Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng các phiên họp Thường trực HĐND
(Baohatinh.vn) - Chiều 12/8, HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức giao ban với thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố 7 tháng đầu năm với chủ đề “Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng các phiên họp của thường trực HĐND”.
8bd9x8fb7x119b4x13d1exb4d9xc776x1113bxe69ex11e16xX7xff2axb5b0xa2a8xa11exd499x1013fxX5x10196xXax8bfex11286xX1xXdx1115cxe3e9xX3xc828xXdxaee0xXdxX3xXbxX1x90bcxXbxX3xa659xfb10xX23xX19xX3xX4xX6xbd57xX3xX4xX1x9fbbxXexX3xX5xb8a5x13812xX23xX19xX3xX4xX20xX4xX3xXbxX1xXdxc6eaxX23xX3xX1x8ea6xXbxX3xXcxX1xX32xd974xX23xX19xX3xXexfb03x8d64xX4xX3x10a76xcf5cxX13x11af1xX3xX0x10116xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX10xX6x99d2xXaxX12xefbcxX1xXdxX16xX17xX3xX2x1065fxX57xe44cx96bexX3xX51xX52xX13xX54xX3xXex10582xX23xX1xX3xX51x106adxX3xXcx906bxX23xX1xX3xXex12eabxX3xX4xX1xd283xX4xX3xX19xXdxX6xX2axX3x10611xX6xX23xX3x12d6cx9e0cxXdxX3xXexX1xX32xX48xX23xX19xX3xXexX4dxX4exX4xX3xX51xX52xX13xX54xX3xX4xX20xX4xX3xX1xX17xd2a9xbf75xX23xX76xX3xXexX1xce94xX3x90dfxfd0axX76xX3xXexX1xX83xX23xX1xX3xXbxX1xcaeexX3xcc8exX3xXexX1xX20xX23xX19xX3xefb9x12460xX17xX3xX23xc227xf21axX3xX9bxX9cxXdxX3xX4xX1xcc3axX3xXd5xX16xX3xfaa6x10e0axXdxX23xX1xX3xX23xX19xX1xXdxXb7xXdbxX3xX9bxX83xX3xX19xXdxX1bxXdxX3xXbxX1xX20xXbxX3xX23xX24xX23xX19xX3xX4xX6xX2axX3xX4xX1xX2exXexX3xX5xX32xX33xX23xX19xX3xX4xX20xX4xX3xXbxX1xXdxX3exX23xX3xX1xX42xXbxX3xX4xXe3xX6xX3xXexX1xX32xX48xX23xX19xX3xXexX4dxX4exX4xX3xX51xX52xX13xX54xf0e1xa9ecxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf137xX2axX69xXb6xX3xXbxX6cxX10xX23xXexX10xX4dxXaxX12xX0xXdxXdbxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6cxX10xX23xXexX10xX4dxXaxX3xX7xXexXb6xX5xX10xX9xXax11221xXdxX69xXexX1xc87fxX3xX75xX73x8f0dxXbxXbfx12964xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX178xX3x13f6axacbbxXcdxXbxXbfxX17fxXaxX3xX7xX4dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX178xX57xX57xXdxX139xX97xX6xX2axX1xX6xXexXdxX23xX1xX139xX9bxX23xX57xX23xX10xX173xX7xX57xX2x9ad2x91fdxX73xX57xX2xX18axX18axX69xX2xX2xXcdxX189xX73xX18axX73xXexX1b2xX1b3xX189xX73xX1b3xX5xX17cxX139xd5cfxXbxX19xb9c7xX4dxX9xX189xX1b3xX1b2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xXdxX1bxXdxX3xXbxX1xX20xXbxX3xX23xX24xX23xX19xX3xX4xX6xX2axX3xX4xX1xX2exXexX3xX5xX32xX33xX23xX19xX3xX4xX20xX4xX3xXbxX1xXdxX3exX23xX3xX1xX42xXbxX3xXcxX1xX32xX48xX23xX19xX3xXexX4dxX4exX4xX3xX51xX52xX13xX54xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX6xXbxXexXdxX2axX23xXaxX12xX149xdc7dxX3xXexX1xX32xX3xXcxX7exX23xX1xX3xXe3xXb6xX3xd709xX3xX6cxX1xXe3xX3xXexXbdxX4xX1xX3xX51xX52xX13xX54xX3xXexX7exX23xX1xX3x138e7xX3exX3xX52xe03axX23xX1xX3x12804x8ed9xX23xX76xX3xX4xX20xX4xX3x115abxX1xc7cexX3xX6cxX1xXe3xX3xXexXbdxX4xX1xX3xX51xX52xX13xX54xX3xXexX7exX23xX1xX178xX3xX13xX19xX17xXb6x8fa3xX23xX3xXcxX1xXbdxX3xX13x9c10xX3xfe13xX76xX3xXcxX4dxX32xX265xX23xX19xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX51xX17xXb6xX16xX23xX3xXd5x14104xX23xX19xX3xX4xX1xXe3xX3xXexX4dxX260xX3xX1xf2f2xXdxX3xX23xX19xX1xXbdxX139xX3xXcxX4dxX32x9f47xX23xX19xX3xX97xX6xX23xX3xX13xX2b7xXdxX3xX4xX1xX239xX23xX1xX3xXcxX7exX23xX1xX3xXe3xXb6xX3xXcxX4dxXd6xX23xX3xX149xX20xX17xX3xX51xX83xX3xX4xcf89xX23xX19xX3xX69xX4exX139xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX149xX2axX69xXb6xXaxX12xXcxX1xX4exX4xX3xX1xXdxXb7xX23xX3xac95xX17xXb6xX3xXd5xXbdxX23xX1xX3xX4xXe3xX6xX3xX25cxX17x140c1xXexX3xXcxX8