Hà Tĩnh tiếp nhận 769 giấy đề nghị giãn nộp thuế và tiền thuê đất của doanh nghiệp
(Baohatinh.vn) - Theo thông tin từ Cục Thuế Hà Tĩnh, tính đến ngày 4/5/2020, ngành thuế đã tiếp nhận 769 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất của doanh nghiệp theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP.
4f18x52f6xdcf3x1005dx7818x8ab5xd47axa9ddxe155xX7xc269x78efx65e7x645dx97d8xc47exX5xc4d5xXax4f3dxcdb5xc9ecxX3xXcx53aax6998xX1xX3xXexXdx8f01xXbxX3xX18xX1x10400xX18xX3x8fcdx6774x5e11xX3x8b67xXdx62fax95e8xX3xb2f8xd49bxX3xX18xX29xX1x91d3xX3xX29xXdxc049xX18xX3xX18xb631xXbxX3xXexX1xa728xX1dxX3xf0abxX14xX3xXexXdxX2fxX18xX3xXexX1xX41x8a29xX3xX2exX2bxXexX3xX4x8f79xX6xX3x5d11x8096xX6xX18xX1xX3xX18xX29xX1xXdx82b4xXbxX0xc455xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX59xXaxX12xXcxX1xX10xX5axX3xXexX1xf3c5xX18xX29xX3xXexXdxX18xX3xXexdf31xX3xb2fbxda56xX4xX3xXcxX1xX41xX1dxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1x59fdxX3xXex9fbcxX18xX1xX3xX2exX1dxX18xX3xX18xX29xX14xX2cxX3x6ffaxX66x102a9xX66xc99ex524cxXb1xXb2xX9dxX3xX18xX29xX14xX18xX1xX3xXexX1xX41xX1dxX3xX2exX38xX3xXexXdxX1dxXbxX3xX18xX1xX22xX18xX3xX25xX26xX27xX3xX29xXdxX2bxX2cxX3xX2exX2fxX3xX18xX29xX1xX34xX3xX29xXdxX6xX3xX1xa225xX18xX3xX18xX3cxXbxX3xXexX1xX41xX1dxX3xX44xX14xX3xXexXdxX2fxX18xX3xXexX1xX41xX4fxX3xX2exX2bxXexX3xX4xX56xX6xX3xX59xX5axX6xX18xX1xX3xX18xX29xX1xXdxX63xXbxX3xXexX1xX10xX5axX3xd5c5xX29xX1xX34xX3xX2exX34xX18xX1xX3xX7x8e2dxX3xXadxX2xX66xXb1xXb2xXb1xXb2xX66xX118x929bx9a48xX8dxd8eax6d2bxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb476xX5axX59xX2cxXaxX12xX118xX29xX1xX34xX3xX2exX34xX18xX1xX3xX7xX123xX3xXadxX2xX66xXb1xXb2xXb1xXb2xX66xX118xX12exX12fxX8dxX131xX3x8098xX118xX29xX1xX34xX3xX2exX34xX18xX1xX3xXadxX2x9875xX3xX44xX2fxX3xX29xXdxX6xX3xX1xXe5xX18xX3xXexX1x9cb3xXdxX3xX1xXe5xX18xX3xX18xX3cxXbxX3xXexX1xX41xX1dxX3xX44xX14xX3xXexXdxX2fxX18xX3xXexX1xX41xX4fxX3xX2exX2bxXexX3xX2ex7be4xfb51xX4xX3xX8dxX1xXa0xX18xX1xX3xXbxX1xX56xX3xc950xX6xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4x8b0dxX3xX1xXdxX63xX41xX3xX5x50a3xX4xX3xXexX8bxX3xX18xX29xX14xX2cxX3xa78bxX66xXadxX66xXb1xXb2xXb1xXb2xX3xX18xX1xf620xb559xX3xX1xd33bxX3xXexbe42xX1a2xX3xXexf1eaxX3xX4xX1x95c2xX4xX9dxX3xX59xX5axX6xX18xX1xX3xX18xX29xX1xXdxX63xXbxX9dxX3xX1xX3cxX3xX29xXdxX6xX3xX2exa379xX18xX1xX9dxX3xX4x53fbxX3xX18xX1xbe4fxX18xX3x688exXdxX18xX1xX3xX59xX5axX6xX18xX1xX3xX1afxX34xX3x721fxX18xX1xX3xX1xX1a1x6286xX18xX29xX3xX1afxX221xXdxX3xX59xX34xX4xX1xX3xX1afxX63xX18xX1xX3xX8dxX5axX44xXdxX59xX12fxX2xX27xX132xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX5axX59xX2cxX3xXbxX8dxX10xX18xXexX10xX1dexXaxX12xX0xXdxX1d8xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8dxX10xX18xXexX10xX1dexXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxd560xXdxX59xXexX1x8bbexX3xX26xX2xXafxXbx541execa3xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX27axX3xXadxX2xXb2xXbxX280xX281xXaxX3xX7xX1dexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX27axX66xX66xXdxX132xX1afxX6xX5axX1xX6xXexXdxX18xX1xX132xX44xX18xX66xX18xX10xX275xX7xX66xXb1xXb2xX2xX1ccxX66xX2x553cxXb2xX59xX2xXb1xX2b9xXb2xXb1xXb2xXb1xXexX2b9xX25xXb1xXb1xX2xX5xXb2xX132x990exXbxX29x7d06xX1dexX9xX27xX26xX2b9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexXdxX1dxXbxX3xX18xX1xX22xX18xX3xX25xX26xX27xX3xX29xXdxX2bxX2cxX3xX2exX2fxX3xX18xX29xX1xX34xX3xX29xXdxX38xX18xX3