ĐT nữ Việt Nam đã cầm trong tay nửa vé dự World Cup 2019
Với những gì đang diễn ra tại vòng loại nữ Asian Cup 2018, ĐT nữ Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để giành vé dự World Cup 2019.
92edxf4f9xf97exb49ax9731x11316xcddbx10bd2xb85fxX7xaac9x11b4axee31xce2ex9608x120e7xX5xc759xXaxd5ccxbe81xXcxX3xaf67x11ad4xX3xca99xXdxa6adxXexX3x9b7bxX6xc4bfxX3xf7d0xa95cxX3xX4xca4exX20xX3xXex9368xeffexX16xde89xX3xXexX6xf82fxX3xX16xc236xX6xX3xffbaxb740xX3xf9cbxd723xX3xd9b6xX2bxX2axX5xX3axX3xb37exb1b0xXbxX3xde46xcc6exX2xcae6xX0xa161xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc012xX10xX6xX3axXaxX12xX19x1239bxXdxX3xX16xX1xX17xX16xX2dxX3xX2dxdf9exX3xX22xX6xX16xX2dxX3xX3axXdx1091cxX16xX3xX2axX6xX3xXex103baxXdxX3xX37x9775xX16xX2dxX3xX5xX2bxX7cxXdxX3xX16xX17xX3x11be6xX7xXdxX6xX16xX3xX43xX44xXbxX3xX47xX48xX2xf388xae0axX3xX13xXcxX3xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxXexX3xX1exX6xX20xX3xX22xX6xX16xX2dxX3xX22xd580xX16xX2dxX3xXexX2ax102cbxX62xX4xX3xX4x9802xX3xX1x10e8bxXdxX3xX5xX62xX16xX3xX22xa0f5xX3xX2dxXdxdc95xX16xX1xX3xX37xX38xX3xX3axX3bxX3xX3dxX2bxX2axX5xX3axX3xX43xX44xXbxX3xX47xX48xX2xX4axbc2bxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe961xX2bxX3axX31xXaxX12xX0xX7xXexX2axX2bxX16xX2dxX12xa457xX44xc76bxX16xX3xX22xd1d0xX16xX3xX3dxX2bxX2axX5xX3axX3xX43xX44xXbxX3xXexX1xX6cxX3xX3axX3bxX3xX19xX43xfc38xX3xX8cxX7xXdxX6xX16xX3xX43xX44xXbxX3xX47xX48xX2xX99xX0xX4cxX7xXexX2axX2bxX16xX2dxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX2bxX3axX31xXaxX12xX19xX43xX11dxX3xX8cxX7xXdxX6xX16xX3xX43xX44xXbxX3xX47xX48xX2xX99xX3xX4xX1xcf66xX16xX1xX3xX5xXcbxX3xXex10900xX20xX3xX37xX38xX3xXexX1xcb9bxX16xX2dxX3xX1xXcbxX16xX1xX3xX22xXc7xX3xX4x11adfxX4xX3xX22xXbfxXdxX3xXexX44xX31xXc7xX16xX3xX16xX17xX3xX4xX1x11067xX44xX3xc34fxX3xX4xX7cxX16xX1xX3xXexX2axX6xX16xX1xX3xX37xX38xX3xX3axX3bxX3xX3dxX2bxX2axX5xX3axX3xX43xX44xXbxX3xX16xX17xX3xX47xX48xX2xX4axX3xX3axXdxX75xX16xX3xX2axX6xX3xXexX7cxXdxX3x11fbdxX1xX17dxXbxXe3xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX6xXbxXexXdxX2bxX16xXaxX12xX0xXdxX20xX2dxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxd2b9xX4cxX4cxXdxXe3xbbdbxX6xX2bxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe3xX37xX16xX4cxX16xX10xf5c4xX7xX4cxX2xd6acxX2x10887xX4cxX2xX48xX208xX3axce96xX48xX4axXexX4axX47xX4axX20exX5xX48xXe3xcedbxXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX3axXexX3xX16xX44xX3xX37xXdxX10xXexX3xX16xX6xX20xX3xX3axX6xX3xX4xX6xX20xX3xXexX2axX2bxX16xX2dxX3xXexX6xX31xX3xX16xX44xX6xX3xX37xX10xX3xX3axX44xX3xX202xX2bxX2axX5xX3axX3xX4xX44xXbxX3xX47xX48xX2xX4axXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxX202xXdxX3axXexX1xX1eexX4ax1138axX48xXbx107bfxaeafxX1xX10xXdxX2dxX1xXexX1eexX99xX47xX20exXbxX26exXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX6xXbxXexXdxX2bxX16xXaxX12xX13xXcxX3xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxXexX3xX1exX6xX20xX3xXexX1xXdxX3xX22xX168xX44xX3xX26exX44xX168xXexX3xX7xca69xX4xX3xde36xX3xX37xX80xX16xX2dxX3xX5xX2bxX7cxXdxX3xX8cxX7xXdxX6xX16xX3xX43xX44xXbxX3xX47xX48xX2xX99xXe3xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX2bxX3axX31xXaxX12xX1exX2b5xX20xX3xac8exX44xX31xe964xX16xX3xXexX3bxX3xX2ecxX44xX31xX107xXexX3xXexX2axX2bxX16xX2dxX3xXexX6xX31xX9axX3xX4xX17dxX4xX3xX1xbbcbxX4xX3xXexX2axX80xX3xX4x9e85xX6xX3xX5bxe0f4xX19xX3xX101xX6xXdxX3xX13xXb1xX4xX3xX43xX1xX44xX16xX2dxX3xXexX1xf307xX20xX3xX4xX1xX160xX3xX4xX80xX16xX3xX5xXcbxX20xX3xXexX103xXexX3xX1xXbcxX16xX3xX20xX2bxX16xX2dxX3xX22xe8f3xXdxX3xX4xX313xX6xX3xX1exX5bxX101xXe3xX3xXcxX2axX2bxX16xX2dxX3xXexX2axX32axX16xX3xX22xX168xX44xX3xX4xX44xX103xXdxX3xX4x11247xX16xX2dxX3xX2dxd3e3xXbxX3xX13xXcxX3xX16xX17xX3xX101xX31xX6xX16xX20xX6xX2axX9axX3xX13xXcxX3xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxXexX3xX1exX6xX20xX3xX22xX23xX3xXexX1xX2b5xX16xX2dxX3xX5xX347xXdxX3xX47xaf40xX48xX3xX1f3xa320xX16xX2dxX3xX1f3xXcbxX16xX3xXexX1xX2b5xX16xX2dxX3xX2axX168xXexX3xX22x11cd2xXbxX3xX4xX313xX6xX3xXcxX44xX31xX107xXexX3x11420xX44xX16xX2dxX3xX37xXcbxX3xX5bxX44x11efdxX16xX1xX3xX1exX1xXb7xXe3xX3xX19xX62xXdxX3xX16xX2dxX170xXdxX3xX16xX1xX168xXexX3xX1f3xd7f9xX16xX2dxX3xX3c0xX9axX3xX13xXcxX3xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxXexX3xX1exX6xX20xX3xX4xX1xX160xX16xX1xX3xXexX1xXb1xX4xX3xX2dxXdxXcbxX16xX1xX3xX37xX38xX3xX3axX3bxX3xX19xX43xX317xX3xX8cxX7xXdxX6xX16xX3xX43xX44xXbxX3xX47xX48xX2xX99xX3xX3axXdxX75xX16xX3xX2axX6xX3xXexX7cxXdxX3x9ed9xX2bxX2axX3axX6xX16xXe3xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX2bxX3axX31xXaxX12xX0xX7xXexX2axX2bxX16xX2dxX12xX19xX6cxX3xX7xX6xX2bxX3xX16xd0bbxXdxX3xX4xXbcxX3xX1xXbfxXdxX3xX4xX313xX6xX3xX13xXcxX3xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxXexX3xX1exX6xX20xX3xX3axX3bxX3xX3dxX2bxX2axX5xX3axX3xX43xX44xXbxX3xX5xX7cxXdxX3xX2axX168xXexX3xX5xX62xX16x95b8xX0xX4cxX7xXexX2axX2bxX16xX2dxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX2bxX3axX31xXaxX12xX208xX4cxX99xX3xX22xXbfxXdxX3xX4xX45axX3xXexX1xXcbxX16xX1xX3xXexX160xX4xX1xX3xXexX103xXexX3xX16xX1xX168xXexX3xXexX7cxXdxX3xX19xX43xX11dxX3xX8cxX7xXdxX6xX16xX3xX43xX44xXbxX3xX47xX48xX2xX99xX3xX7xcb26xX3xX4xX45axX3xX37xX38xX3xX3axX3bxX3xX19xX43xX11dxX3xX3dxX2bxX2axX5xX3axX3xX43xX44xXbxX3xX47xX48xX2xX4axX3xX3axXcbxX16xX1xX3xX4xX1xX2bxX3xX16xX17xX3xXex113d9xX3xX4xX1xXb1xX4xX3xXexX7cxXdxX3xX1c3xX1xX17dxXbxXe3xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX2bxX3axX31xXaxX12xX5bxXdxX1bxX16xX3xXexX7cxXdxX3xX22xX23xX3xX26exX17dxX4xX3xX22xe8a1xX16xX1xX3xX22xXb7xX347xX4xX3xX206xX3xX22xXbfxXdxX3xX3axX3bxX3xX19xX43xX11dxX3xX8cxX7xXdxX6xX16xX3xX43xX44xXbxX3xX47xX48xX2xX99xX3xX2dxb00exX20xX3xX16xX17xX3xX1exX1xX32axXexX3xXf3xX3e2xX16xX9axX3xX8cxX44xX7xXexX2axX6xX5xXdxX6xX9axX3xXcxX2axX44xX16xX2dxX3xd6dcxX44xX103xX4xX9axX3xXcxX1xX17dxXdxX3xX317xX6xX16xX9axX3xX5bxXcbxX16xX3xX58dxX44xX103xX4xX9axX3xX19xXdxX1bxXexX3xX1exX6xX20xX3xX37xXcbxX3xX4xX1xX313xX3xX16xX1xXcbxX3xX42exX2bxX2axX3axX6xX16xXe3xX3xX43xX1xa583xX3xX4xX80xX16xX3xX2xX3xX7xX44xX168xXexX3xX16xX17xX6xX3xX22xXc7xX3xX3axX3bxX3xX19xX43xX11dxX3xX8cxX7xXdxX6xX16xX3xX43xX44xXbxX3xX47xX48xX2xX99xXe3xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX2bxX3axX31xXaxX12xXf3xe731xX5bxX3xX1f3xX3e2xX16xX2dxX3xX8cxX1eexX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX2bxX3axX31xXaxX12xX0xXdxX20xX2dxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1eexX4cxX4cxXdxXe3xX1f3xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe3xX37xX16xX4cxX16xX10xX202xX7xX4cxX2xX206xX2xX208xX4cxX2xX48xX208xX3axX20exX48xX4axXexX2xX206xX26bxX47xX5xX2xXe3xX219xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX3axXexX3xX16xX44xX3xX37xXdxX10xXexX3xX16xX6xX20xX3xX3axX6xX3xX4xX6xX20xX3xXexX2axX2bxX16xX2dxX3xXexX6xX31xX3xX16xX44xX6xX3xX37xX10xX3xX3axX44xX3xX202xX2bxX2axX5xX3axX3xX4xX44xXbxX3xX47xX48xX2xX4axXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxX202xXdxX3axXexX1xX1eexX26bxX47xX99xXbxX26exX26fxX1xX10xXdxX2dxX1xXexX1eexX2xX4axX99xXbxX26exX26fxX3axXdxX7xXbxX5xX6xX31xX1eexX1f3xX5xX2bxX4x12322xX26fxX20xX6xX2axX2dxXdxX16xX39cxX5xX10xa0bfxXexX1eexX6xX44xXexX2bxX26fxX20xX6xX2axX2dxXdxX16xX39cxX2axXdxX2dxX1xXexX1eexX6xX44xXexX2bxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX2bxX3axX31xXaxX12xXcxX1xX10xX2bxX3xX4x108d6xX4xX3xX3axXdxX1bxX16xX3xX1xXdxX1bxX16xX3xXexX7cxXdxX3xX2b8xX3xX37xX80xX16xX2dxX3xX5xX2bxX7cxXdxX9axX3xX1f3xX3e2xX16xX2dxX3xX8cxX3xX1c3xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX16xX10xX7xX3xX22xX6xX16xX2dxX3xX4xX45axX3xX4xXbcxX3xX1xXbfxXdxX3xX5xX62xX16xX3xX16xX1xX168xXexX9axX3xXexXdxX107xXbxX3xX22xX107xX16xX3xX5xXcbxX3xXf3xX6xX1xX2axX6xXdxX16xXe3xX3xXf3xX3e2xX16xX2dxX3xXf3xX3xX4xX1xX5c5xX3xX4xX45axX3xX20xXbfxXexX3xX22xXbfxXdxX3xX22xXdxX3xXexXdxX107xXbxX3xX37xXcbxX3xX16xX17xX3xX5bxXcbxX16xX3xX58dxX44xX103xX4xX3xX22xX23xX3xX4xX1xX160xX16xX1xX3xXexX1xXb1xX4xX3xX2dxXdxXcbxX16xX1xX3xX37xX38xX3xX7xX6xX44xX3xX6cdxX1xXdxX3xX37xXb7xX347xXexX3xX2ecxX44xX6xX3x10676x107acxX1f3xX10xX6cdxXdxX7xXexX6xX16xX3xX37xX62xXdxX3xXexX5c5xX3xX7xX103xX3xf5a0xX39cxX48xX3xX2b8xX3xX5xXb7xX347xXexX3xXexX2axX32axX16xX3xX4xX44xX103xXdxXe3xX3xX19xXcbxX3xX4xX44xX103xXdxX3xX4xX368xX16xX2dxX3xX5xXcbxX3xX1f3xX3e2xX16xX2dxX3xX22xX168xX44xX3xX4xX313xX6xX3xX13xXcxX3xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxXexX3xX1exX6xX20xX9axX3xX4xX1xa031xX16xX2dxX3xXexX6xX3xX4xa783xX16xX2dxX3xX22xX23xX3xX2dxXdxXcbxX16xX1xX3xX37xX38xX3xX3axX3bxX3xX19xX43xX11dxX3xX8cxX7xXdxX6xX16xX3xX43xX44xXbxX3xX47xX48xX2xX99xX3xX7xX6xX44xX3xX6cdxX1xXdxX3xX37xXb7xX347xXexX3xX2ecxX44xX6xX3xX16xX17xX3xX101xX31xX6xX16xX20xX6xX2axX3xX37xX62xXdxX3xXexX5c5xX3xX7xX103xX3xX47xX39cxX48xXe3xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX2bxX3axX31xXaxX12xX1exX1xXb7xX3xX37xX32axX31xX9axX3xX3axX3bxX3xX19xX43xX11dxX3xX8cxX7xXdxX6xX16xX3xX43xX44xXbxX3xX47xX48xX2xX99xX9axX3xX13xXcxX3xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxXexX3xX1exX6xX20xX3xX16xX1xXdxX2efxX44xX3xX6cdxX1xX3e2xX3xX16xf427xX16xX2dxX3xX4xX7cxX16xX1xX3xXexX2axX6xX16xX1xX3xX4xX368xX16xX2dxX3xX206xX3xX22xXbfxXdxX3xX6cdxX1xX17dxX4xX3xX2dxX56cxX20xX3xX16xX17xX3xX1exX1xX32axXexX3xXf3xX3e2xX16xX9axX3xX8cxX44xX7xXexX2axX6xX5xXdxX6xX9axX3xXcxX2axX44xX16xX2dxX3xX58dxX44xX103xX4xX9axX3xXcxX1xX17dxXdxX3xX317xX6xX16xX9axX3xX42exX2bxX2axX3axX6xX16xX9axX3xX5bxXcbxX16xX3xX58dxX44xX103xX4xX3xX37xXcbxX3xX1c3xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX16xX10xX7xX3xb52cxX1xX2bxX36dxX4xX3xXf3xX6xX1xX2axX6xXdxX16xf5f8xXe3xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX2bxX3axX31xXaxX12xX605xX38xXexX3xX37xX2efxX3xXexX1xXb1xX3xX1xX7cxX16xX2dxX3xXexX2ax123e7xX16xX3xXf3xX605xX5bxX3x1222dxc262xX973xX8cxX3xXexX160xX16xX1xX3xX2axXdxX96cxX16xX2dxX3xX6cdxX1xX44xX3xX37xX3bxX4xX3xX4xX1xX18fxX44xX3xX192xX9axX3xX13xXcxX3xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxXexX3xX1exX6xX20xX3xX22xX6xX16xX2dxX3xX22xXb1xX16xX2dxX3xX2b8xX3xX37xX546xX3xXexX2axX160xX3xXexX1xXb1xX3xX206xX9axX3xX26exX107xXbxX3xX3axXb7xX62xXdxX3xX1exX1xX32axXexX3xXf3xX3e2xX16xX9axX3xce5bxX4xX9axX3xXcxX2axXdxX2efxX44xX3xXcxXdxX96cxX16xX9axX3xXcxX2axX44xX16xX2dxX3xX58dxX44xX103xX4xX9axX3xX5bxXcbxX16xX3xX58dxX44xX103xX4xX3xX37xXcbxX3xXcxX1xX17dxXdxX3xX317xX6xX16xXe3xX3xXcxX2axX2bxX16xX2dxX3xX7xX103xX3xX206xX3xX22xXbfxXdxX3xX6cdxXc7xX3xXexX2axX96cxX16xX9axX3xX160xXexX3xX16xX1xX168xXexX3xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxXexX3xX1exX6xX20xX3xX7xX4e5xX3xX6cdxX1xX170xX16xX2dxX3xXbxX1xX3e2xXdxX3xX4xX1xX7cxX20xX3xXexX2axX17dxX16xX3xXcxX2axXdxX2efxX44xX3xXcxXdxX96cxX16xX3xX1xX2bxX36dxX4xX3xX5bxXcbxX16xX3xX58dxX44xX103xX4xX9axX3xX16xX1xX17xX16xX2dxX3xX22xXbfxXdxX3xX4xX45axX3xXexX1xXb1xX3xX1xX7cxX16xX2dxX3xX4xX6xX2bxX3xX1xXbcxX16xX3xX2b8xX3xX19xX43xX11dxX3xX8cxX7xXdxX6xX16xX3xX43xX44xXbxX3xX47xX48xX2xX99xXe3xX3xX13xX18fxX31xX3xX4xX1xX160xX16xX1xX3xX5xXcbxX3xX20xX168xX44xX3xX4xX1xX103xXexX3xX4xX313xX6xX3xX37xX168xX16xX3xX22xX2efxXe3xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX2bxX3axX31xXaxX12xX0xXdxX20xX2dxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1eexX4cxX4cxXdxXe3xX1f3xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe3xX37xX16xX4cxX16xX10xX202xX7xX4cxX2xX206xX2xX208xX4cxX2xX48xX208xX3axX20exX48xX4axXexX26bxX48xX206xX99xX5xX47xXe3xX219xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX3axXexX3xX16xX44xX3xX37xXdxX10xXexX3xX16xX6xX20xX3xX3axX6xX3xX4xX6xX20xX3xXexX2axX2bxX16xX2dxX3xXexX6xX31xX3xX16xX44xX6xX3xX37xX10xX3xX3axX44xX3xX202xX2bxX2axX5xX3axX3xX4xX44xXbxX3xX47xX48xX2xX4axXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxX202xXdxX3axXexX1xX1eexX7d9xX99xX2xXbxX26exX26fxX1xX10xXdxX2dxX1xXexX1eexX20exX4axX7d9xXbxX26exX26fxX3axXdxX7xXbxX5xX6xX31xX1eexX1f3xX5xX2bxX4xX6cdxX26fxX20xX6xX2axX2dxXdxX16xX39cxX5xX10xX6d8xXexX1eexX6xX44xXexX2bxX26fxX20xX6xX2axX2dxXdxX16xX39cxX2axXdxX2dxX1xXexX1eexX6xX44xXexX2bxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX2bxX3axX31xXaxX12xX605xX38xXexX3xX37xX2efxX3xX16xX1xX17xX16xX2dxX3xX4xX17dxXdxX3xXexX96cxX16xX3xX6cdxXc7xX3xXexX2axX96cxX16xX9axX3xX13xXcxX3xX16xX17xX3xX1exX1xX32axXexX3xXf3xX3e2xX16xX9axX3xX9cfxX4xX9axX3xXcxX2axX44xX16xX2dxX3xX58dxX44xX103xX4xX9axX3xX5bxXcbxX16xX3xX58dxX44xX103xX4xX3xX2axdcc4xX3xX2axXcbxX16xX2dxX3xX4xX45axX3xX22x9d65xX16xX2dxX3xX4xX168xXbxX3xX4xX6xX2bxX3xX1xXbcxX16xX3xX1xXc02xX16xX3xX16xX1xX17xX16xX2dxX3xX22xXbfxXdxX3xX4xX80xX16xX3xX5xX7cxXdxXe3xX3xX19xX6cxX3xXexX1xX107xX3xX7d9xX3xXexX168xX20xX3xX37xX38xX3xX16xXcbxX31xX3xX3axXb7xda3dxX16xX2dxX3xX16xX1xXb7xX3xX4xX1xX2b5xX4xX3xX4xX1xX2b5xX16xX3xX7xX4e5xX3xXexX1xX44xXbfxX4xX3xX37xX2efxX3xX1xX30bxXe3xX3xX43xX1xX5c5xX3xX4xX80xX16xX3xX7xX44xX168xXexX3xXexX1xXb1xX3xX208xX3xX37xXcbxX3xX13xXcxX3xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxXexX3xX1exX6xX20xX3xX7xX4e5xX3xXbxX1xX3e2xXdxX3xX4xX7cxX16xX1xX3xXexX2axX6xX16xX1xX3xX2ecxX44xX31xX107xXexX3xX5xXdxX1bxXexXe3xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX2bxX3axX31xXaxX12xX13xXcxX3xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxXexX3xX1exX6xX20xX3xX936xX1xX7cxX16xX2dxX3xX20exX20exX3xXexX1xX107xX3xX2dxXdxX62xXdxX943xX3xXexX1xX44xX6xX3xXcxX1xX17dxXdxX3xX317xX6xX16xX3xX936xX1xX7cxX16xX2dxX3xX47xX4axX3xXexX1xX107xX3xX2dxXdxX62xXdxX943xX3xX37xX2efxX3xXexX1xXb1xX3xX1xX7cxX16xX2dxX3xX16xX1xXb7xX16xX2dxX3xXexX2axX6cxX16xX1xX3xX22xXbfxX3xX6cdxX1xX170xX16xX2dxX3xX4xX1xX96cxX16xX1xX3xX5xX1bxX4xX1xX3xX2ecxX44xX17dxX3xX16xX1xXdxX2efxX44xX9axX3xX22xX18fxX31xX3xX5xXcbxX3xX22xX103xXdxX3xXexX1xX313xX3xX20xXcbxX3xX4xX1xX81exX16xX2dxX3xXexX6xX3xXbxX1xX3e2xXdxX3xX37xXb7xX347xXexX3xX2ecxX44xX6xXe3xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX2bxX3axX31xXaxX12xX1c3xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX16xX10xX7xX3xX936xX1xX7cxX16xX2dxX3xX26bxX99xX3xXexX1xX107xX3xX2dxXdxX62xXdxX943xX3xX1xX6xX31xX3xXf3xX6xX1xX2axX6xXdxX16xX3xX936xX1xX7cxX16xX2dxX3xX206xX20exX3xXexX1xX107xX3xX2dxXdxX62xXdxX943xX3xX5xX7cxXdxX3xX4xXcbxX16xX2dxX3xX6cdxX1xX170xX16xX2dxX3xXbxX1xX3e2xXdxX3xX22xX103xXdxX3xXexX1xX313