Ca phẫu thuật ghép mặt phức tạp nhất thế giới diễn ra thế nào
Patrick Hardison, lính cứu hỏa người Mỹ được ghép mặt trong ca phẫu thuật 26 tiếng và có thể chớp mắt sau 14 năm, theo Tech Insider.
2bb1x490ax6d56x6351x2e29x40e6xa68exa293x7c62x9189xX8xa567xc76ex7972xX2xXcxX6x3f29xa387xc3b6xX10xb6b2xX8xXbxbc7fxX0x6350x590fxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbx5d52x5f38xX2xXcxX6xX10xXbxX17xc28axX7xX4xX23xX19x2c3ex736dxX4xXcxX19xX31xbfd3xXcxX4xb29exX19xb724xX23xX4x5446x4765xXcxX4xX23xX19x4c9cxX5xX4xXcx929axX23xX4xX12xX19xadb9xXcxX4xXcxX19xa0c6xX4xX39xX2x6fb1xX2xX4xX1xX2x5682xX12xX4xa299xX7xX4xXcxX19xX52xX4xX12xa60ax4236xX0x8236xX19xX1axX17xX0xX69xX1xX2xX3xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xb582xX10xX7xX1xXbxX17x784dxX7xXcxX5exX2xX5x3d2dxX4xX7exX7xX5exX1xX2xX8xX67xX12x44f6xX4xX6xce3fxX12xX19xX4xX5xX44xX31xX4xX19xace2xX7xX4xX12xX39xa6dax579bxX2xX4x390bx81e1xX4xc459xXa5xa1ebxX5xX4xX39xX19xX3bxX23xX4xX3exX3fxXcxX4xXcxX5exX67xX12xX39xX4xX5xX7xX4xX23xX19xX30xX31xX4xXcxX19xX31xX36xXcxX4x6920xa762xX4xXcxX2xX52xX12xX39xX4xX3xX66xX4xX5x78f0xX4xXcxX19xbce6xX4xX5xX19xX56xX23xX4xX3ex6f85xXcxX4xX8xX7xX31xX4xX1axb972xX4xX12x39c1xX3exX94xX4xXcxX19xX10xX67xX4xX24xX10xX5xX19xX4x511fxX12xX8xX2xX1xX10xX5ex883bxX0xX69xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX2bxX10xX12xXcxX10xX5exXbxX17xX0xX2xX3exX39xX4xX8xX5exX5xXaxXbxX69xX7xX23xX23xX8xX69xX67xX23xX10xX12xX69xX3exX10xX1xX2xX7xX69xXcxX19xX31xX3ex9c83x8e52xX23xXaxX12xX10xX14xX8xX69xX1ax5915x9e56xX1axX69xX1ax6a1fx37f2xX1xX149xX1axX1axX1axXcexXcexX148xXcxX149xX149xX14exXefxX6xXefxX107xa594xX23xX39xXbxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX3exX5xX10xcd7fxX67xX13exX15fxX10xX5xXcxX4xX1xX39xX3exX10xX1xX2xX7xX4xX3xX2xX1xX10xX67xX4xX3exX23xXefxXbxX4xX1xX7xXcxX7xX16exXcx6563xX23xX10xXaxXbxX3xX2xX1xX10xX67xX69xX3exX23xXefxXbxX4xX1xX7xXcxX7xX16exX10xX12xX5xX67xX1xX10xXaxXbx2e0cxX84xX1xX8x4d17x9c70xX7exaa89x4915x731dxXcex7f46xX5xX12xXefxcccbxX8xXa9xX1b1xX1bbxX39x7d4exX1bbxb681xX1acxX1x5641xX1b5xXcexX1b7xX1c6xaa87xX69xXcexX67x5121xX1cfxX19xX18fxX1c3x7673xXcxX18fx9288xX1c6xX15fxX148xX19xX1axXa9xX24xX148xX31xX7xX18fx8b61xX1d7xX23xX14dxX148xX1acxX1e3xX100xX13exX1xX1d7xX1b4xX100xX148xaa7dxX67x5821xX5exX14xX7exX1axX1cbxX1e3xX1d7xX1b0xX67xX18fxX1d4xXa9xX1cbx5614xX13exXcexX1c6xX15fxX5exX1cbxX148xXcxX2xX3xXcfxX8axX100xX1f3xX12xX14xX14exX5exX1f3xX18fxX15fxX1e3xbe7bxX1c3xX14xX1b5xX149xX1f3xXbxX69xX17xX0xX69xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX2bxX10xX12xXcxX10xX5exXbxX17xX0xX2xX3exX39xX4xX8xXcxX18fxX6xX10xXaxXbxX14xX2xX1xXcxX19x9857xXefxXefxX148xX23xX1d4x9858xX19xX10xX2xX39xX19xXcxX249xXcexX201xX218xX23xX1d4xXbxX4xX7xX6xXcxXaxXbxX5xX7xX4xX23xX19xX7xX31xX4xXcxX19xX31xX7xXcxX4xX39xX19xX10xX23xX4xX3exX7xXcxX4xX23xX19xX31xX5xX4xXcxX7xX23xX4xX12xX19xX7xXcxX4xXcxX19xX10xX4xX39xX2xX67xX2xX4xX1xX2xX10xX12xX4xX5exX7xX4xXcxX19xX10xX4xX12xX7xX67xXbxX4xX8xX5exX5xXaxXbxX19xXcxXcxX23xX249xX69xX69xX2xX107xX13exX7xX67xX19xX7xXcxX2xX12xX19xX107xX3xX12xX69xX12xX10xX14xX8xX69xX1axX148xX149xX1axX69xX148xX148xX1xX149xX1axXcexXcxX1axX201xXcfxXcexX6xX14dxX107xX15fxX23xX39xXbxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1xXcxX19xX31xX3exX13exX4xX1xX19xX2xX1xX10xXbxX4xX69xX17xX0xX69xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23x835bxX67xX31xX5exX5xX10xXbxX17xX24xX19xX10xX67xX4xc29dxX12xX1b0xX1d4xX23xX5exX10xX8xX8xX0xX69xX23xX17