xX18xX3cxXbxX3xXexX1xX41xX1dxX3xX44xX14xX3xXexXdxX2fxX18xX3xXexX1xX41xX4fxX3xX2exX2bxXexX3xX4xX56xX6xX3xX59xX5axX6xX18xX1xX3xX18xX29xX1xXdxX63xXbxXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX6xXbxXexXdxX5axX18xXaxX12xX8dxX206xX4xX3xX59xX5axX6xX18xX1xX3xX18xX29xX1xXdxX63xXbxX3xX7xX21bxX18xX3xX280xX41xX2bxXexX3xX20dxXdxX1d8xX3xX5xX5axXe5xXdxX9dxX3xX29xXdxX6xX3xX4xX82xX18xX29xX3xX4x5218xX3xX20dxX1xXa0xX3xX5xX14xX3xX2exX123xXdxX3xXexX1a1xX1a2xX18xX29xX3xXexX1xX8exX3xX1xX1a1xX221xX18xX29xX3xX118xX29xX1xX34xX3x6fd4xX41xX2cxX1dxXexX3xXadxX2xX132xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX5axX59xX2cxXaxX12xXcxX1xX10xX5axX3xX8dxX8exX4xX3xXcxX1xX41xX1dxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX9dxX3xX1xXdxX63xX18xX3xX18xX6xX2cxX9dxX3xX2exX378xX18xX3xX44xX34xX3xX2exX6xX18xX29xX3xX39axX41xX21bxX18xX3xX5xf57dxX3xXexX1xX41xX1dxX3xX2exX123xXdxX3xX44x614bxXdxX3xXexX1dexX4fxX18xX3xXafxX132xXb2xXb2xXb2xX3xX59xX5axX6xX18xX1xX3xX18xX29xX1xXdxX63xXbxX3xX2exX6xX18xX29xX3xX1xX5axXe5xXexX3xX2exX3cxX18xX29xX9dxX3xX18xX29xX5axX14xXdxX3xX1dexX6xX3xX4x75fbxX18xX3xX4xX1b9xX3xXexX1dexX4fxX18xX3xX2xX132xXafxXb2xXb2xX3xX1xX3cxX3xX20dxXdxX18xX1xX3xX59xX5axX6xX18xX1xX3xX4xX206xX3xXexX1xf7bdxX9dxX3xX13xXcxee6exX132xX3xXcxX1xX10xX5axX3xX1a1xX3f7xX4xX3xXexXa0xX18xX1xX9dxX3xX4xX1b9xX3xX2exX1dxX18xX3xX1xX378xX18xX3xX27xXb2x5d21xX3xXexX1dexX5axX18xX29xX3xX7xX123xX3xX18xX14xX2cxX3xX7xca0cxX3xX18xX1d7xX1d8xX3xXexX1dexX5axX18xX29xX3xX2exX123xXdxX3xXexX1a1xX1a2xX18xX29xX3xXexX1xX1c1xX4xX3xX1xXdxX63xX18xX3xX29xXdxX6xX3xX1xXe5xX18xX3xXexX1xX17fxXdxX3xX29xXdxX6xX18xX3xX18xX3cxXbxX3xXexX1xX41xX1dxX3xX44xX14xX3xXexXdxX2fxX18xX3xXexX1xX41xX4fxX3xX2exX2bxXexX3xXexX1xX10xX5axX3xX118xX29xX1xX34xX3xX2exX34xX18xX1xX3xX7xX123xX3xXadxX2xX66xXb1xXb2xXb1xXb2xX66xX118xX12exX12fxX8dxX131xX3xX4xX56xX6xX3xX8dxX1xXa0xX18xX1xX3xXbxX1xX56xX132xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX5axX59xX2cxXaxX12xde30xX5axX3xX18xX29xX1xX34xX3xX2exX34xX18xX1xX3xX4xX1b9xX3xXbxX1xXe5xX1d8xX3xX44xXdxX3xX206xXbxX3xX59xX8exX18xX29xX3xX5xX3f7xX18xX3xXexX1dexX5axX18xX29xX3xX20dxX1xXdxX3xX44x96fbxX18xX3xXbxX1xX21bxXdxX3xX2exX21bxX1d8xX3xX1afxX21bxX5axX3xX29xXdxX38xX18xX3xX4xX206xX4xX1xX3xX280xX38xX3xX1xX3cxXdxX9dxX3xXexX1xX1dxX3xX18xX4fxX18xX9dxX3xX18xX29xX6xX2cxX3xX20dxX1xXdxX3xX18xX29xX1xX34xX3xX2exX34xX18xX1xX3xX4xX1b9xX3xX1xXdxX63xX41xX3xX5xX1c1xX4xX9dxX3xXexX5axX14xX18xX3xX18xX29xX14xX18xX1xX3xX2exX38xX3xXexX1dexXdxX450xX18xX3xX20dxX1xX6xXdxX3xX29xX2bxXbxX3xX4xX206xX4xX3xX29xXdxX21bxXdxX3xXbxX1xX206xXbxX3xX4xX82xX18xX29xX3xX18xX29xX1xX63xX3xXexX1xX82xX18xX29xX3xXexXdxX18xX9dxX3xX2exX21bxX1d8xX3xX1afxX21bxX5axX3xX1xX1dbxX3xXexX1dexX1a2xX3xX18xX29xX1a1xX17fxXdxX3xX18xX3cxXbxX3xXexX1xX41xX1dxX3xX29x7c8dxXdxX3xX2exX2fxX3xX18xX29xX1xX34xX3xX29xXdxX6xX3xX1xXe5xX18xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX4xX1xX1b9xX18xX29xX9dxX3xXexX1xX41xX22xX18xX3xXexXdxX63xX18xX132xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX5axX59xX2cxXaxX12xXcxX1xX10xX5axX3xX2exX1b9xX9dxX3xX1xXdxX63xX18xX3xXcxX1e2xX18xX29xX3xX4xX8exX4xX3xXcxX1xX41xX1dxX3xX2exX38xX3xX18xX20axX18xX29xX3xX4xX2bxXbxX3xX4xX206xX4xX3xX1e6xX18xX29xX3xX59xX8exX18xX29xX3xXcxX1xX41xX1dxX3xX2exXdxX63xX18xX3xXexX5ecxX3xX18xX1xX1a1xX27axX3xX1e6xX18xX29xX3xX59xX8exX18xX29xX3xbbb4xXexX6xX280xX3xXbxX1xXdxX4fxX18xX3xX1afxX21bxX18xX3xX2xX132xX25xX132xX27xX9