Sư đoàn 324 (Quân khu 4) hành quân vào Quảng Bình giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ
Sáng ngày 23-10, 200 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) đã hành quân vào tỉnh Quảng Bình để giúp địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ.
3796x4509x50b7x874bxc5a2xad90x8c30xb0d8x5eaexX7xb021xc21ex6ea0xca4bx6476x64afxX5x7d6axXaxbf9fx9885xbc5dxX3x3f20xc030x8f92x4b1exX3xc9f9x955dx8406xX3xb400x3b65x8a6cx7526xX19xX3x979bxX1xX21xX3xX1dxc08axX3xX1xX18xX19xX1xX3x89f9xX21xX22xX19xX3xc7bdxX18xX17xX3xX20xX21x67aexX19x9b18xX3xb0fdx4fdcxX19xX1xX3xX3exXdxbd53xXbxX3x7d4fxX22xX19xX3xX25xX1x76e0xX4xX3xXbxX1x3e6cxX4xX3xX1x524fxX21xX3xX31xX21xX3cxX3x7407xX14xX6xX3xX5x92caxX0xceccxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7083xX10xX6xX4axXaxX12xX13x83e7xX19xX3exX3xX19xX3exX18x6eb8xX3xX1cxX1bx9c09xX2xc2aex7185xX3xX1cxX8axX8axX3xX4xX7dxX19xX3x97acx5e39xX8bxX3xX4xX1xXdx9dd3xX19xX3xX7x44dexX3xX4xc044xX6xX3xXcx55bdxX21xX19xX3exX3xX16xX17xX18xX19xX3xX2xX8bxX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xX19xX3xX25xX1xX21xX3xX1dxX2axX3xX16xd0d9xX3xX1xX18xX19xX1xX3xX31xX21xX22xX19xX3xX36xX18xX17xX3xXex70c9xX19xX1xX3xX20xX21xX3cxX19xX3exX3xX40xX41xX19xX1xX3xX16x6c60xX3xX3exXdxX47xXbxX3xX16x7b30xX6xX3xXbxX1xX14x426dxX19xX3exX3xX25xX1xX50xX4xX3xXbxX1xX55xX4xX3xX1xX59xX21xX3xX31xX21xX3cxX3xX60xX14xX6xX3xX5xX65x5688xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX17xX4axX84xXaxX12x5bd4xX1xX59xX19xX3xX16xX14x7989xX4xX3xX16x4088xX3xX19xX3exX1xXf7xX3xX4xXa3xX6xX3xX16xXf7xX6xX3xXbxX1xX14xXfdxX19xX3exX3xX36xX18xX3xX84x6bafxX21xX3xX4xb27fxX21xX3xX4xXa3xX6xX3xX40xX96xX3xXexX14xX3xX5xa66exX19xX1xX3xX20xX21xX22xX19xX3xX25xX1xX21xX3xX1dxX8bxX3x6735xX1xXdfxX3xX1xX21xX84xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX16xXcexX3xX16xXdxX13axX21xX3xX16xX96xX19xX3exX3xXcxXa7xX21xX19xX3exX3xX16xX17xX18xX19xX3xX2xX3xX36xX18xX17xX3xX20xX21xX3cxX19xX3exX3xX40xX41xX19xX1xX3xXexX1xd0b3xX4xX3xX1xXdxX166xX19xX3xX19xX1xXdxX166xX60xX3xX36xX55xX3xX25xX1xX50xX4xX3xXbxX1xX55xX4xX3xX1xX59xX21xX3xX31xX21xX3cxX3xX60xX14xX6xX3xX5xX65xX119xX3xXcxX1xX10xX17xX3xX16x9f19xX8bxX3xX16xXfdxX19xX3xX36xXf7xX3xX16xXcexX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xX4xX1xX1e6xX19xX3exX3xXex50c6xX3xX4xX1xba5bxX4xX3xX5xX1b5xX4xX3xX5xX14xX136xX19xX3exX3xX3ex9bbexX60xX3xX1cxX8axX8axX3xX4xX7dxX19xX3xX95xX96xX8bxX3xX4xX1xXdxX9cxX19xX3xX7xXa0xX3xX4xd0a4xX19xX3exX3xc52cxX3x7df1xX10xX3x95b4xX3xXexX234xX3xX36xX18xX3xX4xX7dxX4xX3xXbxX1xX14xXfdxX19xX3exX3xXexXdxX166xX19xX8bxX3xXexXa7xX6xX19xX3exX3xX95xXf7xX3xX1xX59xX21xX3xX4xX158xX19xX8bxX3xX31xX21xX22xX19xX3xX84xX3