Xe bọc thép Nga BPM-97 - nỗi kinh hoàng của IS ở Syria
BPM-97 là dòng xe bọc thép hạng nhẹ của Nga thực chiến lần đầu tại Syria và được đánh giá rất cao trên chiến trường.
c5faxd0d0xeec9xd1bdx1170cxd52axfb38x13f3cx12a0cxX7xc8ecx14292xdbeaxd7c3xd7d9x11ea1xX5xf1acxXaxd86ax13646xX10xX3xd7aaxfec9xX4xX3xXexX1x13e33xXbxX3x13dd8xf37axX6xX3x13e82xe902x1162axdc07xf52ex12c24xX3xX26xX3xf2c5xf83bxXdxX3xf379xXdxX2cxX1xX3xX1xe0d2x109edxX2cxX20xX3xX4xc882xX6xX3x12143xc717xX3xc71dxX3xX40xe9f2xd473xXdxX6xX0x10298xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx112f0xX10xX6x10bb3xXaxX12xX23xX24xX25xX26xX27xX28xX3xX5xX37xX3xX5cxf830xX2cxX20xX3xea5cxX10xX3xX16xX17xX4xX3xXexX1xX1cxXbxX3xX1x104fexX2cxX20xX3xX2cxX1x13a37xX3xX4xX3cxX6xX3xX1fxX20xX6xX3xXexX1x1213exX4xX3xX4xX1xXdx114b2xX2cxX3xX5xd400xX2cxX3xd39dxX97x1358fxX3xXexX7bxXdxX3xX40xX45xX46xXdxX6xX3x13f7bxX37xX3xX9ax10353xdaa1xX4xX3xX9ax107d7xX2cxX1xX3xX20xXdxXb1xX3xX46x12e5bxXexX3xX4xX6xX36xX3xXexX46x145dcxX2cxX3xX4xX1xXdxX93xX2cxX3xXexX46xXacxf439xX2cxX20x13dc6xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx114f5xX10xX2cxXexX10xX46xXaxX12xX0xXdx1378exX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXecxX7xX26xXbxX1xX36xXexX36xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6exX10xX3xX16xX17xX4xX3xXexX1xX1cxXbxX3xX2cxX20xX6xX3xX16xXbxXecxX26xX27xX28x13368xX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xXdxX2cxX1xX3xX1xX36xX37xX2cxX20xX3xX4xX3cxX6xX3xXdxX7xX3xX42xX3xX7xX45xX46xXdxX6xX3xX1x1418exX2cxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11exX4axX4axXdxXd2xX16xX6xX36xX1xX6xXexXdxX2cxX1xXd2xXa8xX2cxX4axX2cxX10x10aedxX7xX4axX2xX27xX2xdd37xX4axX2xX169xd3e2xX5cx13e3bxX169xX27xX2xX16fxX16fxX2xXexX2xX16dxX28xX169xX5xX2xXd2x11de0xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX3xX16xX17xX4xX3xXexX1xX1cxXbxX3xX1fxX20xX6xX3xX23xX24xX25xX26xX27xX28xX3xX26xX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xXdxX2cxX1xX3xX1xX36xX37xX2cxX20xX3xX4xX3cxX6xX3xX3fxX40xX3xX42xX3xX40xX45xX46xXdxX6xXaxX3xX5cxX6xXexX6xX26xXbxX1xX36xXexX36xX26xX36xX46xXdxX20xXdxX2cxX6xX5xX26xX7xX46xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX11exX4axX4axXdxXecxX6xX20xX10xX7xXd2xXa8xX36xXa8xXd2xXa8xX2cxX4axX9cxXbxX5xX36xX6xX5cxX10xX5cxX4axXecxXbxX27xXexX7xX28xX6xd9b6xX16xX6xX36xX17exX28xX5xX17exX36xX7xX10xf901xX20xX20axX4axX1ffxX169xX2xX27xfb01xX169xX16fxX212xX169xX27xX4axXexX1xXdxX10xXexX212xX20xXdxX6xXbxX2xX212xX23xe3cfxX13xfc94xXd2xX17exXbxX20xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX6xXbxXexXdxX36xX2cxXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6exXexX26xX6xX5xXdxX20xX2cxX11exX3xX17exX9cxX7xXexXdxfc9axX45xe0dbxXaxX12xX13xX10xX3xXexX1xXdxX93xXexX3xX20xXdxXb1xXbxX3xX4xX1xX42xX3xX20axX9cx1038axX2cxX3x12842x10359xX24xXe2x11570xX3xX23xX24xX25xX26xX27xX28xX3xX27dxXecx13f02xX3xX7xfc2bxX2cxX3xX6exX9cxXbaxXexX3xX4x13d5bxX2cxX20xX3xX2cxX20xX1xXdx126e2xXbxX3x1387dxX27exX25xX27exfe54xX26x13d19xX16fxX1ffxX16dxX27xX3xXax13812xX45xX7xXexX46xX10xX5xXaxX281xX3xX9axXacxXadxX4xX3xXexX1xXdxX93xXexX3xX30xX93xX3xXa8xX37xX36xX3xX2cxd357xXecxX3xX2xX27xX27xX28xX3xXa8xX37xX3xX4xX1x1335dxX2cxX1xX3xXexX1xec69xX4xX3xXexX46xX6xX2cxX20xX3xX16x108b5xX3xX4xX1xX36xX3x11ccbxX8dxX4xX3xX5xXacxXadxX2cxX20xX3xXa8xd9c0xX3xXexX46xX6xX2cxX20xX3xX1fxX20xX6xX3xXexe772xX3xX2cxX2cdxXecxX3xX2xX27xX27xX27xXd2xX3xf