Mỹ tổng duyệt cho lễ nhậm chức của ông Biden
(Baohatinh.vn) - Nhiều đơn vị tham gia diễn tập các nghi thức nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden tại Điện Capitol ở thủ đô Washington hôm 18/1/2021.
dcfbx1137fx152ffx152d6x1351ex16755x10c0dx103a4x16c43xX7x12cffx15eacx13965x10aa3xe42dx105a0xX5x11b31xXax15c29x14516x130a3xX3xXex1059dx16ca4x144bfxX3x1000ex11c03x159d9x14500xXexX3xX4xX1x11298xX3xX5xff8dxX3xX18xX1xdf02x15fbdxX3xX4xX1x11282xX4xX3xX4xddd5xX6xX3x14fb9xX18xX19xX3x13e07xXdxX1bxX10xX18xX0x1447exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1229fxX10xX6xX1bxXaxX12x1218cxX1xXdx10562xX1cxX3x16b4bx11220xX18xX3x14146x117f2xX3xXexX1xX6xX2bxX3xX19xXdxX6xX3xX1bxXdxX26xX18xX3xXexX2axXbxX3xX4x11f41xX4xX3xX18xX19xX1xXdxX3xXexX1xX2fxX4xX3xX18xX1xX2axX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xX3xX4xX33xX6xX3xXcxX17xX18xX19xX3xXexX1x144edxX18xX19xX3xX5bx15db7xX4xX3xX4xe574xX3x12eb1xX23xX10xX3xX3axXdxX1bxX10xX18xX3xXex12a5axXdxX3xee7axXdxX1exX18xX3x14001xX6xXbxXdxXexX23xX5xX3x12062xX3xXexX1xX33xX3xX5bxX36xX3xf7b5xX6xX7xX1xXdxX18xX19xXexX23xX18xX3xX1xX36xX2bxX3xX2xf197xX40xX2xX40x1301bx14af8xXdaxX2xf39dxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX23xX1bxX1dxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10x16055xXex15fd9xX6xX5xXdxX19xX18xe271xX3xX4xX10xX18xXexX10x15573x10634xXaxX12xX0xXdxX2bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb5xX10xX18xXexX10xX10cxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXax12815xXdxX1bxXexX1xX105xX3x149ecxX2xe686xXbxXfdxX10dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX105xX3x12027xX2xXdbxXbxXfdxX10dxXaxX3xX7xX10cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX105xX40xX40xXdxXdex13997xX6xX23xX1xX6xXexXdxX18xX1xXdexX5fxX18xX40xX18xX10xX12cxX7xX40xXdaxX2xXdbx11a32xX40xX2xXdaxX142xX1bxXdaxXdbx12bffxX2xXdaxX135x138e9xXexX179xX135xX175xXdaxX5xXdbxXffxX2xXdex14ffdxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX4xX1xX23xX3xX5xX26xX3xX18xX1xX2axX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xX3xX4xX33xX6xX3xX36xX18xX19xX3xX3axXdxX1bxX10xX18xXaxX3xX12cxXdxX1bxXexX1xX9xXaxX133xX2xX135xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX142xX2xXdbxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX6xXbxXexXdxX23xX18xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXfdxXexXffxX6xX5xXdxX19xX18xX105xX3xX184xX1cxX7xXexXdxea9cxX1dxX10dxXaxX12xX3axX1cxX17xXdxX3xXexX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX1bxXdxX26xX18xX3xX10cxX6xX3xX4xX1x13c0bxX3xX1xX6xXdxX3xX18xX19xfa00xX1dxX3xXexX10cx14144xe3b6xX4xX3xX5xX26xX3xX18xX1xX2axX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xX3xX4xX1x15856xX18xX1xX3xXexX1xX2fxX4xX3xX4xX33xX6xX3xXcxX17xX18xX19xX3xXexX1xX97xX18xX19xX3xX5bxX9cxX4xX3xX4xXa0xX3xXa2xX23xX10xX3xX3axXdxX1bxX10xX18x15cdcxX3xXexX10cxX23xX18xX19xX3xX158xX97xXdxX3xX4x16b1exX18xX1xX3xXexX10cxX1cxX18xX19xX3xXex12941xX2bxX3xXexX1xX33xX3xX5bxX36xX3xXc6xX6xX7xX1xXdxX18xX19xXexX23xX18xX3xX5bxX6xX18xX19xX3xX158xX60xX3xXbxX1xX23xX18xX19xX3xXex12098xX6xX3xX7xX6xX1cxX3xX5fx12efaxX3xX158xXadxX23xX3xX5xX23xXadxX18xX3xXbdxX3xXexX10cxX2b2xX3xX7xXbdxX3x1635axX1cxX97xX4xX3xX1x127a5xXdxX3xX5fxX22exX3xX18xX19xX1cxX1dxX3xX4xX5cxX3xX158xXadxX23xX3xX5x1067axX4xX3xXex13a42xX18xX19xX3xX5xecb2xX18xX3xXexX10cxX23xX18xX19xX3xX5xX26xX3xXexX1cxX1dxX2e8xX18xX3xXexX1xX1exX3xX4xX33xX6xX3xX36xX18xX19xX3xX3axXdxX1bxX10xX18xXdexX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX23xX1bxX1dxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXfdxXexXffxX6xX5xXdxX19xX18xX105xX3xX4xX10xX18xXexX10xX10cxX10dxXaxX12xX0xXdxX2bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb5xX10xX18xXexX10xX10cxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX12cxXdxX1bxXexX1xX105xX3xX133xX2xX135xXbxXfdxX10dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX105xX3xX142xXdbxX175xXbxXfdxX10dxXaxX3xX7xX10cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX105xX40xX40xXdxXdexX158xX6xX23xX1xX6xXexXdxX18xX1xXdexX5fxX18xX40xX18xX10xX12cxX7xX40xXdaxX2xXdbxX16dxX40xX2xXdaxX142xX1bxXdaxXdbxX175xX2xX16dxX135xX142