xX4xXfdxX3xX16xX96xX19xX3exX3xX4axXdxX3xX4xX1xX21xX84xXefxX19xX3xXex5c8axX3x5b6cxX3xX3exXdxa3aexX3xX7xX7dxX19xX3exX3xX19xX6xX84xX119xX3xce85xX1b5xX3xX25xXdxX9cxX19xX8bxX3xX16xXfdxX19xX3xX36xXf7xX3xX7xca0fxX3xX4xX1e6xX3xX60xa6c2xXexX3xXexa4c5xXdxX3xX20xX21xX3cxX19xX3exX3xX40xX41xX19xX1xX3xX36xX18xX17xX3xX4xX1xXdxX13axX21xX3xX4xX22bxX19xX3exX3xX19xX3exX18xX84xX119xX0xX67xXbxX12xX0xXexX6xX95xX5xX10xX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXaxX60xX6xXa7xX3exXdxX19x54e0xX3xX1cxXbxX231xX3xX6xX21xXexX17x7a89xXaxX12xX0xXexX95xX17xX4axX84xX12xX0xXexXa7xX12xX0xXexX4axX12xX0xX67xXexX4axX12xX0xX67xXexXa7xX12xX0xXexXa7xX12xX0xXexX4axX12xX0xXdxX60xX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX60xX3exXexX10xX5xX10xXa7xXdxX25xXaxX3xX7xXa7xX4xX9xXaxX67xX67xXdxX119xX95xX6xX17xX1xX6xXexXdxX19xX1xX119xX36xX19xX67xX19xX10x4845xX7xX67xX1cxX8axX1dxX1cxX67xX2xX1cxX22fxX4axX27bxX2xX1dxX1dxX1cxX27bxX1cxXex80ecxX1cx394cxX354xX5xX2xX119x49ccxXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xX19xX3xX25xX1xX21xX3xX1dxX2axX3xX1xX18xX19xX1xX3xX31xX21xX22xX19xX3xX36xX18xX17xX3xX20xX21xX3cxX19xX3exX3xX40xX41xX19xX1xX3xX3exXdxX47xXbxX3xX4axX22xX19xX3xX25xX1xX50xX4xX3xXbxX1xX55xX4xX3xX1xX59xX21xX3xX31xX21xX3cxX3xX60xX14xX6xX3xX5xX65xXaxX3xX67xX12xX0xX67xXexX4axX12xX0xX67xXexXa7xX12xX0xXexXa7xX12xX0xXexX4axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX176xX6xXbxXexXdxX17xX19xXaxX12x5149xX17xX18xX19xX3xX231xX10xX3xX4xXa3xX6xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1xX18xX19xX1xX3xX31xX21xX22xX19xX3xX31xX21xX6xX3xX4xX158xX21xX3xX40xX9cxX19xX3xXcxX1xXa3xX84xX3xX1fxX12fxX3exX1xX166xX3x54baxX19xX2axX3xX36xX18xX17xX3xX20xX21xX3cxX19xX3exX3xX40xX41xX19xX1xX3xX3exXdxX47xXbxX3xX19xX1xX22xX19xX3xX4axX22xX19xX3xX25xX1xX50xX4xX3xXbxX1xX55xX4xX3xX1xX59xX21xX3xX31xX21xX3cxX3xX60xX14xX6xX3xX5xX65xX119xX0xX67xXbxX12xX0xX67xXexX4axX12xX0xX67xXexXa7xX12xX0xX67xXexX95xX17xX4axX84xX12xX0xX67xXexX6xX95xX5xX10xX12xX0xXexX6xX95xX5xX10xX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXaxX60xX6xXa7xX3exXdxX19xX2e0xX3xX1cxXbxX231xX3xX6xX21xXexX17xX2eaxXaxX12xX0xXexX95xX17xX4axX84xX12xX0xXexXa7xX12xX0xXexX4axX12xX0xX67xXexX4axX12xX0xX67xXexXa7xX12xX0xXexXa7xX12xX0xXexX4axX12xX0xXdxX60xX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX60xX3exXexX10xX5xX10xXa7xXdxX25xXaxX3xX7xXa7xX4xX9xXaxX67xX67xXdxX119xX95xX6xX17xX1xX6xXexXdxX19xX1xX119xX36xX19xX67xX19xX10xX33exX7xX67xX1cxX8axX1dxX1cxX67xX2xX1cxX22fxX4axX27bxX2xX1dxX1dxX1cxX27bxX1cxXexX27bxX352xX1cxX1cxX5xX1cxX119xX359xXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xX19xX3xX25xX1xX21xX3xX1dxX2axX3xX1xX18xX