978xX2cxX1xX11exX3xX5cxX10xX261xX10xX2cxX4xX10xXexX6xX5xX30xXd2xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX10xX2cxXexX10xX46xXaxX12xX0xXdxXecxX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXecxX7xX26xXbxX1xX36xXexX36xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6exX10xX3xX16xX17xX4xX3xXexX1xX1cxXbxX3xX2cxX20xX6xX3xX16xXbxXecxX26xX27xX28xX11exX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xXdxX2cxX1xX3xX1xX36xX37xX2cxX20xX3xX4xX3cxX6xX3xXdxX7xX3xX42xX3xX7xX45xX46xXdxX6xX3xX1xX13fxX2cxX1xX3xX1ffxXaxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11exX4axX4axXdxXd2xX16xX6xX36xX1xX6xXexXdxX2cxX1xXd2xXa8xX2cxX4axX2cxX10xX163xX7xX4axX2xX27xX2xX169xX4axX2xX169xX16dxX5cxX16fxX169xX27xX2xX16fxX16fxX2xXexX16dxX2xX27xX5xX1ffxXd2xX17exXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX3xX16xX17xX4xX3xXexX1xX1cxXbxX3xX1fxX20xX6xX3xX23xX24xX25xX26xX27xX28xX3xX26xX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xXdxX2cxX1xX3xX1xX36xX37xX2cxX20xX3xX4xX3cxX6xX3xX3fxX40xX3xX42xX3xX40xX45xX46xXdxX6xXaxX3xX5cxX6xXexX6xX26xXbxX1xX36xXexX36xX26xX36xX46xXdxX20xXdxX2cxX6xX5xX26xX7xX46xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX11exX4axX4axXdxXecxX6xX20xX10xX7xXd2xXa8xX36xXa8xXd2xXa8xX2cxX4axX9cxXbxX5xX36xX6xX5cxX10xX5cxX4axXecxXbxX27xXexX7xX28xX6xX1ffxX16xX6xX36xX17exX28xX5xX17exX36xX7xX10xX20axX20xX20axX4axX1ffxX169xX2xX27xX212xX169xX16fxX212xX169xX27xX4axXexX1xXdxX10xXexX212xX20xXdxX6xXbxX1ffxX212xX13xX2f0xXe2xcbf9xXd2xX17exXbxX20xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX6xXbxXexXdxX36xX2cxXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6exXexX26xX6xX5xXdxX20xX2cxX11exX3xX17exX9cxX7xXexXdxX261xX45xX263xXaxX12xX1fxX1xX37xX3xXecxXb1xX45xX3xX2a3xX27exX25xX27exX2a7xX3xXexX7bxX36xX3xX46xX6xX3xX23xX24xX25xX26xX27xX28xX3xX16x14332xX2cxX20xX3xX4xXb1xX4xX1xX3xX30xX93xXexX3xX1xXadxXbxX3xX30xX1xX9cxX2cxX20xX3xX20xX97xXecxX3xX4xX3cxX6xX3xX6exX10xX3xXa8x116b5xX2cxX3xXexX28fxXdxX3xX9axX6xX3xX5cx12768xX2cxX20xX3xXa8xf4ecxXdxX3xXbxX1xX97xX2cxX3xXexX1xX27axX2cxX3xX16xX17xX4xX3xXexX1xX1cxXbx13ea1xX3xX16xX6xX2cxX3xX9axX97xX9cxX3xX2a3xX27exX25xX27exX2a7xX26xX2a9xX16fxX1ffxX16dxX27xX3xX9axXacxXadxX4xX3xX5cxX8dxX3xX9axX2eaxX2cxX1xX3xX7x133ddxX3xXexX1xX6xX45xX3xXexX1xX93xX3xXa8xX6xXdxX3xXexX46xX6axX3xX4xX3cxX6xX3xX6exX10xX3xXexX28fxXdxX3xd48fxX27exX2a7xX26xX16dxX16dxXd2xX3xX314xX2cxX1xX11exX3xX5cxX10xX261xX10xX2cxX4xX10xXexX6xX5xX30xXd2xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX10xX2cxXexX10xX46xXaxX12xX0xXdxXecxX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXecxX7xX26xXbxX1xX36xXexX36xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6exX10xX3xX16xX17xX4xX3xXexX1xX1cxXbxX3xX2cxX20xX6xX3xX16xXbxXecxX26xX27xX28xX11exX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xXdxX2cxX1xX3xX1xX36xX37xX2cxX20xX3xX4xX3cxX6xX3xXdxX7xX3xX42xX3xX7xX45xX46xXdxX6xX3xX1xX13fxX2cxX1xX3xX16fxXaxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11exX4axX4axXdxXd2xX16xX6xX36xX1xX6xXexXdxX2cxX1xXd2xXa8xX2cxX4axX2cxX10xX163xX7xX4axX2xX27xX2xX169xX4axX2xX169xX16dxX5cxX16fxX169xX27xX2xX16fxX16fxX2xXexX16dxX1ffxX16fxX27xX5xX16fxXd2xX17exXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX3xX16xX17xX4xX3xXexX1xX1cxXbxX3xX1fxX20xX6xX3xX23xX24xX25xX26xX27xX28xX3xX26xX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