dxX3xX1e6xX18xX29xX3xX59xX8exX18xX29xX3xXdxX8dxX6xX118xX1xX6xX18xX3xXbxX1xXdxX4fxX18xX3xX1afxX21bxX18xX3xX2xX132xX2xX132xX1ccxX3xX44xX14xX3xX1e6xX18xX29xX3xX59xX8exX18xX29xX3xX1xX1dbxX3xXexX1dexX1a2xX3xX20dxX4fxX3xX20dxX1xX6xXdxX3xXbxX1xXdxX4fxX18xX3xX1afxX21bxX18xX3xXadxX132xX2b9xX132xX27xX3xX2exX450xX3xX1xX1dbxX3xXexX1dexX1a2xX3xX18xX29xX1a1xX17fxXdxX3xX18xX3cxXbxX3xXexX1xX41xX1dxX3xX5xX22xXbxX9dxX3xX29xX5ecxXdxX3xX29xXdxX2bxX2cxX3xX2exX2fxX3xX18xX29xX1xX34xX3xX29xXdxX6xX3xX1xXe5xX18xX3xX18xX3cxXbxX3xXexX1xX41xX1dxX9dxX3xX18xX3cxXbxX3xXexXdxX2fxX18xX3xXexX1xX41xX4fxX3xX2exX2bxXexX3xX1afxX1d7xX18xX29xX3xXbxX1xX1a1xX378xX18xX29xX3xXexX1xX1e6xX4xX3xX2exXdxX63xX18xX3xXexX5ecxX132xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX5axX59xX2cxX3xXbxX8dxX10xX18xXexX10xX1dexXaxX12xX0xXdxX1d8xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8dxX10xX18xXexX10xX1dexXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX275xXdxX59xXexX1xX27axX3xX26xX2xXafxXbxX280xX281xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX27axX3xXadxX2xXb2xXbxX280xX281xXaxX3xX7xX1dexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX27axX66xX66xXdxX132xX1afxX6xX5axX1xX6xXexXdxX18xX1xX132xX44xX18xX66xX18xX10xX275xX7xX66xXb1xXb2xX2xX1ccxX66xX2xX2b9xXb2xX59xX2xXb1xX2b9xXb2xXb1xX2b9xX25xXexXafxX2b9xXb1xX2xX2xX5xXb2xX132xX2ccxXbxX29xX2cfxX1dexX9xX27xX25xX2b9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexXdxX1dxXbxX3xX18xX1xX22xX18xX3xX25xX26xX27xX3xX29xXdxX2bxX2cxX3xX2exX2fxX3xX18xX29xX1xX34xX3xX29xXdxX38xX18xX3xX18xX3cxXbxX3xXexX1xX41xX1dxX3xX44xX14xX3xXexXdxX2fxX18xX3xXexX1xX41xX4fxX3xX2exX2bxXexX3xX4xX56xX6xX3xX59xX5axX6xX18xX1xX3xX18xX29xX1xXdxX63xXbxXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX6xXbxXexXdxX5axX18xXaxX12xX118xX29xX14xX18xX1xX3xXexX1xX41xX1dxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXex8566xX18xX29xX3xX4xX1a1xX17fxX18xX29xX3xX1xX1dbxX3xXexX1dexX1a2xX9dxX3xX29xXdxX21bxXdxX3xX2exX206xXbxX3xX4xX206xX4xX3xX44xX1a1xX3f7xX18xX29xX3xX1d8x61f5xX4xX3xX5xXdxX4fxX18xX3xX39axX41xX6xX18xX3xXexX1xX82xX18xX29xX3xX39axX41xX6xX3xX2exX1a1xX17fxX18xX29xX3xX29xXdxX20axX2cxX3xX18xX1b9xX18xX29xX132xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX5axX59xX2cxXaxX12xX12ex10443xX18xX29xX3xXexX1xX17fxXdxX9dxX3xXexX1dexX5axX18xX29xX3xXexX1xX206xX18xX29xX3xXadxX9dxX3xX18xX29xX14xX18xX1xX3xXcxX1xX41xX1dxX3xXexXdxX1dxXbxX3xXexX8exX4xX3xXexXa0xX4xX1xX3xX1xX1a2xXbxX3xX59xX34xX4xX1xX3xX44xX8exX3xX44xX3f7xXdxX3xX8dxX1e2xX18xX29xX3xX59xX34xX4xX1xX3xX44xX8exX3xX4xX82xX18xX29xX3xX39axX41xX123xX4xX3xX29xXdxX6xX3xX2exX450xX3xX1xX1dbxX3xXexX1dexX1a2xX3xX18xX29xX1a1xX17fxXdxX3xX18xX3cxXbxX3xXexX1xX41xX1dxX3xX29xX5ecxXdxX3xX29xXdxX2bxX2cxX3xX2exX2fxX3xX18xX29xX1xX34xX3xX29xXdxX6xX3xX1xXe5xX18xX3xXexX1xX82xX18xX29xX3xX39axX41xX6xX3xX2exX86cxX18xX29xX3xX18xX1xX22xXbxX3xXexX8bxX3xX8dxX1e2xX18xX29xX3xX59xX34xX4xX1xX3xX44xX8exX3xX4xX82xX18xX29xX3xX39axX41xX123xX4xX3xX29xXdxX6xX132xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX5axX59xX2cxXaxX12xX12exX1a1xX1a2xX4xX3xX1afxXdxX1dxXexX9dxX3xX1xXdxX63xX18xX3xX18xX6xX2cxX9dxX3xX2exX6xX3xX7xX123xX3xX59xX5axX6xX18xX1xX3xX18xX29xX1xXdxX63xXbxX9dxX3xX18xX29xX1a1xX17fxXdxX3xX18xX3cxXbxX3xXexX1xX41xX1dxX3xX4xX56xX6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX2exX38xX3xX4xX1b9xX3xXexX14xXdxX3xX20dxX1xX5axX21bxX18xX3xX20dxX1xX6xXdxX3xXexX1