xXexXd6xX133xX2xXdaxX5xX133xXffxXdaxXdexX184xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX4xX1xX23xX3xX5xX26xX3xX18xX1xX2axX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xX3xX4xX33xX6xX3xX36xX18xX19xX3xX3axXdxX1bxX10xX18xXaxX3xX12cxXdxX1bxXexX1xX9xXaxX133xX2xX135xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX142xXdbxX175xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX6xXbxXexXdxX23xX18xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXfdxXexXffxX6xX5xXdxX19xX18xX105xX3xX184xX1cxX7xXexXdxX207xX1dxX10dxXaxX12xX4fxX6xXdxX3xX18xX19xX233x13e73xXdxX3xX2bxX36xX3xXbxX1xX2aaxX18xX19xX3xX4xX27bxX18xX1xX3xXcxX17xX18xX19xX3xXexX1xX97xX18xX19xX3xX5bxX9cxX4xX3xX4xXa0xX3xX13xX14xX3xXa2xX23xX10xX3xX3axXdxX1bxX10xX18xX3xXexX1cxX1dxX2e8xX18xX3xXexX1xX1exX3xX18xX1xX2axX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xX3xX158xX2e8xX18xX3xX4xXadxX18xX1xX3xXbxX1xX1cxX3xX18xX1xX286xX18xX3xXa2xXdxX5xX5xX3xX3axXdxX1bxX10xX18xX3xXexX10cxX23xX18xX19xX3xX158xX1cxX17xXdxX3xXexX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xXexXadxXdxX3xXb0xXdxX1exX18xX3xXb5xX6xXbxXdxXexX23xX5xX3xXbdxX3xXexX1xX33xX3xX5bxX36xX3xXc6xX6xX7xX1xXdxX18xX19xXexX23xX18xX3xX1xX36xX2bxX3xX2xXd6xX40xX2xX40xXdaxXdbxXdaxX2xXdexX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX23xX1bxX1dxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXfdxXexXffxX6xX5xXdxX19xX18xX105xX3xX4xX10xX18xXexX10xX10cxX10dxXaxX12xX0xXdxX2bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb5xX10xX18xXexX10xX10cxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX12cxXdxX1bxXexX1xX105xX3xX133xX2xX135xXbxXfdxX10dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX105xX3xX142xXdbxX175xXbxXfdxX10dxXaxX3xX7xX10cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX105xX40xX40xXdxXdexX158xX6xX23xX1xX6xXexXdxX18xX1xXdexX5fxX18xX40xX18xX10xX12cxX7xX40xXdaxX2xXdbxX16dxX40xX2xXdaxX142xX1bxXdaxXdbxX175xX2xX142xX142xXdaxXexX16dxX2xX2xX135xX5xX2xXffxX135xXdexX184xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX4xX1xX23xX3xX5xX26xX3xX18xX1xX2axX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xX3xX4xX33xX6xX3xX36xX18xX19xX3xX3axXdxX1bxX10xX18xXaxX3xX12cxXdxX1bxXexX1xX9xXaxX133xX2xX135xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX142xXdbxX175xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX6xXbxXexXdxX23xX18xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXfdxXexXffxX6xX5xXdxX19xX18xX105xX3xX184xX1cxX7xXexXdxX207xX1dxX10dxXaxX12xX55xX19xX233xX440xXdxX3xX5bx15c96xX18xX19xX3xX19xXdxX27bxX3xX2bxX36xX3xXbxX1xX2aaxX18xX19xX3xX4xX27bxX18xX1xX3xf7f2xX1xX61exX3xXcxX17xX18xX19xX3xXexX1xX97xX18xX19xX3xX5bxX9cxX4xX3xX4xXa0xX3xX13xX14xX3x104eaxX6xX2bxX6xX5xX6xX3xX4fxX6xX10cxX10cxXdxX7xX3xX5fxX22exX3xXbxX1xX1cxX3xX2c6xX1cxX286xX18xX3x1551exX23xX1cxX19xX3x11ed7xX2bxX1xX23xX207xX207xX3xXexX1cxX1dxX2e8xX18xX3xXexX1xX1exX3xX18xX1xX2axX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xX3xXexX10cxX23xX18xX19xX3xX158xX1cxX17xXdxX3xXexX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xXexXadxXdxX3xXb0xXdxX1exX18xX3xXb5xX6xXbxXdxXexX23xX5xXdexX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX23xX1bxX1dxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXfdxXexXffxX6xX5xXdxX19xX18xX105xX3xX4xX10xX18xXexX10xX10cxX10dxXaxX12xX0xXdxX2bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb5xX10xX18xXexX10xX10cxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX12cxXdxX1bxXexX1xX105xX3xX133xX2xX135xXbxXfdxX10dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX105xX3xX142xX2xXdbxXbxXfdxX10dxXaxX3xX7xX10cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX105xX40xX40xXdxXdexX158xX6xX23xX1xX6xXexXdxX18xX1xXdexX5fxX18xX40xX18xX10xX12cxX7xX40xXdaxX2xXdbxX16dxX40xX2xXdaxX142xX1bxXdaxXdbxX175xX2xX135xX2xX142xXexX179xX16dxXdaxXdaxX5xX16dxXffxX142xXdexX184xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX4xX1xX23xX3xX5xX26xX3xX18xX1xX2axX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xX3xX4xX33xX6xX3xX36xX18xX19xX3xX3axXdxX1bxX10xX18xXaxX3xX12cxXdxX1bxXexX1xX9xXaxX133xX2xX135xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX142xX2xXdbxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX6xXbxXexXdxX23xX18xXaxX12xX667xX22exX18xX3xX2c6xX1cxX286xX18xX3xX18xX1xXadxX4xX3xXexX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX4xX1xX23xX3xX158xX1cxX17xXdxX3xX5xX26xX3xX18xX1xX2axX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xX3xX4xX33xX6xX3xX36xX18xX19xX3xX3axXdxX1bxX10xX18xXdexX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX23xX1bxX1dxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXfdxXexXffxX6xX5xXdxX19xX18xX105xX3xX4xX10xX18xXexX10xX10cxX10dxXaxX12xX0xXdxX2bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb5xX10xX18xXexX10xX10cxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX12cxXdxX1bxXexX1xX105xX3xX133xX2xX135xXbxXfdxX10dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX105xX3xX142xX2xXdbxXbxXfdxX10dxXaxX3xX7xX10cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX105xX40xX40xXdxXdexX158xX6xX23xX1xX6xXexXdxX18xX1xXdexX5fxX18xX40xX18xX10xX12cxX7xX40xXdaxX2xXdbxX16dxX40xX2xXdaxX142xX1bxXdaxXdbxX175xX2xX135xXdaxXd6xXexX135xXd6xX2xX133xX5xX142xXffxXd6xXdexX184xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX4xX1xX23xX3xX5xX26xX3xX18xX1xX2axX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xX3xX4xX33xX6xX3xX36xX18xX19xX3xX3axXdxX1bxX10xX18xXaxX3xX12cxXdxX1bxXexX1xX9xXaxX133xX2xX135xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX142xX2xXdbxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX6xXbxXexXdxX23xX18xXaxX12xXb5xX75xX4xX3xXexX1xX22exX18xX1xX3xX5fxXdxX2e8xX18xX3xX1bxX22exX18xX3xX18xX1xXadxX4xX3xX2c6xX1cxX286xX18xX3xX5bxX2ccxXdxX3xXexX1xX6xX2bxX3xX19xXdxX6xX3xX158xX1cxX17xXdxX3xXexX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexXdexX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX23xX1bxX1dxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXfdxXexXffxX6xX5xXdxX19xX18xX105xX3xX4xX10xX18xXexX10xX10cxX10dxXaxX12xX0xXdxX2bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb5xX10xX18xXexX10xX10cxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX12cxXdxX1bxXexX1xX105xX3xX133xX2xX135xXbxXfdxX10dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX105xX3xX142xXdbxX175xXbxXfdxX10dxXaxX3xX7xX10cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX105xX40xX40xXdxXdexX158xX6xX23xX1xX6xXexXdxX18xX1xXdexX5fxX18xX40xX18xX10xX12cxX7xX40xXdaxX2xXdbxX16dxX40xX2xXdaxX142xX1bxXdaxXdbxX175xX2xX133xX2xX175xXexX2xX133xXd6xX175xX5xX135xXffxX179xXdexX184xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX4xX1xX23xX3xX5xX26xX3xX18xX1xX2axX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xX3xX4xX33xX6xX3xX36xX18xX19xX3xX3axXdxX1bxX10xX18xXaxX3xX12cxXdxX1bxXexX1xX9xXaxX133xX2xX135xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX142xXdbxX175xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX6xXbxXexXdxX23xX18xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXfdxXexXffxX6xX5xXdxX19xX18xX105xX3xX184xX1cxX7xXexXdxX207xX1dxX10dxXaxX12xXb5xX75xX4xX3xX5bx1410exX4xX3xX5fxX2b2xX3xX5bxX61exX18xX19xX3xXexX1xf2aexX3xX36xX18xX19xX3xX3axXdxX1bxX10xX18xX3xX5fxX22exX3xX158xX22exX3xX4fxX6xX10cxX10cxXdxX7xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX5bxX2ccxXdxX3xX1bxX6xX18xX1xX3xX1bxX2dfxX3xX4xX61exX3xX7xX2dfxX3xXexX1xX6xX2bxX3xX19xXdxX6xX3xX4xX33xX6xX3xX2bx1338axXdxX3xX158xXdxX18xX1xX3xX4xX1xX33xX18xX19xX3xX2c6xX1cxX286xX18xX3xX5bxX2ccxXdxX3xX13xX14xX3xXexXadxXdxX3xX158xX1cxX17xXdxX3xXexX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX4xX1xX23xX3xX5xX26xX3xX18xX1xX2axX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xXdexX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX23xX1bxX1dxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXfdxXexXffxX6xX5xXdxX19xX18xX105xX3xX4xX10xX18xXexX10xX10cxX10dxXaxX12xX0xXdxX2bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb5xX10xX18xXexX10xX10cxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX12cxXdxX1bxXexX1xX105xX3xX133xX2xX135xXbxXfdxX10dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX105xX3xX142xX2xXdbxXbxXfdxX10dxXaxX3xX7xX10cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX105xX40xX40xXdxXdexX158xX6xX23xX1xX6xXexXdxX18xX1xXdexX5fxX18xX40xX18xX10xX12cxX7xX40xXdaxX2xXdbxX16dxX40xX2xXdaxX142xX1bxXdaxXdbxX175xX2xX179xX16dxX179xXexXdaxX135xXd6xXdbxX5xX135xXffxXexX6xXdxXffxXfdxX1cxX23xX18xX19xXdexX184xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX4xX1xX23xX3xX5xX26xX3xX18xX1xX2axX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xX3xX4xX33xX6xX3xX36xX18xX19xX3xX3axXdxX1bxX10xX18xXaxX3xX12cxXdxX1bxXexX1xX9xXaxX133xX2xX135xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX142xX2xXdbxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX6xXbxXexXdxX23xX18xXaxX12xXb5xX75xX4xX3xX5bxX5cxX18xX3xX5fxX60xX3xX2c6xX1cxX286xX18xX3xX5bxX2ccxXdxX3xX13xX14xX3xX1bxXdxX26xX1cxX3xX1xX22exX18xX1xX3xXexX10cxX233xX234xX4xX3xXb0xXdxX1exX18xX3xXb5xX6xXbxXdxXexX23xX5xX3xXexX10cxX23xX18xX19xX3xX158xX1cxX17xXdxX3xXexX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexXdexX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX23xX1bxX1dxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXfdxXexXffxX6xX5xXdxX19xX18xX105xX3xX4xX10xX18xXexX10xX10cxX10dxXaxX12xX0xXdxX2bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb5xX10xX18xXexX10xX10cxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX12cxXdxX1bxXexX1xX105xX3xX133xX2xX135xXbxXfdxX10dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX105xX3xX142xXdbxX175xXbxXfdxX10dxXaxX3xX7xX10cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX105xX40xX40xXdxXdexX158xX6xX23xX1xX6xXexXdxX18xX1xXdexX5fxX18xX40xX18xX10xX12cxX7xX40xXdaxX2xXdbxX16dxX40xX2xXdaxX142xX1bxXdaxXdbxX175xX2xX179xX135xX16dxXexX133xXd6xXdbxX142xX5xX175xXffxX2xX2xXdexX184xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX4xX1xX23xX3xX5xX26xX3xX18xX1xX2axX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xX3xX4xX33xX6xX3xX36xX18xX19xX3xX3axXdxX1bxX10xX18xXaxX3xX12cxXdxX1bxXexX1xX9xXaxX133xX2xX135xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX142xXdbxX175xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX6xXbxXexXdxX23xX18xXaxX12xXcxX23xX22exX18xX3xX4xX27bxX18xX1xX3xX158xX1cxX17xXdxX3xXexX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX4xX1xX23xX3xX5xX26xX3xX18xX1xX2axX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xX3xX4xX33xX6xX3xX36xX18xX19xX3xXa2xX23xX10xX3xX3axXdxX1bxX10xX18xXdexX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX23xX1bxX1dxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXfdxXexXffxX6xX5xXdxX19xX18xX105xX3xX4xX10xX18xXexX10xX10cxX10dxXaxX12xX0xXdxX2bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb5xX10xX18xXexX10xX10cxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX12cxXdxX1bxXexX1xX105xX3xX133xX2xX135xXbxXfdxX10dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX105xX3xX142xX2xXdbxXbxXfdxX10dxXaxX3xX7xX10cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX105xX40xX40xXdxXdexX158xX6xX23xX1xX6xXexXdxX18xX1xXdexX5fxX18xX40xX18xX10xX12cxX7xX40xXdaxX2xXdbxX16dxX40xX2xXdaxX142xX1bxXdaxXdbxX175xX2xXd6xXdbxX175xXexX179xX133xX179xX5xXdbxXffxX16dxXdexX184xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX4xX1xX23xX3xX5xX26xX3xX18xX1xX2axX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xX3xX4xX33xX6xX3xX36xX18xX19xX3xX3axXdxX1bxX10xX18xXaxX3xX12cxXdxX1bxXexX1xX9xXaxX133xX2xX135xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX142xX2xXdbxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX6xXbxXexXdxX23xX18xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXfdxXexXffxX6xX5xXdxX19xX18xX105xX3xX184xX1cxX7xXexXdxX207xX1dxX10dxXaxX12xXb5xX36xX18xX19xX3xX5fxXdxX2e8xX18xX3xX2c6xX1cxX97xX4xX3xX19xXdxX6xX3xX55xX6xXexXdxX23xX18xX6xX5xX3xX13xX6xX5xX5xX3xXbdxX3xXexX1xX33xX3xX5bxX36xX3xXc6xX6xX7xX1xXdxX18xX19xXexX23xX18xX3xX5bxX233x105fcxX4xX3xXexX10cxX6xX18xX19xX3xX1xX23xX22exX18xX19xX3xX158x14e91xX18xX19xX3xX2c6xX1cxX97xX4xX3xedffx122caxX3xX13xX14xX3xXexX10cxX23xX18xX19xX3xX158xX1cxX17xXdxX3xXexX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX4xX1xX23xX3xX5xX26xX3xX18xX1xX2axX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xX3xX4xX33xX6xX3xX36xX18xX19xX3xX3axXdxX1bxX10xX18xXdexX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX23xX1bxX1dxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXfdxXexXffxX6xX5xXdxX19xX18xX105xX3xX4xX10xX18xXexX10xX10cxX10dxXaxX12xX0xXdxX2bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb5xX10xX18xXexX10xX10cxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX12cxXdxX1bxXexX1xX105xX3xX133xX2xX135xXbxXfdxX10dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX105xX3xX142xX2xXdbxXbxXfdxX10dxXaxX3xX7xX10cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX105xX40xX40xXdxXdexX158xX6xX23xX1xX6xXexXdxX18xX1xXdexX5fxX18xX40xX18xX10xX12cxX7xX40xXdaxX2xXdbxX16dxX40xX2xXdaxX142xX1bxXdaxXdbxX175xX2xXd6xX16dxX2xXexX179xX135xXdaxX2xX5xX175xXffxX133xXdexX184xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX4xX1xX23xX3xX5xX26xX3xX18xX1xX2axX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xX3xX4xX33xX6xX3xX36xX18xX19xX3xX3axXdxX1bxX10xX18xXaxX3xX12cxXdxX1bxXexX1xX9xXaxX133xX2xX135xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX142xX2xXdbxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX6xXbxXexXdxX23xX18xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXfdxXexXffxX6xX5xXdxX19xX18xX105xX3xX184xX1cxX7xXexXdxX207xX1dxX10dxXaxX12xXb5xX36xX18xX19xX3xX5fxXdxX2e8xX18xX3xX55xX6xXexXdxX23xX18xX6xX5xX3xX13xX6xX5xX5xX3xX18xX1xe9f7xX18xX3xXexf441xX3xXexX10cxX2e8xX18xX3xX4xX6xX23xXdexX3xXcxX10cxX23xX18xX19xX3xX158xX97xXdxX3xX4xX27bxX18xX1xX3xX1bxX60xX4xX1xX3xXb5xX23xX5fxXdxX1bxXffxX2xX175xX3xX4x1006cxX18xX19xX3xX18xX1xX233xX3xX5xX23xX3xX18xX19xXadxXdxX3xX5fxX58xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX26exX3xX4xX75xX4xX3xX1xX23xXadxXexX3xX5bxX2ccxX18xX19xX3xX4xX1xX22exX23xX3xX2bxX10b4xX18xX19xX3xX5xX26xX3xX18xX1xX2axX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xX3xX4xX33xX6xX3xXcxX17xX18xX19xX3xXexX1xX97xX18xX19xX3xX5bxX9cxX4xX3xX4xXa0xX3xXa2xX23xX10xX3xX3axXdxX1bxX10xX18xX3xXbxX1x14175xX18xX3xX5xX234xX18xX3xX5bxX233xXf15xX4xX3xXexX17xX3xX4xX1xX2fxX4xX3xXexX10cxX2dfxX4xX3xXexX1cxX1dxXa84xX18xX26exX3xXexX1cxX1dxX3xX5fxX2axX1dxX26exX3xX36xX18xX19xX3xX3axXdxX1bxX10xX18xX3xX5fxdd36xX18xX3xX4xX61exX3xXf2exXa84xX3xX1xX23xXadxX4xX1xX3xXexX1cxX1dxX2e8xX18xX3xXexX1xX1exX3xX5fxX22exX3xX5bxXac3xX4xX3xX1bxXdxX26xX18xX3xX5fxX2e3xX18xX3xX18xX1xX2axX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xX3xXexXadxXdxX3xXb0x10b4axXdxX3xXb5xX6xXbxXdxXexX23xX5xX3xX1xX36xX2bxX3xXdaxXdbxX40xX2xXdexX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX23xX1bxX1dxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXfdxXexXffxX6xX5xXdxX19xX18xX105xX3xX4xX10xX18xXexX10xX10cxX10dxXaxX12xX0xXdxX2bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb5xX10xX18xXexX10xX10cxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX12cxXdxX1bxXexX1xX105xX3xX133xX2xX135xXbxXfdxX10dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX105xX3xX142xX2xXdbxXbxXfdxX10dxXaxX3xX7xX10cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX105xX40xX40xXdxXdexX158xX6xX23xX1xX6xXexXdxX18xX1xXdexX5fxX18xX40xX18xX10xX12cxX7xX40xXdaxX2xXdbxX16dxX40xX2xXdaxX142xX1bxXdaxXdbxX175xX2xX175xXdbxXdbxXexX2xXdaxXdbxX2xX5xX179xXffxX175xXdexX184xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX4xX1xX23xX3xX5xX26xX3xX18xX1xX2axX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xX3xX4xX33xX6xX3xX36xX18xX19xX3xX3axXdxX1bxX10xX18xXaxX3xX12cxXdxX1bxXexX1xX9xXaxX133xX2xX135xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX142xX2xXdbxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX6xXbxXexXdxX23xX18xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXfdxXexXffxX6xX5xXdxX19xX18xX105xX3xX184xX1cxX7xXexXdxX207xX1dxX10dxXaxX12xX64dxX1xX23xX27bxX18xX19xX3xXdaxX135xXdexXdbxXdbxXdbxX3xX5xX246xX18xX1xX3x11fa6xX1exX3xX158xXdxX18xX1xX3x1272exX1cxX97xX4xX3xX19xXdxX6xX3xX13xX14xX3xX5bx166f7xX3xX5bxX233xXf15xX4xX3xXexX10cxXdx154a7xX18xX3xXf2exX1xX6xXdxX3xXexX10b4xX3xX18xX1xXdxX58xX1cxX3xX158xX6xX18xX19xX3xX5bxXa84xX18xX3xXexX1xX33xX3xX5bxX36xX3xXc6xX6xX7xX1xXdxX18xX19xXexX23xX18xX26exX3xX19xeb0axXbxX3xX19xX1141xX18xX3xX158