xXdxX2cxX1xX3xX1xX36xX37xX2cxX20xX3xX4xX3cxX6xX3xX3fxX40xX3xX42xX3xX40xX45xX46xXdxX6xXaxX3xX5cxX6xXexX6xX26xXbxX1xX36xXexX36xX26xX36xX46xXdxX20xXdxX2cxX6xX5xX26xX7xX46xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX11exX4axX4axXdxXecxX6xX20xX10xX7xXd2xXa8xX36xXa8xXd2xXa8xX2cxX4axX9cxXbxX5xX36xX6xX5cxX10xX5cxX4axXecxXbxX27xXexX7xX28xX6xX1ffxX16xX6xX36xX17exX28xX5xX17exX36xX7xX10xX20axX20xX20axX4axX1ffxX169xX2xX27xX212xX169xX16fxX212xX169xX27xX4axXexX1xXdxX10xXexX212xX20xXdxX6xXbxX16fxX212x11ab5xX479x1113fxX3fxXd2xX17exXbxX20xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX6xXbxXexXdxX36xX2cxXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6exXexX26xX6xX5xXdxX20xX2cxX11exX3xX17exX9cxX7xXexXdxX261xX45xX263xXaxX12xc749xX27axX45xX3xX5xX37xX3xXecxce20xXexX3xX4xX1xXdxX93xX4xX3xX6exX10xX3xXexX1xXdxX93xXexX3xX20xXdxXb1xXbxX3xX1xX7bxX2cxX20xX3xX2cxX1xX81xX3xX4x10d42xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX2daxX3xX1xXadxXbxX3xX5x13123xX51cxX3xX46xXbaxXexX3xXexX1xX2daxX4xX1xX3xX1xXadxXbxX3xX4xX1xX36xX3xX2cxX1xXdxX2a0xXecxX3xXa8xX502xX3xXexX9cxX97xX2cxX3xXexX46xX6xX3xX1xX36xc685xX4xX3xX1xX712xX3xXex120efxX2cxX20xXd2xX3xX314xX2cxX1xX11exX3xX25xXdxX5xXdxXexX6xX46xX45xX26xXcxX36xX5cxX6xX45xXd2xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX10xX2cxXexX10xX46xXaxX12xX0xXdxXecxX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXecxX7xX26xXbxX1xX36xXexX36xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6exX10xX3xX16xX17xX4xX3xXexX1xX1cxXbxX3xX2cxX20xX6xX3xX16xXbxXecxX26xX27xX28xX11exX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xXdxX2cxX1xX3xX1xX36xX37xX2cxX20xX3xX4xX3cxX6xX3xXdxX7xX3xX42xX3xX7xX45xX46xXdxX6xX3xX1xX13fxX2cxX1xX3xX2a9xXaxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11exX4axX4axXdxXd2xX16xX6xX36xX1xX6xXexXdxX2cxX1xXd2xXa8xX2cxX4axX2cxX10xX163xX7xX4axX2xX27xX2xX169xX4axX2xX169xX16dxX5cxX16fxX169xX27xX2xX16fxX16fxX2xXexX1ffxX27xX1ffxd99cxX5xX2a9xXd2xX17exXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX3xX16xX17xX4xX3xXexX1xX1cxXbxX3xX1fxX20xX6xX3xX23xX24xX25xX26xX27xX28xX3xX26xX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xXdxX2cxX1xX3xX1xX36xX37xX2cxX20xX3xX4xX3cxX6xX3xX3fxX40xX3xX42xX3xX40xX45xX46xXdxX6xXaxX3xX5cxX6xXexX6xX26xXbxX1xX36xXexX36xX26xX36xX46xXdxX20xXdxX2cxX6xX5xX26xX7xX46xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX11exX4axX4axXdxXecxX6xX20xX10xX7xXd2xXa8xX36xXa8xXd2xXa8xX2cxX4axX9cxXbxX5xX36xX6xX5cxX10xX5cxX4axXecxXbxX27xXexX7xX28xX6xX1ffxX16xX6xX36xX17exX28xX5xX17exX36xX7xX10xX20axX20xX20axX4axX1ffxX169xX2xX27xX212xX169xX16fxX212xX169xX27xX4axXexX1xXdxX10xXexX212xX20xXdxX6xXbxX2a9xX212xX23xX3fxX2b0xX24xXd2xX17exXbxX20xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX6xXbxXexXdxX36xX2cxXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6exXexX26xX6xX5xXdxX20xX2cxX11exX3xX17exX9cxX7xXexXdxX261xX45xX263xXaxX12xX59xXdxX2a0xX2cxX3xXexX7bxXdxX3xX5xX36xX7bxXdxX3xX6exX10xX3xX16xX17xX4xX3xXexX1xX1cxXbxX3xX1xX7bxX2cxX20xX3xX2cxX1xX81xX3xX2cxX37xX45xX3xXa8xe32exX2cxX3xX9axX733xX2cxX20xX3xXa8xX6xXdxX3xXexX46xX6axX3xX4xX1xX3cxX3xX9axX7bxX36xX3xXexX46xX36xX2cxX20xX3xX2cxX1xeb19xX2cxX20xX3xXbxX1xXacxfaa1xX2cxX20xX3xXexXdxX2a0xX2cxX3xX4xX96dxX3xX20xXdxX507xXdxX3xX4xX3cxX6xX3xX9axX76bxX4xX3xX2cxX1xXdxX2a0xXecxX3xX1fxX20xX6xX3xXexX7bxXdxX3xX40xX45xX46xXdxX6xXd