xX41xX1dxX3xX2exXdxX63xX18xX3xXexX5ecxX3xX18xX4fxX18xX3xX4xX206xX4xX3xX2exX123xXdxX3xXexX1a1xX1a2xX18xX29xX3xX18xX14xX2cxX3xX4xX1b9xX3xXexX1xX450xX3xX59x52e2xX3xX59xX14xX18xX29xX3xXexX1xX1c1xX4xX3xX1xXdxX63xX18xX3xX29xX5ecxXdxX3xX29xXdxX2bxX2cxX3xX2exX2fxX3xX18xX29xX1xX34xX3xX29xXdxX6xX3xX1xXe5xX18xX3xX18xX3cxXbxX3xXexX1xX41xX1dxX9dxX3xX18xX3cxXbxX3xXexXdxX2fxX18xX3xXexX1xX41xX4fxX3xX2exX2bxXexX3xXexX1dexX4fxX18xX3xX8dxX1e2xX18xX29xX3xXexX1xX82xX18xX29xX3xXexXdxX18xX3xX2exXdxX63xX18xX3xXexX5ecxX3xX4xX56xX6xX3xXcxX1e2xX18xX29xX3xX4xX8exX4xX3xXcxX1xX41xX1dxX132xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX5axX59xX2cxXaxX12xX12exX123xXdxX3xX44xX3f7xXdxX3xX7xX123xX3xXa0xXexX3xX18xX29xX1a1xX17fxXdxX3xX18xX3cxXbxX3xXexX1xX41xX1dxX3xX5xX14xX3xX1xX3cxX3xX29xXdxX6xX3xX2exX200xX18xX1xX9dxX3xX4xX206xX3xX18xX1xX20axX18xX3xX4xX1xX1a1xX6xX3xX4xX1b9xX3xXexX14xXdxX3xX20dxX1xX5axX21bxX18xX3xX29xXdxX6xX5axX3xX59xX34xX4xX1xX3xX2exXdxX63xX18xX3xXexX5ecxX3xX44xX2fxX3xXexX1xX41xX1dxX9dxX3xX18xX29xX1a1xX17fxXdxX3xX18xX3cxXbxX3xXexX1xX41xX1dxX3xX4xX1b9xX3xXexX1xX450xX3xX2exX86cxX18xX29xX3xX20dxX3ebxX3xXexX14xXdxX3xX20dxX1xX5axX21bxX18xX3xXexX1dexX4fxX18xX3xX8dxX1e2xX18xX29xX3xX513xX34xX4xX1xX3xX44xX8exX3xX4xX82xX18xX29xX3x5c7cxX41xX123xX4xX3xX29xXdxX6xX3xX44xX14xX3xX29xX5ecxXdxX3xX29xXdxX2bxX2cxX3xX2exX2fxX3xX18xX29xX1xX34xX3xX29xXdxX6xX3xX1xXe5xX18xX3xX39axX41xX6xX3xX8dxX1e2xX18xX29xX3xX513xX34xX4xX1xX3xX44xX8exX3xX4xX82xX18xX29xX3xX39axX41xX123xX4xX3xX29xXdxX6xX3xX7xX6xX41xX3xX20dxX1xXdxX3xX44xXdxX63xX4xX3xX20dxX1dxXexX3xX18xX123xXdxX3xXexX1dexXdxX450xX18xX3xX20dxX1xX6xXdxX3xX1xX5axX14xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX132xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX5axX59xX2cxXaxX12xXcxX1dexX1a1xX17fxX18xX29xX3xX1xX1a2xXbxX3xX18xX29xX1a1xX17fxXdxX3xX18xX3cxXbxX3xXexX1xX41xX1dxX3xX20dxX1xX82xX18xX29xX3xXexX1xX450xX3xXexX1xX1c1xX4xX3xX1xXdxX63xX18xX3xX29xX5ecxXdxX3xX1xX8cfxX3xX7xX378xX3xX2exXdxX63xX18xX3xXexX5ecxX3xXexX1xX200xX3xX4xX378xX3xX39axX41xX6xX18xX3xXexX1xX41xX1dxX3xX7xX484xX3xXexXdxX1dxXbxX3xX18xX1xX22xX18xX3x6663xXdxX2bxX2cxX3xX2exX2fxX3xX18xX29xX1xX34xX3xX29xXdxX6xX3xX1xXe5xX18xX3xX4xX56xX6xX3xX18xX29xX1a1xX17fxXdxX3xX18xX3cxXbxX3xXexX1xX41xX1dxX3xX39axX41xX6xX3xX2exX1a1xX17fxX18xX29xX3xX1afxX1a1xX41xX3xX4xX1xXa0xX18xX1xX3xX1xX5axb58exX4xX3xXexXdxX1dxXbxX3xX18xX1xX22xX18xX3xXexX1dexX1c1xX4xX3xXexXdxX1dxXbxX3xXexXe5xXdxX3xXexX1dexX8exX3xX7xX221xX3xX4xX378xX3xX39axX41xX6xX18xX3xXexX1xX41xX1dxX3xXexX1xX10xX5axX3xX39axX41xX2cxX3xXexX1dexX200xX18xX1xX3xXexXdxX1dxXbxX3xX18xX1xX22xX18xX3xX1xX8cfxX3xX7xX378xX3xXexX1xX41xX1dxX3xX1xXdxX63xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX132xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX5axX59xX2cxXaxX12xXcxX41xX2cxX3xX18xX1xXdxX4fxX18xX9dxX3xX4xX378xX3xX39axX41xX6xX18xX3xXexX1xX41xX1dxX3xX20dxX1xX41xX2cxX1dxX18xX3xX20dxX1xXa0xX4xX1xX3xX18xX29xX1a1xX17fxXdxX3xX18xX3cxXbxX3xXexX1xX41xX1dxX3xX29xX5ecxXdxX3xXc35xXdxX2bxX2cxX3xX2exX2fxX3xX18xX29xX1xX34xX3xX29xXdxX6xX3xX1xXe5xX18xX3xX2exX1dxX18xX3xX4xX378xX3xX39axX41xX6xX18xX3xXexX1xX41xX1dxX3xXexX1xX10xX5axX3xXbxX1xX1a1xX378xX18xX29xX3xXexX1xX1e6xX4xX3xX2exXdxX63xX18xX3xXexX5ecxX3xX2exX450xX3xX1xXe5xX18xX3xX4xX1xX1dxX3xX2exXdxX3xX5xXe5xXdxX9dxX3xXexXdxX1dxXbxX3xX280xfa4axX4xX3xXexX1dexX1c1xX4xX3xXexXdxX1dxXbxX3xXexX1dexX5axX18xX29xX3xXexX1xX17fxXdxX3