bxX3xX4xX1xX8fxX4xX3xX4xX1xX239xX23xX1xX3xX310xX17xXb6xX16xX23xX3xXd5xXbdxX6xX3xXbxX1xX32xX265xX23xX19xX76xX3xXexX1xX48xXdxX3xX19xXdxX6xX23xX3xX310xX17xX6xX76xX3xX4xX20xX4xX3xXbxX1xXdxX3exX23xX3xX1xX42xXbxX3xX4xXe3xX6xX3xXcxX1xX32xX48xX23xX19xX3xXexX4dxX4exX4xX3xX51xX52xX13xX54xX3xXd5xXbdxX23xX1xX3xa54fxc860xX3xX1xX83xX23xX19xX3xXexX1xX20xX23xX19xX3xXd5xX32xX33xX4xX3xXexX8bxX3xX4xX1xX8fxX4xX3xX379xX1xX20xX3xXd5xX16xX17xX3xXd5xf24fxX23xX76xX3xX23xX19xX1xXdxX3exXdbxX3xXex1370bxX4xX139xX3x993dxX17xX6xX3xXexX1xX4exX4xX3xXexcbc2xX3xX1xX2axdee6xXexX3xXd5xX2b7xX23xX19xX3xXex11bf2xX3xXd5xXd6xX17xX3xX23xX1xXdxXb7xXdbxX3xX379xX37axX3xX73xX17cxX2xa435xX3xX247xX3xX73xX17cxX73xX2xX3xXd5xX3b7xX23xX3xX23xX6xXb6xX76xX3xX4xX20xX4xX3xXbxX1xXdxX3exX23xX3xX1xX42xXbxX3xXcxX1xX32xX48xX23xX19xX3xXexX4dxX4exX4xX3xX51xX52xX13xX54xX3xXd5xXc0xX3xX19xX26fxXbxX3xXbxX1xXd6xX23xX3xX23xX24xX23xX19xX3xX4xX6xX2axX3xX1xXdxXb7xX17xX3xX310xX17xX1bxX3xX1xX2axX3bbxXexX3xXd5xX2b7xX23xX19xX3xX4xXe3xX6xX3xX51xX52xX13xX54xX139xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX149xX2axX69xXb6xX3xXbxX6cxX10xX23xXexX10xX4dxXaxX12xX0xXdxXdbxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6cxX10xX23xXexX10xX4dxXaxX3xX7xXexXb6xX5xX10xX9xXaxX173xXdxX69xXexX1xX178xX3xX75xX73xX17cxXbxXbfxX17fxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX178xX3xX189xX18axXcdxXbxXbfxX17fxXaxX3xX7xX4dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX178xX57xX57xXdxX139xX97xX6xX2axX1xX6xXexXdxX23xX1xX139xX9bxX23xX57xX23xX10xX173xX7xX57xX2xX1b2xX1b3xX73xX57xX2xX18axX18axX69xX2xX2xX75xX17cxX17cxX2xX1b2xXexX18axX18axX3d6xX73xX75xX5xX17cxX139xX1caxXbxX19xX1cdxX4dxX9xX189xX1b3xX189xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xXdxX1bxXdxX3xXbxX1xX20xXbxX3xX23xX24xX23xX19xX3xX4xX6xX2axX3xX4xX1xX2exXexX3xX5xX32xX33xX23xX19xX3xX4xX20xX4xX3xXbxX1xXdxX3exX23xX3xX1xX42xXbxX3xXcxX1xX32xX48xX23xX19xX3xXexX4dxX4exX4xX3xX51xX52xX13xX54xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX149xX2axX69xXb6xXaxX12xX6cxX20xX4xX3xX23xX1xX26fxXdbxX3xX23xX1xXdxXb7xXdbxX3xX9bx11717xX3xXexX4dxX42xX23xX19xX3xXexX24xXdbxX3xX23xX1xX32xX178xX3x12b2fxX10xXdbxX3xXbfxd508xXexX3xX9bxXdxXb7xX4xX3xXexX4dxX1bxX3xX5xX48xXdxX3xX4xX1xX2exXexX3xX9bxX2exX23xX76xX3xXd5xX16xX3xX23xX19xX1xXbdxX3xX19xXdxX1bxXdxX3xXexX4dxX260xX23xX1xX76xX3xX69xX4exX3xX379xXdxX3b7xX23xX3xX4xX1xX32xX265xX23xX19xX3xXexX4dxX260xX23xX1xX3xX379xX37axX3xX1xX42xXbxX3xX4xXe3xX6xX3xX51xX52xX13xX54xX76xX3xX9bxXdxXb7xX4xX3xX19xXdxX1bxXdxX3xX310xX17xXb6xX3b7xXexX3xX23xX1xX291xX23xX19xX3xX9bxX2exX23xX3xXd5xX16xX3xXbxX1xX20xXexX3xX7xXdxX23xX1xX3xX19xXdxX291xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX379xX37axX3xX1xX42xXbxX3xX51xX52xX13xX54xf7d3xX3xXd5xX16xX17xX3xXd5xX32xX33xX4xX3xXexX1xX4exX4xX3xX1xXdxXb7xX23xX3xXexX3bbxXdxX3xXbxX1xXdxX3exX23xX3xX1xX42xXbxX139xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX149xX2axX69xXb6xX3xXbxX6cxX10xX23xXexX10xX4dxXaxX12xX0xXdxXdbxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6cxX10xX23xXexX10xX4dxXaxX3xX7xXexXb6xX5xX10xX9xXaxX173xXdxX69xXexX1xX178xX3xX75xX73xX17cxXbxXbfxX17fxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX178xX3xX189xX18axXcdxXbxXbfxX17fxXaxX3xX7xX4dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX178xX57xX57xXdxX139xX97xX6xX2axX1xX6xXexXdxX23xX1xX139xX9bxX23xX57xX23xX10xX173xX7xX57xX2xX1b2xX1b3xX73xX57xX2xX18axX18axX69xX2xX2xXcdxX189xX18axX189xX18axXexX1b2xX75xX3d6xX75xX2xX5xX17cxX139xX1caxXbxX19xX1cdxX4dxX9xX2xX1b3