2xX3xX314xX2cxX1xX11exX3xX25xXdxX5xXdxXexX6xX46xX45xX26xXcxX36xX5cxX6xX45xXd2xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX10xX2cxXexX10xX46xXaxX12xX0xXdxXecxX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXecxX7xX26xXbxX1xX36xXexX36xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6exX10xX3xX16xX17xX4xX3xXexX1xX1cxXbxX3xX2cxX20xX6xX3xX16xXbxXecxX26xX27xX28xX11exX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xXdxX2cxX1xX3xX1xX36xX37xX2cxX20xX3xX4xX3cxX6xX3xXdxX7xX3xX42xX3xX7xX45xX46xXdxX6xX3xX1xX13fxX2cxX1xX3x140ecxXaxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11exX4axX4axXdxXd2xX16xX6xX36xX1xX6xXexXdxX2cxX1xXd2xXa8xX2cxX4axX2cxX10xX163xX7xX4axX2xX27xX2xX169xX4axX2xX169xX16dxX5cxX16fxX169xX27xX2xX16fxX16fxX2xXexX832xX832xX27xX28xX5xXa1fxXd2xX17exXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX3xX16xX17xX4xX3xXexX1xX1cxXbxX3xX1fxX20xX6xX3xX23xX24xX25xX26xX27xX28xX3xX26xX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xXdxX2cxX1xX3xX1xX36xX37xX2cxX20xX3xX4xX3cxX6xX3xX3fxX40xX3xX42xX3xX40xX45xX46xXdxX6xXaxX3xX5cxX6xXexX6xX26xXbxX1xX36xXexX36xX26xX36xX46xXdxX20xXdxX2cxX6xX5xX26xX7xX46xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX11exX4axX4axXdxXecxX6xX20xX10xX7xXd2xXa8xX36xXa8xXd2xXa8xX2cxX4axX9cxXbxX5xX36xX6xX5cxX10xX5cxX4axXecxXbxX27xXexX7xX28xX6xX1ffxX16xX6xX36xX17exX28xX5xX17exX36xX7xX10xX20axX20xX20axX4axX1ffxX169xX2xX27xX212xX169xX16fxX212xX169xX27xX4axXexX1xXdxX10xXexX212xX20xXdxX6xXbxXa1fxX212xX1fx10617xX2b0xX25xXd2xX17exXbxX20xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX6xXbxXexXdxX36xX2cxXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6exXexX26xX6xX5xXdxX20xX2cxX11exX3xX17exX9cxX7xXexXdxX261xX45xX263xXaxX12xXe2xX96dxX3xX9axX712xX2cxX20xX3xX4xX6xX36xX51cxX3xX1x11604xX6xX3xX5xX8dxX4xX3xXecxX7bxX2cxX1xX51cxX3xX16xX17xX4xX3xX20xXdxXb1xXbxX3xXexX772xXexX51cxX3xX23xX24xX25xX26xX27xX28xX3xX9axXacxXadxX4xX3xX4xX36xXdxX3xX5xX37xX3xXecxX712xXexX3xXexX46xX36xX2cxX20xX3xX2cxX1xX966xX2cxX20xX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xXdxX2cxX1xX3xX1xX36xX37xX2cxX20xX3xX4xX1xX36xX3xXbxX1xXdxX93xX2cxX3xX20axX9cxX27axX2cxX3xX30xX1xX3cxX2cxX20xX3xX16xX772xX3xXexX7bxXdxX3xX40xX45xX46xXdxX6xXd2xX3xX314xX2cxX1xX11exX3xX25xXdxX5xXdxXexX6xX46xX45xX26xXcxX36xX5cxX6xX45xXd2xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX10xX2cxXexX10xX46xXaxX12xX0xXdxXecxX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXecxX7xX26xXbxX1xX36xXexX36xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6exX10xX3xX16xX17xX4xX3xXexX1xX1cxXbxX3xX2cxX20xX6xX3xX16xXbxXecxX26xX27xX28xX11exX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xXdxX2cxX1xX3xX1xX36xX37xX2cxX20xX3xX4xX3cxX6xX3xXdxX7xX3xX42xX3xX7xX45xX46xXdxX6xX3xX1xX13fxX2cxX1xX3xX16dxXaxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11exX4axX4axXdxXd2xX16xX6xX36xX1xX6xXexXdxX2cxX1xXd2xXa8xX2cxX4axX2cxX10xX163xX7xX4axX2xX27xX2xX169xX4axX2xX169xX16dxX5cxX16fxX169xX27xX2xX16fxX16fxX2xXexX832xX28xX16fxX2xX5xX16dxXd2xX17exXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX3xX16xX17xX4xX3xXexX1xX1cxXbxX3xX1fxX20xX6xX3xX23xX24xX25xX26xX27xX28xX3xX26xX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xXdxX2cxX1xX3xX1xX36xX37xX2cxX20xX3xX4xX3cxX6xX3xX3fxX40xX3xX42xX3xX40xX45xX46xXdxX6xXaxX3xX5cxX6xXexX6xX26xXbxX1xX36xXexX36xX26xX36