xX29xXdxX6xX18xX3xX59xX34xX4xX1xX3xX1afxX63xX18xX1xX3xX8dxX5axX44xXdxX59xX12fxX2xX27xX3xX44xX542xX18xX3xX59xXdxXa29xX18xX3xX1dexX6xX132xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX5axX59xX2cxXaxX12xX12exX450xX3xXexX1dexXdxX450xX18xX3xX20dxX1xX6xXdxX3xXexX1xX1c1xX4xX3xX1xXdxX63xX18xX3xX118xX29xX1xX34xX3xX39axX41xX2cxX1dxXexX3xXadxX2xX9dxX3xX18xX29xX14xX18xX1xX3xXexX1xX41xX1dxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX2exX38xX3xX4xX1xX56xX3xX2exX3cxX18xX29xX3xX4xX41xX18xX29xX3xX4xX2bxXbxX3xXexX1xX82xX18xX29xX3xXexXdxX18xX3xX2exe79fxX2cxX3xX2exX56xX9dxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX1dxXexX3xX2exX1dxX18xX3xXexX2bxXexX3xX4xX21bxX3xX18xX29xX1a1xX17fxXdxX3xX18xX3cxXbxX3xXexX1xX41xX1dxX3xXexX1dexX4fxX18xX3xX2exX34xX6xX3xX1afxX14xX18xX3xX1afxX1d7xX18xX29xX3xX18xX1xXdxX2fxX41xX3xX1xX200xX18xX1xX3xXexX1xX1e6xX4xX3xX18xX1xX1a1xX27axX3xX29xX5ecxXdxX3xXexX1xX1a1xX3xX2exXdxX63xX18xX3xXexX5ecxX9dxX3xX2exX86cxX18xX29xX3xXexX1xX82xX18xX29xX3xXexXdxX18xX3xXexX1dexX4fxX18xX3xX4xX206xX4xX3xXbxX1xX1a1xX378xX18xX29xX3xXexXdxX63xX18xX3xXexX1dexX41xX2cxX2fxX18xX3xXexX1xX82xX18xX29xX3xX4xee3exX18xX29xX3xX18xX1xX1a1xX3xXexX1dexX1c1xX4xX3xX2exX1a1xX17fxX18xX29xX3xX29xXdxX20axX2cxX3xX18xX1b9xX18xX29xX3xX2exX450xX3xX29xXdxX21bxXdxX3xX2exX206xXbxX3xX4xX206xX4xX3xXexX1xX892xX4xX3xX1d8xX892xX4xX3xX5xXdxX4fxX18xX3xX39axX41xX6xX18xX132xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX5axX59xX2cxXaxX12xX8dxX378xX3xX39axX41xX6xX18xX3xXexX1xX41xX1dxX3xX4xX1xX5axX3xX1afxXdxX1dxXexX3xX7xX484xX3xXexXdxX1dxXbxX3xXexX8exX4xX3xX18xX1xX22xX18xX3xX29xXdxX2bxX2cxX3xX2exX2fxX3xX18xX29xX1xX34xX3xX29xXdxX6xX3xX1xXe5xX18xX3xX4xX56xX6xX3xX18xX29xX1a1xX17fxXdxX3xX18xX3cxXbxX3xXexX1xX41xX1dxX3xX2exX1dxX18xX3xX1xX1dxXexX3xX18xX29xX14xX2cxX3xX2b9xXb2xX66xX25xX66xXb1xXb2xXb1xXb2xX132xX3xXcxX41xX2cxX3xX20dxX1xX82xX18xX29xX3xX206xXbxX3xX5xX1c1xX4xX3xX44xX2fxX3xXexX1xX17fxXdxX3xX29xXdxX6xX18xX3xX18xX1xX1a1xX18xX29xX3xX2exX450xX3xXexX1xX41xX22xX18xX3xX5xX1a2xXdxX9dxX3xXexX1dexX206xX18xX1xX3xX7xX6xXdxX3xX7xX1b9xXexX9dxX3xX21bxX18xX1xX3xX1xX1a1xX221xX18xX29xX3xX2exX1dxX18xX3xX39axX41xX2cxX2fxX18xX3xX5xX1a2xXdxX9dxX3xX18xX29xX1a1xX17fxXdxX3xX18xX3cxXbxX3xXexX1xX41xX1dxX3xX18xX4fxX18xX3xX18xX29xX1xXdxX4fxX18xX3xX4xX1e6xX41xX3xX20dxd69bxX3xX2exX450xX3xXexX1xX1c1xX4xX3xX1xXdxX63xX18xX3xXexX1dexX1a1xX3f7xX4xX3xXexX1xX17fxXdxX3xX29xXdxX6xX18xX3xX39axX41xX2cxX3xX2exX34xX18xX1xX132xX0xX66xXbxX12xX0xX59xXdxX44xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX59xX1dexX10xX5xX6xXexX10xX59xXaxX12xX0xX7xXexX1dexX5axX18xX29xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX4fxX18xX3xX39axX41xX6xX18xX27axX0xX66xX7xXexX1dexX5axX18xX29xX12xX0xX41xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX12fxXexX1xX41xX1d8xX1afxX12fxX6xX18xX59xX12fxX7xX6xXbxX5axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXe5xX4xX1xX3xX13xX14xX3xX4xX1b9xX3xX18xX1xXdxX2fxX41xX3xX7xX892xX4xX3xXexX1xX41xX1dxX3xXexX86cxX18xX29xX3xX4xX6xX5axX3xX7xX5axX3xX44xX3f7xXdxX3xX4x92c8xX18xX29xX3xX20dx8b9fxXaxX3xX1xX1dexX10xcd26xX9xXaxX66xX20dxXdxX18xX1xX12fxXexX10xX66xXexX1xX6xX4xX1xX12fxX1xX6xX12fxX4xX5axX12fxX18xX1xXdxX10xX41xX12fxX7xX6xX4xX12fxXexX1xX41xX10xX12fxXexX6xX18xX29xX12fxX4xX6xX5axX12fxX7xX5axX12fxX44xX5axXdxX12fxX4xX41xX18xX29xX12fxX20dxX2cxX66xX2xX27xX2xXb2xX27xX2b9xX132xX1xXexX1d8xXaxX12xX0xXdxX1d8xX29xX3xX7xX1dexX4xX9xXaxX66xX1d8xX10xX59xXdxX6xX66xX2xXb1xXb2xX66xX18xX10xX275xX7xX66xXb1xXb2xX2xX25xX66xX26xX27xX59xXb1xXb1xX2xXafxX2b9xXadxX2xXexX25xX1ccxXadxX2b9xX2xX5xXb2xX132xX2ccxXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexXdxX1dxXbxX3xX18xX1xX22xX18xX3xX25xX26xX27xX3xX29xXdxX2bxX2cxX3xX2exX2fxX3xX18xX29xX1xX34xX3xX29xXdxX38xX18xX3xX18xX3cxXbxX3xXexX1xX41xX1dxX3xX44xX14xX3xXexXdxX2fxX18xX3xXexX1xX41xX4fxX3xX2exX2bxXexX3xX4xX56xX6xX3xX59xX5axX6xX18xX1xX3xX18xX29xX1xXdxX63xXbxXaxX3xX66xX12xX0xX66xX6xX12xX0xX59xXdxX44xX12xX0xX7xXexX1dexX5axX18xX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXe5xX4xX1xX3xX13xX14xX3xX4xX1b9xX3xX18xX1xXdxX2fxX41xX3xX7xX892xX4xX3xXexX1xX41xX1dxX3xXexX86cxX18xX29xX3xX4xX6xX5axX3xX7xX5axX3xX44xX3f7xXdxX3xX4xX10a5xX18xX29xX3xX20dxX10aaxXaxX3xX1xX1dexX10xX10b0xX9xXaxX66xX20dxXdxX18xX1xX12fxXexX10xX66xXexX1xX6xX4xX1xX12fxX1xX6xX12fxX4xX5axX12fxX18xX1xXdxX10xX41xX12fxX7xX6xX4xX12fxXexX1xX41xX10xX12fxXexX6xX18xX29xX12fxX4xX6xX5axX12fxX7xX5axX12fxX44xX5axXdxX12fxX4xX41xX18xX29xX12fxX20dxX2cxX66xX2xX27xX2xXb2xX27xX2b9xX132xX1xXexX1d8xXaxX12xXcxX1xXe5xX4xX1xX3xX13xX14xX3xX4xX1b9xX3xX18xX1xXdxX2fxX41xX3xX7xX892xX4xX3xXexX1xX41xX1dxX3xXexX86cxX18xX29xX3xX4xX6xX5axX3xX7xX5axX3xX44xX3f7xXdxX3xX4xX10a5xX18xX29xX3xX20dxX10aaxX0xX66xX6xX12xX0xX66xX7xXexX1dexX5axX18xX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12xX8dxX10a5xX18xX29xX3xX44xX3f7xXdxX3xXexX1xX1c1xX4xX3xX1xXdxX63xX18xX3xX29xXdxX6xX3xX1xXe5xX18xX3xXexXdxX2fxX18xX3xXexX1xX41xX1dxX3xX4xX1xX5axX3xX18xX1x5f4fxX18xX29xX3xX59xX5axX6xX18xX1xX3xX18xX29xX1xXdxX63xXbxX3xX163xX513xX118xX170xX3xX21bxX18xX1xX3xX1xX1a1xX221xX18xX29xX3xX1afxX221xXdxX3xX59xX34xX4xX1xX3xX8dxX5axX44xXdxX59xX12fxX2xX27xX9dxX3xXcxX1xXe5xX4xX1xX3xX13xX14xX3xX163xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX170xX3xX2exX6xX18xX29xX3xXexXa0xX4xX1xX3xX4xX1c1xX4xX3xXexX1dexXdxX450xX18xX3xX20dxX1xX6xXdxX3xX4xX206xX4xX3xX29xXdxX21bxXdxX3xXbxX1xX206xXbxX9dxX3xXbxX1xX2bxX18xX3xX2exX2bxX41xX3xXexX1xX41xX3xX18xX29xX20axX18xX3xX7xX206xX4xX1xX3xX2exXe5xXexX3xX44xX14xX3xX44xX1a1xX1a2xXexX3xX4xX1xc8c1xX3xXexXdxX4fxX41xX3xX13xX12exX118xX513xX3xX1xX41xX2cxX63xX18xX3xX29xXdxX6xX5axX132xX0xX66xXbxX12xX0xX66xX59xXdxX44xX12xX0xX66xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc35xXdxX6xX3xX1xXe5xX18xX3xX18xX3cxXbxX3xXexX1xX41xX1dxX3xX12fxX3xbde5xX5xXdxX2fxX41xX3xXexX1xX41xX123xX4xX3xX1afxX1e2xb420xX3xX29xXdxXd75xXbxX3xX59xX5axX6xX18xX1xX3xX18xX29xX1xXdxX63xXbxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX44xX1a1xX1a2xXexX3xX39axX41xX6xX3xX137exX1afxX38xX5axX3xX59xX34xX4xX1xX138cxXaxX3xX1xX1dexX10xX10b0xX9xXaxX66xX20dxX1xX5axXdxX12fxX18xX29xX1xXdxX10xXbxX66xX29xXdxX6xX12fxX1xX6xX18xX12fxX18xX5axXbxX12fxXexX1xX41xX10xX12fxX5xXdxX10xX41xX12fxXexX1xX41xX5axX4xX12fxX1afxX5axX12fxX29xXdxX41xXbxX12fxX59xX5axX6xX18xX1xX12fxX18xX29xX1xXdxX10xXbxX12fxX1xX6xX12fxXexXdxX18xX1xX12fxX44xX41xX5axXexX12fxX39axX41xX6xX12fxX1afxX6xX5axX12fxX59xXdxX4xX1xX66xX2xX27xXb2xX26xXb2xX2b9xX132xX1xXexX1d8xXaxX12xX0xXdxX1d8xX29xX3xX7xX1dexX4xX9xXaxX66xX1d8xX10xX59xXdxX6xX66xX2xXb1xXb2xX66xX18xX10xX275xX7xX66xXb1xXb2xX2xXafxX66xX2xXb2xX26xX59xXadxX2xXb2xXadxXafxXafxX1ccxXexXb1xXb2xX2xXafxXb1xX5xXb2xX132xX2ccxXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexXdxX1dxXbxX3xX18xX1xX22xX18xX3xX25xX26xX27xX3xX29xXdxX2bxX2cxX3xX2exX2fxX3xX18xX29xX