xX321xX2dxX42xX55xX325xX27xX3xX60exX42xX135xX4xX3x711dxX53cxX4xX3xXdfxX3xX289xX1xX28bxX3xX40xX1xX2a5xX3xXexXf3xX4xX1xX3xX19xX34xXdxX3xX40xX40xX8fxX3xX1xX42xX55xX56xX27xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xX4axX6fxX147xX3xX4xX6fxX147xX3xXexX1dxX27xX2dxX3xXd7xX47xXexX3xX27xX1xXdxX56xX3axX3xXd7xXd8xX3xX74xXdbxX2xXe4xX3xXdfxX3xX74xXdbxX74xX74xXe5xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX147xX6bxX55xXaxX12xX76xX3xX27xX2d2xX3axX3xX55axX42xX6xX77xX3xX19xX34xXdxX3xX2fxX336xX3xXexX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xX74xX2xX76xX3xX4xX42xX34xX4xX3xX55axX42xX6fxX27xX3xXexX15exXdxX56xXexX77xX3xXexX42xX55xX37axX27xX3xXexX15exX42xX55xX307xX27xX77xX3xXexX1xX42xX55xX47xXexX3xXbxX1xX53cxX4xX77xX3xXf2xX2ecxX27xX3xX2fxX34xX27xX2dxX3xX1xX34xXdxX3xXf2xXdxX37axX27xX3xXf2xX1axX3xX321xX1xXe8xX27xX3xX6bxXe8xX27xX3xX1xXdxX39xX42xX3xX15ex74e3xX3xX2fxXf6xX297xX27xX2dxX3xX5xX135xXdxX77xX3xX4xX1xX2a5xX3xXexX15exXf6xXefxX27xX2dxX3xX4xX2a5xX6xX3xXb3xX565xX27xX2dxX77xX3xX4xX1xX28exX27xX1xX3xX7xX6fxX4xX1xX77xX3xXbxX1xX6fxXbxX3xX5xX42xX2ecxXexX3xX4xX2a5xX6xX3xX321xX1xX1axX3xX27xXf6xX32dxX4xX77xX3xXd7xXdxX37axX27xX3xX2fxXf3xX27xX1xX3xX4xX1xX2a5xX3xX27xX2dxX1xXa6xX6xX3xc758xX6fxX4xX3xa7d6xX3xX790xX37axXdfxX27xXdxX27xX77xX3xXexXf6xX3xXexXf6xX2dfxX27xX2dxX3xX19xf008xX3xX40xX1xX28exX3xX8bdxXdxX27xX1xX77xX3xX2dxXdxb37dxX3xXf2xX8e3xX27xX2dxX3xXf2xX1axX3xXbxX1xX6fxXexX3xX1xX42xX55xX3xX4axX565xX27xX3xX4xX1xX50xXexX3xXexX15exX42xX55xX307xX27xX3xXexX1xX135xX27xX2dxX3xX5fdxX8fxX34xX3xX2fxX34xXdxX3xX40xX53cxX3xX19xX8d5xX60bxXe5xX3xX8bdxX34xXexX3xXexX15exX147xX27xX2dxX3xX27xX1xX8e3xX27xX2dxX3xXbxX1xX147xX27xX2dxX3xXexX15exX1axX147xX3xX2dxX1xXdxX3xX6bxX50xX42xX3xX50xX27xX3xX3axX15xX27xX1xX3xX3axX62fxX3xX4xX2a5xX6xX3xX1xX34xXdxX3xXf2xXdxX37axX27xX3xX40xX40xX8fxX3xXexX147xX1axX27xX3xX1xX42xX55xX56xX27xX77xX3xX2fxX28bxX3xX5xX1axX3xX5fdxX40xX40xX8fxX3xX5xX1axX3axX3xXd7xXdxX27xX1xX3xXexX47xX3xX2dxXdxbdb6xXdxX60bxXe5xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX147xX6bxX55xXaxX12xX0xXdxX3axX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX40xX10xX27xXexX10xX15exXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxX168xXdxX6bxXexX1xX16dxX3xX2xX2xX171xXdbxXbxX174xX175xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX16dxX3xXe4xX180xXdbxXbxX174xX175xXaxX3xX7xX15exX4xX9xXaxX59xX59xXdxXe5xX4axX6xX147xX1xX6xXexXdxX27xX1xXe5xXf2xX27xX59xX27xX10xX168xX7xX59xX74xX74xX2xX1a5xX59xX2xX1a8xX2xX6bxX171xX2xX74xX171xX1b1xX171xX74xXexX1a8xX171xX2xXdbxX2xX5xXdbxXe5xX1bbxXbxX2dxX1bexX15exX9xX1a5xX1a5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xXexX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xXexX1xX1axX27xX1xX3xX4xX2bxX27xX2dxX3xX2fxX15xXdxX3xX1xX34xXdxX3xX2fxXdxX39xX3axX3xX19xX34xXdxX3xX40xX41xX42xX3xX4xX1xXdxX47xX27xX3xX4axXdxX27xX1xX3xX4xX50xXbxX3xX1xX42xX55xX56xX27xXaxX3xX168xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX2xX2xX171xXdbxXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxXe4xX180xXdbxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX6xXbxXexXdxX147xX27xXaxX12xXb3xX147xX1axX27xX3xX4xX1xX2a5xX3xXexXf3xX4xX1xX3xX2fxXdxX307xX42xX3xX1xX1axX27xX1xX3xX2fxX15xXdxX3xX1xX34xXdxXe5xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX147xX6bxX55xXaxX12xX40xX6fxX4xX3xX4xX50xXbxX3xX1xX34xXdxX3xX2fxX336xX3xXd7xX37axX42xX3xX2dxX109xXdxX3xX4xX6fxX4xX3xX4xX6fxX4xX3xXexX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX77xX3xX6bxX147xX6xX27xX1xX3xX27xX2dxX1xXdxX