xX46xXdxX20xXdxX2cxX6xX5xX26xX7xX46xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX11exX4axX4axXdxXecxX6xX20xX10xX7xXd2xXa8xX36xXa8xXd2xXa8xX2cxX4axX9cxXbxX5xX36xX6xX5cxX10xX5cxX4axXecxXbxX27xXexX7xX28xX6xX1ffxX16xX6xX36xX17exX28xX5xX17exX36xX7xX10xX20axX20xX20axX4axX1ffxX169xX2xX27xX212xX169xX16fxX212xX169xX27xX4axXexX1xXdxX10xXexX212xX20xXdxX6xXbxX16dxX212xX27exX13xX2a7xX6cbxXd2xX17exXbxX20xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX6xXbxXexXdxX36xX2cxXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6exXexX26xX6xX5xXdxX20xX2cxX11exX3xX17exX9cxX7xXexXdxX261xX45xX263xXaxX12xX23xX24xX25xX26xX27xX28xX3xX4xX733xX3xXexX46xX17xX2cxX20xX3xX5xXacxXadxX2cxX20xX3xX2xX169xX51cxX2xX3xXexXbaxX2cxX263xX3xX4xX1xXdxfc38xX9cxX3xX5cxX37xXdxX3xXa1fxX51cxX16fxXecxX51cxX3xX4xX1xXdxXd8axX9cxX3xX4xX6xX36xX3xX2xX51cxX832xX16fxX26xX1ffxX51cxX16fxXecxX263xX3xX4xX1xXdxXd8axX9cxX3xX46xX712xX2cxX20xX3xX2xX51cxX27xXecxXd2xX3xX314xX2cxX1xX11exX3xX25xXdxX5xXdxXexX6xX46xX45xX26xXcxX36xX5cxX6xX45xXd2xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX10xX2cxXexX10xX46xXaxX12xX0xXdxXecxX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXecxX7xX26xXbxX1xX36xXexX36xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6exX10xX3xX16xX17xX4xX3xXexX1xX1cxXbxX3xX2cxX20xX6xX3xX16xXbxXecxX26xX27xX28xX11exX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xXdxX2cxX1xX3xX1xX36xX37xX2cxX20xX3xX4xX3cxX6xX3xXdxX7xX3xX42xX3xX7xX45xX46xXdxX6xX3xX1xX13fxX2cxX1xX3xX28xXaxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11exX4axX4axXdxXd2xX16xX6xX36xX1xX6xXexXdxX2cxX1xXd2xXa8xX2cxX4axX2cxX10xX163xX7xX4axX2xX27xX2xX169xX4axX2xX169xX16dxX5cxX16fxX169xX27xX2xX16fxX16fxX2xXexX2a9xX16dxX832xX2a9xX5xX28xXd2xX17exXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX3xX16xX17xX4xX3xXexX1xX1cxXbxX3xX1fxX20xX6xX3xX23xX24xX25xX26xX27xX28xX3xX26xX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xXdxX2cxX1xX3xX1xX36xX37xX2cxX20xX3xX4xX3cxX6xX3xX3fxX40xX3xX42xX3xX40xX45xX46xXdxX6xXaxX3xX5cxX6xXexX6xX26xXbxX1xX36xXexX36xX26xX36xX46xXdxX20xXdxX2cxX6xX5xX26xX7xX46xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX11exX4axX4axXdxXecxX6xX20xX10xX7xXd2xXa8xX36xXa8xXd2xXa8xX2cxX4axX9cxXbxX5xX36xX6xX5cxX10xX5cxX4axXecxXbxX27xXexX7xX28xX6xX1ffxX16xX6xX36xX17exX28xX5xX17exX36xX7xX10xX20axX20xX20axX4axX1ffxX169xX2xX27xX212xX169xX16fxX212xX169xX27xX4axXexX1xXdxX10xXexX212xX20xXdxX6xXbxX28xX212xX59xX479xX24xX2f0xXd2xX17exXbxX20xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX6xXbxXexXdxX36xX2cxXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6exXexX26xX6xX5xXdxX20xX2cxX11exX3xX17exX9cxX7xXexXdxX261xX45xX263xXaxX12xX23xX24xX25xX26xX27xX28xX3xX9axXacxXadxX4xX3xXexX46xX6xX2cxX20xX3xX16xX2eaxX3xX9axX712xX2cxX20xX3xX4xX96dxX3xX1ffxX2a9xX169xX3xXecxX28cxX3xX5xX8dxX4xX263xX3xXa8xX4f7xX2cxX3xXexX772xX4xX3xXexX772xXdxX3xX9axX6xX3xX27xX169xX30xXecxX4axX1xX263xX3xX5cxX8dxX3xXexX46xX966xX3xX1xX37xX2cxX1xX3xXexX46xX13fxX2cxX1xX11exX3xX2xXd2xX2xX169xX169xX30xXecxXd2xX3xX314xX2cxX1xX11exX3xX25xXdxX5xXdxXexX6xX46xX45xX26xXcxX36xX5cxX6xX45xXd2xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX10xX2cxXexX10xX46xXaxX12xX0xXdxXecxX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXecxX7xX26xXbxX1xX36xXexX36xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6exX10xX3xX16xX17xX4xX3