Từ ngày 1/4: Mẫu thẻ BHYT cũ còn được sử dụng?
Theo BHXH Việt Nam, từ 1/4/2021, mẫu thẻ BHYT mới sẽ được sử dụng trên toàn quốc, với thiết kế nhỏ gọn như căn cước công dân, thẻ ATM của các ngân hàng, giúp chủ thẻ dễ dàng bỏ túi sử dụng...
8607xb99bxe462xf1d3x107fdx9661xbd04x971axe571xX7x1061cxc3c3xf917x10d62xd916xe197xX5xd53axXaxa1c7xXcx10cc5xX3xac6bxbcd7x116cexe7b1xX3xX2xc6b8xee04xef62xX3xe1dbxcc8ex9d24xX3xXexX1xad4bxX3x940cx8b66x9a0axXcxX3xX4xd1adxX3xX4x114c8xX16xX3x1036axccb0xeb00xX4xX3xX7xff4cxX3xaa93xc3f4xX16xX17xc7c8xX0xX1cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX10xX6xX3cxXaxX12xXcxX1xX10x10053xX3xX28xX29x9237xX29xX3x11539xXdx116a9xXexX3xe449xX6xe74fxea4fxX3xXexX14xX3xX2xX1cxX1dxX1cxc0c2xb48cxX72xX2xX69xX3xX68xX21xX22xX3xXexX1xX26xX3xX28xX29xX2axXcxX3xX68xadfdxXdxX3xX7xc147xX3xX34xX35xX36xX4xX3xX7xX3axX3xX3cxX3dxX16xX17xX3xXexaeb1xa834xX16xX3xXexX5axX18xX16xX3xf46cxX22xd682xX4xX69xX3xa13exX86xXdxX3xXexX1xXdxd300xXexX3xbb17xXb0xX3xX16xX1x9f5bxX3xX17x1117cxX16xX3xX16xX1xX35xX3xX4xf1aexX16xX3xX4xX35xX86xX4xX3xX4xf701xX16xX17xX3xX3cxc26dxX16xX69xX3xXexX1xX26xX3xbf53xXcxX20xX3xX4x9a05xX6xX3xX4xc212xX4xX3xX16xX17xXd1xX16xX3xX1xX18xX16xX17xX69xX3xX17xXdxd37bxXbxX3xX4xX1xXdexX3xXexX1xX26xX3xX3cxfc8exX3xX3cxX18xX16xX17xX3x110c7xXb8xX3xXexXf2xXdxX3xX7xX3axX3xX3cxX3dxX16xX17xe278xX113xX113xX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX5axX3cxX19xXaxX12xX0xXdxX68xX17xX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX3cxXdxX7xXbxX5xX6xX19xX1exX3xX105xX5xX5axX4xXb3xb706xX3xX68xX6xX9axX17xXdxX16xdd44xX5xX10xf2c8xXexX1exX3xX6xX22xXexX5axX145xX3xX68xX6xX9axX17xXdxX16xX14dxX9axXdxX17xX1xXexX1exX3xX6xX22xXexX5axX145xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX2xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX3xXexX1xX26xX3xX28xX29xX2axXcxX3xX4xX2exX3xX4xX31xX16xX3xX34xX35xX36xX4xX3xX7xX3axX3xX3cxX3dxX16xX17xX40xX3xX14dxX3xX2xXaxX3xX7xX9axX4xX9xXaxX1cxX1cxXdxX113xX105xX6xX5axX1xX6xXexXdxX16xX1xX113xXa9xX16xX1cxX16xX10xc1aaxX7xX1cxX72xX2xX2xX73xX1cxX2xX73xe7bfxX3cxX72xX2xX1dx8c91xc12bxX1d2xX1ccxXexX2xX1d2xdd64xX1d1xX5xX2xX113xf1b7xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX2xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX3xXexX1xX26xX3xX28xX29xX2axXcxX3xX4xX2exX3xX4xX31xX16xX3xX34xX35xX36xX4xX3xX7xX3axX3xX3cxX3dxX16xX17xX40xXaxX3xX3cxX6xXexX6xX14dxX1c2xXdxX3cxXexX1xX9xXaxX1ccxX1d1xX73xXaxX3xX3cxX6xXexX6xX14dxX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX1dxX73xX1ccxXaxX3xX3cxX6xXexX6xX14dxX5