1.001 sắc thái “khó đỡ” khi nhận tiền lì xì
Việc nhận tiền lì xì Tết tưởng đơn giản nhưng lại chứa đựng muôn vàn cung bậc cảm xúc buồn vui lẫn lộn.
1881x2b35xae9ax7df2x7222x4894xa05cx25ccx2538xX7x8959x7f56x511bx2b4dx3319x6f68xX5x4410xXaxb04exX2x5e24x9aa3xX15xX2xX3xX7x7c24xX4xX3xXexX1xa563xXdxX3xXax8609xX1x1ac4xX3x4455x70eexXaxX3xX23xX1xXdxX3xa173xX1x4989xX2fxX3xXexXdx58c8xX2fxX3xX5x2879xX3x66e2xX3axX0x6b20xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8c67xX10xX6x57eexXaxX12x9cd4xXdx65aaxX4xX3xX2fxX1xX31xX2fxX3xXexXdxX36xX2fxX3xX5xX3axX3xX3cxX3axX3xXcxa298xXexX3xXex405bx949cxX2fx6e5dxX3xX27x1d27xX2fxX3xX71xXdx578exX2fxX3xX2fxX1xX6exX2fxX71xX3xX5x9dd5xXdxX3xX4xX1x3030xX6xX3xX27x45bbxX2fxX71xX3x3986x44e2x4f8fxX2fxX3x4acfx8d90xX2fxX3xX4xX91xX2fxX71xX3x9532xX31xX4xX3xX4xX79xX90xX3xX3cx6b82xX4xX3xX9exX91x49ccxX2fxX3xX95xX91xXdxX3xX5x9f08xX2fxX3xX5x37e5xX2fxX14xX0xX3fxXbxX12xX0xXexX6xX9exX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5x2c71xX6xXbxXexXdx4e1exX2fxXaxX3xX7xXex33a2xX5xX10xX9xXax556exXdxX51xXexX1x262cxX3xX2xX15xX15x1ff2x291bxXaxX3xX9exXd5x3caaxX51xX10xXf0xX9xXaxX15xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX2fxX71xX9xXaxX15xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX51xX51xXdxX2fxX71xX9xXax448fxXaxX3xX6xX5xXdxX71xX2fxX9xXaxX4xX10xX2fxXexX10xXf0xXaxX12xX0xXexX9exXd5xX51xXdbxX12xX0xXexXf0xX12xX0xXexX51xX12xX0xXdxX90xX71xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX3xX15xX15xX2xX3xX7xX6xX4xX3xXexX1xX6xXdxX3xX23xX1xXd5xX3xX51xXd5xX3xX23xX1xXdxX3xX2fxX1xX6xX2fxX3xXexXdxX10xX2fxX3xX5xXdxX3xX3cxXdxXaxX3xX7xXf0xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX14xX9exX6xXd5xX1xX6xXexXdxX2fxX1xX14xX95xX2fxX3fxX2fxX10xXe0xX7xX3fxX2x456exX15x1fcfxX3fxX2xX15x8276xX51xX116x5d74xX191xXexX18axX18exX15xX15xX5xX15xX14x99b0xXbxX71xXaxX3xX7xXexXdbxX5xX10xX9xXaxXe0xXdxX51xXexX1xXe5x7807xX188xX15xXbxX3cxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexXf0xX12xX0xXexXf0xX12xX0xXexX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX6xXbxXexXdxXd5xX2fxXaxX12x7aeaxXdxX36xX90xX3xX90xX74xX3xX6ex2fa6xX4xX3xX4x96b3xX6xX3xXex943dxXexX3xX4xX79xX3xX90x6c14xXdxX3xX2fxX71xX6ex242cxXdxX3xX51x4847xXbxX3xXcxX6axXexX14xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexXf0xX12xX0xX3fxXexX9exXd5xX51xXdbxX12xX0xX3fxXexX6xX9exX5xX10xX12xX0xXexX6xX9exX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXd0xX6xXbxXexXdxXd5xX2fxXaxX3xX7xXexXdbxX5xX10xX9xXaxXe0xXdxX51xXexX1xXe5xX3xX2xX15xX15xXeaxXebxXaxX3xX9exXd5xXf0xX51xX10xXf0xX9xXaxX15xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX2fxX71xX9xXaxX15xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX51xX51xXdxX2fxX71xX9xXaxX191xXaxX3xX6xX5xXdxX71xX2fxX9xXaxX4xX10xX2fxXexX10xXf0xXaxX12xX0xXexX9exXd5xX51xXdbxX12xX0xXexXf0xX12xX0xXexX51xX3xX7xXexXdbxX5xX10xX9xXaxXexX10xX3cxXex68a3xX6xX5xXdxX71xX2fxXe5xX3xX4xX10xX2fxXexX10xXf0xXebxXaxX12xX0xXdxX90xX71xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX3xX15xX15xX2xX3xX7xX6xX4xX3xXexX1xX6xXdxX3xX23xX1xXd5xX3xX51xXd5xX3xX23xX1xXdxX3xX2fxX1xX6xX2fxX3xXexXdxX10xX2fxX3xX5xXdxX3xX3cxXdxXaxX3xX7xXf0xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX14xX9exX6xXd5xX1xX6xXexXdxX2fxX1xX14xX95xX2fxX3fxX2fxX10xXe0xX7xX3fxX2xX188xX15xX18axX3fxX2xX15xX18exX51xX116xX191xX191xXex2e12xX1adxX1adxX191xX5xX2xX14xX19bxXbxX71xXaxX3xX7xXexXdbxX5xX10xX9xXaxXe0xXdxX51xXexX1xXe5xX1adxX188xX15xXbxX3cxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexXf0xX12xX0xXexXf0xX12xX0xXexX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX6xXbxXexXdxXd5xX2fxXaxX12xXcxa12fxX3xX4xX1x7542xXdxX3xX9exX6xX3xX5x3cd1xX2fxX3xXexXf0xX6exX1e5xX4xX3xX23xX1xXdxX3xX2fxX1xX31xX2fxX3xXexXdxX36xX2fxX3xX5xX3axX3xX3cxX3axX14xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexXf0xX12xX0xX3fxXexX9exXd5xX51xXdbxX12xX0xX3fxXexX6xX9exX5xX10xX12xX0xXexX6xX9exX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXd0xX6xXbxXexXdxXd5xX2fxXaxX3xX7xXexXdbxX5xX10xX9xXaxXe0xXdxX51xXexX1xXe5xX3xX2xX15xX15xXeaxXebxXaxX3xX9exXd5xXf0xX51xX10xXf0xX9xXaxX15xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX2fxX71xX9xXaxX15xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX51xX51xXdxX2fxX71xX9xXaxX191xXaxX3xX6xX5xXdxX71xX2fxX9xXaxX4xX10xX2fxXexX10xXf0xXaxX12xX0xXexX9exXd5xX51xXdbxX12xX0xXexXf0xX12xX0xXexX51xX3xX7xXexXdbxX5xX10xX9xXaxXexX10xX3cxXexX2a6xX6xX5xXdxX71xX2fxXe5xX3xX4xX10xX2fxXexX10xXf0xXebxXaxX12xX0xXdxX90xX71xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX3xX15xX15xX2xX3xX7xX6xX4xX3xXexX1xX6xXdxX3xX23xX1xXd5xX3xX51xXd5xX3xX23xX1xXdxX3xX2fxX1xX6xX2fxX3xXexXdxX10xX2fxX3xX5xXdxX3xX3cxXdxXaxX3xX7xXf0xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX14xX9exX6xXd5xX1xX6xXexXdxX2fxX1xX14xX95xX2fxX3fxX2fxX10xXe0xX7xX3fxX2xX188xX15xX18axX3fxX2xX15xX18exX51xX116xX191xX191xXexX18exX191xX314xa0c2xX5xX191xX14xX19bxXbxX71xXaxX3xX7xXexXdbxX5xX10xX9xXaxXe0xXdxX51xXexX1xXe5xX1adxX188xX15xXbxX3cxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexXf0xX12xX0xXexXf0xX12xX0xXexX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX6xXbxXexXdxXd5xX2fxXaxX12xXcxX1xX6xX2fxX1xX3xX2fxXdx52bfxX2fxX3xX1xXdxX56xX2fxX3xX27xX83xXdxX3xX23xX1xX92xX2fxX71xX3xX2fxX71xX83xXdxX3xX3cxXdxX2fxX3xXexX1xX4e4xX90xX14xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexXf0xX12xX0xX3fxXexX9exXd5xX51xXdbxX12xX0xX3fxXexX6xX9exX5xX10xX12xX0xXexX6xX9exX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXd0xX6xXbxXexXdxXd5xX2fxXaxX3xX7xXexXdbxX5xX10xX9xXaxXe0xXdxX51xXexX1xXe5xX3xX2xX15xX15xXeaxXebxXaxX3xX9exXd5xXf0xX51xX10xXf0xX9xXaxX15xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX2fxX71xX9xXaxX15xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX51xX51xXdxX2fxX71xX9xXaxX191xXaxX3xX6xX5xXdxX71xX2fxX9xXaxX4xX10xX2fxXexX10xXf0xXaxX12xX0xXexX9exXd5xX51xXdbxX12xX0xXexXf0xX12xX0xXexX51xX3xX7xXexXdbxX5xX10xX9xXaxXexX10xX3cxXexX2a6xX6xX5xXdxX71xX2fxXe5xX3xX4xX10xX2fxXexX10xXf0xXebxXaxX12xX0xXdxX90xX71xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX3xX15xX15xX2xX3xX7xX6xX4xX3xXexX1xX6xXdxX3xX23xX1xXd5xX3xX51xXd5xX3xX23xX1xXdxX3xX2fxX1xX6xX2fxX3xXexXdxX10xX2fxX3xX5xXdxX3xX3cxXdxXaxX3xX7xXf0xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX14xX9exX6xXd5xX1xX6xXexXdxX2fxX1xX14xX95xX2fxX3fxX2fxX10xXe0xX7xX3fxX2xX188xX15xX18axX3fxX2xX15xX18exX51xX116xX191xX191xXexX191xX188xX18axX314xX5xX116xX14xX19bxXbxX71xXaxX3xX7xXexXdbxX5xX10xX9xXaxXe0xXdxX51xXexX1xXe5xX1adxX188xX15xXbxX3cxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexXf0xX12xX0xXexXf0xX12xX0xXexX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX6xXbxXexXdxXd5xX2fxXaxX12x8c1cxX1edxXbxX3xX27xX92xXdxX3xXexXdxX36xX2fxX3xX27xXa7xX2fxX71xX3xXexX1xX10xXd5xX3xXdbxX4e4xX91xX3xX4xX368xX91xX14xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexXf0xX12xX0xX3fxXexX9exXd5xX51xXdbxX12xX0xX3fxXexX6xX9exX5xX10xX12xX0xXexX6xX9exX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXd0xX6xXbxXexXdxXd5xX2fxXaxX3xX7xXexXdbxX5xX10xX9xXaxXe0xXdxX51xXexX1xXe5xX3xX2xX15xX15xXeaxXebxXaxX3xX9exXd5xXf0xX51xX10xXf0xX9xXaxX15xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX2fxX71xX9xXaxX15xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX51xX51xXdxX2fxX71xX9xXaxX191xXaxX3xX6xX5xXdxX71xX2fxX9xXaxX4xX10xX2fxXexX10xXf0xXaxX12xX0xXexX9exXd5xX51xXdbxX12xX0xXexXf0xX12xX0xXexX51xX3xX7xXexXdbxX5xX10xX9xXaxXexX10xX3cxXexX2a6xX6xX5xXdxX71xX2fxXe5xX3xX4xX10xX2fxXexX10xXf0xXebxXaxX12xX0xXdxX90xX71xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX3xX15xX15xX2xX3xX7xX6xX4xX3xXexX1xX6xXdxX3xX23xX1xXd5xX3xX51xXd5xX3xX23xX1xXdxX3xX2fxX1xX6xX2fxX3xXexXdxX10xX2fxX3xX5xXdxX3xX3cxXdxXaxX3xX7xXf0xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX14xX9exX6xXd5xX1xX6xXexXdxX2fxX1xX14xX95xX2fxX3fxX2fxX10xXe0xX7xX3fxX2xX188xX15xX18axX3fxX2xX15xX18exX51xX116xX191xX191xX191xX188xX1adxX15xXexX18axX18exX314xX314xX5xX188xX14xX19bxXbxX71xXaxX3xX7xXexXdbxX5xX10xX9xXaxXe0xXdxX51xXexX1xXe5xX1adxX188xX15xXbxX3cxXebxX1xX10xXdxX71xX1xXexXe5xX116xX2xX191xXbxX3cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX51xXexX1xX91xX90xX9exXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexXf0xX12xX0xXexXf0xX12xX0xXexX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX6xXbxXexXdxXd5xX2fxXaxX12x7f85x2c27xX3xX23xX7f3xXbxX3xX27x2e70xX3xX3cxXdxX2fxX3xXexXdxX36xX2fxX3xX5xX3axX3xX3cxX3axX3xX90xXb8xXexX3xX4xX1fxX4xX1xX3xXexX6axX3xX2fxX1xX1fexX14xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexXf0xX12xX0xX3fxXexX9exXd5xX51xXdbxX12xX0xX3fxXexX6xX9exX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7f2xXd5xX51xXdbxXaxX12xX0xXdxX90xX71xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX3xX15xX15xX2xX3xX7xX6xX4xX3xXexX1xX6xXdxX3xX23xX1xXd5xX3xX51xXd5xX3xX23xX1xXdxX3xX2fxX1xX6xX2fxX3xXexXdxX10xX2fxX3xX5xXdxX3xX3cxXdxXaxX3xX7xXf0xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX14xX9exX6xXd5xX1xX6xXexXdxX2fxX1xX14xX95xX2fxX3fxX2fxX10xXe0xX7xX3fxX2xX188xX15xX18axX3fxX2xX15xX18exX51xX116xX191xX191xXexX116xX314xX191xX314xX5xX18axX14xX19bxXbxX71xXaxX3xX7xXexXdbxX5xX10xX9xXaxX51xXdxX7xXbxX5xX6xXdbxXe5xX9exX5xXd5xX4xX23xXebxX90xX6xXf0xX71xXdxX2fxX2a6xX5xX10x9908xXexXe5xX6xX91xXexXd5xXebxX90xX6xXf0xX71xXdxX2fxX2a6xXf0xXdxX71xX1xXexXe5xX6xX91xXexXd5xXebxXe0xXdxX51xXexX1xXe5xX18axX15xX15xXbxX3cxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXexX6xX9exX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXd0xX6xXbxXexXdxXd5xX2fxXaxX3xX7xXexXdbxX5xX10xX9xXaxXe0xXdxX51xXexX1xXe5xX3xX2xX15xX15xXeaxXebxXaxX3xX9exXd5xXf0xX51xX10xXf0xX9xXaxX15xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX2fxX71xX9xXaxX15xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX51xX51xXdxX2fxX71xX9xXaxX116xXaxX3xX6xX5xXdxX71xX2fxX9xXaxX4xX10xX2fxXexX10xXf0xXaxX12xX0xXexX9exXd5xX51xXdbxX12xX0xXexXf0xX12xX0xXexX51xX12xX0xXdxX90xX71xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX3xX15xX15xX2xX3xX7xX6xX4xX3xXexX1xX6xXdxX3xX23xX1xXd5xX3xX51xXd5xX3xX23xX1xXdxX3xX2fxX1xX6xX2fxX3xXexXdxX10xX2fxX3xX5xXdxX3xX3cxXdxXaxX3xX7xXf0xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX14xX9exX6xXd5xX1xX6xXexXdxX2fxX1xX14xX95xX2fxX3fxX2fxX10xXe0xX7xX3fxX2xX188xX15xX18axX3fxX2xX15xX18exX51xX116xX191xX191xXexX314xX15xX314xX1adxX5xX18exX14xX19bxXbxX71xXaxX3xX7xXexXdbxX5xX10xX9xXaxXe0xXdxX51xXexX1xXe5xX1adxX188xX15xXbxX3cxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexXf0xX12xX0xXexXf0xX12xX0xXexX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX6xXbxXexXdxXd5xX2fxXaxX12xXcxX1xX92xXdxX3xX4xX1xX1fxX91xX3xX23xX1xX92xX2fxX71xX3xX2fxX1xX31xX2fxX3xX27x2a95xX91x68a2xX3xX4xX1xX1fxX91xX3xX5xX1e5xX2fxX3xXf0xXacxXdxX3xX9exX1fxX4xX3xX83xX14xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexXf0xX12xX0xX3fxXexX9exXd5xX51xXdbxX12xX0xX3fxXexX6xX9exX5xX10xX12xX0xXexX6xX9exX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXd0xX6xXbxXexXdxXd5xX2fxXaxX3xX7xXexXdbxX5xX10xX9xXaxXe0xXdxX51xXexX1xXe5xX3xX2xX15xX15xXeaxXebxXaxX3xX9exXd5xXf0xX51xX10xXf0xX9xXaxX15xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX2fxX71xX9xXaxX15xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX51xX51xXdxX2fxX71xX9xXaxX191xXaxX3xX6xX5xXdxX71xX2fxX9xXaxX4xX10xX2fxXexX10xXf0xXaxX12xX0xXexX9exXd5xX51xXdbxX12xX0xXexXf0xX12xX0xXexX51xX3xX7xXexXdbxX5xX10xX9xXaxXexX10xX3cxXexX2a6xX6xX5xXdxX71xX2fxXe5xX3xX4xX10xX2fxXexX10xXf0xXebxXaxX12xX0xXdxX90xX71xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX3xX15xX15xX2xX3xX7xX6xX4xX3xXexX1xX6xXdxX3xX23xX1xXd5xX3xX51xXd5xX3xX23xX1xXdxX3xX2fxX1xX6xX2fxX3xXexXdxX10xX2fxX3xX5xXdxX3xX3cxXdxXaxX3xX7xXf0xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX14xX9exX6xXd5xX1xX6xXexXdxX2fxX1xX14xX95xX2fxX3fxX2fxX10xXe0xX7xX3fxX2xX188xX15xX18axX3fxX2xX15xX18exX51xX116xX191xX191xXexX18exX314xX497xX497xX5xX188xX14xX19bxXbxX71xXaxX3xX7xXexXdbxX5xX10xX9xXaxXe0xXdxX51xXexX1xXe5xX1adxX188xX15xXbxX3cxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexXf0xX12xX0xXexXf0xX12xX0xXexX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX6xXbxXexXdxXd5xX2fxXaxX12x6146x907fxX3xX95xX1e5xXdxX3xX4xXa31xX91xX3xX2fxX25xXdxX3xX90xX6xX2fxX71xX3xXexX7f3xX2fxX1xX3xX7xX1fxXexX3xXexX1xX6exX74xX2fxX71xX3xX4xX6xXd5xXe5xX3xXaxXcxX1xX92xXdxX3xX4xX1xX1fxX91xX3xX5xX1e5xX2fxX3xXf0xXacxXdxXaxX14xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexXf0xX12xX0xX3fxXexX9exXd5xX51xXdbxX12xX0xX3fxXexX6xX9exX5xX10xX12xX0xXexX6xX9exX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXd0xX6xXbxXexXdxXd5xX2fxXaxX3xX7xXexXdbxX5xX10xX9xXaxXe0xXdxX51xXexX1xXe5xX3xX2xX15xX15xXeaxXebxXaxX3xX9exXd5xXf0xX51xX10xXf0xX9xXaxX15xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX2fxX71xX9xXaxX15xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX51xX51xXdxX2fxX71xX9xXaxX191xXaxX3xX6xX5xXdxX71xX2fxX9xXaxX4xX10xX2fxXexX10xXf0xXaxX12xX0xXexX9exXd5xX51xXdbxX12xX0xXexXf0xX12xX0xXexX51xX3xX7xXexXdbxX5xX10xX9xXaxXexX10xX3cxXexX2a6xX6xX5xXdxX71xX2fxXe5xX3xX4xX10xX2fxXexX10xXf0xXebxXaxX12xX0xXdxX90xX71xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX3xX15xX15xX2xX3xX7xX6xX4xX3xXexX1xX6xXdxX3xX23xX1xXd5xX3xX51xXd5xX3xX23xX1xXdxX3xX2fxX1xX6xX2fxX3xXexXdxX10xX2fxX3xX5xXdxX3xX3cxXdxXaxX3xX7xXf0xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX14xX9exX6xXd5xX1xX6xXexXdxX2fxX1xX14xX95xX2fxX3fxX2fxX10xXe0xX7xX3fxX2xX188xX15xX18axX3fxX2xX15xX18exX51xX116xX191xX191xXexX18exX15xX2xX5xX497xX14xX19bxXbxX71xXaxX3xX7xXexXdbxX5xX10xX9xXaxXe0xXdxX51xXexX1xXe5xX1adxX188xX15xXbxX3cxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexXf0xX12xX0xXexXf0xX12xX0xXexX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX6xXbxXexXdxXd5xX2fxXaxX12xXb9fxX1axX4xX3xX90xX6exX91xX3xX4xX1e9xX6xX3xX90xXba0xX14xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexXf0xX12xX0xX3fxXexX9exXd5xX51xXdbxX12xX0xX3fxXexX6xX9exX5xX10xX12xX0xXexX6xX9exX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXd0xX6xXbxXexXdxXd5xX2fxXaxX3xX7xXexXdbxX5xX10xX9xXaxXe0xXdxX51xXexX1xXe5xX3xX2xX15xX15xXeaxXebxXaxX3xX9exXd5xXf0xX51xX10xXf0xX9xXaxX15xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX2fxX71