Thêm 3 xã huyện Kỳ Anh đủ điều kiện xét công nhận xã đạt chuẩn NTM
(Baohatinh.vn) - Đó là kết luận của Đoàn kiểm tra liên ngành sau 2 ngày kiểm tra, thẩm định tại 3 xã đạt chuẩn NTM (theo QĐ 2855/QĐ-UBND tỉnh): Kỳ Lâm, Kỳ Xuân, Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh.
f72cx183f9x12801x110ebxf72fxfd58x12744x13267x107d5xf885x11520x16d0fxfc74xfd45x1216ax179dfxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxfbdbx121bdx12390xXexX0x164f7xXaxX17xX18xX19xXexX0xf8a8x17950xX19x1028exXexX0xXax15c1bxX9x189edxXdxX18x13d18xX2fx154f0x16dc6x177f6xX5x10985xXbxXdxX17xX32xXexX5xXax15237xXcxX9x15c79xX9x14380x11365xX9xXaxfd9exX26x14bffx116b3xX9xfd29x17089xX9x14eddxX49xXaxX9x18053x121b7xX9xX52xX35x16d01xX46xX9xfa3bxX35xX48xX49xX9xX42x16e27xXbxX9xX2cx10fe8xX49x135d4xX9xX49xXax15ca1xX49xX9xX42xX43xX9xX52x12eacxXbxX9xX2cxXaxX46x12582xX49xX9x14c9bxX5x18406xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x16283xX17xX18xX19xX32xXex109a2x15e52xX9xXdx1349cxX9xX5ax10a4cxXbxX9xXdxX46xX6axX49xX9xX2cxX53xX18xX9xX93xX24xX97xX49xX9xX5axX35x18888xXcxX9xXbx10658xX18xX9xXdxX35xX3dxX49xX9xX49xX66xX97xX49xXaxX9xX2fxX18xX46xX9x1591fxX9xX49xX66xX97xX26xX9xX5axX35xXadxXcxX9xXbxXb1xX18x18793xX9xXbxXaxX77xXcxX9xX52x17d6bxX49xXaxX9xXbxX71xX35xX9xX40xX9xX42xX43xX9xX52xX71xXbxX9xX2cxXaxX46xX77xX49xX9xX7axX5xX7cxX9xfc1bxXbxXaxX17xX24xX9x17d25xX93xX9xXc3x128c4x13985xX100xX1cxXfbxX93x14d6exfca1x153a1xX7axX2xX9xXbx13d0exX49xXax140a3xfc85xX9xX4bxX4cxX9x14167x11ff6xXcxXd2xX9xX4bxX4cxX9x120c6xX46xX116xX49xXd2xX9xX4bxX4cxX9xffe0xX35xX18xX49xX66xXd2xX9xXaxX46xX26xX48xX49xX9xX4bxX4cxX9xX4exX49xXax12d60xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX107xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX42xXbxX105xX18xXdxX35xX66xX49xX110xX9xX2cxX17xX49xXbxX17xXb1x164f5xX32xXexX0xX35xXcxX66xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX17xXcxX9xX40xX9xX42xX18xX9xXaxX46xX26xX17xX49xX9xX5axX26xX9xX18xX49xXaxX9xX19xX46xX9xX19xX35xX17xX46xX9xX5axX35xX17xX49xX9xX42xX17xXbxX9xX2cxX24xX49xX66xX9xX49xXaxX18xX49xX9xX42xX18xX9xX19xX18xXbxX9xX2cxXaxX46xX18xX49xX9xX49xXbxXcxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32x163d5xX35xX19xXbxXaxX110x17e26x13a48xX1c7xX33xX42xX168xXaxX17xX35xX66xXaxXbxX110x12b32xX1c7xX1c7xX33xX42xX32xX9xX2fxXb1xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX110xX1cxX1cxX35xX139xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX49xXaxX139x14c3cxX49xX1cxX49xX17xX1c0xX2fxX1cxX2ax188a7xX1d3x15952xX1cxX1fbxX1fbxX19xX40xX1c7xX1fbxX100xX1c6xX1d3xX100xXbxX1fdxX100xX1fdxX1fdxXdxX1c7xX139x1823cxX