axX9axXdxX17xXdxX16xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1exX1cxX1cxXdxX4xX3cxX16xX113xX3cxX6xX16xXexX9axXdxX113xX4xX5axX68xX113xXa9xX16xX1cxX72xX73xX72xX2xX1cxX73xX1d2xX1cxX73xX1d8xX1cxXexX1xX10xX14dxX105xX1xX19xXexX14dxX2xX1ccxX2xX1d1xX72xX1d1xX1ccxX1ccxX2xX1dxX1d8xX1d2xX73xX113xX1ddxXbxX17xXaxX3xX3cxX6xXexX6xX14dxXbxX1xX5axXexX5axX14dxXdxX3cxX9xXaxX2xX72xafc7x1129bxX1ccxX1d8xX72xXaxX3xX1cxX12xX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfeeaxX6xXbxXexXdxX5axX16xXaxX12xX20xX21xX22xX3xXexX1xX26xX3xX28xX29xX2axXcxX3xX68xX86xXdxX3xX34xX35xX36xX4xX3xXe2xXbxX3xX3cxX3dxX16xX17xX3xXexX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX2xX1cxX1dxX1cxX72xX73xX72xX2xX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX5axX3cxX19xXaxX12xXcxX9axX35xX86xX4xX3xX34xc3ffxX69xX3xX4x109d6xX3xXa3xX22xX6xX16xX3xX28xX29xX5exX29xX3xX61xXdxX63xXexX3xX66xX6xX68xX3xX34x1044cxX3xX105xX6xX16xX3xX1xX18xX16xX1xX3xd031xX22xX19xXb0xXexX3xX34x10c46xX16xX1xX3xX2xX1ccxX1ccxX1ccxX1cxX32cxa346xX14dxX28xX29xX5exX29xX3xXa9x11269xX3xXa9xXdxX63xX4xX3xX105xX6xX16xX3xX1xX18xX16xX1xX3xX68xX21xX22xX3xXexX1xX26xX3xX28xX29xX2axXcxX3xX34x8d24xX3xX7xX3axX3xX3cxX3dxX16xX17xX3xXexX1xXa5xX16xX17xX3xX16xX1xf723xXexX3xXexX9axX5axX16xX17xX3xXbxX1xef88xX68xX3xXa9xXdxX3xX4xb94fxX3xX16xX35xX86xX4xX113xX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX5axX3cxX19xXaxX12x10d97xX5axX3xXa9xX86xXdxX3xX68xX21xX22xX3xXexX1xX26xX3xX28xX29xX2axXcxX3xX1xXdxX63xX16xX3xX1xX18xX16xX1xX69xX3xX68xX21xX22xX3xXexX1xX26xX3xX28xX29xX2axXcxX3xX68xX86xXdxX3xX4xX307xX3xX16xX1xXdxX345xX22xX3xX34xXdxX363xX68xX3xXb3xX1xXe2xX4xX3xX105xXdxX63xXexX3xX68xX6xX16xX17xX3xX5xX380xXdxX3xX16xX1xXdxX345xX22xX3xXexXdxX63xX16xX3xe7c6xX4xX1xX3xX4xX1xX5axX3xX16xX17xX35xd160xXdxX3xXexX1xX6xX68xX3xX17xXdxX6xX3xXa9xX18xX3xX4xXe2xX4xX3xX4xX30bxX3xX7x9f9cxX3xXb3xX1xXe2xX68xX3xX4xX1xf924xX6xX3xX105xX63xX16xX1xX3xX16xX1xX35xX1exX3xX16xX1xXb8xX3xX17xXbbxX16xX3xXa9xX345xX3xXb3xX3ffxX4xX1xX3xXexX1xX35xX86xX4xX145xX3xX34xX35xX36xX4xX3xbb51xXbxX3xXbxX5xX6xX7xXexXdxX4xX3xX16xX17xX6xX19xX3xX7xX6xX22xX3xXb3xX1xXdxX3xXdxX16xX145xX3xXexX1xX6xX19xX3xX34x11586xXdxX3xXb3xXdxX363xX22xX3xX4xX1xX42axX3xXdxX16xX3xX9axea95xX3xX16xX453xXexX69xX3xX3cxXfexX3xX34xXbbxX4xX113xX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX5axX3cxX19xXaxX12xX33dx9c1bxX4xX3xX105xXdxX63xXexX69xX3xX68xX4a9xXexX3xX7xX6xX22xX3xX4xXdexX6xX3xXexX1xX26xX3xX28xX29xX2axXcxX3xX34xX321xX3xXexX1xX6xX19xX3xX34xX475xXdxX3xXbxX1xa6adxX16xX3xX5xX86xX16xX3xX16xe292