56xXbxX77xX3xX27xX1xX1axX3xX1xX565xX147xX3xXexXe8xX3axX3xXf2xX1axX3xXf2xX2ecxX27xX3xX2fxX34xX27xX2dxX3xX4xX6fxX27xX3xX4axX34xX77xX3xX1xX34xXdxX3xXf2xXdxX37axX27xX3xX55axX42xX55xX37axX27xX3xX2dxX28bxXbxX3xX174xXe8xX55xX3xX6bxX41xX27xX2dxX3xX3axX32dxXdxX77xX3xX7x6c30xX6xX3xX4xX1xX8e3xX6xX3xX27xXe8xX27xX2dxX3xX4xX50xXbxX3xX2xX2xX1a8xX3xX27xX1xX1axX3xX2dfxX3xX4xX1xX147xX3xX1xX34xXdxX3xXf2xXdxX37axX27xX3xX4xX28bxX3xX1xX147xX1axX27xX3xX4xX565xX27xX1xX3xXd7xX1xX28bxX3xXd7xX1xX2d2xX27xX3xXf2xX32dxXdxX3xXexX1dxX27xX2dxX3xX7xX135xX3xXexXdxX307xX27xX3xX2dxXc5xX27xX3xX2xX77xX74xX3xXexb650xX3xX2fxX8d5xX27xX2dxX175xX3xXex8e57xX27xX2dxX3xX2xXdbxX74xX3xX7xX1dxX3xXexXdxX47xXexX3xXd7xXdxX56xX3axX3xXexX15exXf3xX3xX2dxXdxX6fxX3xX76xX1a5xX3xXexX15exXdxX56xX42xX3xX2fxX8d5xX27xX2dxX175xX3xX2fxX28bxX27xX2dxX3xX2dxX28bxXbxX3xXf2xX1axX147xX3xX60exX42x60d3xX3xXccx835axX3xX27xX2dxXf6xX297xXdxX3xX27xX2dxX1x8b88xX147xX77xX3xX60exX42xXbdbxX3xX2c3xX1xX42xX55xX47xX27xX3xX1xX109xX4xX77xX3xX60exX42xXbdbxX3xX321xX2dxX1xXa6xX6xX3xXexXbdexX27xX1xX3xX2fxX8d5xX27xX2dxX3xX2fxX34xXdxX3xX1xXefxX27xX3xX2xX77xX74xX3xXexXb97xX3xX2fxX8d5xX27xX2dxX175xX3xX1xXf6xX32dxX27xX2dxX3xX6bxX609xX27xX3xX1xX34xXdxX3xXf2xXdxX37axX27xX3xXexXdxX47xXbxX3xX4xX2ecxX27xX3xX4xX6fxX4xX3xX27xX2dxX42xX8d5xX27xX3xXf2xX135xX27xX3xXf6xX42xX3xX2fxX336xXdxX77xX3xX55axX42xX565xX27xX3xX5x9e41xX3xXf2xX1axX3xX7xXb3fxX3xX6bxX53cxX27xX2dxX3xX4xX28bxX3xX1xXdxX56xX42xX3xX55axX42xX565xX3xX27xX2dxX42xX8d5xX27xX3xXf2xX135xX27xX3xX2a5xX55xX3xXexX1xX6fxX4xX3xXexfc10xX3xX321xX2dxXe8xX27xX3xX1xX1axX27xX2dxX3xX40xX6exc624xX19xX3xXexX15exX37axX27xX3xX1b1xX74xX3xXexXb97xX3xX2fxX8d5xX27xX2dxX175xX3xX2dxX28bxXbxX3xXbxX1xXc5xX27xX3xXexX1xX41xX4xX3xX1xXdxX56xX27xX3xX4xX1xXf6xXefxX27xX2dxX3xXexX15exXbdexX27xX1xX77xX3xX3axX53cxX4xX3xXexXdxX37axX42xX3xX55axX42xX135xX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX174xX28bxX6xX3xX2fxX28bxXdxX77xX3xX2dxXdxX565xX3axX3xX27xX2dxX1xXbe9xX147xX3xX4axX307xX27xX3xXf2xX8e3xX27xX2dxXe5xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX147xX6bxX55xXaxX12xX40xX2bxX27xX2dxX3xXexX6fxX4xX3xX5fdxXb3xX307xX27xX3xXefxX27xX3xX2fxX6fxXbxX3xX27xX2dxX1xXa6xX6xX60bxX3xX5xX42xX2bxX27xX3xX2fxXf6xXf7xX4xX3xX4xX6fxX4xX3xX4xX50xXbxX3xX1xX34xXdxX3xX55axX42xX6xX27xX3xXexXe8xX3axX3xX4xX1x64a6xX3xXexX15exX109xX27xX2dxXe5xX3xX19xX34xXdxX3xXf2xXdxX37axX27xX3xX40xX40xX8fxX3xXexX147xX1axX27xX3xX1xX42xX55xX56xX27xX3xXexX28exX4xX1xX3xX4xX41xX4xX3xXexX1xX6xX3axX3xX2dxXdxX6xX3xX4xX6fxX4xX3xX4xX42xX34xX4xX3xXf2xX2ecxX27xX3xX2fxX34xX27xX2dxX77xX3xXbxX1xX147xX27xX2dxX3xXexX15exX1axX147xX3xXexX1xXdxX3xX2fxX42xX6xX77xX3xX4xX6fxX4xX3xX4xX1xXf6xXefxX27xX2dxX3xXexX15exXbdexX27xX1xX3xXbxX1xX6fxXexX3xXexX15exXdxX39xX27xX3xX2c3xXcxXdfxXc98xX19xX77xX3xX27xX1xXdxX56xX3axX3xXf2xX53cxX3xX60exX289xXdfx100faxX321xX77xX3xX174xXe8xX55xX3xX6bxX41xX27xX2dxX3xX321xXcxX8bdxX77xX3xX2fxX2bxX3xXexX1xXf3xX3xXf2xX2d2xX27xX3xX3axXdxX27xX1xX3xX2dfxX3xX2fxXf3xX6xX3xXbxX1xXf6xXefxX27xX2dxXe5xX3xXb3xXba0xX4xX3xX4axXdxX56xXexX77xX3xXexX15exX147xX27xX2dxX3xXbxX1xX147xX27xX2dxX3xXexX15exX1axX147xX3xXexX1xXdxX3xX2fxX42xX6xX3xX5fdxXcxX147xX1axX27xX3xX19xX34xXdxX3xX4xX1xX42xX27xX2dxX3xX7xX21xX4xX3xX174xXe8xX55xX3xX6bxX41xX27xX2dxX3xX321xXcxX8bdxX77xX3xX2fxX2bxX3xXexX1xXf3xX3xXf2xX2d2xX27xX3xX3axXdxX27xX1xX60bxX3xX2fxX336xX3xX4xX28bxX3xX27xX1xXdxX307xX42xX3xXd7xX47xXexX3xX55axX42xX565xX3xX27xX1dxXdxX3xX4axX2ecxXexX77xX3xX2dxX28bxXbxX3xXbxX1xXc5xX27xX3xX2fxXf6xX6xX3xX1xX42xX55xX56xX27xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