xX9xXaxX15xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX51xX51xXdxX2fxX71xX9xXaxX191xXaxX3xX6xX5xXdxX71xX2fxX9xXaxX4xX10xX2fxXexX10xXf0xXaxX12xX0xXexX9exXd5xX51xXdbxX12xX0xXexXf0xX12xX0xXexX51xX3xX7xXexXdbxX5xX10xX9xXaxXexX10xX3cxXexX2a6xX6xX5xXdxX71xX2fxXe5xX3xX4xX10xX2fxXexX10xXf0xXebxXaxX12xX0xXdxX90xX71xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX3xX15xX15xX2xX3xX7xX6xX4xX3xXexX1xX6xXdxX3xX23xX1xXd5xX3xX51xXd5xX3xX23xX1xXdxX3xX2fxX1xX6xX2fxX3xXexXdxX10xX2fxX3xX5xXdxX3xX3cxXdxXaxX3xX7xXf0xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX14xX9exX6xXd5xX1xX6xXexXdxX2fxX1xX14xX95xX2fxX3fxX2fxX10xXe0xX7xX3fxX2xX188xX15xX18axX3fxX2xX15xX18exX51xX116xX191xX191xXexX18exX116xX188xX497xX5xX314xX14xX19bxXbxX71xXaxX3xX7xXexXdbxX5xX10xX9xXaxXe0xXdxX51xXexX1xXe5xX1adxX188xX15xXbxX3cxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexXf0xX12xX0xXexXf0xX12xX0xXexX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX6xXbxXexXdxXd5xX2fxXaxX12xXd0xX79xX3xX2fxX71xX91xXacxX2fxX3xX7xX361xX2fxX71xX3xX9exaec6xX2fxX71xX3xX4xX1xX361xX4xX3xXexX1xX91xX3xX9exa127xX3xX5xX83xXdxX3xX95xX35dxX6xX3xX9ex73b5xX2fxX71xX3xX9exX6xXd5xX3xX5xX3axX3xX3cxX3axX14xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexXf0xX12xX0xX3fxXexX9exXd5xX51xXdbxX12xX0xX3fxXexX6xX9exX5xX10xX12xX0xXexX6xX9exX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXd0xX6xXbxXexXdxXd5xX2fxXaxX3xX7xXexXdbxX5xX10xX9xXaxXe0xXdxX51xXexX1xXe5xX3xX2xX15xX15xXeaxXebxXaxX3xX9exXd5xXf0xX51xX10xXf0xX9xXaxX15xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX2fxX71xX9xXaxX15xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX51xX51xXdxX2fxX71xX9xXaxX116xXaxX3xX6xX5xXdxX71xX2fxX9xXaxX4xX10xX2fxXexX10xXf0xXaxX12xX0xXexX9exXd5xX51xXdbxX12xX0xXexXf0xX12xX0xXexX51xX12xX0xXdxX90xX71xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX3xX15xX15xX2xX3xX7xX6xX4xX3xXexX1xX6xXdxX3xX23xX1xXd5xX3xX51xXd5xX3xX23xX1xXdxX3xX2fxX1xX6xX2fxX3xXexXdxX10xX2fxX3xX5xXdxX3xX3cxXdxXaxX3xX7xXf0xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX14xX9exX6xXd5xX1xX6xXexXdxX2fxX1xX14xX95xX2fxX3fxX2fxX10xXe0xX7xX3fxX2xX188xX15xX18axX3fxX2xX15xX18exX51xX116xX191xX191xXexX188xX188xX18exX18axX5xX2xX15xX14xX19bxXbxX71xXaxX3xX7xXexXdbxX5xX10xX9xXaxXe0xXdxX51xXexX1xXe5xX1adxX188xX15xXbxX3cxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexXf0xX12xX0xXexXf0xX12xX0xXexX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX6xXbxXexXdxXd5xX2fxXaxX12xb5e6xX1faxXdxX3xX2fxX1xX1axX2fxX3xX2fxX1xX1e9xX3xX71xXa31xXdbxX3xX1xX83xXdxX3xX2fx6c06xXd5xX14xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexXf0xX12xX0xX3fxXexX9exXd5xX51xXdbxX12xX0xX3fxXexX6xX9exX5xX10xX12xX0xXexX6xX9exX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXd0xX6xXbxXexXdxXd5xX2fxXaxX3xX7xXexXdbxX5xX10xX9xXaxXe0xXdxX51xXexX1xXe5xX3xX2xX15xX15xXeaxXebxXaxX3xX9exXd5xXf0xX51xX10xXf0xX9xXaxX15xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX2fxX71xX9xXaxX15xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX51xX51xXdxX2fxX71xX9xXaxX116xXaxX3xX6xX5xXdxX71xX2fxX9xXaxX4xX10xX2fxXexX10xXf0xXaxX12xX0xXexX9exXd5xX51xXdbxX12xX0xXexXf0xX12xX0xXexX51xX12xX0xXdxX90xX71xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX3xX15xX15xX2xX3xX7xX6xX4xX3xXexX1xX6xXdxX3xX23xX1xXd5xX3xX51xXd5xX3xX23xX1xXdxX3xX2fxX1xX6xX2fxX3xXexXdxX10xX2fxX3xX5xXdxX3xX3cxXdxXaxX3xX7xXf0xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX14xX9exX6xXd5xX1xX6xXexXdxX2fxX1xX14xX95xX2fxX3fxX2fxX10xXe0xX7xX3fxX2xX188xX15xX18axX3fxX2xX15xX18exX51xX116xX191xX191xXexX497xX191xX497xX15xX5xX2xX2xX14xX19bxXbxX71xXaxX3xX7xXexXdbxX5xX10xX9xXaxXe0xXdxX51xXexX1xXe5xX1adxX188xX15xXbxX3cxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexXf0xX12xX0xXexXf0xX12xX0xXexX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX6xXbxXexXdxXd5xX2fxXaxX12xXd0xXa31xX91xX3xX4xX1xX91xXdbxX56xX2fxX3xX23xXdxX2fxX1xX3xX51xX1fexX3xX90xXea7xXdxX3xX90x901exX6xX3xXcxX6axXexX14xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexXf0xX12xX0xX3fxXexX9exXd5xX51xXdbxX12xX0xX3fxXexX6xX9exX5xX10xX12xX0xXexX6xX9exX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXd0xX6xXbxXexXdxXd5xX2fxXaxX3xX7xXexXdbxX5xX10xX9xXaxXe0xXdxX51xXexX1xXe5xX3xX2xX15xX15xXeaxXebxXaxX3xX9exXd5xXf0xX51xX10xXf0xX9xXaxX15xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX2fxX71xX9xXaxX15xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX51xX51xXdxX2fxX71xX9xXaxX116xXaxX3xX6xX5xXdxX71xX2fxX9xXaxX4xX10xX2fxXexX10xXf0xXaxX12xX0xXexX9exXd5xX51xXdbxX12xX0xXexXf0xX12xX0xXexX51xX12xX0xXdxX90xX71xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX3xX15xX15xX2xX3xX7xX6xX4xX3xXexX1xX6xXdxX3xX23xX1xXd5xX3xX51xXd5xX3xX23xX1xXdxX3xX2fxX1xX6xX2fxX3xXexXdxX10xX2fxX3xX5xXdxX3xX3cxXdxXaxX3xX7xXf0xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX14xX9exX6xXd5xX1xX6xXexXdxX2fxX1xX14xX95xX2fxX3fxX2fxX10xXe0xX7xX3fxX2xX188xX15xX18axX3fxX2xX15xX18exX51xX116xX191xX191xXexX191xX116xX191xX497xX5xX2xX191xX14xX19bxXbxX71xXaxX3xX7xXexXdbxX5xX10xX9xXaxXe0xXdxX51xXexX1xXe5xX1adxX188xX15xXbxX3cxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexXf0xX12xX0xXexXf0xX12xX0xXexX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX6xXbxXexXdxXd5xX2fxXaxX12xXcxX3axX2fxX1xX3xX1xX3axX2fxX1xX3x3851xX6xX4xX10xX9exXd5xXd5xX23xX3xX2fxX1x49b0xX2fxX71xX3xX2fxX71xX96xXdbxX3xX27xX368xX91xX3xX2fx7805xX90xX14xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexXf0xX12xX0xX3fxXexX9exXd5xX51xXdbxX12xX0xX3fxXexX6xX9exX5xX10xX12xX0xXexX6xX9exX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXd0xX6xXbxXexXdxXd5xX2fxXaxX3xX7xXexXdbxX5xX10xX9xXaxXe0xXdxX51xXexX1xXe5xX3xX2xX15xX15xXeaxXebxXaxX3xX9exXd5xXf0xX51xX10xXf0xX9xXaxX15xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX2fxX71xX9xXaxX15xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX51xX51xXdxX2fxX71xX9xXaxX116xXaxX3xX6xX5xXdxX71xX2fxX9xXaxX4xX10xX2fxXexX10xXf0xXaxX12xX0xXexX9exXd5xX51xXdbxX12xX0xXexXf0xX12xX0xXexX51xX12xX0xXdxX90xX71xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX3xX15xX15xX2xX3xX7xX6xX4xX3xXexX1xX6xXdxX3xX23xX1xXd5xX3xX51xXd5xX3xX23xX1xXdxX3xX2fxX1xX6xX2fxX3xXexXdxX10xX2fxX3xX5xXdxX3xX3cxXdxXaxX3xX7xXf0xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX14xX9exX6xXd5xX1xX6xXexXdxX2fxX1xX14xX95xX2fxX3fxX2fxX10xXe0xX7xX3fxX2xX188xX15xX18axX3fxX2xX15xX18exX51xX116xX191xX191xXexX116xX116xX188xX1adxX5xX2xX116xX14xX19bxXbxX71xXaxX3xX7xXexXdbxX5xX10xX9xXaxXe0xXdxX51xXexX1xXe5xX1adxX188xX15xXbxX3cxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexXf0xX12xX0xXexXf0xX12xX0xXexX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX6xXbxXexXdxXd5xX2fxXaxX12xXd0xX1fxX4xX1xX3xX5xX96xX90xX3xX27xX6xX91xX3xX5xad03xX2fxX71xX3xX9exXec0xX2fxX71xX3xX5xX1faxXdxX3xX2fxX25xXdxX14xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexXf0xX12xX0xX3fxXexX9exXd5xX51xXdbxX12xX0xX3fxXexX6xX9exX5xX10xX12xX0xXexX6xX9exX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXd0xX6xXbxXexXdxXd5xX2fxXaxX3xX7xXexXdbxX5xX10xX9xXaxXe0xXdxX51xXexX1xXe5xX3xX2xX15xX15xXeaxXebxXaxX3xX9exXd5xXf0xX51xX10xXf0xX9xXaxX15xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX2fxX71xX9xXaxX15xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX51xX51xXdxX2fxX71xX9xXaxX116xXaxX3xX6xX5xXdxX71xX2fxX9xXaxX4xX10xX2fxXexX10xXf0xXaxX12xX0xXexX9exXd5xX51xXdbxX12xX0xXexXf0xX12xX0xXexX51xX12xX0xXdxX90xX71xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX3xX15xX15xX2xX3xX7xX6xX4xX3xXexX1xX6xXdxX3xX23xX1xXd5xX3xX51xXd5xX3xX23xX1xXdxX3xX2fxX1xX6xX2fxX3xXexXdxX10xX2fxX3xX5xXdxX3xX3cxXdxXaxX3xX7xXf0xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX14xX9exX6xXd5xX1xX6xXexXdxX2fxX1xX14xX95xX2fxX3fxX2fxX10xXe0xX7xX3fxX2xX188xX15xX18axX3fxX2xX15xX18exX51xX116xX191xX191xXexX191xX191xX191xX191xX5xX2xX1adxX14xX19bxXbxX71xXaxX3xX7xXexXdbxX5xX10xX9xXaxXe0xXdxX51xXexX1xXe5xX1adxX188xX15xXbxX3cxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexXf0xX12xX0xXexXf0xX12xX0xXexX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX6xXbxXexXdxXd5xX2fxXaxX12xXcxX6xXdbxX3xX4xX368xX90xX3xXexXdxX36xX2fxX3xX2fxX1xX6exX2fxX71xX3xX5xX142axX2fxX71xX3xX27xX6xX91xX3xX2fxX1xX25xXdxX14xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexXf0xX12xX0xX3fxXexX9exXd5xX51xXdbxX12xX0xX3fxXexX6xX9exX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4b2cxXd5xX91xXf0xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXd5xX3xX54xX1dcx1c70xX0xX3fxXbxX12