xXdxX3xX3cxX22xX16xX17xX3xX7xX5axX3xXa9xX86xXdxX3xX68xX21xX22xX3xXexX1xX26xX3xX28xX29xX2axXcxX3xX1xXdxX63xX16xX3xX1xX18xX16xX1xX3xX34xX363xX3xX16xX17xX35xX40axXdxX3xXexX1xX6xX68xX3xX17xXdxX6xX3xXexXdxX63xX16xX3xXexX9axX6xX3xX4x8a1fxX22xX3xXexX1xXccxX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX7xX3axX3xX3cxX3dxX16xX17xX3xXexX1xX26x1138axX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX5axX3cxX19xXaxX12xX2b4xX2exX16xX17xX3xXexX1xX10xX5axX3xX1xX35xX86xX16xX17xX3xX3cxX21xX16xX3xX4xXdexX6xX3xX28xX29xX5exX29xX3xX61xXdxX63xXexX3xX66xX6xX68xX69xX3xXexX86xXdxX3xXexX1xX40axXdxX3xX34xXdxX363xX68xX3xX2xX1cxX1dxX69xX3xXexX1xX26xX3xX28xX29xX2axXcxX3xX34xX321xX3xX4xX375xXbxX3xX4xX1xX5axX3xX16xX17xX35xX40axXdxX3xXexX1xX6xX68xX3xX17xXdxX6xX3xX28xX29xX2axXcxX3xX16xXb0xX22xX3xX4xX31xX16xX3xXexX1xX40axXdxX3xX1xX380xX16xX3xX7xX3axX3xX3cxX3dxX16xX17xX3xXexX1x9fd3xX3xXexXdxXb0xXbxX3xXexX3dxX4xX3xX34xX35xX36xX4xX3xX3cx883cxX16xX17xX3xX34xX363xX3xXb3xX1xXe2xX68xX3xX4xX1xX42axX6xX3xX105xX63xX16xX1xX3xXexX1xX10xX5axX3xXexX1xX26xX3xX28xX29xX2axXcxX113xX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX5axX3cxX19xXaxX12xX2b4xX1xXdexX3xXexX1xX26xX3xX28xX29xX2axXcxX3xX4xX1xd8a8xX3xX34xX35xX36xX4xX3xX4xX375xXbxX3xXexX1xX26xX3xX28xX29xX2axXcxX3xXexX1xX10xX5axX3xX68xX21xX22xX3xX68xX86xXdxX3xXexX9axX5axX16xX17xX3xX1d2xX3xXexX9axX35xX40axX16xX17xX3xX1xX36xXbxX3xX7xX6xX22xX1exX3xX2b4xX375xXbxX3xX68xX86xXdxX3xXexX1xX26xX3xX28xX29xX2axXcxX3xX4xX1xX5axX3xX16xX17xX35xX40axXdxX3xXexX1xX6xX68xX3xX17xXdxX6xX69xX3xX4xX375xXbxX3xX5xX380xXdxX3xXexX1xX26xX3xX28xX29xX2axXcxX3xX4xX1xX5axX3xX16xX17xX35xX40axXdxX3xX105xX333xX3xX68xX375xXexX3xXexX1xX26xX3xX28xX29xX2axXcxX69xX3xX4xX375xXbxX3xX5xX380xXdxX3xXexX1xX26xX3xX28xX29xX2axXcxX3xX3cxX5axX3xX105xX333xX3xX9axXe2xX4xX1xX69xX3xX1xXb8xX16xX17xX69xX3xXexX1xX6xX19xX3xX34xX475xXdxX3xXexX1xXccxX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xXexX9axX9bxX16xX3xXexX1xX26xX113xX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX5axX3cxX19xXaxX12xXcxX1xX10xX5axX3xX28xX29xX5exX29xX3xX61xXdxX63xXexX3xX66xX6xX68xX69xX3xX68xX21xX22xX3xXexX1xX26xX3xX28xX29xX2axXcxX3xX68xX86xXdxX3xX4xX307xX3xX4xXe2xX4xX3xXexX1xXccxX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xXa9xX345xX3xXa3xX22xX19xX345xX16xX3xX5xX36xXdxX3xX28xX29xX2axXcxX3xX4xXdexX6xX3xX16xX17xX35xX40axXdxX3xXexX1xX6xX68xX3xX17xXdxX6xX69xX3xX16xX1xX35xX1exX3xX20xX321xX3xX68xX51fxX4xX3xX1xX35xX421xX16xX17xX3xXa9xX18xX3xX68xX321xX3xX16xX30bxXdxX3xX34xXa5xXdxX3xXexX35xX36xