10 ngày “chiến sự” thương mại Mỹ - Trung
Mỹ và Trung Quốc đã trải qua hơn một tuần căng thẳng trong quan hệ thương mại khi hàng loạt quyết định tăng thuế nhập khẩu được tung ra.
586x257ex6fa5x8102x8295x2590x6f7fx4e7cx497cxX7x3b17x1723x5063x3794x2e6cx2256xX5x51c8xXax2823xX2x2360xX3x63cdx7b16xb13x3a16xX3xXaxX4xX1xXdx275bxX16xX3xX7x8444xXaxX3xXexX1xd6fx2553xX16xX17xX3x5819x3338xXdxX3x6932x7855xX3x123fxX3xXcxfcbx6240xX16xX17xX0x31a0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6decxX10xX6x7b73xXaxX12xX31xX32xX3x55afxX18xX3xXcxX37xX38xX16xX17xX3x6e15xX38x1e1exX4xX3x81eex326axX3xXexX37x1778xXdxX3x77d7xX38xX6xX3xX1xX29xX16xX3xX2dx3fc0xXexX3xXexX38x109axX16xX3xX4x81d8xX16xX17xX3xXexX1x2021xX16xX17xX3xXexX37x6e2cxX16xX17xX3xX6axX38xX6xX16xX3xX1x3808xX3xXexX1xX28xX29xX16xX17xX3xX2dxX2exXdxX3x4464xX1xXdxX3xX1xX18xX16xX17xX3xX5xX88xX2exXexX3xX6axX38xX19xX1fxXexX3xX62x27c3xX16xX1xX3xXexX7cxX16xX17xX3xXexX1xX38xX1fxX3xX16xX1x7f4xXbxX3xX9fxX1x2ff0xX38xX3xX62xX28x3d65xX4xX3xXexX38xX16xX17xX3xX37xX6x6acaxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5928xX88xX4exX19xXaxX12xX0xXdxX2dxX17xX3xX7xX37xX4xX9xXaxX1xXexXexXbx5177xX3cxX3cxXdxXd8x3deaxX6xX88xX1xX6xXexXdxX16xX1xXd8xX54xX16xX3cxX16xX10x1be7xX7xX3cxX2x6533xX2x2ccdxX3cx71bfxX118xX4ex5889xX14xX114xX2xX2x6d21xX11bxXex58c4xX2xX11bx1295xX5xX14xXd8x56bdxXbxX17xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX110xXdxX4exXexX1xXfcxX11bxX14xX14xXbx7817x4b1cxX1xX10xXdxX17xX1xXexXfcxX126xX118xX120xXbxX140xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX3xX4xX1xXdxX10xX16xX3xX7xX38xX3xXexX1xX38xX88xX16xX17xX3xX2dxX6xXdxX3xX2dxX19xX3xXexX37xX38xX16xX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4exXexX1xX38xX2dxX101xX3xX4exX1xXdxX4exX10xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx233axX10xX16xXexX10xX37xXaxX12xX0xXdxX2dxX17xX3xX7xX37xX4xX9xXaxX3cxX6xXbxXbxX7xX3cxX88xXbxX10xX16xX3cxX2dxX10xX4exXdxX6xX3cxXexX1xX38xX2dxX101x31b5xXbxX9xX16xX10xX110xX7xX3cxX2xX114xX2xX116xX3cxX2xX14xX120xX4exX11bxX14xX114xX14xX120xX14xX116xXexX120xX116xX11bxX11bxX5xX126xXd8xX12axXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2dxX4xX10xX34xX88xX101xX12axX10xX4xXexX3xX4exX17xX2dxX10xX4exXdxX6xX3xX54xXdxX4exX10xX88xX3xX2dxXbxX116xXaxX3xX4exX6xXexX6xX34xXexX19xXbxX10xX9xXaxX54xXdxX4exX10xX88xX3cxX2dxXbxX116xXaxX3xX4exX6xXexX6xX34xX10xX16xX4xX88xX4exX10xX9xXaxX2dxXbx2d1cxX118xX11bxX116x37a1xX16x76b3xX16xX1a1xX6axX3cxXex3243xX23exX110xX37xX23cxf95x5b55x31a8x7924xX4xXdxX37x6621xX123xXe8xX123x51efx3f6bxX17xX88xX5dxX4bxX250xX123xXe8xX254x6339xX11bxXexX126xX120xX249x159dxX24cxX244xX1xf96xX116xX4xX268xX3cxX123x5fdcxX140xX5dxX123x135bxX110x2c31xX110x7141x1bcaxX249xX101xX268x4d98xX4xX268xXe8xX114xX23exX27bxX9fxX6axX110xX54xX254xX1a1xX26exX24bxX277xX4xX1xX123xX7xX277xX140xX24axX12axX254xX10xX238xX25exX88xX23exX6xX255xX272xXbxX274x5217xX1a1xX7xX14xX110xX9fxX274xX250xX126xX249xXaxX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX268xX88xX38xX37xX4xX10xXaxX12xX0xX10xX2dxX12xXcxX1xX10xX88xX3xX254xX88xX37xXexX38xX16xX10xX0xX3cxX10xX2dxX12xX3cxX255xX26exX238xX0xX3cxXbxX12