xX2fxX15xXexX3xX4xX1xX42x66dexX27xX3xX321xXcxX8bdxX3xXf2xX1axX147xX3xXexX1xX6fxX27xX2dxX3xXe4xX59xX74xXdbxX74xXdbxXe5xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX147xX6bxX55xXaxX12xX0xXdxX3axX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX40xX10xX27xXexX10xX15exXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxX168xXdxX6bxXexX1xX16dxX3xX2xX2xX171xXdbxXbxX174xX175xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX16dxX3xXe4xX180xXdbxXbxX174xX175xXaxX3xX7xX15exX4xX9xXaxX59xX59xXdxXe5xX4axX6xX147xX1xX6xXexXdxX27xX1xXe5xXf2xX27xX59xX27xX10xX168xX7xX59xX74xX74xX2xX1a5xX59xX2xX1a8xX2xX6bxX171xX2xX74xX1a8xX1a5xX76xX74xXexX1a8xX171xX2xXe4xX180xX5xXdbxXe5xX1bbxXbxX2dxX1bexX15exX9xX76xX171xX171xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xXexX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xXexX1xX1axX27xX1xX3xX4xX2bxX27xX2dxX3xX2fxX15xXdxX3xX1xX34xXdxX3xX2fxXdxX39xX3axX3xX19xX34xXdxX3xX40xX41xX42xX3xX4xX1xXdxX47xX27xX3xX4axXdxX27xX1xX3xX4xX50xXbxX3xX1xX42xX55xX56xX27xXaxX3xX168xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX2xX2xX171xXdbxXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxXe4xX180xXdbxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX6xXbxXexXdxX147xX27xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xX174xXexXdfxX6xX5xXdxX2dxX27xX16dxX3xX1bbxX42xX7xXexXdx119f6xX55xX175xXaxX12xX40xX1xX2a5xX3xXexXf3xX4xX1xX3xX19xX34xXdxX3xX40xX40xX8fxX3xXexX103xX27xX1xX3xX321xX2dxX42xX55xX325xX27xX3xXb3xX21xX4xX3xXcxX32dxXdxX3xX2fxX6fxX27xX1xX3xX2dxXdxX6fxX3xX4xX6xX147xX3xX1xXdxX56xX42xX3xX55axX42xX565xX3xX1xX147xX15xXexX3xX2fxX34xX27xX2dxX3xX4xX2a5xX6xX3xX19xX34xXdxX3xX40xX40xX8fxX3xX1xX42xX55xX56xX27xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xXexX15exX147xX27xX2dxX3xXexX1xX297xXdxX3xX2dxXdxX6xX27xX3xX55axX42xX6xXe5xX3xXb3xX8d5xX27xX2dxX3xXexX1xX297xXdxX77xX3xX3axX147xX27xX2dxX3xX3axX42xX135xX27xX3xX19xX34xXdxX3xX7xX62fxX3xX2fxX147xX1axX27xX3xXd7xX47xXexX77xX3xX7xX6fxX27xX2dxX3xXexX15xX147xX77xX3xX2fxX1dxXdxX3xX3axX32dxXdxX77xX3xXbxX1xX6fxXexX3xX1xX42xX55xX3xX2fxXf6xXf7xX4xX3xX4axX565xX27xX3xX4xX1xX50xXexX3xXexX15exX42xX55xX307xX27xX3xXexX1xX135xX27xX2dxX3xXexX135xXexX3xX2fxb12exXbxX3xX4xX2a5xX6xX3xX5fdxX8fxX34xX3xX2fxX34xXdxX3xX40xX53cxX3xX19xX8d5xX60bxX77xX3xX1xX147xX1axX27xX3xXexX1xX1axX27xX1xX3xX174xX42xX50xXexX3xX7xX537xX4xX3xX27xX1xXdxX56xX3axX3xXf2xX53cxX3xX2fxXf6xXf7xX4xX3xX2dxXdxX6xX147xXe5xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX147xX6bxX55xXaxX12xX321xX1xXdxX56xX3axX3xXd7xXd8xX3xX3axX32dxXdxX77xX3xX19xX34xXdxX3xX40xX40xX8fxX3xX1xX42xX55xX56xX27xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xX174xX6fxX4xX3xX2fxXf3xX27xX1xX3xX1a8xX3xXd7xX1xXe8xX42xX3xX2fxX34xXexX3xXbxX1xX6fxX3xX2dxX8d5xX3axX16dxX3xXcxX2d2xX27xX2dxX3xX4xXf6xX297xX27xX2dxX3xX4xX2bxX27xX2dxX3xXexX6fxX4xX3xX2dxXdxX6fxX147xX3xX6bxX53cxX4xX3xX4xX1xX28exX27xX1xX3xXexX15exXf3xX3xXexXf6xX3xXexXf6xX2dfxX27xX2dxX77xX3xX27xXe8xX27xX2dxX3xX4xX6xX147xX3xX27xX1xX2ecxX27xX3xXexX1xX21xX4xX3xX4xX1xX147xX3xX4xX6fxX27xX3xX4axX34xX77xX3xX1xX34xXdxX3xXf2xXdxX37axX27xX175xX3xX2fxX1dxXdxX3xX3axX32dxXdxX3xX27xX34xXdxX3xX6bxX42xX27xX2dxX77xX3xXbxX1xXf6xXefxX27xX2dxX3xXexX1xX21xX4xX3xX1xX147xX15xXexX3xX2fxX34xX27xX2dxX77xX3xXbxX1xX6fxXexX3xX1xX42xX55xX3xX6bxXe8xX27xX3xX4xX1xX2a5xX77xX3xX27xXe8xX27xX2dxX3xX4xX6xX147xX3xX4xX1xX50xXexX3xX5xXf6xXf7xX27xX2dxX77xX3xX1xXdxX56xX42xX3xX55axX42xX565xX3xX1xX147xX15xXexX3xX2fxX34xX27xX2dxX3xX4xX2bxX27