xX6xX3xX5xX1141xX18xX3xX7xX97xX3xX5xX233xXf15xX18xX19xX3xX158xXdxX18xX1xX3xX7x150bcxX3xX5bxX233xXf15xX4xX3xX5bxXdxX58xX1cxX3xX5bxX2ccxX18xX19xX3xXexX10cxX23xX18xX19xX3xX18xX1xf34exX18xX19xX3xX5xX26xX3xX18xX1xX2axX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xX3xXexX10cxX233xX234xX4xX3xX5bxX286xX1dxX26exX3xX5bxX1320xX3xX5bxX27bxX2bxX3xX158xX27bxX23xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX4xX1xX23xX3xX158xX1cxX17xXdxX3xX5xX26xXdexX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX23xX1bxX1dxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXfdxXexXffxX6xX5xXdxX19xX18xX105xX3xX4xX10xX18xXexX10xX10cxX10dxXaxX12xX0xXdxX2bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb5xX10xX18xXexX10xX10cxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX12cxXdxX1bxXexX1xX105xX3xX133xX2xX135xXbxXfdxX10dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX105xX3xX142xX2xXdbxXbxXfdxX10dxXaxX3xX7xX10cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX105xX40xX40xXdxXdexX158xX6xX23xX1xX6xXexXdxX18xX1xXdexX5fxX18xX40xX18xX10xX12cxX7xX40xXdaxX2xXdbxX16dxX40xX2xXdaxX142xX1bxXdaxXdbxX175xX2xX175xX2xXd6xXexX135xX2xX142xX5xX16dxXffxX2xXdaxXdexX184xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX4xX1xX23xX3xX5xX26xX3xX18xX1xX2axX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xX3xX4xX33xX6xX3xX36xX18xX19xX3xX3axXdxX1bxX10xX18xXaxX3xX12cxXdxX1bxXexX1xX9xXaxX133xX2xX135xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX142xX2xXdbxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX6xXbxXexXdxX23xX18xXaxX12xXb5xX75xX4xX3xX158xXdxX18xX1xX3xX7xX136bxX3xX18xX22exX1dxX3xX5bxX233xXf15xX4xX3xXexX10cxX6xX23xX3xX2c6xX1cxX1dxX58xX18xX3xX18xX17xX3xX7x144e0xX18xX19xX3xX5fxX22exX3xX158xX9cxXexX3xX19xXdxX1384xX26exX3xXexX1cxX1141xX18xX3xXexX10cxX6xX3xXdaxX142xX40xXdaxX142xX1xX3xXex158dexX6xX3xX18xX1xX22exX3xX1309xX1cxX97xX4xX3xX1xX2ccxXdxXdexX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX23xX1bxX1dxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXfdxXexXffxX6xX5xXdxX19xX18xX105xX3xX4xX10xX18xXexX10xX10cxX10dxXaxX12xX0xXdxX2bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb5xX10xX18xXexX10xX10cxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX12cxXdxX1bxXexX1xX105xX3xX133xX2xX135xXbxXfdxX10dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX105xX3xX142xX2xXdbxXbxXfdxX10dxXaxX3xX7xX10cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX105xX40xX40xXdxXdexX158xX6xX23xX1xX6xXexXdxX18xX1xXdexX5fxX18xX40xX18xX10xX12cxX7xX40xXdaxX2xXdbxX16dxX40xX2xXdaxX142xX1bxXdaxXdbxX175xX2xX175xX16dxXdaxXexX175xXd6xXdaxX2xX5xX142xXffxX2xXdbxXdexX184xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX4xX1xX23xX3xX5xX26xX3xX18xX1xX2axX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xX3xX4xX33xX6xX3xX36xX18xX19xX3xX3axXdxX1bxX10xX18xXaxX3xX12cxXdxX1bxXexX1xX9xXaxX133xX2xX135xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX142xX2xXdbxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX6xXbxXexXdxX23xX18xXaxX12xX13xX2ccxXexX3xX4xX1xXdxXa84xX4xX3xXexX10cxX2dfxX4xX3xXexX1xX2e3xX18xX19xX3xX158xX6xX1dxX3xXbxX1xX246xX6xX3xXexX10cxX2e8xX18xX3xXb0xXdxX1exX18xX3xXb5xX6xXbxXdxXexX23xX5xX3xX4xX33xX6xX3xX13xX14xX3xXexX10cxX23xX18xX19xX3xX158xX1cxX17xXdxX3xXexX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexXdexX0xX40xXbxX12xX0xX1bxXdxX5fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1bxX10cxX10xX5xX6xXexX10xX1bxXaxX12xX0xX7xXexX10cxX23xX18xX19xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX2e8xX18xX3xX2c6xX1cxX6xX18xX105xX0xX40xX7xXexX10cxX23xX18xX19xX12xX0xX1cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXffxXexX1xX1cxX2bxX158xXffxX6xX18xX1bxXffxX7xX6xXbxX23xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX55xX1xX22exX3xXcxX10cxX9cxX18xX19xX3xX18xX1xX1384xX18xX19xX3xX18xX19xX22exX1dxX3xX4xX1cxX97xXdxX3xXexX10cxX23xX18xX19xX3xX18xX1xXdxX1exX2bxX3xXf2exXf2fxX3xX4xX33xX6xX3xXcxX17xX18xX19xX3xXexX1xX97xX18xX19xX3xXcxX10cxX1cxX2bxXbxXaxX3xX1xX10cxX10xX207xX9xXaxX40xX1bxXdxX10xX2bxXffxX18xX23xX18xX19xX40xX18xX1xX6xXffxXexX10cxX6xX18xX19xXffxX18xX