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX7xXa5xX16xX17xa941xX3xXa9xX21xX16xX3xX34xX35xX36xX4xX3xXdxX16xX3xXexX9axX9bxX16xX3xXexX1xX26xX3xX28xX29xX2axXcxX3xX68xX21xX22xX3xX68xX86xXdxX3xb22exXexX380xXdxX3xXa9xX333xX3xXexX9axX3ffxX3xX16xXa5xXdxX3xXexXdxXb0xXbxX3xXa9xX86xXdxX3xXexX1xXccxX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xXa9xX345xX3x10668x11413xXdxX86xXdxX3xXexX3ffxX16xX1x113e6xX3xXexX9axX9bxX16xX3xXexX1xX26xX78cxX113xX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX5axX3cxX19xXaxX12xee10xX3ffxX4xX1xX3xXexX1xX35xX86xX4xX3xXexX1xX26xX3xX28xX29xX2axXcxX3xX16xX1xXb8xX3xX17xXbbxX16xX3xX1xX30bxX16xX69xX3xX1xX5caxX16xX1xX3xXexX1xX51fxX4xX3xX34x10394xXbxX3xX1xX30bxX16xX3xX7b0xX105x115dfxX16xX17xX3xXa9xX86xXdxX3xXb3xX3ffxX4xX1xX3xXexX1xX35xX86xX4xX3xXexX1xX26xX3xX4xXc3xX16xX3xX4xX35xX86xX4xX3xX4xXccxX16xX17xX3xX3cxXd1xX16xX3xXa9xX18xX3xX68xX4ddxXexX3xX7xXa5xX3xX5xX5axX380xXdxX3xXexX1xX26xX3xXd9xXcxX20xX3xX4xXdexX6xX3xX4xXe2xX4xX3xX16xX17xXd1xX16xX3xX1xX18xX16xX17xX3xXexX1xX35xX30bxX16xX17xX3xX68xX380xXdxX3xX1xXdxX63xX16xX3xX16xX6xX19xX78cxX3xXexX1xX22x933exX16xX3xXexXdxX63xX16xX3xXb3xX1xXdxX3xX4xX375xXexX3xX17xXdxX42axX69xX3xX105xX387xX5axX3xXa3xX22xX387xX16xX3xXexX9axX5axX16xX17xX3xXa9xX3ffxX69xX3xX1xX380xX16xX3xX4xX1xXb0xX3xX4xXe2xX4xX3xXexX9axX35xX40axX16xX17xX3xX1xX36xXbxX3xX105xX333xX3xX68xX375xXexX69xX3xX1xXb8xX16xX17xX3xXexX1xX26xX3xX28xX29xX2axXcxX113xX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX5axX3cxX19xXaxX12xX28xX9bxX16xX3xX4xX380xX16xX1xX3xX34xX307xX69xX3xX34xX333xX16xX1xX3xX5xX35xX36xX16xX17xX3xX17xXdxX375xX19xX3xX4xXdexX6xX3xXexX1xX26xX3xX3cxX18xX19xX3xX1xX30bxX16xX3xXa9xX18xX3xX34xX35xX36xX4xX3xX453xXbxX3xXbxX5xX6xX7xXexXdxX4xX3xX7xX8axX3xX17xXdxXf2xXbxX3xXexXc3xX16xX17xX3xX34xX4ddxX3xX105xX345xX16xX69xX3xX34xX4ddxX3xX4xX51fxX16xX17xX3xX4xXdexX6xX3xXexX1xX26xX69xX3xX34xXe2xXbxX3xX51fxX16xX17xX3xX34xX35xX36xX4xX3xX19xX9bxX22xX3xX4xX4d5xX22xX3xX105xX387xX5axX3xXa3xX22xX387xX16xX3xX5xXd1xX22xX3xX3cxX18xXdxX69xX3xXexX9axXe2xX16xX1xX3xXexX1xX375xX68xX3xX16xX35xX86xX4xX69xX3x96f3xX68xX3xX68xXa5xX4xX69xX3xX16xX1xX18xX22xX3xX16xXe2xXexX69xX3xX9axXe2xX4xX1xX3xX1xXb8xX16xX17xX69xX3xX105xX6xX19xX3xX68xX40axX3xX68xf515xX4xX3xXdxX16xX3xXexX9axX5axX16xX17xX3xXa3xX22xXe2xX3xXexX9axX5caxX16xX1xX3xX7xX3axX3xX3cxX3dxX16xX17xX113xX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX5axX3cxX19xXaxX12xX32cxX22xX6xX3xX34xX307xX3xX17xXdxXf2xXbxX3xX16xX17xX35xX40axXdxX3xXexX1xX6xX68xX3xX17xXdxX6xX3xX17xXdxX387xX68xX3xX34xX35xX36xX4xX3xXexX1xX40axXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xX5xX18xX68xX3xXexX1xXdexX3xXexX3dxX4xX3xX34xX475xXdxX3xXexX1xX26xX3xX1xXb8xX16xX17xX69xX3xXexXdxXb0xXexX3xXb3xXdxX63xX68xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX3ffxX3xX5xXdxX9bxX16xX3xX1xX63xX3xXa9xX18xX3xX34xXdxX3xX5xX380xXdxX3xX5xX18xX68xX3xXexX1xXdexX3xXexX3dxX4xX3xXexX380xXdxX3xX4xX30bxX3xXa3xX22xX6xX16xX3xX28xX29xX5exX29xX113xX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX5axX3cxX19xXaxX12xXcxX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX2xX1cxX1dxX69xX3xX16xXb0xX22xX3xX4xX4d5xX16xX3xX105xXdxXb0xXexX3xX9axX485xX3xX1xX30bxX16xX3xXa9xX345xX3xX4xXe2xX4xX3xXexX1xXccxX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xXa3xX22xX387xX16xX3xX5xa332xX3xXb3xX1xXe2xX4xX3xX16xX1xX35xX1exX3xX20xX321xX3xX34xXa5xXdxX3xXexX35xX36xX16xX17xX3xX34xX307xX16xX17xX3xX28xX29xX2axXcxX69xX3xX34xX333xX6xX3xX4xX1xX623xX3xX4xX35xX3xXexX9axXf2xX3xX4xXdexX6xX3xX16xX17xX35xX40axXdxX3xXexX1xX6xX68xX3xX17xXdxX6xX69xX3xX7xX8axX3xX4xX4d5xX16xX3xXexX1xX9cdxX4xX3xX1xXdxX63xX16xX3xXexX9axX6xX3xX4xX51fxX22xX3xXexX9axX9bxX16xX3xX2b4xX475xX16xX17xX3xXexXdxXb0xXbxX3xX16xX1xX8a0xX16xX3xX3cxX42axX3xX5xXdxX63xX22xX3xX29xX63xX3xXexX1xXa5xX16xX17xX3xXcxX1xXccxX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX17xXdxXe2xX68xX3xX34xX333xX16xX1xX3xX28xX29xX2axXcxX3xXa9xX18xX3xX2b4xX475xX16xX17xX3xXcxX1xXccxX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX34xXdxX63xX16xX3xXexX3axX3xX28xX29xX5exX29xX3xX61xXdxX63xXexX3xX66xX6xX68xX113xX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX5axX3cxX19xXaxX12xX66xX17xX5axX18xXdxX3xX9axX6xX69xX3xXa9xXdxX63xX4xX3xXexX9axX6xX3xX4xX51fxX22xX3xX4xX31xX16xX3xX17xXdxXf2xXbxX3xX16xX17xX35xX40axXdxX3xXexX1xX6xX68xX3xX17xXdxX6xX3xX105xXdxXb0xXexX3xXexX1xX9bxX68xX3xXa9xX345xX3xXexX1xX40axXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xX34xX35xX36xX4xX3xX68xXdxXfexX16xX3xX4xX5dbxX16xX17xX3xX4xX1xXdxX3xXexX9axX387xX3xXexX9axX5axX16xX17xX3xXbxX1xX380xX68xX3xXa9xXdxX3xXa3xX22xX19xX345xX16xX3xX5xX36xXdxX3xX28xX29xX2axXcxX3xXb3xX1xXdxX3xX34xXdxX3xXb3xX1xXe2xX68xX3xX4xX1xX42axX6xX3xX105xX63xX16xX1xX3xX34xXf2xX16xX17xX3xXexX22xX19xXb0xX16xX3xX7b0xXb3xX1xXdxX3xX16xX17xX35xX40axXdxX3xXexX1xX6xX68xX3xX17xXdxX6xX3xX34xX321xX3xX34xX35xX36xX4xX3xX4xX30bxX3xXa3xX22xX6xX16xX3xX28xX29xX5exX29xX3xd451xXe2xX4xX3xX34xX333xX16xX1xX3xX34xX321xX3xX4xX307xX3xX34xXdexX3xX1d1xX3xX16xXc3xX68xX3xXexX1xX6xX68xX3xX17xXdxX6xX3xX28xX29xX2axXcxX3xX5xXdxX9bxX16xX3xXexX3dxX4xX3xXa9xX18xX3xX4xX307xX3xX7xXa5xX3xXexXdxX345xX16xX3xX4xX5dbxX16xX17xX3xX4xX1xXdxX3xXexX9axX387xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX3ffxX3xXb3xX1xXe2xX68xX3xX4xX1xX42axX6xX3xX105xX63xX16xX1xX3xXexX9axX5axX16xX17xX3xX16xXc3xX68xX3xX5xX86xX16xX3xX1xX30bxX16xX3xX1ccxX3xXexX1xXe2xX16xX17xX3xX5xX35xX30bxX16xX17xX3xX4xX30bxX3xX7xX421xX78cxX113xX0xX1cxXbxX12xX0xX3cxXdxXa9xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3cxX9axX10xX5xX6xXexX10xX3cxXaxX12xX0xX7xXexX9axX5axX16xX17xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX9bxX16xX3xXa3xX22xX6xX16xX1exX0xX1cxX7xXexX9axX5axX16xX17xX12xX0xX22xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX14dxXexX1xX22xX68xX105xX14dxX6xX16xX3cxX14dxX7xX6xXbxX5axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2b4xX375xXbxX3xX5xX380xXdxX3xXexX1xX26xX3xX28xX29xX2axXcxX3xXexX9axX5axX16xX17xX3xX7d6xXexX3ffxX4xX1xX3xXexc467xX4xX7e0xX69xX3xXa3xX22xX19xX345xX16xX3xX5xX36xXdxX3xX16xX17xX35xX40axXdxX3xX3cxXd1xX16xX3xX29xX18xX3xXcxfdecxX16xX1xX3xX34xX35xX36xX4xX3xX34xX387xX68xX3xX105xX387xX5axXaxX3xX1xX9axX10xX150xX9xXaxX1cxX4xX1xXdxX16xX1xX14dxX7xX6xX4xX1xX14dxXc76xX6xX14dxX1xX5axXdxX1cxX4xX6xXbxX14dxX5xX6xXdxX14dxXexX1xX10xX14dxX105xX1xX19xXexX14dxXexX9axX5axX16xX17xX14dxXexXdxX4xX1xX14dxXexX6xX4xX14dxXa3xX22xX19xX10xX16xX14dxX5xX5axXdxX14dxX16xX17xX22xX5axXdxX14dxX3cxX6xX16xX14dxX1xX6xX14dxXexXdxX16xX1xX14dxX3cxX22xX5axX4xX14dxX3cxX6xX68xX14dxX105xX6xX5axX1cxX72xX73xX1d1xX29cxX1d1xX29cxX113xX1xXexX68xXaxX12xX0xXdxX68xX17xX3xX7xX9axX4xX9xXaxX1cxX68xX10xX3cxXdxX6xX1cxX2xX72xX73xX1cxX16xX10xX1c2xX7xX1cxX72xX2xX73xX1dxX1cxX29dxX73xX3cxX1d2xX73xX1d8xX72xX1d1xX1d1xX1ccxXexX72xX72xX29cxX72xX5xX2xX73xX14dxX2xX1d2xX2xX3cxX72xX73xX1dxX1d2xX72xX1d1xX1d8xXexX2xX29cxX1d1xX2xX1ccxX5xX73xX113xX1ddxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX2xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX3xXexX1xX26xX3xX28xX29xX2axXcxX3xX4xX2exX3xX4xX31xX16xX3xX34xX35xX36xX4xX3xX7xX3axX3xX3cxX3dxX16xX17xX40xXaxX3xX1cxX12xX0xX1cxX6xX12xX0xX3cxXdxXa9xX12xX0xX7xXexX9axX5axX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2b4xX375xXbxX3xX5xX380xXdxX3xXexX1xX26xX3xX28xX29xX2axXcxX3xXexX9axX5axX16xX17xX3xX7d6xXexX3ffxX4xX1xX3xXexXd84xX4xX7e0xX69xX3xXa3xX22xX19xX345xX16xX3xX5xX36xXdxX3xX16xX17xX35xX40axXdxX3xX3cxXd1xX16xX3xX29xX18xX3xXcxXda1xX16xX1xX3xX34xX35xX36xX4xX3xX34xX387xX68xX3xX105xX387xX5axXaxX3xX1xX9axX10xX150xX9xXaxX1cxX4xX1xXdxX16xX1xX14dxX7xX6xX4xX1xX14dxXc76xX6xX14dxX1