xX2dxX3xXexX6fxX4xX3xX1xX34xXdxXe5xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX147xX6bxX55xXaxX12xXcxX2ecxXbxX3xXexX15exX42xX27xX2dxX3xX174xXe8xX55xX3xX6bxX41xX27xX2dxX3xX1xX34xXdxX3xXexX15exX147xX27xX2dxX3xX7xX15xX4xX1xX3xXdfxX3xXf2xX8e3xX27xX2dxX3xX3axX15xX27xX1xX77xX3xX27xXe8xX27xX2dxX3xX4xX6xX147xX3xX4xX1xX50xXexX3xX5xXf6xXf7xX27xX2dxX3xX7xXdxX27xX1xX3xX1xX147xX15xXexX77xX3xX2fxXba0xX4xX3xX4axXdxX56xXexX3xX5xX1axX3xX4xX50xXbxX3xX4xX1xXdxX3xX1xX34xXdxX77xX3xX2fxX6fxXbxX3xX21xX27xX2dxX3xX55xX37axX42xX3xX4xXc5xX42xX3xX27xX1xXdxX56xX3axX3xXf2xX53cxX3xXexX15exX147xX27xX2dxX3xXexXbdexX27xX1xX3xX1xXbdexX27xX1xX3xX3axX32dxXdxXe5xX3xXcxX42xX55xX37axX27xX3xXexX42xX55xX307xX27xX3xXf2xX2ecxX27xX3xX2fxX34xX27xX2dxX3xX4xX6fxX27xX3xX4axX34xX77xX3xX1xX34xXdxX3xXf2xXdxX37axX27xX3xX40xX40xX8fxX3xX2dxXf6xXefxX27xX2dxX3xX3axX609xX42xX3xX2fxX8d5xX27xX2dxX3xX1xX1axX27xX1xX3xX4xX331xX27xX2dxX3xX4xX50xXbxX3xX2a5xX55xX77xX3xX4xX1xX28exX27xX1xX3xX55axX42xX55xX307xX27xX3xX2fxXf3xX6xX3xXbxX1xXf6xXefxX27xX2dxX3xXexX1xX41xX4xX3xX1xXdxX56xX27xX3xXexX135xXexX3xXbxX1xX147xX27xX2dxX3xXexX15exX1axX147xX3xXexX147xX1axX27xX3xX6bxXe8xX27xX3xX4xX1xX42xX27xX2dxX3xX7xX21xX4xX3xX174xXe8xX55xX3xX6bxX41xX27xX2dxX3xX27xX2bxX27xX2dxX3xXexX1xX2bxX27xX3xX3axX32dxXdxX77xX3xX2fxX2bxX3xXexX1xXf3xX3xXf2xX2d2xX27xX3xX3axXdxX27xX1xX77xX3xXf2xX32dxXdxX3xX27xX1xX8e3xX27xX2dxX3xXf2xXdxX56xX4xX3xX5xX1axX3axX3xXexX1xXdxX47xXexX3xXexX1xX41xX4xX77xX3xX1xXdxX56xX42xX3xX55axX42xX565xXe5xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX147xX6bxX55xXaxX12xX0xXdxX3axX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX40xX10xX27xXexX10xX15exXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxX168xXdxX6bxXexX1xX16dxX3xX2xX2xX171xXdbxXbxX174xX175xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX16dxX3xXe4xX180xXdbxXbxX174xX175xXaxX3xX7xX15exX4xX9xXaxX59xX59xXdxXe5xX4axX6xX147xX1xX6xXexXdxX27xX1xXe5xXf2xX27xX59xX27xX10xX168xX7xX59xX74xX74xX2xX1a5xX59xX2xX1a8xX2xX6bxX171xX2xX74xX171xXdbxX74xXdbxXexXe4xXe4xX74xX180xX76xX5xXdbxXe5xX1bbxXbxX2dxX1bexX15exX9xX74xX2xX171xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xXexX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xXexX1xX1axX27xX1xX3xX4xX2bxX27xX2dxX3xX2fxX15xXdxX3xX1xX34xXdxX3xX2fxXdxX39xX3axX3xX19xX34xXdxX3xX40xX41xX42xX3xX4xX1xXdxX47xX27xX3xX4axXdxX27xX1xX3xX4xX50xXbxX3xX1xX42xX55xX56xX27xXaxX3xX168xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX2xX2xX171xXdbxXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxXe4xX180xXdbxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX6xXbxXexXdxX147xX27xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xX174xXexXdfxX6xX5xXdxX2dxX27xX16dxX3xX1bbxX42xX7xXexXdxXfdcxX55xX175xXaxX12xX8fxX28exX3xXexX1xXf6xX3xX19xX42xX55xX56xX27xX3xX2a5xX55xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xX321xX2dxX42xX55xX325xX27xX3xXcxX1xXf3xX3xX321xX2dxX42xX55xX56xXexX16dxX3xX40xX0xX10xX3axX12xX6fxX4xX3xX4xX50xXbxX3xX1xX34xXdxX3xX4xXc5xX27xX3xX4axX6fxX3axX3xX7xX6fxXexX3xX4xX6fxX4xX3xX4xX1xX2a5xX3xXexX15exXf6xXefxX27xX2dxX77xX3xX27xX1xXdxX56xX3axX3xXf2xX53cxX3xX4xX1xX28exX27xX1xX3xXexX15exXf3xX3xX4xX2a5xX6xX3xX2fxXf3xX6xX3xXbxX1xXf6xXefxX27xX2dxX3xXf2xX1axX3xX27xX2dxX1xXf3xX3xX55axX42xX55xX47xXexX3xXb3xX15xXdxX3xX1xX34xXdxX3xXb3xX565xX27xX2dxX3xX4axX34xX3xX1xX42xX55xX56xX27xX3xXd7xX1xX28bxX6xX3xXc98xXc98xXc98xX77xX3xX4xX1xX2a5xX3xX2fxX34xX27xX2dxX3xXexX1xX6xX3axX3xX3axXf6xX42xX77xX3xXexX42xX55xX37axX27xX3xXexX15exX42xX55xX307xX27xX3