1xX1cxX18xX19xXffxX18xX19xX6xX1dxXffxX4xX1cxX23xXdxXffxXexX10cxX23xX18xX19xXffxX18xX1xXdxX10xX2bxXffxXf2exX1dxXffxX4xX1cxX6xXffxXexX23xX18xX19xXffxXexX1xX23xX18xX19xXffxXexX10cxX1cxX2bxXbxX40xXdaxXdbxX135xX16dxX142xX133xXdexX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX19xX3xX7xX10cxX4xX9xXaxX40xX2bxX10xX1bxXdxX6xX40xX2xXdaxXdbxX40xX18xX10xX12cxX7xX40xXdaxX2xXdbxXdaxX40xX2xXdaxX142xX1bxXdbxX2xX179xX2xX175xX142xX16dxXexXdaxX179xX135xX5xXd6xXffxXd6xXdexX184xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX4xX1xX23xX3xX5xX26xX3xX18xX1xX2axX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xX3xX4xX33xX6xX3xX36xX18xX19xX3xX3axXdxX1bxX10xX18xXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX1bxXdxX5fxX12xX0xX7xXexX10cxX23xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX55xX1xX22exX3xXcxX10cxX9cxX18xX19xX3xX18xX1xX1384xX18xX19xX3xX18xX19xX22exX1dxX3xX4xX1cxX97xXdxX3xXexX10cxX23xX18xX19xX3xX18xX1xXdxX1exX2bxX3xXf2exXf2fxX3xX4xX33xX6xX3xXcxX17xX18xX19xX3xXexX1xX97xX18xX19xX3xXcxX10cxX1cxX2bxXbxXaxX3xX1xX10cxX10xX207xX9xXaxX40xX1bxXdxX10xX2bxXffxX18xX23xX18xX19xX40xX18xX1xX6xXffxXexX10cxX6xX18xX19xXffxX18xX1xX1cxX18xX19xXffxX18xX19xX6xX1dxXffxX4xX1cxX23xXdxXffxXexX10cxX23xX18xX19xXffxX18xX1xXdxX10xX2bxXffxXf2exX1dxXffxX4xX1cxX6xXffxXexX23xX18xX19xXffxXexX1xX23xX18xX19xXffxXexX10cxX1cxX2bxXbxX40xXdaxXdbxX135xX16dxX142xX133xXdexX1xXexX2bxXaxX12xX55xX1xX22exX3xXcxX10cxX9cxX18xX19xX3xX18xX1xX1384xX18xX19xX3xX18xX19xX22exX1dxX3xX4xX1cxX97xXdxX3xXexX10cxX23xX18xX19xX3xX18xX1xXdxX1exX2bxX3xXf2exXf2fxX3xX4xX33xX6xX3xXcxX17xX18xX19xX3xXexX1xX97xX18xX19xX3xXcxX10cxX1cxX2bxXbxX0xX40xX6xX12xX0xX40xX7xXexX10cxX23xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1bxXaxX12xX64dxX1xXdxX3xX4xX1xX226xX3xX4xX1514xX18xX3xX5fxX22exXdxX3xX18xX19xX22exX1dxX3xX18xX1384xX6xX3xX5xX22exX3xXexX234xXdxX3xX5xX26xX3xX18xX1xX2axX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xX3xX4xX33xX6xX3xX36xX18xX19xX3xXa2xX23xX10xX3xX3axXdxX1bxX10xX18xX3xX5fxX22exX23xX3xXdaxXdbxX40xX2xX40xXdaxXdbxXdaxX2xX26exX3xX4xX75xX4xX3xXexX1xX22exX18xX1xX3xX5fxXdxX2e8xX18xX3xX4xX1xX246xX18xX1xX3xX2c6xX1cxX1dxX58xX18xX3xX36xX18xX19xX3xX667xX23xX18xX6xX5xX1bxX3xXcxX10cxX1cxX2bxXbxX3xX158xX9cxXexX3xX5bxX1141xX1cxX3xX1bxXac3xX18xX3xX1bx158b4xXbxX3xX158xX22exX18xX3xX5xX22exX2bxX3xX5fxXdxX1exX4xX26exX3xX4xX1xX1cxX1dxX1320xX18xX3xX5bxX11adxX3xX10cxX6xX3xXf2exX1xX2aaxXdxX3xX55xX1xX22exX3xXcxX10cxX9cxX18xX19xXdexX0xX40xXbxX12xX0xX40xX1bxXdxX5fxX12xX0xX40xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX5xX2e8xX18xX3xXbxX1xX233xX5cxX18xX19xX3xX75xX18xX3xX5bxX58xX3xXbxX1xX1514xX18xX19xX3xX5fxX2b2xX3xX158xXadxX23xX3xX5xX23xXadxX18xX3xXexX10b4xX3xX18xX6xX1dxX3xX5bxXa84xX18xX3xX5xX26xX3xX18xX1xX2axX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xXaxX3xX1xX10cxX10xX207xX9xXaxX40xX1bxXdxX10xX2bxXffxX18xX23xX18xX19xX40xX2bxX1dxXffxX5xX10xX18xXffxXbxX1xX1cxX23xX18xX19xXffxX6xX18xXffxX1bxX10xXffxXbxX1xX23xX18xX19xXffxX5fxX1cxXffxX158xX6xX23xXffxX5xX23xX6xX18xXffxXexX1cxXffxX18xX6xX1dxXffxX1bxX10xX18xXffxX5xX10xXffxX18xX1xX6xX2bxXffxX4xX1xX1cxX4xX40xXdaxXdbxX135xX16dxX16dxXdbxXdexX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX19xX3xX7xX10cxX4xX9xXaxX40xX2bxX10xX1bxXdxX6xX40xX2xXdaxXdbxX40xX18xX10xX12cxX7xX40xXdaxX2xXdbxXdaxX40xX2xXdbxXd6xX1bxXdbxX2xX2xX135xX133xX2xX135xXexX175xX135xX135xX2xX5xX2xXffxX5fxX10xXffxX158xXdxX18xX1xXffxX2c6xX1cxX23xX4xXffxX19xXdxX6xXffxX2bxX1dxXdexX184xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX4xX1xX23xX3xX5xX26xX3xX18xX1xX2axX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xX3xX4xX33xX6xX3xX36xX18xX19xX3xX3axXdxX1bxX10xX18xXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX1bxXdxX5fxX12xX0xX7xXexX10cxX23xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX5xX2e8xX18xX3xXbxX1xX233xX5cxX18xX19xX3xX75xX18xX3xX5bxX58xX3xXbxX1xX1514xX18xX19xX3xX5fxX2b2xX3xX158xXadxX23xX3xX5xX23xXadxX18xX3xXexX10b4xX3xX18xX6xX1dxX3xX5bxXa84xX18xX3xX5xX26xX3xX18xX1xX2axX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xXaxX3xX1xX10cxX10xX207xX9xXaxX40xX1bxXdxX10xX2bxXffxX18xX23xX18xX19xX40