xXexX1xX1cxXbxX3xX2cxX20xX6xX3xX16xXbxXecxX26xX27xX28xX11exX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xXdxX2cxX1xX3xX1xX36xX37xX2cxX20xX3xX4xX3cxX6xX3xXdxX7xX3xX42xX3xX7xX45xX46xXdxX6xX3xX1xX13fxX2cxX1xX3xX832xXaxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11exX4axX4axXdxXd2xX16xX6xX36xX1xX6xXexXdxX2cxX1xXd2xXa8xX2cxX4axX2cxX10xX163xX7xX4axX2xX27xX2xX169xX4axX2xX169xX16dxX5cxX16fxX169xX27xX2xX16fxX16fxX2xXexX2xX1ffxX169xX832xX5xX832xXd2xX17exXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX3xX16xX17xX4xX3xXexX1xX1cxXbxX3xX1fxX20xX6xX3xX23xX24xX25xX26xX27xX28xX3xX26xX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xXdxX2cxX1xX3xX1xX36xX37xX2cxX20xX3xX4xX3cxX6xX3xX3fxX40xX3xX42xX3xX40xX45xX46xXdxX6xXaxX3xX5cxX6xXexX6xX26xXbxX1xX36xXexX36xX26xX36xX46xXdxX20xXdxX2cxX6xX5xX26xX7xX46xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX11exX4axX4axXdxXecxX6xX20xX10xX7xXd2xXa8xX36xXa8xXd2xXa8xX2cxX4axX9cxXbxX5xX36xX6xX5cxX10xX5cxX4axXecxXbxX27xXexX7xX28xX6xX1ffxX16xX6xX36xX17exX28xX5xX17exX36xX7xX10xX20axX20xX20axX4axX1ffxX169xX2xX27xX212xX169xX16fxX212xX169xX27xX4axXexX1xXdxX10xXexX212xX20xXdxX6xXbxX832xX212xX23xX2a3xX3fxX24xXd2xX17exXbxX20xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX6xXbxXexXdxX36xX2cxXaxX12xX13xX10xX3xX4xX733xX3xXexX1xf4abxX3xXecxX6xX2cxX20xX3xXexX1xX10xX36xX3xX2xX169xX3xX16xXdxX2cxX1xX3xX7x127c1xX3xXa8xX507xXdxX3xXexX46xX6xX2cxX20xX3xX16xX2eaxX3xX9axX97xX45xX3xX9axX3cxXd2xX3xX314xX2cxX1xX11exX3xX25xXdxX5xXdxXexX6xX46xX45xX26xXcxX36xX5cxX6xX45xXd2xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX10xX2cxXexX10xX46xXaxX12xX0xXdxXecxX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXecxX7xX26xXbxX1xX36xXexX36xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6exX10xX3xX16xX17xX4xX3xXexX1xX1cxXbxX3xX2cxX20xX6xX3xX16xXbxXecxX26xX27xX28xX11exX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xXdxX2cxX1xX3xX1xX36xX37xX2cxX20xX3xX4xX3cxX6xX3xXdxX7xX3xX42xX3xX7xX45xX46xXdxX6xX3xX1xX13fxX2cxX1xX3xX27xXaxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11exX4axX4axXdxXd2xX16xX6xX36xX1xX6xXexXdxX2cxX1xXd2xXa8xX2cxX4axX2cxX10xX163xX7xX4axX2xX27xX2xX169xX4axX2xX169xX16dxX5cxX16fxX169xX27xX2xX16fxX16fxX2xXexX16fxX16fxX832xX169xX5xX27xXd2xX17exXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX3xX16xX17xX4xX3xXexX1xX1cxXbxX3xX1fxX20xX6xX3xX23xX24xX25xX26xX27xX28xX3xX26xX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xXdxX2cxX1xX3xX1xX36xX37xX2cxX20xX3xX4xX3cxX6xX3xX3fxX40xX3xX42xX3xX40xX45xX46xXdxX6xXaxX3xX5cxX6xXexX6xX26xXbxX1xX36xXexX36xX26xX36xX46xXdxX20xXdxX2cxX6xX5xX26xX7xX46xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX11exX4axX4axXdxXecxX6xX20xX10xX7xXd2xXa8xX36xXa8xXd2xXa8xX2cxX4axX9cxXbxX5xX36xX6xX5cxX10xX5cxX4axXecxXbxX27xXexX7xX28xX6xX1ffxX16xX6xX36xX17exX28xX5xX17exX36xX7xX10xX20axX20xX20axX4axX1ffxX169xX2xX27xX212xX169xX16fxX212xX169xX27xX4axXexX1xXdxX10xXexX212xX20xXdxX6xXbxX27xX212xe925xXb02xXb02xX13xXd2xX17exXbxX20xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX6xXbxXexXdxX36xX2cxXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6exXexX26xX6xX5xXdxX20xX2cxX11exX3xX17exX9cxX7xXexXdxX261xX45xX263xXaxX12xX2b0xX2fbxX3xX30xX1xX2daxX3xXexX46xX6xX2cxX20xX3xX16xX2eaxX3xX30xX1xX298xX2cxX20xX3xX6exXb1xX4xX3xX9axX2eaxX2cxX1xX51cxX3xXex10a89xX45xX3xXexX1xX10xX36xX3xX45xXc3xX9cxX3xX4xX97xX9cxX3xX4xX3cxX6xX3xX30xX1xXb1xX4xX1xX3xX1xX37xX2cxX20xX3xXecxX37xX3xX2cxX1xX37xX3xX7xX28fxX2cxX3xX6exX9cxXbaxXexX3xX4xX733xX3xXexX1xX1152xX3xXexX46xX6xX2cxX20xX3xX16xX2eaxX3xX4xXb1xX4xX3xX4xXbaxX9cxX3xX1xX13fxX2cxX1xX3xXa8xX2fbxX3xX30xX1xX2daxX3xX30xX1xXb1xX4xX3xX2cxX1xX6xX9cxX3xX4xX1xX36xX3xX23xX25xX24xX26xX27xX28xXd2xX3xX314xX2cxX1xX11exX3xX25xXdxX5xXdxXexX6xX46xX45xX26xXcxX36xX5cxX6xX45xXd2xX4axXd2xX0xX4axXbxX12xX0xX5cxXdxXa8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5cxX46xX10xX5xX6xXexX10xX5cxXaxX12xX0xX7xXexX46xX36xX2cxX20xX12xXcxXdxX2cxX3xX5xXdxXc3xX2cxX3xX20axX9cxX6xX2cxX11exX0xX4axX7xXexX46xX36xX2cxX20xX12xX0xX9cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX26xXexX1xX9cxXecxX16xX26xX6xX2cxX5cxX26xX7xX6xXbxX36xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX40xX2e0xX4xX3xXecxX7bxX2cxX1xX3xX7xXdxXc3xX9cxX3xXexX37xX9cxX3xX9ax11b45xX3xX16xX712xX3xX9axX6xX2cxX20xX3xX2cxX4d4xXecxX3xXbxX1xX502xX4xX3xX2cxX20xX36xX37xXdxX3xX30xX1xX96dxXdxX3xX40xX45xX46xXdxX6xXaxX3xX1xX46xX10xX261xX9xXaxX4axXa8xX9cxX26xX30xX1xXdxX4axX7xX9cxX4xX26xXecxX6xX2cxX1xX26xX7xXdxX10xX9cxX26xXexX6xX9cxX26xX5cxX36xX26xX16xX36xX26xX5cxX6xX2cxX20xX26xX2cxX6xXecxX26xXbxX1xX9cxX4xX26xX2cxX20xX36xX6xXdxX26xX30xX1xX36xXdxX26xX7xX45xX46xXdxX6xX4axX2xX16dxX28xX2xX27xX16dxXd2xX1xXexXecxXaxX12xX0xXdxXecxX20xX3xX7xX46xX4xX9xXaxX4axXecxX10xX5cxXdxX6xX4axX2xX1ffxX169xX4axX2cxX10xX163xX7xX4axX2xX27xX169xX1ffxX4axX2xX169xX832xX5cxX2a9xX169xX27xXa1fxX169xX16fxX169xXexX832xX27xX2xX5xX2xX169xX26xX7xX26xX2xXd2xX17exXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX3xX16xX17xX4xX3xXexX1xX1cxXbxX3xX1fxX20xX6xX3xX23xX24xX25xX26xX27xX28xX3xX26xX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xXdxX2cxX1xX3xX1xX36xX37xX2cxX20xX3xX4xX3cxX6xX3xX3fxX40xX3xX42xX3xX40xX45xX46xXdxX6xXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX5cxXdxXa8xX12xX0xX7xXexX46xX36xX2cxX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX40xX2e0xX4xX3xXecxX7bxX2cxX1xX3xX7xXdxXc3xX9cxX3xXexX37xX9cxX3xX9axX1440xX3xX16xX712xX3xX9axX6xX2cxX20xX3xX2cxX4d4xXecxX3xXbxX1xX502xX4xX3xX2cxX20xX36xX37xXdxX3xX30xX1xX96dxXdxX3xX40xX45xX46xXdxX6xXaxX3xX1xX46xX10xX261xX9xXaxX4axXa8xX9cxX26xX30xX1xXdxX4axX7xX9cxX4xX26xXecxX6xX2cxX1xX26xX7xXdxX10xX9cxX26xXexX6xX9cxX26xX5cxX36xX26xX16xX36xX26xX5cxX6xX2cxX20xX26xX2cxX6xXecxX26xXbxX1xX9cxX4xX26xX2cxX20xX36xX6xXdxX26xX30xX1xX36xXdxX26xX7xX45xX46xXdxX6xX4axX2xX16dxX28xX2xX27xX16dxXd2xX1xXexXecxXaxX12xX40xX2e0xX4xX3xXecxX7bxX2cxX1xX3xX7xXdxXc3xX9cxX3xXexX37xX9cxX3xX9axX1440xX3xX16xX712xX3xX9axX6xX2cxX20xX3xX2cxX4d4xXecxX3xXbxX1xX502xX4xX3xX2cxX20xX36xX37xXdxX3xX30xX1xX96dxXdxX3xX40xX45xX46xXdxX6xX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX46xX36xX2cxX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12xX2a3xX1xX36xX28fxX2cxX20xX3xX2a9xXd2xXa1fxX169xX169xX3xX5xX2daxX2cxX1xX3xXexX1xX3cxX45xX3xX9axXb1xX2cxX1xX3xX16xX712xX3xX25xd547xX3xX4xX1346xX2cxX20xX3xX4xXb1xX4xX3xX7xXdxXc3xX9cxX3xXexX37xX9cxX3xX9axX1440xX3xX16xX712xX3xX9axX6xX2cxX20xX3xXexX4f7xXbxX3xX30xX93xXexX3xX42xX3xXcxX46xX9cxX2cxX20xX3xX70axX298xX2cxX20xX3xX4xX1xXcfxX3xX1xX2dxX3xXexX46xXadxX3xX20axX9cxX27axX2cxX3xX9axX712xXdxX3xX25xX1647xX3xXexX7bxXdxX3xX4xX1xXdxX93xX2cxX3xXexX46xXacxXcfxX2cxX20xX3xX40xX45xX46xXdxX6xXd2xX3xX6c9xX1346xX3xX25xX1647xX3xXexX1xX8dxX4xX3xX1xXdxX2a0xX2cxX3xX9axff0fxX2cxX20xX3xXexX9cxX45xXc3xX2cxX3xX16xX772xX3xX46xX16bbxXexX3xX20axX9cxX27axX2cxX3xX1xX6xX45xX3xXexXb1xXdxX3xX4xX6xX2cxX3xXexX1xXdxX2a0xXbxX51cxX3xX1xX17xX3xX4xX2fbxX2cxX20xX3xX4xX733xX3xXexX1xX1152xX3xXexX1xX8dxX4xX3xX1xXdxX2a0xX2cxX3xX4xX1xcd86xX3xXexX46xX36xX2cxX20xX3xXexX1xXcfxXdxX3xX20xXdxX6xX2cxX3xX2cxX20x1178fxX2cxXd2xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX5cxXdxXa8xX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX70axXdxX1152xXecxX3xXecxX76bxXexX3xX16fxX3xX5xX36xX7bxXdxX3xXa8xX2fbxX3xX30xX1xX2daxX3xXexX772xXdxX3xXexX27axX2cxX3xX4xX3cxX6xX3xX1fxX20xX6xX3xX2cxX2cdxXecxX3xX1ffxX169xX2xX832xXaxX3xX1xX46xX10xX261xX9xXaxX4axXa8xX9cxX26xX30xX1xXdxX4axX5cxXdxX10xXecxX26xXecxX6xXexX26xX16fxX26xX5xX36xX6xXdxX26xXa8xX9cxX26xX30xX1xXdxX26xXexX36xXdxX26xXexX6xX2cxX26xX4xX9cxX6xX26xX2cxX20xX6xX26xX2cxX6xXecxX26xX1ffxX169xX2xX832xX4axX2xX16dxX16dxX16dxX2a9xX16dxXd2xX1xXexXecxXaxX12xX0xXdxXecxX20xX3xX7xX46xX4xX9xXaxX4axXecxX10xX5cxXdxX6xX4axX2xX1ffxX169xX4axX2cxX10xX163xX7xX4axX2xX27xX169xX169xX4axX2xX169xXa1fxX5cxX169xX169xX28xX169xX16fxX16fxX1ffxXexX28xX1ffxX16dxXa1fxX16fxX5xX169xXd2xX17exXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX3xX16xX17xX4xX3xXexX1xX1cxXbxX3xX1fxX20xX6xX3xX23xX24xX25xX26xX27xX28xX3xX26xX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xXdxX2cxX1xX3xX1xX36xX37xX2cxX20xX3xX4xX3cxX6xX3xX3fxX40xX3xX42xX3xX40xX45xX46xXdxX6xXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX5cxXdxXa8xX12xX0xX7xXexX46xX36xX2cxX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX70axXdxX1152xXecxX3xXecxX76bxXexX3xX16fxX3xX5xX36xX7bxXdxX3xXa8xX2fbxX3xX30xX1xX2daxX3xXexX772xXdxX3xXexX27axX2cxX3xX4xX3cxX6xX3xX1fxX20xX6xX3xX2cxX2cdxXecxX3xX1ffxX169xX2xX832xXaxX3xX1xX46xX10xX261xX9xXaxX4axXa8xX9cxX26xX30xX1xXdxX4axX5cxXdxX10xXecxX26xXecxX6xXexX26xX16fxX26xX5xX36xX6xXdxX26xXa8xX9cxX26xX30xX1xXdxX26xXexX36xXdxX26xXexX6xX2cxX26xX4xX9cxX6xX26xX2cxX20xX6xX26xX2cxX6xXecxX26xX1ffxX169xX2xX832xX4axX2xX16dxX16dxX16dxX2a9xX16dxXd2xX1xXexXecxXaxX12xX70axXdxX1152xXecxX3xXecxX76bxXexX3xX16fxX3xX5xX36xX7bxXdxX3xXa8xX2fbxX3xX30xX1xX2daxX3xXexX772xXdxX3xXexX27axX2cxX3xX4xX3cxX6xX3xX1fxX20xX6xX3xX2cxX2cdxXecxX3xX1ffxX169xX2xX832xX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX46xX36xX2cxX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12xXcxX37xX9cxX3xX2cxX20xX97xXecxX3xX30xX1xX298xX2cxX20xX3xX2cxX20xXacxXcfxXdxX3xX5xXb1xXdxX3xX9axX97xX9cxX3xXexXdxXc3xX2cxX3xXexX46xXc3xX2cxX3xXexX1xX93xX3xX20xXdxX507xXdxX51cxX3xX1xX2a0xX3xXexX1xX772xX2cxX20xX3xX7xX16bbxX2cxX20xX3xXbxX1xX6axX2cxX20xX3xXexX1xX3cxX3xXexX8dxX3xX9axX712xX2cxX20xX3xX9axX97xX9cxX3xXexXdxXc3xX2cxX3xXa8xX37xX3x10083xX12e4xX9cxXb1xXdxX3xXexX1xX16bbxff74xX3xX16xX17xX4xX3xXexX1xX1cxXbxX3xX5xX37xX3xX16xX6xX3xX5xX36xX7bxXdxX3xXa8xX2fbxX3xX30xX1xX2daxX3xXexX772xXdxX3xXexX27axX2cxX3xX4xX3cxX6xX3xX1fxX20xX6xX3xX2cxX2cdxXecxX3xX1ffxX169xX2xX832xXd2xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX5cxXdxXa8xX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX4axX9cxX5xX12xX0xX5cxXdxXa8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX46xXaxX12xX0xX4axX5cxXdxXa8xX12xX0xX4axX5cxXdxXa8xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX36xX9cxX46xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX36xX3xX2b0x113e1xX2b0xX0xX4axXbxX12