xX5axXdxX1cxX4xX6xXbxX14dxX5xX6xXdxX14dxXexX1xX10xX14dxX105xX1xX19xXexX14dxXexX9axX5axX16xX17xX14dxXexXdxX4xX1xX14dxXexX6xX4xX14dxXa3xX22xX19xX10xX16xX14dxX5xX5axXdxX14dxX16xX17xX22xX5axXdxX14dxX3cxX6xX16xX14dxX1xX6xX14dxXexXdxX16xX1xX14dxX3cxX22xX5axX4xX14dxX3cxX6xX68xX14dxX105xX6xX5axX1cxX72xX73xX1d1xX29cxX1d1xX29cxX113xX1xXexX68xXaxX12xX2b4xX375xXbxX3xX5xX380xXdxX3xXexX1xX26xX3xX28xX29xX2axXcxX3xXexX9axX5axX16xX17xX3xX7d6xXexX3ffxX4xX1xX3xXexXd84xX4xX7e0xX69xX3xXa3xX22xX19xX345xX16xX3xX5xX36xXdxX3xX16xX17xX35xX40axXdxX3xX3cxXd1xX16xX3xX29xX18xX3xXcxXda1xX16xX1xX3xX34xX35xX36xX4xX3xX34xX387xX68xX3xX105xX387xX5axX0xX1cxX6xX12xX0xX1cxX7xXexX9axX5axX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3cxXaxX12xXcxX1xX26xX3xX28xX29xX2axXcxX3xX5xX18xX3xX68xX4ddxXexX3xXexX9axX5axX16xX17xX3xX16xX1xX42axX16xX17xX3xX17xXdxX375xX19xX3xXexX40axX3xXa3xX22xX6xX16xX3xXexX9axXbbxX16xX17xX3xX34xXa5xXdxX3xXa9xX86xXdxX3xX16xX1xXdxX345xX22xX3xX16xX17xX35xX40axXdxX3xXexX1xX6xX68xX3xX17xXdxX6xX3xX28xX29xX2axXcxX3xX421xX3xX29xX18xX3xXcxXda1xX16xX1xX113xX3xX66xXb0xX22xX3xXa9xXccxX3xXexX5caxX16xX1xX3xX5xX18xX68xX3xX68xX375xXexX3xXexX1xX26xX3xX1xX5axX4a9xX4xX3xXexX1xX26xX3xX105xX333xX3xX1xX35xX3xX1xXb8xX16xX17xX69xX3xX7xX6xXdxX3xXexX1xXccxX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xXexX1xX5caxX3xX5xX18xX68xX3xXexX1xXb0xX3xX16xX18xX5axX3xX34xX363xX3xX34xX35xX36xX4xX3xX4xX375xXbxX3xX5xX380xXdxX3xXexX1xX26xX3xX5xX18xX3xX34xXdxX345xX22xX3xXb3xX1xXccxX16xX17xX3xXbxX1xX387xXdxX3xX16xX17xX35xX40axXdxX3xXexX1xX6xX68xX3xX17xXdxX6xX3xX28xX29xX2axXcxX3xX16xX18xX5axX3xX4xX2exX16xX17xX3xX105xXdxXb0xXexX113xX0xX1cxXbxX12xX0xX1cxX3cxXdxXa9xX12xX0xX1cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX66xX1xXdxX345xX22xX3xX16xX17xX35xX40axXdxX3xX3cxXd1xX16xX3xX421xX3xX29xX18xX3xXcxXda1xX16xX1xX3xX1xXdxX363xX22xX3xX7xX6xXdxX3xXa3xX22xX19xX3xX34xX333xX16xX1xX3xXexX1xXccxX16xX17xX3xXexX22xX19xXb0xX16xX3xXexX623xX16xX1xX3xX28xX29xX2axXcxXaxX3xX1xX9axX10xX150xX9xXaxX1cxX4xX1xXdxX16xX1xX14dxX7xX6xX4xX1xX14dxXc76xX6xX14dxX1xX5axXdxX1cxX16xX1xXdxX10xX22xX14dxX16xX17xX22xX5axXdxX14dxX3cxX6xX16xX14dxX5axX14dxX1xX6xX14dxXexXdxX16xX1xX14dxX1xXdxX10xX22xX14dxX7xX6xXdxX14dxXa3xX22xX19xX14dxX3cxXdxX16xX1xX14dxXexX1xX5axX16xX17xX14dxXexX22xX19xX10xX16xX14dxXexXdxX16xX1xX14dxX105xX1xX19xXexX1cxX72xX73xX1dxX29dxX1dxX1d1xX113xX1xXexX68xXaxX12xX0xXdxX68xX17xX3xX7xX9axX4xX9xXaxX1cxX68xX10xX3cxXdxX6xX1cxX2xX72xX73xX1cxX16xX10xX1c2xX7xX1cxX72xX2xX73xX2xX1cxX2xX1d2xX1d2xX3cxX1d2xX2xX2xX2xX2xX1d