xX1b2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xXdxX1bxXdxX3xXbxX1xX20xXbxX3xX23xX24xX23xX19xX3xX4xX6xX2axX3xX4xX1xX2exXexX3xX5xX32xX33xX23xX19xX3xX4xX20xX4xX3xXbxX1xXdxX3exX23xX3xX1xX42xXbxX3xXcxX1xX32xX48xX23xX19xX3xXexX4dxX4exX4xX3xX51xX52xX13xX54xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX6xXbxXexXdxX2axX23xXaxX3xX7xXexXb6xX5xX10xX9xXaxXexX10xXbfxXexX247xX6xX5xXdxX19xX23xX178xX3xX1caxX17xX7xXexXdx109e7xXb6xX17fxXaxX12xX6cxX1xXe3xX3xXexXbdxX4xX1xX3xX51xX52xX13xX54xX3xXexX1xXbdxX3xXbfxXc0xX3xX51xX2aaxX23xX19xX3xX25cxX86xX23xX1xX3xX13xX19xX17xXb6xX289xX23xX3x948axXdaxX23xX3xX51xX1bxXdxX178xX3xX0xX10xXdbxX12xX52x1347exX3xXexX8bxX3xX4xX1xX8fxX4xX3xXexXcbxXexX3xX4xX20xX4xX3xXbxX1xXdxX3exX23xX3xX1xX42xXbxX3xX4xXe3xX6xX3xXcxX1xX32xX48xX23xX19xX3xXexX4dxX4exX4xX76xX3xX51xX52xX13xX54xX3xXexX1xXbdxX3xXbfxXc0xX3xX51xX2aaxX23xX19xX3xX25cxX86xX23xX1xX3xXd5xXc0xX3xX310xX17xX6xX23xX3xXexX24xXdbxX3xXd5xX3b7xX23xX3xX9bxXdxXb7xX4xX3xXbfxX24xXb6xX3xX69xX4exX23xX19xX3xX379xX3b7xX3xX1xX2axX3bbxX4xX1xX3xXexX8bxX3xX4xX1xX8fxX4xX3xXbxX1xXdxX3exX23xX3xX1xX42xXbxX17fxX3xX6cxX20xX4xX3xXexX83xXdxX3xX5xXdxXb7xX17xX3xX5xXdxX3exX23xX3xX310xX17xX6xX23xX3xXd5xX3b7xX23xX3xX379xX37axX3xX1xX42xXbxX3xXd5xX32xX33xX4xX3xX4xX1xX17xde2cxX23xX3xX97xXbdxX3xX4xX1xX17xX3xXd5xX20xX2axX3xX9bxX83xX3xX19xb94exXdxX3xXexX4dxX32xX9cxX4xX3xXd5xX3b7xX23xX3xX4xX20xX4xX3xXd5xX3bbxXdxX3xX97xXdxX75axX17xX76xX3xXd5xX75axX3xX4xX26fxX3xXexX1xX48xXdxX3xX19xXdxX6xX23xX3xX23xX19xX1xXdxX3exX23xX3xX4xX8fxX17xX3xX9bxX83xX3xXexX1xX6xXdbxX3xX19xXdxX6xX3x1323exX3xX379xXdxX3b7xX23xX139xX3xX52xX2aaxX23xX19xX3xXexX1xX48xXdxX3xX4xX1xX3a9xX3xXexX4dxX42xX23xX19xX3xX310xX17xX6xX23xX3xXexX24xXdbxX3xXd5xX3b7xX23xX3xX4xX1xX2exXexX3xX5xX32xX33xX23xX19xX3xX19xXdxX1bxXdxX3xXexX4dxX260xX23xX1xX3xX4xXe3xX6xX3xX4xX20xX4xX3xX4xX265xX3xX310xX17xX6xX23xX3xX4xX1xX8fxX4xX3xX23xXdaxX23xX19xX3xXexX3bbxXdxX3xXbxX1xXdxX3exX23xX3xX1xX42xXbxX76xX3xXexXdaxX23xX19xX3xX4xX32xX48xX23xX19xX3xX19xXdxX20xXdbxX3xX7xX20xXexX3xXexX1xX4exX4xX3xX1xXdxXb7xX23xX3xX4xX20xX4xX3xX23xX2b7xXdxX3xX69xX17xX23xX19xX3xX379xX3b7xXexX3xX5xX17xX31fxX23xX3xX4xXe3xX6xX3xXbxX1xXdxX3exX23xX3xX1xX42xXbxX0xX57xX10xXdbxX12xX5e8xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX149xX2axX69xXb6xXaxX12xXcxX3bbxXdxX3xX1xX2b7xXdxX3xX23xX19xX1xXbdxX76xX3xXd5xX3bbxXdxX3xX69xXdxXb7xX23xX3xXcxX1xX32xX48xX23xX19xX3xXexX4dxX4exX4xX3xX51xX52xX13xX54xX3xX4xX20xX4xX3xX1xX17xXb6xXb7xX23xX76xX3xXexX1xXbdxX76xX3xXexX1xX83xX23xX1xX3xXbxX1xXcbxX3xXd5xXc0xX3xXexX1xX1bxX2axX3xX5xX17xX31fxX23xX76xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xe07dxX3xX379xXdxX23xX1xX3xX23xX19xX1xXdxXb7xXdbxX3xXexX4dxX2axX23xX19xX3xX23xX24xX23xX19xX3xX4xX6xX2axX3xX4xX1xX2exXexX3xX5xX32xX33xX23xX19xX3xX4xX20xX4xX3xXbxX1xXdxX3exX23xX3xX1xX42xXbxX76xX3xXexX31fxXbxX3xXexX4dxX17xX23xX19xX3xX9bxX83xX2axX3xX4x13086xX23xX19xX3xXexX20xX4xX3xX4xX1xX17xX801xX23xX3xX97xXbdxX3xXbxX1xXdxX3exX23xX3xX1xX42xXbxX3xXcxX1xX32xX48xX23xX19xX3xXexX4dxX4exX4xX3xX51xX52xX13xX54xX76xX3xX23xX1xX291xX23xX19xX3xX379xX1xX26fxX3xX379xX1xXdaxX23xX76xX3xX1xX3bbxX23xX3xX4xX1xX3b7xX3xX379xX1xXdxX3xXexX8bxX3xX4xX1xX8fxX4xX3xXbxX1xXdxX3exX23xX3xX1xX42xXbxX3xXcxX1xX32xX48xX23xX19xX3xXexX4dxX4exX4xX3xX51xX52xX13xX54xX3xXd5xX2b7xXexX3xXbfxX17xX2exXexX17fxX3xX379xXdxX23xX1xX3xX23xX19xX1xXdxXb7xXdbxX3xXexX4dxX2axX23xX19xX3xXd5xXdxX16xX17xX3xX1xX83xX23xX1xX3xXbxX1xXdxX3exX23xX3xX1xX42xXbxX76xX3xXd5xX1bxXdbxX3xX97xX1bxX2axX3xX5xXdxX23xX1xX3xX1xX2axX3bbxXexX76xX3xXbxX1xX20xXexX3xX1xX17xXb6xX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xXd6xX23xX3xXexX31fxXbxX3xXexX4dxX17xX23xX19xX3xX69xX24xX23xX3xX4xX1xXe3xX17fxX3xX9bxXdxXb7xX4xX3xXexX1xX6xXdbxX3xX19xXdxX6xX3xX4xXe3xX6xX3xX4xX20xX4xX3xXexX1xX83xX23xX1xX3xX9bxXdxX3exX23xX3xX4xXe3xX6xX3xXcxX1xX32xX48xX23xX19xX3xXexX4dxX4exX4xX3xX51xX52xX13xX54xX3xX9bxX83xX3xX4xX20xX4xX3xXd5xX3bbxXdxX3xX97xXdxX75axX17xX3xX51xX52xX13xX54xX3xXexX3bbxXdxX3xXbxX1xXdxX3exX23xX3xX1xX42xXbxX17fxX3xX1xX2axX3bbxXexX3xXd5xX2b7xX23xX19xX3xX4xX1xX2exXexX3xX9bxX2exX23xX76xX3xX19xXdxX1bxXdxX3xXexX4dxX260xX23xX1xX3xXexX3bbxXdxX3xXbxX1xXdxX3exX23xX3xX1xX42xXbxX3xX4xXe3xX6xX3xXcxX1xX32xX48xX23xX19xX3xXexX4dxX4exX4xX3xX51xX52xX13xX54xX5e8xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX149xX2axX69xXb6xX3xXbxX6cxX10xX23xXexX10xX4dxXaxX12xX0xXdxXdbxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6cxX10xX23xXexX10xX4dxXaxX3xX7xXexXb6xX5xX10xX9xXaxX173xXdxX69xXexX1xX178xX3xX75xX73xX17cxXbxXbfxX17fxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX178xX3xX189xX18axXcdxXbxXbfxX17fxXaxX3xX7xX4dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX178xX57xX57xXdxX139xX97xX6xX2axX1xX6xXexXdxX23xX1xX139xX9bxX23xX57xX23xX10xX173xX7xX57xX2xX1b2xX1b3xX73xX57xX2xX18axX18axX69xX2xX2xXcdxX189xX189xX2xX2xXexX3d6xX18axX75xX1b3xX3d6xX5xX17cxX139xX1caxXbxX19xX1cdxX4dxX9xX3d6xX17cxX1b2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xXdxX1bxXdxX3xXbxX1xX20xXbxX3xX23xX24xX23xX19xX3xX4xX6xX2axX3xX4xX1xX2exXexX3xX5xX32xX33xX23xX19xX3xX4xX20xX4xX3xXbxX1xXdxX3exX23xX3xX1xX42xXbxX3xXcxX1xX32xX48xX23xX19xX3xXexX4dxX4exX4xX3xX51xX52xX13xX54xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX6xXbxXexXdxX2axX23xXaxX3xX7xXexXb6xX5xX10xX9xXaxXexX10xXbfxXexX247xX6xX5xXdxX19xX23xX178xX3xX1caxX17xX7xXexXdxX721xXb6xX17fxXaxX12xX26dxX1xX26fxX3xX6cxX1xXe3xX3xXexXbdxX4xX1xX3xX51xX52xX13xX54xX3xX1xX17xXb6xXb7xX23xX3xX6cxX6xX23xX3xX25cxX2b7xX4xX3xX13xX19xX17xXb6xX289xX23xX3xXcxX1xXbdxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX51xX2axX83xXdxX178xX0xX10xXdbxX12xX3xX51xX17xXb6xXb7xX23xX3xX6cxX6xX23xX3xX25cxX2b7xX4xX3xXbfxX20xX4xX3xXd5xXbdxX23xX1xX3xX9bxX83xX3xX5xX4exX6xX3xX4xX1xX42xX23xX3xX23xX2b7xXdxX3xX69xX17xX23xX19xX3xXbxX1xX2eaxX3xX1xX33xXbxX3xX4xXe3xX6xX3xXbxX1xXdxX3exX23xX3xX1xX42xXbxX3xXcxX1xX32xX48xX23xX19xX3xXexX4dxX4exX4xX3xX51xX52xX13xX54xX76xX3xX97xXcbxX3xXexX4dxX239xX3xXexX1xX83xX23xX1xX3xXbxX1xXd6xX23xX3xXexX1xX6xXdbxX3xX19xXdxX6xX3xXbxX1xX2eaxX3xX1xX33xXbxX17fxX3xX52xX1bxXdbxX3xX97xX1bxX2axX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xXd6xX23xX3xX69xX24xX23xX3xX4xX1xXe3xX76xX3xX4xX9b5xX23xX19xX3xX379xX1xX6xXdxX3xX9bxX83xX3xXexX4dxX239xX3xXexX17xXb7xX3xXexX31fxXbxX3xXexX1xX75axX3xX4xXe3xX6xX3xXcxX1xX32xX48xX23xX19xX3xXexX4dxX4exX4xX3xX51xX52xX13xX54xX3xXd5xX75axX3xX4xX1xX2axX3xX855xX3xX379xXdxX3b7xX23xX3xXexX1xXcbxX23xX19xX3xX23xX1xX2exXexX76xX3xX310xX17xXb6xX3b7xXexX3xX23xX19xX1xXbdxX3xX23xX1xX291xX23xX19xX3xX9bxX2exX23xX3xXd5xX16xX3xXd5xX1bxXdbxX3xX97xX1bxX2axX3xXexX1xX10xX2axX3xX5xX17xX31fxXexX3xXd5xXbdxX23xX1xX139xX0xX57xX10xXdbxX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX149xX2axX69xXb6xXaxX12xX6cxX20xX4xX3xXd5xX3bbxXdxX3xX97xXdxX75axX17xX3xX4x12affxX23xX19xX3xXd5xX16xX3xX23xX19xX1xXbdxX3xX51xX52xX13xX54xX3xXexX7exX23xX1xX3xXexXdxX3b7xXbxX3xXexX543xX4xX3xX310xX17xX6xX23xX3xXexX24xXdbxX3xXbxX1xXcbxXdxX3xX1xX33xXbxX76xX3xX1xX32xX9cxX23xX19xX3xX69xd3bcxX23xX76xX3xXexX3bbxX2axX3xXd5xXdxX16xX17xX3xX379xXdxXb7xX23xX3xXd5xX75axX3xX23xX24xX23xX19xX3xX4xX6xX2axX3xX4xX1xX2exXexX3xX5xX32xX33xX23xX19xX76xX3xX1xXdxXb7xX17xX3xX310xX17xX1bxX3xX1xX2axX3bbxXexX3xXd5xX2b7xX23xX19xX3xX51xX52xX13xX54xX3xX4xX2exXbxX3xX4xX265xX3xX7xX2c3xX17fxX3xXexXdaxX23xX19xX3xX4xX32xX48xX23xX19xX3xX19xXdxX20xXdbxX3xX7xX20xXexX3xX9bxXdxXb7xX4xX3xXexX1xX4exX4xX3xX1xXdxXb7xX23xX3xX4xX1xXe3xX3xXexX4dxX32xX265xX23xX19xX76xX3xX4xX1xX239xX23xX1xX3xX7xX20xX4xX1xX3xXexX1xX10xX2axX3xX13xX19xX1xXbdxX3xX310xX17xXb6xX3b7xXexX3xX51xX52xX13xX54xX3xXexX7exX23xX1xX3xXd5xXc0xX3xX97xX6xX23xX3xX1xX83xX23xX1xX17fxX3xX19xXdxX20xXdbxX3xX7xX20xXexX3xX9bxXdxXb7xX4xX3xX19xXdxX1bxXdxX3xX310xX17xXb6xX3b7xXexX3xX4xX20xX4xX3xX855xX3xX379xXdxX3b7xX23xX3xX4xXe3xX6xX3xX4xX813xX3xXexX4dxXdxX3xXexX4dxX3exX23xX3xXd5xXbdxX6xX3xX97xX83xX23xX3xX4xX20xX4xX3xX1xX17xXb6xXb7xX23xX76xX3xXexX1xXbdxX76xX3xXexX1xX83xX23xX1xX3xXbxX1xXcbxX5e8xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX149xX2axX69xXb6xXaxX12xX26dxX1xX20xXexX3xX97xXdxX75axX17xX3xX4xX1xX7exX3xXd5xX3bbxX2axX76xX3xX149xX239xX3xXexX1xX32xX3xXcxX7exX23xX1xX3xXe3xXb6xX3xX247xX3xX6cxX1xXe3xX3xXexXbdxX4xX1xX3xX51xX52xX13xX54xX3xXexX7exX23xX1xX3xX25cxX3exX3xX52xX260xX23xX1xX3xX264xX265xX23xX3xX23xX1xX2exX23xX3xXdbxX3bbxX23xX1xX76xX3xX4xXd6xX23xX3xXbfxX20xX4xX3xXd5xXbdxX23xX1xX3xX4dx14374xX3xX23xX1xX291xX23xX19xX3xX23xX2b7xXdxX3xX69xX17xX23xX19xX3xXdbxX83xX3x1193axX149xX13xX54xX3xX9bxX83xX3xX4xX20xX4xX3xX4xX265xX3xX310xX17xX6xX23xX3xX1xX291xX17xX3xX310xX17xX6xX23xX3xX4xXd6xX23xX3xX97xX20xX2axX3xX4xX20xX2axX3xX9bxX9cxXdxX3xXcxX1xX32xX48xX23xX19xX3xXexX4dxX4exX4xX3xX51xX52xX13xX54xX139xX3xX149xX3exX23xX3xX4xX3bbxX23xX1xX3xXd5xX26fxX76xX3xX4xXd6xX23xX3xXd5xX32xX6xX3xX9bxX83xX2axX3xXbxX1xXdxX3exX23xX3xX1xX42xXbxX3xX9bxX83xX3xXb6xX3exX17xX3xX4xXd6xX17xX3xX4xX20xX4xX3xX4xX265xX3xX310xX17xX6xX23xX3xX1xX291xX17xX3xX310xX17xX6xX23xX3xX19xXdxX1bxXdxX3xXexX4dxX260xX23xX1xX3xX9bxX16xX3xX23xX1xX291xX23xX19xX3xX23xX2b7xXdxX3xX69xX17xX23xX19xX3xX4xX1xX31fxXdbxX3xXexX4dxX289xX76xX3xX19xX24xXb6xX3xX97xX8fxX4xX3xXbfxX3a9xX4xX3xX4xX1xX2axX3xX4xX813xX3xXexX4dxXdxX76xX3xX23xX1xX24xX23xX3xX69xX24xX23xX17fxX3xXbfxX10xXdbxX3xXbfxX559xXexX76xX3xXexX1xX1bxX2axX3xX5xX17xX31fxX23xX3xX379x1135cxX3xX23xX1xX291xX23xX19xX3xX23xX2b7xXdxX3xX69xX17xX23xX19xX3xX23xX1xX3bbxXb6xX3xX4xX1bxXdbxX3xXexX4dxX32xX9cxX4xX3xX379xX1xXdxX3xXd5xX32xX6xX3xX9bxX83xX2axX3xX379xX37axX3xX1xX42xXbxX3xX51xX52xX13xX54xX3xXexX1xX32xX48xX23xX19xX3xX23xXdxX3exX23xX76xX3xXexX4dxX20xX23xX1xX3xX4xX20xX4xX3xXexX20xX4xX3xXd5xX2b7xX23xX19xX3xXbfxX2exX17xX76xX3xXexX4dxX20xXdxX3xX4xX1xXdxX16xX17xX139xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX149xX2axX69xXb6xX3xXbxX6cxX10xX23xXexX10xX4dxXaxX12xX0xXdxXdbxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6cxX10xX23xXexX10xX4dxXaxX3xX7xXexXb6xX5xX10xX9xXaxX173xXdxX69xXexX1xX178xX3xX75xX73xX17cxXbxXbfxX17fxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX178xX3xX189xX18axXcdxXbxXbfxX17fxXaxX3xX7xX4dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX178xX57xX57xXdxX139xX97xX6xX2axX1xX6xXexXdxX23xX1xX139xX9bxX23xX57xX23xX10xX173xX7xX57xX2xX1b2xX1b3xX73xX57xX2xX18axX18axX69xX2xX2xXcdxX189xX1b3xX73xX1b2xXexX1b3xX1b2xX75xX17cxX1b2xX5xX17cxX139xX1caxXbxX19xX1cdxX4dxX9xX1b2xX1b2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xXdxX1bxXdxX3xXbxX1xX20xXbxX3xX23xX24xX23xX19xX3xX4xX6xX2axX3xX4xX1xX2exXexX3xX5xX32xX33xX23xX19xX3xX4xX20xX4xX3xXbxX1xXdxX3exX23xX3xX1xX42xXbxX3xXcxX1xX32xX48xX23xX19xX3xXexX4dxX4