xXf2xX1axX3xXexX15exXdxX39xX27xX3xXd7xX1xX6xXdxX3xXexX1xX41xX4xX3xX1xXdxX56xX27xX3xX4xX6fxX4xX3xXbxX1xX147xX27xX2dxX3xXexX15exX1axX147xX77xX3xX4xX42xX34xX4xX3xXf2xX2ecxX27xX3xX2fxX34xX27xX2dxXe5xX3xXcxXdxX47xXbxX3xXexX53cxX4xX3xX2fxX1dxXdxX3xX3axX32dxXdxX3xX27xX34xXdxX3xX6bxX42xX27xX2dxX77xX3xXbxX1xXf6xXefxX27xX2dxX3xXexX1xX21xX4xX3xX1xX147xX15xXexX3xX2fxX34xX27xX2dxX3xX4xX2a5xX6xX3xX1xX34xXdxX175xX3xX2fxXe9dxX55xX3xX3axX15xX27xX1xX3xXbxX1xX147xX27xX2dxX3xXexX15exX1axX147xX3xX40xX40xX8fxX3xX2dxXdxXd4exXbxX3xX27xX1xX6xX42xX3xX2dxXdxX565xX3axX3xX27xX2dxX1xXbe9xX147xX77xX3xX5xX1axX3axX3xXd7xXdxX27xX1xX3xXexX47xX3xX2dxXdxX980xXdxX175xX3xXbxX1xX135xXdxX3xX1xXf7xXbxX3xXf2xX32dxXdxX3xXb3xX147xX1axX27xX3xXcxX321xX40xX6exX3xX19xX8d5xX3xX40xX1xX28exX3xX8bdxXdxX27xX1xX3xXexX1xX41xX4xX3xX1xXdxX56xX27xX3xXexX135xXexX3xX27xX1xXdxX56xX3axX3xXf2xX53cxX3xX2dxXdxX6fxX147xX3xX6bxX53cxX4xX3xX5xfe31xX27xX2dxX3xX55xX37axX42xX3xX27xXf6xX32dxX4xX77xX3xXexX15exX42xX55xX307xX27xX3xXexX1xX135xX27xX2dxX3xX6xX27xX1xX3xX1xX331xX27xX2dxX3xX4xX6fxX4xX1xX3xX3axX15xX27xX2dxX3xX4xX1xX147xX3xXexX1xX47xX3xX1xX56xX3xXexX15ex88faxXe5xXe5xXe5xX0xX59xX10xX3axX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX147xX6bxX55xXaxX12xX289xX1xX6fxXexX3xX1xX42xX55xX3xX27xX1xX8e3xX27xX2dxX3xXd7xX47xXexX3xX55axX42xX565xX3xX2fxX15xXexX3xX2fxXf6xXf7xX4xX3xXf2xX1axX3xXd7xXdxX27xX1xX3xX27xX2dxX1xXdxX56xX3axX3xXexXc8axX3xXexX1xX41xX4xX3xXexXdxX325xX27xX3xXexX15exX147xX27xX2dxX3xX27xX1xXdxX56xX3axX3xXd7xXd8xX3xX55axX42xX6xX77xX3xXexX15exXf6xX32dxX4xX3xXf2xX2ecxX27xX3xX1xX34xXdxX3xXf2xX1axX3xXexX1xX297xXdxX3xX4xXefxX3xX3axX32dxXdxX77xX3xXbxX1xX6fxXexX3xX1xX42xX55xX3xX4axX565xX27xX3xX4xX1xX50xXexX3xXexX15exX42xX55xX307xX27xX3xXexX1xX135xX27xX2dxX3xX5fdxX8fxX34xX3xX2fxX34xXdxX3xX40xX53cxX3xX19xX8d5xX60bxX77xX3xX19xX34xXdxX3xX40xX40xX8fxX3xX1xX42xX55xX56xX27xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xX27xX2dxX42xX55xX56xX27xX3xX3axX34xXexX3xX5xX1689xX27xX2dxX3xX5fdxXcxX15exX42xX27xX2dxX3xXexX1xX1axX27xX1xX77xX3xX2fxX147xX1axX27xX3xXd7xX47xXexX77xX3xX2dxXf6xXefxX27xX2dxX3xX3axX609xX42xX77xX3xX2fxX1dxXdxX3xX3axX32dxXdxX60bxX175xX3xX2dxX28bxXbxX3xXbxX1xXc5xX27xX3xXexX1xX41xX4xX3xX1xXdxX56xX27xX3xXexX1xX537xX27xX2dxX3xX5xXf7xXdxX3xX27xX2dxX1xXf3xX3xX55axX42xX55xX47xXexX3xX2fxX15xXdxX3xX1xX34xXdxX3xXb3xX565xX27xX2dxX3xX4xX6fxX4xX3xX4xX50xXbxX77xX3xX2fxXba0xX4xX3xX4axXdxX56xXexX3xX5xX1axX3xX321xX2dxX1xXf3xX3xX55axX42xX55xX47xXexX3xX5xXc5xX27xX3xXexX1xX21xX3xXc98xXc98xXc98xX3xX4xX2a5xX6xX3xXb3xX565xX27xX2dxX3xX4axX34xX3xX1xX42xX55xX56xX27xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX77xX3xX174xXe8xX55xX3xX6bxX41xX27xX2dxX3xX1xX42xX55xX56xX27xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xX2fxX15xXexX3xX4xX1xX42xXe9dxX27xX3xX321xXcxX8bdxX3xX27xXe8xX27xX2dxX3xX4xX6xX147xX3xXf2xX1axX147xX3xX27xX2d2xX3axX3xX74xXdbxX74xX171xXe5xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX147xX6bxX55xXaxX12xX0xXdxX3axX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX40xX10xX27xXexX10xX15exXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxX168xXdxX6bxXexX1xX16dxX3xX2xX2xX171xXdbxXbxX174xX175xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX16dxX3xXe4xX180xXdbxXbxX174xX175xXaxX3xX7xX15exX4xX9xXaxX59xX59xXdxXe5xX4axX6xX147xX1xX6xXexXdxX27xX1xXe5xXf2xX27xX59xX27xX10xX168xX7xX59xX74xX74xX2xX1a5xX59xX2xX1a8xX2xX6bxX171xX2xX74xX171xX1a8xXdbxXdbxXexX1b1xX2xX180xXe4xX74xX5xXdbxXe5xX1bbxXbxX2dxX1bexX15exX9xXe4xX2xX180xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xXexX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xXexX1xX1axX27xX1xX3xX4xX2bxX27xX2dxX3xX2fxX15xXdxX3xX1xX34xXdxX3xX2fxXdxX39xX3axX3xX19xX34xXdxX3xX40xX41xX42xX3xX4xX1xXdxX47xX27xX3xX4axXdxX27xX1xX3xX4xX50xXbxX3xX1xX42xX55xX56xX27xXaxX3xX168xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX2xX2xX171xXdbxXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxXe4xX180xXdbxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX6xXbxXexXdxX147xX27xXaxX12xX40xX6fxX4xX3xX2fxX15xXdxX3xX4axXdxX39xX42xX3xX4axXdxX39xX42xX3xX55axX42xX55xX47xXexX3xX4axXc5xX42xX3xX8fxX6xX27xX3xX40xX1xX50xXbxX3xX1xX1axX27xX1xX3xX19xX34xXdxX3xXd7xX1xX28bxX6xX3xX3axX32dxXdxXe5xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX147xX6bxX55xXaxX12xXb3xX15xXdxX3xX1xX34xXdxX3xX2fxX336xX3xX4axXc5xX42xX3xX8fxX6xX27xX3xX40xX1xX50xXbxX3xX1xX1axX27xX1xX3xXd7xX1xX147xX6fxX3xX3axX32dxXdxX3xX2dxX8d5xX3axX3xX74xXe4xX3xX2fxX8d5xX27xX2dxX3xX4xX1xX28exX175xX3xX4axXc5xX42xX3xX2xX180xX3xX2fxX15xXdxX3xX4axXdxX39xX42xX3xX4xX1xX28exX27xX1xX3xXexX1xX21xX4xX3xX6bxX41xX3xXb3xX15xXdxX3xX1xX34xXdxX3xX19xX34xXdxX3xX40xX40xX8fxX3xX4xX50xXbxX3xXexX15exX37axX27xXe5xX3xX780xX27xX2dxX3xX2b1xXf6xXefxX27xX2dxX3xXb3xX21xX4xX3xX19xX15xX27xX1xX3xXdfxX3xX289xX1xX28bxX3xX40xX1xX2a5xX3xXexXf3xX4xX1xX3xX19xX34xXdxX3xX40xX40xX8fxX3xX1xX42xX55xX56xX27xX3xX27xX1xXdxX56xX3axX3xXd7xXd8xX3xX74xXdbxX2xXe4xX3xXdfxX3xX74xXdbxX74xX74xX3xX2fxXf6xXf7xX4xX3xX4axXc5xX42xX3xX2dxXdxX8e3xX3xX4xX1xX21xX4xX3xX40xX1xX2a5xX3xXexXf3xX4xX1xX3xX19xX34xXdxX3xX40xX40xX8fxX3xX1xX42xX55xX56xX27xX3xX27xX1xXdxX56xX3axX3xXd7xXd8xX3xX74xXdbxX74xX74xX3xXdfxX3xX74xXdbxX74xXe4xXe5xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX147xX6bxX55xXaxX12xX0xXdxX3axX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX40xX10xX27xXexX10xX15exX3xX6bxXexX1xX42xX3axX4axXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxX168xXdxX6bxXexX1xX16dxX3xX2xX2xX171xXdbxXbxX174xX175xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX16dxX3xXe4xX180xXdbxXbxX174xX175xXaxX3xX7xX15exX4xX9xXaxX59xX59xXdxXe5xX4axX6xX147xX1xX6xXexXdxX27xX1xXe5xXf2xX27xX59xX27xX10xX168xX7xX59xX74xX74xX2xX1a5xX59xX2xX1a8xX2xX6bxX171xX2xX74xX171xXdbxX1a8xX76xXexX1a5xX2xX171xX2xX1b1xX5xXdbxXe5xX1bbxXbxX2dxX1bexX15exX9xXe4xX1b1xX1a5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xXexX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xXexX1xX1axX27xX1xX3xX4xX2bxX27xX2dxX3xX2fxX15xXdxX3xX1xX34xXdxX3xX2fxXdxX39xX3axX3xX19xX34xXdxX3xX40xX41xX42xX3xX4xX1xXdxX47xX27xX3xX4axXdxX27xX1xX3xX4xX50xXbxX3xX1xX42xX55xX56xX27xXaxX3xX168xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX2xX2xX171xXdbxXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxXe4xX180xXdbxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX6xXbxXexXdxX147xX27xXaxX12xXcxX15exXf6xX2dfxX27xX2dxX3xX4axX6xX27xX3xX2b1xXe8xX27xX3xXf2xX2ecxX27xX3xXcxX103xX27xX1xX3xX2a5xX55xX3xXcxX15exXf6xXefxX27xX2dxX3xXcxX1xX6xX27xX1xX3xX19xX42xX55xX307xX27xX3xXf2xX1axX3xX5xX336xX27xX1xX3xX2fxX15xX147xX3xX1xX42xX55xX56xX27xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xXexXba0xX27xX2dxX3xX1xX147xX6xX3xX4xX1xX147xX3xX8fxX6xX27xX3xX40xX1xX50xXbxX3xX1xX1axX27xX1xX3xXd7xX1xX28bxX6xX3xX3axX32dxXdxXe5xX0xX59xXbxX12xX0xX6bxXdxXf2xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6bxX15exX10xX5xX6xXexX10xX6bxXaxX12xX0xX7xXexX15exX147xX27xX2dxX12xXcxXdxX27xX3xX5xXdxX37axX27xX3xX55axX42xX6xX27xX16dxX0xX59xX7xXexX15exX147xX27xX2dxX12xX0xX42xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXdfxXexX1xX42xX3axX4axXdfxX6xX27xX6bxXdfxX7xX6xXbxX147xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX19xX8d5xXdxX3xX21xX4xX3xXf2xX307xX3xX27xX1xX8e3xX27xX2dxX3xX27xX2dxX1axX55xX3xX2fxX50xX42xX3xXexX15exX6xX27xX1xX3xX2dfxX3xX27xX1xX1axX3xXexX331xX3xX289xX1xXd4exX3xX60exX42xX135xX4xX3xX4xX2a5xX6xX3xX4xX41xX42xX3xX4axXdxX27xX1xX3xX19xX1axX3xXcxXa6xX27xX1xXaxX3xX1xX15exX10xXfdcxX9xXaxX59xX27xX42xXdxXdfxX1xX147xX27xX2dxXdfxX7xX147xX27xX2dxXdfxX5xX6xX59xX1xX147xXdxXdfxX42xX4xXdfxXf2xX10xXdfxX27xX1xX42xX27xX2dxXdfxX27xX2dxX6xX55xXdfxX6bxX6xX42xXdfxXexX15exX6xX27xX1xXdfxX147xXdfxX27xX1xX6xXdfxXexX42xXdfxXbxX1xX42xXdfxX55axX42xX147xX4xXdfxX4xX42xX6xXdfxX4xX42xX42xXdfxX4axXdxX27xX1xXdfxX1xX6xXdfxXexXdxX27xX1xX59xX74xX1a8xXdbxX1b1xX1a5xX76xXe5xX1xXexX3axXaxX12xX0xXdxX3axX2dxX3xX7xX15exX4xX9xXaxX59xX3axX10xX6bxXdxX6xX59xX2xX74xXdbxX59xX27xX10xX168xX7xX59xX74xX74xX2xXe4xX59xX2xX76xX171xX6bxX171xX74xX74xX171xX1a8xX2xX1b1xXexX171xX1a8xXdbxX74xX76xX5xXdbxXe5xX1bbxXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xXexX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xXexX1xX1axX27xX1xX3xX4xX2bxX27xX2dxX3xX2fxX15xXdxX3xX1xX34xXdxX3xX2fxXdxX39xX3axX3xX19xX34xXdxX3xX40xX41xX42xX3xX4xX1xXdxX47xX27xX3xX4axXdxX27xX1xX3xX4xX50xXbxX3xX1xX42xX55xX56xX27xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX6bxXdxXf2xX12xX0xX7xXexX15exX147xX27xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX19xX8d5xXdxX3xX21xX4xX3xXf2xX307xX3xX27xX1xX8e3xX27xX2dxX3xX27xX2dxX1axX55xX3xX2fxX50xX42xX3xXexX15exX6xX27xX1xX3xX2dfxX3xX27xX1xX1axX3xXexX331xX3xX289xX1xXd4exX3xX60exX42xX135xX4xX3xX4xX2a5xX6xX3xX4xX41xX42xX3xX4axXdxX27xX1xX3xX19xX1axX3xXcxXa6xX27xX1xXaxX3xX1xX15exX10xXfdcxX9xXaxX59xX27xX42xXdxXdfxX1xX147xX27xX2dxXdfxX7xX147xX27xX2dxXdfxX5xX6xX59xX1xX147xXdxXdfxX42xX4xXdfxXf2xX10xXdfxX27xX1xX42xX27xX2dxXdfxX27xX2dxX6xX55xXdfxX6bxX6xX42xXdfxXexX15exX6xX27xX1xXdfxX147xXdfxX27xX1xX6xXdfxXexX42xXdfxXbxX1xX42xXdfxX55axX42xX147xX4xXdfxX4xX42xX6xXdfxX4xX42xX42xXdfxX4axXdxX27xX1xXdfxX1xX6xXdfxXexXdxX27xX1xX59xX74xX1a8xXdbxX1b1xX1a5xX76xXe5xX1xXexX3axXaxX12xX19xX8d5xXdxX3xX21xX4xX3xXf2xX307xX3xX27xX1xX8e3xX27xX2dxX3xX27xX2dxX1axX55xX3xX2fxX50xX42xX3xXexX15exX6xX27xX1xX3xX2dfxX3xX27xX1xX1axX3xXexX331xX3xX289xX1xXd4exX3xX60exX42xX135xX4xX3xX4xX2a5xX6xX3xX4xX41xX42xX3xX4axXdxX27xX1xX3xX19xX1axX3xXcxXa6xX27xX1xX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX15exX147xX27xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6bxXaxX12xX321xX1xXf6xX3xX27xX1xX8e3xX27xX2dxX3xXexX1xXf6xX32dxX4xX3xXbxX1xXdxX3axX3xXexX1axXdxX3xX5xXdxX56xX42xX3xX7xX135xX27xX2dxX3xX2fxX34xX27xX2dxX77xX3xX6bxX1689xX27xX2dxX3xX1xX8d5xXdxX3xXexXf6xX2dfxX27xX2dxX3xX4xX2a5xX6xX3xX4xX6fxX4xX3xX4xX41xX42xX3xX4xX1xXdxX47xX27xX3xX4axXdxX27xX1xX3xX19xX1axX3xXcxXa6xX27xX1xX3xXf2xX307xX3xX27xX1xX8e3xX27xX2dxX3xX27xX2dxX1axX55xX3xX4axXf3xX3xX2fxXf3xX4xX1xX3xXexX15exX6xX3xXexX50xX27xX3xX3axX6xX27xX3xX15exXf7xX3xXexX15xXdxX3xX27xX1xX1axX3xXexX331xX3xX289xX1xXd4exX3xX60exX42xX135xX4xX3xX8cxX2c3xXdxX37axX27xX3x7d0bxXdxX6xX27xX2dxX90xX3xXd7xX1xXdxX47xX27xX3xXexX2bxXdxX3xX4xX565xX3axX3xX27xX1xX2ecxX27xX3xX15exX863xX3xX1xXefxX27xX3xX7xX41xX3xX1xX55xX3xX7xXdxX27xX1xX3xX4xX2a5xX6xX3xXexX1xX47xX3xX1xX56xX3xX4xX1xX6xX3xX6xX27xX1xX3xXexX15exX147xX27xX2dxX3xX4xX42xX34xX4xX3xXd7xX1xX6fxX27xX2dxX3xX4xX1xXdxX47xX27xX3xX4xX1xX135xX27xX2dxX3xX8bdxXbdbxX3xX4xX21xX42xX3xX27xXf6xX32dxX4xXe5xX0xX59xXbxX12xX0xX59xX6bxXdxXf2xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX40xX41xX42xX3xX4xX1xXdxX47xX27xX3xX4axXdxX27xX1xX3xX3axXdxX307xX27xX3xX27xXd4exXdxX3xXccxX2b2xX3xX60exX42xX6xX27xX2dxX3xX2dxXdxXd4exXbxX3xX27xX1xX6xX42xX3xXbxX1xX6fxXexX3xXexX15exXdxX39xX27xX3xXd7xXdxX27xX1xX3xXexX47xXaxX3xX1xX15exX10xXfdcxX9xXaxX59xX6bxX147xX6xX27xXdfxXexX1xX10xX59xX4xX42xX42xXdfxX4xX1xXdxX10xX27xXdfxX4axXdxX27xX1xXdfxX3axXdxX10xX27xXdfxX27xX42xXdxXdfxXf2xX42xXdfxX55axX42xX6xX27xX2dxXdfxX2dxXdxX42xXbxXdfxX27xX1xX6xX42xXdfxXbxX1xX6xXexXdfxXexX15exXdxX10xX27xXdfxXd7xXdxX27xX1xXdfxXexX10xX59xX74xX1a8xXdbxXdbxX1a5xX76xXe5xX1xXexX3axXaxX12xX0xXdxX3axX2dxX3xX7xX15exX4xX9xXaxX59xX3axX10xX6bxXdxX6xX59xX2xX74xXdbxX59xX27xX10xX168xX7xX59xX74xX74xX2xX76xX59xX2xX171xX1a5xX6bxX1a8xX2xX180xX1a8xX180xX76xXdbxXexX2xX1a8xX74xXdbxX171xX5xXdbxXe5xX1bbxXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xXexX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xXexX1xX1axX27xX1xX3xX4xX2bxX27xX2dxX3xX2fxX15xXdxX3xX1xX34xXdxX3xX2fxXdxX39xX3axX3xX19xX34xXdxX3xX40xX41xX42xX3xX4xX1xXdxX47xX27xX3xX4axXdxX27xX1xX3xX4xX50xXbxX3xX1xX42xX55xX56xX27xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX6bxXdxXf2xX12xX0xX7xXexX15exX147xX27xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX40xX41xX42xX3xX4xX1xXdxX47xX27xX3xX4axXdxX27xX1xX3xX3axXdxX307xX27xX3xX27xXd4exXdxX3xXccxX2b2xX3xX60exX42xX6xX27xX2dxX3xX2dxXdxXd4exXbxX3xX27xX1xX6xX42xX3xXbxX1xX6fxXexX3xXexX15exXdxX39xX27xX3xXd7xXdxX27xX1xX3xXexX47xXaxX3xX1xX15exX10xXfdcxX9xXaxX59xX6bxX147xX6xX27xXdfxXexX1xX10xX59xX4xX42xX42xXdfxX4xX1xXdxX10xX27xXdfxX4axXdxX27xX1xXdfxX3axXdxX10xX27xXdfxX27xX42xXdxXdfxXf2xX42xXdfxX55axX42xX6xX27xX2dxXdfxX2dxXdxX42xXbxXdfxX27xX1xX6xX42xXdfxXbxX1xX6xXexXdfxXexX15exXdxX10xX27xXdfxXd7xXdxX27xX1xXdfxXexX10xX59xX74xX1a8xXdbxXdbxX1a5xX76xXe5xX1xXexX3axXaxX12xX40xX41xX42xX3xX4xX1xXdxX47xX27xX3xX4axXdxX27xX1xX3xX3axXdxX307xX27xX3xX27xXd4exXdxX3xXccxX2b2xX3xX60exX42xX6xX27xX2dxX3xX2dxXdxXd4exXbxX3xX27xX1xX6xX42xX3xXbxX1xX6fxXexX3xXexX15exXdxX39xX27xX3xXd7xXdxX27xX1xX3xXexX47xX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX15exX147xX27xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6bxXaxX12xX321xX1xX8e3xX27xX2dxX3xX27xX2d2xX3axX3xX55axX42xX6xX77xX3xX19xX34xXdxX3xX40xX41xX42xX3xX4xX1xXdxX47xX27xX3xX4axXdxX27xX1xX3xX8cxX40xX40xX8fxX90xX3xX1xX42xX55xX56xX27xX3xXccxX2b2xX3xX60exX42xX6xX27xX2dxX3xX8cxX19xX1axX3xXcxXa6xX27xX1xX90xX3xX2fxX336xX3xXexX28exX4xX1xX3xX4xX41xX4xX3xX2fxXe9dxX55xX3xX3axX15xX27xX1xX3xXbxX1xX147xX27xX2dxX3xXexX15exX1axX147xX3xX5fdxX40xX40xX8fxX3xX2dxXdxXd4exXbxX3xX27xX1xX6xX42xX3xX2dxXdxX565xX3axX3xX27xX2dxX1xXbe9xX147xX77xX3xX5xX1axX3axX3xXd7xXdxX27xX1xX3xXexX47xX3xX2dxXdxX980xXdxX60bxX77xX3xX1xXbdexX27xX1xX3xXexX1xX1axX27xX1xX3xX27xX1xXdxX307xX42xX3xX3axX2bxX3xX1xXbdexX27xX1xX3xX7xX565xX27xX3xX174xX42xX50xXexX3xX1xXdxX56xX42xX3xX55axX42xX565xX77xX3xX2dxX28bxXbxX3xXbxX1xXc5xX27xX3xXexX1xXd4exX4xX3xX2fxXe9dxX55xX3xXbxX1xX6fxXexX3xXexX15exXdxX39xX27xX3xXd7xXdxX27xX1xX3xXexX47xX3xX4xX2a5xX6xX3xX2fxXf3xX6xX3xXbxX1xXf6xXefxX27xX2dxXe5xX0xX59xXbxX12xX0xX59xX6bxXdxXf2xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX59xX42xX5xX12xX0xX6bxXdxXf2xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX15exXaxX12xX0xX59xX6bxXdxXf2xX12xX0xX59xX6bxXdxXf2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdd7xX42xXexX1xX147xX15exXaxX12xXcxX1xX331xX55xX3xX2b1xXf6xXefxX27xX2dxX3xXdfxX3xXcxX1xXd4exX55xX3xX19x84b9xX27xX2dxX0xX59xXbxX12
Thùy Dương - Thúy Hằng