1xX1ccxXexX29dxX29dxX1d2xX1dxX1dxX5xX73xX113xX1ddxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX2xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX3xXexX1xX26xX3xX28xX29xX2axXcxX3xX4xX2exX3xX4xX31xX16xX3xX34xX35xX36xX4xX3xX7xX3axX3xX3cxX3dxX16xX17xX40xXaxX3xX1cxX12xX0xX1cxX6xX12xX0xX3cxXdxXa9xX12xX0xX7xXexX9axX5axX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX66xX1xXdxX345xX22xX3xX16xX17xX35xX40axXdxX3xX3cxXd1xX16xX3xX421xX3xX29xX18xX3xXcxXda1xX16xX1xX3xX1xXdxX363xX22xX3xX7xX6xXdxX3xXa3xX22xX19xX3xX34xX333xX16xX1xX3xXexX1xXccxX16xX17xX3xXexX22xX19xXb0xX16xX3xXexX623xX16xX1xX3xX28xX29xX2axXcxXaxX3xX1xX9axX10xX150xX9xXaxX1cxX4xX1xXdxX16xX1xX14dxX7xX6xX4xX1xX14dxXc76xX6xX14dxX1xX5axXdxX1cxX16xX1xXdxX10xX22xX14dxX16xX17xX22xX5axXdxX14dxX3cxX6xX16xX14dxX5axX14dxX1xX6xX14dxXexXdxX16xX1xX14dxX1xXdxX10xX22xX14dxX7xX6xXdxX14dxXa3xX22xX19xX14dxX3cxXdxX16xX1xX14dxXexX1xX5axX16xX17xX14dxXexX22xX19xX10xX16xX14dxXexXdxX16xX1xX14dxX105xX1xX19xXexX1cxX72xX73xX1dxX29dxX1dxX1d1xX113xX1xXexX68xXaxX12xX66xX1xXdxX345xX22xX3xX16xX17xX35xX40axXdxX3xX3cxXd1xX16xX3xX421xX3xX29xX18xX3xXcxXda1xX16xX1xX3xX1xXdxX363xX22xX3xX7xX6xXdxX3xXa3xX22xX19xX3xX34xX333xX16xX1xX3xXexX1xXccxX16xX17xX3xXexX22xX19xXb0xX16xX3xXexX623xX16xX1xX3xX28xX29xX2axXcxX0xX1cxX6xX12xX0xX1cxX7xXexX9axX5axX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3cxXaxX12xXcxX14xX3xXb3xX1xXdxX3xXa3xX22xX19xX3xX34xX333xX16xX1xX3xXexX1xXccxX16xX17xX3xXexX22xX19xXb0xX16xX3xX28xX29xX2axXcxX3xX16xX4ddxXdxX3xXexX9axXf2xX3xXexX22xX19xXb0xX16xX3xXexX623xX16xX1xX3xX4xX307xX3xX1xXdxX63xX22xX3xX5xX9cdxX4xX3xX7b0xX2xX1cxX2xX1cxX72xX73xX72xX2xX78cxX69xX3xXexX380xXdxX3xXb3xX1xX22xX3xXb3xX1xXe2xX68xX3xX105xX63xX16xX1xX3xX4xXdexX6xX3xX28xX63xX16xX1xX3xXa9xXdxX63xX16xX3xX34xX6xX3xXb3xX1xX5axX6xX3xX7b0xX28xX61xX33dxX801xX78cxX3xX29xX18xX3xXcxXda1xX16xX1xX69xX3xX7xXa5xX3xX5xX35xX36xX16xX17xX3xX16xX17xX35xX40axXdxX3xXa9xX35xX36xXexX3xXexX22xX19xXb0xX16xX3xX34xXb0xX16xX3xXexX1xXc3xX68xX3xXb3xX1xXe2xX68xX3xX16xX17xX5axX380xXdxX3xXexX9axXf2xX3xX4xX307xX3xXc76xX22xX3xX1xX35xX86xX16xX17xX3xXexXc3xX16xX17xX3xX5xX9bxX16xX113xX0xX1cxXbxX12xX0xX1cxX3cxXdxXa9xX12xX0xX1cxX5xXdxX12xX0xX1cxX22xX5xX12xX0xX3cxXdxXa9xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX9axXaxX12xX0xX1cxX3cxXdxXa9xX12xX0xX1cxX3cxXdxXa9xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3a3xX5axX22xX9axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX5axX3xX29xX5axX18xX16xX17xX3xX20xX380xX16xX1xX1cxX3cxX6xX16xXexX9axXdxX0xX1cxXbxX12