19xX1xX3xX31xX21xX22xX19xX3xX36xX18xX17xX3xX20xX21xX3cxX19xX3exX3xX40xX41xX19xX1xX3xX3exXdxX47xXbxX3xX4axX22xX19xX3xX25xX1xX50xX4xX3xXbxX1xX55xX4xX3xX1xX59xX21xX3xX31xX21xX3cxX3xX60xX14xX6xX3xX5xX65xXaxX3xX67xX12xX0xX67xXexX4axX12xX0xX67xXexXa7xX12xX0xXexXa7xX12xX0xXexX4axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX176xX6xXbxXexXdxX17xX19xXaxX12xX176xX7dxX4xX3xX4xX7dxX19xX3xX95xX96xX8bxX3xX4xX1xXdxX9cxX19xX3xX7xXa0xX3xXcxXa7xX21xX19xX3exX3xX16xX17xX18xX19xX3xX2xX8bxX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX5xX154xX19xX3xX16xX14xX27fxX19xX3exX3xX3exXdxX47xXbxX3xX4axX22xX19xX3xX25xX1xX50xX4xX3xXbxX1xX55xX4xX3xX1xX59xX21xX3xX31xX21xX3cxX3xX60xX14xX6xX3xX5xX65xX119xX0xX67xXbxX12xX0xX67xXexX4axX12xX0xX67xXexXa7xX12xX0xX67xXexX95xX17xX4axX84xX12xX0xX67xXexX6xX95xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX17xX4axX84xXaxX12xXcxXa7xX21xX19xX3exX3xXexX7dxX3xX12fxX3exX21xX84xc87exX19xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX20xX21xX6xX19xX3exX8bxX3xX176xX1x7273xX19xX1xX3xXa3xX84xX3xXcxXa7xX21xX19xX3exX3xX16xX17xX18xX19xX3xX2xX3xX1fxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX2axX3xX4xX1xX17xX3xX95xXdxX9cxXexX2e0xX3x37c2xX3e0xXfdxX19xX3xX36xXf7xX3xX7xX29cxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX5xX1b5xX4xX3xX5xX14xX136xX19xX3exX3xXexX1xX10xX17xX3xX1xX6xXdxX3xX1xX14x9c8axX19xX3exX8bxX3xX36xX18xX17xX3xX1xX6xXdxX3xX1xX21xX84xX166xX19xX3xX20xX21xX3cxX19xX3exX3xX12fxXdxX19xX1xX3xX36xX18xX3x461axX166xX3xXcxX1xXa3xX84xX3xX5xX18xX3xX19xX1x7895xX19xX3exX3xX16xXf7xX6xX3xXbxX1xX14xXfdxX19xX3exX3xX95xXf7xX3xXexX1xXdxX166xXexX3xX1xX2a6xXdxX3xX19xX2a2xX19xX3exX3xX19xX13axX3xXexXa7xX17xX19xX3exX3xX16xX136xXexX3xX60xX14xX6xX3xX5xX65xX3xX36xX279xX6xX3xX31xX21xX6xX3xX16xXefxX3xX3exXdxX47xXbxX3xX19xX1xX22xX19xX3xX4axX22xX19xX3xX25xX1xX50xX4xX3xXbxX1xX55xX4xX3xX1xX59xX21xX3xX31xX21xX3cxX3xX60xX14xX6xX3xX5xX65xX119xX3xX3e0xXfdxX19xX3xX36xXf7xX3xX7xX29cxX3xX3exXdxX47xXbxX3xX19xX1xX22xX19xX3xX4axX22xX19xX3xX36xX18xX3xX4xX1xX62exX19xX1xX3xX31xX21xX84xX13axX19xX3xX16xXf7xX6xX3xXbxX1xX14xXfdxX19xX3exX3xXexXa7xX17xX19xX3exX3xX19xX1xXdxX13axX21xX3xX19xX3exX18xX84xX3xX36xX67fxXdxX3xXbxX1xX14xXfdxX19xX3exX3xX4xX1xX22xX60xX3xX16xX9cxX19xX3xX25xX1xXdxX3xX19xX1xX22xX19xX3xX4axX22xX19xX3xX16xXcexX3xX4xXfdxX3xX95xX3cxX19xX3xX200xX19xX3xX16xXf7xX19xX1xX3xX5xX2a6xXdxX3xX4xX21xX96xX4xX3xX7x74edxX19xX3exX3xX60xX67fxXdxX3xXa7xX47xXexX3xX31xX21xX22xX19x4127xX119xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX17xX21xXa7xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX76xX17xX6xX3xX6a0xX154xX67xX20xX3e0xX12fxX28bxX0xX67xXbxX12