33xX66xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX49xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX42xXbxX105xX18xXdxX35xX66xX49xX110xX9xX211xX46xX2fxXbxX35x18834xX26xX168xX32xXexX107xX97xX9xX2cxX24xX49xX9xX42xX43xX9xX4bxX4cxX9xX11dxX46xX116xX49xX9xX33xXaxfc6exX49xX9xX5axXax15272xX35xXd2xX9xX1f2xX46xX35xX9xXcx12c89xX49xX66xX9xX5axXaxX35xX9xX42xX43xX9xX49xXaxX97xX9xX52xX53xX9xX52xX35xX57xX46xX9xX5axX35xX48xX49xX9xX42xX60xXbxX9xX2cxX64xX49xX66xX9xX49xXaxX6axX49xX9xX42xX43xX9xX52xX71xXbxX9xX2cxXaxX46xX77xX49xX9xX49xX64xX49xX66xX9xXbxXaxX64xX49xX9xXcx11263xX35xX9xX49x14b4bxXcxX9xXc3xX1c7xX2axX1fbxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX107xX24xX19xX26xX32xXexX4x16df7xX9xXbxXaxXadxXd2xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX52x16c15xX49xXaxX9xX66xX35xX2dfxX9xX2cxX53xX18xX9xX52xX24xX97xX49xX9xXdxX35xX3dxX49xX9xX49xX66xX97xX49xXaxXd2xX9xX42xX43xX9xX4bxX4cxX9xX115xX116xXcxX9xX52xX71xXbxX9xX2axX1fdxX1cxXc3xX1c7xX9xXbxX35xX3dxX46xX9xX2cxXax11a2bxX9xXf5xX2cxff9axX49xX9xXbxX35xX3dxX46xX9xX2cxXaxX317xX9xX1f2x170d1x138b7xX49xX9xXcx173a0xX46xXd2xX9xX5axXaxX46xX9xX19xX116xX49xX9xX2cxX328xX9xX5axX35x1203exX46xX9xXcxX32dxX46xX9xX52xX71xXbxX9xX5axXaxX24x174f8xX49xX66xX9xXffxX1c7x13380xX10fxX168xX9xX42xX43xX9xX4bxX4cxX9xX11dxX46xX116xX49xX9xX1f2xX97xX9xX4bxX4cxX9xX126xX35xX18xX49xX66xX9xX52xX71xXbxX9xXc3xX1c7xX1cxXc3xX1c7xX9xXbxX35xX3dxX46xX9xX2cxXaxX317xX139xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX107xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX42xXbxX105xX18xXdxX35xX66xX49xX110xX9xX2cxX17xX49xXbxX17xXb1xX168xX32xXexX0xX35xXcxX66xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX17xXcxX9xX40xX9xX42xX18xX9xXaxX46xX26xX17xX49xX9xX5axX26xX9xX18xX49xXaxX9xX19xX46xX9xX19xX35xX17xX46xX9xX5axX35xX17xX49xX9xX42xX17xXbxX9xX2cxX24xX49xX66xX9xX49xXaxX18xX49xX9xX42xX18xX9xX19xX18xXbxX9xX2cxXaxX46xX18xX49xX9xX49xXbxXcxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1c0xX35xX19xXbxXaxX110xX1c6xX1c7xX1c7xX33xX42xX168xXaxX17xX35xX66xXaxXbxX110xX1d3xX1c7xX1c7xX33xX42xX32xX9xX2fxXb1xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX110xX1cxX1cxX35xX139xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX49xXaxX139xX1f2xX49xX1cxX49xX17xX1c0xX2fxX1cxX2axX1fbxX1d3xX1fdxX1cxX1fbxX1fbxX19xX40xX1c7xX1fbxX100xX1c6xX1d3xX100xXbxX1fbxX40xX1fdxX1fdxXdxX2axX139xX211xX33xX66xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX49xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX42xXbxX105xX18xXdxX35xX66xX49xX110xX9xX211xX46xX2fxXbxX35xX248xX26xX168xX32xXexX7axXaxX329xX9xXaxX46xX26xX9xX52x1073dxX49xX66xX9xXbx12265xXbxX9xX49xX66xX46x13322xX49xX9xXdx11abbxX2cxXd2xX9xX4bxX4cxX9xX11dxX46xX116xX49xX9xX42xX116xX26xX9xX19xX4abxX49xX66xX9xX52xX328x140b1xX2cxX9xXaxX48xX9xXbxXaxX4a1xX49xX66xX9xXbxXb1xX46xX49xX66xX9xXbxX116xXcxX9xXaxX97xX49xXaxX9xX2cxXaxX317xX49xXaxX9xX42xX43xX9xX5axXaxX18xX49xX66xX9xXbxXb1xX18xX49xX66xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX107xX24xX19xX26xX32xXexX5xX71xX35xX9xX23xX46x10058xX35xX9xXbxXaxX77xXcxX9xX52xXdaxX49xXaxXd2xX9xXaxX46xX26xX48xX49xX9xX4bxX4cxX9xX4exX49xXaxXd2xX9xX2cxX2dfxX2cxX9xX52xXdaxX18xX9xX33xXaxX328x16955xX49xX66xX9xX52xX43xX9xXbxXaxX4a1xX49xX66xX9xX49xXaxX261xXbxXd2xX9xX52xX4a7xX49xX66xX9xXbx1324exX49xXaxX9xX2cxX18xX24xX9xX1f2xX2b1xX35xX9xX5axX9axXbxX9x16496xX46xX34cxX9xX52xX2dfxX49xXaxX9xX66xX35xX2dfxX9xX2cxX53xX18xX9xX52xX24xX97xX49xX9xXdxX35xX3dxX49xX9xX49xX66xX97xX49xXaxX139xX9xX4xX2dfxX2cxX9xX1f2xX261xX49xX9xX52xX57xX9xX2cxX31bxX49xX9xXbxX4a7xX49xX9xXbxX71xX35xXd2xX9xX2cxX2dfxX2cxX9xX42xX43xX9xX1f2xX97xX9xXdxX43xX49xXaxX9xX52xX71xX24xX9xXaxX46xX26xX48xX49xX9xX4bxX4cxX9xX4exX49xXaxX9xX2cxX18xXcxX9xX5axX9axXbxX9xX2fx10457xX9xX49xXaxX18xX49xXaxX9xX2cxXaxX94xX49xX66xX9xXaxX46xX26xX9xX52xX49cxX49xX66xX9xXdxX4abxX2cxX9xXdxX328xX4c2xX49xX66xXd2xX9xX49xX66xX46xX4a7xX49xX9xXdxX4abxX2cxX9xX52xXadxX9xXaxX24xX97xX49xX9xXbxXaxX35xX48xX49xX9xXbxXb1xX24xX49xX66xX9xXbxXaxX329xX35xX9xX66xX35xX18xX49xX9xX2fxX2b1xXcxX9xX49xXaxX261xXbxX139xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX107xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX42xXbxX105xX18xXdxX35xX66xX49xX110xX9xX2cxX17xX49xXbxX17xXb1xX168xX32xXexX0xX35xXcxX66xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX17xXcxX9xX40xX9xX42xX18xX9xXaxX46xX26xX17xX49xX9xX5axX26xX9xX18xX49xXaxX9xX19xX46xX9xX19xX35xX17xX46xX9xX5axX35xX17xX49xX9xX42xX17xXbxX9xX2cxX24xX49xX66xX9xX49xXaxX18xX49xX9xX42xX18xX9xX19xX18xXbxX9xX2cxXaxX46xX18xX49xX9xX49xXbxXcxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1c0xX35xX19xXbxXaxX110xX1c6xX1c7xX1c7xX33xX42xX168xXaxX17xX35xX66xXaxXbxX110xX1d3xX1c7xX1c7xX33xX42xX32xX9xX2fxXb1xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX110xX1cxX1cxX35xX139xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX49xXaxX139xX1f2xX49xX1cxX49xX17xX1c0xX2fxX1cxX2axX1fbxX1d3xX1fdxX1cxX1fbxX1fbxX19xX40xX1c7xX1fbxX100xX1c6xX1d3xX100xXbxX100xX2axXc3xX1d3xXdxXc3xX139xX211xX33xX66xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX49xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX42xXbxX105xX18xXdxX35xX66xX49xX110xX9xX211xX46xX2fxXbxX35xX248xX26xX168xX32xXexX7cx13769xX2cxX9xX19x12b62xX9xX2cxXaxXdaxX46xX9xXbxXaxX35xX48xXbxX9xXaxX71xX35xX9xX49xX726xX49xX66xX9xX49xX57xX9xXbxXb1xX24xX49xX66xX9xX2cxX533xX49xX9xX23xX43xX24xX9xX2fxX4a1xX9xX2axX1c7xX9xX1f2xX26fxX18xX9xX55cxX46xX18xXd2xX9xX49xXaxX328xX49xX66xX9xX1f2xX2b1xX35xX9xX2fxX4abxX9xX49x10753xX9xXdxX4abxX2cxXd2xX9xX55cxX46xX26xX9axXbxX9xXbxX116xXcxX9xX2cxX18xX24xX9xX2cxX53xX18xX9xX2cxX261xX33xX9xX53xX26xX9xX2cxXaxX317xX49xXaxX9xX55cxX46xX26xX57xX49xXd2xX9xX2fxX4abxX9xX1f2xX97xX24xX9xX2cxX46xX49cxX2cxX9xXcxX71xX49xXaxX9xXcxX5bfxX9xX2cxX53xX18xX9xX49xX66xX328xX329xX35xX9xX19xX116xX49xX9xX49xX3dxX49xX9xX23xX49cxX9xXcxX726xXbxX9xX49xX64xX49xX66xX9xXbxXaxX64xX49xX9xXbxX71xX35xX9xX40xX9xX42xX43xX9xX52xX2b5xX49xX66xX9xX5axfec5xX9xX1f2xX57xX9xX52xX317xX2cxXaxX9xX49xX2b5xXcxX9xXc3xX1c7xX2axX1fbxX9xX2cxX53xX18xX9xXaxX46xX26xX48xX49xX9xX4bxX4cxX9xX4exX49xXaxX9xX52xX50cxX35xX9xXbxXaxX18xX26xX9xXaxX24xX97xX49xX9xXbxX24xX97xX49xX139xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX107xX24xX19xX26xX32xXex15362xX35xX48xX2cxX9xX40xX1cxX40xX9xX42xX43xX9xX52xX2b5xX49xX66xX9xX5axX7e1xX9xX1f2xX57xX9xX52xX317xX2cxXaxX9xX49xX2b5xXcxX9xXc3xX1c7xX2axX1fbxX9xX52xX53xX9xX52xX35xX57xX46xX9xX5axX35xX48xX49xX9xXbxXb1xX54cxX49xXaxX9xX8dxX49cxX35xX9xX52xX4a7xX49xX66xX9xXbxXaxX77xXcxX9xX52xXdaxX49xXaxX9xXbxX10cxX49xXaxX9xX23xf8f8xX9xX33xXaxX35xX9axX46xX9xX42xX60xXbxX9xX2cxX64xX49xX66xX9xX49xXaxX6axX49xX9xX42xX43xX9xX52xX71xXbxX9xX2cxXaxX46xX77xX49xX9xX7axX5xX7cxX9xX49xX2b5xXcxX9xXc3xX1c7xX2axX1fbxX9xXdxX97xX9xX5axX9axXbxX9xX55cxX46xX34cxX9xX2cxX53xX18xX9xX2fxX4abxX9xX49xX76exX9xXdxX4abxX2cxXd2xX9xX2cxX4a1xX9xX66x17933xX49xX66xX9xX2cxX53xX18xX9xX2cxX261xX33xX9xX53xX26xX9xX2cxXaxX317xX49xXaxX9xX55cxX46xX26xX57xX49xXd2xX9xX52xX4a7xX49xX66xX9xXbxXaxX46xX6axX49xXd2xX9xX1f2xX97xX24xX9xX2cxX46xX49cxX2cxX9xX2cxX53xX18xX9xX23xX97xX9xX2cxX24xX49xX9xX49xXaxX116xX49xX9xX19xX116xX49xXd2xX9xX49xXaxX261xXbxX9xXdxX97xX9xXbxXb1xX24xX49xX66xX9xX23xX4a1xX35xX9xX2cxX34cxX49xXaxX9xX4bxX4cxX9xX4exX49xXaxX9xX1f2xX26fxX18xX9xX66xX2dfxX49xXaxX9xX2cxXaxXdaxX46xX9xXaxX6axX46xX9xX55cxX46xX34cxX9xX49xX726xX49xX66xX9xXbxX26fxX9xX2fxX4abxX9xX2cxX4a1xX9xXcxX64xX35xX9xXbxXb1xX328xX329xX49xX66xX9xX23xX35xXadxX49xX9xX1f2xX97xX9xX2cxX533xX49xX9xX23xX43xX24xX9xX2fxX4a1xX9xX2axX1c7xX9xX1f2xX26fxX18xX9xX55cxX46xX18xX139xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x17b64xX49xXbxX17xXb1xX5xX35xXbxXdxX17xX32xXexX2xX328xX2b1xX35xX9xX52xX116xX26xX9xXdxX97xX9xXcxX49cxXbxX9xX2fxX4a1xX9xXaxX54cxX49xXaxX9xX34cxX49xXaxX9xXbxX71xX35xX9xX2cxX2dfxX2cxX9xX42xX43xX9xXbxXb1xX24xX49xX66xX9xX52xX4c2xXbxX9xXbxXaxX77xXcxX9xX52xXdaxX49xXaxX110xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX49xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX42xXbxX105xX18xXdxX35xX66xX49xX110xX9xX2cxX17xX49xXbxX17xXb1xX168xX32xXexX0xX35xXcxX66xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX17xXcxX9xX40xX9xX42xX18xX9xXaxX46xX26xX17xX49xX9xX5axX26xX9xX18xX49xXaxX9xX19xX46xX9xX19xX35xX17xX46xX9xX5axX35xX17xX49xX9xX42xX17xXbxX9xX2cxX24xX49xX66xX9xX49xXaxX18xX49xX9xX42xX18xX9xX19xX18xXbxX9xX2cxXaxX46xX18xX49xX9xX49xXbxXcxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1c0xX35xX19xXbxXaxX110xX1c6xX1c7xX1c7xX33xX42xX168xXaxX17xX35xX66xXaxXbxX110xX1d3xX1c7xX1c7xX33xX42xX32xX9xX2fxXb1xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX110xX1cxX1cxX35xX139xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX49xXaxX139xX1f2xX49xX1cxX49xX17xX1c0xX2fxX1cxX2axX1fbxX1d3xX1fdxX1cxX1fbxX1fbxX19xX40xX1c7xX1fbxX100xX1c6xX1d3xX100xXbxX100xXffxX1fdxX1d3xXdxX40xX139xX211xX33xX66xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX49xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX42xXbxX105xX18xXdxX35xX66xX49xX110xX9xX2cxX17xX49xXbxX17xXb1xX168xX32xXexX0xX35xXcxX66xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX17xXcxX9xX40xX9xX42xX18xX9xXaxX46xX26xX17xX49xX9xX5axX26xX9xX18xX49xXaxX9xX19xX46xX9xX19xX35xX17xX46xX9xX5axX35xX17xX49xX9xX42xX17xXbxX9xX2cxX24xX49xX66xX9xX49xXaxX18xX49xX9xX42xX18xX9xX19xX18xXbxX9xX2cxXaxX46xX18xX49xX9xX49xXbxXcxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1c0xX35xX19xXbxXaxX110xX1c6xX1c7xX1c7xX33xX42xX168xXaxX17xX35xX66xXaxXbxX110xX1d3xX1c7xX1c7xX33xX42xX32xX9xX2fxXb1xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX110xX1cxX1cxX35xX139xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX49xXaxX139xX1f2xX49xX1cxX49xX17xX1c0xX2fxX1cxX2axX1fbxX1d3xX1fdxX1cxX1fbxX1fbxX19xX40xX1c7xX1fbxX100xX1c6xX1d3xX100xXbxX100xX1fdxX1c7xX1c6xXdxX1d3xX139xX211xX33xX66xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX9xX19xXbxXaxX46xXcxX23xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX49xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX42xXbxX105xX18xXdxX35xX66xX49xX110xX9xX211xX46xX2fxXbxX35xX248xX26xX168xX32xXexX7axXaxX35xX57xX46xX9xXbxX46xX26xX9axX49xX9xX52xX328xX329xX49xX66xX9xX266xX9xX4bxX4cxX9xX11dxX46xX116xX49xXd2xX9xX4bxX4cxX9xX115xX116xXcxXd2xX9xX4bxX4cxX9xX126xX35xX18xX49xX66xX9xX52xX43xX9xXbxXb1xX4a7xX49xX66xX9xX52xX328xX4c2xX2cxX9xXaxX48xX9xXbxXaxX4a1xX49xX66xX9xXaxX97xX49xX66xX9xXb1xX97xX24xX9xX42xX18