xX3xX37xX6cxX3xXexX1xX107xX3xX37xXdxX1bxX4xX3xX4xX7cxX16xX1xX3xXexX2axX6xX16xX1xX3xX20xXbfxXexX3xX7xX44xX168xXexX3xX22xXb1xX16xX2dxX3xX2b8xX3xX37xX546xX3xXexX2axX160xX3xXexX1xXb1xX3xX20exX3xX2b8xX3xX20xXbfxXexX3xXexX2axX2bxX16xX2dxX3xX1xX6xXdxX3xX1f3xX3e2xX16xX2dxX3xX8cxX3xX39cxX3xXf3xX3xX2b8xX3xX19xX43xX11dxX3xX8cxX7xXdxX6xX16xX3xX43xX44xXbxX3xX47xX48xX2xX99xX3xX5xXcbxX3xX2axX168xXexX3xX5xX62xX16xXe3xX3xX43xX1xX313xX3xX16xX1xXcbxX3xX42exX2bxX2axX3axX6xX16xX3xXexX1xX32axX20xX3xX4xX1xX160xX3xX4xX80xX16xX3xX6cdxX1xX170xX16xX2dxX3xX22xXb7xX347xX4xX3xX26exX107xXbxX3xX1xX7cxX16xX2dxX3xX3axX2bxX3xXexX2axXb7xX62xX4xX3xX22xX45axX3xX6cdxX1xX170xX16xX2dxX3xX1xX2bxX7cxXexX3xX22xXbfxX16xX2dxX3xXexX2axX2bxX16xX2dxX3xX37xX80xX16xX2dxX3xX2xX99xX3xXexX1xX17dxX16xX2dxXe3xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX2bxX3axX31xXaxX12xX1exX1xXb7xX3xX37xX32axX31xX9axX3xX16xX1xX17xX16xX2dxX3xX22xX103xXdxX3xXexX1xX313xX3xX4xX7cxX16xX1xX3xXexX2axX6xX16xX1xX3xX37xX546xX3xXexX2axX160xX3xXexX1xXb1xX3xX208xX4cxX99xX3xX22xXbfxXdxX3xX2b8xX3xX8cxX7xXdxX6xX16xX3xX43xX44xXbxX3xX47xX48xX2xX99xX3xX7xX4e5xX3xX5xXcbxX3xXcxX1xX17dxXdxX3xX317xX6xX16xX9axX3xX42exX2bxX2axX3axX6xX16xX9axX3xX1c3xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX16xX10xX7xX3xX1xX2bxX36dxX4xX3xXf3xX6xX1xX2axX6xXdxX16xX9axX3xX16xX1xX17xX16xX2dxX3xX22xX103xXdxX3xXexX1xX313xX3xX20xXcbxX3xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxXexX3xX1exX6xX20xX3xX1xX2bxXcbxX16xX3xXexX2bxXcbxX16xX3xX4xX45axX3xXexX1xXc7xX3xX37xXb7xX347xXexX3xX2ecxX44xX6xXe3xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX2bxX3axX31xXaxX12xX11dxX1xXdxX3xX22xX45axX9axX3xX4xX1xX81exX16xX2dxX3xXexX6xX3xX7xX4e5xX3xX5xX7cxXdxX3xX4xX45axX3xX4xXbcxX3xX1xXbfxXdxX3xX22xX17dxX3xXexX2axX32axX16xX3xXbxX5xX6xX31xX39cxX2bxX6d8xX6d8xX3xXexX2axX6xX16xX1xX3xX7xX44xX168xXexX3xX4xX44xX103xXdxX3xX4xX368xX16xX2dxX3xX4xX313xX6xX3xX6cdxX1xX44xX3xX37xX3bxX4xX3xX4xX1xX18fxX44xX3xX192xXe3xX3xX43xX17dxX16xX1xX3xX4xX34xX6xX3xX22xX107xX16xX3xX3dxX2bxX2axX5xX3axX3xX43xX44xXbxX3xX5xX7cxXdxX3xX20xX2b8xX3xX2axXbfxX16xX2dxX3xX16xX1xXb7xX3xX37xX32axX31xX3xX22xX168xX31xXe3xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf254xX2bxX44xX2axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2bxX3xXcxX1xXc7xX3xXcxX1xX6xX2bxX3xX47xX7d9xX206xX0xX4cxXbxX12