10 ngày “chiến sự” thương mại Mỹ - Trung
Mỹ và Trung Quốc đã trải qua hơn một tuần căng thẳng trong quan hệ thương mại khi hàng loạt quyết định tăng thuế nhập khẩu được tung ra.
f2a1x1337dx124ffx15b5ex11509x142d9x128e3x14d66x1463axX7x16c8ax12cf4x16dfexf41ex106a1x14da7xX5x16baaxXax118b0xX2x157eaxX3x1647fx13169x17759x146a1xX3xXaxX4xX1xXdx12979xX16xX3xX7x131fdxXaxX3xXexX1x109ffx11b8bxX16xX17xX3x146c0x14408xXdxX3xf2dex1745fxX3x1331axX3xXcx103d5x13caexX16xX17xX0x15416xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1458fxX10xX6xf789xXaxX12xX31xX32xX3x14860xX18xX3xXcxX37xX38xX16xX17xX3x15aafxX38x13e13xX4xX3xfbd7x10290xX3xXexX37x1247exXdxX3x15a3fxX38xX6xX3xX1xX29xX16xX3xX2dx17693xXexX3xXexX38x17b7fxX16xX3xX4x15571xX16xX17xX3xXexX1x15992xX16xX17xX3xXexX37x146bdxX16xX17xX3xX6axX38xX6xX16xX3xX1x16aa6xX3xXexX1xX28xX29xX16xX17xX3xX2dxX2exXdxX3x13cb8xX1xXdxX3xX1xX18xX16xX17xX3xX5xX88xX2exXexX3xX6axX38xX19xX1fxXexX3xX62x14b9dxX16xX1xX3xXexX7cxX16xX17xX3xXexX1xX38xX1fxX3xX16xX1x15f01xXbxX3xX9fxX1x166bfxX38xX3xX62xX28xf92fxX4xX3xXexX38xX16xX17xX3xX37xX6x155f0xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx100a1xX88xX4exX19xXaxX12xX0xXdxX2dxX17xX3xX7xX37xX4xX9xXaxX1xXexXexXbx17137xX3cxX3cxXdxXd8x15b8axX6xX88xX1xX6xXexXdxX16xX1xXd8xX54xX16xX3cxX16xX10x17251xX7xX3cxX2x15917xX2x14d35xX3cx15e32xX118xX4ex15bc3xX14xX114xX2xX2x1144fxX11bxXex13a0dxX2xX11bxfc11xX5xX14xXd8x14b6dxXbxX17xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX110xXdxX4exXexX1xXfcxX11bxX14xX14xXbx11061x11a4fxX1xX10xXdxX17xX1xXexXfcxX126xX118xX120xXbxX140xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX3xX4xX1xXdxX10xX16xX3xX7xX38xX3xXexX1xX38xX88xX16xX17xX3xX2dxX6xXdxX3xX2dxX19xX3xXexX37xX38xX16xX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4exXexX1xX38xX2dxX101xX3xX4exX1xXdxX4exX10xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13e9dxX10xX16xXexX10xX37xXaxX12xX0xXdxX2dxX17xX3xX7xX37xX4xX9xXaxX3cxX6xXbxXbxX7xX3cxX88xXbxX10xX16xX3cxX2dxX10xX4exXdxX6xX3cxXexX1xX38xX2dxX101x1474cxXbxX9xX16xX10xX110xX7xX3cxX2xX114xX2xX116xX3cxX2xX14xX120xX4exX11bxX14xX114xX14xX120xX14xX116xXexX120xX116xX11bxX11bxX5xX126xXd8xX12axXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2dxX4xX10xX34xX88xX101xX12axX10xX4xXexX3xX4exX17xX2dxX10xX4exXdxX6xX3xX54xXdxX4exX10xX88xX3xX2dxXbxX116xXaxX3xX4exX6xXexX6xX34xXexX19xXbxX10xX9xXaxX54xXdxX4exX10xX88xX3cxX2dxXbxX116xXaxX3xX4exX6xXexX6xX34xX10xX16xX4xX88xX4exX10xX9xXaxX2dxXbx16ac7xX118xX11bxX116x13e98xX16x12bc3xX16xX1a1xX6axX3cxXex17485xX23exX110xX37xX23cx16df1x15a19x150d7x13138xX4xXdxX37x13e7bxX123xXe8xX123x173b3x114dfxX17xX88xX5dxX4bxX250xX123xXe8xX254x14ce8xX11bxXexX126xX120xX249x15d70xX24cxX244xX1x118efxX116xX4xX268xX3cxX123x1406fxX140xX5dxX123xf78axX110x160e9xX110x13eacx16bc2xX249xX101xX268xf459xX4xX268xXe8xX114xX23exX27bxX9fxX6axX110xX54xX254xX1a1xX26exX24bxX277xX4xX1xX123xX7xX277xX140xX24axX12axX254xX10xX238xX25exX88xX23exX6xX255xX272xXbxX274x11a88xX1a1xX7xX14xX110xX9fxX274xX250xX126xX249xXaxX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX268xX88xX38xX37xX4xX10xXaxX12xX0xX10xX2dxX12xXcxX1xX10xX88xX3xX254xX88xX37xXexX38xX16xX10xX0xX3cxX10xX2dxX12xX3cxX255xX26exX238xX0xX3cxXbxX12