Cuộc đời không hề giống như giấc mơ
Có như thế nào đi chăng nữa thì cuộc đời cũng không bao giờ giống được như giấc mơ của bạn.
f7f6x13552x142bexfb03x1553ax189d0x10dd8xf823x17fbfxX7x189c4x11759x11f52x1354dx1559ex17533xX5x11d8fxXax100d1x18bc2x115a9x130e4xX4xX3x18922x12eebxXdxX3x165ebxX1x1404dx1433ex160b2xX3xX1x11be9xX3xX20xXdx13e03xX1fxX20xX3xX1fxX1x110b9xX3xX20xXdxfde8xX4xX3x116c9x12a00xX0x15f43xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10713xX10xX6x151b8xXaxX12xX13x15bfdxX3xX1fxX1xX2dxX3xXexX1x14a2axX3xX1fx164dax18be3xX3xX18xXdxX3xX4xX1x107f0xX1fxX20xX3xX1fx13d50xX6xX3xXexX1x178c4xX3xX4xX14xX15xX4xX3xX18xX19xXdxX3xX4x13f21xX1fxX20xX3xX1cxX1xX1exX1fxX20xX3x12c7exX6xX59xX3xX20xXdxX19xX3xX20xXdxX27xX1fxX20xX3xX18xX2dx18315xX4xX3xX1fxX1xX2dxX3xX20xXdxX31xX4xX3xX34xX35xX3xX4x16227xX6xX3xX80x14e7fxX1fx18d60xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15e33xX59xX49x151f0xXaxX12xX0xXdxX34xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX34xX4xX10x13decxX59xX80x165a3xX10xX4xXexX3xX49xX20xX34xX10xX49xXdxX6xX3x10c6bxXdxX49xX10xX59xX3xX34xXbx10153xX3xXdxX13xX10xX1fxXexX10x132dcxXaxX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXax16b14xXdxX49xXexX1x189faxX3xX2x13666xXfdx12719x12522xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexXfaxX3x10a4cx104baxXfdxXbxfddbxX100xXaxX3xX7xXebxX4xX9xXaxX37xX6xXbxXbxX7xX37xX59xXbxX10xX1fxX37xX34xX10xX49xXdxX6xX37xXexX1xX14xX34xX80x1823axXbxX9xX1fxX10xXf5xX7xX37xX10bxXfdxX10ax13292xX37xX2xXfdx13f5cxX49xX2xX10bxX10axXfdxX2xX10bx137acxXexX10bxX10bxX10bxX10axX5xX2xXcbxX2xX144x144c8xX14fxX138xX10bxX138xX10axX13cxX14fxXcbxX49xX59xXdxX1cxX1xX59xX1fxX20xX1fxXa6xXcexXbxX20xXaxX3xX49xX6xXexX6xXcbxXexXb9xXbxX10xX9xXaxXdbxXdxX49xX10xX59xX37xX34xXbxXe3xXaxX3xX49xX6xXexX6xXcbxX10xX1fxX4xX59xX49xX10xX9xXax16d03x14b38x179fdx1358axX4xX14x110ffx10b98xX10xX144x17282x14317x11213xXdx12a88x13150xXffxX10bxXb6xXffxX10bxXb6x183dcxXcexfc23xX18dx139b1xX1cxXfdxX195xX13xX144xXebx17446xX10exXdbxX49xXexX195xXdbxX13cxX198xX1a4xX46xX2xX5xX10axXb9xXcx1360dx128eexX10axX6xX1xX4xX1bcxX144xX14xX196xXdxX49xX1bbxX198xX144xXfdxX1bbxX18axXb9xXbxX198xX49xX196xX190xX1bcx13d22xX190xX13x165fbxX59xX1a0xX46x110baxX1abxX10xX5xX4xX10axX7xX1a2xX80xXcexX1d4xX1fxX34xX1xX1d7xX18dxX18dxX198xX195xX18dxX196xXf5xXcxX13xX80xX194xX49xX1dbxX13cx179dexXf5xX1xX199xXfdxX1fxX18dxX1bcxX199xX10axXebxXb9xX18axX1bcxX1f8xX80xX191xX18bx16ef5xX5xX10axXe3x14cdaxX198xX59xX49xX10xXebxX195xX1abx16e5bxX6xXdxXdxX195xXcxX1bcxX20axX191xX10bxX144xX1dbxX1fxXfdxX5xX138xX80xX18axX20exX46xX20xX1fxXe3xXbxX1xXb6xX14xXf5xXe3xX37xX199xX195xX190xX4xX1cxXffxX10axX18cxXaxX3xX49xX6xXexX6xXcbxXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX49xX6xXexX6xXcbxX6xXebxX20xX7xX9xXaxX14fxX191xXfaxXfdxXfaxX2xX13cxX14fxXfaxXfdxXfaxX2xXfaxX2xXfaxX2xXfdxXfdxXffxXfaxXfdxXfaxX13cxX13cxXfdxXfaxX10axX138xXfdxXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX59xX49xXb9xXaxX12xX0xXdxX34xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX49xXexX1xX14xX34xX80xX3xX49xX1xXdxX49xX10xX3xXdxX13xX10xX1fxXexX10xXebxXaxX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxXf5xXdxX49xXexX1xXfaxX3xX144xX10bxXe3xXbxX10exX100xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexXfaxX3xX10axXe3xX14fxXbxX10exX100xXaxX3xX7xXebxX4xX9xXaxX37xX37xXdxXa6xX80xX6xX59xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXa6xXdbxX1fxX37xX1fxX10xXf5xX7xX37xX10bxXfdxX10axX138xX37xX2xXfdxX13cxX49xX2xX10bxX10axXfdxX2xX144xXfdxXexX138xX10bxX10axX14fxX191xX5xXfdxXa6xXcexXbxX20xX12dxXebxX9xX138xXfdxX13cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX18xX19xXdxX3xX1cxX1xX1exX1fxX20xX3xX1xX23xX3xX20xXdxX27xX1fxX20xX3xX1fxX1xX2dxX3xX20xXdxX31xX4xX3xX34xX35xXaxX3xXf5xXdxX49xXexX1xX9xXaxX144xX10bxXe3xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX10axXe3xX14fxXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bbxX59xX14xXebxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX59xX3xX49xX6xX1fxXdbxXdxX10xXexX0xX37xXbxX12