1xX34xX3xX29xXdxX38xX18xX3xX18xX3cxXbxX3xXexX1xX41xX1dxX3xX44xX14xX3xXexXdxX2fxX18xX3xXexX1xX41xX4fxX3xX2exX2bxXexX3xX4xX56xX6xX3xX59xX5axX6xX18xX1xX3xX18xX29xX1xXdxX63xXbxXaxX3xX66xX12xX0xX66xX6xX12xX0xX59xXdxX44xX12xX0xX7xXexX1dexX5axX18xX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc35xXdxX6xX3xX1xXe5xX18xX3xX18xX3cxXbxX3xXexX1xX41xX1dxX3xX12fxX3xX137exX5xXdxX2fxX41xX3xXexX1xX41xX123xX4xX3xX1afxX1e2xX138cxX3xX29xXdxXd75xXbxX3xX59xX5axX6xX18xX1xX3xX18xX29xX1xXdxX63xXbxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX44xX1a1xX1a2xXexX3xX39axX41xX6xX3xX137exX1afxX38xX5axX3xX59xX34xX4xX1xX138cxXaxX3xX1xX1dexX10xX10b0xX9xXaxX66xX20dxX1xX5axXdxX12fxX18xX29xX1xXdxX10xXbxX66xX29xXdxX6xX12fxX1xX6xX18xX12fxX18xX5axXbxX12fxXexX1xX41xX10xX12fxX5xXdxX10xX41xX12fxXexX1xX41xX5axX4xX12fxX1afxX5axX12fxX29xXdxX41xXbxX12fxX59xX5axX6xX18xX1xX12fxX18xX29xX1xXdxX10xXbxX12fxX1xX6xX12fxXexXdxX18xX1xX12fxX44xX41xX5axXexX12fxX39axX41xX6xX12fxX1afxX6xX5axX12fxX59xXdxX4xX1xX66xX2xX27xXb2xX26xXb2xX2b9xX132xX1xXexX1d8xXaxX12xXc35xXdxX6xX3xX1xXe5xX18xX3xX18xX3cxXbxX3xXexX1xX41xX1dxX3xX12fxX3xX137exX5xXdxX2fxX41xX3xXexX1xX41xX123xX4xX3xX1afxX1e2xX138cxX3xX29xXdxXd75xXbxX3xX59xX5axX6xX18xX1xX3xX18xX29xX1xXdxX63xXbxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX44xX1a1xX1a2xXexX3xX39axX41xX6xX3xX137exX1afxX38xX5axX3xX59xX34xX4xX1xX138cxX0xX66xX6xX12xX0xX66xX7xXexX1dexX5axX18xX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12xX137exX142xX38xX5axX3xX59xX34xX4xX1xX138cxX3xX8dxX5axX44xXdxX59xX12fxX2xX27xX3xX20dxX1xXdxX1dxX18xX3xX7xX21bxX18xX3xX280xX41xX2bxXexX9dxX3xX20dxXdxX18xX1xX3xX59xX5axX6xX18xX1xX3xX20dxX1xX1b9xX3xX20dxX1xX86cxX18xX9dxX3xXexX1xX22xX1d8xX3xX4xX1xXa0xX3xX1d8xX3cxXexX3xX7xX123xX3xX5xX17xX18xX1xX3xX44xX1c1xX4xX3xX1afxX34xX3xXexX4fxX3xX5xXdxX63xXexX3xX2exX38xX3xXexX206xX4xX3xX2exX3cxX18xX29xX3xX29xXdxX206xX18xX3xXexXdxX1dxXbxX3xX2exX1dxX18xX3xX18xX29xX41xX8cfxX18xX3xXexX1xX41xX3xX18xX29xX20axX18xX3xX7xX206xX4xX1xX132xX3xX118xX29xX1xX34xX3xX2exX34xX18xX1xX3xX7xX123xX3xXadxX2xX66xXb1xXb2xXb1xXb2xX66xX118xX12exX12fxX8dxX131xX3xX44xX2fxX3xX29xXdxX6xX3xX1xXe5xX18xX3xX18xX3cxXbxX3xXexX1xX41xX1dxX3xX44xX14xX3xXexXdxX2fxX18xX3xXexX1xX41xX4fxX3xX2exX2bxXexX3xX4xX56xX6xX3xX8dxX1xXa0xX18xX1xX3xXbxX1xX56xX3xX2exX1a1xX1a2xX4xX3xX280xX10xX1d8xX3xX5xX14xX3xX137exX5xXdxX2fxX41xX3xXexX1xX41xX123xX4xX3xX1afxX1e2xX138cxX3xX44xX2fxX3xXexX14xXdxX3xX4xX1xXa0xX18xX1xX3xX2exX450xX3xX59xX5axX6xX18xX1xX3xX18xX29xX1xXdxX63xXbxX3xX163xX513xX118xX170xX3xX4xX21bxX3xX18xX1a1xX3f7xX4xX3xX18xX1b9xXdxX3xX4xX1xX41xX18xX29xX3xX44xX14xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX18xX1b9xXdxX3xX1dexXdxX4fxX18xX29xX3xX44xX1a1xX1a2xXexX3xX39axX41xX6xX3xX29xXdxX6xXdxX3xX2exX5axXe5xX18xX3xX20dxX1xX1b9xX3xX20dxX1xX86cxX18xX3xX18xX14xX2cxX132xX0xX66xXbxX12xX0xX66xX59xXdxX44xX12xX0xX66xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8dxX206xX4xX3xX1afxX6xX18xX3xX18xX29xX14xX18xX1xX9dxX3xX4xX1xXa0xX18xX1xX3xX39axX41xX2cxX2fxX18xX3xX4xX206xX4xX3xX4xX2bxXbxX3xX221xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXbxX1xX21bxXdxX3xXexX1xX6xX1d8xX3xX29xXdxX6xX3xX44xX14xX5axX3xX44xXdxX63xX4xX3xX280xX1b9xX6xX3xX18xX1a2xX3xXexX1xX41xX1dxXaxX3xX1xX1dexX10xX10b0xX9xXaxX66xX59xX6xX41xX12fxXexX41xX66xX4xX6xX4xX12fxX1afxX6xX18xX12fxX18xX29xX6xX18xX1xX12fxX4xX1xXdxX18xX1xX12fxX39axX41xX2cxX10xX18xX12fxX4xX6xX