xX2bxX1dxXffxX5xX10xX18xXffxXbxX1xX1cxX23xX18xX19xXffxX6xX18xXffxX1bxX10xXffxXbxX1xX23xX18xX19xXffxX5fxX1cxXffxX158xX6xX23xXffxX5xX23xX6xX18xXffxXexX1cxXffxX18xX6xX1dxXffxX1bxX10xX18xXffxX5xX10xXffxX18xX1xX6xX2bxXffxX4xX1xX1cxX4xX40xXdaxXdbxX135xX16dxX16dxXdbxXdexX1xXexX2bxXaxX12xX13xX14xX3xX5xX2e8xX18xX3xXbxX1xX233xX5cxX18xX19xX3xX75xX18xX3xX5bxX58xX3xXbxX1xX1514xX18xX19xX3xX5fxX2b2xX3xX158xXadxX23xX3xX5xX23xXadxX18xX3xXexX10b4xX3xX18xX6xX1dxX3xX5bxXa84xX18xX3xX5xX26xX3xX18xX1xX2axX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xX0xX40xX6xX12xX0xX40xX7xXexX10cxX23xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1bxXaxX12xXb5xX2b2xX4xX3xXb0xXdxX58xX1cxX3xXexX10cxX6xX3xX5xXdxX2e8xX18xX3xX158xX6xX18xX19xX3xX13xX14xX3x10d8axe965xX3ax116dcx1028fxX3xX4xX27bxX18xX1xX3xX158xX75xX23xX3xX4xX75xX4xX3xX4xX5cxX3xX2c6xX1cxX6xX18xX3xX4xX27bxX18xX1xX3xX7xX75xXexX3xX5fxX58xX3xXf2exX1xX27bxX3xX18xX2e3xX18xX19xX3xXfdxX27bxX1dxX3xX10cxX6xX3xX158xXdxX1320xX1cxX3xXexX10b0xX18xX1xX3xX4xX61exX3xX5fxX10dexX3xXexX10cxX6xX18xX19xX3xXbdxX3xXexX1514xX6xX3xX18xX1xX22exX3xX18xX19xX1xX60xX3xX5fxXdxX1exX18xX3xX4xX75xX4xX3xX158xX6xX18xX19xX3xXexX10b4xX3xX18xX19xX22exX1dxX3xX2xX133xXffxXdaxXdbxX40xX2xXdexX0xX40xXbxX12xX0xX40xX1bxXdxX5fxX12xX0xX40xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXbxX1xX23xX18xX19xX3xXexX2aaxX6xX3xXexX10cxX1cxX18xX19xX3xXexX286xX2bxX3xXc6xX6xX7xX1xXdxX18xX19xXexX23xX18xXaxX3xX1xX10cxX10xX207xX9xXaxX40xX1bxXdxX10xX2bxXffxX18xX23xX18xX19xX40xX2bxX1dxXffxXbxX1xX23xX18xX19xXffxXexX23xX6xXffxXexX10cxX1cxX18xX19xXffxXexX6xX2bxXffxX12cxX6xX7xX1xXdxX18xX19xXexX23xX18xX40xXdaxXdbxX135xXdaxX142xX133xXdexX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX19xX3xX7xX10cxX4xX9xXaxX40xX2bxX10xX1bxXdxX6xX40xX2xXdaxXdbxX40xX18xX10xX12cxX7xX40xXdaxX2xXdbxXdaxX40xX2xXdbxX135xX1bxX135xX2xX133xX16dxX135xX16dxX2xXexX133xX179xXdaxX179xX5xX2xXdbxXffxXdaxXdbxXdaxX2xXffxXdbxX2xXffxX2xX142xXexX2xX175xXdbxX133xX135xX2x12bddxXffxXdaxXdexX184xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX4xX1xX23xX3xX5xX26xX3xX18xX1xX2axX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xX3xX4xX33xX6xX3xX36xX18xX19xX3xX3axXdxX1bxX10xX18xXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX1bxXdxX5fxX12xX0xX7xXexX10cxX23xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXbxX1xX23xX18xX19xX3xXexX2aaxX6xX3xXexX10cxX1cxX18xX19xX3xXexX286xX2bxX3xXc6xX6xX7xX1xXdxX18xX19xXexX23xX18xXaxX3xX1xX10cxX10xX207xX9xXaxX40xX1bxXdxX10xX2bxXffxX18xX23xX18xX19xX40xX2bxX1dxXffxXbxX1xX23xX18xX19xXffxXexX23xX6xXffxXexX10cxX1cxX18xX19xXffxXexX6xX2bxXffxX12cxX6xX7xX1xXdxX18xX19xXexX23xX18xX40xXdaxXdbxX135xXdaxX142xX133xXdexX1xXexX2bxXaxX12xX13xX14xX3xXbxX1xX23xX18xX19xX3xXexX2aaxX6xX3xXexX10cxX1cxX18xX19xX3xXexX286xX2bxX3xXc6xX6xX7xX1xXdxX18xX19xXexX23xX18xX0xX40xX6xX12xX0xX40xX7xXexX10cxX23xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1bxXaxX12xX64dxX1xX1cxX3xXexX10cxX1cxX18xX19xX3xXexX286xX2bxX3xXexX1xX33xX3xX5bxX36xX3xXc6xX6xX7xX1xXdxX18xX19xXexX23xX18xX26exX3xX667xXdexXb5xXdexX3xXbdxX3xX13xX14xX3xX5bxX233xXf15xX4xX3xXbxX1xX23xX18xX19xX3xXexX2aaxX6xX3xX18xX19xX22exX1dxX3xX2xX142xX40xX2xX3xX5bxX1320xX3xX4xX1xX1cx14d10xX18xX3xX158xX60xX3xX4xX1xX23xX3xX5xX26xX3xX18xX1xX2axX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xX3xX4xX33xX6xX3xX36xX18xX19xX3xXa2xX23xX10xX3xX3axXdxX1bxX10xX18xXdexX3xXcxX1xX2e8xX2bxX3xX1xX22exX18xX19xX3xX10cxX22exX23xX3xX5bxX233xXf15xX4xX3xX1bxX2dfxX18xX19xX3xX5xX2e8xX18xX26exX3xXdaxXdbxXdexXdbxXdbxXdbxX3xX5xX246xX18xX1xX3xX1301xX1exX3xX158xXdxX18xX1xX3xX5bxX233xXf15xX4xX3xX5bxXdxX58xX1cxX3xX5bxX2ccxX18xX19xXdexX0xX40xXbxX12xX0xX40xX1bxXdxX5fxX12xX0xX40xX5xXdxX12xX0xX40xX1cxX5xX12xX0xX1bxXdxX5fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX10cxXaxX12xX0xX40xX1bxXdxX5fxX12xX0xX40xX1bxXdxX5fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14841xX1cxXexX1xX23xX10cxXaxX12xX634xX1xX233xX5cxX18xX19xX3xXb0xXa77xX18xX19xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfe7dxX23xX1cxX10cxX4xX10xXaxX12xX1c14x13367xX18xX1xX105xX3x11ab7xX10xX1cxXexX10xX10cxX7xX1c18xX0xX40xXbxX12
Phương Đặng