exX4xX3xX51xX52xX13xX54xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX149xX2axX69xXb6xXaxX12xX52xX75axX3xX23xX24xX23xX19xX3xX4xX6xX2axX3xX1xXdxXb7xX17xX3xX5xX4exX4xX76xX3xX1xXdxXb7xX17xX3xX310xX17xX1bxX3xX4xX20xX4xX3xXbxX1xXdxX3exX23xX3xX1xX42xXbxX3xXcxX1xX32xX48xX23xX19xX3xXexX4dxX4exX4xX3xX51xX52xX13xX54xX76xX3xX4xXd6xX23xX3xX4dxX83xX3xX7xX2axX20xXexX3xX23xX1xX291xX23xX19xX3xX23xX2b7xXdxX3xX69xX17xX23xX19xX3xX4xXd6xX23xX3xXexX1xXdxX3b7xXexX3xXbxX1xX1bxXdxX3xX5xX83xXdbxX3xX7xX24xX17xX76xX3xXb6xX3exX17xX3xX4xXd6xX17xX3xX4xX20xX4xX3xX4xX265xX3xX310xX17xX6xX23xX3xX5xXdxX3exX23xX3xX310xX17xX6xX23xX76xX3xXf75xX149xX13xX54xX3xX4xX2eaxX23xX19xX3xX4xX2exXbxX3xX19xXdxX1bxXdxX3xXexX4dxX260xX23xX1xX76xX3xX5xX83xXdbxX3xX4dxXf61xX17fxX3xXbxX1xX1bxXdxX3xX19xXdxX20xXdbxX3xX7xX20xXexX3xX310xX17xX20xX3xXexX4dxX260xX23xX1xX3xXexX1xX4exX4xX3xX1xXdxXb7xX23xX3xX7xX6xX17xX3xXbxX1xXdxX3exX23xX3xX1xX42xXbxX139xX3xX13xX24xX23xX19xX3xX4xX6xX2axX3xX23xXdaxX23xX19xX3xX5xX4exX4xX3xXd5xX3bbxXdxX3xX97xXdxX75axX17xX3xX51xX52xX13xX54xX3xX4xX1xX17xXb6xX3exX23xX3xXexX4dxX20xX4xX1xX76xX3xXexX1xX75axX3xX1xXdxXb7xX23xX3xX9bxX6xXdxX3xXexX4dxb2bcxX3xX4xXe3xX6xX3xX4xX20xX4xX3xX149xX6xX23xX3xX51xX52xX13xX54xX76xX3xX7xX4exX3xXd5xXdxX16xX17xX3xX1xX83xX23xX1xX3xX379xXdxX3exX23xX3xX310xX17xXb6xX3b7xXexX3xX4xXe3xX6xX3xXcxX1xX32xX48xX23xX19xX3xXexX4dxX4exX4xX3xX51xX52xX13xX54xX17fxX3xX4dxX3a9xXexX3xX379xXdxX23xX1xX3xX23xX19xX1xXdxXb7xXdbxX3xXexX3c4xX3xX4xX20xX4xX3xXbxX1xXdxX3exX23xX3xX1xX42xXbxX3xXexX4dxX32xX9cxX4xX76xX3xXexXdxX3b7xXbxX3xXexX543xX4xX3xX23xX24xX23xX19xX3xX4xX6xX2axX3xX4xX1xX2exXexX3xX5xX32xX33xX23xX19xX3xX4xX20xX4xX3xXbxX1xXdxX3exX23xX3xX1xX42xXbxX3xX4xXe3xX6xX3xXcxX1xX32xX48xX23xX19xX3xXexX4dxX4exX4xX3xX51xX52xX13xX54xX3xXexX4dxX2axX23xX19xX3xXexX1xX48xXdxX3xX19xXdxX6xX23xX3xXexX9cxXdxX139xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX149xX2axX69xXb6xX3xXbxX6cxX10xX23xXexX10xX4dxXaxX12xX0xXdxXdbxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6cxX10xX23xXexX10xX4dxXaxX3xX7xXexXb6xX5xX10xX9xXaxX173xXdxX69xXexX1xX178xX3xX75xX73xX17cxXbxXbfxX17fxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX178xX3xX189xX18axXcdxXbxXbfxX17fxXaxX3xX7xX4dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX178xX57xX57xXdxX139xX97xX6xX2axX1xX6xXexXdxX23xX1xX139xX9bxX23xX57xX23xX10xX173xX7xX57xX2xX1b2xX1b3xX73xX57xX2xX18axX18axX69xX2xX2xXcdxX189xX1b3xX189xX17cxXexX75xX1b2xX3d6xX1b2xX75xX5xX17cxX139xX1caxXbxX19xX1cdxX4dxX9xXcdxX73xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xXdxX1bxXdxX3xXbxX1xX20xXbxX3xX23xX24xX23xX19xX3xX4xX6xX2axX3xX4xX1xX2exXexX3xX5xX32xX33xX23xX19xX3xX4xX20xX4xX3xXbxX1xXdxX3exX23xX3xX1xX42xXbxX3xXcxX1xX32xX48xX23xX19xX3xXexX4dxX4exX4xX3xX51xX52xX13xX54xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX6xXbxXexXdxX2axX23xXaxX12xX25cxXc0xX23xX1xX3xXd5xX3bbxX2axX3xX51xX54xX54xX13xX54xX3xXexX7exX23xX1xX3xXexX39dxX23xX19xX3xX1xX2axX6xX3xX4xX1xX3a9xX4xX3xXdbxX3c4xX23xX19xX3xX4xX20xX4xX3xXd5xX2aaxX23xX19xX3xX4xX1xX239xX3xX23xX19xX17xXb6xX3exX23xX3xX5xXc0xX23xX1xX3xXd5xX3bbxX2axX3xXexX1xX32xX48xX23xX19xX3xXexX4dxX4exX4xX3xX51xX52xX13xX54xX3xX4xX20xX4xX3xX1xX17xXb6xXb7xX23xX3xXd5xXc0xX3xX4xX1xX17xXb6xX75axX23xX3xX4xX9b5xX23xX19xX3xXexX20xX4xX0xX57xXbxX12xX0xX69xXdxX9bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX69xX4dxX10xX5xX6xXexX10xX69xXaxX12xX0xX17xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX247xXexX1xX17xXdbxX97xX247xX6xX23xX69xX247xX7xX6xXbxX2axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX51xX52xX13xX54xX3xXexX7exX23xX1xX3xX51xX83xX3xXcxX86xX23xX1xX3xXe9xX1xX26fxX6xX3xX554xX74cxbab5xX1566xX3xX1xX2axX83xX23xX3xXexX1xX83xX23xX1xX3xX23xX2b7xXdxX3xX69xX17xX23xX19xX3xXe9xX37axX3xX1xX42xXbxX3xXexX1xX8fxX3xX2xX17cxXaxX3xX1xX4dxX10xX721xX9xXaxX57xX4xX1xXdxX23xX1xX247xXexX4dxXdxX57xX1xX69xX23xX69xX247xXexXdxX23xX1xX247xX1xX6xX247xXexXdxX23xX1xX247xX379xX1xX2axX6xX247xXbfxX9bxXdxXdxX247xX1xX2axX6xX23xX247xXexX1xX6xX23xX1xX247xX23xX2axXdxX247xX69xX17xX23xX19xX247xX379xXb6xX247xX1xX2axXbxX247xXexX1xX17xX247xX2xX17cxX57xX2xXcdxX189xX1b2xX75xX2xX139xX1xXexXdbxXaxX12xX0xXdxXdbxX19xX3xX7xX4dxX4xX9xXaxX57xXdbxX10xX69xXdxX6xX57xX2xX73xX17cxX57xX23xX10xX173xX7xX57xX2xX1b2xX73xX75xX57xX2xX1b3xX18axX69xX1b3xX2xX2xX18axX3d6xX73xX1b3xXexX73xX2xX1b2xX1b2xX75xX5xX17cxX139xX1caxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xXdxX1bxXdxX3xXbxX1xX20xXbxX3xX23xX24xX23xX19xX3xX4xX6xX2axX3xX4xX1xX2exXexX3xX5xX32xX33xX23xX19xX3xX4xX20xX4xX3xXbxX1xXdxX3exX23xX3xX1xX42xXbxX3xXcxX1xX32xX48xX23xX19xX3xXexX4dxX4exX4xX3xX51xX52xX13xX54xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxX9bxX12xX0xX7xXexX4dxX2axX23xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX51xX52xX13xX54xX3xXexX7exX23xX1xX3xX51xX83xX3xXcxX86xX23xX1xX3xXe9xX1xX26fxX6xX3xX554xX74cxX1566xX1566xX3xX1xX2axX83xX23xX3xXexX1xX83xX23xX1xX3xX23xX2b7xXdxX3xX69xX17xX23xX19xX3xXe9xX37axX3xX1xX42xXbxX3xXexX1xX8fxX3xX2xX17cxXaxX3xX1xX4dxX10xX721xX9xXaxX57xX4xX1xXdxX23xX1xX247xXexX4dxXdxX57xX1xX69xX23xX69xX247xXexXdxX23xX1xX247xX1xX6xX247xXexXdxX23xX1xX247xX379xX1xX2axX6xX247xXbfxX9bxXdxXdxX247xX1xX2axX6xX23xX247xXexX1xX6xX23xX1xX247xX23xX2axXdxX247xX69xX17xX23xX19xX247xX379xXb6xX247xX1xX2axXbxX247xXexX1xX17xX247xX2xX17cxX57xX2xXcdxX189xX1b2xX75xX2xX139xX1xXexXdbxXaxX12xX51xX52xX13xX54xX3xXexX7exX23xX1xX3xX51xX83xX3xXcxX86xX23xX1xX3xXe9xX1xX26fxX6xX3xX554xX74cxX1566xX1566xX3xX1xX2axX83xX23xX3xXexX1xX83xX23xX1xX3xX23xX2b7xXdxX3xX69xX17xX23xX19xX3xXe9xX37axX3xX1xX42xXbxX3xXexX1xX8fxX3xX2xX17cxX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX4dxX2axX23xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xX264xX20xX23xX19xX3xX23xX6xXb6xX3xbd59xX2xXcdxX57xXcdxd536xX76xX3xX379xX37axX3xX1xX42xXbxX3xXexX1xX8fxX3xX2xX17cxX76xX3xX51xX52xX13xX54xX3xXexX7exX23xX1xX3xX51xX83xX3xXcxX86xX23xX1xX3xX97xX32xX9cxX4xX3xX9bxX83xX2axX3xX23xX19xX83xXb6xX3xX5xX83xXdbxX3xX9bxXdxXb7xX4xX3xX4xX17xXcbxXdxX3xX4xX2eaxX23xX19xX139xX3xX52xXd6xX17xX3xX19xXdxX48xX76xX3xa324xXdxX20xXdbxX3xXd5xXcbxX4xX3xX264xX2c3xX3xX17d6xX54xb875xX52xXcxX3xX51xX83xX3xXcxX86xX23xX1xX3xXexXdxX3b7xXbxX3xXexX543xX4xX3xXbxX1xXd6xX23xX3xXexX4dxX1bxX3xX5xX48xXdxX3xX4xX1xX2exXexX3xX9bxX2exX23xX139xX3xX264xX6xX17xX3xX379xX1xXdxX3xX5xXc0xX23xX1xX3xXd5xX3bbxX2axX3xXf75xX149xX13xX54xX3xXexX7exX23xX1xX3xXbxX1xX20xXexX3xX97xXdxX75axX17xX3xX5xX83xXdbxX3xX4dxXf61xX3xXexX1xX3exXdbxX3xX4xX20xX4xX3xX23xX2b7xXdxX3xX69xX17xX23xX19xX3xX4xX1xX2exXexX3xX9bxX2exX23xX3xXexX1xX260xX3xX4xX1xXe3xX3xXexX42xX6xX3xX379xX37axX3xX1xX42xXbxX3xX7x106cdxX3xX379xX3b7xXexX3xX5xX17xX31fxX23xX3xX9bxX83xX3xXexXdxX3b7xX23xX3xX1xX83xX23xX1xX3xX97xX3b7xX3xXdbxX3bbxX4xX139xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxX9bxX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX26dxX1xX20xXexX3xX1xX17xXb6xX3xX9bxX6xXdxX3xXexX4dxX12d7xX76xX3xX9bxXbdxX3xXexX1xX3b7xX3xX4xXe3xX6xX3xX51xX52xX13xX54xX3xXexX4dxX2axX23xX19xX3xXexX1xX4exX4xX3xX1xXdxXb7xX23xX3xX23xX1xXdxXb7xXdbxX3xX9bxX543xX3xX4xX1