4xX12fxX4xX6xXbxX12fxX5axX12fxX1xX6xX12fxXexXdxX18xX1xX12fxXbxX1xX6xXdxX12fxXexX1xX6xX1d8xX12fxX29xXdxX6xX12fxX44xX6xX5axX12fxX44xXdxX10xX4xX12fxX280xX5axX6xX12fxX18xX5axX12fxXexX1xX41xX10xX66xX2xX27xXb2xXb1xX26xXb1xX132xX1xXexX1d8xXaxX12xX0xXdxX1d8xX29xX3xX7xX1dexX4xX9xXaxX66xX1d8xX10xX59xXdxX6xX66xX2xXb1xXb2xX66xX18xX10xX275xX7xX66xX2xX27xX2xXadxX66xX2xXb2xXafxX59xXadxX2xXb2xX2b9xXb1xXafxX2b9xXexX2b9xX1ccxX25xXb2xX2xX5xXb2xX132xX2ccxXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexXdxX1dxXbxX3xX18xX1xX22xX18xX3xX25xX26xX27xX3xX29xXdxX2bxX2cxX3xX2exX2fxX3xX18xX29xX1xX34xX3xX29xXdxX38xX18xX3xX18xX3cxXbxX3xXexX1xX41xX1dxX3xX44xX14xX3xXexXdxX2fxX18xX3xXexX1xX41xX4fxX3xX2exX2bxXexX3xX4xX56xX6xX3xX59xX5axX6xX18xX1xX3xX18xX29xX1xXdxX63xXbxXaxX3xX66xX12xX0xX66xX6xX12xX0xX59xXdxX44xX12xX0xX7xXexX1dexX5axX18xX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8dxX206xX4xX3xX1afxX6xX18xX3xX18xX29xX14xX18xX1xX9dxX3xX4xX1xXa0xX18xX1xX3xX39axX41xX2cxX2fxX18xX3xX4xX206xX4xX3xX4xX2bxXbxX3xX221xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXbxX1xX21bxXdxX3xXexX1xX6xX1d8xX3xX29xXdxX6xX3xX44xX14xX5axX3xX44xXdxX63xX4xX3xX280xX1b9xX6xX3xX18xX1a2xX3xXexX1xX41xX1dxXaxX3xX1xX1dexX10xX10b0xX9xXaxX66xX59xX6xX41xX12fxXexX41xX66xX4xX6xX4xX12fxX1afxX6xX18xX12fxX18xX29xX6xX18xX1xX12fxX4xX1xXdxX18xX1xX12fxX39axX41xX2cxX10xX18xX12fxX4xX6xX4xX12fxX4xX6xXbxX12fxX5axX12fxX1xX6xX12fxXexXdxX18xX1xX12fxXbxX1xX6xXdxX12fxXexX1xX6xX1d8xX12fxX29xXdxX6xX12fxX44xX6xX5axX12fxX44xXdxX10xX4xX12fxX280xX5axX6xX12fxX18xX5axX12fxXexX1xX41xX10xX66xX2xX27xXb2xXb1xX26xXb1xX132xX1xXexX1d8xXaxX12xX8dxX206xX4xX3xX1afxX6xX18xX3xX18xX29xX14xX18xX1xX9dxX3xX4xX1xXa0xX18xX1xX3xX39axX41xX2cxX2fxX18xX3xX4xX206xX4xX3xX4xX2bxXbxX3xX221xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXbxX1xX21bxXdxX3xXexX1xX6xX1d8xX3xX29xXdxX6xX3xX44xX14xX5axX3xX44xXdxX63xX4xX3xX280xX1b9xX6xX3xX18xX1a2xX3xXexX1xX41xX1dxX0xX66xX6xX12xX0xX66xX7xXexX1dexX5axX18xX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12xX8dxX1xX56xX3xXexX34xX4xX1xX3xdc79xX142xX118xX513xX3xXexX1337xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXcxX1dexXe20xX18xX3xXcxXdxX1dxX18xX3xX13xX1a1xX18xX29xX3xX44xX8bxX6xX3xX20dxX3ebxX3xX8dxX82xX18xX29xX3xX44xX86cxX18xX3xX7xX123xX27axX3xXb1xXb1xXadxX25xX66xX1a11xX142xX118xX513xX12fxXcxX13xXb1xX3xX163xX18xX29xX14xX2cxX3xX27xX66xXadxX66xXb1xXb2xXb1xXb2xX170xX3xX44xX2fxX3xX44xXdxX63xX4xX3xXexX1dexXdxX450xX18xX3xX20dxX1xX6xXdxX3xXexX1xX1c1xX4xX3xX1xXdxX63xX18xX3xX118xX29xX1xX34xX3xX39axX41xX2cxX1dxXexX3xX7xX123xX3xX27xXadxX66xXb1xXb2xX2xX27xX66xXb53xX13xX2xXadxX3xX18xX29xX14xX2cxX3xXb1xX26xX66xX2xX2xX66xXb1xXb2xX2xX27xX3xX4xX56xX6xX3xXb53xX41xX123xX4xX3xX1xX3cxXdxX3xX29xX5ecxXdxX3xX4xX206xX4xX3xX7xX221xX9dxX3xX1afxX6xX18xX9dxX3xX18xX29xX14xX18xX1xX9dxX3xX2exX5axX14xX18xX3xXexX1xX450xX3xX4xX2bxXbxX3xXexX1337xX18xX1xX3xX44xX14xX3xX1a11xX142xX118xX513xX3xX4xX206xX4xX3xX1xX41xX2cxX63xX18xX9dxX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXbxX1xX123xX9dxX3xXexX1xX34xX3xX280xX38xX132xX0xX66xXbxX12xX0xX66xX59xXdxX44xX12xX0xX66xX5xXdxX12xX0xX66xX41xX5xX12xX0xX59xXdxX44xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1dexXaxX12xX0xX66xX59xXdxX44xX12xX0xX66xX59xXdxX44xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx91b1xX41xXexX1xX5axX1dexXaxX12xXcxX1xX14xX18xX1xX3xX8dxX1xX41xX18xX29xX0xX66xXbxX12
Thành Chung