xX49xXaxX9xX52x18855xX33xX9xXcxX8ccxXbxX139xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX49xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX42xXbxX105xX18xXdxX35xX66xX49xX110xX9xX2cxX17xX49xXbxX17xXb1xX168xX32xXexX0xX35xXcxX66xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX17xXcxX9xX40xX9xX42xX18xX9xXaxX46xX26xX17xX49xX9xX5axX26xX9xX18xX49xXaxX9xX19xX46xX9xX19xX35xX17xX46xX9xX5axX35xX17xX49xX9xX42xX17xXbxX9xX2cxX24xX49xX66xX9xX49xXaxX18xX49xX9xX42xX18xX9xX19xX18xXbxX9xX2cxXaxX46xX18xX49xX9xX49xXbxXcxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1c0xX35xX19xXbxXaxX110xX1c6xX1c7xX1c7xX33xX42xX168xXaxX17xX35xX66xXaxXbxX110xX1d3xX1c7xX1c7xX33xX42xX32xX9xX2fxXb1xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX110xX1cxX1cxX35xX139xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX49xXaxX139xX1f2xX49xX1cxX49xX17xX1c0xX2fxX1cxX2axX1fbxX1d3xX1fdxX1cxX1fbxX1fbxX19xX40xX1c7xX1fbxX100xX1c6xX1d3xX100xXbxX1fbxX1c7xX2axX40xXdxX100xX139xX211xX33xX66xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX49xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX42xXbxX105xX18xXdxX35xX66xX49xX110xX9xX211xX46xX2fxXbxX35xX248xX26xX168xX32xXexX5xXb1xX46xX49xX66xX9xXbxX116xXcxX9xXaxX97xX49xXaxX9xX2cxXaxX317xX49xXaxX9xX42xX43xX9xX4bxX4cxX9xX126xX35xX18xX49xX66xX9xX52xX328xX4c2xX2cxX9xX42xX116xX26xX9xX19xX4abxX49xX66xX9xX5axXaxX18xX49xX66xX9xXbxXb1xX18xX49xX66xXd2xX9xX1f2xX2b1xX35xX9xXaxX48xX9xXbxXaxX4a1xX49xX66xX9xX2cxX116xX26xX9xX42xX18xX49xXaxXd2xX9xXaxX24xX18xXd2xX9xX2cxX116xX26xX9xX2cxX34cxX49xXaxX9xX42xX18xX49xXaxX9xXcxX2dfxXbxXd2xX9xXbxX71xX24xX9xX2cxX34cxXcxX9xX66xX35xX2dfxX2cxX9xX66x116d7xX49xX9xX66x114bdxX35xX9xX1f2xX2b1xX35xX9xXbxXaxX35xX3dxX49xX9xX49xXaxX35xX3dxX49xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX49xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX42xXbxX105xX18xXdxX35xX66xX49xX110xX9xX2cxX17xX49xXbxX17xXb1xX168xX32xXexX0xX35xXcxX66xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX17xXcxX9xX40xX9xX42xX18xX9xXaxX46xX26xX17xX49xX9xX5axX26xX9xX18xX49xXaxX9xX19xX46xX9xX19xX35xX17xX46xX9xX5axX35xX17xX49xX9xX42xX17xXbxX9xX2cxX24xX49xX66xX9xX49xXaxX18xX49xX9xX42xX18xX9xX19xX18xXbxX9xX2cxXaxX46xX18xX49xX9xX49xXbxXcxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1c0xX35xX19xXbxXaxX110xX1c6xX1c7xX1c7xX33xX42xX168xXaxX17xX35xX66xXaxXbxX110xX1d3xX1c7xX1c7xX33xX42xX32xX9xX2fxXb1xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX110xX1cxX1cxX35xX139xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX49xXaxX139xX1f2xX49xX1cxX49xX17xX1c0xX2fxX1cxX2axX1fbxX1d3xX1fdxX1cxX1fbxX1fbxX19xX40xX1c7xX1fbxX100xX1c6xX1d3xX100xXbxX40xXffxX1c6xXdxX1c6xX139xX211xX33xX66xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX49xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX42xXbxX105xX18xXdxX35xX66xX49xX110xX9xX211xX46xX2fxXbxX35xX248xX26xX168xX32xXexX7xXaxX24xX49xX66xX9xXbxXb1xX97xX24xX9xX42xX116xX26xX9xX19xX4abxX49xX66xX9xX7axX5xX7cxX9xX52xX43xX9xX66xX94xX33xX9xX33xXaxXdc4xX49xX9xX49xX116xX49xX66xX9xX2cxX18xX24xX9xX52xX329xX35xX9xX2fxX4a1xX49xX66xX9xX1f2xX6axXbxX9xX2cxXaxX261xXbxXd2xX9xXbxX35xX49xXaxX9xXbxXaxXdc4xX49xX9xX2cxX53xX18xX9xX49xX66xX328xX329xX35xX9xX19xX116xX49xX9xX4bxX4cxX9xX126xX35xX18xX49xX66xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX49xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX42xXbxX105xX18xXdxX35xX66xX49xX110xX9xX2cxX17xX49xXbxX17xXb1xX168xX32xXexX0xX35xXcxX66xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX17xXcxX9xX40xX9xX42xX18xX9xXaxX46xX26xX17xX49xX9xX5axX26xX9xX18xX49xXaxX9xX19xX46xX9xX19xX35xX17xX46xX9xX5axX35xX17xX49xX9xX42xX17xXbxX9xX2cxX24xX49xX66xX9xX49xXaxX18xX49xX9xX42xX18xX9xX19xX18xXbxX9xX2cxXaxX46xX18xX49xX9xX49xXbxXcxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1c0xX35xX19xXbxXaxX110xX1c6xX1c7xX1c7xX33xX42xX168xXaxX17xX35xX66xXaxXbxX110xX1d3xX1c7xX1c7xX33xX42xX32xX9xX2fxXb1xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX110xX1cxX1cxX35xX139xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX49xXaxX139xX1f2xX49xX1cxX49xX17xX1c0xX2fxX1cxX2axX1fbxX1d3xX1fdxX1cxX1fbxX1fbxX19xX40xX1c7xX1fbxX100xX1c6xX1d3xX100xXbxX2axX1c7xX2axXdxX1fbxX139xX211xX33xX66xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX49xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX42xXbxX105xX18xXdxX35xX66xX49xX110xX9xX211xX46xX2fxXbxX35xX248xX26xX168xX32xXexX107xX97xX9xX2cxX24xX49xX9xX49xXaxX116xX49xX9xX19xX116xX49xX9xX4bxX4cxX9xX126xX35xX18xX49xX66xX9xX23xX97xX26xX9xXbxX87exX9xX2fxX4abxX9xXaxX97xX35xX9xXdxX31bxX49xX66xX9xX52xX4a1xX35xX9xX55cxX46xX2dfxX9xXbxXb1xX54cxX49xXaxX9xX42xX116xX26xX9xX19xX4abxX49xX66xX9xX7axX5xX7cxX9xX2cxX53xX18xX9xX42xX43xXd2xX9xX52xX4a7xX49xX66xX9xXbxXaxX329xX35xX9xXbxXaxXadxX9xXaxX35xX48xX49xX9xX55cxX46xX26xX9axXbxX9xXbxX116xXcxX9xX49xX116xX49xX66xX9xX2cxX18xX24xX9xXaxX533xX49xX9xX49x126a2xX18xX9xX2cxX2dfxX2cxX9xXbxX35xX3dxX46xX9xX2cxXaxX317xX9xX52xX43xX9xX52xX71xXbxX9xX52xX328xX4c2xX2cxX139xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4exX46xXbxXaxX24xXb1xX32xXexX7xXax16bd8xX2cxX9xXfbxX46xX18xX49xX66xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Phúc Quang