xX239xX23xX1xX3xXexX4dxXbdxX3xX2c3xX3xX51xX83xX3xXcxX86xX23xX1xXaxX3xX1xX4dxX10xX721xX9xXaxX57xX4xX1xXdxX23xX1xX247xXexX4dxXdxX57xXbxX1xX6xXexX247xX1xX17xXb6xX247xX9bxX6xXdxX247xXexX4dxX2axX247xX9bxXdxX247xXexX1xX10xX247xX4xX17xX6xX247xX1xX69xX23xX69xX247xXexX4dxX2axX23xX19xX247xXexX1xX17xX4xX247xX1xXdxX10xX23xX247xX23xX1xXdxX10xXdbxX247xX9bxX17xX247xX4xX1xXdxX23xX1xX247xXexX4dxXdxX247xX2axX247xX1xX6xX247xXexXdxX23xX1xX57xX2xXcdxX17cxXcdxX1b3xX2xX139xX1xXexXdbxXaxX12xX0xXdxXdbxX19xX3xX7xX4dxX4xX9xXaxX57xXdbxX10xX69xXdxX6xX57xX2xX73xX17cxX57xX23xX10xX173xX7xX57xX2xX1b2xX2xX1b3xX57xX2xX73xXcdxX69xX1b3xX2xX75xX189xX18axX2xX1b3xXexX73xX2xX189xX3d6xX17cxX5xX17cxX139xX1caxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xXdxX1bxXdxX3xXbxX1xX20xXbxX3xX23xX24xX23xX19xX3xX4xX6xX2axX3xX4xX1xX2exXexX3xX5xX32xX33xX23xX19xX3xX4xX20xX4xX3xXbxX1xXdxX3exX23xX3xX1xX42xXbxX3xXcxX1xX32xX48xX23xX19xX3xXexX4dxX4exX4xX3xX51xX52xX13xX54xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxX9bxX12xX0xX7xXexX4dxX2axX23xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX26dxX1xX20xXexX3xX1xX17xXb6xX3xX9bxX6xXdxX3xXexX4dxX12d7xX76xX3xX9bxXbdxX3xXexX1xX3b7xX3xX4xXe3xX6xX3xX51xX52xX13xX54xX3xXexX4dxX2axX23xX19xX3xXexX1xX4exX4xX3xX1xXdxXb7xX23xX3xX23xX1xXdxXb7xXdbxX3xX9bxX543xX3xX4xX1xX239xX23xX1xX3xXexX4dxXbdxX3xX2c3xX3xX51xX83xX3xXcxX86xX23xX1xXaxX3xX1xX4dxX10xX721xX9xXaxX57xX4xX1xXdxX23xX1xX247xXexX4dxXdxX57xXbxX1xX6xXexX247xX1xX17xXb6xX247xX9bxX6xXdxX247xXexX4dxX2axX247xX9bxXdxX247xXexX1xX10xX247xX4xX17xX6xX247xX1xX69xX23xX69xX247xXexX4dxX2axX23xX19xX247xXexX1xX17xX4xX247xX1xXdxX10xX23xX247xX23xX1xXdxX10xXdbxX247xX9bxX17xX247xX4xX1xXdxX23xX1xX247xXexX4dxXdxX247xX2axX247xX1xX6xX247xXexXdxX23xX1xX57xX2xXcdxX17cxXcdxX1b3xX2xX139xX1xXexXdbxXaxX12xX26dxX1xX20xXexX3xX1xX17xXb6xX3xX9bxX6xXdxX3xXexX4dxX12d7xX76xX3xX9bxXbdxX3xXexX1xX3b7xX3xX4xXe3xX6xX3xX51xX52xX13xX54xX3xXexX4dxX2axX23xX19xX3xXexX1xX4exX4xX3xX1xXdxXb7xX23xX3xX23xX1xXdxXb7xXdbxX3xX9bxX543xX3xX4xX1xX239xX23xX1xX3xXexX4dxXbdxX3xX2c3xX3xX51xX83xX3xXcxX86xX23xX1xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX4dxX2axX23xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xX6cxX1xXdxX16xX17xX3xX1b3xX57xX18axX76xX3xXcxX1xX32xX48xX23xX19xX3xXexX4dxX4exX4xX3xX51xX52xX13xX54xX3xXexX7exX23xX1xX3xX51xX83xX3xXcxX86xX23xX1xX3xXexX8bxX3xX4xX1xX8fxX4xX3xX1xX2b7xXdxX3xX23xX19xX1xXbdxX3xX19xXdxX6xX2axX3xX97xX6xX23xX3xX9bxX9cxXdxX3xXexX1xX32xX48xX23xX19xX3xXexX4dxX4exX4xX3xX51xX52xX13xX54xX3xX4xX20xX4xX3xX1xX17xXb6xXb7xX23xX76xX3xXexX1xX83xX23xX1xX3xXbxX1xXcbxX76xX3xXexX1xXbdxX3xXbfxXc0xX139xX3xX149xX239xX3xXexX1xX32xX3xXcxX7exX23xX1xX3xXe3xXb6xX76xX3xX6cxX1xXe3xX3xXexXbdxX4xX1xX3xX51xX52xX13xX54xX3xXexX7exX23xX1xX3xX25cxX3exX3xX52xX260xX23xX1xX3xX264xX265xX23xX17fxX3xX4xX20xX4xX3xX26dxX1xX26fxX3xX6cxX1xXe3xX3xXexXbdxX4xX1xX3xX51xX52xX13xX54xX3xXexX7exX23xX1xX178xX3xX13xX19xX17xXb6xX289xX23xX3xXcxX1xXbdxX3xX13xX291xX3xX293xX76xX3xX74cxXf61xX3xX51xX2aaxX23xX19xX3xX51xX1bxXdxX3xX4xX1xXe3xX3xXexX4dxX260xX3xX1xX2b7xXdxX3xX23xX19xX1xXbdxX139xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxX9bxX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX57xX17xX5xX12xX0xX69xXdxX9bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX4dxXaxX12xX0xX57xX69xXdxX9bxX12xX0xX57xX69xXdxX9bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxce72xX17xXexX1xX2axX4dxXaxX12xX52xX260xX23xX1xX3xX13xX1xX2exXexX3x9674xX3xX1c52xX23xX1xX3xXcxX2exX23xX0xX57xXbxX12
Đình Nhất – Anh Tấn